MINH THỊ

DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CẦN THẮP ĐUỐC ĐI T̀M TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN  QUYỀN Ở WASHINGTON, MOSCOW, PARIS, LONDON, PÉKING, TOKYO. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG  CỦA BỌN NÔ LỆ VỌNG NGOẠI LÀM NHỤC DÂN TỘC, PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ĐĂ ĐƯA ĐẾN KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG VÀO NGÀY 30 - 4- 1975 ĐỂ LẠI MỘT XĂ HỘI  THẢM HẠI, ĐÓI NGHÈO, LẠC HẬU Ở VIỆT NAM GẦN NỬA THẾ KỶ NAY. ĐĂ ĐẾN LÚC QUỐC DÂN VIỆT NAM PHẢI DŨNG CẢM, KIÊN QUYẾT ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA ĐẤT NƯỚC.  

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vSoHavViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vS.G.EchovSài G̣nvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNM

 

 

 

 

 

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

Vietnamese Commandos' Hearing  History Document

 

 

 

Từ khi những người Biệt kích trong Đội quân bí mật bước ra khỏi bóng đêm của lịch sử đến nay, báo chí nhiều nơi thay nhau loan tải những thông tin về những con người bất khuất, dũng cảm này.Theo một kế hoạch chung khởi đầu từ buổi xuất hiện tại thành phố Atlanta,sau đó tại Cali đồng bào đă được biết thêm một số người con yêu dấu của tổ quốc Việt nam đă hứng chịu hàng chục năm đày đọa trong nhà tù cộng sản v́ bị chính những người điều động cuộc chiến bí mật phủi tay "sát nhân diệt khẩu" .

Nổ bùng ra từ nước Mỹ, thông tin này làm cả thế giới bàng hoàng,sửng sốt. Có nhiều người không thể tin đó là sự thật. Nhưng từng bước một, các hăng thông tấn trên toàn thế giới đang khai mở cho nhân loại hiểu rơ hành động phản bội qúa sức ghê tởm này -mà tên cựu bộ trưởng Mac Namara là kẻ chủ mưu cùng với một số tướng tá ăn hại của Mỹ thời đó đă nhẫn tâm thực hiện. Chính sự phản bội này đă dẫn tới việc hơn 58.000 lính Mỹ bỏ mạng tại Việt nam một cách vô ích. Đây cũng là nguyên ủy của việc hàng triệu người Việt nam phải bỏ đất nước ra đi tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới ,không kể đến bao nhiêu người đă hy sinh trong chiến cuộc.Trong niềm đau đất nước, qua bài viết này tôi xin tường thuật lại buổi phỏng vấn của đài phát thanh Úc để đồng bào hiểu về cuộc chiến âm thầm mà những người Biệt kích đang theo đuổi. v́ danh dự tổ quốc, dân tộc và quân lực.

(Nữ phóng viên đài phát thanh Úc - Katherine Dinh - công dân Úc gốc Việt phỏng vấn Hà văn Sơn - Đại diện điều hành nhóm Biệt kích cảm tử tại Atlanta bằng Anh ngữ).

 

PHẢN BỘI

 

 

Katherine: Vui ḷng cho tôi nói chuyện với ông Hà văn Sơn.

 

Hà Sơn: Chính tôi là Sơn đây thưa cô.

 

Katherine: Hôm trước,tôi có nói chuyện với em gái của ông ,nhờ hẹn gặp ông để được phỏng vấn ông về chuyện của những người COMMANDOS.Chắc ông đă được nói lại.

 

Hà Sơn: Đó là con gái lớn của tôi.Và hôm nay, tôi ở nhà để đợi nói chuyện với cô đây.

 

Katherine: Rất cảm ơn ông đă dành thời gian. Buổi nói chuyện hôm nay có thể khá dài,ông nên chuẩn bị nước giải khát rồi chúng ta sẽ nói chuyện. .........

 

Hà Sơn: Ô kê! Xong rồi,cô c̣n đó chứ?

 

Katherine: Mấy giờ th́ ông đi làm?

 

Hà Sơn: Tôi thường đi làm vào lúc 2h30. Bây giờ là 11h40 .Như vậy chắc đủ thời gian cho cô làm việc.Nhưng cô vui ḷng nói chậm một chút nhé.

 

Katherine: Thưa ông, sự kiện về những người COMMANDOS đă làm xôn xao đư luận thế giới.Tôi chỉ hiểu được đôi chút về việc này,nên mong ông giải đáp kỹ những câu hỏi để thính gỉa đài chúng tôi cùng những người yêu chuộng công lư và sự thật trên toàn thế giới được biết. Thưa ông đây là câu hỏi đầu tiên -Ông vui ḷng cho biết khi gia nhập lực lượng này các ông có kư kết với chính phủ Mỹ chứ?

 

Hà Sơn: Cô muốn tôi nói từ giai đoạn đầu tới lúc bị bắt giam?

 

Katherine: Ông cho thính gỉa đài chúng tôi biết qua từ giai đoạn đầu, lúc gia nhập có kư kết ǵ không? Khu vực công tác ? Ai điều hành?

 

Hà Sơn: Đây là một kế hoạch do chính phủ Mỹ điều hành,vùng công tác chủ yếu là Bắc việt, biên giới Lào Việt. Nói chung là toàn bán đảo Đông dương.Tất nhiên người Mỹ có chính sách tuyển mộ,có kư kết giấy tờ hẳn hoi. Trong đó họ cam kết khi chúng tôi đi công tác nếu chẳng may bị bắt hay bị chết họ sẽ chăm sóc gia đ́nh chúng tôi và giải quyết tiền bồi thường cùng với những quyền lợi khác. Nhưng thực tế như cô đă biết.

 

Katherine: Khi ông bị bắt,có bao giờ ông nghĩ rằng người Mỹ họ phản các ông không

 

Sơn Hà: Không! Thời gian đó chúng tôi nghĩ rằng chuyện đó không thể xảy ra. Đi chiến đấu phải có niềm tin chứ.V́ thế, khi chúng tôi bị giam tại Bắc việt tất cả những Biệt Kích cảm tử đều tin rằng chính phủ Mỹ sẽ lấy chúng tôi về sau chiến tranh hoặc thương thảo với Cộng sản Việt nam.

 

Katherine: Tất cả các ông đều tin như vậy chứ?

 

Hà Sơn : Đúng, tất cả chúng tôi không chút hoài nghi.

 

Katherine: Khi được thả về với gia đ́nh các ông có c̣n tin tưởng không?

 

Sơn Hà: C̣n ,chúng tôi vẫn giữ niềm tin đó tới khi đi phỏng vấn trong chương tŕnh tái định cư qua Mỹ.

 

Katherine: Niềm tin này là riêng ông hay tất cả những người Biệt kích?

 

Hà Sơn: Tất cả mọi Biệt kích đều chung một niềm tin như vậy.

 

Katherine: Ông có thể cho biết khi ông bị bắt gia đ́nh ông đă nhận được ǵ gọi là quyền lợi không

 

Hà Sơn: Thời gian đầu tiên ,gia đ́nh chúng tôi được lănh vài tháng lương của chúng tôi,sau đó tất cả mọi quyền lợi đều bị cắt. Rồi th́ gia đ́nh tôi nhận được thông báo của phía người Mỹ rằng chúng tôi đă bị chết trong khi thi hành nhiệm vụ

 

Katherine: Ông có nhớ rơ chi tiết không?

 

Hà Sơn: Tôi không biết chi tiết nhưng chắc chắn chỉ có vài tháng lương thôi. Không hơn. Sau đó tất cả mọi thứ đều bị cắt.

 

Katherine: Gia đ́nh các ông có biết ǵ về công việc của các ông không?

 

Hà Sơn: Không gia đ́nh chúng tôi không hề biết ǵ về công tác này v́ đây là một vấn đề bí mật.Một cuộc chiến tranh bí mật.

 

Katherine : Chuyện ǵ đă xảy ra khi ông trở về?

 

Hà Sơn: Khi tôi trở về với gia đ́nh ,bố mẹ tôi vô cùng kinh ngạc v́ ông bà tin rằng tôi đă bị Cộng sản giết chết từ lâu.

 

Katherine: Ông nghĩ thế nào khi thấy gia đ́nh ông nói thế?

 

Hà Sơn: Nghe bố mẹ nói vậy,tôi nghĩ v́ đây là một cuộc chiến tranh ngoài quy ước nên người Mỹ và chính quyền Việt nam Cộng ḥa phải giữ bí mật bằng cách nói dối gia đ́nh chúng tôi.Thật tâm, tôi không muốn tin là chúng tôi đă bị phản bội nhưng thực tế đă cho thấy chúng tôi đă là nạn nhân của một sự phản bội đáng kinh tởm.

 

Katherine: Gia đ́nh ông có giữ được giấy tờ ǵ về ông không?

 

Hà Sơn: V́ người dân miền Nam phải chạy trốn khi Cộng sản xé bỏ hiệp định Paris 1973, TRÀN VÀO CƯỠNG CHIẾM SÀI G̉N nên cha mẹ tôi đă không thể giữ được chứng từ báo tử tôi.

 

Katherine: Ông có bị từ chối lúc phỏng vấn để đi Mỹ không?

 

Hà Sơn: Phần tôi,khi được gọi phỏng vấn mọi việc đều dễ dàng v́ tôi bị Cộng sản giam tù tới ba lần.Hơn thế nữa,tôi đi công tác chung với người Mỹ,khi bị bắt cũng bị chung với hai người Mỹ. Một người đă chết tại Bắc Việt, c̣n một người được trao trả năm 1973.

 

Katherine: Ông đi công tác với họ ở đâu?

 

Hà Sơn: Tôi đi công tác với họ tại vùng biên giới Lào - BắcViệt.

 

Katherine: Tại sao ông lại gia nhập lực lượng này?

 

Hà Sơn : Tôi t́nh nguyện gia nhập lực lượng này v́ tôi yêu tổ quốc của tôi và tôi ư thức rằng tôi chiến đấu để bảo vệ tự do cho toàn thế giới.Cô nên biết rằng tôi là con trai duy nhất của một gia đ́nh nhưng bởi v́ tôi ghét Cộng sản nên tôi gia nhập lực lượng này để chiến đấu tiêu diệt Cộng sản.

 

Katherine: Tôi hiểu.Nhưng tại sao người Mỹ cứ để yên chuyện này mà không cứu xét?

 

Hà Sơn: Tôi không hiểu tại sao, nhưng thời điểm này chính quyền Mỹ nên thương thảo với chúng tôi v́ đây là một trường hợp vô cùng quan trọng trong lịch sử t́nh báo cận đại . Và bây giờ chúng tôi biết do một số tướng lănh MỸ điều hành kế hoạch này theo lệnh trên một cách vô trách nhiệm rồi v́ sợ bị trừng phạt nên đă cố t́nh ém nhẹm sự việc.V́ thế tôi mới nói rằng chính phủ Mỹ nên nói chuyện với chúng tôi.Bởi lẽ, vấn đề này tồn tại hay không tồn tại là do chúng tôi quyết định và đồng thời làm ra chuyện hay không cũng do ở chúng tôi.Hơn nữa lẽ phải ,chính nghĩa thuộc về phía chúng tôi.Chúng tôi đă bị giam giữ quá lâu chỉ v́ chúng tôi đă t́nh nguyện chiến đấu để chống Cộng không phải chỉ cho tổ quốc ḿnh mà cho cả người Mỹ và giải trừ tai họa cho ṭan thế giới nữa.

 

Katherine: Những người Cộng sản đă đối xử vói ông ra sao trong thời gian ông bị giam giữ?

 

Hà Sơn: Lúc tôi bị giam giữ những người Cộng sản đă cùm tôi trong một xà lim nhỏ rất lâu. Tính số thời gian bị cùm kẹp đă hơn tám năm nhưng cho đến nay nh́n về đại thể sức khỏe của tôi vẫn tốt, không có ǵ đáng quan ngại.Có lẽ nhờ tôi giữ vững được ư chí.Theo tôi, trong hoàn cảnh tù tội nếu ta giữ vững lập trường ,sống có nghị lực,lư tưởng th́ sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn

 

Katherine: Ông có thể cho tôi và thính giả đài chúng tôi biết những kinh nghiệm ông đă cảm nhận được sau khi trải qua thời gian tù tội dài như vậy,nhất là khi biết là bị phản bội nữa và bây giờ ông muốn chính phủ Mỹ làm ǵ cho các ông?.

 

Hà Sơn: Điều chúng tôi mong muốn hiện nay là chính phủ Mỹ công khai nh́n nhận sự thực lịch sử này v́ chúng tôi là những người do chính phủ Mỹ tuyển mộ ,đào tạo ,huấn luyện để thực hiện một kế hoạch của người Mỹ tại Việt Nam nhằm tiêu diệt Cộng sản để giải trừ tai họa cho toàn thế giới.Và mặc dù bị bỏ rơi ,ngày nay chúng tôi vẫn có mặt tại đây,chúng tôi là sự thực lịch sử không ai có thể phủ nhận được do đó vấn đề bằng chứng chỉ là một cái cớ để làm tŕ hoăn sự việc và gây thêm dư luận không tốt cho nước Mỹ. Như tôi đă nói chúng tôi có thể công khai sự việc này cho toàn thế giới hiểu rơ cũng như có thể nhờ một số tổ chức Nhân quyền đưa ra trước đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhưng chúng tôi chưa làm v́ chúng tôi chờ đợi sự thức tỉnh của lương tri nước Mỹ.Vấn đề này theo tôi nó chính là một vấn nạn nhân quyền. Chúng tôi chỉ nói lên sự thực,tất cả mọi người trên toàn thế giới sẽ nh́n vào thảm kịch này để phán xét nước Mỹ.Đây không phải thuần tuư là vấn đề tiền bạc . * Đây là vấn đề :Lương tâm và trách nhiệm của nưóc Mỹ với lịch sử * Đây là vấn đề danh dự và nhân quyền không phải của riêng những COMMANDOS mà là của cả dân tộc Việt Nam Không những thế ,đây c̣n là cuộc đấu tranh cho tương lai nước Mỹ v́ thử hỏi nếu việc này không được giải quyết ổn thỏa th́ trong tương lai, ai c̣n dám phục vụ cho các cơ quan t́nh báo của người Mỹ nữa.

 

Katherine: Xin cảm ơn ông về buổi phỏng vấn hôm nay, trước khi chấm dứt xin ông một lời nói sau cùng.

 

Hà Sơn: Tôi xin cảm ơn dư luận nước Úc và quư vị đă quan tâm đến vấn đề này, v́ như vậy chúng tôi hiểu và chúng tôi tin sự thực lúc nào và ở đâu cũng được lương tri thế giới ủng hộ.

 

Katherine: Xin cảm ơn.Xin cầu chúc cho những người COMMANDOS đạt được mục đích. Thượng đế ban ơn cho các ông.Tạm biệt

 

Hà Sơn: Tạm biệt.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: