* { margin: 0; padding: 0; } .imgbox { display: grid; height: 100%; } .center-fit { max-width: 100%; max-height: 100vh; margin: auto; }
 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

VIỆT TÂN :BỌN VÔ LOÀI,

PHI NHÂN, PHI THÚ, PHI CẦM

 

 

 

 

Dẫn Nhập: Năm 24 đời Chu Kinh Vương, vua nước Ngô là Hạp Lư đem ba vạn tinh binh tiến đánh nước Việt. Lúc đó Việt Vương là Doãn Thường mới mất ít lâu . Con là Câu Tiễn lên nối ngôi cha thân chinh đốc quân nghinh chiến. Hai bên hội chiến tại đất Huề Lý, Hạp Lư trúng kế bị Linh Cô Phù tướng Việt chém vào chân phải đứt tiện ngón chân cái may mắn được Chuyên Nghị đến cứu thoát ra khỏi vòng vây nhưng trên đường rút quân về nước mạng vong vì vết trọng thương. Cháu là Phù Sai, con thế tử Ba lên nối ngôi đưa linh cửu Hạp Lư an táng tại Hải Dũng Sơn cùng bảo kiếm Ngư Trường của Chuyên Chư . Phù Sai mai táng ông rồi lập con trưởng là Hữu làm thế tử, lại sai 10 người nội thị thay đổi nhau đứng giữa sân hoàng cung, mỗi khi Phù Sai đi ra, đi vào thì mấy người nội thị lại quát lên:“ Phù Sai! mày quên cái thù vua nước Việt giết ông mày rồi à!”

Phù Sai liền khóc rống lên và đáp lại:“ Dạ ! Tôi không bao giờ dám quên.!”

Phù Sai làm như vậy để cho dù có bận trăm công nghìn việc chăng nữa nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ đến mối quốc hận. Nhờ quyết chí báo phục, 3 năm sau khởi binh phục hận, Phù Sai đánh thắng Câu Tiễn ở Tiêu Sơn. Việt Vương Câu Tiễn phải xin hàng và chịu nhục làm tôi nước Ngô.... Cuộc chiến Ngô Việt cuối cùng kết thúc với phần thắng thuộc về Việt Vương Câu Tiễn nhưng hành động nuôi chí báo phục của Ngô Phù Sai đã để lại cho những người anh hùng biết điều quốc sỉ một tấm gương .....  

  

***

 

 

 

Năm 1975 khi quân Bắc Cộng tràn ngập Sài Gòn - thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa - chiếc xe tăng T - 54 húc đổ cánh cửa dinh Ðộc Lập, bọn lính nhếch nhác nón cối, dép râu xông vào uy hiếp nội các của Dương văn Minh...

 

..... cùng thời gian đó chúng tôi vẫn đang nằm cùm trong xà lim trại Cổng Trời. Gã trực trại - hàng ngày thay cho loa phát thanh đã rót vào tai chúng tôi hết những bản tin thắng lợi này đến thắng lợi khác gần hai tháng qua- đột nhiên lại không vào kiểm soát gã trật tự cho chúng tôi ăn bữa cơm trưa muộn hơn thường lệ.

Hỏi gã trật tự : “Ông Tin đâu rồi?

Hắn nói :“ Cán bộ Tin bận họp. Cả cơ quan đều họp.”

Biết ý tôi muốn hỏi tin tức, hắn vừa chia cơm vừa nói khẽ: “Nghe đâu bộ đội ta đã vào bắt sống Dương văn Minh ngay tại Phủ đầu rồng. Các anh phải liệu lấy thân thôi. Không còn hy vọng gì đâu. “

Thế là hết! Tim tôi đau nhói. Ðầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại. Tôi nằm vật ra xà lim, tứ chi bải hoải rã rời, nghe nỗi nhục nhằn thấm sâu vào cơ thể. Không muốn tin cũng phải tin. Sau đó, tôi nằm ngửa, hai chân trong cùm, toàn thân không còn cảm giác, mắt nhòa lệ nhìn hư vô. Hàm tôi cứng lại. Lúc đó tôi chỉ muốn tự đập đầu chết đi cho xong nhưng cái tin chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ đã khiến tôi như hoàn toàn bại liệt.

 

 

Vài ngày sau những lời thơ phẫn nộ tuôn trào.

 

 

độc hành (trích)

 

 

Nghe như sét nổ tung trời đất

Nát vụn càn khôn

Vỡ vụn đời

Ta quẫn

Ta điên

Ta phẫn hận

Khốn cùng tận tuyệt

Việt Nam ơi

Dường như chí khí cơ hồ cạn

Rưng rưng huyết lệ khóc thương đời.

 

 

than ôi

ta sống mà như chết

chửa xuống diêm đình đã hóa ma

huyệt mộ đỉnh trời

nghe nước mất

còn đâu

bếp lửa ấm quê nhà

từ nay là tắt niềm mơ ước.

vất vưởng dương gian

một kiếp tù

Thân ta hóa đá

Tâm tràn hận

Hận trời

hận đất

hận nghìn thu

 

 

Quốc thù chất ngất

không phương rửa

ta vẫn nằm đây

huyệt mộ tù

đêm đã cực đen

đen cùng tận

hy vọng trơ cành

xương khốc khô

nghe như thiên địa

cùng ta khóc

huyết lệ tràn tim

ướt đáy mồ

...........

hết trích

 

 

Kim Âu

 

 

Những lời thơ tả lại cái tâm trạng cùng quẫn đó chỉ là sự lắng đọng lại những cảm giác đau đớn và tuyệt vọng. Hận. Hận Cùng Trời Ðất. Hận Của Ðời Mình hòa chung với Quốc Hận.

Và cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn chưa lý giải trọn vẹn câu hỏi: Làm thế nào mà mình sống được qua những ngày tháng tuyệt vọng đó?

Nhưng chắc chắn một trong những nguyên nhân giúp tôi sống còn chính là chí phục thù của một người tù biết mối hận mất nước. Thử hỏi nước mất, nhà tan, thân nhục, ai là kẻ không ôm hận. Hoạ chăng chỉ có gỗ đá vô tri và loài súc vật không biết nói tiếng người mới không biết nỗi hận mất nước......

Sau ngày 30 - 4- 1975, chúng tôi vẫn tiếp tục kéo lê những ngày tháng lưu đày qua hầu hết những chốn sơn cùng, thuỷ tận.

 

Ðảng Cộng Sản Việt Nam - lũ cừu nhân đê tiện - vẫn nuôi dã tâm xây dựng xã hội cộng sản tại Việt Nam trên cái chúng gọi là “cặn bã, bùn nhơ của chế độ cũ”. Những nhà tù mọc lên như nấm dại khắp trên mọi miền đất nước.

 

Cả nước tội tù, núi sông xơ xác. Nhà nhà, người người nuốt hận vào lòng, tìm đường bỏ xứ mà đi. Thế giới từ man khai cho đến thời kỳ đấy chưa nơi nào có một cuộc chạy giặc đông đảo, liều lĩnh đến như vậy. Cho đến ngày hôm nay, sau 30 năm, cuộc chạy giặc Cộng Sản vẫn chưa chấm dứt. Nếu có điều kiện, người ta vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả để ra đi.

Và..... Trải bao gian khổ, mấy lần lao lý. Tôi vẫn sống qua cuộc đấu tranh mà Mất - Còn hầu như không có phân ranh. Tôi ngã xuống, tự mình đứng lên, thẳng lưng từ huyệt mộ, bằng hai chân. Tôi không thể quỳ, bò. Thuỷ chung tôi vẫn là NGƯỜI.

 

Cuối cùng đến được mảnh đất của tự do với ý thức của một người Việt lưu vong theo mệnh nước. Ðất khách quê người đọc được và đồng cảm với những câu thơ của một người lưu vong sớm:

 

 

Một năm người có mười hai tháng

Ta chỉ riêng mình một tháng tư

 

Thanh Nam

 

 

Ðúng vậy! Tháng tư là tháng nhắc nhở người Việt lưu vong mối nhục thất thổ, vong gia. Và ngày 30 - 4 là Ngày Quốc Hận của Người Việt Quốc Gia.

 

Tôi không cất công tìm hiểu ai đã đặt cho ngày 30 – 4 cái tên này nhưng trong suy nghĩ , tâm tư của hầu hết người Việt lưu vong tỵ nạn Cộng Sản ai cũng biết, cũng gọi đó là Ngày Quốc Hận vì đó là ngày đau thương, tang tóc, bi thảm nhất của dân tộc... khi Sai gòn thất thủ.

Vì thế 30 – 4 chỉ là Ngày Quốc Hận của Người Việt Quốc Gia ngoài ra không thể mang bất cứ một cái tên hoặc ý nghĩa nào khác.

Bởi vì như tôi đã viết ở đoạn trên : “Hoạ chăng chỉ có gỗ đá vô tri và loài súc vật không biết nói tiếng người mới không biết nỗi hận mất nước”

 

Như vậy thì chỉ có thứ vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm, mới không biết thế nào là Ngày Quốc Hận.

Cái thứ vô lòai đó tưởng như chẳng bao giờ có thật vậy mà nó lại đã trở thành hiện thực ngay trước mắt chúng ta. Bọn vô lòai đó là bọn tay sai nằm trong cái đảng bịp bợm thoát thai từ Mặt Trận Phở Bò nấu bằng nước cốt tên đại bịp Hòang Cơ Minh tức (HCM 2) kẻ tự coi mình là hậu kiếp của tên đại bịp thứ nhất Hồ Chí Minh tức (HCM 1).

Vừa qua bọn Phở Bò Việt Tân đã làm đầu trò cho một số tổ chức con đẻ của chúng đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành tại Washington D.C để cải danh Ngày Quốc Hận thành Ngày Tự Do Cho Việt Nam. Trong đó VPAC là tổ chức đứng mũi chịu sào.

VPAC là tên tắt của tổ chức Vietnamese American Public Affairs Committee, một tổ chức ngoại vi của Mặt Trận Phở Bò. Thỉnh thoảng trong lúc chơi bài ba lá, bọn vô lòai này đổi thành Vietnamese American Political Affairs Committee. Tổ chức này hình thành từ đám con cái của bọn đầu lĩnh Mặt Trận Phở Bò. Chúng nhận được một số tiền bạc từ những cơ sở kinh tài của Mặt Trận Phở Bò được tạo nên bằng những đồng tiền xiết máu đồng bào và bán xương Hoàng Cơ Minh trước đây. Về thực chất của tổ chức này vẫn chỉ là một thứ tổ chức được tạo ra để “đón lõng” chiếm trước danh xưng chờ thời xâm nhập “hồng hóa” những tổ chức chính trị chống cộng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã và đang hình thành để “chôm credit” nhằm tạo cho chúng một cái vỏ lãnh đạo như tổ chức mẹ là Mặt Trận Phở Bò - Việt Tân thường làm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngay khi bọn vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm vừa tung ra chương trình của chúng lập tức Người Việt Quốc Gia ở khắp nơi phản đối mãnh liệt. Thấy tình hình không ổn, âm mưu sớm bị bại lộ bọn vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm này vội vã hai ba lần sửa đổi để níu kéo và chiêu dụ đồng bào tham gia cuộc tuần hành chạy tội cho Cộng Sản mà chúng đã dốc tài chánh và khá nhiều công sức để tổ chức nhằm âm mưu chia chác quyền lợi với bọn Quỷ Ðỏ.

 

Sớm đứng vào đội ngũ vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm này có tổ chức Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH của Lê Minh Ðảo và một số tổ chức hoạt đầu khác nhưng trước làn sóng công phẫn của đồng bào và sau khi thấy rõ SỰ THẬT một số tổ chức đã yêu cầu rút tên khỏi danh sách ban tổ chức.

Hiện nay ngoài bọn đầu sỏ dấu mặt là Phở Bò - Việt Tân chỉ còn vài tổ chức ngoại vi Mặt Trận Phở Bò:

 • Vietnamese American Public Affairs Committee

 • Vietnamese Youth Network

 • Ủy Ban Vận Động Chính Trị Người Mỹ gốc Việt

 • Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ

 • Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường

 • Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Bắc Mỹ

 • và một số tổ chức Cộng Ðồng do Mặt Trận dựng lên:

 • Vietnamese Community of Philadelphia

 • Vietnamese Community of Massachussetts

 • Free Vietnamese Community of New Jersey

 • Vietnamese Mutual Association of Bridgeport, Connecticut .

 • và một danh sách hoạt đầu trong các Ban Cố Vấn : 

 • Advisory - Ban Cố Vấn:

 • Mục sư Huỳnh Ngọc Thạch (Vietnamese Christian Church, Honolulu, HI)

 • Giáo sĩ Nguyễn Thanh Vũ (Giám Đốc Web Minister- Mucsu.net, CA)

 • Linh Mục Phạm Văn Chính (Orlando, FL)

 • Pháp sư Niên Trưởng Thích Giác Đức (Boston, MA)

 • Thượng Tọa Thích Nguyên Trí (Orange county, CA)

 • Mục sư Trần Đình Ái (Vietnamese Outreach International, VA)

 • Professor Larry Berman (Professor UC Davis and Director of UC Washington Center, Author of “No Peace, No Freedom”)

 • Councilmember Chuck Reed (San Jose City Council, CA)

 • Bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên (Orange county, CA)

 • Bà Anh Trang (Hội Trưởng Hội Cao Niên Á Mỹ, Orange county, CA)

 • Ông Bùi Diễm (Nguyên Đại Sứ VNCH tại Hoa Kỳ, Washington DC)

 • Cụ Cao Xuân Vỹ (Orange county, CA)

 • Bác Sĩ Đặng Vũ Chấn (Washington DC)

 • Bà Đoàn Huyền Trang (Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Châm Sóc Tại Gia, Orange county, CA)

 • Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng (Washington DC)

 • Giáo sư Đinh Việt (Nguyên Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, Washington DC)

 • Ông Dương Việt Quốc (Nguyên Giám Đốc UB Người Mỹ Gốc Á Chấu của TT G.W. Bush)

 • Ông Đoàn Hữu Định (Tổng Thư Ký - Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại)

 • Ông Đoàn Thế Cường (UB Bảo Toàn Đất Tổ, Orange county, CA)

 • Ông Hồ Quang Nhựt (San Jose, CA)

 • Ông Hồ Văn Khởi (Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu - Đại Việt Quốc Dân Đảng, San Jose, CA)

 • Ông Lê Quyền (Nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng VN tại VA/MD/DC)

 • Ông Lê Văn Hướng (San Jose, CA)

 • Giáo sư Lưu Trung Khảo (Orange county, CA)

 • Ông Mạc Văn Thuận (San Jose, CA)

 • Kỹ sư Ngô Trọng Đức (San Jose, CA)

 • Ông Nguyễn Cao Quyền (Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, Washington DC)

 • Ông Nguyễn Cất (Cố Vấn Hội Ái Hữu Bến Tre, Kiến Hòa, Orange county, CA)

 • Ông Nguyễn Văn Cội (Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại, Pittsburg, PA)

 • Ông Nguyễn Đình Kỳ (Cựu Thẩm Phán, Washington DC)

 • Kỹ sư Nguyễn Đình Sài ( Hội Chuyên Gia VN , Seattle, WA)

 • Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng (Tổng UV Thường Vụ Trung Ương VNQDĐ, San Jose, CA)

 • Luật sư Nguyễn Hữu Thống (San Jose, CA)

 • Tiến sĩ Nguyễn Lam Kim Oanh (Garden Grove, CA)

 • Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân (Chủ Tịch UB QT YT Cao Trào Nhân Bản, Washington DC)

 • Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh (Washington DC)

 • Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (Washington DC)

 • Giáo sư Nguyễn Quốc Khải (Washington DC)

 • Ông Nguyễn Tiến Đạt (Giám Đốc Hội Việt Mỹ - San Jose, CA)

 • Bác sĩ Nguyễn Trọng Việt (Orange county, CA)

 • Giáo sư Nguyễn Tư Mô ( Liên Minh VN Tự Do - Orange county, CA)

 • Bác sĩ Nguyễn Tường Bách (Orange county, CA)

 • Ông Nguyễn Văn Lộc (Chủ Tịch Phòng Thương Mại San Diego, CA)

 • Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi (San Jose, CA)

 • Ông Phạm Quốc Hùng (San Jose, CA)

 • Ông Phạm Như Cương (Philadelphia, CA)

 • Ông Phan Nam ( MTQGTNGPVN , San Jose, CA)

 • Nhà văn Quyên Di (Orange county, CA)

 • Kỹ sư Trần Đức Thanh Phong (Orange county, CA)

 • Giáo sư Trần Đức Tường (Orange county, CA)

 • Ông Trần Trung Nghĩa (Giám Đốc Đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego, CA)

 • Cụ Trần Văn Điệt (Orange county, CA)

 • Bà Võ Thị Mộng Thu (Hội Trưởng Hội Ái Hữu Gò Công, Orange county, CA)

 • Ông Võ Toàn (San Jose, CA)

 • Kỹ sư Hải Quân Trung Tá Vũ Hữu San (Orange county, CA)

 • Ông Vũ Quang Ninh (Tổng Giám Đốc Little Saigon Radio , Orange county, CA)

 • Tiến sĩ Vương Ý Như (Philadelphia, PA)

 • Cụ Linh Quang Viên (Hội Cao Niên, Washington DC)

 • Cụ Huỳnh Thanh Hưng (Hội Cao Niên, Washington DC)

 • Cụ Lê Văn Ba (Nhân sĩ, Washington DC) 

 •  

 • Writing Contest - Ban Giám Khảo Giải Viết Văn:

 • Thi sĩ Cao Tiêu

 • Nhà văn Hoàng Chí Kiên

 • Nhà văn Lê Thị Huệ

 • Nhà văn Minh Đức Hoài Trinh

 • Nhà văn Nguyễn Đức Lập

 • Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích

 • Nhà văn Trần Quán Niệm

 • Nhà thơ Trần Trung Đạo

 • Nhà văn Trương Anh Thụy

 •  

 • Sponsor - Ban Bảo Trợ và Yểm Trợ:

 • Ông Bảo Lộc (Giám Đốc Seafood World Restaurant, Westminster, CA)

 • Ông Hoàng Thế Dân (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Bắc California)

 • Ông Lê Quang Tích (Chủ Tịch Hội Việt Mỹ Riverside, CA)

 • Ông Lý Thái Hùng (Ủy Viên TVHN, Mặt Trận QGTNGPVN)

 • Bà Medelena Lài (Chủ Tịch Nhà Văn Hoá Việt Nam, Pomona, CA)

 • BS Nguyễn Ngọc Quyết (Chủ Tịch Cộng Đồng Houston và Phụ Cận)

 • Ông Nguyễn Hoàng Linh (Giám Đốc Xe Đò Hoàng, Orange county, CA)

 • Ông Nguyễn Thành Long (Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Los Angeles, CA)

 • Ông Nguyễn Văn Lộc (Chủ Tịch Phòng Thương Mại San Diego, CA)

 • Ông Ngô Thắng (Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Chicago, IL)

 • Ông Tạ Đức Trí (Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Nam California)

 • Bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ Tịch Cộng Đồng Pomona, CA)

 • Bác sĩ Vũ Linh Huy (Boston, MA)

 • Bà Bùi Thuy Hương (Tổng Giám Đốc Vietnam Television in Hawaii)

 • Ông Cao Sơn (Chủ Bút Báo Tin Việt, San Jose, CA)

 • Ông Du Miên (Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút Tuần Báo Thời Báo, Orange county, CA)

 • Ông Đỗ Ngọc Yến (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Nhật Báo Người Việt , Orange county, CA)

 • Ông Đỗ Thanh (Phó Giám Đốc Đài Mẹ Việt Nam)

 • Bà Julie Nguyễn (Chủ Nhiệm Tuần Báo Sức Sống, Orange county, CA)

 • Ông Lê Ngọc Diệp (Chủ Nhiệm Tạp Chí Rạng Đông, Atlanta, GA)

 • Ông Lê Thanh Tùng (Tổng Giám Đốc Hệ Thống Đài Radio TNT - Orange county, CA)

 • Ông Lý Kiến Trúc (Chủ Nhiệm Nguyệt San Văn Hóa, Orange county, CA)

 • Bà Minh Phượng ( Radio Bolsa , Orange county, CA)

 • Ông Ngô Ngọc Hùng (Giáo Đốc Đài Việt Nam Hải Ngoại, Washington DC)

 • Ông Nguyễn Mạnh Cường (Chủ Nhiệm Thăng Long News, Boston, CA)

 • Ông Nguyễn Nam Lộc (MC Văn Nghệ, Orange county, CA )

 • Ông Nguyễn Văn (Chủ Nhiệm/Chủ Bút Tuần Báo và nhà sách Trống Đồng, Orange county, CA)

 • Ông Nguyễn Viết Hưng (Chủ Nhiệm Nguyệt San Tiếng Việt và Thế Giới Phụ Nữ, Orange county, CA)

 • Ông Phạm Lễ (Chủ Biên Cali Today News , San Jose, CA)

 • Ông Phan Ngọc Tiếu (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Little Saigon Television, Orange county, CA)

 • Ông Quốc Thái (Giám Đốc Chương Trình, Saigon Radio Hải Ngoại, Orange county, CA)

 • Ông Thái Tú Hạp (Chủ Bút Saigon Times , Rosemead, CA)

 • Bà Trần Ái Cầm (Chủ Nhiệm Saigon Times , Rosemead, CA)

 • Giáo sư Trần T. Cung (Chủ Nhiệm Tuần Báo Trách Nhiệm, Orange county, CA)

 • Ông Trương Văn Ba (Chủ Nhiệm Hạ Uy Di Thời Báo, Honolulu, HA)

 • Ông Việt Dzũng (Giám Đốc Radio Bolsa , Orange county, CA)

 • Ông Võ Thành Nhân (Vietnamese American Television, Washington DC)

 • Ông Vũ Hiến (Chủ Nhiệm Saigon Mới, San Diego, CA)

 • Việt Weekly (Orange county, CA)

 • Ngày Mới (Chicago, IL)

 • Người Việt (Dallas, TX)

 • Đài Tiếng Nước Tôi (Boston, MA)

 (*Bản danh sách trên website www.april 30.org đã hủy bỏ do rất nhiều cá nhân và hội đoàn vội vã rút tên sau khi bài này được quảng bá nên chúng tôi lược bỏ )

 

Trong bảng Phong Thần này, ngoài đám vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm trong Mặt Trận Phở Bò Việt Tân và các tổ chức ngoại vi của chúng. Bản chủ nhiệm tin chắc đa phần những người nằm trong danh sách này đều không nhận rõ trò lừa bịp, tráo bài ba lá của bọn chúng, không hiểu mưu đồ đểu cáng của bọn Phở Bò Tay Sai Cộng Sản đang cố tình biến Ngày Quốc Hận của dân tộc Việt Nam thành Ngày Chào Mừng Cộng Sản Ðạt Ðược Quyền Tự Do Cướp Bóc.

 

 

 

 

30 - 4 NĂM NAY Cộng Sản Việt Nam sẽ tổ chức diễn hành mừng 30 năm thắng lợi đồng thời tạị Thủ Ðô của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Mặt Trận Phở Bò và Việt Tân điều động Người Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản diễn hành mừng 30 năm được TỰ DO. THẬT LÀ “Nội Ứng, Ngoại Hợp hài hòa tuyệt bích.” như vậy thì còn nói chuyện chống Cộng cái nỗi gì nữa chứ?

Ý nghĩa của Ngày Diễn Hành Cho Tự Do thâm độc như vậy đấy.

Tuy vậy khi bị phản đối, bọn vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm này vẫn cứ loa ngôn, lẻo mép chối bai bải là chúng tổ chức Ngày Ðấu Tranh Cho Tự Do nhưng khi vào website của chúng tại www.april30.org bản chủ nhiệm thấy ngay hàng chữ tiêu đề bằng Anh Văn như sau:

“ 30 years 1975-2005 FREEDOM MARCH TO CAPITOL HILL”

tạm dịch : “30 năm 1975-2005 DIỄN HÀNH TỰ DO ÐẾN ÐIỆN CAPITOL”

và dòng chữ nhỏ hơn nằm ở bên phải nhấp nháy mời gọi bằng câu :

“ April 30 - 2005 we march for freedom”

Tạm dịch: “ 30 THÁNG TƯ CHÚNG TA DIỄN HÀNH CHO TỰ DO.”

 

Chối gì nữa đây bọn phản phúc, vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm.

Chối gì nữa đây bọn hoạt đầu ngu muội, háo danh, tham tước chỉ biết nhắm mắt theo đuôi tìm chút tiếng tăm hư hão.

Lịch sử sẽ phán xét các ngươi!

Nhưng ngay hôm nay Ðại Khối Người Việt Quốc Gia Chân Chính đã kết luận chúng bay chỉ là một bọn vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm.

 

 

 

Trong bọn các ngươi lắm tên đã thừa hưởng không biết bao nhiêu bổng lộc, ơn huệ của quốc gia. Bằng cấp, học vị của các ngươi có ngày hôm nay cũng nhờ lĩnh hội được từ một nền giáo dục nhân bản . Ðạo làm người của dân tộc cũng chỉ dạy cho các ngươi thành những con người biết trọng đạo lý cương thường, vẹn toàn trung hiếu kế thừa truyền thống anh hùng của tổ tiên chứ đâu bày vẽ các ngươi làm phường phản dân, hại nước.

Xét cho cùng chức tước và học vị của các ngươi cũng chỉ là những món đồ trang sức phù phiếm, che đậy cho cái tâm thối tha phản phúc.

Ðại Khối Người Việt Quốc Gia Chân Chính Phỉ Nhổ Các Ngươi.

Lịch sử Việt Nam sẽ đời đời nguyền rủa các ngươi,/.

 

 

 

 

Kim Âu

 

Feb15/2005

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

 

US Senator John McCain , Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

NT Kiên , UCV Bob Barr, Kim Âu Hà văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed

NT Kiên , Kim Âu Hà văn Sơn, Ross Perot  Cố Vấn An Ninh Đặc Biệt của TT Reagan và NT Sám

 

 

RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự