MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNN

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

 

 Bản chất của Trương Khôi là "láo lếu bất cần lư lẽ" như thế nên câu chuyện hắn hiếp dâm một cô gái mù mà một người ở Huế kể cho tôi nghe rất có thể là sự thực. Người miền Nam không lạ ǵ công việc của ngành Xây Dựng Nông Thôn. Chuyện đi làm công tác rồi gần gũi, dan díu t́nh cảm không phải là hiếm. Nhưng chuyện gạ gẫm rồi hại đời một cô gái mù th́ quả thật bất nhân hết chỗ nói. Phản ứng của đương sự qua cách trả lời theo kiểu côn đồ núng thế bất cần đă tự bộc lộ nhiều điều đáng nghi ngờ. “Có tật giật ḿnh” nên phản ứng của đương sự rất ư kỳ quặc.

 

 

 

SỰ HOẢNG HỐT CỦA TRƯƠNG KHÔI

 

 

Cả ngày hôm nay hết cà phê, ăn trưa rồi lại ăn giỗ. Ṭan là lộc ăn tới hơn 9 giờ mới về. Đọc email với văn chương chợ cá của thằng cháu Trương Khôi thấy cũng nên sớm có ư kiến.

 

Qúy vị trên diễn đàn cũng đừng nên phiền v́ giọng lưỡi "căi chằng, chửi bửa" của thằng Trương Khôi cháu của Kim Âu làm ǵ. Nhiều người không biết cứ tưởng hắn bị chọc giận, sanh chứng nhưng thật ra do thằng cháu Trương Khôi này sinh ra ở Quảng Trị, loạn lạc chạy vào Huế ở, không may  lại quy y làm đệ tử của những thằng trọc đội lốt tu hành Trí Quang và Đôn Hậu phái Ấn Quang nên học cái hay th́ chẳng có, chỉ học được những lời tục tĩu, lươn lẹo giả dối. Lớn lên cháu nó làm nghề thâu thuế nơi chợ búa, gian lận, dối gạt, lừa đảo đă quen nên cháu nó có như vậy chẳng qua cũng do mấy thằng trọc phái Ấn Quang dạy dỗ cháu tụng kinh mà thôi. Đối với chúng tôi chuyện chửi bới nào có giải quyết được vấn đề ǵ.  

 

 

Dầu cháu Trương Khôi có t́m hết chữ nghĩa tục tĩu trong kinh sách miền Vạn Hạnh ra vung văi chẳng qua càng tự vạch trần bản lai diện mục của tông phái mà thôi. 

 

Thằng cháu tôi (Trương Khôi), nó bảo rằng tôi không trả lời dứt khoát ba câu hỏi của hắn. Qúy vị nghĩ hắn có điên không chứ? Khi chúng tôi đă nói là chuyện bịa đặt, bá láp có nghĩa là đă trả lời đồng thời lại c̣n dạy cho hắn biết cái vô lư của những chuyện đó bằng cách hỏi ngược lại hắn mấy câu để chứng minh là chỉ có “con rận nằm trong lưng quần” chúng tôi may ra mới nghe hay thấy mà con rận chỉ làm ngứa ngáy hạ bộ chứ không biết nói hay kể chuyện.

 

1/Người kể chuyện cháu đang hỏi cụ là ai, ở đâu?

2/Chuyện người đó kể xảy ra lúc nào (ngày, giờ, năm, tháng)?

3/Xảy ra ở đâu? Địa danh?.

4/Người kể chuyện có bằng cớ nào chứng minh không?

 

Chúng tôi hỏi để dạy cho hắn biết cách viết hay kể chuyện như thế hoàn toàn không thể xảy ra. Dạy để cho hắn biết những câu chuyện “hearsay”, không có bằng chứng, đều chỉ là lời nói “thiết khẩu vô bằng”.

Hắn bảo cụ của hắn lấp liếm. Thật ra ư đồ của hắn chỉ muốn biến không thành có. Lấy chuyện bịa đặt làm sự thật để vu khống cáo gian, ngậm máu phun người, tung ám khí, lảng tránh khi yếu thế. Cụ Kim Âu hay cháu Trương Khôi lấp liếm mọi người đếu thấy rơ. Hắn lúc nào cũng ra vẻ triết gia thâm thúy, Phật tử chân chính, bô bô mấy chữ nào là duy vật, dân tộc, đạo pháp, Phật pháp, mở miệng ra nói là toàn chuyện hạnh bồ tát, ngục a tỳ, niết bàn, vọng ngữ v.v.

 

Bản chất đă là  súc sanh, "nhân diện thú tâm" th́ có dấu diếm che đậy bằng bao nhiêu lớp vỏ tu hành, mặt nạ  đạo đức chẳng qua chỉ để lừa dối thiên hạ,  lừa dối lẫn nhau và lừa dối chính bản thân cuối cùng vẫn không tránh khỏi sự thật.

 

Bọn núp bóng, hành nghề tôn giáo kiếm ăn thường đem Niết Bàn với A tỳ, hay Thiên Đường - Địa Ngục ra dọa dẫm thế gian để kiếm chác, làm tiền.

 

Miệng nói xây chùa thờ đấng bổn sư nhưng nếu người nào có suy nghĩ sẽ thấy chẳng chùa nào có Phật ngự, chỉ thấy mấy thằng trọc đầy tham sân si ngồi gác thùng phước sương. Tôi là người sùng ngưỡng triết lư nhà Phật nhưng không có chuyện đi thờ phượng cục đất, tảng đá, tượng đồng hay Phật Ngọc Ḥa B́nh.

 

Duy vật ở đâu, duy vật là ở ngay chỗ cục đất thua ḥn đá, tượng đồng thua Phật Ngọc. Tâm đă có phật th́ chẳng có thứ vật chất nào làm thay đổi được bản ngă. Phật và Con người không có ǵ xa cách. Ngộ th́ trong tâm mà xa th́ vạn lư, đi khắp tám ngh́n thế giới vẫn c̣n xa.

 

Tâm đă là ngạ quỷ như Trương Khôi cùng đồng bọn Ấn Quang th́ có già mồm đến đâu cũng không che đậy nổi h́nh trạng nguyên thể dơ bẩn, láo toét bịp bợm của chúng. Bày đặt dùng mấy chữ “đạo pháp và dân tộc”.

 

Cháu Trương Khôi nói chuyện “Dân tộc” với tôi, hắn tưởng rằng mang "tinh thần dân tộc học vẹt dởm đời" được phái Ấn Quang trang bị để làm căn bản lư luận cho cuộc thánh chiến chống Ky Tô Giáo, Cần Lao Công Giáo, bọn Phù Ngô Phục Quốc.

 

Tội nghiệp cho hắn “mang búa múa trước cửa  Lỗ Ban“ gặp ngay cụ Kim Âu là một người quốc gia chân chính, bèn cho hắn bài học khai tâm để biết rằng:  “Cụ chỉ thấy bọn cháu là một lũ cuồng tín bán Phật kiếm ăn chứ “tinh thần dân tộc ǵ đâu”.

Phật giáo, Thiên Chúa Giáo, chủ nghĩa Cộng Sản v.v.đều là tư tưởng, triết lư, tín điều ngoại lai du nhập vào Việt Nam ví như những loại hạt giống cây lạ gieo trồng trên mảnh đất Việt Nam, được chăm sóc, tưới tắm, đâm chồi nảy lộc, trưởng thành bằng tài nguyên, mồ hôi, nước mắt, xương máu của dân tộc Việt Nam; rồi phân hóa dân tộc ra làm nhiều mảnh, tàn hại lẫn nhau đến nỗi đất nước suy kiệt. Cùng là anh em một nhà,  tên mang thánh giá, đứa vác chữ vạn, một lũ dùng búa liềm chém giết, triệt hạ lẫn nhau không thương tiếc. Ra đến nước người c̣n ṃ lên diễn đàn phun nước bọt tanh tưởi muốn giết nhau bằng nọc độc ngôn từ. Thằng th́ khi chết muốn trở thành Bồ Tát, nhiều đứa th́ muốn thành Thánh Tử Đạo, lũ khác th́ chết về với các bác Mác Lê.

TINH THẦN DÂN TỘC G̀ Ở NHỮNG LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY CHÁU TRƯƠNG KHÔI.

Cụ th́ khác, cụ không cần vào công dân Mỹ, đến chết cụ vẫn chỉ là Người Việt Quốc Gia Lưu Vong. Cụ cũng không nhận đây là quê hương thứ hai của cụ. Cụ chỉ có một quê hương Việt Nam, nơi cụ sinh ra và trưởng thành. Quê hương của cụ bị bọn quỷ đỏ xâm chiếm. Cụ phải đi lưu vong v́ ráng ở lại th́ cũng phải lưu vong ngay trên đất nước của ḿnh. Cụ nhất quyết không chui qua lá cờ máu tháng đó về Việt Nam để thấy đau ḷng v́ bất lực trước những thảm cảnh của dân tộc.

Cụ là người quốc gia nên chỉ thờ Quốc Tổ và Gia Tiên. Người quốc gia chiến đấu và hy sinh cho quyền lợi của Tổ Quốc, Dân Tộc chứ không để làm Thánh Tử Đạo, Bồ Tát Hộ Pháp, hay Anh Hùng Quốc Tế Vô Sản.”

 

Nghẹn họng, trước bậc thầy lư luận, thằng cháu cu li Trương Khôi vội lấy chuyện bịa đặt vu khống cáo gian, “ngậm máu phun người” ra chống đỡ. Sự thực những người Việt Nam theo đạo Việt thờ Quốc Tổ, Gia Tiên lấy Đức Trung và Đạo Hiếu làm nền tảng của Đạo Lư, Luân Thường “Có Trung Hiếu đứng trong Trời Đất”trở thành cốt lơi vững bền của dân tộc. Tổ quốc và dân tộc trường tồn đến ngày hôm nay là do Trung Hiếu đă trở thành cốt cách muôn đời của ṇi giống Việt.

Những bọn bất hiếu, bất trung phá bỏ bàn thờ tổ tông, gia tộc thờ ngoại nhân để kiếm cơm có tư cách đâu mà nói chuyện dân tộc.

Không những thế bọn Trí Quang, Đôn Hậu c̣n trơ trẽn sân si, đưa bàn thờ xuống đường đội nắng mưa, đứng bên cống rănh, rác rưởi. Điều đó cho thấy Pháp nạn chẳng ở ngoại giới mà chính do MA TÂM LOẠN ĐỘNG cấu thành.

Thật là vô lư khi một người đi kính trọng ông linh mục, hay thượng tọa mà xem thường cha mẹ ḿnh.

Thật là thảm họa cho Tổ Quốc và Dân Tộc khi người ta đặt quyền lợi của tôn giáo trên Tổ Quốc- Dân Tộc.

Người quốc gia chân chính ở hải ngoại ngày nay đọc những lời gào thét điên cuồng của bọn cuồng tín ở cả hai phía trên xứ người mà thấy thương cho cái cộng đồng èo uột mấy chục năm lưu vong vẫn chưa định h́nh.

Trở lại vấn đề thời sự theo ư cháu Trương Khôi, đọc 7 câu gọi là “thời sự” không đâu thật là tội nghiệp cho cái đầu cặn bă, rác rưởi của hắn; một cái đầu để đến nỗi nhà giáo Phạm Bá Vịnh phải gọi Bảo Quốc Kiếm trại ra  “Băi cứt kiếm”. Kim Âu mạn phép đảo ngữ chút xíu để thành Trương Khôi “Kiếm băi cứt”

Việc minh bạch thu chi của một tổ chức đâu cần giải thích cho loại ngu đần như Trương Khôi về cái routin chi cho mất thời giờ. Danh sách, tổng số  thu vào chi ra rơ ràng. Chứng từ sau cùng từ nơi nhận là xong. Liên Thành lấy địa chỉ ở nhà cũ, nhà mới hay nhà của con cái chẳng có ǵ quan trọng. PO BOX có ở Alaska hay Texas cũng nào có ảnh hưởng ǵ? Đọc chuyện của tên cả đời làm nghề giặt quần, chờ chực ăn thừa, điếu đóm “suy bụng ta ra bụng người” thấy tức cười.

Việc Liên Thành làm có lợi cho đại cuộc của Người Việt Quốc Gia và cần được giúp đỡ. Chúng tôi giúp nhưng thấy không có nhu cầu phải đến gần hay đứng cạnh Liên Thành. Người có tâm với đại cuộc trải ḷng giúp nhau đâu phải như bản chất thối tha của thằng cu li Trương Khôi đến đâu cũng mê tiền, hám lợi. Thằng Trương Khôi nói mà không biết tự để lộ chân tướng của loại mạt hạng, truyền đời cùng đinh, mọi rợ chẳng biết thế nào là phong hóa của dân tộc Việt Nam. Người thờ Quốc Tổ, Gia Tiên phân định, tông chi, ngôi thứ, công việc trong gia đ́nh, gia tộc đâu ra đó. Đàn ông, con trai phải giữ gia phong, thế giá không bao giờ được phép làm chuyện giặt giũ, nội trợ. Bớt láo đi cháu Trương Khôi, láo với cụ Kim Âu không nổi đâu, cụ đă dạy cháu nên đọc lại kinh Lăng Nghiêm để thấy chuyện “nhổ nước miếng lên trời, đứng ngược gió ném cát”.

Cháu Trương Khôi có cái tật ăn không nói có, cháu căn cứ vào cái ǵ để nói ta tin Liên Thành tuyệt đối? Liên Thành chỉ là một người bạn trong hàng ngh́n người bạn. “Biến Động Miền Trung” chỉ là một cuốn sách trong hàng vạn cuốn sách, khi chuẩn bị đưa lên web thấy sai th́ sửa có ǵ đáng nói. Chuyện sai sót chỉ là tiểu tiết trong sách của Liên Thành th́ có Liên Thành trả lời. Hỏi cụ làm chi chuyện đó. Liên Thành có cuộc đời của Liên Thành chuyện ǵ ông ta làm, lúc nào làm đó là chuyện của ông ta. Sao cháu đặt những câu hỏi nhố nhăng đến thế?

Trương Khôi văn hay chữ tốt ǵ cho cam mà khoe bài “Ai là tác giả sách BĐMT”, thẳng thắn mà nói, ta chưa từng đọc bài viết nào của Trương Khôi và nay đọc loại văn chằng bửa, bưng bô, lư luận kém cỏi, tư tưởng nghèo nàn, ngu ngơ như thế này lại càng không có ǵ đáng để lọt vào mắt ta.

Bản chủ nhiệm hoạt động ra sao loại Trương Khôi làm ǵ biết được. Muốn thấy th́ vào web đi t́m you tube.

Khi ta đặt ra 7 câu hỏi cho Trương Khôi là đă có dụng ư : Ba câu đầu tiên về hai thằng trọc Trí Quang, Đôn Hậu, mụ Tuần Chi, cháu Trương Khôi cần chi phải trả lời nếu không phải là thứ tay sai cuồng tín, chịu sự điều động của một thế lực từ xa. Tuy nhiên Trương Khôi sợ mất thế nên ra sức bao biện. Chuyện về hai thằng trọc Trí Quang, Đôn Hậu không c̣n ǵ để nói v́ đó không phải là tin đồn mà là sự thật hiển nhiên thực tế đă chứng minh. Cháu Trương Khôi viết hớ : “bởi v́ nói mà không thể chứng minh người ấy là ai, hiện nay ở đâu?” v́ dân ở Huế ngày nay đều biết rơ người ấy là ai, hiện nay ở đâu.

 

Việc hai thằng trọc phá quốc, phá đạo đó lớn tuổi hơn ta th́ được chứ cha ta thừa sức đúc ra cả hai thằng trọc đấy. Thằng cáo già Hồ Chí Minh c̣n cao tuổi hơn hai thằng trọc kia nhiều nhưng ta cũng gọi hắn bằng “thằng” v́ chúng đều thuộc hạng lừa dân hại nước như nhau, không có lư do nào để kính trọng chúng.

 

Người quốc gia chân chính không kỳ thị tôn giáo, đối với những người tu hành thật sự , cụ Kim Âu cư xử lịch sự, tôn trọng nhưng thuộc loại “sư đéo Phật Tử, cha chơi con chiên” núp dưới lớp áo tu hành để bắt người khác làm nô lệ t́nh dục, gọi chúng bằng thằng là quá nhẹ. Tu hành ǵ bọn lưu manh hành nghề buôn Chúa, bán Phật.

 

Từ câu thứ tư trả lời thế nào là tùy, chuyện một gă thanh niên đến tuổi động viên, cầu chữ thọ đi vào cảnh sát cũng đâu có ǵ đáng nói nhưng mặc sắc phục để làm chuyện gác ṣng, gác động thu hụi chết th́ quá tệ. Cái cách trả lời của Trương Khôi đă tự bộc lộ việc đương sự nuôi nấng một ḷng hận thù với lực lượng cảnh sát v́ đă sa thải hắn khỏi ngành.

 

Cháu Trương Khôi hết sách lại làm “con rận nằm trong lưng quần” cụ Kim Âu khi dựng chuyện cho cụ là người bắt nạt bố của cụ. Tác giả câu chuyện là một thằng ngu, muốn vu chụp th́ phải là đặt chuyện “public” chứ chuyện gia đ́nh người ta th́ làm sao có ai biết được mà nói, với kể.

 

Chuyện của Trương Khôi th́ bao lâu nay dư luận đă nói đến quá nhiều, chuyện bị sa thải khỏi ngành cảnh sát là sự thật. Ông giáo Phạm Bá Vịnh đă nói lên một số điều, Dân biểu Nguyễn Lư Tưởng đă viết nhiều bài chỉ ra cái láo lếu của Trương Khôi.

 

Trích một đoạn cuối Thư Trả Lời (NLT)

 

(17) Trong sách “Huế ơi! Oan nghiệt!” Bảo Quốc Kiếm đă lư luận rằng: “Vụ Mậu Thân, ông Thiệu biết trước nhưng làm ngơ để mở đường cho Việt Cộng vào giết dân Huế để trả thù v́ dân Huế tranh đấu chống Thiệu-Kỳ...”

Nói như vậy nghe có được hay không? Những người bị VC giết trong Tết Mậu Thân là ai? Xin thưa: Đó là những binh sĩ VNCH, Cán bộ Xây Dựng Nông Thôn, Cán bộ Chiêu Hồi, hồi chánh viên (tức những ngừơi từ bỏ VC trở về với Quốc Gia), Cảnh Sát QG, các Linh Mục và tu sĩ Công Giáo, giáo dân ở làng Phủ Cam, đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt CM, một số thanh niên, sinh viên học sinh (trước đây không theo phe Tranh Đấu). Không có thành phần Tranh Đấu nào bị bắt hay bị giết (ngoại trừ sinh viên Trần Mậu Tư trước đây theo Tranh Đấu sau rời bỏ hàng ngũ Tranh Đấu và gia nhập Đại Việt ?) Chúng tôi cũng chưa hề biết có nhà sư nào bên Phật Giáo bị bắt, bị giết như các Linh Mục và tu sĩ Công Giáo! Những người tên tuổi trong chính quyền và chính đảng bị giết như các ông: Trần Đ́nh Thương (Phó Thị Trưởng), Thiếu Tá Từ Tôn Kháng (Tỉnh Đoàn Trưởng XDNT), ông Bảo Lộc (Phó Tỉnh Trưởng, bị bắt đưa ra Bắc), ông Nguyễn Văn Đăi (Phụ Tá Đại Biểu CP Vùng I, bị bắt đưa ra Bắc)...Lê Ngọc Kỳ (VNQDĐ), Phạm Đức Phác (VNQDĐ), Hồ Thúc Tứ (VNQDĐ), Trần Ngọc Lộ (Bí thư Quận Bộ Phú Vang, Đại Việt CM),v.v...những người đó có phải là những người đi theo các Phong Trào Tranh Đấu chống Thiệu-Kỳ không?

Và c̣n nhiều điều “bất công” “chụp mũ” xuyên tạc” “âm mưu chia rẽ” trong sách “Huế Ơi! Oan Nghiệt” của Bảo Quốc Kiếm tức Trương Khôi mà chúng tôi không có th́ giờ trả lời cho hết. Đến đây, chúng tôi nghĩ rằng cũng đă quá nhiều lời rồi! Xin qúy vị độc giả thông cảm cho. Xin thành thật cám ơn.

 

Viết xong ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

Hết trích

 

 

Bản chất của Trương Khôi là "láo lếu bất cần lư lẽ" như thế nên câu chuyện hắn hiếp dâm một cô gái mù mà một người ở Huế kể cho tôi nghe rất có thể là sự thực. Người miền Nam không lạ ǵ công việc của ngành Xây Dựng Nông Thôn. Chuyện đi làm công tác rồi gần gũi, dan díu t́nh cảm không phải là hiếm. Nhưng chuyện gạ gẫm rồi hại đời một cô gái mù th́ quả thật bất nhân hết chỗ nói. Phản ứng của đương sự qua cách trả lời theo kiểu côn đồ núng thế bất cần đă tự bộc lộ nhiều điều đáng nghi ngờ. “Có tật giật ḿnh” nên phản ứng của đương sự rất ư kỳ quặc.

Người lương thiện như tùng bách, “cây ngay không sợ chết đứng”.

Chuyện không có thật dù người ta có dàn dựng, bịa đặt đến đâu cũng chẳng can chi mà nổi nóng để chửi vung xích chó như một sự thú nhận. Sự việc xẩy ra đă hơn bốn mươi năm biết đâu c̣n nhiều uẩn khúc như thiên t́nh sử.

Cháu Trương Khôi tỉnh lại đi. Không nên hoảng hốt như thế.

 

 

Kim Âu

 

Oct 15 /2011

 

AI LÀ TÁC GIẢ SÁCH BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG

 

Đọc cái đầu bài của thằng cháu Trương Khôi, chúng tôi lại thấy buồn cho thân phận của hắn. Đúng là loại cứt lộn lên đầu. Tác giả sách Biến Động Miền Trung có tên trên b́a sách, chỉ có người mù mới không thấy v́ thế đọc cái đề bài người ta chỉ lắc đầu cho vào sọt rác. Có ai hơi đâu đi đọc bài viết của thằng khùng này.

Nhớ lại tuần trước, thằng cháu Trương Khôi này tự dưng nó rập đầu gọi chúng tôi bằng Cụ, rồi cứ thế Cụ Cụ, cháu cháu chứ chúng tôi nào có muốn. Thấy hắn thành tâm bắt (làm) cụ chẳng lẽ lại nhẫn tâm tống cho hắn một đạp, đuổi đi th́ quá đáng.

Thôi th́ “nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định”, biết đâu đó là nhân duyên “Cụ Cháu” nên đành phải “độ” cho cái thứ ngạ quỷ này.

Ấy thế mà chỉ trong ṿng có vài hôm, thằng cháu Trương Khôi bất nhân, vô học này quay đầu nghẹo cổ như con tḥ ḷ sáu mặt. Hết Cụ, đến anh, rồi lại chú em.

Qúy vị tha lỗi cho hắn, thằng Trương Khôi này chạy loạn từ Quảng Trị vào Huế ở đợ, nhận vơ làm dân Huế chứ “Huế chi mà lạ rứa”? Người Huế gốc dẫu sao cũng là dân đất Thần Kinh tuy là vùng phủ biên, đất mới, văn hiến không bằng Thăng Long nhưng được hơn 150 năm là kinh đô triều Nguyễn (1802 – 1954), nên cũng cung đ́nh, nhă nhạc, lăng tẩm mọc khắp nơi. Người gốc Huế th́ “Giấy rách phải giữ lấy lề” có ai giống như loại Trương Khôi.

Chúng tôi đă lỡ mở ḷng “độ” hắn, nhận làm Cụ của hắn rồi nên cho dù “cha nó (Trương Khôi) có lú” th́ diễn đàn cũng vị t́nh Cụ Kim Âu của nó khôn, c̣n biết trước sau.

Qúy vị thủng thỉnh để chúng tôi dạy dỗ, giáo hóa tên này, nó mất dậy nhưng “mưa lâu ắt thấm đất”. Thằng cháu này nó vốn thế, lủi như chuột, bạ đâu gặm đó. Chuột bị đập th́ chạy trối chết nên c̣n biết mô tê mà chống đỡ. Cháu Trương Khôi chót dại hỗn hào với đời nhiều rồi nhưng hỗn với Cụ Kim Âu th́ cụ phải dạy dỗ hắn cho phải đạo. Cả diễn đàn đều thấy rơ cháu nó khoe văn, khoe chữ với Cụ của nó nhưng chỉ một bài đă chui xuống hạ bộ; tưởng cháu nó có chiêu thức ǵ đặc biệt cho cam, rốt cuộc cả mấy bài toàn là chuyện nhảm nhí “I Tờ”, văn chương chợ cá. Lư luận xương sống (hay sống sượng) của Ấn Quang phái “đạo phá- dân tộc” chỉ một chiêu là gẫy gập. Cùng đường, cháu Trương Khôi chỉ có cách đi kiếm rác rưởi, bùn đen quăng đầy lên mạng. Những thứ ám khí, hỏa mù đó; mấy năm nay những tên bại tướng của Kim Âu đều xử dụng để tháo chạy, hăy để cho hắn tự sướng với những chuyện bịa đặt lỗi thời đó.

Bản chất cháu Trương Khôi đă phơi ra như vậy nhưng cháu nó lại nỏ miệng vu vạ. Diễn đàn đều thấy, chúng tôi thừa lịch sự, đâu cần chửi cha, mắng mẹ thằng cháu Trương Khôi bao giờ. Chúng tôi viết đàng hoàng đâu ra đấy. Cụ th́ ra cụ, cháu th́ ra cháu.

Bọn lưu manh buôn Chúa, bán Phật, phản Dân, hại Nước, tội chúng tày trời th́ bất đắc dĩ phải gọi chúng bằng nhân xưng đại danh tự “thằng”.

Chữ nào ra chữ nấy; nghĩa đen, nghĩa bóng đầy đủ. Cháu Trương Khôi nó thắc mắc vớ vẩn v́ lâu nay nó hoang tưởng, tự cho rằng nó là ghê gớm lắm (một ḿnh một kiếm - kiếm băi cứt - để ngửi, giải quyết cơn đói). Cháu Trương Khôi nghĩ nó là Bồ Tát Hộ Pháp phái Ấn Quang nên rông rỡ nhưng khốn nỗi khả năng của cháu Trương Khôi chỉ là loại cóc nhái, nhờ ở trong đám mù nên thằng chột làm vua “múa kiếm gỗ đâm nát băi phân” và lấy thành tích đó làm đắc ư.

Từ nay th́ thôi nhé, bàng môn tả đạo Ấn Quang gặp phải danh môn chính phái th́ chỉ c̣n có nước “hàm huyết phún nhân”. Khả năng thằng cháu Trương Khôi chỉ đến thế. Xương sống lư luận của hắn đă bị Kim Âu này bẻ gẫy rồi, coi như phế vơ công. Hết đời hắn chỉ c̣n biết nói năng lảm nhảm.

Qúy diễn đàn cứ theo dơi sẽ thấy, ngoài việc lập đi lập lại những câu hỏi mang dấu ấn bệnh tâm thần, thằng cháu Trương Khôi của tôi sẽ không c̣n làm được điều ǵ gây tác hại cho ai. Trong xă hội tự do này không ai bịt miệng ai nhưng hắn chỉ có thể chửi bừa băi như con chó cún trong chuồng sủa vung xích nhưng không đáng quan tâm.

Việc của Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản dựng lên một chiến tuyến rạch ṛi, công khai thu chi tài chính và mục đích xử dụng tài chính. Chỉ có bọn tay sai và Việt Cộng nằm vùng mới t́m cách đánh phá, ngăn chặn. V́ thế diễn đàn không ngạc nhiên khi thấy tổ đặc công nằm vùng liên mạng của mụ Nguyễn Thị Lưu nay chuyên dùng nick doquangnc hết ḷng tiếp tay thằng cháu Trương Khôi ra sức quậy phá.

Tội nghiệp! Mấy diễn đàn hiện nay bọn chúng sử dụng, cộng lại chỉ được vài trăm thành viên v́ lối viết lách quá sức hạ cấp không có diễn đàn đứng đắn nào chấp nhận. Điều này cho thấy tṛ ném bùn xuyên tạc đă mất dần đến...không c̣n đất đứng.

 

Kim Âu

Oct 16/2011

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: