MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vSoHavViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật KhoavCafevn

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNM

Linh Mục Nguyễn Văn Lư Đă Làm Nhiều Người thất Vọng!

 

 

  Khi viết lên bài này, th́ trước hết, tôi xin được thưa cùng Linh mục Nguyễn Văn Lư:

Kính thưa Cha,

   Trước đây, khi Cha phát khởi cuộc tranh đấu với bạo quyền Hà Nội, từ Giáo xứ Nguyệt Biều, với khẩu hiệu: « Tự Do Tôn Giáo, Hay Là Chết ». Chính con đây, đă vô cùng ngưỡng phục Cha, và luôn theo dơi về những hoạt động của Cha.

   Thế rồi, khi thấy Cha đă cùng đứng chung với Thích Thiện Hạnh, Lê Quang Liêm v…v… th́ con đă linh cảm thấy có một cái ǵ không ổn. Và, con đă nói với những người thân, mà chắc chắn họ c̣n nhớ: Bây giờ Cha Lư đă đi vào cái đồn của công an rồi đó.

   Tuy vậy, song con vẫn c̣n chút hy vọng. Nhưng, khi thấy Cha thành lập Khối 8406, mà theo con,  Khối 8406, chẳng khác một cái chợ trời. Bởi, không có một quy định nào cho khối như những tổ chức chịnh trị, hầu khả dĩ cho đối phương không thể len lỏi vào, mà Cha đă kêu gọi mọi người hăy cùng kư tên.

   Ban đầu, khi mới có 108 người, th́ con chưa thấy lo ngại cho lắm. Nhưng, sau đó đă có hàng loạt kẻ khác đă kư tên vào. Đặc biệt, có tên Hoàng Cơ Định trong khối 8406, là con đă biết thế nào rồi khối 8406, cũng sẽ đi vào con đường của Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tức đảngViệt Tân.

  Mặc dù thế, nhưng khi nh́n thấy đoạn phim, và tấm h́nh của Cha đang bị công an Thừa Thiên- Huế bịt miệng, th́ ḷng con lại vô cùng đau xót, nên con đă viết một bài để nói lên sự hy sinh của Cha. Bài viết này, hiện vẫn c̣n lưu giữ trên nhiều trang điện báo khác nhau, như mọi người đă biết.

  Kính thưa Cha,

   Suốt trong thời gian Cha đă bị bắt vào tù, rồi đến lúc các cháu của Cha khi sang Mỹ lại có liên hệ với Ngô thị Hiền, th́ con lại thấy có một điều ǵ đó …, khiến cho con không dám viết một lời nào về Cha nữa, mà tự nhủ ḿnh: Hăy ráng đợi cho đến ngày ra tù của Cha, và c̣n phải chờ cho Cha lên tiếng, để biết về lập trường cũng như đường hướng sắp tới của Cha, rồi mới dám viết thêm.

    Nhưng, trong suốt thời gian ba năm qua, con vẫn thấy lo sợ rằng: Chính Cha sẽ tự xé nát đi tấm h́nh lịch sử: Tấm h́nh của Linh mục Nguyễn Văn Lư đă bị công an Thừa Thiên-Huế bịt miệng.

    Kể từ đó, con vẫn mong cho những điều con lo lắng, đừng trở thành sự thật. Song, khi thấy Cha « ra tù » với những h́nh ảnh và lời nói của Cha đă tương phản nhau đến lạ lùng và vô lư; mà theo con, có thể, một điều ǵ đó … nên khiến cho Cha đă làm cho nhiều người thất vọng, trong đó có con.

Kính thưa Cha,

Lời cuối cùng, con  không biết phải nói điều ǵ hơn, con nghĩ Cha là vị Linh mục, có kiến thức sâu rộng, nên con chỉ biết nói với Cha một lần sau cùng :

   Tấm h́nh lịch sử của Cha vẫn c̣n đó. Nhưng, điều ǵ đă khiến cho Cha phải cam tâm đi theo quỹ đạo của giặc?!  Người xưa đă nói: « Đốn củi ba năm thiêu một giờ ». Mong Cha đừng làm chứng cho bọn bất lương ăn cướp.

 Băng đảng Hoàng Cơ Minh, tức Việt Tân và Băng đảng Nguyễn Đan Quế:

   Chắc nhiều người mới nghe qua, th́ không thể hiểu được tại sao hai băng đảng này, tuy tuy hai mà một; bởi băng đảng lường gạt-giết người-đốt nhà-Hoàng Cơ Minh, tức đảng Việt Tân, đă đẻ ra băng đảng « Cao Trào Nhân Bản » của tên việt gian Nguyễn Đan Quế. Bởi vậy, nên có rất nhiều tên, chúng là những « cán bộ » của Việt Tân đồng thời cũng kiêm luôn là « cán bộ » của Cao Trào Nhân Bản.

   Trước hết, phải nói đến băng đảng Hoàng Cơ Minh, tức Việt Tân, là một băng đảng bắt đầu « khởi nghiệp » bằng cách lường gạt tiền bạc và niềm tin của đồng bào, cũng như những màn giết người vô tội, với mười ngàn kháng chiến quân từ những năm đầu của thập niên 1980.

  Trước đây, tôi đă viết loạt bài: Vạch Mặt Bọn Cộng Sản Gian Manh Đang Núp Bóng Người Quốc Gia Tỵ Nạn, với những bằng chứng hẳn hoi. Loạt bài này, hiện vẫn c̣n lưu giữ trên trang điện báo Hồn Việt: http://hon-viet.co.uk  Xin quư vị độc giả hăy cùng đọc lại, để biết một cách rơ ràng hơn.

  Thứ đến,  về tên việt gian Nguyễn Đan Quế, tôi cũng đă viết bài: Thế Nào Là Tù Cải Tạo: bài 1. Bài này hiện cũng được lưu giữ trên trang Hồn Việt. Song, chưa đầy đủ. V́ thế, với bài này, tôi phải nhắc lại, để cho mọi người được biết về tên gian manh Nguyễn Đan Quế như sau:

   Nguyễn Đan Quế và Linh mục Nguyễn Văn Lư:

   Mới đây, trên trang điện báo vietnamexodus.org, của Ls Đinh Thạc Bích đă đăng một « Thông cáo » của Nguyễn Đan Quế, nội dung, đ̣i bạo quyền Hà Nội phải xóa bỏ bản án của Linh mục Nguyễn Văn Lư, bằng cách không đưa Cha Lư trở lại nhà tù sau 12 tháng.

   Đọc cái gọi là « Thông Cáo » này khiến cho tôi vô cùng khinh bỉ tên việt gian Nguyễn Đan Quế và những tên khác với những màn diễn vô cùng lố bịch.

  Thật vô cùng thảm hại, v́ những màn này nó c̣n thua xa những tên hề mạt hạng. Bởi,  trong khi Quế ra « Thông cáo » để đ̣i bạo quyền Hà Nội không đưa Cha Lư trở vào tù sau 12 tháng « chữa bệnh ». Nhưng ngay sau đó, th́ chính Linh mục Nguyễn Văn Lư, trong lúc gặp bà phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đă nói những điều trái ngược hẳn với những ǵ mà tên việt gian Nguyễn Đan Quế đă nói.

Bản tin về cuộc gặp giữa Cha Lư và bà Virginia E. Palmer: Phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam:

Dưới đây, là trích đoạn bản tin lời của Cha lư đă nói với bà phó đại sứ Mỹ:

   « Về t́nh trạng sức khỏe, cha Lư mô tả tương đối rơ ràng: cao huyết áp, tai biến mạch máu năo, xơ vữa động mạch cảnh, xuất hiện khối u sau ót… Cha c̣n nói thêm: Xin quư vị hoàn toàn yên tâm là nhà cầm quyền Việt Nam không dám đưa tôi vào lại trại giam sau 12 tháng tạm tha này, v́ sau lúc bị tai biến lần 3 (15-11-2009), khi đang trong quá tŕnh cấp cứu, tôi đă tuyên bố với họ rằng nếu tôi bị tai biến lần 4 th́ sẽ khước từ cấp cứu và điều trị. Cho nên sang năm, nếu họ lại muốn đưa tôi vào trại giam, tôi sẵn sàng vào, nhưng họ phải biết rằng tôi sẽ khước từ điều trị và cấp cứu nếu bị tai biến lại ».

    Như mọi người đều đă biết: Hiện nay, tại các nước Âu-Mư với ngành y khoa tân tiến nhất. Nhưng, đối với bệnh tai biến mạch máu năo, dù chỉ một lần, và dù có chữa trị kịp thời, song vẫn c̣n di chứng rất nặng nề: Nếu không chết, th́ cũng trở thành tàn phế, nhẹ lắm cũng phải bại liệt một phần của thân thể.

   Chúng ta không cần nh́n đâu xa, mà chỉ cần nh́n vào những người chỉ có một lần bị tai biến mạch máu năo, mặc dù đă được cấp cứu kịp thời và được điều trị, luyện tập lâu dài;song đă sống một cuộc đời của một phế nhân như: Nhạc sĩ Lam Phương, ca sĩ Phương Đại, th́ ắt chúng ta đă hiểu tất cả rồi.

   Riêng tôi, tôi đă chứng kiến một người đồng hương tại Pháp, ông ấy đă bị tai biến mạch máu năo chỉ một lần thôi. Khi gia đ́nh gọi cho Bác sĩ, sau đó, mặc dù đă được trực thăng đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhưng, cho đến nay, sau những lần điều trị và luyện tập, song ông vẫn không thể đi lại được, mà phải ngồi trên xe lăn. Có nhiều lần tôi đến thăm, ông ấy đă nhận ra tôi, nhưng không thể nói ra thành lời, mà chỉ nói lắp bắp, tiếng được, tiếng mất, rồi ̣a khóc!!!

  Nhưng lạ lùng thay, bởi theo lời của chính Cha Lư, th́ Cha đă từng bị tai biến mạch máu năo tới ba lần rồi, Cha c̣n nói đang bị bại liệt phía tay phải, c̣n thêm nhiều thứ bệnh khác. Nhưng, khi nh́n những đoạn phim và những tấm h́nh của Cha Lư, th́ có ai t́m thấy được một dấu vết ǵ của tai biến mạch máu nào đâu???

 

  Vậy, chúng ta hăy b́nh tâm mà nh́n xem:  Cha Lư vẫn mạnh khỏe, béo tốt, nước da hồng hào, Cha Lư vẫn đưa năm ngón tay phải lên để găi đầu, sờ mũi. Cha vẫn nói năng b́nh thường như bao nhiêu người khác. Và, nh́n tấm h́nh của Cha Lư ngồi ngước mặt của bà Virginia E. Palmer, phó đại sứ Mỹ tại việt Nam, Cha Lư trông c̣n tươi cười, khỏe mạnh hơn nữa. Khi nói chuyện Cha Lư rất minh mẫn, không hề thấy một ly nào của di chứng  tai biến mạch máu năo cả???

 

    Như thế, tôi thật t́nh không hiểu được, là đă có điều ǵ … nên khiến cho một vị Linh mục, mà lại phải cam tâm đi làm tay sai cho hai băng đảng Hoàng Cơ Minh và băng đảng Nguyễn Đan Quế?! Mà c̣n diễn quá dỡ nữa chứ. V́ cũng cùng thời gian, mà tên việt gian Nguyễn Đan Quế, th́ đưa cái gọi là «  Thông Cáo » lên trang điện báo: vietnamexods.org của tên Đinh Thạch Bích, tên này, chuyên môn bưng bô cho tất cả những băng đảng nào, dù là gian manh, lừa bịp đồng bào, giết người, đốt nhà v…v… miễn sao có danh và lợi cho Đinh Thạch Bích. Qua cái bản Thông Láo của tên việt gian Nguyễn Đan Quế, th́ Quế đ̣i trả tự do cho Cha Lư, th́ cũng là lúc Cha Lư đă được bà phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam tiếp xúc.

  Theo tôi, những người chưa hề biết ǵ về bọn việt-gian-cộng-sản, th́ có nói sai cũng có thể bỏ qua. Nhưng, đối với những người đă từng là nạn nhân, hay chứng nhân; đặc biệt, là các vị Quân-Cán-Chính-Việt-Nam-Cộng-Ḥa đă từng trăi qua những năm tháng dài trong các trại tù « cải tạo » của bọn việt-gian-cộng-sản, th́ tất đă chứng kiến với vô số những thảm cảnh đau thương và máu lệ, th́ chắc chẳng có người nào tin được những ǵ mà Cha Lư đă nói, trừ những kẻ đă gia nhập vào hai băng đảng song sinh này.

    Viết đến đây, tôi bỗng nghớ đến hai vị Sĩ quan của QLVNCH, đó là Thiếu tá Phạm Sĩ Phú và Thiếu tá Đỗ Công Hào, mà tôi đă viết qua bài: Những Mùa Xuân Qua. Bài này, hiện vẫn c̣n lưu giữ trên trang điện báo Hồn Việt: http://hon-viet.co.uk 

  Nhân đây, tôi xin trích lại một đoạn ngắn về hai vị Sĩ quan khả kính này như sau:

  Hôm ấy, một buổi chiều cuối năm 1983. Nắng sắp tàn trên đồi nương, nhưng chúng tôi vẫn c̣n  làm cỏ lúa ở Đồng Cừ v́ “chưa đạt chỉ tiêu”. Trong đội có người ngất xỉu. Tôi báo công an xin đưa bệnh nhân vào bệnh xá trại nam cấp cứu. Khi bệnh nhân hồi tỉnh, tôi đưa người đó trở lại hiện trường lao động. Khi đi gần đến cổng, bỗng thấy có hai người trong bộ áo quần tù màu xanh đă bạc màu, người nọ níu lấy cánh tay người kia, đứng ở cổng báo cáo: «Thưa cán bộ cho phép hai người xuất trại »; nghĩa là được ra tù.c ra tù.

  Thấy vậy, tôi đến góc nhà cùm để xem hai vị đó là ai, Khi đến gần, tôi mới nhận ra đó là Thiếu tá Đỗ Công Hào, thuộc Tiểu đoàn 10 Chiến Tranh Chính Trị, và Thiếu tá Phạm Sĩ Phú là Trưởng pḥng 2, Tiểu khu Quảng Tín. Tôi biết anh Hào, trong một lần chuyển gỗ đă bị một cành cây nhọn đâm xuyên bắp chân. Nhưng công an trại không cho đi bệnh viện, cũng chẳng cấp thuốc men ǵ cả, nên chân anh bị nhiễm trùng làm mủ. Cuối cùng anh đă bị què một chân. C̣n anh Phú bị bệnh mắt hột, công an trại cũng không cho chữa trị bằng thưốc, mà lại ra lệnh cho Trung tá Tôn Thất Biên điều trị cho anh bằng cách... châm cứu. Kết quả là anh bị mù cả hai mắt. Sau ba năm bị mù và gần mười năm tù anh mới được “phóng thích nhân đạo” để về quê ăn tết. Anh Hào què nhưng c̣n đôi mắt, tay cầm gậy dắt anh Phú mất đôi mắt nhưng c̣n đôi chân. Hai nạn nhân khốn khổ dắt d́u nhau bước khập khểnh ra khỏi trại!!!

   Trước cảnh đau ḷng ấy, tất cả các anh ở “nhà cấp dưỡng” (nhà bếp) và làm vệ sinh đều ngưng làm việc. Những đôi mắt rưng rưng lệ nh́n theo hai anh, cho đến khi bóng hai người khuất hẳn sau nhà khách của công an. Giữa lúc ấy, tôi nhận ra tiếng của Giáo sư dân biểu Trần Công Định nói với Giáo Sư Trịnh Thể: « Một người què dắt một người đui biết bao giờ mới về cho đến nhà! ».

   Sau này, khi tôi được ra tù, về đến bến xe Tam Kỳ, tôi đă được đồng bào ở bến xe kể lại rằng: Trước đây vào một đêm giao thừa có hai người tù, một què, một đui, đă nằm ngủ trên nền gạch của pḥng bán vé. Đồng bào thương cảm mời hai người vào nhà cho đỡ lạnh, cả hai người cám ơn nhưng từ chối và nói rằng họ bị đui, què nên không muốn có mặt trong nhà của bà con vào sáng mùng một Tết. Thấy vậy, đồng bào đă đem trà, bánh, mứt ra tại nền gạch của pḥng bán vé để mời hai anh cùng ăn và tṛ chuyện suốt đêm cho đến sáng.

  Khi về Đà Nẵng, gặp anh Đỗ Công Hào, tôi kể lại chuyện đó. Anh Hào cho biết, hai người ngủ ở bến xe Tam Kỳ đêm giao thừa năm ấy chính là anh và anh Phú. Anh kể:

     « Khi ra trại v́ không có tiền đi xe, nên hai anh em tôi đă phải làm “khất sĩ” nghĩa là anh em chúng tôi phải vừa xin ăn và xin tiền để đi xe. Khi đủ tiền rồi th́ hết xe v́ là 30 tết. Nhưng may mắn, có một người dân “kinh tế mới” dùng xe Honda chở chúng tôi được một đoạn đường đến chợ quận Tiên Phước. Sau đó, chúng tôi phải đi bộ. Đến Tam Kỳ th́ đă giao thừa. Nhà anh Phú ở Tam Kỳ, nhưng v́ mù nên không t́m được, tôi lại không biết nhà anh Phú. Trong đêm giao thừa, không biết giờ giấc, thân đui, mù chúng tôi không dám gơ cữa đồng bào, v́ sợ đầu năm mang cái xui đến cho họ, nên chúng tôi quyết định ngủ lại ở bến xe, chờ đến sáng hôm sau tôi đưa anh Phú về tận nhà, tôi mới yên tâm t́m xe  ra Đà Nẵng ».

   Nhắc đến chuyện Thiếu tá Đỗ Công Hào không làm sao tôi quên được ngày 29/03/1975, khi anh và một số vị Sĩ quan nữa đến tŕnh diện tại “chùa Pháp Lâm”ở số 500, đường Ông ích khiêm, Đà Nẵng, các anh đă bị “ Lực lượng Ḥa giải Thị bộ Đà Nẵng” do La Thành Tỵ làm Chủ tịch. (Hiện nay, La Thành Tỵ là “ Chủ tịch Ban hướng dẫn gia đ́nh Phật tử Quảng Nam-Đà Nẵng »). Đám Ḥa hợp-Ḥa giải đóng tại “chùa” này đă làm t́nh làm tội chỉ v́ các anh đă vứt mất súng, nên  không có “súng ngắn” để nộp. V́ vậy, anh Hào và các anh  đă bị bọn “ Ḥa giải” này la hét, nạt nộ đủ điều:

     « Các anh phải giao nộp vũ khí đầy đủ, các anh dấu súng để làm loạn hả, không có súng, chúng tôi không cấp giấy chứng nhận đă tŕnh diện đâu ».

   Người đáng thương nhất là Thiếu tá Đỗ Công Hào, nghe vậy, anh về nhà đi hết hang cùng ngơ hẻm, t́m được mấy cây súng M.16, mừng quá, vác lên chùa, nhưng không ngờ anh Hào c̣n bị la hét to hơn nữa:   « Anh có đem cả trăm cây súng dài chúng tôi vẫn không cấp giấy, v́ Sĩ quan phải nộp súng ngắn ».

     Cuối cùng anh phải đưa tiền cho “ Đội An ninh Ḥa giải Phật giáo” đám này sẽ lấy những cây súng đang chất thành đống, cao ngất trước sân “chùa” đưa cho để nộp mới yên thân.

   Sở dĩ, tôi phải nêu lên trường hợp của Thiếu tá Phạm Sĩ Phú và Thiếu tá Đỗ Công Hào, là để cho mọi người biết rằng: Bọn việt-gian-cộng-sản, chúng không bao giờ sợ những người tù bị chết mà không dám đưa bất cứ một người nào trở lại nhà tù như Cha Lư đă nói. Chẳng những thế, mà bọn chúng c̣n t́m mọi cách để hành hạ những tù nhân cho đến trở thành tàn phế, hoặc chết thật, th́ càng tốt.

   Vậy, chỉ cần nh́n vào cảnh ngộ của Thiếu tá Phạm Sĩ Phú và Thiếu tá Đỗ Công Hào, là mọi người phải hiểu ngay được trường hợp « ra tù » của Linh mục Nguyễn Văn Lư và của Lê Thị Công Nhân.

  Mặt khác, những người bị tai biến mạch máu năo, hầu hết lúc được thân nhân phát hiện cho đến khi được cấp cứu tại bệnh viện, th́ họ đều hôn mê, hoặc chỉ biết nh́n, chứ không thể nói được. Như thế, Cha Lư bị tới ba lần tai biến mạch máu năo, mà cả ba lần cha đều « tuyên bố » trong khi cấp cứu được, như chính Cha đă nói. Kính mời quư độc giả hăy cùng đọc lại những lời của chính Cha Lư đă nói như sau:

« v́ sau lúc bị tai biến lần thứ 3(15-11-2009) khi đang trong quá tŕnh cấp cứu, tôi đă tuyên bố với họ rằng nếu tôi bị tai biến lần 4 th́ sẽ khước từ cấp cứu và điều trị. Cho nên sang năm, nếu họ lại muốn đưa tôi vào trại giam, tôi sẵn sàng vào, nhưng họ phải biết rằng tôi sẽ khước từ điều trị và cấp cứu nếu bị tai biến lại ».

   Một điều cần biết là, bọn việt-giạn-cộng-sản chúng không hề cấp tiền xe, hay cho xe chở tù nhân về nhà, mà chúng đă bỏ mặc tù nhân khi ra khỏi trại, th́ phải tự t́m cách để về nhà. Bởi thế, nên hai anh Phạm Sĩ Phú và anh Đỗ Công Hào đă phải làm khất sĩ, tức đă xin tiền người dân đi đường. Nhưng, có một điều đáng quư, là mỗi khi gặp một tù nhân ra khỏi nhà tù, ở ngoài đường, th́ được đồng bào tận t́nh giúp đỡ, c̣n khi lên các xe đ̣, th́ các chủ xe đ̣, họ đều không lấy tiền xe, ngoài ra các tù nhân cũng được đồng bào biếu tặng đủ thứ quà bánh với tất cả tấm ḷng quư mến chân thành của họ.

   Nói đến những thảm cảnh của các tù nhân « cải tạo », th́ bởi phạm vi của bài viết này, nên tôi không thể nói hết; song để biết thêm về những cách hành hạ của bọn công an trại tù đối với các vị tù nhân là Quân-Cán-Chính-Việt-Nam-Cộng-Ḥa ra sao, th́ nhân dịp ngày Quốc Hận sắp tới, tôi xin kính mời quư độc giả hăy đọc lại bài viết: 30-4-1975: Máu Và Nước Mắt, bài này hiện vẫn cũng được lưu giữ trên Hồn Việt: http://hon-viet.co.uk

Linh mục Nguyễn Văn Lư: « Thà để yên cho Đảng Cộng Sản lănh đạo ».

   Và đây, là nguyên văn câu nói của Cha Lư đă nói, mà mọi người đă biết:

Nhưng tôi nghĩ quan trong là phải nghiêm túc suy nghĩ, công việc hiện nay phải được hướng dẫn bởi một lãnh tụ tài đức vẹn toàn. Phải có một học thuyết đủ sức thay thế chủ nghĩa Marx – Lenin, có đường hướng sát thực tế để người ta nh́n vào mà hy vọng rằng con đường ấy, tổ chức ấy sẽ làm cho Việt Nam ổn định hơn Indonesia, Thái Lan, Philippines. Nếu chúng ta ảo tưởng th́ sẽ thất bại.Bao nhiêu người có tâm huyết, muốn thay đổi, nhưng thay đổi thế nào? Nế́u thay đổi mà mấ́t ổn định, tình hình xấu hơn cả Thái Lan, Indonesia, Philippines, thì thà cứ để yên cho Đảng Cộng sản lãnh đạo.

 

 

Về những lời của chính Cha Lư đă nói ở trên, thiết tưởng những lời và bài viết của các vị như: Cụ Việt Thường, Bs Nhà văn Duyên Lăng Hà Tiến Nhất, Bác sĩ Vũ Linh Huy, Bác Sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, Nhà b́nh luận Trọng Tín và nhiều vị nữa … Nên tôi tự thấy không cần phải viết thêm. Song, tôi chỉ muốn thưa cùng Cha Nguyễn Văn Lư: Cha là một vị Linh mục, với kiến thức uyên thâm, th́ có lẽ nào mà Cha không hiểu được hai từ lănh đạo? Tại sao Cha không dùng hai từ cầm quyền, mà Cha lại nói: « Để yên cho Đảng Cộng Sản Lănh Đạo »???

 

 

 

 

 

   Tại sao linh mục Nguyễn Văn Lư lại sợ « mất ổn định »?

     Như nhân loại đă chứng kiến, và lịch sử cũng đă chứng minh, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây: Không có một sự thay đổi nào, mà không có những điều « mất ổn định », nếu không muốn nói là có thể gây ra những biến cố, đi đến đổ máu. Cũng như có nhiều cuộc cách mạng, mà người ta thường gọi là « Cách mạng Nhung ». Song, dẫu có « Nhung » tới đâu đi nữa, th́ vẫn có những xáo trộn. Thế nhưng, rồi sau những sự « mất ổn định » như lời của Cha Lư đă nói, là một cuộc sống yên lành hơn trước đó; chỉ trừ những vụ đâm thuê, giết mướn như lũ bất lương-tàn ác-dă man, khi đă nhận tiền của ngoại nhân để giết chết Tam-Huynh-Đệ của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, để giật sập tận nền móng của Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa, để rồi kéo theo là sự sụp đổ cả Thể Chế Cộng Ḥa Việt Nam vào ngày Quốc Hận 30-4-1975; th́ dù bọn chúng có chết đi, nhưng đời đời những tên đâm thuê, giết mướn kia, vẫn phải bị người đời nguyền rủa.

Người Việt chúng ta thường nói: « Sau cơn mưa, trời lại sáng ».

  Quả đúng như thế, bởi cho dù  là những cơn cuồng, phong băo tố đến đâu, nhưng sau đó, mặt đất sẽ trở lại b́nh yên, vạn vật lại hồi sinh, thắm tươi như cũ, hay có thể là hơn trước nữa.

   Vậy, theo tôi, người Việt chúng ta, chắc không có nhiều người lại sợ sự « mất ổn định, thà là để yên cho đảng cộng sản lănh đạo » như chính lời của Cha Lư đă nói. Chúng ta vững tin rằng: Sau cơn giông băo, th́ vạn vật sẽ được hồi sinh tươi thắm. Ngày đó khắp Non-Sông sẽ rợp bóng  lá Cờ Vàng Chính Nghĩa. Chúng ta sẽ được cùng nhau hát Khúc Khải Hoàn ngay trên cố hương yêu dấu.

    Về ḷng nhân ái, th́ là những người Việt Nam, chúng ta đă yêu từng ngọn cỏ của quê Hương, chúng ta đă từng chứng kiến những năm tháng dài trong chiến tranh, với những  tang thương, máu lệ,  th́ chắc không ai muốn Quê Hương lại thêm một lần chiến chinh nào nữa.

  Tuy nhiên, nếu mọi người ai cũng đều giống như Cha Lư, th́ những người đă và đang dấn thân trên con đường tranh đấu cho một nước Việt-Nam-Tự-do-Thanh-B́nh thực sự; vậy th́, các vị có sợ những điều « mất ổn định » mà chấp nhận « thà cứ để yên cho đảng cộng sản lănh đạo » hay không???

   Nếu các vị nói là KHÔNG, th́ tôi chắc Cha Lư đă chỉ v́ muốn bảo vệ cho bọn việt-gian-cộng-sản, nên mới có những lời nói, như một lời kêu gọi mọi người đừng chống cộng nữa, v́ như thế sẽ làm cho « mất ổn định » hay nói cho rơ hơn là Linh mục Nguyễn Văn Lư đă lo sợ cho bạo quyền Hà Nội phải bị sụp đổ!

 Tên Việt Gian Nguyễn Đan Quế:

   Nguyễn Đan Quế, c̣n có tên là Nguyễn Châu. Sinh ngày 13-4-1942 tại Hà Nội, « di cư » vào Nam năm 1954. Tốt nghiệp Bác sĩ năm 1966.

   Từ năm 1968 đến 1974, Nguyễn Đan Quế được đi tu nghiệp tại Pháp, Bỉ và Anh. Trong thời gian này, Nguyễn Đan Quế đă nhân danh của tổ chức « Hướng Về Đất Việt » tại Pháp, một tổ chức ra sức ủng hộ « Mặt trận Giải phóng miền Nam » và quyết liệt chống chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa.

    Tháng 7-1974, Nguyễn Đan Quế về nước, dạy tại Đại học Y khoa Sài G̣n và hành nghề tại bệnh viện Chợ rẫy. Ngày  30-4-1975, Nguyễn Đan Quế và Đoàn Viết Hoạt cùng đồng bọn, đă từng hớn hở mang cờ của Phật giáo và cờ của « Mặt trận Giải phóng miền Nam » đi đón rước cộng quân vào thủ đô Sài G̣n. Nhưng rồi chẳng biết tại sao, sau đó, tại hải ngoại lại phổ biến những bản tin  và h́nh ảnh của Nguyễn Đan Quế đă bị Việt cộng bắt và đă « bị tuyên án hai mươi năm tù khổ sai »  và sau đó, Quế và đồng bọn đă thổi thêm, thành « ở tù gần 30 năm »?.

    Ngày 11-5-1990, Nguyễn Đan Quế lập ra tổ chức « Cao Trào Nhân  Bản », và thảo ra «Lời kêu gọi »  rồi phổ biến ra hải ngoại. Người đầu tiên nhận được « Lời Kêu Gọi » này là Vương Văn Đông đang định cư tại Pháp, Vương Văn Đông là cựu Trung tá, thuộc nhóm chủ mưu cuộc đảo chánh ngày 01-11-1960, Vương Văn Đông cũng là một người thân cận của Luật sư Hoàng Cơ Thụy là anh ruột của Hoàng Cơ Minh người cầm đầu cuộc đảo chánh Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa vào ngày 01-11-1960. Nhưng, bất thành. Sau đó, Hoàng Cơ Thụy đă được ngoại nhân đưa ra khỏi nước, và đến Pháp.

      Sau khi Vương Văn Đông thảo ra « Lời kêu gọi », th́ đă giao cho một người thân tín nhất của Nguyễn Đan Quế viết thành một tập « Tài Liệu Tuyệt mật » trong đó, là một « tài liệu gián điệp » gồm hai bản viết tay hai lần, sau đó được đánh máy, tập tài liệu này chỉ có một số rất ít trong « bộ năo »  của tổ chức này mới được đọc và nghiên cứu, ngoài ra không ai được biết cả. Và tổ chức « Hướng Về Đất Việt » đă phải cải danh thành « Phật Tử Hướng Việt » để đánh lừa thiên hạ, và do một người được sự tín cẩn của Nguyễn Đan Quế cầm đầu. Tổ chức này, do Thích Minh Tâm cố vấn,  lúc mới ra đời đă  hoạt động công khai một thời gian ngắn, nhưng  sau đó đă rút vào bóng tối để hoạt động bí mật, và đă đứng đằng sau của nhiều tổ chức tại hải ngoại, và cũng do người này  điều khiển cho đến tận hôm nay.

    Từ lâu, không ai thấy Vương Văn Đông xuất hiện, nhưng mới đây, vào « Ngày Hoàng Sa » tại Paris, th́ Vương Văn Đông đă có mặt, bên cạnh những tên gian manh như:  Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Vơ Nhân Trí, Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Văn Trần, Nguyễn Ngọc Bích v…v...

    Trở lại với cái gọi là « CaoTrào Nhân Bản » của tên việt gian Nguyễn Đan Quế. Tôi xin nói rơ thêm những việc làm trong bí mật của băng đảng Cao Trào Nhân Bản, do Nguyễn Đan Quế cầm đầu như sau:

   Theo một « Tài liệu Tuyệt Mật », mà bây giờ, dù chỉ một lần đọc qua, song với trí nhớ của tôi, dù nhắm mắt lại, th́ tôi vẫn c̣n thấy rơ ràng những ḍng chữ đă viết trong tập tài liệu này.

   Sau đây, tôi chỉ trích đoạn về một ít điểm then chốt của tài liệu. Kính mời quư vị theo dơi, để tự hiểu thêm nhiều việc mà chưa có ai biết một cách chính xác:

*-  « Tài liệu Tuyệt mật: Thành lập 1 tổ Nghiên Cứu, ít người để bảo mật.

*- Tổ nghiên cứu tên là « Nhạc Trưởng Lạc Việt ». Đây là Tổ Gián Điệp.

*- Nhiệm vụ (1) soạn CT và kế hoạch cho quốc nội và hải ngoại.

*- Nhiệm vụ (2) là « Nhạc Trưởng  Lạc Việt » có ư nghĩa là Cha Rồng Lạc Long Quân đẻ ra 100 con Việt Nam, nghĩa là đẻ ra tất cả mọi hoạt động.

*- Có 4 Nguyễn trăi A để hoạt động. 1 ở Sài G̣n, 1 ở Hà Nội. 1 ở Đà Nẵng. 1 ở Hải Pḥng. Chỉ có 4 Nguyễn Trăi này được quyền biết từ bước 1 đến bước 7.

*- 4 Nguyễn Trăi này sẽ tạo ra nhiều Nguyễn Trăi B.

*- Các Nguyễn Trăi B đều chỉ biết từng bước 1.

*- Lê Lợi chỉ biết Nguyễn Trăi A-B. Tất cả thế giới đều không biết Nguyễn Trăi A.

*- Nguyễn Trăi theo nguyên tắc gián điệp mà hoạt động. Nguyễn Trăi giúp Lê Lợi tổ chức 1 tổ Lê Lai 1, gồm tín đồ tôn giáo can đảm. 1 tổ Lê Lai 2, gồm mọi thành phần xă hội. Tất cả Nguyễn Trăi, Lê Lai nên hiểu biết mục tiêu an sinh xă hội …

*- Chọn 1 ni cô, 1 d́ phước làm Mẹ Lê lợi, hoặc chọn 1 phụ nữ vô danh cũng là Mẹ của Lê lợi. Điều kiện: Có chí lớn để làm vĩ nhân, để làm thánh nữ. Và để đóng vai Mẹ Việt Nam tức Mẹ Âu Cơ. Đặc biệt, là Mẹ Quan Âm Bồ Tát và là Mẹ Maria hằng cứu giúp,  đồng thời nhập xác Mẹ Âu Cơ.

*- Mẹ được Nguyễn Trăi B-C giúp để tổ chức phong trào từ thiện cứu tế lấy tên là Phong trào trăm con: ư nghĩa là Mẹ thương cả 100 con, thương cả Việt Cộng và ngụy chống cộng, thương tất cả … Ta thần thánh hóa Mẹ là hóa thân của Mẹ Âu Cơ, đồng thời của Mẹ Maria đồng thời của Mẹ Quan Âm. Mẹ sẽ nỗi tiếng khắp nước và khắp thế giới là nhà nhân bản vĩ đại.. Sẽ có hàng triệu người bảo vệ Mẹ. Mẹ Việt Nam giúp cho Linh mục Chân Tín …

*- Cần nhiều Nguyễn Trăi. Hiện nay, đă có sẵn nhiều Nguyễn Trăi như: HT Thích Huyền Quang, HT Thích Quảng Độ, Thích Hải Tạng, Đoàn Viết Hoạt, Bác sĩ Bùi Duy Tâm, Phạm Duy, Linh mục Chân Tín, Linh mục Phan Khắc Từ, Giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Bác sĩ Trần Ngọc Ninh, Học giả Lê Hữu Mục, nữ văn sĩ Huỳnh Dung tác giả các tiểu thuyết điệp viên phục quốc, Học giả Nguyễn Khắc Kham, Học giả Ngô Trọng Anh, Nguyễn Hộ, Dương Thu Hương, nhà thơ Nguyễn Duy, nhà thơ Thu Bồn, Bs Dương Quỳnh Hoa, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Phan Đ́nh Diệu, Tạ Bá Ṭng, Hồ Hiếu v…v…

*- Một Đại Lănh Tụ cần được phóng đại lên mức quốc tế. Đó là Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, cần lancer Bs Quế thành Siêu Lănh Tụ, thành siêu sao Supertar. Cần thận thánh hóa Siêu sao Lănh Tụ.

*- Suy tôn Bs Nguyễn Đan Quế, cho thanh thế của Bs Quế che khuất, mờ cả mặt trăng, mặt trời. Thanh thế phải thổi phồng lên khắp thế giới và khắp đất nước Việt Nam.

*-Ta sáng tác sấm kư Trạng Tŕnh để thần thánh hóa Bs Nguyễn Đan Quế và Mẹ Việt Nam, là Mẹ Maria xuống thế gian, là Mẹ Quan Âm giáng trần, là Mẹ Âu Cơ tái sanh … »

*- Bs Nguyễn Đan Quế sẽ lên cầm quyền, và Xưng Vương, rồi từ Vương lên Đế.

Trên đây, chỉ là một phần siêu nhỏ trong «  Tài Liệu Tuyệt Mật ».; rất dày, v́ thế, khó có thể viết ra cho hết. Song, tôi chắc mọi người có thể đă hiểu một phần nào đó về những việc làm của cặp song sinh: Băng đảng Hoàng Cơ Minh và Băng đảng Nguyễn Đan Quế.

   Tuy vậy, tôi cũng muốn cho mọi người hiểu thêm rằng Bs Nhà Văn Duyên Lăng Hà Tiến Nhất đă viết về « Thánh Nữ ». Quả đúng, chẳng hề sai; Bởi, Nguyễn Đan Quế đă chọn Lê Thị Công Nhân làm « Thánh nữ đồng thời là Mẹ Maria, Mẹ Quan Âm, Mẹ Âu Cơ tái sinh »; theo như trong tập tài liệu đă viết.

   Ngoài ra, tôi cũng đă biết trước đây, bà Trần Thị Lệ mẹ của Lê Thị Công Nhân khi sang Pháp đă gặp những tên nào. Tôi c̣n biết nhiều hơn như thế …  Một lần nữa,  ta muốn nói thẳng vào mặt của tên việt gian Nguyễn Đan Quế:

  Ngươi đừng có mơ màng-mộng du, rồi cứ tưởng ḿnh có một ngày sẽ « Xưng Vương, rồi từ Vương lên Đế ». Đừng ḥng.

C̣n riêng về « Nhạc Trưởng Lạc Việt  là Cha Lạc Long Quân »; th́ như chúng ta đă thấy và biết: Chúng ta đă gọi Linh mục Nguyễn Văn Lư là Cha rồi kia mà. Như vậy, từ Cha Lư lên Cha Lạc Long Quân th́ mấy lúc. Nhưng tiếc rằng bọn viêt-gian-cộng-sản và lũ tay sai, dù có nằm mơ cũng không bao giờ có ai chịu gọi bất cứ kẻ nào là: « Cha Lạc Long Quân ». Nhân loại đă và đang bước vào Thiên niên kỷ thứ 3, vậy, hỡi lũ gian manh kia, đừng tưởng rằng người Việt Nam đang c̣n ở vào thời của Nguyễn Trăi. Các ngươi cứ gom hết lá rừng và mật ong, rồi có c̣ng lưng để viết lên những chiếc lá bằng những ḍng chữ: « Nguyễn Đan Quế vi Vương- Nguyễn Văn Lư vi Thần », th́ tất cả người Việt Nam mỗi khi nhặt được, th́ họ sẽ gom hết lại, rồi đem bỏ vào chuồng heo mà làm phân bón mà thôi. Các ngươi cũng đừng ḥng làm cho mọi người sẽ tin rằng có « Thánh nữ, là Mẹ Maria xuống thế gian, là Mẹ Quan Âm giáng trần, là Mẹ Âu Cơ tái sinh » và cũng không có một ai ngu đần mà tin có cái « ông Cha Lạc Long Quân » nào hết. Bây giờ, nhân loại đă đều biết chẳng có Cung Quảng, Hằng Nga với khúc hát Nghê Thường nữa đâu. Đừng có mơ đến những chuyện hoang đường.

« Thánh nữ » Ôi! « Thánh nữ »!  Ơ ḱa! Có tiếng hát của người thiếu phụ trẻ đang ôm con vào ḷng, và đang hát bài: Ru Con T́nh Cũ của người Nhạc sĩ người Quảng Nam là Đinh Trầm Ca; với những lời ca mà sao « Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào! »:

«  Ba năm sau, em trở thành thiếu phụ, ngồi ru con, như ru t́nh sầu … »

Tạm thay lời kết:

Và, đây là lời tâm huyết tôi muốn thưa lên cùng Linh mục Nguyễn Văn Lư:

Kính thưa Cha,

Con biết Cha vốn là vị chủ chiên, một nhà tu hành, nên không thể biết được những tṛ gian manh của bọn việt-gian-cộng-sản và lũ tay sai, nên con chỉ biết ước mong Cha sớm nhận ra được những điều này, hầu lánh xa lũ gian manh kia, và không bao giờ đi vào quỷ kế của giặc. Được như thế, con tin rằng, Cha vẫn là vị chủ chiên khả kính đối với mọi người.

Tuy nhiên, nếu đă v́ một lẽ nào đó … mà Cha vẫn cứ cam tâm đi làm tay sai cho giặc, th́ chính Cha đă tự xé đi tấm h́nh Cha đă bị công an Thừa Thiên-Huế bịt miệng năm nào. Và, con sẽ rất đau ḷng, khi thấy một vị Linh mục như Cha mà phải cam tâm chịu cúi đầu dưới trướng của tên việt gian lưu manh Nguyễn Đan Quế!!!

  Con nói như thế, để Cha hiểu rằng: Con đă biết tất cả về những việc làm của tên việt gian Nguyễn Đan Quế từ cả hơn hai mươi năm qua …

    Trở lại với những điều cần phải nói: Nhân đây, tôi  xin thành kính  tri ân các vị trưởng thượng, với những điều mà tôi đă lĩnh hội được. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành tri ân quư độc giả đă có những lời khích lệ đối với tôi trên nhiều diễn đàn, dù không biết được quư danh; song tôi đă đọc được những ḍng của các vị đă viết một cách trung thực, chứ không v́ cảm tính.

    Giờ đây, khi viết lên những điều này, tôi xin gửi đến các vị đă và đang dấn thân vào con đường tranh đấu, để tiêu trừ bọn việt-gian-cộng-sản và lũ tay sai, để các vị nghiên cứu về những lời của linh mục Nguyễn Văn Lư đă trả lời qua nhiều cuộc phỏng vấn. Đặc biệt, là bài phỏng vấn đă được đăng trên báo Người Việt. Qua bài này, Linh mục Nguyễn Văn Lư đă đề cập đến Lê Lợi – Lê Lai và Nguyễn Trăi. Như vậy, tôi đă hiểu Cha Lư đă được cho học tập về những điều then chốt, của cái gọi là « Chủ thuyết Nhân Bản »  mà tôi đă có trong tay. V́ chưa có thể nói hết mọi sự, song tôi rất mong mọi người hăy sáng suốt trước những mưu đồ đen tối của bọn việt-gian-cộng-sản và lũ tay sai; mà cặp song sinh: Băng đảng Hoàng Cơ Minh và Băng đảng Nguyễn Đan Quế đang ráo riết thực hiện.

Cuối cùng tôi muốn nhắc lại rằng: Suốt đời tôi luôn ghi nhớ lời của Học giả Nguyễn Trường Tộ: « Biết mà không nói, là bất lương ».

Chính v́ thế, nên dẫu cho có bị trù dập, oán thù. Song tôi không bao giờ chịu bẻ cong ng̣i bút, để vọng ngữ, lộng ngôn; mà suốt đời tôi. Tôi chỉ muốn làm một người chân thật, như nhà thơ Phùng Quán vậy.

 02- 04-2010

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: