MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN v.CBS

v Videos Library v Judicial Watch v

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm v

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v CNN  v FoxAtlanta v Gateway

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  

v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v

v Viễn Đông v Người Việt v

v Việt Báo  v Việt List  v Xây Dựngv

v Phi Dũng v Việt Thức v Hoa Vô Ưu

v Đại Kỷ Nguyên v Việt Mỹv

v Việt Tribune v Saigon Times USA v

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Thơ Trẻ v

v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v

vLao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Tấm Gương

vSài G̣n v Sách Hiếm v Thế Giới  v Đỉnh Sóng

vChúng Ta  v Eurasia  v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ

v Nguyễn Tấn Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh v TPBVNCH v1GĐ/1TPB v Bia Miệng ♣♣

    

Sự Việc Con Người

 

 

 

 

 

Chiều ngày 04 - 09 - 1998, sau khi giao số báo mới phát hành cho mấy cơ sở thương mại xong. Tôi quay về nhà lúc 6 giờ để chuẩn bị đi bữa tiệc do gia đ́nh Hoàng Nhung mời tại First China Restaurant. Theo thiệp mời nội dung là xin được tường tŕnh về những tin đồn có ác ư nhắm vào gia đ́nh họ.

Tôi th́ chẳng mặn nồng ǵ với những chuyện như vậy nhưng v́ ô. Hoàng khẩn khoản mời hai, ba lần, mang thiếp tới tận nhà nên đành lui cuộc hẹn với mấy người bạn để đi tham dự cho phải lễ.

Hai vợ chồng tôi tới trễ hơn giờ hẹn khoảng 45 phút. Hỏi qua mấy thanh niên đứng ngoài cửa, được biết số người đă đến khá đông.

Bước vào pḥng Karaoké của First China Restaurant. Tôi mỉm cười bắt tay một số người quen rồi hai vợ chồng tôi ngồi vào bàn trong cùng có ông Chiến trưởng gia đ́nh Hoàng Nhung. Số khách tham dự khoảng chừng 40 người; đặc biệt không có chủ nhân một tiệm kim hoàn nào khác.

Vài ánh đèn “flash” của máy h́nh lóe sáng. Có ǵ mà cần phải chụp? Đây có phải lễ sinh nhật hay thượng thọ của ai đâu mà nháy nhiều vậy? Để mấy cháu trong gia đ́nh họ chụp cũng đủ rồi.

Theo mấy ông làm công tác báo chí cho tôi biết đây là cuộc họp báo.

Họp báo ǵ nhỉ?

Chuyện quốc gia đại sự ǵ mà họp báo, lấy tư cách ǵ mà họp báo?

Chẳng qua mời nhau đến nói chuyện t́nh cảm th́ tới chứ họp hành cái nỗi ǵ?

Nhớ cách đây không lâu, Liên Danh Xây Dựng cũng họp báo. Buổi họp đó c̣n có lư hơn chuyện ngày hôm nay v́ đó là chuyện gian lận trong bầu cử BCH Cộng Đồng. Nhưng họp xong chẳng có được bản tin nào. Báo chí chỉ nhằm có chuyện là rúc vào xin quảng cáo.

Mở đầu ô. Hoàng nói về chuyện gia đ́nh bị điều tiếng. Sau đó ông Nguyễn văn Vinh ố Chủ Nhiệm báo Thời Cuộc ố Giám Đốc Á Châu Dịch Vụ có ư kiến. Tôi thấy cách tŕnh bày rất đứng đắn của ông Nguyễn văn Vinh thể hiện sự hiểu biết rơ ràng về Tự Do Báo Chí và Pháp Luật nhưng không hiểu sao cậu Hoàng lấy “micro” lại. Rồi gia đ́nh phát cho mỗi người có mặt một bản báo cáo của cảnh sát Doraville về vụ tiệm Hoàng Nhung bị trộm đột nhập.

Tôi đọc qua tờ biên bản thấy sự vụ chẳng có ǵ đáng lưu tâm nhưng đến khi ô. Hoàng nói tới việc tờ báo Chính Nghĩa viết bài nói xấu họ th́ mọi việc quá rơ ràng. Mục đích của gia đ́nh Hoàng Nhung muốn dùng bữa tiệc này để làm áp lực với báo Chính Nghĩa phải bỏ quyền Tự Do Báo Chí và Tự Do Ngôn Luận.

Nhưng họ không hiểu việc làm này đứng trước pháp luật chính là một hành động vi phạm quyền Hiến Định.

Sau khi ô. Hoàng ngừng nói, tôi mượn “micro” hỏi lại: Bài báo của tôi đăng trên Chính Nghĩa số 6 có chỗ nào đề cập đến gia đ́nh Hoàng Nhung hay không?

Ô. Hoàng hỏi lại tôi: Thế th́ anh viết về ai? Bao giờ th́ anh mới viết tiếp? Ṭa soạn là ai? Ṭa soạn làm việc tới bao giờ th́ xong? Hai năm hay mười năm?

Những câu hỏi này khiến tôi bực ḿnh. Ô. ta quên rằng Ô. ta chẳng đáng để cho tôi trả lời. Và cả cơ quan công lực cũng chưa có quyền hỏi tôi như vậy. Như tôi có bao giờ hỏi chuyện của Ô. ta là Ô. làm ăn như thế nào? Tại sao không làm thế này? Lư do nào không làm thế kia? Trong khi v́ chức năng thông tin của báo chí, ṭa soạn chúng tôi có thể yêu cầu để phỏng vấn bất kỳ ai nếu muốn (có sự đồng ư của người được phỏng vấn).

Rồi ông Hoàng tự cho rằng Ô. đă buộc tôi phải làm rơ sự việc trong 12 ngày. Câu này hơi lộng ngôn, nghe chướng tai. Đối với Chính Nghĩa nếu Ô. Hoàng xin chúng tôi viết rơ th́ được (và thực tế, tờ báo số 7 chúng tôi đă nói vụ của Ô. Hoàng không phải là việc của chúng tôi đang làm).

Sự thật như thế nào?

Sự thật là Ô. Hoàng năn nỉ chúng tôi viết rơ và sớm về những dư luận mà Ô. Hoàng tự nhận là của gia đ́nh Ô. Hoàng (việc này có hai người nữa chứng kiến hẳn ḥi), nhưng bài báo tôi viết chỉ là một thông tin lan truyền trong cộng đồng Việt Nam mà ṭa soạn đă bỏ công t́m hiểu và chắt lọc cẩn thận. Và việc của chúng tôi th́ chẳng ai có quyền can thiệp vào. Cũng như mọi người đă đọc đều biết trong bài viết không có một chữ nào nói về gia đ́nh Hoàng Nhung cả.

Đọc một bài báo chưa rơ môn khoai mà đă vội vàng có phản ứng mất b́nh tĩnh th́ nên tự hỏi lại ḿnh. Sư nhạy cảm quá lố chỉ là tự hại. Chỗ này khuyên Ô. Hoàng nên tỉnh táo và khôn ngoan chút.

Viêc kinh doanh của gia đ́nh ḿnh không khéo xử th́ nếu có bị dư luận bàn ra, tán vào là tại ḿnh chứ tại ai?

“Cây ngay đâu sợ chết đứng” người đứng đắn đàng hoàng có ǵ phải ngại?

Chúng tôi chỉ làm đúng chức năng thông tin trong công đồng, cảnh báo những nguy cơ thiệt hại cho đồng bào đâu có ǵ phải thắc mắc? Chừng nào có bài báo viết thẳng tên Hoàng Nhung th́ mới nói được c̣n không th́ biết chuyện của ai mà hỏi.

Báo chí có đứng đắn th́ mới bỏ thời gian, công sức đi t́m hiểu sự thật.

Ô. Ḥang vội vă kết luận là Chính Nghĩa viết về gia đ́nh Ô. Là hơi kẹt rồi. Hành vi dại dột của Ô. ta trong buổi tiệc mang tính chất làm áp lực với báo Chính Nghĩa chẳng chút tác dụng nào, nếu không muốn nói là tác dụng ngược.

Ô. ta quên rằng buổi tiệc ngày hôm đó của Ô. tổ chức chỉ đơn thuần là một bữa tiệc ăn nhậu, nói chuyện t́nh cảm, rồi nhờ anh em báo chí đăng dùm về những chuyện xảy ra tại cơ sở Hoàng Nhung. nhằm giúp xua tan dư luận xấu có thể gây ảnh hưởng đến gia đ́nh Hoàng Nhung theo như Ô. ta nói th́ được. Nếu trong thiệp mời để là họp báo. Vợ chồng tôi chẳng mất thời giờ v́ “ăn tiệc” khác với “công việc”. Và như đă nói ở trên, Ô. ta chẳng lấy cái tư cách ǵ để họp báo và những chuyện thuộc về lănh vực riêng tư chúng tôi không cần quan tâm tới.

Chính Nghĩa chỉ tôn trọng Lẽ Phải và Sự Thật. Chẳng có đồng tiền nào, thế lực nào, sức mạnh nào, âm mưu đen tối nào làm cho Chính Nghĩa phải lay chuyển.

Xă hội Mỹ là một xă hội trọng pháp. Chính Nghĩa là một tờ báo chính danh, là một thực thể có quyền lợi và trách nhiệm trong xă hội và trước pháp luật. Hoa Kỳ.

C̣n chuyện tranh căi bắt bẻ nhau th́ có nơi, có chỗ để nói và có trọng tài để phán xét.

Thấy cuộc đối thoại hơi căng thẳng, ông Nguyễn văn Vinh, Chủ Nhiệm báo Thời Cuộc , Giám Đốc Á Châu Dịch Vụ có ư kiến trở lại. Tôi thấy cách tŕnh bày rất đứng đắn, nghiêm túc, rạch ṛi và công tâm. Ông kết thúc với lời trách Ô. Hoàng đă cúp “micro” không để ông nói hết những điều ông định nói từ đầu khiến cho bữa tiệc mất không khí ḥa ái.

Sau đó, nhận ra vấn đề sai trái này, ông Chiến đứng lên ngỏ lời cám ơn và xin lỗi. Tôi nhắc nhẹ là Ô. Hoàng c̣n trẻ, vai vế nhỏ đừng nên ăn nói xấc xược. Ai đứng cố vấn cho Ô. Hoàng trong việc này hơi ấu trĩ.

Lẽ dễ hiểu, những ǵ ṭa soạn báo Chính Nghĩa đang làm và vụ mất trộm của gia đ́nh Hoàng Nhung là hai chuyện khác hẳn nhau. Tại sao tự dưng họ lại coi đó là báo Chính Nghĩa viết về gia đ́nh họ?

Việc Báo Chính Nghĩa đang làm là nhằm vào một số vụ cướp lớn mà nạn nhân là những người phân phối vàng, hột xoàn wholesale cho các tiệm kim hoàn tại đây và những vụ cướp tại gia h́nh như bị điềm chỉ sau khi mua hàng quư với số lượng lớn.

Nạn nhân gần nhất thuộc Coral Diamonds. Nạn nhân vụ cướp từ đầu năm là bà Thái Thi Loan của Kim Thy Jewelry ở Cali bị cướp trước cửa Phở Bắc sau khi làm việc với Ḥang Nhung Jewelry vào ngày 16-03-1998. Thời gian bị cướp trong khoảng 2:00pm đến 2:30 pm th́ gọi Police làm biên bản.

Chúng tôi không mơ hồ lầm lẫn mà chỉ làm việc sau khi đă xác quyết vấn đề.

Ṭa soạn chúng tôi đă đặt yêu cầu phỏng vấn (quay phim và ghi âm) những nạn nhân, nếu như mọi việc tốt đẹp, được sự đồng ư của cơ quan điều tra. Chúng tôi sẽ tŕnh bày lại đầy đủ những ư kiến và sự việc của họ trên mặt báo này.

Tôi không nghĩ gia đ́nh Hoàng Nhung muốn cản trở việc làm của báo Chính Nghĩa trong việc t́m hiểu sự thật và cảnh báo đồng bào. Bởi trong lúc mạn đàm ông Chiến hoàn toàn đồng ư với tôi về việc chống lại tội phạm. Ông Chiến có kể về một số tin kẻ xấu nói về ông như (buôn bạch phiến bị bắt). Những dư luận đó chúng tôi cũng biết nhưng chúng tôi chẳng chút quan tâm tới những sự việc vô căn cứ như vậy.

Ṭa soạn chúng tôi làm việc có mục đích hẳn ḥi và vẫn tiếp tục t́m hiểu một số chuyện đă xảy ra trong cộng đồng chúng ta.

Những ǵ báo Chính Nghĩa chúng tôi viết là từ những chuyện RẤT THIỆT c̣n vị nào nói chuyện về những nguồn tin THẤT THIỆT nào đó, ṭa soạn chúng tôi đủ LỊCH SỰ để THÔNG CẢM với những HIỂU BIẾT HẠN CHẾ của quư vị và xác định đó không phải là chuyện của chúng tôi viết.

Như quư vị độc giả khách quan thấy rơ, chúng tôi viết về chuyện ĂN CƯỚP c̣n chuyện gia đ́nh Ḥang Nhung là chuyện MẤT TRỘM hai chuyện này khác nhau một trời, một vực .

Vậy mà cứ hỏi đi, hỏi lại về một bài báo chữ nghĩa đă quá rơ ràng. Điều này HỢP LƯ hay BẤT HỢP LƯ xin dành cho độc giả kết luận.

Việc đâu c̣n có đó, chúng tôi làm việc là chống lại những chuyện bại hoại và những hành vi tội ác nhằm lành mạnh hóa xă hội. Làm tới đâu, như thế nào? Đó là chuyện riêng của ṭa soạn chúng tôi, không ai có quyền đặt vấn đề hay thắc mắc về phương pháp làm việc của chúng tôi. Nói một cách nghiêm chỉnh là Chính Nghĩa chưa bao giờ phải tung ra hết chiêu thức và nội lực.

Ban biên tập của ṭa soạn không đông nhưng chúng tôi có thừa trí tuệ và dũng lược để đối đầu với bất kỳ ai muốn cản trở hay ngăn chặn con đường Chính Nghĩa đang đi.

Ngược lại nếu như ai muốn tham gia cung cấp thông tin, tiếp tay với ṭa soạn chúng tôi rất hoan nghênh. Người nào cần giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng. Công việc của chúng tôi là nhằm mở tung cánh cửa của sự thật. Tất cả cho Sự Thật.

Chúng tôi không làm nhiệm vụ Hành Xử Công Lư bằng Pháp Luật. Chúng tôi Hành Xử Công Lư bằng lương tâm.

Độc giả muốn biết cứ theo dơi, dần dà mọi việc sẽ ra trước ánh sáng. Ṭa soạn chúng tôi vẫn mong mỏi kẻ thủ ác khi bị lột mặt nạ sẽ không phải là người Việt Nam.

Trước đây, khi đắc cử vào chức vụ Tổng Thư Kư Cộng Đồng Việt Nam Georgia, tôi được ủy nhiệm đặc trách chương tŕnh pḥng chống tội ác của Cộng Đồng (criminal prevention). Chính tôi là người đầu tiên tiếp xúc với nhân viên của FBI và bà Gail của tổ chức Bridging The Gap để đưa người vào làm công tác này. Một thời gian những vụ việc phạm pháp có lắng xuống. Nhưng qua những chuyện chúng tôi được biết gần đây buộc tôi liên tưởng tới một hệ thống tội phạm có tổ chức hẳn ḥi.

Độc giả nghĩ thế nào khi đồng bào, đồng hương làm ăn vất vả tám tiếng, mười tiếng, mười hai tiếng mỗi ngày. Dành dụm được ít tiền đi mua sắm làm của. Vậy mà không hiểu làm sao bọn gian phi biết được rồi tới tận nhà trấn lột sạch sẽ? Đây có phải là một dấu hỏi lớn không?

Nạn nhân những vụ cướp này khiếp sợ không dám nói ra. Ngôn ngữ lại bất đồng, cuối cùng mọi việc trôi qua. Muốn chấm dứt nỗi đau khổ của đồng bào phải bỏ công làm việc.

Ḷng chúng tôi chính trực, chúng tôi không muốn đồng bào bị thiệt tḥi, mất mát. Chúng tôi muốn đồng bào được an vui hưởng thụ những thành quả mồ hôi, và công khó của họ.

Đồng bào và đồng hương có lẽ cần những tiếng nói trung thực thể hiện được hơi thở của sinh hoạt xă hội.

Chúng tôi, tôn trọng lẽ công bằng, và muốn tất cả mọi người đều phải được đối xử b́nh đẳng.

Người nào gặp khó khăn trong vấn đề ǵ, cần được giúp đỡ; chúng tôi sẵn ḷng trong điều kiện khả năng và phương tiện của chúng tôi.

Ṭa soạn chúng tôi, bản thân tôi gạt bỏ ư tưởng làm ơn mà coi những việc này là :

“T́nh Dân Tộc - Nghĩa Đồng Bào”

là :

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương.

Người chung một nước phải thương nhau cùng”.

Tôi tin rằng việc làm của chúng tôi sẽ được sự ủng hộ rộng khắp của đại chúng.

Trong công việc ngăn chặn và bài trừ tội ác ng̣i bút không thể bị uốn cong, phi lập trường, ba phải.

Tôn chỉ của Bán Nguyệt San Chính Nghĩa là cưỡi sóng mà đi, vung gươm Chính Nghĩa Bảo Vệ Công Lư.

Lập Trường, Quan Điểm, Ư Thức, Lư Tưởng của Chính Nghĩa đều minh bạch, kiên định và lẽ tất yếu là Chính Nghĩa phải trường tồn./.

 

 

 

 

KIM ÂU

 

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: