MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAssociaed PressWhite HouseLearning Tác  PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaUS CongressUS HouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFARFISBSTác GỉaVideosFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

Kim Âu

 

Đối Diện Với Lương Tâm

 

 

 

Ngày chủ nhật, tôi đi dự buổi lễ của Phật Giáo Ḥa Hảo, tan lễ  anh bạn cựu dân biểu, thứ trưởng Bộ Giao Thông VNCH Trần Quư Phong lái xe đưa tôi về nhà. Đường dài mấy dặm, nói về chuyện vừa mới xảy ra, khi nhắc tới tên ông Tiến sĩ văn chương Pháp,  anh Phong nói với tôi: “Nguyễn Kim Quư bạn học của “moi”. Mấy tháng trước “moi” vừa qua Oregon thăm luỷ.”…

 

Hôm nay lại nhận được bài biện bạch của ông Quư. Hơn tháng trước, tôi đọc bài của ông Nguyễn Kim Quư viết về việc Đại Học Thụ (Tinh) Nhân (Tạo) không chịu chào cờ VNCH thấy rất đáng trân trọng nhưng sau khi nổ ra vụ ĐHCTCT, ông Quư viết hai bài xem ra không được suông xẻ. Điều duy nhất tôi thấy được  qua hai bài đó là t́nh cảm của ông dành cho những môn sinh và ngôi trường mà ông đứng trên bục giảng mấy năm trời... nhưng để biện minh cho một vấn đề đă xảy ra là đúng hay sai th́ t́nh cảm dễ làm cho sự việc trở nên méo mó v́ thế quư bạn đọc nên nh́n ra sự cao tay của ông NKQ trong nghệ thuật biện bác. Ông Quư cố biến một tiền đề đă được khẳng định trở thành nghi vấn, đổi thực thành hư. Ông rất khéo khi cho rằng h́nh ngôi sao trên thiệp mời chưa hẳn là màu vàng hay trắng, và BTC chỉ phạm (lỗi lương thiện?!)…trường hợp chúng ta chấp nhận tiền đề này lập tức mọi ư kiến phê phán vụ việc “Cờ đỏ sao vàng trong huy hiệu ĐHCTCT” của công luận đều trở thành sai trái. V́ thế chúng tôi cần phải lên tiếng để làm rơ sự việc:

 

1-Việc ngôi sao trắng biến thành sao vàng, cộng đồng đă có bằng chứng cụ thể là  hai lá thư của anh Lê Cước (CSV khóa 1), chúng tôi trích lại dưới đây:

 

TRÍCH

(1)

 

Kính gửi quư vị,

 

Trước hết tôi xin cám ơn RVNAF đă gửi đến tôi một e-mail trọng đại như dưới đây và với tư cách cá nhân của một người ở trong diễn đàn RVNAF, tôi xin lổi tất cả qui vị v́ một lổi lầm không thể tha thứ được của BTC/Hội Ái Hữu/ctct vừa qua.

Việc người vẽ phù hiệu của Trường Đại Học CTCT tô màu Đỏ và ngôi sao Vàng, thay v́ trắng, ở trong phù hiệu này là hoàn toàn sai trái.

Sự sơ xuất dù cho cố t́nh hay vô ư của Ban Tổ Chức đă được báo động trước ngày Hội nhưng Ban Tổ Chức, Nguyễn Mạnh Vỹ, có lẽ không mấy quan tâm và chỉ xin lổi trong nội bộ bằng một e-mail không nói rơ lổi lầm của BTC. Hơn nữa thay v́ phải gửi thư đến những nơi đă nhận được thiệp mời hoặc có thể phổ biến rộng răi nhưng họ muốn che lấp lỗi lầm của họ.

V́ tôi bị bệnh nên đă không có liên quan đến sinh hoạt của Hội CTCT từ lâu nhưng tôi cũng biết việc này và đă báo cho BTC biết để sửa đổi. Trái lại tôi bị cho là kẻ vạch lá t́m sâu và họ đă xúc phạm đến tư cách của tôi bởi một cá nhân nào đó trong bạn đồng môn.

Riêng cá nhân của một người xuất thân khóa I trưởng Đại Học ctct, một lần nữa tôi xin cám ơn  RVNAF và xin lổi tất cả quư vị trong e-mail list mà chúng ta đă thường liên lạc này.

 

Kính chào.

 

Cuoc Le

 

(2)

 

Kính gửi quí bạn,

 

Người nào không quan tâm đến một lổi nhỏ trong một kế hoạch lớn th́ suốt đời chỉ là người vô dụng.

Đă được báo trước rôi nhưng không chịu quan tâm mà c̣n chưởi người ta là thế này thế nọ. Hơn nữa BTC cũng không đính chính rơ ràng mà nói bông lông qua một e-mail th́ nay lănh cái búa là đáng đời. Nhưng tụi CS nó đâu có care việc này đâu. Nó c̣n cười  phỉ nhổ chúng ta.

Đúng ra nơi nào mà BTC gửi thiệp mời th́ phải có thư đính chính.

Ta sẽ không bao giờ chết v́ sự ngu dốt của kẻ khác.

 

Cuoc Le.

 

hết trích

 

Qua hai lá thư thuợng dẫn mọi người đều thấy trong vụ này không có cái gọi là lỗi lương thiện. Lỗi lương thiện là người bị cáo gíac v́ muốn làm điều tốt mà thành sai lầm. Không biết nên lầm, khi biết lầm là sửa ngay đó mới là lỗi lương thiện. Đằng này việc sai tày trời đă được nhắc nhở nhưng không chịu sửa sai, c̣n kết án người chỉ cái sai là “vạch lá t́m sâu”.

Khi dư luận cộng đồng “trục xuất cờ đỏ sao vàng” khỏi huy hiệu trường ĐHCTCT,  quư vị c̣n tỏ phản ứng miệt thị, phỉ báng mọi người bằng những luận điệu vô hạnh th́ đó là cố t́nh chứ làm sao nguỵ biện là “lỗi lương thiện”.

Chắc hẳn nhiều người từng đi hạ cờ Việt Cộng tại các trường học ở Hoa Kỳ đều biết. Khi đại diện các cộng đồng đến gặp những người có trách nhiệm trong trường để tŕnh bày, hầu hết họ đều nói v́ thấy có các em Việt Nam học trong trường nên họ mới treo cờ nhưng v́ không biết nên nhầm lẫn (lỗi lương thiện), sau đó họ xin lỗi và thay cờ Việt Cộng bằng cờ Quốc Gia. Sự thực họ có lỗi không? Hoàn toàn không! V́ trên thực tế lá cờ của chúng ta là cờ của một quốc gia đă không c̣n trên bản đồ thế giới nhưng họ vẫn đồng ư xin lỗi và thay đổi bởi v́ họ  là  những người lương thiện biết phân biệt “tính hợp lư” và “tính hợp pháp” để tôn trọng sự hiện diện của một cộng đồng thiểu số lưu vong trong xă hội.

Từ đó hầu như nơi nào có tổ chức cộng đồng Việt Nam đều ra sức vận động chính quyền điạ phương công nhận Cờ Vàng là biểu tượng truyền thống của cộng đồng Việt Nam để bảo đảm việc treo Cờ Vàng trở thành hợp pháp và hợp lư.

    

2-  Có thực sự là lá cờ máu hay không? 

 

Tôi hoàn toàn không tin ông Nguyễn Kim Quư không thể phân biệt được “lá cờ” và “biểu tượng”. Dĩ nhiên bất kỳ lá cờ của một quốc gia nào cũng có miêu tả chi tiết trong đạo luật được quốc hội và chính phủ ban hành. Tuy nhiên biểu tượng “lá cờ” khhông nhất thiết lá cờ phải là h́nh chữ nhật khi có nhu cầu "cách điệu hóa" để trang trí hay thu nhỏ thành quốc huy, phù hiệu.  Phù hiệu và huy hiệu có nhiều cách tŕnh bày khác nhau nên lục lăng, bát giác, vuông, tṛn, chữ nhật; may thành áo dài, quấn thành khăn đóng, khăn quàng cổ, tạo h́nh trên cà vạt, mũ, nón, T Shirt v.v. nhưng đều mang ư nghĩa biểu tượng.

V́ thế đối với Người Việt Quốc Gia nền đỏ sao vàng là biểu tượng lá cờ, là quốc huy Việt Cộng.

Thí dụ áo đấu của cầu thủ Tây Ban Nha và đội baseball của Tân Tây Lan hoàn toàn không phù hợp v́ chẳng có Người Việt Quốc Gia nào ngớ ngẩn bảo rằng những đội banh đó tôn vinh biểu tượng của chúng ta và nếu có đội bóng hay lực sĩ nào không phải của Việt Cộng ra sân với áo nền đỏ sao vàng là Người Việt Quốc Gia cho đó là họ ủng hộ Việt Cộng.

Những chuyện t́nh cờ đó khác hẳn với chủ ư của vơ sĩ  Lê Cung khi lên đài lúc nào cũng đem theo lá cờ vàng ba sọc đỏ. Hành động của Cung Lê là một cái tát vào mặt những kẻ vỗ ngực xưng danh sĩ quan, trí thức  nhưng lúc nào cũng nhăm nhăm làm chuyện thiếu liêm sỉ.

 

Trong hai thí dụ nêu ra, ông Nguyễn Kim Quư không phân biệt được giá trị đặc thù của cộng đồng với gía trị xă hội và gía trị toàn cầu. Ư tưởng này chúng tôi đă viết trong bài “Sức Mạnh Cộng Đồng:” V́ tất cả các hội đoàn ái hữu Dân/Quân/Cán/Chính của Người Việt Quốc Gia (trong đó có hội ái hữu CSV/CTCT/ĐL) chỉ có giá trị trong ḷng CĐ Người Việt Quốc Gia, ra khỏi phạm vi cộng đồng này tổ chức của quư vị chẳng đáng gía một xu, và bọn cộng sản chẳng bao giờ cho phép quư vị tập họp diện “đồ mă” để diễn hành ở quốc nội ngay cả khi quư vị nhất tề quỳ xuống liếm gót chúng.”

 

Nếu  quư vị là những người thực sự có đủ trí năng về chính trị th́ phải biết rằng Franklin Delano Roosevelt đă từng nói : "In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way." Trong chính trị, không có ǵ xảy ra do tai nạn. Nếu điều đó xảy ra, bạn có thể đặt cược nó đă được lên kế hoạch theo cách đó.Tạm dịch

Như chúng tôi đă nói :”V́ công luận vốn không có h́nh sắc, chẳng phải gươm đao nên những tên vô hạnh liều mạng xem công luận như cơn băo trong ly nước.”

Tất cả cũng v́ thể chế VNCH đă tiêu vong nên không c̣n quốc pháp để phán xử. Tuy nhiên tập hợp tiếng nói của những người c̣n danh dự và liêm sỉ tạo thành công luận cộng đồng. Phương danh hay ô danh tuỳ thuộc ở hành xử của quư vị. Thật là phi lư khi một hội đoàn aí hữu mượn đài kỷ niệm của cộng đồng để phương danh lại có thái độ xem thường công luận.

 

 

3- Phản ứng đôi bên

 

Việc ông Nguyễn Kim Quư tiếp tục xem ông Trần văn Ngà là nguyên nhân khiến vụ việc vỡ lỡ để trách móc , phê phán thêm một lần nữa chứng tỏ phía BTC và một số CSV ĐHCTCT không giữ được “tính lương thiện”. Thay v́ thẳng thắn nhận lỗi và làm sáng tỏ vấn đề, quư vị đă phản công với thứ văn chương vô hạnh, “mục hạ vô nhân” một cách ngu xuẩn. Dĩ nhiên khi đă vào cuộc th́ biết đá vàng.

Ông Trần văn Ngà không làm ǵ sai trái mà công luận công đồng phải cảm ơn ông v́ đă tố gíac trước dư luận cộng đồng về việc biểu tượng của Việt Cộng an tọa trên huy hiệu của trường ĐHCTCT.

Khi sự việc đă “cộng đồng hóa” vai tṛ của ông Trần văn Ngà không c̣n quan trọng, cá nhân ông có quyền tự chọn tha thứ, ḥa giải nhưng đó không phải là quyết định của công luận.

Ông Trần văn Ngà đă không thể can thiệp vào những quyết định nội bộ của hội ái hữu ĐHCTCT. Cá nhân ông Thiếu Tá Ngà và một số CSVCTCT không thể thay đổi được quyết định của những người trong BTC th́ ngược lại ông Trần văn Ngà cũng không thể chuyển hướng dư luận.

Vấn đề ở đây là chính BTC và quư vị phải thay đổi.

Những lời chỉ bảo của mấy vị niên trưởng khả kính của ĐHCTCT cho thấy tinh thần tự thắng và tôn trọng dư luận cộng đồng của họ. Tại sao quư vị không thực hiện hay ǵa rồi nên”trên bảo dưới không nghe” mà phải cần đến tác động ngoại giới.?

Cộng đồng không có quyền lực pháp lư để xét xử nên việc ông Nguyễn Kim Quư đ̣i hỏi vô tội trước khi có bản án là bất khả thi. Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Lưu Vong tồn tại bằng những gía trị tinh thần, bằng danh dự, liêm sỉ và tính lương thiện. V́ thế công luận cộng đồng đủ sức để buộc những con người sai trái phải tự đối diện với lương tâm của chính họ.

Yêu cầu của công luận không có ǵ quá đáng ngoài sự thật và tinh thần tôn trọng công luận.

Nhà Tây Sơn không bắt được Lê Chiêu Thống để xử trảm, Hồ Chí Minh được xây lăng nhưng bia miệng vẫn đi theo những cái tên đấy suốt ḍng lịch sử của dân tộc.

Mong rằng sẽ c̣n được đọc những bài viết công chính của ông Nguyễn Kim Quư thay v́ những ḍng nguỵ biện như bài viết này.

 

Trân trọng

 

 

Kim Âu

June 14/2011

 

 

 

VỀ MỘT LỖI SƠ XUẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CTCT

 

    

 

         Kính thưa toàn thể quư vị, 

 

 

      Tôi không có ư ngụy biện, hoặc bào chữa lỗi lầm sơ xuất khó giải thích về cái ngôi sao trên Thiệp mời Đại Hội, lỗi lầm mà v́ những nguyên tố khách quan và nhất là chủ quan đă đốt cháy thanh danh của Trường ĐHCTCT. Tôi chỉ muốn bàn lại vấn đề với cái nh́n b́nh tĩnh, ôn ḥa, công bằng, và rộng lượng hơn.

 

      Trước tôi là nguyên bản tấm thiệp mời dự Đại Hội XVI của Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT/Đà Lạt cuối tháng 5 vừa qua mà tôi đă nhận được khá lâu. V́ không đi dự, nên tôi chỉ xem qua cho biết, rồi cất lạc đâu mất. Sau khi lửa bắt đầu cháy trong căn nhà của Tổng Hội bởi tinh thần chống Cộng quá tích cực của một ông Thiếu tá CTCT, người đă bắn phát khai hỏa vào một trong những thành tŕ chống Cộng kiên cố nhất, tôi cố gắng trong nhiều ngày đi t́m lại thiệp mời để xem màu trên ngôi sao đó là vàng thật hay vàng giả. Tôi không tin nó vàng đậm, lồ lộ như được thấy trên h́nh in lại trong thư buộc tội của vị Thiếu tá đó.

 

1) Ngôi sao có hoàn toàn màu vàng không?

 

    Thưa không. Thoạt đầu nh́n vào, tôi thấy nó màu trắng. Chưa tin, tôi hỏi người nhà, mắt sáng hơn, th́ họ bảo nó màu vàng. Cũng chưa tin, tôi lấy kính lúp, ra sân, và soi nó dưới ánh nắng. Và tôi và người nhà thấy nó nửa vàng nửa trắng, nếu không muốn nói trắng (bên trái) nhiều hơn vàng (bên phải). Tôi bèn xem nó, nhiều lần, cũng dưới kính lúp, qua những góc cạnh khác nhau, và  vẫn thấy như cũ, tức là khi th́ trắng khi th́ vàng nhạt, nhưng không vàng đậm và vàng đều như thân cây đuốc, điều mà người nhà của tôi  -không biết việc ǵ đang xảy ra cho Trường nên chưa có thiên kiến, nghĩa là rất khách quan- cũng đều xác nhận. Xin quư vị nào có bản chính thiệp mời trong tay hăy thử làm như tôi để rơ thực hư.

 

      Đa số các cựu SVSQ Đại Học CTCT đă cố gắng giải thích hiện tượng này, dựa trên kỹ thuật. Ví dụ:  "Nếu xem kỹ sẽ thấy cái ngôi sao trên logo 3D này thoạt đầu có màu trắng, nhưng khi người thực hiện paste màu vàng vào cây đuốc th́ màu vàng bị loè qua ngôi sao. Cho nên nh́n kỹ th́ người ta thấy ngôi sao có nền trắng và màu vàng lấp lánh ở trên”. Hoặc: “Chúng ta nên phân tích là nếu dùng internet, photoshop, khi ḿnh paste màu lên, màu có thể bị lóe... Đây không phải h́nh vẽ bằng tay rồi scan lên. Tất cả đều sử dụng software của ngành kiến trúc để vẽ và tô màu.” Hoặc: “Ngôi sao này vẽ theo 3D cho nên bị lem, thành ra mỗi cánh có hai màu nửa vàng và nửa trắng”. Hoặc: “Do sơ xuất về ấn loát, một phần màu vàng của ánh đuốc lem vào ngôi sao, biến ngôi sao trắng thành nửa trắng nửa vàng.” Hoặc: "V́ cái h́nh logo làm ba chiều (3D) nên cho màu rất khó. Màu vàng trên cây đuốc nó lem qua. Nếu nh́n kỹ th́ ngôi sao nó nửa vàng nửa trắng." Hoặc lời của chính người vẽ kiểu, đă nhận lỗi về phần ḿnh: “Chỉ là một sai lầm về kỹ thuật không gian 3 chiều, khi ngôi sao trắng bị ánh sáng vàng của ngọn đuốc phản chiếu lại (điều tai hại mà tôi đă thông qua, không chú ư). Tôi là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về lỗi lầm này...”

 

      Tuy nhiên, một số anh em cựu SVSQ khác lại tỏ vẻ ngờ vực, không chịu cách giải thích trên, vặn lại: "Theo truyền thống quân đội, màu sắc dựa theo màu cờ quốc gia là nền vàng chữ đỏ. Cộng Sản, ngược lại, nền đỏ chữ vàng... Tại sao ḿnh không biết chọn màu cho đúng, để tránh ngộ nhận?" Hoặc: "Màu vàng lem ra ngôi sao? Sao không lem ở cây kiếm hay quyển sách, mà chỉ lem ở ngôi sao? Rơ ràng không phải sơ xuất kỹ thuật vô t́nh." Hoặc: "Làm ǵ có chuyện lem hay phản chiếu ở đây? Nếu lem th́ vẫn có thể dùng photoshop để tô màu lại. Hoặc: "Những giải thích như trên chỉ đúng ngoài thực tế, nếu có cây đuốc thật, ngôi sao thật. Ánh sáng sẽ chiếu vào ngôi sao (làm nổi) để cho hai màu trắng và vàng…Nhưng trên bản vẽ, màu sắc hoàn toàn do designer làm chủ".

      Tôi trích ra những lập luận trái ngược nhau của anh em SVSQ -những người trong cuộc- để Ṭa án Công Luận phán đoán. Để chứng tỏ rằng việc luận tội, cũng như bào chữa, trong trường hợp này và nhiều trường hợp khác, có vẻ khó khăn, đ̣i hỏi thời gian. Tôi không căi chầy căi cối. Cũng không có ư phủ nhận sơ xuất của Trường. Nêu ra vấn đề màu sắc trên, tôi chỉ mong Công Luận thông cảm và xem đó chỉ là một lỗi lương thiện" (honest mistake, như người Mỹ thường nói).

 

2) Có thực sự  là lá cờ máu VC?

 

     Thưa không. Lá cờ VC có ngôi sao vàng lớn nằm chính giữa một nền h́nh chữ nhật màu đỏ. C̣n trong thiệp mời ĐHCTCT, cái nền đỏ là một h́nh lục giác (biểu tượng của "lục đại chiến" ngành CTCT) trên đó có ngôi sao nhỏ vàng không nằm chính giữa và một quyển sách mở dưới thanh kiếm, chưa được xem, dưới cái nh́n khách quan, là lá cờ máu của Việt Cộng chánh hiệu. Nó chỉ gợi nhắc, như phản ứng tự nhiên, đến lá cờ VC, và gợi nhắc thường có tính cách chủ quan, tương đối, tùy theo cá nhân. Có người nh́n vào thấy vô số những thằng răng đen mă tấu đang ḅ núp phía sau. Có người chỉ thấy một ngôi sao nhỏ vàng phía trên một nền đỏ, thế thôi, không thắc mắc ǵ hết.  

    Ngược lại, cũng vậy, cái nền vàng ba sọc đỏ trên vai áo của các cầu thủ soccer Tây Ban Nha và các cầu thủ baseball Tân Tây Lan, mà những đồng hương chống Cộng thường post lên, chỉ giống, nhưng không phải, lá cờ quốc gia VNCH thuần túy. Chỉ là những trùng hợp ngẫu nhiên.

 

3) Phản ứng ra sao?

 

     A. Trưởng Ban Tổ Chức và các cựu SVSQ Trường:   

 

     Phản ứng của anh em Trường, tôi nghĩ, lương thiện (honest) và hiểu được. Họ thực sự đă quan tâm và quan ngại về sơ xuất kỹ thuật trên logo, đă bàn bạc với nhau về hậu quả tai hại có thể xảy ra, và tỏ thiện chí giải quyết vấn đề, nghĩa là đă ngồi lại sửa sai trong nội bộ về cái gọi là “lá cờ máu”. Nhưng họ quá chủ quan, và đây là điều tai hại, tin tưởng rằng những thành viên của Trường, từ các cựu SVSQ đến các cựu SQ Cơ Hữu, đều là những người chống Cộng quyết liệt, và nghĩ rằng v́ màu sắc ngôi sao không rơ rệt (người thấy trắng kẻ thấy vàng) và v́ không ai cố t́nh biến nó từ trắng thành vàng, nên đinh ninh sẽ chẳng sao, cho thông qua. Vả lại, thiệp mời chỉ được gửi cho các cựu SQ và SVSQ của Trường, và một số ít thân hữu, gia đ́nh, nên nếu có thắc mắc ǵ th́ cũng sẽ giải thích trong ṿng nội bộ, gia đ́nh, không ai nỡ xuống tay quá đáng như ông cựu thiếu tá cùng ngành. Nào ngờ!

    

       B. Ông cựu Thiếu Tá CTCT Sacramento Trần Văn Ngà:

 

     Phong ba băo tố nổi lên, nhờ ông cựu Thiếu Tá cùng ngành CTCT nhưng không phải là khách mời của BTC. Theo thiển ư, nếu được mời, có lẽ ông đă phản ứng khác, v́ không một khách mời nào lại đi kết tội một cách cạn tàu ráo máng, như ông đă làm, đối với chủ nhân đă rước ḿnh vào nhà? 

      Động cơ nào thúc đẩy một ông niên trưởng đi tố giác đàn em? Có thể:

1) Ông là một người chống Cộng quyết liệt, điều không ai chối căi, cho nên hễ thấy bất cứ ngôi sao vàng nằm trên nền đỏ là phản ứng liền, kết án ngay, ngược với truyền thống trong luật pháp Hoa Kỳ: bị can được xem vô tội cho đến khi chứng minh có tội.

2) Ông có tin tức, hỗ trợ, mách nước bởi người bên trong Trường, điều không ai nghi ngờ nữa.

     Nhiệt t́nh chống Cộng của ông Thiếu tá rất đáng được ca ngợi, nhưng cách thức bày tỏ nhiệt t́nh ấy, theo thiển ư, vội vă, không thích hợp khiến vô t́nh (hay hữu ư?) gây ra bao nhiêu hệ lụy cho các cựu SVSQ Trường  -đều là đàn em của ông trong ngành CTCT, mà ông cũng dư biết là những người chống Cộng tích cực không thua ǵ ông, hoặc ít ra từ trước đến nay, chưa hề có dấu hiệu nào thân Cộng hoặc làm tay sai cho VC. Hành động của ông không thích hợp bởi v́, nếu là ông, thay v́ tung ra bài báo kết án họ một cách thậm tệ, tôi sẽ gọi điện thoại hoặc gửi thư cho anh THT và Trưởng BTC Đại Hội vạch ra cho họ thấy sự sơ xuất, rồi hỏi nguyên do, và giúp họ t́m cách giải quyết, như thế sẽ tốt đẹp, cao thượng, xứng đáng là bậc “đàn anh” biết bao! Lại nữa, nếu các cựu SVSQ làm sai, th́ trên họ c̣n có nhị vị Chỉ Huy Trưởng và nhiều Sĩ quan Cơ Hữu của Trường cũng như thuộc Tổng Cục CTCT, và trên tất cả c̣n có Tổng Cục Trưởng Tổng Cục CTCT, Trung tướng Trần Văn Trung khả kính, đang sống ở Paris. Dễ quá, nhưng tại sao ông Thiếu tá lại chọn cánh cửa hẹp, dồn tất cả anh em CTCT và mọi người vào chân tường?

 

      C. Dư luận:

 

      Như trong những trường hợp có tính cách nhậy cảm khác, dư luận trong các cộng đồng tỵ nạn chống Cộng, nhất là trong thời đại của thế giới ảo internet tân tiến, rất xôn xao, phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ. Khởi đầu là những bài viết phụ họa ông Thiếu tá, tố cáo đích danh Trường, đại khái như Trường có Việt Cộng nằm vùng, Trường trưng Cờ máu,  Trường theo Cộng sản v.v... Anh THT kiêm Trưởng BTC Đại Hội bèn viết thư giải thich và sorry. Tự ái được thỏa măn, ông Thiếu tá trả lời bằng một lá thư mà tôi thấy có vẻ t́nh nghĩa, trong đó mặc nhiên ông cũng công nhận ngôi sao vàng trên thiệp mời ĐH là một sơ sót kỹ thuật đáng tiếc.

      Vài vị sĩ quan cao cấp trong ngành CTCT cũng đă, sau khi sự vụ vỡ lở, công khai bày tỏ qua email sự thông cảm đối với sơ xuất của anh em Trường kèm theo lời trách móc nhẹ nhàng. Chẳng hạn: 

 

      1) Cựu Trung tá Đỗ Duy Chương: "Tôi nghĩ đây chỉ là 1 sự sơ xuất.  Thời gian đă qua lâu, kư ức mỏi ṃn.  Đáng tiếc là  các anh trong cuộc không sớm lên tiếng trước khi bị dư luận tấn công  -sự im lặng khiến dư luận cho là có chủ đích, hoặc coi nhẹ vấn đề mà ngoảnh mặt làm ngơ".  

 

       2) Cựu Trung tá Nguyễn Huy Hiền:                                       

 

 

 Thưa Quư Anh Chị,

 

 1/- Đúng ra phải là Ngôi Sao Trắng trên Nền Xanh, nhưng Quư Anh Đại Học/CTCT lại chọn màu kỳ quái, nhạy cảm...

 

 2/-Tân Hội Trưởng là NT2 Dương Quang Phúc vừa nhận bàn giao từ Hội Trưởng NT1 Nguyễn Mạnh Vỹ/Hội SVSQ/Đại Học/

 

 CTCT là Trưởng Ban Tổ Chức Hội Ngộ CN 29/5/2011. kỳ thứ 16 cuả Hội, nên chỉ Anh NMVỹ là người chịu trách nhiệm về  cái lỗi "kỹ thuật" (lỗi kỹ thuật mà thôi), v́ xét về lập trường chính trị chống độc tài CSVN th́ không có ǵ thắc mắc.

 

 3/- Theo thiển ư, để chấm dứt mọi dị nghị đáng tiếc. đề nghị hai/2 Anh Nguyễn Mạnh VỹCựu HT và Anh Dương Quang Phúc/ Tân HT nên lên tiếng giải thích lư do nào đă bị sơ xuất này và xin lỗi Anh Chị Em ĐH/CTCT cũng như cộng đồng Tỵ Nạn càng sớm càng tốt (trích nguyên văn, kể cả màu tô và đoạn nhấn mạnh)

 

      Sự thông cảm của hai vị niên trưởng ngành CTCT trên rất quư báu mà tập thể anh em Trường CTCT đang cần. Mặc dầu thế, một số người trên nhiều diễn đàn khác nhau vẫn tiếp tục thóa mạ Trường, khiến vài anh cựu SVSQ nóng mặt, viết bài phản pháo. Lời lẽ trong thư của các anh có chỗ không nhẹ nhàng, giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng, khiến hai anh bị đánh lại tả tơi. Thấy vậy, Người Lính Già Oregon, sĩ quan cơ hữu của Trường, ra tay đỡ đ̣n, bằng một bài có tính cách ngẫu hứng, phiếm hài, cốt làm giảm căng thẳng, không nêu đích danh ai, mà cũng bị búa ŕu giáng xuống chém thê thảm, sỉ vả kinh khiếp.

 

      Trước trận cuồng phong ấy, có ai trong anh em cựu SVSQ, dù chai ĺ đến cỡ nào, mà không rúng động? Anh em đều cảm thấy đau xót, buồn tủi, nhưng không đồng nhất ư kiến về phương thức trả lời. Đa số chọn im lặng, tự chế, mong sóng gió sẽ tan, ḥa b́nh sẽ trở lại, mọi người sẽ bỏ qua chuyện sao trắng sao vàng đáng tiếc, để đoàn kết, đem nhiệt huyết và tài năng cùng nhau chống bọn thù chung, Việt Cộng và Tàu Cộng.

 

     Cũng trong niềm mong ước đó, như một luật sư tự nguyện biện hộ cho những người anh em tôi, tôi mạo muội viết những ḍng thô thiển này để cố gắng, một lần thôi, làm giảm nhẹ cái hậu quả do một sơ xuất kỹ thuật cho tập thể Trường Đại Học CTCT. Quư vị chấp nhận hay không lá thư này và lư luận của tôi, đó là tùy quư vị. Điều quan trọng, dù tôi đúng hay sai, xin quư vị cũng đừng v́ vậy mà tức giận thêm. Mà nếu tức giận, xin hăy tức giận đối với riêng ḿnh tôi, và hăy để những người anh em tôi được yên, v́ họ không yêu cầu tôi viết thư này. Và, xét cho cùng, họ chỉ là nạn nhân của một sự sơ xuất kỹ thuật mà tôi vẫn tin chắc là vô t́nh nhưng đă bị khai thác triệt để. Mong lắm thay.

 

Cám ơn quư vị.

 

 

Cựu Đại úy Nguyễn Kim Quư

Trưởng Khoa Nhân Văn Xă Hội, Văn Hóa Vụ

(1973-75)                                                                                                        

Trường Đại Học CTCT Đà Lạt

buijulien@yahoo.com

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: