* { margin: 0; padding: 0; } .imgbox { display: grid; height: 100%; } .center-fit { max-width: 100%; max-height: 100vh; margin: auto; }
 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Đà Lạt

 

Kim Âu

 

 

 

  NẾU BIẾT GIỮ LIÊM SỈ VÀ CĂN CƯỚC TỴ NẠN......

 

 

 

 

Tôi nghĩ rằng ông Lê Xuân Nhuận có đủ tự trọng để dùng email chính thức để đối thoại với tôi nhưng thấy ông vẫn hèn hạ dấu mặt, dùng e mail này quả thật tôi hơi xem thường ông. Ông là cựu cảnh sát nên thói quen hỏi cung và viết báo cáo theo ông cho đến ngày xuống lỗ. Ông làm thơ, viết văn, thư gởi cho bạn bè cũng rặt một khuôn “phú lít”. Tôi nói để cho ông thấy rằng cái lối hỏi kiểu hỏi cung của ông, Kim Âu này không cần thiết trả lời nhưng khi thấy ông “xin nhờ” và thấy đầu óc của ông “bă đậu” qúa, hủ lậu qúa cũng bày vẽ nên đáp lễ ông, cho vài tên ngu xuẩn khác cùng sáng mắt ra.

 

Ông vẫn cay đắng khi tôi cho mọi người ở Hoa Kỳ thấy lá thư trả lời cho Tống Bựa của Reagan chỉ là lá thư rất b́nh thường như hàng triệu lá thư do các nhân viên trong ban văn thư của tổng thống Hoa Kỳ gởi ra. Nếu ông là người khôn ngoan, ông phải hiểu xa hơn một chút để Kim Âu khỏi phải làm thầy chỉ bảo lại cho ông mới phải.

 

Tổng thống Hoa Kỳ từ thời hậu chiến tranh Việt Nam lănh đạo siêu cường duy nhất có gần và đến nay vượt 300 triệu dân. Công việc của ông ta quán xuyến quá sâu rộng nên ban tham mưu cho tổng thống phải phân chia mục loại để có những bộ phận đảm nhận thay ông.  Vấn đề  trả lời thư tín cho công dân, đối với những lá thư vô thưởng, vô phạt đều được nhân viên trả lời lập tức trên những mẫu có chữ kư khống.

 

Thời gian đầu mới đến Hoa Kỳ khi thấy mấy đứa con của ḿnh học “elementary schoool, middle school” cuối năm mang lá thư  “uỷ lạo, khen thưởng” của Bill Clinton về, chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng chỉ một lần, sau đó chúng tôi phân biệt đâu ra đó.

 

Nếu ông muốn lá thư gởi tổng thống được thăng lên cấp quan trọng hơn, ông nên gởi kèm theo một cái check donate vài chục hay vài trăm và nếu ông muốn có một chút thời gian ghé vào gặp tổng thống và đệ nhất phu nhân trong White House, ông nên mua vé số để khi trúng th́ “donate” tới mức cao nhất được phép. Lá thư của cháu ông nhận được phải tuỳ thời điểm cháu ông học ở lớp nào.

 

Những đứa con của tôi có hơi nhiều thư của tổng thống từ “elementary, middle và high school“ tuy vậy những lá thư đó chỉ là thủ tục,  không có giá trị ǵ hơn một lời ủy lạo. Con tôi rời khỏi “high school” nếu không “valedictoran” th́ phải “salutatoran” chúng nó coi lá thư  uỷ lạo, khích lệ đó không đáng quan tâm bằng lá thư “approved” học bổng.

 

Nếu so sánh hai loại thư th́ lá thư của tổng thống gởi cháu ông, con tôi do danh sách từ học khu đề nghị tất có giá trị hơn lá thư xếp vào loại linh tinh khoe khoang, khoác lác của anh bựa cầu danh. Việc một anh di dân thoát được đến Hoa Kỳ quá sức tầm thường như hàng triệu người di dân khác có ǵ đáng nói mà gởi thư cho tổng thống để t́m một chữ kư khống trong lá thư trả lời lộng kính nhát ma trẻ nít.

 

Chuyện Tống bựa cầu danh,  ngày nay thấy nó trơ, nó dơ  và “ẹ” quá, nào thuê người viết báo, nào mượn danh để đăng báo tự chúc thi đỗ của không đoàn trưởng, của Trần Văn Bé Tư.

 

Về vấn đề mấy chữ anh hùng chúng tôi đă viết khá rơ. Con người kém trí thường hay đặt những câu hỏi vớ vẩn, lẽ ra ông nên đọc lại cho kỹ đoạn văn tôi đă tŕnh bày để thấy ư tưởng của người viết khỏi mất công tôi trích lại:

 

trích “Trước đây người quốc gia chúng ta hay chế diễu bọn cộng sản về một cái xă hội “ra ngơ gặp anh hùng”. Thời đánh Pháp th́ có “anh hùng kéo pháo, anh hùng lấp lỗ châu mai”. Sau ngày chia đôi đất nước th́ ở  miền Bắc sinh ra loạn anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng nhân dân vũ trang, anh hùng làm phân bón (nôm na là làm bèo hoa dâu,  gánh cứt cũng anh hùng).Những tưởng một khi đă biết cười vào “cái tṛ phong anh hùng vớ vẩn” đấy là người ta biết được ư nghĩa cao cả của mấy chữ “anh hùng, anh thư” (quư vị thử đếm xem qua mấy ngh́n năm lịch sử dân tộc ta có được bao nhiêu anh hùng, anh thư?) để dùng cho đúng giá trị của ngôn ngữ,  nhưng thật không ngờ, ngày nay ở hải ngoại mấy chữ “anh hùng, anh thư” cũng đi vào t́nh trạng lạm phát đến mức khủng hoảng.” hết trích

 

Đọc qua đoạn văn trên, một người b́nh thường nhất cũng thấy người viết chê trách cái bệnh tự phong anh hùng vớ vẩn, ẩu tả đă làm biến dạng những chữ “anh hùng, anh thư”. Và kết luận của người viết những “anh hùng, anh thư dởm” mà người hải ngoại xưng tụng hiện nay như Lư Tống, Ngọc Hạnh đều thuộc loại vô tích sự không khác ǵ loại “anh hùng gánh cứt”.

 

Tỷ như cái cách ông cứ dùng chữ anh hùng viết hoa cho thấy đó là cái dấu hiệu của một thằng khùng chẳng biết giá trị của chữ nghĩa. Thêm vào đó cái cách thổi “con ếch lên thành con măng xà” để hù con nít thật quá lỗi thời chỉ có tác dụng với loại đầu tôm. Con người sống trên đất nước Hoa Kỳ, được luật pháp bảo hộ.

Nếu cộng đồng tỵ nạn biết giữ lấy liêm sỉ và nung nấu căm hờn th́  thằng cộng sản chẳng nhuộm đỏ được ai nếu người đó không tự nguyện đi theo liếm gót chúng. Không ai buộc được anh phải đi nghe ca nô cộng sản hát. Không ai đưa được cd, dvd của Việt Cộng vào nhà anh nếu anh và con cháu trong nhà không mua.

Và một tháng nếu có một hay hai “show” của ca nô Việt Cộng cũng không diễn được cho mấy người xem. Tôi không muốn nói nhiều về những việc ḿnh đă từng làm đối với những chuyện biểu t́nh chống văn công. Lần đầu tiên khi vụ B40 bùng nổ sau đó có một “show” lớn tại Atlanta Civic Center quảng cáo có MC Nguyễn Ngọc Ngạn, cộng đồng Georgia chống lại và chính tôi đă thương thuyết yêu cầu bầu “show” bỏ tên ông Nguyễn Ngọc Ngạn ra khỏi chương tŕnh. Lần văn công, ca nô đầu tiên ra hải ngoại với hai cái tên chính là Phương Thanh – Lam Trường lưu diễn từ Tây sang Đông. Đích thân tôi huy động lột bỏ các quảng cáo, điều động cuộc biểu t́nh dưới cơn mưa tầm tă dài 4 tiếng đồng hồ. Những cuộc biểu t́nh như vậy tạo ra một ảo tưởng thắng lợi xoa dịu ḷng người căm ghét cộng sản nhưng rồi khi nhà chùa, nhà thờ gây quỹ, các sư, các cha đưa ca nô VC qua làm mồi câu tiền th́ ai cũng che mắt, bịt tai, lẩn tránh sự thật.

Quạ đen và lũ trọc quốc doanh là cộng sản thứ thiệt tràn ngập, anh nào cũng câm mồm. Nh́n lại ḿnh thấy trước,sau, tứ bề thọ địch c̣n lại được mấy người gọi là quốc gia. Mấy ông Thiên chuá giáo th́ loại quạ đen quốc doanh qua làm tiền họ vẫn cương quyết bảo vệ không cho ai đụng đến. Mấy tên Phật tử cuồng tín th́ thằng trọc Thích Đôn Hậu chúng c̣n đưa chân dung vào nhà chùa để thờ. Xét kỹ lại bọn vô liêm sỉ diễn tṛ chống cộng th́ nhiều chứ người quốc gia chân chính thực sự chống cộng chỉ c̣n khoảng 5%.

 

Ông Nhuận đừng khoác lác, cỡ như thằng em Tống bựa của ông chỉ lựa cơ hội cộng đồng biểu t́nh rồi nhảy vào kiếm chác làm hỏng công chuyện của cộng đồng chứ chẳng cản được làn sóng nào hết.  Thực tế mấy tuần sau tại San Jose vẫn có ca nô đến diễn thằng Tống bựa chui núp dưới gầm cầu chứ có ma nào đi biểu t́nh nữa đâu.

  

Email trước tôi đă viết rơ thằng Tống bựa chưa làm một chuyện ǵ có lợi cho cộng đồng tỵ nạn cả,  tṛ dàn dựng làm tiền của hắn c̣n nhiều nghi vấn chưa giải tỏa. Nhiều người đă đặt nghi vấn liệu có phải  thằng Tống bựa này bay với Nguyễn Thành Trung oanh tạc phi trường Tân Sơn Nhất hay không?

 

Tại sao ông cứ lập lại những câu viết rất ngu xuẩn. Ai , tổ chức nào ở hải ngoại thực sự đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ ở Việt Nam? Xin lỗi tất cả quư vị nhé!  Toàn lũ bịp, đại bịp!

Quốc dân Việt Nam không cần đến những tên hèn nhát bỏ quê hương, bỏ cả cha, mẹ, vợ, con, gia đ́nh để thoát lấy thân ḿnh trong cơn quốc biến tranh đấu cho họ. Quốc dân Việt Nam sẽ tự quật khởi để đứng lên lật đổ bạo quyền đ̣i Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ cho chính bản thân họ để xây dựng một quốc gia  Độc Lập,Tự Chủ, Phú Cường.

 

Một ngày tù là một ngày hoang phí, mất mát.Tù đày là biểu tượng của thất bại chứ không phải thành công. Ông Kim Âu đă hoang phí mất hơn hai mươi hai năm tù đày, gian khổ, nhục h́nh may mà có “binh giáp tàng hưng trung” tự ḿnh mở lại bằng trí nhớ để ôn luyện trong ngục tối đến thành công, Ngày nay nếu làm một việc ǵ trên xứ sở trọng pháp này mà ngu xuẩn để rơi vào tù tội hóa chẳng uổng công rèn luyện lắm ru.

 

Ông Kim Âu đă chính thức Lưu Danh Thiên Cổ với một đạo luật lịch sử về Vietnamese Commandos nên không cần thứ danh hăo do một cộng đồng thiều số chưa đến 1% tổng dân số Hoa Kỳ, Ông Kim Âu không tham gái, bởi “hồng nhan tri kỷ” một vài người đă quá đủ nợ ân t́nh không biết kiếp nào mới trả được. Tham ǵ loại “mèo mả gà đồng”.

 

Ông Kim Âu không tham tiền v́ đă từng làm ra quá nhiều tiền, đă “vung tiền qua cửa sổ” xem “tiền bạc như phấn thổ” đă từng lên tiếng tại quốc hội Hoa Kỳ và báo chí toàn Hoa Kỳ đă đăng tải vào ngày 20 – 6-1996. “The problem is not the money. No money can pay for my life. But I think my honor and my friends honor must be recognition, get recognition.”

 

Cổ nhân có nói: “Phú quư bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Thị chi đại trượng phu”. Người không tham danh, không tham gái, không tham tiền, không kiêng dè bất cứ thế lực nào như ông Kim Âu như vậy chắc hẳn ông Lê Xuân Nhuận hơi khó kết luận.

 

Những bậc đại trượng phu, kẻ sĩ ở trên đời phải biết những việc ǵ cần làm và những việc ǵ không nên làm. Với công việc cần làm người quân tử làm “tận nhân lực tri thiên mệnh”. Người Việt tỵ nạn cộng sản trên đất nước Hoa Kỳ cho dù là công dân nhưng nh́n h́nh ảnh và trong tâm lư chẳng khác ǵ những kẻ ăn nhờ ở đậu. Chủ nhà mở cửa tiếp khách th́ tôi tớ làm sao đuổi khách được mà đ̣i ngăn cản. Muốn đuổi khách th́ phải dành được vị thế làm chủ nhà.

Muốn chiến thắng cộng sản, vấn đề lớn nhất là ở Ư THỨC LIÊM SỈ của người tỵ nạn.

Nếu không có người đánh mất liêm sỉ đi xem tŕnh diễn th́ bọn chúng diễn cho ai coi?

Nếu không có người mua CD, DVD của chúng th́ chúng bán cho ai?

Nếu không có người xin VISA về Việt Nam quá đông chúng lập thêm toà lănh sự để làm ǵ?

 

Khốn nỗi loại người xem rẻ liêm sỉ của bản thân có mặt ở mọi thành phần. Nguyên nhân để người ta đánh mất liêm sỉ  chỉ v́ quyền lợi. Kẻ nào không có một lư tưởng dẫn dắt, không hun đúc hận thù, tham tiền, tham gái, tham danh đó là loại người không có liêm sỉ.

 

Martin Luther King chống lại những sai lầm của hệ thống luật pháp Hoa Kỳ trong thời điểm đó bằng Luật Hiến Pháp (Constitutional Law) những người thiếu hiểu biết mới nói ông ta chống lại luật pháp của Hoa Kỳ. Dân Quyền tồn tại trong Hiến Pháp Hoa Kỳ từ thời lập quốc nhưng lịch sử Hoa Kỳ cho thấy chế độ nô lệ chỉ thực sự huỷ bỏ vào thời Civil War, sau Kennedy đến thời kỳ Martin Luther King mới bắt đầu có các đạo luật về dân quyền. Kiến thức của ông Nhuận c̣n yếu lắm nên học hỏi thêm.

 

Khả năng nhận thức của ông quá kém nên ông mơ hồ hỏi đi, hỏi lại. Ngày Phan văn Khải đến toà Bạch Ốc, Kim Âu Hà văn Sơn  là một trong ba người đứng đầu Ban Tổ Chức Biểu T́nh ở Công Viên La Fayette, trực tiếp điều động cuộc biểu t́nh chống Phan văn Khải. Nhưng chúng tôi ư thức rất rơ biểu t́nh là để biểu dương tinh thần và ư chí chống cộng của cộng đồng và bản thân, chứ  không ảo tưởng rằng cứ đi biểu t́nh là ở Việt Nam tự động có Tự Do Dân Chủ. Tinh thần con người trừu tượng, diễn biến  thiên h́nh vạn trạng làm sao có thể khống chế được.

Ông cũng giống như những thằng cộng sản chưa có đủ kiến thức để nói chuyện về văn hoá.

Nếu hiểu không ai viết như ông và cũng không ai làm như thằng Việt Cộng. Xứ sở tự do này có ai cưỡng bách ông phải đọc, phải nghe, phải làm những điều ông không chấp nhận.

Chắc ông khom lưng, quỳ gối đi về Việt Nam nên VC nó thẳng chân đạp lên đầu ông chứ ǵ? 

Ở đây ai dám đạp lên đầu ông. Ông Nhuận loạn chiêu rồi nên viết lách lung tung. Hành động tạo cơ hội để kiếm tiền của Tống bựa chỉ có tác dụng xấu dẫn tới một số nơi khác không tổ chức biểu t́nh nữa như ở San Jose, Atlanta ngay cả khi Dallas đưa bản tin mời Tống bựa đă gây ra mất thiện cảm ở các nơi khác.

Chuyện tôi lên kế hoạch làm ǵ với những hang ổ VC có lẽ ông không nên t́m hiểu và nếu tôi không tham gia biểu t́nh được không có nghĩa là tôi không làm ǵ. Biểu t́nh là một tập hợp đông đảo chứ không phụ thuộc vào một cá nhân nào, nếu có 10 người không tham gia biểu t́nh nhưng họ vận động được vài chục người tham gia thay họ th́ điều đó quá tốt.

Ông nên đọc lại phần trên để thấy rằng Hà văn Sơn là người đă ghi tên ḿnh vào lịch sử với một đạo luật. Danh đó là Danh  Dự của cả một thời đại VietnamWar và vĩnh hằng với thời gian. Danh đó là Chính Danh được cả ba ngành Tư Pháp, Lập Pháp và Hành Pháp công nhận, cám ơn,  bồi thường, vinh danh và truy phong.

Và quư vị có hỉểu Chính Phủ Hoa Kỳ thay mặt cho ai để làm điều đó không? Thay mặt hơn 300 triệu dân.

Thấy ông viết tôi buồn cười, bởi v́ ngay khi mới điều trần xong đă có vài tổ chức muốn đưa tôi đi nói chuyện để các cộng đồng vinh danh. Tôi lập tức thoái thác.

Ai có đủ tư cách để vinh danh chúng tôi?.

Con người phải biết giá trị của tính Chính Danh. Không phải bất cứ ai khen cũng nhận.

Với nhận thức kém cỏi của ông Nhuận lúc nào cũng chỉ biết một mà không biết hai. Tôi bảo lưu câu nói: “tất cả những người làm chính trị phải biết bịp và tổng thống phải là tay đại bịp”, Nhiều người không nói ra nhưng họ đồng t́nh với tôi 100%.

 

Tuy nhiên những nhà lănh đạo đấy bịp mà những bộ óc cỡ Nhuận đâu thấy được cái bịp của họ, họ  không bịp cỡ chúng ta đâu. Đại bịp Hoa Kỳ là bịp thế giới như Reagan chẳng hạn chương tŕnh “Chiến Tranh Giữa Những V́ Sao” ở đâu ra mà khiến Liên Xô chạy đua đến sạt nghiệp và sụp đổ. Có thật hay không Sự Kiện Vịnh Bắc Bộ. Và Iraq cho đến ngày Hoa Kỳ rút quân cũng không hề có loại vũ khhí WMD.

 

Việc tôi ra Quốc Hội Hoa Kỳ điều trần là một chuyện”không tiền khoáng hậu” là kết quả của một cuộc đấu tranh trên mặt trận pháp lư, chính trị và truyền thông đă tạo nên sự chú ư của thế giới. Từ Úc Châu, từ Anh , Pháp, Nhật Bản  những cơ quan thông tấn đă trực tiếp phỏng vấn chúng tôi. CBS , CNN, và nhiều đài truyền h́nh Hoa Kỳ và báo chí đă tạo thành dư luận tác động mạnh đến Toà Án Liên Bang, Quốc Hội và Chính Phủ. Lời nói của những thành viên Uỷ Ban T́nh Báo Thượng Viện lúc đó thay mặt cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và lời nói của tôi đại diện cho lực lượng đứng ra kiện chính phủ. Các thông tấn xă quốc tế, các hăng truyền h́nh báo chí chứng kiến, theo dơi là trọng tài giúp cho công luận phán xét.

“Vietnamese Commandos vs US Government” đó là cuộc đấu tranh v́ danh dự và nhân phẩm của những người chiến binh tham gia cuộc chiến bí mật trong thời kỳ Vietnam Conflict.

 

Nói với những kẻ đầu óc quá thấp hơi uổng công nhưng khi đọc những bản tin của báo chí đưa lên ngày 20-6-1996 người nào đọc cũng thấy tầm quan trọng của một câu nói. Thắng bại của một cuộc tranh chấp pháp lư có khi chỉ ở một chữ “Yes” hoặc “No”. Cuộc điều trần là một cuộc đối đầu để giải quyết món nợ thời đại có ảnh hưởng đến quốc thể Hoa Kỳ, nói năng tŕnh bày cho cả thế giới nhận xét.

 

Nghĩ ḿnh phương diện quốc gia

Quan trên trông xuống người ta trông vào.

 

Một người lính đơn độc ôm quá khứ ba mươi năm đi đ̣i lại danh dự, phẩm gía và công lư đối diện với cả một guồng máy Tư Pháp, Lập Pháp và Hành Pháp, một guồng máy chính trị, t́nhbáo, quân sự khổng lồ nhất thế giới quả là chuyện hy hữu khó tin. Trước guồng máy vĩ đại đấy người lính đă không khiếp nhược để cầu xin, không ươn hèn để t́m kiếm sự thương hại. Người lính đă nhẹ nhàng nhưng chắc nịch phê phán sự phản bội của đồng minh, nói lên niềm tin mănh liệt vào công việc đă tham gia.

Nói làm sao để đạt đến thắng lợi trong danh dự, nói để người giải quyết vấn đề c̣n buộc phải lên tiếng tri ân và vinh danh, điều đó không có sách vở chỉ dạy.

Đây là một đặc ơn dành cho ông, tất nhiên ông cần học hỏi th́ chúng tôi không ngại nhưng nếu nói về thằng em cùng mẹ khác cha khùng khùng, nham nhở của ông là chuyện không đáng bàn tới.

Đối với những người có nhận xét đều thấy những tṛ bịp bợm dàn dựng của Tống bựa nay đă trần trụi trước bàn dân thiên hạ.

- Câu chuyện nhảy (bị hút)  ra khỏi phi cơ dù không mở mà c̣n sống lành lặn là chuyện nói với người điếc.

- Câu chuyện chiếc phi cơ Cessna bay một lèo 9 tiếng trên không cũng là chuyện bá láp.

- Thuê máy bay để rải truyền đơn mà gọi là điệp vụ th́ chỉ có thằng Tống Bựa.

- Sang Đại Hàn mướn phi cơ  rải truyền đơn để bày tṛ kiếm chác, trong khi Đại Hàn đâu có cấm rải truyền đơn . Chỉ có thế mà làm không xong cũng về phét lác om x̣m, tội nghiệp Bùi Dương Liêm mất công “lancée” cái điệp vụ rất ư là hài hước.

      Có một thiểu số người tỵ nạn căm thù cộng sản đến mất hết lư trí . Đứng trước một sự việc không bao giờ họ vận dụng ngũ quan để xem xét. Không bao giờ họ biết phân tích đúng sai, hợp lư hay bất hợp lư.

      Sáu chữ căn bản để đặt câu hỏi: How, Who, What, When, Why , Where họ không nhớ tới.

Người ta chỉ nghe tên bịp bợm Tống bựa bốc phét và đồng đảng vỗ tay là vỗ tay theo nhưng không biết đâu là cốt lơi của câu chuyện. Đơn cử vụ đi Seoul rải truyền đơn là một vụ hoàn toàn trớt quớt, du lịch chẳng ra du lịch, du côn không ra du côn, du hí không ra du hí. Tống bựa xả mớ rác (truyền đơn) ở Đài Loan rồi đến Seoul xả rác nhưng hụt. Vậy mà cũng lên giọng trọ trẹ bốc phét tào lao nào là dùng bánh xe phi cơ dộng 8 cái vào ṿm ở Péking v..v.. thiên hạ vỗ tay rào rào về một chuyện hoang tưởng không bao giờ có thật. (Ngu vừa thôi quư vị. Cộng sản nó khôn ranh hơn quư vị nhiều.)

     Khi về lại San Jose, hắn kiếm chuyện với lănh sự Nam Hàn, Tống bựa thâu âm đưa lên để nổ. Ai ngờ khi nghe Tống bựa “ś pic inh gờ lít” th́ hỡi ôi c̣n tệ hơn mấy chú bé đánh giày.

Rốt lại chuyện “anh hùng” Lư Tống, “ANH HÙNG RẢI TRUYỀN ĐƠN” thực chất chỉ là chuyện của một anh hề. Thiết tưởng câu chuyện “anh hùng Lư Tống” nên được trả về đúng vị trí của nó.(sọt rác)

Bởi tự cổ chí kim, trên khắp hoàn vũ chẳng có ai đi rải truyền đơn mà thành danh ngoại trừ hai người:  Một là “Lư Tống” trở  thành “ANH HÙNG RẢI TRUYỀN ĐƠN” và hai là “Nguyễn Quốc Quân”, đảng viên cỡ lớn của Việt  Tân nhờ  vào việc “RẢI TRUYỀN ĐƠN HỤT” mà  trở  thành “NHÀ DÂN CHỦ”.

 

Trân trọng

 

Kim Âu

 

Góp ư b́nh dân:

 

 

Ông lớn tuổi quá, đứng vào hàng trưởng lăo nên ông có hiểu hơi lờ mờ cũng không có ǵ đáng trách. Ông lẩm cẩm nghĩ rằng “Viết Lại Lịch Sử” là ḿnh phải cầm bút viết chứ ǵ. Ông nên vào link này và vào các link trong Quốc Hội để đọc các sử kiện (primary source).

 

Ông nói rất đúng, loại “ ANH HÙNG TỰ PHONG” của một cộng đồng chưa tới 1% tổng dân số mới là NỔ đấy ông ạ. C̣n tôi đâu có cần v́ hành động của chúng tôi Quốc Hội Hoa Kỳ đă ghi lại Chính Danh. Đó là Lịch Sử v́ nó thành một đạo luật lưu lại muôn đời đấy chứ. Vừa qua, trong cuộc tranh cử giữa bà Loretta Sanchez với Trần Thái Văn. Ngô Kỷ c̣n đứng ra chỉ trích bà Loretta Sanchez tranh công của ông Bob Dornan khi tự nhận là người đưa Đạo Luật Lịch Sử về Biệt Kích ra Quốc Hội. Nếu chúng tôi thích NỔ , thời gian đó người ta muốn đưa chúng tôi đi ṿng ṿng cho các cộng đồng vinh danh, xin tiền, gây quỹ. Thưa với ông, chúng tôi từ chối không cần v́ đó là một cách ĂN MÀY. Chúng tôi biết giá trị của hai chữ CHÍNH DANH. Chúng tôi đâu có thể hạ thấp giá trị để những thành phần VÔ CHÍNH PHỦ làm tṛ VINH DANH chúng tôi. Dưới mắt tôi, những CỘNG ĐỒNG TỰ PHONG quanh năm, tranh giành danh hăo chửi  mắng lẫn nhau chẳng có giá trị ǵ cả ông nhé.

 

Ông lại lẩm cẩm nữa rồi, ông không thấy tôi viết một ngày tù là một ngày mất mát hay sao? Ông Nguyễn Hữu Cầu tù 35 năm hết tù th́ VC nó phải thả, ông khước từ  làm đơn xin khoan hồng là đúng có ǵ lạ. Ông tự tát vào mặt ông mấy cái để bớt hồ đồ! Người làm ra tiền một cách lương thiện tiêu xài thế nào đó là quyền tự do cá nhân.

 

Loại người lừa đảo, bịp bợm dựng chiêu bài kháng chiến, chống cộng, cứu quốc, làm từ thiện dởm, giúp đỡ thương phế binh gỉa hiệu..v.v… để sống phè phỡn bằng đồng tiền xiết máu của đồng bào kia mới là loại đáng phỉ nhổ. Ông nên nhổ vào mặt thằng Hoàng Cơ Định, Lư Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Thế Dân, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Lễ, Tống bựa…

Thằng cáo ǵa Hồ Chí Minh ǵa hơn ông rất nhiều và chết đă quá lâu tại sao chúng ta cứ phải nguyền rủa nó vậy hở?

Bởi  nó là một thằng tội đồ. Tại sao tôi phỉ nhổ thằng Hoàng Cơ Minh, v́ thằng này lừa bịp đồng bào cắt đứt con đường quang phục của Người Việt Quốc Gia, đó là đại tội , thiên cổ tội nhân.

Ở đời bậc trí gỉa và ngu gỉa hơn kém nhau là ở chỗ biết phân định một sự việc đúng hay sai. Câu “Hàm huyết phún nhân..” diễn ư những kẻ bịa tạc, vu khống, chụp mũ tha nhân nhưng không biết chính cái xấu bản thân chứ đâu phải dùng để chỉ những người vạch cái xấu, cái lừa đảo, dối trá, thối tha cho thiên hạ tránh khỏi va vấp.

Giữa tôi và ông, ai là người có kiến thức cao hơn chuyện đó để “cái quan định luận”. Đối với chúng tôi ca sĩ  hay văn công đều là loại con hát. Trả tiền cho nó bảo hát là nó hát. Nếu không ai trả tiền cho nó, chẳng bao giờ nó ṃ tới.  Ông Trần Bá Đàm ơi! ông viết câu này tôi lấy làm khoái trá và hoàn toàn đồng ư như vậy: “Con người cũng chỉ là sinh vật nhưng là sinh vật thượng đảng, ngoài bản năng " ĂN - NGỦ - TRUYỀN GIỐNG - BÀI TIẾT", c̣n có lư trí biết trái phải!” . Nhưng chẳng qua ông chỉ lập lại ư của tôi thôi. Loài vật như con chim, con chuột nó c̣n biết tránh bẫy, tránh ḍ. Người mà ngu đần để cho thiên hạ lừa bịp không nh́n ra được SỰ THẬT th́ c̣n kém hơn con vật.

Trân Trọng

 

Kim Âu

  

 

    Ở nhà trường trong từng lớp học cùng chung giáo viên, giảng viên nhưng việc lĩnh hội được bài giảng của từng học sinh, sinh viên hoàn toàn khác biệt, Trong xă hội từng con người ở vào những vị thế hoàn toàn khác nhau, tiếp nhận những tin tức nhiều ít khác nhau, nên nhận thức về một vấn đề lại càng nhiều khác biệt. Chúng tôi không có thói quen, chụp mũ, quăng nón cối nên rất cân nhắc khi kết luận ai là cộng sản hay tay sai cộng sản v́ lối viết bịa tạc, vô trách nhiệm đó chỉ có những kẻ thiếu liêm sỉ chuyên sử dụng. Đối với những người làm công tác “really impossible mission” là “real heros” thực thụ được chính quyền, quốc hội Hoa Kỳ chính thức công nhận, đă được “Tổ Quốc Tri Ơn” kèm với những hoạt động đấu tranh ở hải ngoại  th́ những hành động và ngôn từ vu chụp đó trở thành quá rẻ tiền và chẳng có mảy may tác dụng.

Vi hữu hạt nắng đặt những câu hỏi không đáng để chúng tôi trả lời chỉ v́ thương hại cho nhận thức của chính vi hữu nên đành phải bỏ chút thời gian

 

1-  Giá trị của những lá thư kư sẵn của tổng thống Hoa Kỳ do các nhân viên tiếp nhận và trả lời thư tín gửi ra hàng năm đối với người ở Hoa Kỳ lâu chỉ là con số không to tướng. Việc tên Tống bựa thuê mướn người viết bài đăng báo rồi gởi lên toà Bạch Ốc để xin “chứng nhận” qua lá thư vô thưởng, vô phạt có chữ kư của Ronal Reagan là tṛ bịp dởm chỉ qua mắt được những kẻ quá thiếu kiến thức về đời sống ở Hoa Kỳ….hàng triệu người đến Hoa Kỳ qua con đường vượt biên, vượt biển để t́m tự do cho bản thân có khác ǵ Tống bựa..…nhưng không ai  hoang tưởng tới độ tự ôm hết các nhân vật siêu nhân, quái nhân, dị nhân trong những phim, truyện gỉa tưởng vào ḿnh như Tống bựa.

    Nhưng tiện đây cũng chỉ bảo luôn cho Hạt Nắng rơ: đại bộ phận những tổng thống Hoa Kỳ đều là những tay đại bịp siêu đẳng để phục vụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ và những tổ hợp chính trị đại biểu cho thế lực tư bản tài phiệt chi phối quyền lănh đạo Hoa Kỳ. (không riêng ǵ Reagan)

 

2-‘Trước đây người quốc gia chúng ta hay chế diễu bọn cộng sản về một cái xă hội “ra ngơ gặp anh hùng”. Thời đánh Pháp th́ có “anh hùng kéo pháo, anh hùng lấp lỗ châu mai”. Sau ngày chia đôi đất nước th́ ở  miền Bắc sinh ra loạn anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng nhân dân vũ trang, anh hùng làm phân bón (nôm na là làm bèo hoa dâu,  gánh cứt cũng anh hùng).

Những tưởng một khi đă biết cười vào “cái tṛ phong anh hùng vớ vẩn” đấy là người ta biết được ư nghĩa cao cả của mấy chữ “anh hùng, anh thư” (quư vị thử đếm xem qua mấy ngh́n năm lịch sử dân tộc ta có được bao nhiêu anh hùng, anh thư?) để dùng cho đúng giá trị của ngôn ngữ,  nhưng thật không ngờ, ngày nay ở hải ngoại mấy chữ “anh hùng, anh thư” cũng đi vào t́nh trạng lạm phát đến mức khủng hoảng.”

 

   Trong thực tế người anh hùng đích thực chỉ có một đời sống để tận hiến. V́ thế  một con người chỉ trở thành anh hùng khi hành động của họ phải trả gía bằng sinh mệnh.

Lư do người chết không bao giờ phản bội lại lư tưởng và hành động mà họ đă chọn, Khi người anh hùng ngă xuống hành động của họ đă vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian để  đi vào lịch sử.

 

    Đời thường của Kinh Kha trong Sử Kư không có ǵ đặc biệt, thậm chí có người cho rằng Kinh Kha không phải là một kiếm sĩ nhưng đó là bút pháp đặc biệt của Tư Mă Thiên. Giá trị vĩnh hằng của Kinh Kha chỉ bộc lộ từ khi vũ kiếm bên bờ Dịch Thuỷ và phong thái lạnh lùng, mưu trí khi đối diện Tần Thuỷ Hoàng, với cái chết.

 

   Thằng Tống bựa làm những chuyện khi nh́n kỹ đều thấy đó là tṛ bịp hết sức tầm thường chỉ có người quá ngu đần mới không thấy  hai lần vào rải truyền đơn ở Việt Nam đều là chuyện dàn dựng:

          a-Việt Nam Cộng Ḥa có một sư đoàn Nhảy Dù và Lực Lượng Đặc Biệt tương đương quân số cả hai cộng lại chắc hàng trăm ngh́n người đă học nhảy dù, nếu nói chuyện nhảy ra khỏi phi cơ bị “cụp dù” mà vẫn sống với họ chắc chắn chỉ bị nghe chửi. Khi ra ṭa Tống bựa đă ca tụng Cộng Sản như thế nào mọi người đều đă biết. Khúc phim do Nam Trân quay đó vẫn c̣n trên “net”.

         b-Loại phi cơ Cessna như Tống bựa mướn ở Thái Lan và hầu như tất cả các loại phi cơ taxi hiện đại đều không thể bay một mạch 9 tiếng đồng hồ. C̣n lại những cái gọi là “phi vụ, điệp vụ” của Tống bựa chỉ là chuyện ruồi bu, bốc láo để ḷe bịp mấy mụ nhà quê nạ ḍng.

        3- Ông Kim Âu đă tận hiến đời ḿnh cho lư tưởng, đă bỏ gia đ́nh, bỏ cả một cuộc đời an hưởng, đầy lạc thú để tham gia chiến đấu diệt Cộng, hứng chịu hơn hai mươi năm tù với những nhục h́nh khủng khiếp nhưng chắc chắn không bao giờ dám đánh mất liêm sỉ của ḿnh để loè bịp đồng bào, chiến hữu và không bao giờ tham gia vào những tṛ hề gọi là “sự đấu tranh cho đất nước, dân tộc Việt Nam và cho Tự Do, Dân Chủ” ở bên này đại dương. V́ sự thực đó chỉ là những chiêu bài cho tṛ đấu tranh chống cộng cây kiểng. Ở xứ sở tự do quyền phát biểu, biểu t́nh được tôn trọng nên Người Việt Quốc Gia thường tổ chức những cuộc biểu t́nh để biểu dương tinh thần chống cộng nhưng bảo rằng việc đó là “đấu tranh cho đất nước, dân tộc Việt Nam và cho Tự Do, Dân Chủ giải thể cộng sản” th́ đó chỉ là sản phẩm của những bộ óc hoang tưởng.

        “Thực ra việc Lư  Tống rải truyền đơn đó chỉ là "tṛ găi đít Việt Cộng" chẳng có mảy may tác dụng nếu không muốn nói chỉ tạo điều kiện cho bọn cộng sản áp chế những tổ chức đấu tranh và đồng bào quốc nội.”

        Nghị Quyết 36 của cộng sản khi ra đời là đă thành công từ căn bản. Về mặt tài chánh, lượng kiều hối hàng năm lúc đó là hơn 6 tỷ dollars, tiếp tục tăng dần lên 10 tỷ và năm 2009 v́ t́nh h́nh kinh tế toàn cầu sa sút nên chỉ có 8 tỷ. Về mặt văn hóa CD, DVD của Việt Cộng tràn ngập các giftshop với giá rẻ như bèo, sách vở nghiên cứu đủ loại. Về truyền thông, nhiều đài phát thanh, truyền h́nh và báo chí đă lọt vào tầm kiểm soát của Việt Cộng, ở Bolsa người ta đă thêm chữ Cộng vào cuối khi nói đến báo Người Việt hay nói về cái tên đài truyền h́nh Sinh Bắc Tử Nam thay cho chữ SBTN. Về địa ốc bọn Mafia Đỏ đă sở hữu khá nhiều Trung tâm thương mại của người Việt hải ngoại. Về du lịch những nơi bán vé phi cơ về Việt Nam làm ăn rất rôm rả v́ số người  đánh mất liêm sỉ hạ ḿnh xin VISA để được chui qua lá cờ đỏ sao vàng đă tới 95% nhân số thế hệ 1 và 1.5. Thời gian qua ca nô trong nước vẫn tŕnh diễn và thậm chí ngay tại San Jose, Santa Anna và Atlanta v.v.các cộng đồng chẳng có một phản ứng nào. Duy nhất tại Dallas c̣n có một cuộc biểu t́nh khá thành công v́ vụ kiện những nhân vật cộng đồng gây ra sự phẫn nộ trong công chúng.

         Đối với 5%  Người Việt Quốc Gia c̣n liêm sỉ, chưa đánh mất căn cước tỵ nạn NQ 36 không hề có tác dụng nhưng đối với 95% đă đánh mất liêm sỉ tự đầu hàng Việt Cộng th́ dù không có NQ 36 , cộng sản vẫn thành công.

 

         4-Vấn đề tên ca nô Đàm Vĩnh Heo (Hưng), ai cũng biết thằng này là thằng nhái con, một gă ca nô tầm thường hạ cấp làm theo lệnh của đồng tiền. Ai trả tiền th́ hắn hát và hắn hát theo lệnh của khán gỉa, hắn đă hát ở hải ngoại rất nhiều lần và chẳng tạo ra một hiệu ứng nào với 5% c̣n liêm sỉ. Bơm thổi hắn từ một con nhái bén trở thành một con măng xà quả là chuyện của nhửng kẻ mắc bệnh tâm thần, hay nhằm chủ trương bịp bợm. V́ nếu ca nô ĐVH không được vẽ với thành măng xà chẳng hóa uổng công của anh khùng Tống bựa diễn tṛ xịt ,xịt hay sao? Nhưng bỏ đi tám! Không ai trở thành “anh hùng” qua việc rải truyền đơn và cũng chẳng bao giờ có ai trở thành “anh hùng” nhờ một cú xịt ruồi ngoài Tống bựa. Đó là chuyện ruồi bu của một tên bịp giở tṛ để kiếm chác.

 

        Luận điệu v́ ghen tỵ nên chỉ trích là một luận điệu sai trái hết sức rẻ tiền, nhạt nhẽo được lập đi, lập lại cả ngh́n lần nhưng chẳng thuyết phục được ai v́ một thằng suốt đời sống bằng tṛ ăn mày như Tống bựa nào có giá trị ǵ để tính tới. Như đă nói đánh thằng bịp tép riu này để cho đời tỉnh ngộ.

        5- Lănh địa của Cộng Sản ở bên kia bờ đại dương . Bọn cộng sản không thể  đuổi theo chúng ta để đánh phá, đàn áp văn hóa, khống chế tinh thần của người dân Việt tỵ nạn cộng sản nếu như chúng ta biết bảo nhau giữ ǵn liêm sỉ và căn cước tỵ nạn. Bọn cộng sản sẽ không làm được bất cứ một điều ǵ khi chúng không mở được con đường ṃn Hồ Chí Minh vượt đại dương để xuất cảng bọn quạ đen, bọn trọc đầu đội  lốt tu hành ra hải ngoại làm mục vụ xin tiền xây nhà thờ, xây nhà chùa, làm từ thiện v..v. NQ 36 sẽ chẳng bao giờ có thành công khi không có những cơ sở chuyển tiền, những văn pḥng bán vé máy bay về Việt Nam kiêm luôn dịch vụ xin VISA. Bọn ca nô sẽ chẳng có đường ra hải ngoại nếu cha bảo con nghe đừng đi những “show” có ca nô quốc nội và những cửa hàng bán băng nhạc, CD, DVD của Cộng Sản đều sạt nghiệp v́ bị tẩy chay.

       Với những cá nhân và gia đ́nh biết giữ ǵn căn cước tỵ nạn, một trăm NQ như loại NQ36 cũng chẳng có tác dụng ǵ v́ đời sống của những công dân và thường trú nhân hợp pháp đều được luật pháp Hoa Kỳ bảo hộ. Với những con người đă đánh mất sĩ khí và liêm sỉ th́ bọn chúng đă trở thành loại “hàng thần lơ láo” chấp nhận phủ phục “thân lươn bao quản lấm đầu từ bản chất.

Những đấng anh hùng đích thực có giá trị vượt thời gian, không gian v́ họ dám “sát thân thành danh" nên không có bản án của một quốc gia nào buộc tội được họ.

       Bất cứ một Người Việt Quốc Gia nào dám “Sát Thân Thành Danh” v́ lư tưởng chống cộng. Kim Âu này sẽ thừa nhận họ là Anh Hùng dù hành động của họ đứng trên pháp luật.

35 năm nay hải ngoại chỉ có một người đáng mặt Anh Hùng đó là liệt sĩ Trần văn Bá. Có kẻ bảo c̣n Hoàng Cơ Minh th́ sao? Xin lỗi mời quư vị đọc hai câu thơ:

 

Chết v́ nước ắt thành thần

Chết v́ bịp bợm đội quần thiên thu

 

Hai câu thơ thề  hiện hai quan niệm tương phản về hai cái chết. Một câu cho Trần văn Bá và câu thứ hai dành làm bài vị lễ giỗ hàng năm cho Hoàng Cơ Minh.

 

        6- Cuộc chiến ư thức đ̣i hỏi những người tham gia cuộc chiến phải có ư thức. Việt cộng đến Hoa Kỳ sau khi được “lift embargo” và kư kết thỏa hiệp bang giao 1994. Để đạt đến kết quả này Việt Cộng đă phải chấp nhận giải quyết nhiều vấn đề Hoa Kỳ đ̣i hỏi cụ thể như vấn đề POW – MIA, vấn đề tái định cư cựu tù nhân chính trị, vấn đề con lai v..v qua chương tŕnh ODP.

       Sở dĩ ngoài ṭa đại sứ ở  Hoa Thịnh Đốn, Việt Cộng c̣n tuần tự lập hai ṭa lănh sự ở San Francisco và Houston là nhằm đáp ứng nhu cầu của thành phần 95%  “hàng thần lơ láo” chuyên “Áo gấm về làng” ở Việt Nam hưởng lạc. Đối với chúng tôi đó là ba hang ổ Việt Cộng ở Hoa Kỳ nếu cảm thấy cần biểu dương tinh thần chống cộng chúng tôi sẽ nhắm vào đó.

      Việc chống một tên ca nô rẻ tiền đ̣i hỏi ư thức của quảng đại quần chúng chứ không thuộc về một cá nhân nào. Trong khi Dallas tiếp tục biểu t́nh th́ San José đă bất động khi ca nô đến tŕnh diễn sau vụ “xịt xịt” cho thấy hậu qủa hết sức tai hại v́ hành động của một thằng khùng đă ngu xuẩn vi phạm luật pháp.

 

      Một người làm công tác “really impossible mission” là “real heros” thực thụ được chính quyền, quốc hội Hoa Kỳ chính thức công nhận. Chân dung đă lên bàn thờ gia đ́nh với bài vị “Tổ Quốc Tri Ơn” cho tới 7 năm sau khi VNCH sụp đổ cho thấy đối với thể chế VNCH, Kim Âu Hà văn Sơn là một chiến sĩ đă vị quốc vong thân. Đối với Hoa Kỳ,  Hà văn Sơn là một nhân viên thuộc kế hoạch OPLAN 35 đă khai tử từ ba mươi năm trước nhưng vẫn trở về để  “Viết Lại Lịch Sử” Vietnam War ngay tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

 

       “In the  former time, we fight for freedom and defeat the communists. Right now we have to fight for our honor. The problem is not  money. No money can pay for my life. But I think my honor and my friends honor must be recognition, get recognition.” Ngày xưa, chúng tôi chiến đấu cho tự do và đánh bại những người cộng sản. Bây giờ chúng tôi phải chiến đấu v́ danh dự của chúng tôi. Vấn đề không phải là tiền bạc. Không có đồng tiền có thể trả cho cuộc sống của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng danh dự của tôi và bạn bè của tôi phải được công nhận.”

 

       Một người đă đội mồ đứng dậy, rũ sạch đau thương và cát bụi thời gian để dơng dạc lên tiếng như thế tại Quốc Hội Hoa Kỳ khiến ngay Chủ tịch Uỷ Ban T́nh Báo Thượng Viện Chairman Arlen Specter chủ tŕ buổi điều trần phải lên tiếng tán thưởng một cách tâm phục, khẩu phục: …Mr. Son, I think your last statement about honor is a very, very important one, and I commend you for making it. Tôi nghĩ rằng câu cuối cùng của bạn về danh dự là rất, rất quan trọng, và tôi ngợi khen bạn về lời nói đó….

 

        Một con người với quá khứ như vậy quá thừa để biến những lời lẽ của Hạt Nắng thành một tṛ vu chụp rẻ tiền cùng những lư luận xàm điên. Hăy nhớ lấy: Vi phạm luật pháp quốc gia sở tại là chống lại luật pháp sở tại chứ không phài là chống Cộng.

 

         Người có lư tưởng không bao giờ bỏ cuộc và không chấp nhận để cho bọn hoạt đầu bịp bợm, gian nhân hiệp đảng bán rao lư tưởng quốc gia dân tộc.

 

        Thực tế đă chỉ rơ những đảng phái, tổ chức nhân danh chống cộng như Mặt Trợn Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh, đảng Việt Tân, Tổ Chức Phục Hưng, Phong Trào Đ̣i Trả Lại Tên Sài G̣n..vv.. và những cái tên như Hoàng Cơ Định, Lư Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Lễ v..v vẫn đang phè phỡn bằng những đồng tiền xương máu của đồng bào. bọn gian nhân đê mạt này đều là bọn CHUYÊN LÀM BẠC GỈA,  NHÂN DANH CHỐNG CỘNG, DỰNC CHIÊU BÀI ÁI QUỐC LỪA BỊP ĐỒNG BÀO.

 

Trân trọng

 

Kim Âu

 

 

 

 Kính quư vị!

 

 

Việc của tên Tống bựa không đáng để chúng tôi quan tâm tới nữa v́ mục đích hành động của tên bựa này đă bị vạch trần qua rất nhiều bài viêt trên diễn đàn và ngay cả những lời "tự bạch" của hắn. Tuy nhiên đọc qua lá thư của vi hữu Tiểu Bảo chúng tôi thấy hơi ngạc nhiên nên cũng góp đôi lời.

 

Vi hữu Tiểu Bảo mới lên tiếng đă vu ngay cho ông Hồ Công Tâm đứng về phía tên ca nô Đàm vĩnh Hưng qủa là một h́nh thức tung nón cối hơi lộ liễu. Viết như thế chứng tỏ Tiểu Bảo chưa đủ sáng suốt để nh́n ra những tṛ lừa bịp của tên Tống bựa và cũng không thấy tên này đă bị tẩy chay đến mức chẳng c̣n mấy ai ngốc nghếch móc túi cho thằng ăn mày Tống bựa nữa.

 

Kinh Kha là h́nh tượng của một thích khách v́ nghĩa lớn, t́nh riêng cầm con chuỷ thủ đi vào đất Tần bất trắc với tinh thần:

 

Phong phiêu phiêu. Hề! Dịch Thuỷ hàn

Tráng sĩ nhất khứ. Hề! bất phục hoàn

 

Tiểu Bảo đem ra so sánh với một tên bựa bịp bợm qủa là khập khiễng.

 

Con người chỉ có một đời sống để trở thành một đấng anh hùng. Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học. 13 liệt sĩ và Ngày Tang Yên Bái không bao giờ phai mờ trong lịch sử của dân tộc v́ đó là biểu tượng của sự tận hiến

Hành động hy sinh tận hiến cao quư ở ư thức vô kỷ, vô công (không tính toán hơn thiệt). Không hiểu Tiểu Bảo nghĩ ǵ khi thấy Tống bựa hễ bày ra bất cứ tṛ bịp nào là mở account ăn xin, ăn mày (gọi là quyên góp).

 

Đấu tranh với kẻ thù tất nhiên đ̣i hỏi một ư thức và hành động dứt khoát nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, điều kiện quan trọng là phải đấu tranh trên tinh thần thượng tôn luật pháp v́ Hoa Kỳ hay Pháp Quốc không phải là băi chiến trường để “tự do oanh tạc” theo cách Tiểu Bảo viết là “ư thức mănh liệt”. Nhiều vị lên diễn đàn viết lách , lư luận lằng nhằng nhưng không nhận ra bản thể của sự việc. "VI PHẠM LUẬT PHÁP HOA KỲ HAY BẤT CỨ QUỐC GIA TẠM DUNG NÀO CÓ NGHĨA LÀ CHỐNG LẠI LUẬT PHÁP CỦA QUỐC GIA ĐÓ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CHỐNG CỘNG".

 

Nếu v́ “ư thức mănh liệt” để cần phải có “hành động mănh liệt” th́ mục tiêu để trở thành anh hùng là hai ṭa lănh sự ở San Francisco, Houston và một ṭa đại sứ Việt Cộng ở Hoa Kỳ chứ không phải là tên ca nô rẻ tiền Đàm Vĩnh Hưng.

 

Lằn Ranh Quốc Cộng là Ư Thức và Liêm Sỉ của Người Quốc Gia, là lư trí để thức tỉnh, ngăn chặn mọi hành vi thiên cộng, ḥa hợp, ḥa giải với VC chứ không phải là sự đồng t́nh ngu xuẩn với những tṛ bịp bợm "nhân danh chống cộng" để móc túi đồng bào, hay đồng t́nh với những tṛ hề hóa cuộc đấu tranh chống cộng.

 

Thực tế đă chỉ rơ những đảng phái, tổ chức Nhân danh chống cộng như Mặt Trợn Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh, đảng Việt Tân, Tổ Chức Phục Hưng, Phong Trào Đ̣i Trả Lại Tên Sài G̣n..vv.. và những cái tên như Hoàng Cơ Định , Lư Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Lễ v..v đều là những tên bịp bợm đang sống giàu sang trên những đồng tiền xương máu vơ vét được của đồng bào nhưng cộng sản vẫn cứ b́nh chân như vại.

 

Tống bựa chỉ là tên bịp rẻ tiền, loại tép riu. Nhưng để ngăn chặn những tṛ bịp bợm th́ bịp lớn đánh lớn, bịp nhỏ đánh nhỏ. Đánh chúng để cho người mù phải sáng mắt, đánh chúng để cho người ngu phải khôn ra.

 

Sự thật phải nói lên để cho những đồng tiền xương máu của đồng bào hải ngoại không bị hoang phí một cách vô ích.

 

Người Việt Quốc Gia không đội trời chung với Cộng sản đương nhiên ủng hộ những người đấu tranh chống cộng chân chính nhưng cương quyết không ủng hộ bọn gian nhân hiệp đảng, chính trị hoạt đầu CHUYÊN LÀM BẠC GỈA,  NHÂN DANH CHỐNG CỘNG, DỰNC CHIÊU BÀI ÁI QUỐC ĐỂ LỪA BỊP ĐỒNG BÀO.

 

 

Trân trọng

 

Kim Âu

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự