MINH THỊ

DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG CẦN THẮP ĐUỐC ĐI T̀M TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN  QUYỀN Ở WASHINGTON, MOSCOW, PARIS, LONDON, PÉKING, TOKYO. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG  CỦA BỌN NÔ LỆ VỌNG NGOẠI LÀM NHỤC DÂN TỘC, PHẢN BỘI TỔ QUỐC, ĐĂ ĐƯA ĐẾN KẾT THÚC ĐAU THƯƠNG VÀO NGÀY 30 - 4- 1975 ĐỂ LẠI MỘT XĂ HỘI  THẢM HẠI, ĐÓI NGHÈO, LẠC HẬU Ở VIỆT NAM GẦN NỬA THẾ KỶ NAY. ĐĂ ĐẾN LÚC QUỐC DÂN VIỆT NAM PHẢI DŨNG CẢM, KIÊN QUYẾT ĐỨNG LÊN GIÀNH LẠI QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VẬN MẠNG CỦA ĐẤT NƯỚC.  

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Đà Lạt

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

ĐÔI D̉NG NHẬN ĐỊNH

 

về cái gọi là Cách Mạng Trắng

 

 

 

 

 

 

 

Đối với tôi, Hoàng Duy Hùng chỉ là một người em có thâm giao hơn chục năm thuộc thế hệ sau, không nằm trong thành phần lănh đạo chế độ Việt Nam Cộng Ḥa cũ, không tự phong, mạo nhận chức trách đại diện, không động chạm hay gây thiệt hại ǵ đến danh dự của khối Người Việt Quốc Gia Chân Chính, nên việc công khai chọn một con đường hành động cho riêng cá nhân hay tổ chức của Hoàng Duy Hùng không buộc tôi phải lên tiếng công kích hay kết án như Đỗ Mậu, Nguyễn Cao Kỳ hay các tổ chức hoạt đầu buôn bán chiêu bài ái quốc để móc túi đồng bào, đồng hương nhưng chuyên nghề đi đêm với Cộng sản để làm chim mồi, tay sai cho chúng tiêu diệt người yêu nước ở quốc nội.

 

Trên xứ sở tự do này không ai có quyền cưỡng bách người khác phải làm theo phương thức của ḿnh v́ thế Hoàng Duy Hùng có quyền mơ mộng, có quyền nuôi dưỡng ảo tưởng, có quyền cho rằng đă t́m ra một con đường mới để đi nhưng thực tế cái gọi là “Cách Mạng Trắng” nói đúng hơn là “Cách Mạng Ḥa B́nh”  không phải là phát minh, sáng kiến mới lạ ǵ (tôi không muốn viết về vấn đề này v́ bài của ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất đă quá đủ) và khẩu hiệu “Đối Thoại Tranh Đấu Từng Phần” của Hoàng Duy Hùng hay “Đối Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài” của đảng Việt Tân về bản chất không khác ǵ nhau. Dù Việt Tân có dùng chữ “…Đầu”  và Hoàng Duy Hùng dùng chữ “…Thoại” chung cuộc về phương thức vẫn là “Đối Thoại”. Nhưng muốn đối thoại với kẻ thù trước tiên phải “Ḥa” sau đó mới dẫn đến “Hóa”. V́ thế muốn thay đổi hành động “Ḥa Hợp – Ḥa Giải” thành “Ḥa Hợp – Hóa Gỉai” tiến tŕnh bắt buộc vẫn phải khởi hành từ “Ḥa Hợp-Ḥa Giải”rồi tùy theo sự phát triển của t́nh h́nh để tiến tới “Hóa Giải”.

Tuy nhiên với một kẻ thù không bao giờ chấp nhận “Ḥa” mà chỉ cho phép “Hàng” th́ việc Hoàng Duy Hùng “chọn con đường “Ḥa Hợp-Ḥa Giải“ dù có thêm vào khẩu hiệu “Đấu Tranh Đối Thoại Từng Phần” chung quy vẫn là “Đầu Hàng Cộng Sản”, phản bội lại lập trường của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Sau mấy năm ồn ào tranh căi, chửi rủa lẫn nhau giữa hai nhóm “Chống“ và “Hàng” ở Houston. Hoàng Duy Hùng đă làm một chuyến“cẩm y hồi hương”, thổi phồng chuyến đi của một dân cử cấp thấp nhất ở Hoa Kỳ (nghị viên) như là “một chuyến đi công cán v́ lợi ích kinh tế của thành phố và cư dân Houston”. Nh́n h́nh ảnh Hoàng Duy Hùng khoa trương trên liên mạng kèm theo những ghi chú hết sức ấu trĩ, tôi có cảm giác Hoàng Duy Hùng đang trong cơn mê sảng, không đủ tỉnh táo nên cường điệu hóa những chuyện vớ vẩn, gây ra tác dụng ngược.

Kết cuộc phản ứng phẫn nộ của một bộ phận người quốc gia chống cộng liên kết với những kẻ tranh danh hăo ở Houston buộc Hoàng Duy Hùng phải nhận một thất bại hết sức cay đắng.

Trong lá thư vừa qua, phía biện minh cho Hoàng Duy Hùng đă không tỉnh táo khi cho rằng Hoàng Duy Hùng dùng “gậy ông đập lưng ông” để “vạch trần bộ mặt xảo trá của công an cộng sản” - mà toàn dân tộc Việt Nam đă biết tỏng ṭng tong từ năm 1946, đồng thời cho rằng “ông Kim Âu đang giúp cho Al Hoàng cách quá tinh vi khéo léo”.. Nhưng sự thực chúng tôi chỉ mượn bài viết trên trang nhà của Nguyễn Tấn Dũng để đập vỡ đầu bọn chủ trương “Ḥa Hợp-Ḥa Giai”, đồng thời nhắc khéo Hoàng Duy Hùng không nên làm chuyện vô ích.

 

Thực tế Hoàng Duy Hùng không hề phá vỡ chính sách Ḥa Hợp Ḥa Giải của CSVN, cũng không làm sáng tỏ thêm điều ǵ bởi lập trường bất dung của Việt Cộng cho đến nay vẫn trước sau như một.

 

Theo nhận định của chúng tôi, mục đích của Hoàng Duy Hùng là dùng “khổ nhục kế” để thi thố một cuộc “Cách Mạng Trắng” như chủ kiến chứ không phải làm chuyện thừa thăi như ông Tâm viết. Nhưng “khổ nhục kế” của Hùng không phài là “âm mưu tinh vi” nên thất bại ngay khi khoa trương về ư tưởng gọi là “Cách Mạng Trắng”.

Sở dĩ tôi dùng chữ “khổ nhục kế” v́ đến giờ phút này cá nhân tôi vẫn xác quyết Hoàng Duy Hùng có nhiều tṛ “manipulate” khiến thiên hạ ghét nhưng Hoàng Duy Hùng không phải là Cộng Sản.

Sau khi bất ngờ mất chức nghị viên cho một đối thủ không xứng tầm, Hoàng Duy Hùng vội vă có phản ứng đối phó bằng cách tuyên bố sẽ ra ứng cử chức vụ dân biểu tiểu bang Texas, tại thành phố Houston, vận động thành lập cái gọi là Liên Minh “Cách Mạng Trắng” nhằm gỡ lại vốn liếng hoạt động đă mất.

 

Nhưng muốn thực hiện “cuộc cách mạng trắng”, điều kiện tiên quyết là phải có nhiều người trở về Việt Nam xin vào quốc tịch làm công dân CHXHCNVN, sinh cư tại nhiều địa phương trong nước (khổ nhục kế) cho đủ thời gian và đáp ứng đủ mọi điều kiện ắt có và đủ để ứng cử vào chức vụ đại biểu các cấp từ phường xă cho đến quốc hội nhằm thực hiện “Đối Thoại Tranh Đấu Từng Phần”. Chỉ nội khoản nhân sự này xem như kế hoạch hoàn toàn bế tắc.Tuy nhiên nếu có nhân sự ứng cử th́ việc đắc cử trở thành ủy viên hội đồng xă ấp hay chủ tịch xă cũng là chuyện không dễ. Đặt trường hợp có được vài ghế nhưng với cái lư lịch đă từng ở Hoa Kỳ lâu năm, không có thực lực, nhân thân bị kiểm soát 24/24 th́ thử hỏi làm được ǵ ở nghị trường.

 

Lịch sử cận đại đă cho chúng ta biết, khi quân đội Nhật đầu hàng Đồng Minh năm 1945, lực lượng của Cộng sản c̣n non yếu nên Hồ Chí Minh đă chủ trương dùng “tŕ hoăn kế” để đối phó với Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc) và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội (Việt Cách). Theo thỏa thuận ngày 24 tháng 12 năm 1945 giữa Việt Minh và hai đảng này, trong đó Việt Cộng tự nguyện biếu tặng 70 ghế đại biểu quốc hội năm 1946 cho hai đảng, không qua bầu cử. Kết cuộc thảm hại từ sự ngây thơ của các tiền bối trong Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc) và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội (Việt Cách) đă đẩy các thành phần quốc gia vào thế bại vong đến nay vẫn chưa gượng dậy nổi.

 

Liên minh cách mạng trắng hiện nay cần bao nhiêu ghế? Những tổ chức bịp bợm, lừa gạt đồng bào ở hải ngoại kiếm ăn cần thêm bao nhiêu ghế? Ghế đó ngày xưa thô sơ là ghế có lắp bàn chông, ngày nay tinh vi hơn là ghế điện. Những nhà dân chủ tự phong “amateur”, những “trí thức” mơ ngủ thấy đứt tay chẩy máu là hết hồn,” được th́ tranh ăn, thua lo chạy trước” chỉ chuyên nghề viết thỉnh nguyện thư, kiến nghị, thư gởi Chủ Tịch, Thủ Tướng để xin xỏ, không có khả năng, bản lĩnh, can đảm để trở về sinh sống ở Việt Nam nói ǵ “Đối Thoại Tranh Đấu Từng Phần” với Việt Cộng.

 

Lịch sử chưa đủ chiều dài để người ta quên rằng tập thể Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ h́nh thành từ một tập thể chưa đánh đă chạy (và chạy tuốt ra khỏi gịng lịch sử của dân tộc) từ trước ngày 30- 4 - 1975.  Bị ám ảnh bởi cuộc bại tẩu nhục nhă nên bốn chục năm qua, nhóm người này ra sức tự an ủi bằng cách thậm xưng cho ḿnh những sứ mệnh cứu quốc trọng đại, đẫm tính chất hoang tưởng đến nỗi người nghe có cảm giác quốc dân Việt Nam không phải là con người nên cam chịu kiếp sống nô lệ, chỉ trông chờ vào sự giải cứu của những “nhà dân chủ”, “nhà ái quốc” đang sinh cư ở Hoa Kỳ và sẽ trở về thống lĩnh toàn dân nổi dậy giải thể cộng sản theo kiểu “Cách Mạng Đua Xe” hay “Cách Mạng Trắng.

 

Cổ nhân đă dạy:”Trai trung nghĩa không theo hai Chúa. Gái tiết liệt không thờ hai Chồng”. Người ái quốc chân chính phải trung thành với tổ quốc và dân tộc của ḿnh, đặt lợi ích của tổ quốc và dân tộc lên bản vị tối thượng. Thật là hài hước khi những “nhà ái quốc” Việt Nam lại nhanh chóng tuyên thệ trung thành với một quốc gia khác và phó thác vận mệnh của dân tộc vào tay ông chủ Mỹ. Xem ra không khác ǵ Lê Chiêu Thống, sinh mệnh của cả một triều đại cũng phó thác cho thiên triều Măn Thanh. Có khác chăng Lê Chiêu Thống là một đấng quân vương c̣n “những nhà lănh tụ tự phong hoang tưởng người Mỹ gốc Việt, là những kẻ vong thân trên bước đường “tha phương cầu thực” thay v́ “tỵ nạn chính trị”.

 

Gần bốn chục năm có mặt trên lănh thổ Hoa Kỳ, tính ra con số người thực sự tham gia hoạt động chính trị rồi chiếm được một vị trí dân cử cấp thấp đem so với các cộng đồng khác cũng chỉ thuộc hàng đội sổ. Cá biệt ở hai tiểu bang đông cử tri Mỹ gốc Việt có được Trần Thái Văn ở Cali và Hubert Vơ ở Houston lên tới dân biểu tiểu bang. Nhân vật “nứt đất nổi lên” mấy năm trước là Cao Quang Ánh bất ngờ được “chúa cho” một nhiệm kỳ chức dân biểu liên bang Louisiana rồi mau chóng sụp lỗ, nay quay ra hiệp đảng với Nguyễn Đ́nh Thắng một tên chuyên nghề xin phân (tiền tài trợ) kèm theo việc lừa bịp quyên góp đồng bào nhẹ dạ để kiếm ăn. Hầu hết  số dân cử người Mỹ gốc Việt c̣n lại chỉ đạt tới chức nghị viên hội đồng thành phố là tận nhân lực. Tuy nhiên v́ “căn bệnh thắng lợi tinh thần hoang tưởng, thói lên đồng tập thể” và thái độ hănh tiến của  những nghị viên trẻ này khiến cộng đồng địa phương, rồi khắp nơi đă thổi phồng họ lên như những nhà chính trị lỗi lạc, những nhân tài kiệt xuất đă tham gia vào chính trị gịng chính để chi phối, lèo lái chính sách của Hoa Kỳ vào con đường thay đổi t́nh thế ở Việt Nam trong khi những người hiểu biết chỉ ngậm cười.

Bởi năo trạng như vậy, trong cộng đồng Việt Nam Tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại chúng ta thường bắt gặp những ngôn từ khoa trương ca ngợi những người thuộc thế hệ sau hoạt động trong lĩnh vực chính trị một cách lố bịch, mục  đích kiếm sự ủng hộ tài chánh và lá phiếu của đồng hương như :“Tuổi trẻ hải ngoại đă lần lượt dấn thân, tham gia hoạt động trong gịng chính để đấu tranh cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam.v..v.”.

Trong khi mọi người đều hiểu, công dân Mỹ gốc Việt đă tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ phải phục vụ quyền lợi Hoa Kỳ, nếu cá nhân nào kiếm “job” chính trị, hành chánh, công chức trong xă hội Hoa Kỳ đều bắt nguồn từ nhu cầu lợi ích và sở nguyện cá nhân họ chứ không đáp ứng được ǵ cho đất nước và dân tộc Việt Nam cách xa nửa ṿng trái đất. Trong vai tṛ dân cử , công bộc, họ phải tuân theo luật lệ, chính sách của Hoa Kỳ, phục vụ cho lợi ích thiết thực của cư dân địa phương là những người đă bỏ phiếu, đóng thuế để trả lương cho họ chứ không phải để phục vụ cho lợi ích của những công dân của một quốc gia khác (dù là cội nguồn của họ).

Do đó bất cứ một người Mỹ gốc Việt nào thắng cử, đạt được mục đích, thường quay lại phản bội những Người Việt Quốc Gia đă ủng hộ họ.

 

Bài học lịch sử xa xưa cho thấy triều đ́nh Măn Thanh xem thường, khinh rẻ bỏ mặc tự quân Lê Chiêu Thống để muối mặt thương thuyết với Bắc B́nh Vương Quang Trung Nguyễn Huệ là người chấp chiểu binh quyền đă “Đánh cho để dài tóc/ Đánh cho để đen răng/ Đánh cho chúng chích luân bất phản/ Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn/ Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ”, khiến hàng chục vạn quân xâm lược Măn Thanh đă bỏ mạng dưới vó ngựa của các chiến binh nhà Tây Sơn vào mùa xuân Kỷ dậu 1789.

 

Lịch sử đương đại tái diễn quy luật của muôn đời, chính quyền Hoa Kỳ đổi thù thành bạn, hợp tác với thể chế bạo trị ở Việt Nam trên tất cả mọi lĩnh vực, gọi là “hợp tác toàn diện”, bởi tập đoàn Mafia Cộng sản cai trị ở Việt Nam vẫn là một thực thể đang thủ đắc lănh thổ, không phận, lănh hải, tài nguyên của đất Việt; một vùng đất có ưu thế địa chiến lược, địa chính trị, quân sự, giao thông hàng hải của thế giới vừa có tính chất bàn đạp, cửa ngơ vừa là nút chặn sự bành trướng của Trung Cộng ra Thái B́nh Dương, Ấn Độ Dương và Đông Nam Á. Sở dĩ Mỹ hợp tác với Việt Cộng là v́ quyền lợi của Mỹ chứ không phải v́ lư do nhân đạo, tử tế, hào hiệp, quân tử. Hăy nh́n việc Hoa Kỳ cấm vận Cuba hơn 50 năm nay là rơ.

Tóm lại sân khấu chính trị ở Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ không phải là bàn đạp, bệ phóng hay công cụ, lực lượng phục quốc của cộng đồng Mỹ Việt. Chỉ có những bộ óc bệnh hoạn mới cho rằng đây là nơi thi thố tài năng cứu nước, giúp dân (Việt Nam). Và cũng không nên hoang tưởng đến một thời điểm tương lai, khi có vài cậu Mỹ Vàng nào làm Bộ Trưởng Quốc Pḥng, hay Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ lúc đó chính phủ Mỹ sẽ  lật đổ bọn Việt Cộng để mấy cô cậu Mỹ Vàng về làm tổng thống và đệ nhất phu nhân ở Việt Nam.

Lịch sử của cộng đồng Tiệp Khắc lưu vong ở Hoa Kỳ có một nhân vật sáng giá nhất là cựu ngoại trưởng Madeleine Albright (nữ ngoại trưởng đầu tiên của Hoa Kỳ) cũng không thể trở về làm tổng thống Tiệp Khắc hậu cộng sản.

 

Tóm lại cái gọi là Cách Mạng Trắng chỉ là viễn mơ, và câu chuyện tham gia chính trị gịng chính để thay đổi cục diện ở Việt Nam chỉ là chuyện tiếu lâm trong buổi “trà dư tửu hậu”.

 

Trong khi việc dùng kế sách tâm công, tằm ăn dâu, cài răng lược, chiết cành, cắt rễ nhằm tiến tới cuộc cách mạng dân chủ ḥa b́nh để phục hưng dân tộc Việt Nam đă được các lực lượng quốc dân yêu nước chân chính ở quốc nội âm thầm thực hiện theo cương lĩnh tạm ghi lại dưới đây từ thập niên 80  đă đạt nhiều thành quả khả quan-sau khi các cuộc kháng chiến vũ trang chống cộng tự phát từ 1975 ở quốc nội hoàn toàn chấm dứt (việc người tù Phạn văn Bàn mới qua là một thực chứng)-:

 

1-Vũ đài và chiến địa đấu tranh giải trừ tai họa cộng sản của Quốc Dân Việt Nam là ở tại Việt Nam.

2- Trong t́nh thế hiện nay tất cả những tổ chức xă hội, từ thiện, tôn giáo, chính trị Việt Nam ở quốc ngoại cuối cùng đều là công cụ của ngoại bang hoặc là cánh tay nối dài của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam.

3-Lực lượng có thể hoàn thành cuộc cách mạng phục hưng dân tộc tương lai là lực lượng quốc dân tại quốc nội và những người cộng sản thành tâm hối ngộ.

4- Lực lượng quốc dân có nhiệm vụ chuyển hóa đảng Cộng Sản Việt Nam từ đảng của giai cấp vô sản trở thành đảng của giai cấp tư sản.

5- Lực lượng quốc dân có nhiệm vụ đào sâu mâu thuẫn quyền lợi kinh tế, tài chính giữa các phe nhóm để phân hóa đảng Cộng sản, bước đầu tiến tới đa nguyên, đa đảng.

6- Lực lượng quốc dân có nhiệm vụ đào sâu sự khác biệt khuynh hướng giữa các phe nhóm để tách rời, tiến tới thực hiện dân chủ đa nguyên, đa đảng.

7- Lực lượng quốc dân có nhiệm vụ tập hợp các phe nhóm có khuynh hướng dân chủ tạo thành liên minh để cô lập và giải tán đảng Cộng sản.

………

Điều quan trọng cần thấy ở quốc nội không phải là một khoảng trống. Nhưng các lực lượng quốc nội không bao giờ bắt tay với những kẻ bất trung, không thể tin cậy những bọn hèn nhát, phản phúc, chưa đánh đă chạy để tự sát tập thể. Những người chỉ v́ vài đồng tiền, quyền lợi nhỏ mọn đă vong thân không đủ tư cách nói đến chuyện nước non.

Lịch sử cộng đồng Việt Nam tha phương cầu thực ở hải ngoại đầy rẫy những tổ chức, phong trào chuyên diễn tuồng đấu tranh dởm để lừa bịp, kiếm chác, gỡ gạc túi tiền đồng bào để làm giàu như "gà què ăn quẩn cối xay".

Thực tế đó cho thấy những người không giữ được đức trung chỉ đứng ở bên lề của lịch sử, viết ra thế này nhiều người cay mũi nhưng sự thật vẫn là sự thật. Riêng cá nhân tôi, đến Hoa Kỳ hơn hai chục năm nhưng chưa nhập quốc tịch để trở thành công dân quốc gia sở tại khi vẫn c̣n có thể đóng góp chút tâm t́nh với anh em quốc nội. Chọn con đường đấu tranh cách mạng dân tộc là phải giữ lấy tinh thần vô kỷ, vô công, những ǵ chúng ta làm chưa xong mà vốn thời gian đă cạn sẽ có những người thuộc thế hệ sau kế tục. Không có ǵ phải thất vọng nếu khi ta ĺa đời mà ước nguyện chưa thành, quan trọng là không hổ thẹn với tiền nhân đă bao đời hy sinh cho tổ quốc và dân tộc trường tồn vĩnh cửu.

Tôi không đứng trong hàng ngũ những người đi theo lối ṃn 40 năm qua nếu không muốn nói là bài xích cái phương thức đấu tranh đó dù đấu tranh không từ bỏ bất cứ phương thức nào cả mà phải tùy theo tương quan tam tài (thiên thời, địa lợi, nhân ḥa), phương thức nào không hiệu quả xét ra c̣n làm mất chính nghĩa quốc gia th́ không nên dùng, tuy nhiên quan trọng nhất ta định làm ǵ không nên lộ cho đối phương biết.

Cuộc chiến trường kỳ thầm lặng ở quốc nội đă dẫn đến nhiều thay đổi và đang tiến tới một cuộc cách mạng phục hưng dân tộc. Hiện nay đảng Cộng Sản Việt Nam biến chất có khoảng gần 4 triệu đảng viên đang kư sinh trên tổng số 92 triệu dân Việt Nam giống như một cành táo ghép trên gốc cây mẹ sinh ra trái táo đỏ vỏ nhưng ruột khi chín sẽ vàng. Thực tế ở Việt Nam cho thấy sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam là một hiện tượng nghịch lư, quái đản nhất trong lịch sử nhân loại nên sự sụp đổ sẽ diễn ra như một tất yếu.

 

Bọn giặc nội xâm Cộng Sản sẽ tan ră không phải do “bất chiến tự nhiên thành” mà theo đúng quy luật của lịch sử, những thể chế, thế lực cầm quyền không phù hợp với nguyện vọng của quốc dân, không đáp ứng được yêu cầu của quốc dân sẽ bị đào thải bởi chính những phong trào phản kháng của quốc dân. Đảng Mafia Cộng Sản Việt Nam dù cực kỳ xảo quyệt, phản động nhưng không thể kéo ngược bánh xe lịch sử.

 

Ngược gịng thời gian, chúng ta thấy vào đầu thế kỷ thứ XX tập đoàn tài phiệt ở Wall Street mưu toan thiết lập một trật tự thế giới mới (New World Order) đă tài trợ cho Lenin -một đại biểu đứng đầu Quốc Tế Cộng Sản- lật đổ Sa Hoàng thành lập “nhà nước chuyên chính vô sản” đầu tiên trên thế giới tại Nga năm 1917. Thời điểm đó là buổi b́nh minh của Quốc Tế Cộng Sản nhưng sau bảy mươi năm do không đáp ứng được yêu cẩu đối trọng của học thyết cân bằng để tiến bộ, ngược lại chỉ tác quái, tàn hại cộng đồng nhân loại, lộ rơ bản chất phi nhân nên bị tuyệt đại các dân tộc trên thế giới thải vào sọt rác của lịch sử.

 

Đảng Cộng Sản Việt Nam vốn là tay sai của Quốc Tế Cộng Sản, nên  sau khi hệ thống Quốc Tế Cộng Sản sụp đổ từ gốc rễ, chúng đă mất phương hướng lộ rơ “bản lai diện mục” là đảng của bọn ăn cướp.

Qua những cuộc cướp bóc tàn tệ ngụy trang dưới h́nh thức “quốc hữu hóa, hợp tác hóa, cách mạng quan hệ tư hữu” ở miền Bắc sau năm 1954 và miền Nam sau 1975, ngày nay bọn kẻ cướp đă trở thành những nhà tư sản, tư bản đỏ tạo thành giai cấp bóc lột mới mang bản chất Mafia.

 

Hiến pháp của đảng Mafia Cộng Sản Việt Nam sao chép nguyên tắc “chính quyền của dân, do dân và v́ dân” nhưng thực tế cho thấy thể chế do đảng Mafia Cộng Sản Việt Nam dựng lên là”chính quyền bịp dân, cướp dân và hại dân”,  là “chính quyền của Mafia, do Mafia và v́ Mafia” hành động của chúng là hành động bọn“cướp nước, hại nước và bán nước”.

 

Không có một dân tộc nào trên thế giới trải qua một thời kỳ chiến tranh dai dẳng như dân tộc Việt Nam, lại bị bọn cộng sản cầm quyền tước đoạt toàn bộ các phương tiện sản xuất  qua chính sách quốc hữu hóa, cải tạo công thương nghiệp, tước đoạt đất đai của người nông dân, triệt để bần cùng hóa, vô sản hóa và nô lệ hóa toàn thể quốc dân. 

Thâm độc hơn, bọn cộng sản đưa một tên tướng sát quân chuyển qua làm công tác đặt ṿng, thắt buồng trứng, triệt sản để đẩy dân tộc Việt Nam vào con đường diệt chủng, diệt vong nhưng thành công của cuộc vận động chống triệt sản của quốc dân khiến sinh suất vẫn không giảm, ngược lại c̣n tăng trưởng mạnh mẽ đến nay đứng vào hàng 14 trên thế giới đủ sức bảo vệ tổ quốc và dân tộc trường tồn vĩnh cửu, đủ thực lực đánh lui tất cả các cuộc xâm lược vũ trang vào lănh thổ Việt Nam của bọn ngoại xâm phương Bắc hay bất cứ thế lực nào trong tương lai.

 

Sau năm 1982, quốc dân Việt Nam đă buộc bọn Cộng Sản phải đưa vào hiến pháp 1992 những điều khoản công nhận quyền tư hữu tài sản cá nhân, công nhận kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế gia đ́nh, công nhận công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật, công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn đồng thời bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế của công dân, xóa bỏ chính sách quốc hữu hóa.

 

Những bằng chứng thượng dẫn cho thấy quốc dân Việt Nam đủ khả năng và trí tuệ để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc không cần nương tựa vào thế lực ngoại bang để rồi tiếp tục rơi vào tay những bọn đồng minh phản bội hay những bà mụ xảo quyệt..

 

Lịch sử từ ngày các bộ tộc Lạc Việt lập quốc đến nay dù “sơn hà cương vực đă chia, phong tục Bắc Nam có khác”  nhưng tham vọng của Trung Hoa không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên tinh thần bất khuất và sức sống mănh liệt của dân tộc Việt Nam đă xóa bỏ ư tưởng tiến hành một cuộc xâm lược vũ trang vào lănh thổ Việt Nam của tập đoàn lănh đạo Trung Nam Hải. Nhưng tập đoàn Mafia Cộng Sản Việt Nam đă thâu đoạt được những lợi ích, thắng lợi từ những  điều chỉnh chiến lược của các thế lực quốc tế qua việc lừa dối cả dân tộc lao vào cuộc chiến giành độc lập, nên đủ khôn ngoan để hiểu nếu chúng manh tâm trắng trợn bán nước th́ đó chính là ngày tàn của chúng.

 

Bằng chứng vào năm 1979, một bộ phận thân Trung Cộng trong đảng Cộng Sản Việt Nam đứng  đầu là Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Văn Hoan, Phó chủ tịch Quốc Hội Chu văn Tấn đă mưu toan bàn giao miền Bắc cho Trung Cộng. Đối diện với sự lấn át của bộ phận thân Trung Cộng và sự phân hóa nội bộ của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Việt Cộng đă biết trước không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh với Trung Quốc nên chúng đă chuẩn bị bằng cách chuyển các cơ quan trực thuộc trung ương, chuyển nhóm tù “gián điệp biệt kích”, tù chính trị  không thể để lọt vào tay Hồng Quân Trung Quốc từ biên giới Việt Trung về đồng bằng Bắc Bộ. Sau đó họ hoàn toàn bỏ ngỏ sáu tỉnh biên giới, khi Hồng Quân Trung Cộng phát động chiến tranh vào ngày 17/2/1979, quốc dân Việt Nam đă trả lời. Chỉ với dân quân và các lực lượng địa phương đứng dậy giữ nước, chống trả lại lực lượng Bắc xâm nhưng cho đến khi cuộc chiến chấm dứt Lạng Sơn vẫn đứng vững không thất thủ. Hồng Quân Trung Quốc bị chặn đứng tại chân cầu Khánh Khê cửa ngơ vào Lạng Sơn dù đă trải quăng đường 16 km bằng xác lính Trung Hoa. Tinh thần yêu nước nồng nàn của những sắc dân thiểu số của dân tộc Việt Nam ở sáu tỉnh biên giới đă viết lên một trang sử chống ngoại xâm vô cùng oanh liệt.

Tháng 6 năm 1979, Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Văn Hoan được Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam dàn cảnh cho đi chữa bệnh để chuyển “hộ khẩu” sang Trung Hoa, Phó chủ tịch Quốc Hội Chu văn Tấn và một bộ phận lớn thân Trung Hoa đều bị quản thúc. Trước quyết tâm hy sinh bảo vệ lănh thổ của quốc dân, Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam lập tức tranh đoạt công lao một cách xảo quyệt, ra lệnh cho Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam công bố “Sách Trắng :Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua” vào ngày 4 tháng 10 năm 1979. Tuy vậy chiến tranh biên giới Việt Trung chưa chấm dứt, cuộc chiến tranh chấp các cứ điểm chiến lược để giành ưu thế quân sự kéo dài cho tới khi những trận đánh “khôi phục lănh thổ ở Lăo Sơn thất bại v́ có nội gián cung cấp cho Hồng quân Trung Cộng  toàn bộ kế hoạch hành quân”.

 

Nội gián nào nếu không phải chính Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam đă thí toàn bộ 3700 quân trong một trận đánh, chấp nhận nhường một số cao điểm chiến lược cho Trung Cộng để được tồn tại?

 

Đảng Cộng Sản Việt Nam đứng đầu là Bộ Chính Trị đă trơ tráo ngăn cấm những cựu chiến binh Chiến Tranh Việt Trung, thân nhân tử sĩ và dân chúng đặt ṿng hoa tưởng niệm hàng năm. Hiện nay đảng Cộng Sản Việt Nam cố sức che dấu những thái độ đớn hèn, nhục nhă của thành phần lănh đạo khi họp Hội Nghị Thành Đô 1990 bàn về “Giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia” ngoài những thành quả chính thức đă được công bố đă hạ ḿnh chen vấn đề “b́nh thường hóa quan hệ Việt – Trung” vào sau cuộc đàm phán.  

 

T́nh h́nh biên giới Việt Nam – Trung Quốc hiện nay đă chuyển từ chiến trường thành thị trường. Nhưng Trung Quốc đă phát động một cuộc xâm lăng trên một chiến trường mới bằng cách mở rộng cuộc tranh chấp lănh hải ở vịnh Bắc Bộ và Biển Đông khi Việt Nam chưa đủ khả năng kỹ thuật, khí tài quân sự, phương tiện đối đầu.

 

Trước tinh thần chống trả kẻ thù xâm lăng truyền kiếp từ phương Bắc của quốc dân Việt Nam. Tập đoàn Mafia  Cộng Sản không dám trắng trợn bán nước mà ngấm ngầm cố ư sơ suất trong lĩnh vực tranh tụng lănh hải qua luật biển UNCLOS để trong tương lai khi quốc tế phán quyết phân định lănh hải ở Biển Đông, quốc dân Việt Nam sẽ đứng trước một sự việc đă rồi. Không gian sinh tồn của tổ quốc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất mát vô cùng tai hại. Hiện nay Trung Cộng hung hăng lấn chiếm và Đảng Cộng Sản Việt Nam đang là bọn nội phản c̣n đối sách của Hoa Kỳ không phải can thiệp để bảo vệ lănh hải Việt Nam như cộng đồng người Mỹ gốc Việt tưởng tượng. Nên nhớ chính Hoa Kỳ đă bật đèn xanh cho Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa, và ngay khi cuộc hải chiến bùng nổ,  lực lượng hải quân Hoa Kỳ đă án binh bất động, hoàn toàn không can dự; thậm chí không cấp cứu những thủy thủ trôi dạt trên biển sau cuộc hải chiến trong khi Việt Nam Cộng Ḥa đang là đồng minh của Hoa Kỳ.

Ngày nay Hoa Kỳ chỉ đợi cơ hội để nhảy vào khai thác lợi ích ở Biển Đông chứ không trực tiếp đối đầu với Trung Quốc (vấn đề Biển Đông chúng tôi sẽ có một vài bài phân tích trong thời gian sắp tới).

Hiện nay quốc dân Việt Nam đă đánh trốc gốc tàn dư quốc tế vô sản ở Việt Nam qua sự đảo ngược bản chất của thế lực đương quyền. Lớp vỏ ngoài của trái táo màu đỏ nhưng ruột của trái táo đă chín vàng.

Lớp vỏ già cỗi đó sẽ phải gọt đi trong một tương lai không c̣n xa bởi quốc dân đă trưởng thành khi nhận ra những thể chế nằm trong  thời kỳ rác rưởi của lịch sử dân tộc Việt Nam đều đă đắc tội với dân tộc Việt Nam khi tự nguyện làm tay sai vác súng đạn, vũ khí của các thế lực quốc tế lao vào cuộc chiến tương tàn để bảo vệ quyện danh tợi lộc cá nhân, bè đảng và tôn vinh những chủ nghĩa, tư tưởng, triết thuyết ngoại lai.

Đối với những tổ chức chống cộng h́nh thành ở quốc nội sau ngày VNCH sụp đổ là những tổ chức đă nếm trải đau thương, đă hy sinh nhiều xương máu, đă đúc kết kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh bao thế hệ, đă đủ sáng suốt và nhận thức để phát triển và thực hiện cuộc cách mạng dân tộc v́ thế việc bảo mật là vấn đề sinh tử. Không ai được phép tiết lộ những hoạt động của tổ chức khi chưa đến thời điểm quyết định. V́ thế những hiện tượng đấu tranh công khai tên tuổi lư lịch, địa chỉ, hay chống đối chế độ cộng sản trắng trợn, lộ liễu đều dẫn đến hậu quả khôn lường.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, ông Ngô Đ́nh Diệm “bao năm từng lê gót nơi quê người” đột nhiên về nước làm thủ tướng, tổng thống khiến nhiều lực lượng hoạt động ở quốc nội bất phục dẫn đến t́nh trạng phân hóa, rối loạn, sụp đổ. Bởi vậy những tổ chức dựng chiêu bài đấu tranh, ái quốc ở hải ngoại chỉ là những tổ chức bịp bợm,  lừa đảo hoặc là công cụ tay sai của tổ chức phản gián Việt Cộng dùng để theo dơi, làm công tác chim mồi, giăng lưới đón lơng những sơ hở của các tổ chức đấu tranh ở quốc nội.

Lịch sử đă chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của ḿnh. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của ḿnh chứ không thể van nài, cầu xin được trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.

Nhân quyền, dân chủ tự do đích thực của dân tộc Việt Nam phụ thuộc vào cuộc cách mạng phục hưng dân tộc ở Việt Nam sẽ do quốc dân Việt Nam tự giải quyết chứ không thể cầu cạnh, xin xỏ mà có.

Những người gốc Việt nào c̣n thương yêu tổ quốc và dân tộc cần phải tỉnh táo trước những đ̣n hỏa mù của Cộng Sản và các thế lực quốc tế để xác định cần phải làm ǵ tiếp sức cho quốc dân Việt Nam bảo vệ được sự toàn vẹn lănh thổ, lănh hải và không gian sinh tồn của dân tộc.

 

 

Trân trọng

 

 

Kim Âu

Dec 15/2013

 

 

 

 

 

 

 

Kg quư vị có quan tâm 

 

Tôi nghĩ rằng quư vị đừng bao giờ đọc những nhận định của tôi một cách hời hợt. Bản thân tôi đă ba lần tù tổng cộng gần 23 năm, mặc dù bị đánh bật gốc khỏi quê hương không trụ lại được (ở lại th́ thiệt hại cho những người yêu nước) nhưng thân tại Hoa Kỳ tâm vẫn tại Việt Nam, vẫn đồng hành với những người yêu nước chân chính ở quốc nội, khác với những  loại đấu tranh chim mồi, đấu tranh phường tuồng kiếm ăn chờ hải ngoại quyên góp yểm trợ; đấu tranh mà kê khai tên tuổi, địa chỉ để công an dễ tiếp cận. Như tôi đă nói từ sau 1980 cuộc kháng chiến vũ trang mới thực sự chấm dứt (việc người tù Phạn văn Bàn mới qua là một thực chứng).

Quân tử, trượng phu “ḥa nhi bất đồng”, nghĩa khí bằng hữu, huynh đệ phải giữ, muốn thực hiện hoài băo phải biết lắng nghe và lĩnh hội ư kiến của tất cả mọi người. Quyết định làm thế nào là do bản thân ḿnh.

Tôi không tự cao nhưng thực tế ngay khi VNCH sụp đổ, nằm trong nhà cùm ở Cổng Trời, chúng tôi (vài người thôi đếm không đủ một bàn tay) vẫn không đầu phục. Khi thời thế buộc VC chuyển chúng tôi từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn, đọc danh sách thả rồi, tôi lại bị vào cùm và giữ lại hết hạn lưu trại, không xin thêm được lệnh giữ, họ mới thả.

Khi chính phủ Hoa Kỳ đ̣i người, chúng tôi vẫn bị ngăn cấm “chưa cho xuất cảnh v́ có những những họat động phương hại đến an ninh XHCN”.  

Trân trọng 

Kim Âu

DEC 17/2013

 

 

 

Kính diễn đàn

Gởi Anh Vịnh!

 

H́nh như anh Vịnh dạo này bịnh phải không? Bịnh Alzheimer th́ phải. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh đặt câu hỏi với anh Chính một cách rất ngớ ngẩn .. Chính à, cô bé Hồng Thuận là Việt Tân th́ sao ?

Tại sao nói là ngớ ngẩn v́ câu trả lời cho anh Vịnh đă tràn ngập báo chí, liên mạng hải ngoại từ ngày MT Kháng Chiến Bịp tức Mặt Trận Phở Ḅ hoài thai cái tên đảng quái đản “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng” .

Riêng trong  Đại Việt Cách Mạng Đảng đă có anh Phùng Ngọc Sa viết khá nhiều bài lột trần bộ mặt điếm đàng, bịp bợm, láo khóet, xảo trá, tàn độc của Việt Tân (tên tắt). Những sự thật như vậy có lẽ anh không tiêu hóa nổi chứ không phải là chưa từng đọc.

Câu hỏi của anh dành cho anh Chính hàm chứa ư nghĩa cho rằng Việt Tân là một tổ chức chính trị hàng đầu ở hải ngoại. Làm chính trị ở hải ngoại là lợi dụng ánh sáng sót lại của VNCH để ứng cử, tranh cử đi vào ḍng chính của quốc gia sở tại, vun xới sự nghiệp của cá nhân và tổ chức chứ đâu phải là làm lợi ích cho quốc dân Việt Nam.

Xin lỗi anh Vịnh! Anh nên dừng lại đi thôi. Đừng để cái b́nh vôi mỗi ngày mỗi quắt thêm nữa.

Thực tế cho thấy dù MT Kháng chiến Phở Ḅ có được tài sản khá lớn do buôn bán chiêu bài kháng chiến nhưng dù chúng có dư thừa phương tiện và nhân sự vẫn không đủ thực lực, uy tín và nhân tài để làm được bất cứ chuyện ǵ ra hồn ngoài những tṛ bịp bợm kiếm tiền lặt vặt ờ hài ngoại,  đồng thời ra sức diễn vở kịch chống cộng để làm nhiệm vụ cu mồi, đánh bẫy những người yêu nước nhẹ dạ, vô tổ chức ở quốc nội.

Anh Phạm Bá Vịnh không nh́n ra tội ác của chúng với người dân, người có ḷng ở quốc nội mà c̣n tán dương trách nào Đại Việt Cách Mạng Đảng chỉ ch́m đắm trong chia rẽ , tranh chấp biểu tượng và ngọn cờ cũ rích.

Không ai chê hiểu biết của anh về những đảng phái xôi thịt thời VNCH. Nhưng anh cũng không nên lầm tưởng sau khi VNCH sụp đổ năm 1975 chôn vùi luôn cái thời tranh xôi cướp thịt, giành ghế trục lợi đó là quốc dân Việt Nam không c̣n tinh thần cách mạng, không có sức phản kháng chế độ bạo trị để phải trông đợi vào bọn người vong bản, “vị thân vong quốc” ở hải ngoại hiện nay mà anh do không hiểu hay cố t́nh ghép nhầm cho chúng cái tên gọi “Người Việt Quốc Gia Chân Chính”. Bọn người anh đang nói tới hiện nay, đại bộ phận không c̣n “tư cách tỵ nạn chính trị” khi chúng đă “phấn khởi, hồ hởi, xênh xang áo gấm về làng”. Hành động của chúng chứng tỏ chúng chỉ là loại “tha phương cầu thực tỵ nạn v́ vấn đề kinh tế”, ra đi để kiếm một cuộc sống dễ thở chứ chẳng biết thế nào là tự do, dân chủ, nhân quyền  hay dân quyền. Bọn người anh đang nói tới hiện nay trước đây từng có cái gốc là “Người Việt Quốc Gia” nhưng bây giờ không đủ tư cách để nhận làm “Người Việt Quốc Gia Chân Chính” v́ họ đă tuyên thệ trung thành với một quốc gia khác để nhằm vào chút quyền lợi cuối đời thừa.

Thử hỏi những người đă tuyên thệ trung thành để trở thành công dân của một quốc gia khác c̣n tư cách nào để nói đến việc canh tân rồi lại thêm cách mạng đất nước Việt Nam?!! V́ thế việc hô khẩu hiệu mấy chục năm nay ở hải ngoại, những vở tuồng kháng chiến, quyên góp cho các phong trào giả hiệu chỉ nhằm móc túi đồng hương, đồng bào. Và chính đó quan điểm khác biệt của  VT với thành phần c̣n lại. Đọc anh Vịnh viết về thành tích chống cộng của VT thật khó nhịn cười. Ở trên đời này chẳng có tên nào đi rải truyền đơn hụt mà trở thành Nhà Dân Chủ cả. Việt Tân dù có phùng mang trợn mắt thổi hay bơm tên bợm Nguyễn Quốc Quân đến thế nào, hắn vẫn xẹp lép v́ con nhái không khi nào biến thành con ḅ.

Và những người nào dại dột nhận vài trăm bạc để dán vài mẩu giấy vớ vẩn rồi bị bắt đều chỉ là nạn nhân của bọn người mà anh Vịnh đang ca tụng. Và một lớp nạn nhân khác nữa là những người nhẹ dạ nộp tiền cho những tên bịp bợm đứng đầu các phong trào quyên góp ở hải ngoại nói là để yểm trợ những nhà đấu tranh dân chủ.

Đối với những tổ chức chống cộng h́nh thành ở quốc nội sau ngày VNCH sụp đổ, việc bảo mật là vấn đề sinh tử không ai được phép tiết lộ những hoạt động của họ đừng nói đến chuyện khơi khơi kê khai tên tuổi lư lịch, địa chỉ, thậm chí chống đối chế độ đương quyền cộng sản theo kiểu “mời anh bắt tôi đi”.

Tổ chức đấu tranh cách mạng ở quốc nội là những tổ chức đă nếm trải đau thương, đă hy sinh nhiều xương máu, đă đúc kết kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh bao thế hệ, đă đủ sáng suốt và nhận thức để phát triển và thực hiện cuộc cách mạng dân tộc.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, ông Ngô Đ́nh Diệm “bao năm từng lê gót nơi quê người” đột nhiên về nước làm thủ tướng, tổng thống khiến nhiều lực lượng hoạt động ở quốc nội bất phục dẫn đến t́nh trạng phân hóa, rối loạn, sụp đổ. Bởi vậy những tổ chức dựng chiêu bài đấu tranh, ái quốc ở hải ngoại chỉ là những tổ chức bịp bợm,  lừa đảo hoặc là công cụ tay sai của tổ chức phản gián Việt Cộng dùng để theo dơi, làm công tác chim mồi, giăng lưới đón lơng những sơ hở của các tổ chức đấu tranh ở quốc nội.

Hiện nay quốc dân Việt Nam đă đánh trốc gốc tàn dư quốc tế vô sản ở Việt Nam qua sự đảo ngược bản chất của thế lực đương quyền. Lớp vỏ ngoài của trái táo màu đỏ nhưng ruột của trái táo đă chín vàng.

Lớp vỏ già cỗi đó sẽ phải gọt đi trong một tương lai không c̣n xa bởi quốc dân đă trưởng thành khi nhận ra những thể chế nằm trong  thời kỳ rác rưởi của lịch sử dân tộc Việt Nam đều đă đắc tội với dân tộc Việt Nam khi tự nguyện làm tay sai vác súng đạn, vũ khí của các thế lực quốc tế lao vào cuộc chiến tương tàn để bảo vệ và tôn vinh những chủ nghĩa, tư tưởng, triết thuyết ngoại lai.

Công dân Mỹ gốc Việt là những người đă tuyên thệ trung thành với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và được pháp luật Hoa Kỳ bảo hộ nên chuyện Việt Cộng nhai hay nuốt họ có xảy ra hay không  cũng chẳng đáng quan tâm.

Con người sống theo chủ nghĩa duy lợi th́ theo Pháp, theo Nhật, theo Nga, theo Mỹ hay theo Tàu không phải là vấn đề quan trọng miễn sao “vinh thân ph́ gia” là họ sẵn sàng vong thân.  Thân ḿnh c̣n đánh mất nói chi đến chuyện đất nước.

Lịch sử đă chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc  của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của ḿnh. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của ḿnh chứ không thể van nài, cầu xin được trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.

 

Trân trọng 

Kim Âu

Oct 08/2013

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: