MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNN

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 NGÀY ĐÀLẠT TOÀN THẾ GIỚI

TẠI SAN JOSÉ

 

San José- Cali, ( Tam Giang) Sau hai mươi tám năm rời xa thành phố sương mù đầy kỹ niệm, người Đà Lạt như những cánh chim bỏ xứ đă hẹn nhau cùng hội ngộ nơi thành phố mệnh danh “Thung Lũng Hoa Vàng”. Không chỉ những người đă một thời sinh sống và làm việc hay cư dân nhiều gắn bó với Đà Lạt mà cả những người yêu mến thành phố này qua một đôi lần ghé thăm hoặc qua những thi, nhạc phẩm viết về Đà Lạt.

Chiều thứ Sáu ngày 26 tháng 12 năm 2003 vừa qua, gần 700 Quan Khách, thân hữu đă đến tham dự Dạ tiệc - Văn Nghệ và Dạ Vũ tại nhà hàng rất sang trọng Dynasty thành phố San José nhằm kỹ niệm Đệ Thập Chu Niên ngày thành lập Hội Thân Hữu Đà Lạt Hải Ngoại và Ngũ Thập Chu Niên ngày thiết lập Trường Trung Học Việt Nam Tại Đà Lạt. Được biết Hội Thân Hữu Đà Lạt đă được h́nh thành hơn 10 trước đây(14/8/93) nhân dịp kỹ niệm 100 năm ngày Bác Sĩ Yersin khám phá ra thành phố nghỉ mát nổi tiếng và thơ mộng này. Với chủ trương hài ḥa, Hội đă qui tụ nhiều khuynh hướng, nhiều khuôn mặt tên tuổi và nhiệt thành trong các công tác cộng đồng như BS Nguyễn Xuân Ngăi, BS Trần Công Luyện, LS Nguyễn Ngọc Diệp, LS Nguyễn Thành và một số các vị ở xa khác: nhà văn nữ Lệ Hằng( Úc, đă nổi tiếng trước 75) Trương Văn Hoàng(Canada), Phạm Kế Viêm(Pháp), Nguyễn Nhân Bằng(Texas), Thanh Trúc(Đài Á Châu Tự Do,Virginia), nữ sĩ Vi Khuê(Maryland)à

Tin từ BTC cho biết ngoài những thân hữu ở San José, các thành phố lân cận vùng Bắc Cali. C̣n có rất nhiều “ Người Đà Lạt” từ nhiều quốc gia trên thế giới như Úc, Anh, Pháp, Đức, Canadaà và 24 tiểu bang xa về họp mặtà. Cùng với các cựu học sinh của 16 trường trước năm 75 tại Đà Lạt. Anh Nguyễn Mậu Lộc đến từ thành phố Houston, Texas cho biết :” ở nơi anh cư ngụ cũng có rất nhiều “ Người Đà Lạt” định cư nhưng anh thấy đây là lần đầu tiên một cuộc họp mặt quy mô nhất nhất đă được tổ chức tại thành phố San José”. Và anh rất lấy làm xúc động khi được tham dự một buổi họp mặt đông đảo như vậy. Cũng cùng một tâm trạng như thế với nhạc sĩ Nguyễn Đức Nam đến từ Washington, DC, anh Kim Âu Hà Văn Sơn (Tuần Báo Chính Nghĩa GA), anh Hà Đức Bản(WA), chị Nguyễn Thị Kim Thoa(SJ), anh Dương Hùng Kỳ(Chicago), anh Nguyễn Văn Thuận(PA),Tôn Nữ Xuân Lan( Los Angeles), quư anh Trần Anh Dũng, Trần Vũ Hoàng, Thụy Hoàng(Texas), anh Trần Phong, Chị Trần Ngọc Khanh, Lê Thị Cẩm Vân, Á Hậu Bích Liên, Chị Nguyễn Đ́nh Dũng.

Các thành viên Hội Thân Hữu Đà Lạt ( từ trái: Ô Hà Văn Sơn, Cô Phạm Bích Thủy, BS Nguyễn Xuân Ngăi, BS Trần Công Luyện, LS Nguyễn Ngọc Diệp, Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Nam. Hàng sau từ trái: Nghị Viên HĐTP San José Forrest William, đại diện GSV Pete Hugh )

Chương tŕnh bắt đầu từ 6:30pm, nhưng BTC cho biết đây là khoảng thời gian để các thân hữu gặp gỡ, thăm hỏi và chuyện tṛ. Đúng 7:30pm, Ông Bùi Phước Ty một thành viên của BTC đă tiến hành nghi thức chào Quốc Kỳ Mỹ Việt ( quốc ca HK do SV Lan Oanh hát, quốc ca VNCH cùng đồng ca) và phút mặc niệm như những sinh hoạt khác ở Hải Ngoại thường có. Sau đó ông đă giới thiệu BS Trần Công Luyện, Trưởng Ban TC diễn văn khai mạc dạ tiệc. BS Luyện đă chào mừng và cảm ơn quan khách và thân hữu đă không quản ngại thời gian và đường sá xa xôi từ ngoài tiểu bang nhất là những thân hữu Đà Lạt ở các quốc gia khác đến. Luật sư Nguyễn Thành, cựu Nghị Viên HĐTP Đà Lạt, người điều hợp chương tŕnh đă giới thiệu LS Nguyễn Ngọc Diệp ( đồng Trưởng Ban Tổ Chức), BS Nguyễn Xuân Ngăi ( Ban Tham Vấn) cùng với hai vị đại diện chính quyền HK là Nghị Viên Thành Phố San José, đại diện Giám Sát Viên Pete Mc Hugh và BTC tặng hoa các thân hữu từ các nơi xa đến và các thân hữu đă có nhiều đóng góp cho Ngày Đà Lạt Toàn Thế Giới. Về phía quan khách và truyền thông có sự hiện diện của Giáo Sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, nhà báo Trần Văn Ngà( báo Tiếng Vang Sacto), nhà báo Nguyên Trung( Chánh Đạo), nhà báo Huỳnh Lương Thiện(báo Mơ), kư giă Hạnh Dương(Việt báo), chủ nhiệm Đỗ Mùi(Viet Home magazine), đại diện tuần báo Sống Mới, Cali Today, Saigon USA v..v..

Trước khi bắt đầu chương tŕnh văn nghệ, BTC đă tŕnh chiếu những h́nh ảnh về thành phố du lịch Đà Lạt : Từ những Học Viện Quân Sự nổi tiếng như Trường Vơ Bị Quốc Gia, Đại Học Chiến Tranh Chính Trị, nơi đă đào tạo và cung cấp nhiều sĩ quan ưu tú cho QLVNCH. Viện ĐH Đà Lạt với các phân khoa: Khoa Học, Sư Phạm và Chính Trị Kinh Doanh, các trường trung học Bùi Thị Xuân, Hưng Đạo, Văn Học, Văn Khoa, Trí Đức, Việt Anh, Lycée Yersin, Couvent Des Oiseauxà Với các môn sinh nam thanh nữ tú bở ngỡ bước vào đời. Khách tham dự có dịp ṿng quanh Đà Lạt Palace, Chợ Ḥa B́nh, Nhà Thờ (Con Gà) Chính Ṭa và các thắng cảnh thơ mộng Hồ Xuân Hương, Thác Cam Ly, Hồ Than Thơ,Ư Thung Lũng T́nh Yêu, Đồi Cù với thảm cỏ màu xanh biếc mịn như nhung cùng những hàng thông reo vi vútà Tất cả đă làm cho “ Người Đà Lạt” họp mặt hôm nay nhiều xúc động bồi hồi nhớ về một thời hoa mộng của ḿnh đă từng ḥa nhập vào ḍng sống Đà Lạt : những chàng trai trẻ trong bộ lễ phục của các đại học quân sự tay trong tay cùng người yêu dạo phố cuối tuầnàhay các nam nữ sinh viên Viện Đại Học cùng bằng hữu thưởng thức ly cà phê nóng ở “Cà Phê Tùng” hay ở nhà “Thủy Tạ”ỳ bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng. Những cuộc đi chơi ở Hồ Than Thở, Thung Lũng T́nh Yêu một thời đă làm cho bao người luyến tiếc.

Những Người Vang Bóng Một Thời Của Đà Lạt

( từ trái: Ông Trần Vũ Hoàng, Ông Phong CTCC, Ô Hà Văn Sơn, Ông Phong Thiếu Tá TĐ 302, Ông Hà Đức Bảng

Biến cố 75 như một cơn dông tố thời đại đă ập xuống trên phần c̣n lại của đất nước mà Đà Lạt là một chi thể. Nó nghiệt ngă và tàn bạo vùi dập bao đời sống con người và người Đà Lạt cũng nằm trong số phận chung ấy: bắt bớ, đày ải, chạy loạn, trốn thoát trên những thuyền gỗ mỏng manh mong t́m tự do và yên b́nh cho cuộc sốngà Đến vùng đất hứa người Đà Lạt hội nhập vào xă hội mới, vươn lên từ những khó khăn (phải gặp) bước đầu.

Và rồi hôm nay, “Người Đà Lạt” và thân hữu quần tụ về đây (San José) cùng nhau hàn huyên ôn lại những ngày tháng cũ. Thật dễ thương mà cũng dễ mũi ḷng, v́ sau bao dâu bể kẻ c̣n người mấtà Chị Bích Thủy một thân hữu Đà Lạt Đến từ Tây Đức đă rất xúc động cho biết:” Lần đầu tiên đến Hoa Kỳ và tham dự sinh hoạt với các thân hữu Đà Lạt thấy khung cảnh rất thân t́nh và ấm cúng như gặp lại người thân trong gia đ́nh”. Chị nói nhỏ với anh Bùi Phước Ty để xin tấm banner” Ngày Đà Lạt Toàn Thế Giới” mang về Tây Đức làm kỹ niệm !

Chương tŕnh văn nghệ phụ diễn rất đặc sắc và phong phú do ban nhạc Phượng Hoàng Lê Huy đảm trách với các ca sĩ đă thành danh“ Người Đà Lạt” như Anh Dũng, Diễm Liên, Quang Tuấn, Đồng Thảo, Ngọc Khanhà và nhiều thân hữu Đà Lạt khác. Anh Dũng đă ngọt ngào trong nhạc phẩm “Phố Núi Cao” ố “Đôi Mắt Người Sơn Tây”. Diễm Liên với “Cơn Mưa Phùn”à, Quang Tuấn qua nhạc phẩm “Nghe Những Tàn Phai”à Nhạc Sĩ Huỳnh Anh qua liên khúc Mưa Rừng, Ngọc Khanh với Gữi Gió Cho Mây Ngàn Bayà Dưới sự điều khiển chương tŕnh của Anh Dũng, Đồng Thảo, Ngọc Khanh và Bùi Phước Ty .

Dạ tiệc đánh dấu ngày Đà Lạt toàn thế giới kết thúc vào lúc 11:30pm sau phần dạ vũ vui nhộn và thân t́nh của “người Đà Lạt” và thân hữu. Thay mặt BTC, ông Bùi Phước Ty đă cám ơn sự tham dự của quan khách và thân hữu. Ông cũng không quên kính chúc đến khách tham dự một mùa Giáng Sinh an b́nh và một năm mới nhiều may mắn. Đây là một cuộc họp mặt có thể nói qui tụ đông đảo và thành công nhất ở San Jose trong thời gian gần đây.

Trong giây phút chia tay, nơi ánh mắt người Đà Lạt tưởng như c̣n vương vấn làn sương khói nhẹ nhàng của Đà Lạt một thời yêu dấu !

 

Tam Giang (New Year ’04)

 

ĐẤT CŨ

LÀM SAO QUÊN

 

 

Nơi đây đông cũng mờ sương khói

Thảng hoặc khung trời xám hắt hiu

Lắng nghe xao động hồn lưu xứ

Đà lạt ! Ḷng ta quặn chín chiều

 

Cỏ đất tạm dung xanh rất xanh

Đồi xa thoai thoải, nắng mong manh

Hàng thông ba lá! Thông Đà Lạt

T́m dấu chân xưa bỗng giật ḿnh

 

Xa đă xa rồi! Đà Lạt xưa

Ở đây có những chiều đổ mưa

Mơ về đất cũ! Vùng hư ảo

Kư ức gợi lên những bến bờ

 

Ta ở nơi này đất tạm dung

Đà Lạt giờ xa cách vạn trùng

Níu hoài hư ảnh thời son rỗi

Bắt tay bạn cũ ḷng rưng rưng

 

Ta nghe Đà Lạt giờ thay đổi

Đám bạn xưa c̣n được mấy ai

Nh́n cội thông già trên đất khách

Tâm tư lại động nỗi u hoài

 

 

Kim Âu

 

Lê Thị Cẩm Vân - Nguyễn Đức Nam - Mai văn An - Kim Âu

 

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: