MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

 

Sự thực bị che dấu đến khi  lộ ra mới thấy hết tội ác của Nguyễn văn Thiệu khi bỏ vùng II..

Việt Cộng không mạnh mà tại lănh đạo của ta vừa ngu, vừa hèn nên bại binh như núi lở.

Chúng tôi chỉ muốn hỏi các ông Tướng: Tại sao không đưa quân lên tái chiếm Ban Mê Thuột trong lúc địch chỉ có 45 tăng T54, hai sư đoàn bộ binh, trong đó SĐ302 Thép chỉ c̣n tên chứ lính th́ toàn mới. SĐ 316 Thiếu Nhi, ṇng cốt chỉ có Trung đoàn 968 Đặc Công!! Vậy mà để sau đó hàng chục ngàn sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ đă phải rên xiết trong ngục tù khổ sai của Cộng sản trong suốt 10 năm qua. Hàng ngàn chiến sĩ đă chết trong ngục tù v́ đói, lạnh, kiệt sức, bệnh tật (80% do kiết lỵ) hàng vạn con cái chiến sĩ đă phải đi bán xổ số, nhặt bao nylon bẩn, nhặt giấy vụn dù tuổi chưa được lên mười.

 

Quay lại cuốn phim tại sao mất Ban Mê Thuột

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

ĐĐT/CSDC Kiêm Chỉ Huy Phó Cảnh Sát

Tỉnh DARLAC đặc Trách Hành Quân

 

 

 

Ngày 1-3-1975

 

-"Thiếu Uư Đức đâu?" Tôi vừa bước vào doanh trại Trung Đội CSDC quận Buôn Hộ, DARLAC vừa hỏi vợ Thiếu Uư Đức đang ngồi cho con bú trong pḥng .

-"Anh ấy dẫn trung đội vô rừng t́m thằng Ngạn bị Việt Cộng bắt hôm qua rồi. Đại Uư ơi, em giữ không được, em nói là đợi Đại Uư xuống nhưng anh ấy cứ đi".

Tôi thở dài, ngồi bịch xuống ghế, buồn và bực: "Lên Chi Khu hỏi xem hành quân ở đâu mới được!" Tôi nghĩ và bảo tài xế cùng hai cận vệ lái xe đưa tôi lên chi khu "Cách đường cái 6 cây số sâu trong rừng". Trưởng ban 3 Chi Khu Buôn Hô cho tôi biết như thế. Không c̣n cách nào khác hơn, tôi cùng Quỳ tài xế và Khương, Tiến hai cận vệ cũng là trưởng ban 1, ban 2 DĐ 206CSDC đi kiếm chỗ ăn cơm. Lúc ấy là 1 giờ trưa, trời bắt đầu cơn mưa nặng hạt của vùng Tây Nguyên, Khí hậu c̣n phảng phất gió bấc của ngày Tết. Tôi đang cầm ly bia vội buông xuống vỡ tan: thằng Hiên, tiểu đội trưởng chùm "pông sô" từ đầu đến chân đứng ở cửa nh́n tôi; linh tính của một người đă đi hành quân nhiều lần báo cho biết có điềm không lành .

 

-"Tŕnh Đại Uư, Thiếu Uư Đức, Thượng Sĩ Mầu bị thương nặng, hai nhân viên tử thương!"

Hiên nói cộc lốc và ngừng lại. Tôi đứng lên nh́n nó trừng trừng gằn từng tiếng:"Anh nói rơ tôi nghe".

-Thưa Đại Uư, Trung Đội bị phục kích chỉ cách 10 mét, không kịp phản ứng nên bị thiệt hại, địch bắn như mưa. Em cũng tŕnh luôn là ḿnh đụng với Chính Quy !

 

-"Anh nói Trung Đội CSDC Buôn Hô đụng với Chính Quy hả ? Anh chỉ báo cáo láo. Quân anh đánh dở th́ chịu dở, c̣n nói là đụng Chính Quy".

 

Đại Tá Nguyễn Trọng Luật, Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng tiểu khu Darlac quạt tôi sau khi tôi thuyết tŕnh về kết quả ghi nhận được liên quan đến t́nh h́nh địch tại Buôn Hô, một quận phía Bắc Ban Mê Thuột gồm 9 xă trong đó có một xă Kinh là Hà Lan ABC.

 

-"Đại Tá muốn nghĩ sao th́ nghĩ, tôi chỉ có nhiệm vụ tường tŕnh"/

 

Ngồi uống bia với Thưông Sĩ Quỳ, tài xế của tôi, nh́n ly bia có cục đá trong suốt, nghe tiếng đá cục đập vào nhau kêu lách cách mỗi lúc cầm lên uống một hớp và đặt xuống bàn, tôi lại nhớ đến Thiêu Uư Đức. Nghĩ cũng buồn, ḿnh đă phải điều 2 Trung Đội Nghĩa Quân thuộc Buôn Hô, một Đại Đội Thám Sát Đặc Biệt tỉnh do Đại Uư Y Jie B Ya chỉ huy, 3 Trung Đội CSDC lên đồi tại một vùng chi khu Buôn Hô chỉ để mong cứu Thiếu Uư Đức và Thượng Sĩ Mầu, tụi nó bảo là c̣n sống chưa chêt mà, lên lúc 6 giờ chiều, Việt Cộng pháo cho một chập phải lui xuống. Cũng tại thằng Lâm chỉ sai đồi, tao mới phải lui, may không có đứa nào chết thảm. Đêm về phải xin Đại Bàng (Trung Tá Trần Quang Vĩnh, chỉ huy trưởng Cảnh Sát Darlac) thêm 2 trung đội CSDC, một đại đội Địa Phương Quân .

Mới mở mắt ra ở quận lỵ, đă có người báo "Việt Cộng mời Đại Uư Tuấn lên lấy 4 xác cảnh sát".

-"Chết bỏ!" Đó là câu bùa của tôi mỗi khi chuẩn bị đi đánh Việt Cộng. " Tao chấp nhận đổi thêm 10 thằng nữa để lấy xác Thiếu Uư Đức và ba thằng con chứ không để kên kên nó ăn thịt". Nói với lính như thế để tụi nó khỏi run. Tôi biết là tí nữa sẽ căng v́ địch đang đợi tôi và quân lên. Sau khi họp với Trung Uư Lại DĐP/CSDC, Đại Uư Y Jie B Ya CHT/Thám Sát, hai trung đội trưởng Nghĩa Quân, tôi quyết định đánh ṿng, dùng pháo binh của chi khu Buôn Hô yểm trợ và mở một đường cho Việt Cộng chay.Bịt chặt nó, th́ hao quân mà lâu nữa .

-"Đại Bàng Tango phải không? Thiếu Uư Hồng đây, em là pháo đội trưởng của TD/Pháo SĐ23 tăng cường tại Buôn Hô đây. Trời ơi! tưởng ai, Đại Bàng thi... líp "

Tiếng Hồng e é trong ống loa PRC 25. Tôi cười mỉm và nói :"Dành cho tôi bao nhiêu quả? 100 nhé, OK?"  

Lên từ 8 giờ sáng, ṿng ngang và bọc vào. Hai trung đội Nghĩa Quân làm đe và trừ bị. Tôi dẫn CSDC và TSĐB (PRU) và một ĐĐ/ĐPQ vào. Pháo đánh và đập liên tục ngay mục tiêu, thế mà măi tới 4 giờ chiều mới thấy chúng nó. "Đức ơi sao mày nặng thế ? Có linh thiêng th́ nhẹ bớt lại cho lính khiêng"

Bốn thằng nằm 4 chỗ, giầy th́ "anh hai" lột hết, đồng hồ cũng mất tiêu luôn. Thương quá v́ chưa bao giờ thua cộng sản. Tôi chuyên môn cho lính đi phục kích Việt cộng mà bây giờ để chết lính. "Đức ơi, mày ngu quá, Trương Phi chết v́ muốn cứu Kinh Châu trả thù cho Quan Công, lính mà không thông binh pháp làm sao ăn được tụi nó. Bây giờ vợ con mày ai nuôi đây! Thôi tao uống cho mầy một chai nữa, tao về ngủ đây. Mày có nghe thấy không? Đại Tá bảo tao báo cáo láo, ổng nói t́nh h́nh Darlac trăm phần trăm ngon lành khi không lại nói có...Chính Quy !

 

Ngày 9-3-1975

9 giờ sáng tôi và Trung Tá Vĩnh Chỉ Huy trưởng CSDC Darlac ra phi trường L.19 đón Tướng Phú, Tướng Tư Lệnh vùng ỊI. Ra đến nơi đă thấy Đại Tá Luật, Trung Tá Thành, Tiểu Khu Phó, các trưởng pḥng thuộc tiểu khu có mặt. Tướng Phú xuống phi cơ, tôi thấy ông có vẻ gầy chứ không to cao và béo như Tướng Toàn.

Lại lục tục nối đuôi nhau chạy về trung tâm Hành Chánh quân tiểu khu họp.

 

-"Tôi là trung ương của vùng II là cái rốn, nêu nó đánh anh, tôi cho quân cứu chứ nếu tôi chuyển Sư Đoàn 23 bộ binh về đây, nó đánh Pleiku, làm sao anh có phương tiện chuyển quân lên cứu tôi. Tôi quyết định giữ Sư Đoàn 23 lại Pleiku"

Tướng Phú đă phát biểu như vậy sau khi nghe Đại Tá Luật tŕnh bầy rằng địch kéo quân về phía đường ṃn **** khoảng 200 Molotova, nghi ngờ tụ quân 20 cây số Bắc Xă Quảng Nhiêu, Đại Tá Luật xin Tướng Phú đưa một hoặc hai trung đoàn thuộc SĐ 23 về Ban Mê Thuột v́ hiện chỉ có 9 trung đội Nghiă Quân, một nửa đội Trinh Sát, 20 Lôi Hổ thuộc chiến đoàn 3 Xung Kích, một trung đội CSDC, một tiểu đoàn 224 ĐPQ để giữ thị xă Ban Mê Thuột .

11 giờ, tôi và Trung Tá Vĩnh về BCH/CSDC Darlac tập họp các cấp chỉ huy:"Các anh nên đưa vợ con về Saigon để dễ dàng chiến đấu. Việt Cộng sắp đánh thị xă, có thể là ngày mốt 11 tháng 3. Đêm nay Đại Uư Tuấn chỉ huy ty mới về cho báo động".

 

Đưa vợ con đi đâu được!

 

Ở Air Viet Nam nguời đông như kiến, tôi bảo vợ tôi ngồi xe đợi và vào trong hỏi Nguyệt :"Anh Hội đâu", "không thấy", Nguyệt đáp. Thế là anh Hội cũng trốn rồi v́ ở cái thành phố Buồn Muôn Thuở này ai mà không quen nhau.

Về đến nhà, vợ tôi hí hửng v́ không phải về Đà Lạt với mẹ. Con tôi th́ cũng vỗ tay, lấy cái bê rê đội lên đầu, đeo kính của tôi và giơ tay "Chào Đại Uư" .

12 giở 30, tôi được Y Hoc Eban báo cho biết địch đă về đến Ea Hneh, vợ nó đi rẫy gặp Việt Cộng đang giăng giây điện thoại. Phone cho Đại Tá Luật biết gấp và xin trấn núi Châu Sơn làm thế ỷ dốc. Ăn cơm trưa xong, chạy xe vội qua ty CSDC ở đường Tự Do kiểm soát và phổ biến cho toàn thể nhân viên, tôi mệt nhoài vội vào pḥng ngủ đánh một giấc.

-"Thưa Đại Uư, Đại Tá tỉnh trưởng đến", thằng truyền tin báo tôi biết .

-"Anh cho tôi xem qua hệ thống pḥng thủ một chút" Đại Tá Luật cùng đoàn tuỳ tùng đi xem quanh trại giống như đi thanh tra. Tôi đi theo và hướng dẫn cách pḥng thủ. "Tôi báo cho anh biết, doanh trại CSQG tôi sẽ dùng làm địa điểm thứ hai, nếu Tiểu Khu mất, anh nhớ nhé. C̣n Thiếu Tá Trọng(Quận trưởng BMT) đêm nay điều đại đội ĐPQ cơ động của quận lên đóng trên đồi Châu Sơn, Tiểu Khu chỉ c̣n Tiểu Đoàn 224 th́ đă phải trấn tại mặt Nam đồi La San, một đại đội tại tiểu khu, và một tại vườn ông Tôn Thất Niệm".

Quay sang Thiếu Tá Song, Tiểu đoàn trưởng Pháo Binh, Đại Tá Luật tiếp :"Bắt đầu 8 giờ tối nay anh cho gà con mổ khoảng 20 bắc Châu Sơn nhé. Địch đă xuất hiện rồi".

 

8 giờ tối, lùa nốt miếng cơm cuối cùng, tôi đứng lên mặc áo. "Ăn dessert đă anh" Vợ tôi nói. "Bố đi hả bố?" Thằng Cuky con tôi mới hơn hai tuổi, nhưng nó không bao giờ đ̣i đi theo tôi khi nó thấy tôi mặc đồ rằn ri và đeo súng cả. Tôi cúi xuống hôn con, hôn vợ "Anh đi qua ty, anh dặn em lại là nếu có ǵ, em, bố và con chạy ra nhà ông bà Chí Thành nhé, mai anh về".

 

Chẳng bao giờ có ngày mai cả, v́ từ ngày đó đến nay tôi không c̣n thấy nàng và con nữa!!!

 

-"Oành ! Oành !" Tôi bật dậy, Khương ngủ cạnh tôi lắp bắp "Nó đánh, Đại Uư". Tôi bảo Tiểu Ban Đại Đội: "Báo động và đi kiểm soát, địch pháo".

Quả pháo đầu tiên vào phi trường L19 lúc 3 giờ 20 sáng, 10 tháng 3-75, cách tôi khoảng 200 mét. Ra ngoài tôi thấy thành phố như rực lửa, không phải v́ cháy mà v́ địch pháo quá nhiều. Lính tráng nằm hết ở hố cá nhân. Hà! Thế mà tốt, nhờ hỏi tân binh Phước Long nên tôi đă thực hiện mỗi người một hố ếch nhỏ xíu. Cho mày pháo đến mai.

5 giờ sáng, tôi dùng PRC 25 liên lạc với thằng PRU trấn phía Bắc L19. Quyền, chỉ huy phó báo cáo hai cánh quân ở phía Bắc mà nó tung ra ngoài từ đêm qua theo lệnh tôi đă phải lui vào, đụng mạnh quá chịu không nổi, 30 thằng c̣n có 6 thằng chạy vô, bây giờ nó trấn hai hầm. Tôi cho Quyền biết là đang xin Tiểu Khu điều ĐĐ1/224 do Đại Uư Hải chỉ huy vào phi trường L19 bắt tay với nó, đừng lo. Ngay lúc đó tôi liên lạc được với Hải, Hải cười trong máy và hỏi tôi ở đâu để nó bắt tay. "Tao ở Bóng Chim Hồng, thằng sắp bắt tay mày là thằng con tao, Tư Tuởng, Sơn Tây, Tư Tưởng (Thám Sát Tỉnh) mày làm cho ngon nghe Hải".

Mới ngừng mấy phút châm điếu thuốc trong hầm, cầm máy liên lạc lại với thằng 224 th́ nó câm. Đổi qua giải toả cũng câm luôn. "Lê Lai" với thằng Quyền PRU th́ nó nói, giọng nhẹ chút xíu và nghe yếu x́u: "Chưa thấy, Đại Bàng, tụi Vịt Con đă vô em rồi, nó đang đốt phá ầm ầm". Hỏi t́nh h́nh của nó Quyền cho biết, nó c̣n 12 con, 6 bị thương, 6 lành, hiện đang thủ hai hầm v́ địch tràn vô L19 rồi. Tôi "lê lai" với Trung Tá Vĩnh xin lệnh:"Cho nó tự ư hành động". Tôi lập lại lệnh của ông Vĩnh cho Quyền.

 

6 giờ sáng, đang liên lạc với các toán th́ được Cuộc CSQG xă Lan Giao(thị xă) báo cáo : "Có địch xuất hiện trong phố, từng toán 5, 10 tên, mặc đồ lính, chân không, bảng tên trắng". Cầm cái máy FM5 liên lạc với cao tốc 01 đến 10, tất cả đều câm hết. Đang cầu nhầu với thằng lính truyền tin về vụ máy móc dởm quá th́ tôi giật ḿnh khi nghe mấy tiếng AK ngay cổng Đại Đội 206. Nh́n qua cửa hầm, tôi thấy thằng Khoái CSDC trung đội Buôn Hô đang rớt từ hàng rào. Một tên nữa (Thiếu Uư Tâm) nằm trước cổng. Thằng Hùng vội nhẩy xuống hố nhưng h́nh như không kịp nữa. Tôi bảo Trung Uư Lai cho hai quân ra trám chỗ. Thằng Tiến chạy vô " Thưa Đại Uư, việt cộng ở nhà Hướng Đạo bắn ra" "Tao biết rồi, để nó đó tính sau, để tao lo xong cái thằng PRU đă." Tôi cầu nhầu và tiếp tục gọi thằng Hải 224, Im lặng! Hỏng rồi!Địch mà chiếm L19 là thành phố mất. Tôi gọi Tiểu Khu báo cáo và xin hỏi thêm về thằng Hải. Tiểu Khu nói nó cũng không thây Hái đâu cả. Tôi vội xin gà cồ gáy vào L19 để chận địch. Gà ḿnh lại mổ tới tấp vào L19. Ngay lúc đó 3 chiếc trực thăng đầy lính vọt lên không ngang đầu tôi. Tụi Vịt Con bắn theo đỏ trời. Thoát được 2 cái, 1 cái rơi ngay đồi phía sau.

-"Alô Đại Bàng xin Tiểu Khu xin Nha Trang yểm trộ phi tuần đánh bom đừng để mất L19" Tôi gọi Trung Tá Vĩnh. Ông Vĩnh nói:"Toa yên tâm, tôi sắp qua gặp Đại Tá đây, c̣n vợ con toa và gia đ́nh moa đă cho ra ngoài hết rồi, cứ b́nh tĩnh"

 

Dùng M79 và M60 diệt xong 3 tăng ở nhà Hướng Đạo, tôi thấy mệt nhoài. Mới 9 giờ sáng, phát lương khô cho lính ăn và thêm trái sáng để chuẩn bị đón Vịt Con đêm nay. Nó vẫn pháo như mưa. Cả ba thằng của tôi đều chết, 3 thằng Vịt con thường mạng.

11 giờ trưa, Trung Tá Vĩnh bảo tôi là Đại Tá Luật chỉ thị CSDC ra đóng Biệt Điện. " Ông ấy có điên không? Ở đây c̣n nh́n thấy nó lấp ló, dẫn quân đi một cây rưỡi dọc L19 để đến bùng binh, may lắm c̣n ḿnh tôi. Địch đang thiếu bia tập bắn" tôi nói. Ông Vĩnh:" Tuỳ toa, moa cũng từ chối rồi"

11 giờ 30, địch ngớt pháo, nó cũng đói bụng, tôi nhủ thầm.

-"Thưa Đại Uư, từ nẫy đến giờ, tiểu khu im lặng, em gọi măi không được". Thằng Tồn truyền tin báo cáo. Tôi gọi lại Trung Tá Vĩnh, ông cũng xác nhận như thế. Mất rồi chăng?

12 giờ 30, Cọp tới. Qua ống nḥm tôi thấy Biệt Động Quân từ phía chùa Dược Sư đi sau lưng trái tôi, tôi báo cáo nhưng ông Vĩnh nói "Việt Cộng đó, quân ta không tới đâu" Tôi ra lệnh Bộ chỉ huy Cảnh sát chuẩn bị tấn công, thằng Minh M79 khai hoả. Cao đánh thấp, thủ đánh công, không chột cũng què, tôi nghĩ. Minh bắn nhưng không thấy nổ. Bịch ! cầm lên, viên đạn M79 đụng nóc garage chẻ làm đôi Tôi hay tin dị đoan, nói với lính "Thằng nào hy sinh ra, nếu là cọp th́ vô cho tao biết, c̣n là nó th́ 'mo'." Quỳ tài xế nai nịt nhảy 10 mét hàng rào ra.

-"Thưa Đại Uư, Cọp chính cống, em gặp Thiếu Tá Bảo, tiểu đoàn trưởng 1/21 rồi, danh hiệu đài đây"

Tôi thở phào, suưt nữa th́ đánh nhau mệt nghỉ v́ lầm.

14 giờ 30: Trung Tá Vĩnh cho biết: 2 tăng T 54 tấn công ty cũ (trung tâm Hành Quân Cảnh Lực) Ông nói đă bắn hết 8 M72 nhưng không hiệu quả, ông rút và trao quyền chỉ huy cho tôi. Tôi hỏi t́nh h́nh và xin lệnh sau cùng:"Tuỳ nghi xử trí"

Thế là hết, chưa bao giờ như thế cả! Đă chán th́ chớ, bên Thiếu Tá Thành, chỉ huy phó CSQG Hành Chánh gọi tôi qua họp với bộ tham mựu

Bước chân vào hầm, mọi người đề nghị rút:"Đ.M.! Địch chưa đánh mà rút đi đâu?".

Ông Thành nói: "Tỉnh đă mất hết, ḿnh cứ rút ra ngoài rồi trụ lại chứ đêm nay nó đánh bằng tổng lực chịu sao nổi !" 13 sĩ quan nhao nhao đ̣i rút .

16 giờ 30 : Vịt Con bắt đầu đánh bằng pháo và đại liên. Vỡ quân ! Cảnh sát bên ty chạy ùa qua bên doanh trại đại đội, sợ quá mà vỡ quân. Dă chiến đoạn hậu, ra ngoài chùa Dược Sư đă. Cọp th́ ở trung học Tổng Hợp rồi.

 

6 giờ chiều đi ngang Buôn Koier, tôi gặp Trung Uư Xuân, trưởng pḥng 2 tiểu khu, Đại Uư Chương ANQĐ, lại thằng Hải nũa chứ. Nó nói" Tao đụng một dàn B40, tụi nó nằm sẵn trong L19. Đại đội c̣n có 46 thằng. Sao giờ này mày mới ra? Tiểu khu bị 5 chiếc. T54 đánh lúc 11 giờ 30 . Tụi nó bắn 52 quả M72 hạ được 4 chiếc, chiếc sau cùng đứt xích th́ ḿnh hết đạn. Nó dùng đại bác 100 ly phơ sập hết. Đáng lẽ minh chưa "out" Nhưng có thằng A 37 khỉ gió thay v́ bỏ bom con cua Việt Cộng, lại nhè cho hầm trung tâm hành quân một quả 250 cân, thế là "mo" . Tụi ḿnh c̣n một ít chạy hết trọi"

 

-"Đại Tá Luật chết trong đó hả ?" Tôi hỏi .

-"Sức mấy, ông tỉnh chắc ăn, nên lúc gần sáng ổng phóng từ tư thất qua bộ Tư Lệnh SĐ 23 (lúc đó chỉ có hậu cứ) thay v́ qua tiểu khu. Bây giờ ổng c̣n ở trỏng "

Hải xin tôi một bản đồ và một địa bàn v́ nó vứt lúc bị phục kích trong L 19 rồi . Tôi lấy của Trung Uư Lai đưa nó xài đỡ .

Đêm 10-3-75, tôi và Hải đóng trong chùa Dược Sư cùng với một ít dân chúng đă chạy ra lúc chiều.  

Ban đêm, nằm trên các tảng đá quanh chùa Dược Sư hút thuốc nh́n lên bầu trời . Sao đêm đó tôi thấy nhiều v́ sao chạy thế nhỉ! Tôi nhớ ngày xưa người ta thường nói mỗi khi có người chết là một v́ sao bản mệnh của người đó tan đi . Tôi nhớ đến vợ con, không biết đang chạy ở đâu trong vùng khói lửa của đạn thù! Tôi nhớ đến Tết Mậu Thân, Việt Cộng đă chôn sống 10 ngàn Quân Cán Chính VNCH. Thôi không nghĩ nữa, nghĩ nữa sẽ xụm không thể cầm quân được.

 

Quanh tôi lúc này là những chiến sĩ Cảnh Sát đang trông vào tôi để hy vọng, để chiến đấu mong đẩy được tụi nó, tụi Việt Cộng ra, 11 giờ đêm, mà mọi người, già trẻ, lớn bé chưa ai ngủ . Người nào quần áo cũng xốc xếch, có cô c̣n mặc áo ngủ, có người vừa ôm con vừa ôm vợ, vừa cầm cây carbin M1 với một băng đạn. Tôi dụi thuốc và nhắm mắt nghỉ ngơi một chút .

 

9 giờ sáng 11-3-75; tôi kéo đại binh cảnh sát khoảng 300 nhân viên vào nhà thờ Phú Long đóng quân. Trung Uư Lại trách nhiệm chỉ huy 50 CSDC pḥng thủ quanh tường nhà thờ. Tôi nh́n quanh, chỉ chịu đựng đưọc một giờ nếu địch có trọng pháo yểm trợ .

Gặp cha Diệu, cha xứ Phú Long :"Mời Đại Uư dùng cơm" Cha Diệu bảo tôi. "Cảm ơn cha, con không đói, có lẽ con vào Bộ chỉ huy TT Huấn Luyện Trung đoàn 45 đóng quân" Tôi đáp . Tôi ra ngoài nói Tôn truyền tin mở tần số ra liên lạc, gần một giờ sau mới bắt được tần số ."OK cho vào trú quân nhưng toa nhớ điểm từng người,nếu không Ve Chai nó trà trộn vô "Trung Tá Phùng lên tiếng trên máy .

12 giờ 30 trưa, tôi dẫn quân vào Trung tâm giao tuyến giữa cho Thiếu Tá Lê Văn Hoan, Trưỏng F Đặc Biệt cùng 200 CSDB và CSSP . Thiếu Tá Thành chỉ huy phó hành chánh ở hầm trung ương. Tôi cùng 50 CSDC, 5 quân cảnh( tôi lụm được dọc đường), thủ tuyến A. Tôi hỏi một chuẩn uư, cán bộ Trung Tâm về quân số, được biết chỉ có 100 khoá sinh. Tôi xin lại thùng lụu đạn ra phân phát cho các hầm. Sờ vào nắp hầm, chà!! mỏng quá, tôi nghĩ chỉ chịu nổi 82 ly thôi. Chết, bỏ vậy!!

3 giờ 30, một quả pháo đầu tiên rớt vào sân Trung Tâm, rổi tiếp đó bắt đầu như mưa. Qua ống nḥm tôi thấy một tên để lô VC mặc đồ lính chạy loanh quanh trong khu nhà dân cách tôi khoảng 300 mét. "Minh đâu rồi! Minh M79 nhắm bắn cho tao coi mày ?" - Thưa Đại Bàng, thằng này khôn quá, nó né hoài, em bắn không được"

Nh́n ra đường QL1 dọc cổng Trung tâm bên trái tôi, vắng hoe .

Địch pháo liên tục. Oành! Đại uư Đoàn chủ sự pḥng hành quân bị thương. Hai nhân viên khiêng Đoàn vào bệnh xá trong mưa pháo. Tôi vỗ vai Tôn, truyền tin cười nói: Đừng nghĩ ǵ nữa, đây là đất cuối cùng của thầy tṛ ḿnh, hăy b́nh tĩnh .

6 giờ chiều, khẩu pháo 105 và xe đạn của trung tâm trúng đạn. Mưa pháo nở giống như pháo đùng ngày Tết. "Hồng Hà 8! Trung Tâm rút ngơ sau rồi!" Tiếng Hoan rè rè trong máy. Tôi đáp "8 nghe rồi" Ngay lúc đó tôi thấy Cọp của Thiếu tá Bảo, một rồi cả trăm. Họ nằm bẹp trước mắt tôi v́ pháo. Tôi nh́n Bảo lúc đó c̣n đeo Ray-Ban gọng vàng. Ra dấu hỏi, Bảo lắc đầu. Cọp bắt đầu di chuyển ngang tôi ra phía mặt sau Trung tâm và tụ quân trên các tường sân bắn. Cọp ĺ thiệt, giờ này mà nấu cơm .

6 giờ 30 chiều, trời sụp tối, Hoan chạy ra gặp tôi: "Nó vọt hết rồi, bộ mày tính thủ một mặt, Cọp một mặt, c̣n bỏ lủng hai mặt hả Tuấn?' Tôi ậm ừ "Ông vào gặp Ông Thành coi sao" Hoan nói Thiếu tá Thành đă vọt rồi . Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định rút khỏi Trung tâm v́ rộng quá, mà ḿnh chiếm có một mặt, đêm nó giám uưnh lắm. Nhưng đi đâu đây ? Tôi cho quân rút ra xưởng cưa Công Binh cách Trung Tâm Huấn luyện TĐ 45 khoảng 200 mét

9 giờ đêm tối, Đại uư Xuận trưởng pḥng 2 tiểu khu, Trung uư Liên quân cảnh, Thiếu Tá Hoan CSDB họp và quyết định di quân về quận Phưóc An cách thị xă 32 Km về hướng Nha Trang .

Trong lúc này ở phía phi trường Phụng Dực, chi khu Ban Mê Thuột rền súng và lửa .

Trên đường di chuyển đêm theo QL1, tôi gặp hàng hàng lớp lớp dân chạy giặc .

 

Ngày 12/3/75:

7 giờ sáng, tại Phưóc An. Ô hô!! xe cộ và dân chúng đầy đường! Thiếu uư Lân,(Trung đội trưởng CSDC Phưóc An) và Trung Uư Liệu chỉ huy trưởng cảnh sát ra tŕnh diện tôi cho biết Thiếu tá Hoàng Đ́nh Tập, quận trưởng Phưóc An quyết định lui binh, chạy. Tôi hỏi ông Liệu : Ai cho lệnh chạy? Liệu lắc đầu đưa hai tay lên trời .

8 giờ sáng, tôi gặp Đại Uư Ba, chỉ huy trưởng CSQG Buôn Hô, "Địch đêm qua tiền pháo, hậu xung, ta chết khoảng 1/2, mở đường máu chạy băng 30 Km rừng sang Phước An"

8 giờ 30 tôi gặp Thiếu tá Trọng, Quận trưởng Ban Mê Thuột cùng Thiếu uư Đức CSDC:"Đêm qua địch sáp lá cà, chi khu vỡ, c̣n sống duy nhất 13 CSDC và quận trưởng sau khi đột phá ṿng vây ra Buôn Kô Tam"

12 giờ đại binh không đầu chạy bộ, chạy xe từ cây số 32 Phưóc An đến 62 M'Rong Hô định về Nha Trang th́ ngừng lại, một phần để nghỉ, một phần v́ địch chận tại cây số 72 . Tôi hỏi t́nh h́nh, địch đóng chốt kiềng một trung đoàn .

 

Ngày 14/3/75

12 giờ trưa Trung tá Thạnh, tiểu khu phó, mặc áo may ộ xà lơn chạy xe Jeep lùn từ đồi 62 xuống và ra lệnh " Tất cả về Phước An để tái chiếm Ban Mê Thuột. Vui quá v́ lại gặp vợ con . Quân lính đâu chuẩn bị. Tôi kéo quân về Phước An lúc 6 giờ chiều, nghỉ tại ngă ba ban đêm.

Sáng 15/3/75, lúc 7 giờ di chuyển 2 km vô chi khu .

 

10 giờ chi khu mời họp .

"Báo cáo Đại tá, tôi hiện có 300 quân Cảnh Sát, vũ khí đầy đủ, gồm 120 CSDC, khoảng 100 CSDB, c̣n lại là CSSP" Tôi tŕnh diện Đại tá Tiếu, người vừa được Quân Đoàn II đưa xuống thay Đại tá Luật mất tích. Các quân binh chủng lần lượt báo cáo quân số . Đại uư Hải tặng tôi một bộ bản đồ, tỉ lệ 1/100000 có Nha Trang, Hải nói để đền ơn tôi đă tặng bản đồ hôm trước . Cũng nhờ bộ bản đồ này mà tôi mới đi được tới Khánh Dương sau này .

Đại tá Tiếu cho biết sẽ tử thủ ở Phước An, đợi quân cứu viện, địch đến là đánh. Tôi được cắt trú quân tại chợ Phước An làm thế ỷ dốc cho chi khu. Tôi về chia quân làm 16 chốt ṿng tṛn rộng 150 m, ḿn Claymore cài lung tung .

 

-Sáng 16/3/75: Tại đất trống trước chi khu tấp nập trực thăng lên xuống, chở người đi, đến Vùng ỊI. CSQG Nha Trang cử lên 3 ông để thanh tra, uỷ lạo. Tội nghiệp Thiếu tá Lê Văn Diệu trưởng E, yểm trợ vùng cũng lót tót lên mong gặp vợ con. Ai có vợ con đều được ưu tiên cho đi Nha Trang bằng trực thăng. Vợ con tôi đâu ? Sao không chạy ra nhỉ ? Cũng tại tôi đă nói với vợ là cứ an tâm, ta không thua đâu.

 

-Sáng ngày 17/3/75: 7 giờ sáng Trung uư Lai, Thiếu tá Thành xin ra ngoài ngă ba, kiếm và thăm vợ cọn. OK! Nhưng về sớm nghe các ông.

Ngay sau đó, khoảng 15 phút, tôi thấy tiếng súng lớn nổ rền vang ngoài ngă ba Phưóc An, kèm theo tiếng súng nhỏ. Khoảng 1 giờ sau, Thiếu tá Thành chạy vào báo cho tôi biết. Tăng Việt Cộng đến nơi. Vào chi khu thôi vậy. Thiếu tá Thọ mời tôi vào họp. Tôi bảo ông Thành vô, v́ tôi không thể rời quân lúc này, mà rời th́ quân tan ngay. Thiếu tá Thành nói: Đại tá Tiếu chỉ thị cho CSDC vào chi khu tử thủ ngay lập tức, ông cũng cho biết bộ chỉ huy Tiểu khu và Chi khu đă rút chạy ngơ hậu.Thiếu tá Thọ phía hai pháo 105 ly.

Đă 7 năm lính, tôi đâu có khờ để mà làm chốt cho hai ông quan. Tôi ra lệnh quân rút theo đường rừng ra Buôn Phê ở cây số 42, dừng chân nghỉ trong môt vựờn chuối lúc 1 giờ trưa . Đến cây số 62 lúc 7 giờ tối 17/3/75 . Lại kéo quân lên chiếm đồi 62 lần thứ hai .

-"Hưng, mày đó hả ?" Tôi gọi PRC cho Hưng, Thiếu tá TĐT ĐPQ M'Rong Ho(Chư Kuk) . "Tao đây, cần ǵ không ?" Nghe tiếng Hưng, tôi mừng quá. Tôi được biết bộ chỉ huy Chi Khu và tiểu khu nằm ở Chư Kuk đầy đủ cả.

Đứng trên đồi nh́n dân Ban Mê Thuột chạy ra, họ đốt lửa trên quốc lộ ṿng vèo như con rồng lửa dài khoảng 2 km. Buồn quá, tái chiếm cái ǵ kỳ quá! Thua đơn giản quá! Dù đâu? Biệt Cách đâu? TQLC đâu? Sao Saigon không gửi lên? Vợ con đâu? Nuôi 3 năm, dùng 1 ngày không lẽ tôi đào ngũ, trà trộn với dân? Không được, cả tỉnh trông vào ḿnh, một súng không đủ, 1000 súng sẽ mạnh.

 

-Ngày 18/3/75

Tôi xuống dưới đường gặp một vài lính SĐ 23 cầm M16. Họ nói là thuộc trung đoàn 44 trực thăng vận về cứu Ban Mê Thuột (?) Không gặp cấp chỉ huy (?) Đi lang thang .

7 giờ tối, tôi liên lạc Hưng. Thiếu tá Hưng cười trong máy khi tôi xin mua dùm gạo "Gạo cái ǵ mày! Có ăn ḅ th́ lên tao cho vài con ăn chơi, gạo th́ mậu, tao báo cho mày biết sáng mai tao "gô" Nha Trang đây. Tiểu đoàn ǵ mà c̣n có 17 lính Kinh, 42 lính Thượng. Tụi Tiểu khu vù hết về Nha Trang hồi chiều bằng trực thăng rồi mày ơi! Tại đây c̣n có mỗi tao và mày là c̣n súng c̣n đơn vị đó, có đi th́ đi đi"

 

8 giờ tối, tôi tập họp các sĩ quan tham mưu của CSDC Darlac lại trong căn lều chỉ huy. Đi thôi các bạn ơi, 10 ngày không có quân lên cứu. Về hướng đi rừng

 

-Sáng 19/3/75

8 giờ sáng, trời Tây Nguyên c̣n mù sương núi, đứng trên đồi cao nh́n lại Ban Mê Thuột. Vĩnh biệt em và con yêu dấu !. Vĩnh biệt thành phố buồn!

Trung uư Lai đưa cho vợ và 3 con 50 ngàn đồng "Em ở lại, anh đi theo Đại uư" Nhiều nhiều nữa. Tăng đến cây số 52 nh́n thấy rồi, đánh không nổi đâu v́ có ai đâu mà đánh, quân không đầu, cầm PRC 25 gọi khản cổ, vặn đủ tần số. Không có là không.

8 giờ 30, tôi đi đầu đưa 300 quân và 1500 dân chui vào rừng Chu Prong trực chỉ Khánh Dương. Vĩnh biệt Tây Nguyên! Vĩnh biệt núi rừng! Vĩnh biệt người thân!  

 

GHI THÊM CỦA NGƯỜI VIẾT

 

 

Sụ viết này đưọc viết bằng sự mắt thấy tai nghe cũng như bằng sự hạn chế của một người sĩ quan trẻ. Qua một số chiến hữu kể lại, tôi được biết Chiến Đoàn 3 Xung Kích (Lôi Hổ Vùng II) gồm 20 quân đă chiến đấu trong bộ Chỉ huy của họ cho đến khi biết rằng không có quân cứu viện. Một số ĐPQ, Nghĩa quân đă cùng cha xứ Châu Son(2 km bắc thị xă BMT) chiến đấu được 3 ngày cho đến lúc Việt Cộng phải dùng pháo và tăng đánh. 40 PRU đă mất tích tại Quảng Đức. Một đại đội thuộc Trinh Sát Sư đoàn 23 đă chiến đấu 3 ngày ở Phụng Dực (phi trường chính cách BMT 6 km) v...v...

 

Và c̣n nhiều nhiều, rất nhiều người đă ngă xuống, đă bắn địch đến viên đạn cuối cùng để bảo vệ tự do. Tôi rất cảm phục sự hy sinh vô bờ bến của họ.

Chúng tôi chỉ muốn hỏi các ông Tướng: Tại sao không đưa quân lên tái chiếm Ban Mê Thuột trong lúc địch chỉ có 45 tăng T54, hai sư đoàn bộ binh, trong đó SĐ302 Thép chỉ c̣n tên chứ lính th́ toàn mới . SĐ 316 Thiếu Nhi, ṇng cốt chỉ có Trung đoàn 968 Đặc Công!! Vậy mà để sau đó hàng chục ngàn sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ đă phải rên xiết trong ngục tù khổ sai của Cộng sản trong suốt 10 năm qua. Hàng ngàn chiến sĩ đă chết trong ngục tù v́ đói, lạnh, kiệt sức, bệnh tật (80% do kiết lỵ) hàng vạn con cái chiến sĩ đă phải đi bán xổ số, nhặt bao nylon bẩn, nhặt giấy vụn dù tuổi chưa được lên mười.

 

Tôi nhớ trong kẻ sĩ của Nguyễn Công Trứ có câu:  

 

"Trong lăng miếu ra tài lương đống

Ngoài biên thuỳ rạch mũi can tương

Làm sao cho bách thế luu danh

Trưóc là sĩ sau là khanh tướng

Kinh luân khởi tâm thượng

Binh giáp tàng hung trung

Vũ trụ chi gian giai phận sự

Nam nhi đáo thử thị hào hùng "

 

Tiếc thay! tài hèn sức mọn, quân không đồng ḷng rồi c̣n cái ǵ nữa nhỉ! Bây giờ treo cờ VNCH cũng phải xin phép. Bao giờ th́ cờ vàng ba sọc đỏ lại tung bay ở Việt Nam yêu dấu. 10 năm rồi đó các ông Tướng ơi!

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyên Đại Đội Trưởng CSDC

Kiêm Chỉ Huy Phó Hành Quân BCH/CSQG Darlac

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: