MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNN

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

 

Hăy lương thiện với

Đệ Nhất Cộng Ḥa Việt Nam

 

Nguyễn Văn Minh (*)

 

 

 

Tôi lấy làm tiếc v́ đă không được dự trọn vẹn buổi ra mắt cuốn tài liệu “Thành tích 6 năm của chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa” do nhà sưu tầm Hồ Đắc Huân thực hiện, được tổ chức trưa chủ nhật 04/11/2007 tại pḥng sinh hoạt nhật báo Viễn Đông. Nhà báo Đỗ Tiến Đức phát biểu nhận xét về nội dung cuốn tài liệu và bài phát biểu này đă gây cảm hứng cho ông Phan Văn Song viết bài “Thử có cái nh́n lương thiện về VNCH” trên Đàn Chim Việt Online (1).

Thoạt đọc tựa đề, tôi có cảm giác vui vui, v́ thấy một vấn đề quá nhiều gai góc mà c̣n có ngưởi biết nh́n nó một cách lương thiện. Nhưng càng đọc th́ cảm giác vui vui của tôi từ từ tan biến chuyển qua ngạc nhiên và cuối cùng là thất vọng! Tôi thất vọng v́ nội dung bài viết không phải là nói chung về thể chế Cộng Ḥa của miền Nam VN, mà chỉ nói về Đệ Nhất Cộng Ḥa Việt Nam. Chính xác hơn là chỉ nói về TT Ngô Đ́nh Diệm. Hơn thế, bài báo lại không phản ánh đúng với tựa đề.

Bài viết được chia làm ba phần:

Phần I – Ông Phạm Văn Song đồng ư với ông Đỗ Tiến Đức: Trong 6 năm đầu, TT Ngô Đ́nh Diệm đă đưa nước Việt Nam từ KHÔNG đến CÓ và CÓ TẤT CẢ. Phần này xin miễn bàn v́ lịch sử đă minh chứng tỏ tường.

Phần II – Ông Song cũng khẳng định nhà báo Đỗ Tiến Đức nói ĐÚNG. Tiếp theo ông vạch ra những sai lẩm đă làm cho chế độ của TT Diệm sụp đổ nhanh chóng.

Tôi sẽ xin đóng góp những ǵ tôi biết về một số điều ông Song đă nhận xét và khẳng định trong phần này để quư độc giả Đàn Chim Việt Online có những nhận định nghiêm chỉnh hơn.

Phần III – Ông Song kết bài viết theo ư của ông. Tôi cũng xin miễn bàn về phần này. Vả lại cũng có một số độc giả Đàn Chim Việt phát biểu về phần này rồi.

Dưới đây tôi xin tŕnh bày đôi chút hiểu biết của tôi.

1. Ông Phan Văn Song nói: “Tôi lớn lên trong gia đ́nh Đại Việt (ĐV).” Đảng Đại Việt có nhiều hệ phái như ĐV Quan lại, ĐV Duy dân, ĐV Sinh tồn, ĐV Quốc Dân Đảng. Ông Song không nói rơ ông thuộc hệ phái nào. Chắc ông muốn nói chung đến toàn thể đảng Đại Việt,

2. Ông Phan Văn Song nói:

“Biết bao nhiêu đảng viên, bao nhiêu chiến sĩ Đại Việt bị bắt! Chưa bao giờ một chế độ quốc gia lùng bắt và đàn áp người quốc gia hăng say như vậy?...Thậm chí những thanh niên sinh viên nghèo lĩnh bào Tự Quyết của ĐV cũng bị bắt và tra tấn, cho đi tàu bay, tàu thủy để khai những đảng viên ĐV khác (nạn nhân hăy c̣n sinh sống tại California”.

Ông Phan Văn Song nói đảng viên chiến sĩ Đại Việt bị bắt, nhưng ông không nói rơ những nơi họ bị bắt, số người bị bắt, tên tuổi những người bị bắt. Theo chỗ tôi được biết, dưới thời ông Diệm chỉ có một vụ đảng viên Đại Việt bị lùng bắt (đúng nghĩa), đó là vụ quen được gọi là “Vụ Ba Ḷng.” Vụ này xảy ra như sau:

Khi về chấp chánh, Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm trao toàn quyền quản trị các tỉnh: Quảng Trị cho đảng Đại Việt của lănh tụ Hà Thúc Kư. Quảng Nam cho Quốc Dân Đảng (Đại Việt?), Quảng Ngăi cho Quốc Dân Đảng (QDĐ). Tất cả các viên chức từ Tinh Trưởng, chỉ huy lực lượng vơ trang (cảnh vệ), công an cảnh sát, ty, sở…đều do người của các đảng này đề cử.

Tại tỉnh Quảng Trị, vị lănh tụ thứ hai sau ông Hà Thúc Kư là ông Trần Điền làm Tỉnh Trưởng, ông Lư (thiếu tá cảnh vệ) chỉ huy lực lượng cảnh vệ, ông Hiền giữ chức tham mưu Trưởng.

Toàn thể lực lượng cảnh vệ tỉnh Quảng Trị và ba đại đội Hương vệ từ bờ phía Bắc sông Bến Hải di cư vào, được lệnh tập trung làm lễ chào cờ đầu năm tết Ất Mùi tại trại đinh cư An Đôn nẳm trên bờ Bắc sông Quảng trị, gần đầu cầu. Tại đây, ông Lư đă tuyên bố ly khai, ép toàn bộ lực lượng này lên đóng tại Ba Ḷng, một mật khu cũ của VC. Ông Bôn (Thiếu tá Cảnh vệ), chỉ huy lực lượng cảnh vệ tỉnh Thừa Thiên, đảng viên đảng ĐV Bỏ tỉnh đoàn đi theo lực lượng ly khai này. Lúc đó đơn vị của tôi đang đồn trú tại Hải Lăng, cách thị xă Quảng trị 10 cây số về phía Nam. Sau khi dự lễ chào cờ đầu năm, tôi và anh bạn Nguyễn Hoành Bảo (đă mất năm 1964) chuẩn bị về Huế thăm vợ con th́ nghe tin lực lượng cảnh vệ Quảng Trị ly khai. Chúng tôi bảo nhau ra coi t́nh h́nh tại chỗ xem sao. Tại thị xă, doanh trại Bộ chỉ huy Tỉnh đoàn trống trơn. Dân chúng xôn xao nhốn nháo v́ chuyện xẩy ra quá quan trọng và quá bất ngờ. Về Huế, tôi ghé vào chào ông Ngô Đ́nh Cẩn, ông bảo tôi: Tôi nhờ chú sáng mai ra gấp, đến gặp Trần Điền nói với anh ta: “Tôi với anh ta xưa nay anh em có chi giấu nhau mô. Có chuyện chi không bằng ḷng răng không nói ra mà phải mần như ri? Chính phủ không cách chi chấp nhận t́nh trạng ni được. Anh ta đừng dại bỏ đi, cứ ở yên đó. Tôi sẽ không quên công lao đă hợp tác trước chừ mô.” Sáng hôm sau anh Bảo và tôi đến gặp ông Trần Điền, sau khi nghe tôi chuyển lời ông Ngô Đ́nh Cẩn, ông Điển đổi sắc mặt, ṿ đầu nói với chúng tôi: “Cực quá! Anh em họ làm, giấu tôi hoàn toàn. Tôi không hay biết một chút nào. Bây giờ tôi cũng không biết phải nói làm sao?”

Trong khi vụ Đại Việt tại QuảngTrị chưa giải quyết xong th́ trong Quảng Nam, Quốc Dân Đảng cũng ly khai. Nhưng may mắn chính phủ và thành phần QDĐ/QN sau nhiều lần dàn xếp đă giải quyết được vấn đề cách êm thấm, không xảy ra chuyện ǵ đáng tiếc. Riêng ĐV/QT cuộc dàn xếp kéo dài không đạt kết quả, chính phủ phải đưa quân đội đến dẹp.

Những người cầm đầu bị bắt hết, bị đưa ra ṭa án quân sự. Ông Trần Điền bị kết án 7 năm tù ở. Ông Cẩn đă giữ đúng lời hứa, xin TT Diệm ân xá cho ông Điền. Ông Điền không những không phải ngồi tù mà ông Cẩn c̣n cho làm giám học trường Trung học tư thục B́nh Minh để có phương tiện nuôi gia đ́nh (2a).

Những người bị ở tù được tổ chức thành một tổ do ông Nguyễn Văn Mân làm tổ trưởng, đi rừng chặt cây về đóng đồ mộc và làm củi bán, số tiền thu được từ các sản phẩm này họ được hưởng hoàn toàn để giúp đỡ gia đ́nh. Cụ Nguyễn Văn Mân hiên định cư tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Riêng ông Hà Thúc Kư tôi không rơ ông bị kết án bao nhiêu năm, nhưng sau khi ông Diệm bị đảo chánh, ông Kư đă làm Tổng Trường Bộ Nội Vụ và đă trả tự do cho các cán bộ điệp báo và quân báo VC bị Đoàn Công tác Đặc biệt của ông Cẩn bắt giữ.

Hậu quả của vụ này tôi không muốn nhắc lại v́ muốn cho cụ Hà Thúc Kư được yên tĩnh trong tuổi già. Cụ Kư, theo tôi được biết hiện định cư tại Maryland, Hoa Kỳ. C̣n chuyện các sinh viên thanh niên bị bắt cho đi tàu bay, tàu thủy để khai những đảng viên khác, nhiều người hiện đang sống tại California. Không biết ông Song có biết nhiều sinh viên học sinh thời ông Diệm là đảng viên ĐV vẫn yên ổn học hành thành tài, bây giờ họ là những kỹ sư, bác sĩ, giáo sư…cũng đang sống tại California đấy! Ông Nguyễn Văn Tánh, anh ruột bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, không những vẫn yên ổn giữ chức giám đốc Air Việt Nam tại Đà nẵng mà c̣n trúng cứ vào Quốc Hội thời ông Diệm tới hai khóa.

3. Ông Song nói:

“Tôi ở Pháp sống và học tập với các đồng chí đàn bác, đàn chú như bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, anh Tư, như tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, anh Ba, hằng tuần nghiên cứu đấu tranh cùng các sinh viên chống độc tài gia đ́nh trị Ngô Đ́nh Diệm.”

Đến đây th́ tôi chắc ông Song thuộc hệ phái Tân ĐV (3), là đệ tử của bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn. Không biết ông Song có biết lư lịch của bác sĩ Hoàn không?

Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn (chưa tŕnh luận án) người làng Tha La, tỉnh Tây Ninh. Thân phụ ông là một vị cai tổng (người Bắc gọi là chánh tổng). Ông Hoàn sau khi học hết chương tŕnh trung học, ra Hà Nội theo học chương tŕnh tự học (gọi là auto d’éducation) thi lấy bằng tú tài để thi vào đại học, v́ thời ấy cả Đông Dương chỉ có một trường đại học ỡ Hà Nội. Ông Hoàn ở nhà số 32 Hàng Điếu cùng với các ông Phạm Thái, Phùng Thời v.v...

Tại Hà Nội, các ông gặp ông Trương Tử Anh, nhà tư tưởng, lư thuyết gia sáng lập đảng ĐV, các ông đă trở thành đảng viên đảng ĐV. Đặc biệt ông Phạm Thái, có bà chị lấy chồng Pháp, tên là Bernard, Giám đốc Nha Học chánh Đông Dương. V́ thế, các học sinh đến học chương tŕnh tự học hầu hết đă đến nhờ bà giúp đỡ, qua ông Phạm Thái. Từ đó họ đă gia nhập đảng ĐV. Thời ông Diệm, Đảng Tân ĐV, hay c̣n gọi là ĐV miền Nam không có hoạt động ǵ chống đối ông Diệm một cách đáng kể, nên chẳng có việc ǵ xảy ra với họ. Việc bác sĩ Hoàn qua Pháp sống lưu vong, theo tôi biết, cũng như một số các nhân sĩ trí thức khác, nhất là tại miền Nam, sau này bất đồng chính kiến với ông Diệm, họ đă chọn con đường hoặc sống lưu vong như bác sĩ Hoàn, Tiến sĩ Huy v.v... hoặc tiếp tục sống ở trong nước như các cụ Trần Văn Lư, các bác sĩ Trần Văn Đỗ, Nguyễn Tăng Nguyên v.v..nhưng không hợp tác với ông Diệm nữa.Tôi nghĩ đó là thái độ của những nhà trí thức, chính trị gia trưởng thành. V́ trước kia họ đă từng hợp tác mật thiết với ông Diệm, triệt đê ủng hộ giải pháp thường đựoc gọi là giải pháp Ngô Đ́nh Diệm, để giải quyết những tranh chấp về độc lập và chủ quyền của Việt Nam giữa Pháp và Việt Nam.

Ông Song nói hồi ở Pháp ông thường đến học tập với tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy. Sau khi ông Diệm bị lật đổ, tiến sĩ Huy và bác sĩ Hoàn đều đă về lại Sài g̣n, không biết ông Song có về không và có được nghe giáo sư Huy cho biết nhận xét của ông về ông Diệm ông Nhu không? Chắc là không, nên ông mới lớn giọng tố cáo chế độ ông Diệm truy diệt đảng Viên ĐV và các đảng phái quốc gia đối lập khủng khiếp như thế! Vậy th́ tôi xin được trích lời tiến sĩ Huy trả lời giáo sư tiến sĩ sử học Phạm Văn Lưu, Trường Đại Học Monash, Úc Đại Lợi, trong cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Boston, Massachusett, Hoa Kỳ, tháng 9/1986 như sau:

“Tôi không đồng ư cách hành động của Ông Nhu. Nhưng tôi công nhận Ông Nhu là người khá, ông không bao giờ hại những người có lập trường chống công có tư cách… dù họ đă âm mưu dung vơ lực để lật đổ chính quyền Diệm. Khi ở Pháp trở về vào năm 1963, tôi đă gặp được đầy đủ các đồng chí của đảng Đại Việt như anh Hà Thúc Kư, anh Đoàn Thái… dù họ đă bị Nhu giam giữ lâu năm.”

Luôn tiện tôi xin cống hiến quư độc giả Đàn Chim Việt câu chuyện về việc truy diệt đảng phái đối lập của chính quyền TT Diệm sau đây.

Năm 1998, tại California, t́nh cờ tôi được gặp bác N.D. là một vị lănh đạo lăo thành của Việt Nam Quốc Dân Đảng/Quảng Nam) VNQDĐ/QN, ngưởi đă đưa QDĐ/QN vào rừng ly khai chống chính phủ Ngô Đ́nh Diệm. Thành tích diệt công sản của QDĐ nổi tiếng về vụ họ tận diệt các ổ cán bộ được cộng sản gài lại trước khi rút về Bắc. Đến nỗi chính quyền Hà Nội phải kêu cứu với Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đ́nh Chiến nhờ can thiệp.

Bác D. người dong dỏng cao, tóc bạc phơ, da mặt hồng hào, cặp mắt sáng. Một hôm tôi và anh bạn Phạm Văn Vệ đến thăm bác tại một căn chung cư trên đường Garde Grove. Đồng cảnh cựu tù cộng sản, câu chuyện giữa ba chúng tôi thật rôm rả. Bác kể:

“Hồi c̣n trẻ hăng say hết chống Tây đến chống Vẹm, không biết mệt, biết sống, biết chết là ǵ. Khi chống ông Diệm, vô rừng đười ươi khỉ đột là bạn, rắn rết là thực phẩm vừa ngon vừa bổ, nhưng khi về hợp tác xây dựng thấy thật là vui. Khi ông Diêm bị lật rồi bị giết, Phật giáo tranh đấu đ̣i ly khai Sài G̣n, đ̣i đuổi Mỹ, đ̣i Trung lập, chúng tôi thấy dân ḿnh bị đưa đến cửa tử rồi, toàn thể Đảng bộ họp quyết định chống tới cùng. Tôi bị Tỉnh Hội PG Quảng Tín tuyên án tử h́nh. Ḿnh có đồng chí đông sợ ǵ, nhưng cuộc sống không c̣n ǵ vui nữa. Khi cộng sản tràn vào, anh em chúng tôi thề quyết tử. Nhưng mười đánh một chẳng chột cũng què, tôi bị chúng giộng cho 13 cuốn lịch (13 năm tù). Bây giờ qua đây, cuộc đời đă về chiều, nghĩ lại nhiều cay đắng ít ngọt bùi, buồn th́ c̣n đó mà vui chẳng thấy đâu! Tôi qua đây các đồng chí đến thăm khá đông, có đồng chí cựu Thượng Nghị sĩ đề nghị tôi đứng ra qui tụ anh em, v́ từ thời ông Diệm bị truy diệt tan tác, cần tái sinh hoạt để lấy lại khí thế, tôi thoái thác v́ cảm thấy mệt mỏi quá rồi, và tôi nói thẳng với mấy đồng chí này rằng, nói ông Diệm truy diệt ḿnh là sai. Phải thẳng thắn nh́n nhận rằng v́ ḿnh muốn diệt ông trước mà không diệt được, nên ông diệt lại ḿnh là đúng thôi. Sao chỉ trách người mà không nghĩ lại ḿnh?” (Người viết nhấn mạnh)

Ra về tôi và anh Vệ thầm phục một lăo tướng có lẽ học hành không bao nhiêu, bằng cấp khoa bảng chắc thua kém rất nhiều người, nhưng tinh thần chiến đấu v́ dân v́ nước, sự khí khái, ḷng cương trực và nhất là tính lương thiện th́ chắc chắn rất nhiều người thua kém xa ông.

 

4. Ông Song viết:

 

Phan Văn Song (06/2007)

“Sau khi thanh toán các đảng phái Quốc gia, chế độ ra tay chiêu dụ các người cựu kháng chiến để tách họ ra khỏi hàng ngũ Cộng sản, phục hổi danh dự cho họ. Việc làm rất đẹp. Nhưng thực chất là chỉ nhằm làm cái cớ tập hợp họ lại để kiểm soát và sau đó áp dụng biện pháp mạnh đối với họ. Chính từ đây mới bắt đầu xô người kháng chiến về phía cộng sản, chấm dứt giai đoạn ổn định. Những năm đầu miền Nam có an ninh v́ miền Bắc bị cảnh tang gia bối rối do hậu quả cuộc cải cách ruộng Đất long trời lở đất. Hà Nội không c̣n nội lực để nghĩ đến tấn công miền Nam.”

Đọc những hàng chữ trên đây tôi thực sự ngỡ ngàng! Ông Song nói ông đi du học ở Pháp từ năm 1961, đến nay đă gần nửa thế kỷ, chắc chắn ông phải là một nhà đại khoa bảng. Ông là một đảng viên đảng ĐV, là một chính khách, đương nhiên ông là một chính khách trí thức. Một chính khách trí thức phê b́nh hành động chính trị của một chính quyền mà không biết ǵ về chủ trương đường lối, chính sách của chính quyền ấy, cứ cao giọng khẳng định theo cảm t́nh yêu, ghét, th́ thật là hết ư (xin lỗi quư độc giả tôi phải xài danh từ của VC!)

Ông Ngô Đ́nh Diệm sau khi dứt khoát không chấp nhận sự thỏa hiệp với người Pháp để đổi lấy một nền độc lập hữu danh vô thực, đă ra một thông cáo báo chí ngày 16 tháng 6 năm 1949, trong đó có đoạn như sau:

“Sau hết, tôi thiết tưởng rằng: đúng với lẽ công b́nh, th́ trong nước Việt Nam mới, những địa vị quan trọng phải dành cho những người rất có công với Tổ quốc: tôi muốn nói đến các CHIẾN SĨ KHÁNG CHIẾN”.

Bây giờ chắc quư độc giả đă thấy rơ rằng ông Song khẳng định sai. Việc chiêu dụ những người kháng chiến rời bỏ hàng ngũ cộng sản là một chính sách chính trị ông Diệm đă lựa chọn và công khai công bố như vừa nói ở trên, chứ không phải sau khi đă thanh toán các đảng phái quốc gia như ông Song khẳng định.

Phần cuối của đoạn trích dẫn trên càng cho thấy ông Song:

a. Chẳng biết một chút ǵ về hiệu quả của Chính sách tách những người kháng chiến không cộng sản ra khỏi hàng ngũ cộng sản.

b. Cố t́nh đổi trắng thành đen.

Chính sách này TT Diệm trao cho ông Ngô Đ́nh Cẩn đảm trách (2b). Sau khi hoàn chỉnh kế hoạch để thực hiện chính sách của Tổng Thống, ông đặt tên cho kế hoạch này là “Chính Sách Chiêu Mời và Xử Dụng những Người Kháng Chiến Cũ.” Chính sách này sau được chính những người kháng chiến trở về đề nghị đổi là “Cải Tạo Và Xử Dụng Những người Kháng Chiến Cũ (CTVXDNNKHC)”. Hạ bán niên năm 1957, ông Cẩn đă chọn một viên chức thuộc Nha Công An Cảnh Sát (CACS) Trung Nguyên Trung Phần, ông Dưong Văn Hiếu, để ủy thác việc thực hiện chính sách, trong chức vụ Tưởng Ty CACS tỉnh Thừa Thiên. Với tin tức tài liệu có sẵn, ông Hiếu tổ chức cuộc hành quân tại vùng rừng núi quận Phú Lộc, và bắt được một số Ủy viên Tỉnh Ủy Thừa Thiên và Thành Ủy Huế. Áp dụng kế hoạch khai thác đặc biệt do ông Cẩn chỉ đạo (không giam, không c̣ng v.v…), số ủy viên này đă giúp Ty CACS Thừa Thiên bắt thêm được một số cán bộ cao cấp CS nữa. Tết năm 1958, nghĩa là khoảng 8 tháng sau, ông Ngô Đ́nh Cẩn đích thân đến gặp và nói chuyện tâm t́nh với số cán bộ CS bi bắt đang giam giữ tại lao xá tỉnh Thừa Thiên. Sau đó, ông chính thức thành lập một đoàn công tác đặc biệt, thường được gọi là Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung (ĐCTĐBMT), với mục đích thực hiện qui mô kế hoạch mới được chứng nghiệm. Mức độ hiệu nghiêm của sách lược Chiêu Mời và Xử Dụng những Người Kháng Chiến Cũ (CMVXDNNKCC) được người CS ghi nhận trong tài liệu Phản Bội Hay Chân Chính do một cán bộ cộng sản tên Lê Văn Chấp soạn thảo có đoạn viết như sau:

“Thành tích chống Cộng của Mật vụ Ngô Đ́nh Cẩn/Dương Văn Hiếu (Đoàn công tác đặc biệt) thật kỳ diệu. Chúng đánh thẳng vào sơ quan đầu năo của các Đảng bộ miền Trung như Liên Khu Ủy 5, Tỉnh ủy Thừa Thiên, Thành ủy Huế, rồi Đà nẵng. Tiến xuống miền Nam, chúng tấn công Đặc Khu ủy Sài g̣n Chợ lớn, Thủ biên, Cần thơ. Nổi bật nhất là Mật vụ miền Trung đánh bắt gọn các lưới T́nh Báo Chiến Lược (TBCL) của ta trải suốt từ Bến Hải đến Sài g̣n chỉ có một năm.” (Phản Bội Hay Chân Chính, trang.2)

Một tài liệu khác của CS ghi trong cuốn sách Đoàn Mật Vụ Ngô Đ́nh Cẩn của tác giả Văn Phan do nhà xuất bản Công An Nhân Dân ở Hà Nội phát hành cũng có viết:

“Sau Diệm, chế độ Ngụy phơi trần bộ mặt tay sai Mỹ không thể ngụy trang nổi. Trong các cơ quan an ninh, cảnh sát, người Mỹ thọc tay xuống đến Quận, Huyện cùng tham gia từng vụ việc.” (ĐMVNĐC)

Ông Hà Thượng Nhân khẳng định: “Muốn nói ǵ th́ nói, miền Nam từ 1948 đến 1975, chỉ duy nhất có chế độ Ngô Đ́nh Diệm là xứng đáng. Chỉ dưới chế độ ông, quốc gia mói có kỷ cương, có thể thống.”

Tôi thường nghe một người bạn, cựu Thượng Nghị sĩ Lê Châu Lộc phát biểu trong các buổi hội họp của một số Hội, Đoàn tại Nam California, khi ông được mời tham dự, rằng:

“V́ muốn cố gắng chứng minh họ là lực lượng độc nhất chiến đấu chống thực dân, chống đế quốc, cho nên Cộng sản Việt Nam từ trước cho tới nay, và cho đến bao lâu họ c̣n tồn tại, luôn t́m mọi cách, bằng mọi phương pháp, xử dụng mọi phương tiện, bôi đen h́nh ảnh TT Ngô Đ́nh Diệm, một lănh tụ chống Cộng duy nhất họ nể sợ, xóa sạch mọi công lao, chiến tích, của các chiến sĩ, của các đảng phái, của các người quốc gia trong công cuộc chiến đấu chống Thực dân, chống Đế quốc, dành độc lập, chủ quyền, cho dân tộc.”

Ông Phan Văn Song, một chính trị gia trí thức, một đảng viên đảng ĐV “Một đàng phái Quốc gia có thành tích chống Cộng sản, chống thực dân như vậy,” (lời ông Song) không biết ông có đống ư với lời phát biểu của hai vị trên đây không?

5. Ông Song chỉ trích việc TT Diệm để cho dân chúng suy tôn ḿnh. Tôi không rơ thực sự TT Diệm có muốn cho ngừoi ta suy tôn ḿnh như vậy không. Nhưng lời chỉ trích ấy, nhất là vào thời điểm bây giờ, tại Mỹ hay Pháp, có thể đúng. Tuy nhiên, mới đây, ngày 02/11/2007, các bạn trẻ ở thành phố Boston đă tổ chức lể tưởng niệm cố TT Diệm cùng với các chiến sĩ Dân, Quân, Cán, Chính VNCH và họ đă đồng ca bài Suy Tôn Ngô Tổng Thống một cách rất hăng hái. Họ là những người trẻ, có cái nh́n thức thời và chắc là sáng hơn lớp người đă già nua như ông và tôi, thưa ông Song.

Về giai thoại một vị Bộ Trưởng đi thụt lùi làm bể chậu kiểng quư. Giai thoại này chắc chắn ông Song chỉ nghe kể lại. Ở đây tôi xin cống hiến độc giả DCVOnline và ông Song câu chuyện do chính một đồng chí của ông Song, cựu Đại tá Dương Hiếu Nghĩa, thuật lại trên một nhật báo ở Nam California cách nay 6, 7 năm.

Ông Nghĩa bị dư luận kết án là đă cầm khẩu súng Thompson bắn Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu vào buổi sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963. Tôi c̣n nhớ ư chính câu chuyện như sau:

“Nhận lệnh Nha An ninh Quân đội (ANQĐ) gọi về tŕnh diện Tổng Thống (ông Nghĩa khi ấy là một sĩ quan cấp Đại úy). Công điện nói rơ: đến tŕnh diện Giám đốc Nha để được hướng dẫn cách thức tŕnh diện. Về Sài g̣n tôi đến gặp Đại tá Đỗ Mậu, Giám đốc Nha ANQĐ, được ông dặn ḍ: Anh nhớ khi vô tŕnh diện, suốt buổi hầu chuyện Tổng Thống phải ĐỨNG, không được NGỒI, dù Tổng Thống có cho phép ngồi. Phải xưng CON, không đựoc xưng TÔI. Khi đi ra phải đi THỤT LÙI không được đi QUAY LƯNG LẠI phía Tổng Thống.”

Ông Nghĩa kể tiếp:

“Khi được sĩ quan tùy viên của Tổng Thống hướng dẫn vô tŕnh diện, Tổng Thống ngồi trước bàn làm việc, tôi tiến tới gần, đánh gót giày “cốp” giơ tay chào, xưng tên theo kiểu nhà binh. Tổng Thống gật đầu chỉ chiếc ghế bên cạnh bàn, ông bảo: anh ngồi đó đi. Tôi thản nhiên ngồi xuống. Ông bắt đầu hỏi qua lư lịch của tôi, công việc ở đơn vị bây giờ ra sao? Ông hỏi nhiều về t́nh h́nh dân chúng địa phương, ông có vẻ thích thú khi nghe nhửng chuyện về dân chúng. Cuối cùng Tồng Thống nói: Tôi sẽ cho anh đi làm Quận Trưởng quận B́nh Minh. Nhớ lo cho dân chúng tử tế nghe! Khi ra về tôi đứng lên chào Tổng Thống, đằng sau quay theo kiểu nhà binh, và đi ra thoải mái. Suốt buổi nói chuyện tôi hoàn toàn xưng tôi không hề xưng con.”

Ông Song muốn kiểm chứng câu chuyện này, xin liên lạc cựu DT Dưong Hiếu Nghĩa, định cư tại Seattle, Tiểu Bang Washington. Tiếc là tôi không biết địa chỉ ông Nghĩa.

Qua giai thoại được ông Song kể lại và câu chuyện của cựu ĐT DHNghĩa trên đây, hẳn quư vị độc giả đă rút ra được một kết luận: Khoa bảng, bằng cấp, địa vị không phải là thước đo tư cách của một con người.

6. Ông Song viết: “Nhưng tại sao bắt tất cả quần thần đến hầu hạ bà mẹ ḿnh hàng tháng và đống thời họp Hội đồng Chính phủ luôn?”

Đọc mấy gịng chữ trên đây, chắc không ai không khỏi kêu: Trời! Ông Diệm có mất trí không mà lại làm một việc kỳ quái như vậy? Nhưng chắc chắn không những mọi người VN, mà cả thế giới đều biết TT Ngô Đ́nh Diệm không phải là người mất trí. Vậy th́ ai là người mất trí trong câu chuyện này? Chắc chí có ông Song có thể trả lời được câu hỏi này.

7. Ông Song trích dẫn câu nói ông cho là “để đời” của cụ Trần Văn Hưong: “Đi chợ không kiếm được tôm cá tươi, đành mua cá ươn. Hơn là không có bữa ăn.” Để cho ông bằng, tôi cũng xin được trích dẫn một câu nói cũng của cụ Tổng Thống Trần Văn Hương. Khi c̣n là Thủ Tướng, được một nhà ngoại giao Anh hỏi lư do anh em TT Diệm bị giết, Thủ Tướng Trần Văn Hương trả lời:

“Các Tướng lănh hàng đầu v́ sợ chết, họ đă quyết định ám sát Tổng Thống Diệm và em ông. Các Tướng lănh biết quá rơ rằng họ bất tài, không có đạo đức, và kể cả không được dân chúng hậu thuẫn, họ không thể ngăn cản một cuộc trở về ngoạn mục (ngườii viết nhấn mạnh) của Tổng Thống và ông Nhu, nếu hai ông c̣n sống.”

(Our Vietnam Nightmare, Marguerite Higgins, Trang. 215)

Nếu TT Diệm “tệ” như ông Phan Văn Song phê phán, th́ chắc chắn không thể trở về một cách ngoạn mục được. Chắc quư độc giả cũng đồng ư như thế?

Kết thúc bài viết, Ông Phan Văn Song chưng dẫn câu thánh kinh: “Hăy trả cho Cesar những ǵ thuộc về Cesar và Thiên Chúa những ǵ thuộc về Thiên Chúa”. Câu nói này của Chúa Giêsu, dù một người không theo đạo Thiên Chúa cũng thuộc nằm ḷng và không thể b́nh phẩm. Nhưng tôi chỉ xin lưu ư ông Song một điều: Không nên lấy của Thiên Chúa mà trả cho Cesar. Hay là: Không được lấy đi những ǵ là của Thiên Chúa rồi đem thay vào bằng những ǵ là của Cesar.

Cuối cùng, tôi đóng góp bài này cũng là thể theo lời yêu cầu của ông Phan Văn Song: Trả sự thật cho sự thật.

 

California 10/12/2007

 

 

ANH HÙNG VÔ DANH

Đằng Phương  

Họ là những anh hùng không tên tuổi

Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh.

Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh

Nhưng can đảm và tận t́nh giúp nước.

 

Họ là kẻ từ ngh́n muôn thuở trước

Đă phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu.

Và làm cho những đất cát hoang vu

Biến thành một giải san hà gấm vóc.

 

Họ là kẻ không nài đường hiểm hóc

Không ngại xa, hăng hái vượt trùng sơn.

Đă âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn

Cuộc Nam Tiến mở giang sơn lớn rộng.

 

Họ là kẻ khi quê hương chuyển động

Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng.

Đă xông vào khói lửa, quyết liều thân

Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc.

 

Trong chiến đấu không nài muôn khó nhọc,

Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan.

Người thất cơ đành thịt nát, xương tan

Nhưng kẻ sống, ḷng son không biến chuyển.

Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm,

Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa

Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà

Để sống lại cuộc đời trong bóng tối.

 

Họ là những anh hùng không tên tuổi.

Trong loạn ly, như giữa lúc thanh b́nh

Bền một ḷng dũng cảm, chí hy sinh

Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch.

 

Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách,

Tuy bảng vàng, bia đá chẳng đề tên,

Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên

Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật.

Nhưng máu họ đă len vào mạch đất

Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông.

Và anh hồn cùng với tấm t́nh trung

Đă hoà hợp làm linh hồn giống Việt.

 

 

 

 

 

 

 

 

XIỆC HÀNH TR̀NH TỰ DO

 

 

 

Gần đây tại hải ngoại xuất hiện cái gọi là “hành tŕnh tự do của chúng tôi” mưu toan thay thế ngày tang lớn của quốc gia, QUỐC HẬN 30/4, thừa thắng xông tới dẹp luôn ngày QUÂN LỰC VNCH 19/6, cũng bằng cái nhan đề huề vốn như thế

Ai là chủ đám xiệc này?

Không cần suy nghĩ sâu xa và phải uốn lưỡi 7 lần th́  mọi người cũng biết ai là tác giả chính của gánh xiệc

Chủ nó chính là cái đảng tay sai của Nga và Tàu, nhờ súng của Nga và Tàu mà chiếm được chính quyền, chứ dân Việt th́ chưa bao giờ một ngày bầu nên chúng

Chúng ta c̣n nhớ như in những tṛ láo lường chính trị, đánh lận con đen của những tên cướp chính quyền tại VN. Thí dụ như

Xóa sổ mọi tầng lớp trong xă  hội, đặc biệt là trí thức và tiểu tư sản, th́ gọi là “cải tạo xă hội” “Đấu tranh giai cấp”

Xô đẩy dân chúng đi vào vùng rừng thiêng nước độc th́ gọi là đi vùng “kinh tế mới”

Ngang nhiên cướp của của dân giữa ban ngày th́ gọi là “Cải tạo công thương nghiệp”, “đổi tiền”

Dân VN dưới ách CS chưa hề biết tự do ngôn luận, tự do bầu cử, tự do báo chí là ǵ, nhưng “quốc huy, quốc khẩu của chúng lúc nào cũng ra rả “không có ǵ quư hơn độc lập tự do”!

Một thí dụ rất điển h́nh về tṛ thay tên đổi họ lịch sử của cộng sản là tội ác diệt chủng Mậu Thân 1968. Không ai khác, CSVN là cha đẻ của từ ngữ “Masscare at Hue” và “Tet Offensive”, mà đă đi vào tự điển nhân loại, nhưng chúng vẫn chối leo lẽo, nói rằng đồng bào Huế chết là do bom đạn Mỹ Ngụy. Đă vậy c̣n sống sượng ăn mừng “chiến thắng Mậu Thân”! Môt “chiến thắng” đă nướng đi 45. 627 cán binh cộng sản trong một tháng, theo Trần Văn Trà, cái mà Chế Lan Viên đă xác nhận “ 2000 ngàn người xuống đồng bằng, trong một đêm chỉ c̣n lại có 30”! Hai cái bia tưởng niệm  6 ngàn nạn nhân tại Ba Đồn đă san thành b́nh địa và dân chúng VN th́ bị cấm khẩu, tưởng là phủi tay được sao đảng CS?

Tại hải ngoại cũng vậy. Cho dù đă đổ bao tiền của vào cái gọi là “Nghị Quyết 36” nhưng hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4, ngày 19/6, th́ người Việt hải ngoại vẫn cùng nhau tụ tập lại để nhắc nhở ḿnh mối hận mất quê hương, món nợ tổ quốc đă bị rơi vào tay cộng sản, cái nguy cơ bị xóa tên trên bản đồ thế giới và sát nhập vào Tàu. Người Việt hải ngoại vẫn như Việt Vương Câu Tiễn hàng ngày nằm gai nếm mật nhắc nhở ḿnh thảm họa cộng sản đối với quốc gia dân tộc.  V́ thế là cứ mỗi lần “lănh đạo” ta sang Mỹ th́ hàng ngàn đồng bào VN lại tiếp tục rượt chúng chạy đến từng ngơ ngách, phải thoát cửa hậu, không dám đi cửa chính, không chút thể thống nào với chính quyền và dân bản xứ!

 V́ vậy phải đảng ta phải chỉ thị cho cục t́nh báo đặc trách Kiều Bào Hải Ngoại bằng mọi giá phải dẹp hoặc làm giảm cường độ sự chống đối này. Và kết quả là nhiều tṛ diễu dở đă diễn ra. Cái mới nhất đó là  màn thay tên đổi họ ngày Quốc Hận và ngày QLVNCH 19/6 thành ngày “hành tŕnh đi t́m tự do của chúng tôi”

Hăy xét lại cái gọi là HÀNH TR̀NH TỰ DO của người Miền Nam

Người Miền Nam bắt đầu đi t́m tự do lúc nào? Không phải đợi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà vài tuần trước đó, thậm chí cả tháng trước đó, nhiều người đă bỏ nước ra đi, chủ yếu bằng đường hàng không qua các ṭa Đại Sứ, rồi hỗn loạn tại Sài G̣n v́ dân chúng tháo chạy quá nhiều trong những ngày cận 30/4/75. Rồi sau ngày 30 tháng 4, con số bỏ nước càng ngày càng gia tăng khủng khiếp, lên đến vài triệu người, một con số tị nạn lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Sau  khi cộng sản chiếm Miền Nam th́ không ngày nào không có hàng trăm, hàng người đi t́m tự do, không ngày nào mà không có người bỏ xác trên biển cả, hoặc bị tống vào trại giam v́ tội vượt biên. Cho đến bây giờ bạn có nghĩ rằng làn sóng đó đă chấm dứt chưa? Xin thưa, đến bây giờ làn sóng đó vẫn c̣n, không c̣n dưới dạng thuyền nhân trên biển cả mà là bán thân lao động nước ngoài, là lấy chồng lấy vợ ngoại kiều, là du học sinh t́m cách ở lại xứ người không muốn về phục vụ “tổ quốc”, là những người đàn bà từ VN sang t́m sách sinh con tại Hoa Kỳ để có cơ may khỏi sống với cộng sản

Do đó, hành tŕnh đi t́m tự do của người Việt là một năm cả 365 ngày, ngày nào cũng là ngày người Việt đi t́m tự do. Hành tŕnh đi t́m tự do của người Việt kéo dài thập kỷ này sang thập kỷ khác, bất tận, mà chỉ khi chế độ cộng sản bị xóa sổ th́ người Việt mới chấm dứt đi t́m tự do

V́ vậy, nếu nói rằng ngày 30 tháng 4 là ngày “hành tŕnh đến tự do” là không đúng về mặt thực tế, một sự láo lường mà cộng sản mớm mồi, cốt để giảm nhẹ cái tội ác cộng sản, cốt để ru ngủ người Việt trong và ngoài nước quên đi trách nhiệm và mối hận của quốc gia, mà di hại cuối cùng là CSVN, kẻ đang bị Tàu Cộng sai khiến, sẽ không bị chống đối, và như thế, cái hiểm họa bị Tàu Cộng thôn tính là chuyện thấy rơ!

V́ vậy,  c̣n cộng sản là c̣n QUỐC HẬN, là c̣n họa Bắc Thuộc. Chúng ta phải nhớ nằm ḷng như thế

Do đó ngày 30 tháng tư phải là ngày QUỐC HẬN. Một ngày mang ư nghĩa trọng đại bao hàm lời kêu gọi toàn dân phải chống lại chế độ cộng sản, v́ vậy không thể “down grade” thành “ngày hành tŕnh đi t́m tự do của chúng tôi” được

Cũng chung một ư nghĩa chống lại chủ nghĩa cộng sản, ngày 19/6, tức ngày QLVNCH, là ngày để tri ân nhiều thế hệ thanh niên Miền Nam đă chung sức chiến đấu bảo vệ phần lănh thổ c̣n lại của tổ quốc khỏi bọn cộng sản ngu dốt và khát máu. 260 ngàn người đă để thân xác lại quê hương, một số c̣n đang sống những ngày uất hận dưới gông cùm của chúng, số khác tha hương xứ người với niềm đau Quốc Hận như Việt Vương Câu Tiễn

Với ư nghĩa trọng đại như vậy, th́ cái thể thống ǵ mà ngày QLVNCH lại có cái gọi là “ sẽ có phần tŕnh diễn thời trang của 12 “Người Mẫu” do nhà thiết kế thời trang Thái Nguyễn đảm trách..Muốn tham gia thi tuyển th́ ghi danh với cô Loan (BPSOS). Quư bà, quư cô muốn đặt may áo Dạ Hội tham dự Kennedy Center th́ liên lạc với nhà thiết kế thời trang Thái Nguyễn”

Vinh danh cái kiểu ǵ vậy? đi t́m tự do cái kiểu ǵ vậy? đi t́m tự do hay đi t́m chốn vui chơi hưởng thụ?   Vinh danh hay tṛ bôi bác có chủ ư, đồng hóa QLVNCH thành những thương nữ bất tri vong quốc hận?

Quân nhân nào của QLVNCH lại đi dự một “ngày quân lực có sự tŕnh diễn 12 kiều nữ cao 5.7, quư bà quư cô may áo dạ hội liên lạc với nhà thời trang Thái Nguyễn’’ giá vé từ $10000 đến $1000?

Tóm lại con voi không thể xỏ qua lổ kim. Ngày QUỐC HẬN là ngày QUỐC HẬN, ngày QUÂN LỰC, là ngày QUÂN LỰC không một tên gọi nào có thể thay thế được. V́ vậy không một ư đồ nào mà không bị vạch mặt

Chúng ta không ngồi yên để đám chủ xiệc và diễn viên vô t́nh hay cố ư của chúng dở tṛ đánh lận con đen và cười vào mũi chúng ta

Luật pháp Hoa Kỳ minh bạch rơ ràng, không ai có thể claim cái gọi là “làm thiệt hại business” để ngồi xổm lên QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, một quyền lớn nhất của công dân Hoa Kỳ. Nếu dễ claim như thế th́ sao ông luật sư không sẳn tiện dẹp luôn cái “First Amendment” cho nó oách?

Và pháp đ́nh Hoa Kỳ là chốn trang nghiêm không phải là cái để đem ra hù dọa công dân v́ họ sử dụng quyền tự do ngôn luận

Cái giá phải trả của những kẻ sách nhiễu công dân hẳn không nhỏ trước luật pháp, trong đó có cái NHỤC của kẻ có học vấn nhưng lại không biết xử sự như người trí thức, tranh luận đúng sai, mà lại dùng thư luật sư hù dọa nhảm nhí! Danh dự ǵ những kẻ như vậy?

Và hơn hết là lời cho chú VC. Kế hoạch dần dà xóa mờ ngày QUỐC HẬN và ngày QLVNCH của chú đă phá sản, một vài người nhẹ dạ hời hợt, một vài kẻ vô t́nh hay cố ư đă làm tay sai cho chú, nhưng chú không dễ qua mặt chúng tôi đâu !

Good luck!

Chu Mỹ Dung, DDS

 

Hậu duệ  Nhảy Dù/QLVNCH

Houston 21/4/2015

 

 

Ngô "tửng tửng" Cà ná đa...

 

Phiếm luận

 

Bảo Quốc Kiếm

 

Cái đề tài về Luật của cụ Ngô Biển Xanh bên xứ Cá Nà Đa tôi đă thấy nghe từ lâu. Những vị cao cấp như Nguyễn Phúc Liên cũng đă viết nhiều...Đến như “Bờ Lờ Da” Định Nguyên cũng làm chuyện “Quần Vận”...nhưng tôi thấy không cần ḿnh lên tiếng. Hôm nay được đoc bài trả lời của cụ Ngô....nên thấy vui vui, đành làm chuyên phiếm vậy.

Tôi không biết ai là người xướng ra câu BA MƯƠI THANG TƯ LÀ NGÀY QUỐC HẬN của người Việt tỵ nạn; nhưng có lẽ chữ này đă có từ 20-7-1954 khi đất nước bị chia đôi. V́ là phiếm luận, nên không đi sâu vào chữ nghĩa quá nhiều, mà thử t́m hiểu ư nghĩa mà Cụ Ngô...Thanh...Hải hay biển xanh ǵ đó nói ra răng.

 

Đọc đoạn sau đây, tôi thấy ông này là “thượng” đúng mức, nhưng chưa phải là “sỹ” hay “nghị” chi cả. Sự lém lĩnh của ông rẻ như bèo. Mời đọc cho vui nhé:

“Thanh Trúc: Thưa Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, xin cho biết với các dân biểu chống đối th́ lư do họ đưa ra để chống là như thế nào?

TNS Ngô Thanh Hải: Đa số nói rằng Đạo Luật ngày 30 tháng Tư này không được chỉnh lắm. Một số dân biểu đề nghị ngày 27 tháng Bảy bởi v́ những dân biểu đó đă được đảng cộng sản Việt Nam hoặc ṭa đại sứ cộng sản Việt Nam đến lobby họ rồi. Họ mướn người lobby để đánh phá, để dời ngày và làm chậm Đạo Luật của tôi. Khi mà tôi ra điều trần trước ủy ban th́ tôi nói ngày 27 tháng Bảy là ngày kêu là tưởng niệm của quân đội cộng sản Việt Nam, một quân đội đă giết chúng tôi, đă tra tấn chúng tôi, đă bỏ tù chúng tôi, đă hành hạ chúng tôi… mà bắt chúng tôi phải tưởng niệm những người đó th́ đâu có được, đó là một sự sỉ nhục cho người Canada. 

Nếu ông Ngô Biển Xanh cho rằng các Dân Biểu người Canada bị Cộng Sản VN mua chuộc dễ dàng như thế, th́ cái anh người Việt như ổng sẽ dễ bị mua chuộc hơn chứ ? Phải rứa không cụ Ngô...Biển? Trên các diễn đàn, tôi thấy họ đưa h́nh ảnh cụ Ngô và tên Sơn “Véc Cờ” tay bắt mặt mừng, chứ không thấy ông thượng, ông hạ nào của xứ ấy. Vậy cụ Ngô tự tố cụ Ngô à ? Chưa “khun” chút mô cả.

Điều mà bản nông dân thấy théc méc, là với vai tṛ TNS, cụ Ngô đưa dự luật ấy ra lợi ǵ cho toàn dân Cá Nà Đa và người Việt ở đó nói riêng ? Bi giờ, tớ thử xem: BA MƯƠI THÁNG TƯ LÀ NGÀY HÀNH TR̀NH TỰ DO” có trúng chút mô không đối với mọi người tỵ nan CS và ở Cá Nà Đa nói riêng. 

Ông thượng Ngô lém lại nói một câu hoàn toàn vô nghĩa:

“Đây là Luật cho toàn xứ Canada công nhận ngày 30 tháng Tư của chúng ta”.

Ba mươi tháng tư th́ năm nào không có; nó nà ngày mà Dương lịch qui định, chứ có dành riêng cho ai đâu mà công nhận hay không công nhận. Vậy th́ tŕnh Luật ấy nó vô duyên biết mấy hè ? Vấn đề là ngày ấy liên quan ǵ tới dân Cá Nà Đa và người Việt ở đó nói riêng.

Ông lại tự vả cái mồm ông một cách thê thảm như ri:

“Đây là Đạo Luật cho dân Canada biết rằng người Việt tị nạn bỏ xứ ra đi sau 30 tháng Tư 1975 khi cộng sản chiếm miền Nam, đó là ngày chúng ta phải nhớ”.

Ô Hô ! “ra đi sau 30 tháng Tư 1975”, chứ đâu phải là ngày 30-4? Sau 30- tháng tư 1975 đến nay th́ có quá nhiều ngày; vậy th́ sao lấy ngày 30-4 làm mốc ?

ĐÚNG LÀ ÔNG THƯỢNG NGỐ “HẠO ÁI”*.

Để chứng minh rơ cái ông Thượng Ngô đại lém này, chúng ta nên đọc lời của chính ông:

“Đối với dân Canada, không biết ngày 30 tháng Tư là ǵ, nhưng sau đó chỉ trong ṿng hai năm 1979 đến 1980 họ nhận 60.000 thuyền nhân Việt Nam”.

Người Cá Nà Đa không biết đă đành, nhưng những người V́ệt có biết không và biết như thế lào hả cụ Ngô ? Nếu họ phải nhớ th́ nhớ ngày họ rời khỏi nước hay ngày họ vào Cá Nà Đa, chứ sao nhớ BA MƯƠI THÁNG TƯ ? Vậy th́ 30-4 với người Việt ở đó phải có một ư nghĩa khác.

Người Cá Nà Đa vốn dĩ không biết ngày ấy và họ chỉ biết khi mà họ nhận 60.000 thuyền nhân vào năm 1979-80 như ông nói; vậy sao bắt họ nhớ cái ngày mà họ không biết ? Tui đố ông Thượng Ngố (thêm dấu hỏi cho vui) trả lời được ?

Viết đến đây làm tui nhớ lại câu chửi của các bà già nhà quê với bọn “ba lém”:

“MƠM CHÓ CHỈ KHẠC RA CỨT”.

Xin lỗi phải viết đúng như thật. 

Đọc tiếp cái ba lém của cụ “NGÔ HẠO ÁI”:

“Đây là một chứng từ lịch sử cho thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba hoặc các thế hệ kế tiếp phải hiểu biết điều đó, biết rằng 30 tháng Tư là ngày chúng ta bỏ nước ra đi”.

Như đă nói ở trên, người Việt đến Cá Nà Đa đầu tiên là năm 1979, theo như cụ Ngố nói; vậy sao cụ bắt người ta nhớ ngày họ đang ở trên đất Việt NĂM NĂM TRƯỚC thành ngày bỏ nước ra đi ? Đúng là “THƯỚNG NGHU SI” !

Chứng từ lịch sử hay là sự bố láo của Ngô Thanh Hải khi họ không ra đi, không đến Canada vào ngày 30-4-1975 ?

Quư vị vui ḷng đọc cả đoạn này để thấy cái “viên lư vẹm”:

 

Thanh Trúc: Câu hỏi cuối cùng xin được hỏi ông, đối với những người lâu này vẫn muốn ngày 30 tháng Tư là ngày quốc hận chứ không thể là ngày ǵ khác th́ ông có lời nào bày tỏ?

TNS Ngô Thanh Hải: Thưa nó như thế này: quốc hận là quốc hận của ngừơi Việt Nam chúng ta, chúng ta hận là đúng, nhưng mà đối với dân Canada họ có ǵ đâu mà phải hận? Tuy nhiên, nếu coi kỹ trong Đạo Luật ,ngày quốc hận là ngày 30 tháng Tư khi chúng ta bỏ nước ra đi là lư do ǵ? Chúng ta bỏ nước đi t́m tự do chứ đâu phải là hận cộng sản đâu. Chúng ta chạy là chúng ta bỏ nước ra đi v́ vấn đề tự do. Đạo Luật này không xóa bỏ ngày 30 tháng Tư mà chính thức là National Day của Canada đặc biệt công nhận ngày 30 tháng Tư”.

Ở đây có mấy chuyện cần bàn:

Thứ nhất: cụ Ngố viết dự luật cho ai ? Qua câu trên, th́ rơ ràng cụ Ngố viết chung cho dân cả nước. Thế nhưng, như cụ nói người Canada chẳng biết ngày ấy là ǵ, sao cụ bắt người ta nhớ ? Ngày ấy chỉ liên quan đến người Việt, nhưng người Việt chỉ đến đó vào năm 1979, chứ đâu phải 30-4-1975 ?

Thứ hai, cụ Ngố nói rằng:”Chúng ta bỏ nước đi t́m tự do chứ đâu phải là hận cộng sản đâu”.

Cái mặt Vẹm ḷi ra dài quá ơi cụ. Nếu không hận cộng sản th́ hận ai mà phải bỏ nước ? Nếu CSBV không chiếm miền Nam th́ ai bỏ nước mà đi tập thể, một chuyện chưa từng có ? Tại sao phải đi t́m tự do ? Bởi v́ cộng sản giết chết tự do. Vậy th́ không phải hận cái chủ nghĩa, cái đảng giết tự do th́ hận ai mà liều sống chết để vượt biển ? 

Cụ lại ngố đến nỗi đần hơn ai hết ḱa:

“Đạo Luật này không xóa bỏ ngày 30 tháng Tư”

Ba mươi tháng tư là ngày của lịch Tây, mắc mớ bố thằng nào mà xoá bỏ ? Đúng là “ngô mọc biển xanh” nên bị thúi rễ chết queo trụi lũi !!!

H́ h́, vui quá cụ ngố nhỉ ? 

Một cách tổng quát th́ ngày 30-4-1975 là ngày Cộng Sản Chiếm Miền Nam; là NGÀY TANG THƯƠNG TOÀN CƠI, nên mới gọi quốc hận.

Thực tế, ngày 30-4-1975 chỉ có một số ÍT gia đ́nh Sỹ quan, Cán bộ cao cấp, thân nhân họ và những người may mắn được theo Tàu Mỹ, Tàu Việt di tản ra khỏi Sài G̣n, chưa biết đi về đâu; chứ chưa có phong trào VƯỢT BIỂN, cho nên ngày ấy không phải là ngày “hành tŕnh tự do” con mẹ ǵ cả. Cụ Ngố có biết vậy hay không ? 

NHƯ CÂU TRÊN CỦA CỤ NGÔ THANH HẢI, TH̀ CỤ KHÔNG HẬN CỘNG SẢN, CỤ CHỈ ĐI T̀M CƠM ÁO; NÊN CỤ VẪN YÊU CỘNG SẢN, PHẢI VẬY KHÔNG ???

Tôi thách cụ Ngố trả lời một cách “PÚ ÁI” cho mọi người dân Việt.

 

BQK-25-4-15

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Tặng Kim ÂuChính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

 

 

Your name:


Your email:


Your comments: