MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlatevWSWS

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvNewsnow

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvCreate

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedgevDailySignvNewser

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia MilitatyvPradva

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteranvRussiavTass

vOpen CulturevSyndicatevCapital ResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

Vietnamese Commandos' Hearing  History Document

 

 

 

CUỐI NĂM

TẨY UẾ

Dec 29/ 2005 số 363

 

 

Cách đây khoảng hơn năm năm, bọn Mặt Trận Phở Ḅ tại Atlanta hí hửng tưởng rằng chúng có thể lập công với mấy thằng đại bịp Hoàng Cơ Định, Nguyễn Kim Hườn, Bùi Minh Đoàn nên bày tṛ đưa chúng về đây - một vùng đất mới - nhưng mấy thằng tay sai MT tại đây đă lầm. Ngày chúng đại hội, số đoàn viên của chúng từ các nơi về tham dự và một số tên ở địa phương này gộp lại không được trăm thằng. Lũ bịp thất bại nặng nề. Đau đớn nhất, nhục nhă nhất là bọn chúng được tặng cho bài viết chỉ rơ Hoàng Cơ Minh tên Thiên Cổ Tội Nhân, Buôn Bán Chiêu Bài Ái Quốc, bày tṛ Kháng Chiến Bịp Bợm là chính phạm của việc hủy hoại niềm tin, cắt đứt hoàn toàn giấc mơ hồi hương quang phục đất nước.

Sau thảm bại đó, đám tay sai rẻ tiền ở địa phương này ra một lúc mấy tờ báo đời, báo hại để tấn công tuần báo Chính Nghĩa. Kết quả ra sao toàn thể đồng bào địa phương này đă rơ. Thanh Lùn, Thịnh Lùn về làm công việc nội trợ. Lê văn Tởm bỏ xứ tha phương cầu thực mất mấy năm. Loan Lép Non Nước một đi không trở lại, Nguyễn Hữu Trường lănh bản án về tội xổ số bịp nay lấy tên hiệu là Hùng Anh, thủ cái đài TNT đang ra sức “làm ô nhiễm môi trường”, gây phân hóa cộng đồng lần thứ hai.

Tôi không nhớ đài Tự Nó Tiêu hoạt động tại đây từ bao giờ, v́ chúng tôi không để tâm đến đài phát thanh này do biết chắc là quá dở. Một chương tŕnh phát thanh do đám Mặt Trận bịp bợm đồng bào trước đây làm chủ và những người phụ trách điều hành tại địa phương th́ tŕnh độ nhận thức quá kém, từng gây ra những chuyện hết sức tai tiếng, bị lănh án tù v́ bịp, ăn nói như bài tiết. Nghe cái đài phát thanh như vậy chỉ tội cho cái tai. Tai của con người có chức năng nghe, phân biệt những lời nói phải, nói hay; nghe những giọng ca dịu dàng, lả lướt, giọng ngâm ru hồn, tiếng đàn thánh thót, nghe những buổi nói chuyện duyên dáng hấp dẫn cho tâm hồn sảng khoái. Nếu không phải v́ một mục đích riêng, họa chăng chỉ có những người mất b́nh thường mới tự xem tai của ḿnh là cái thùng rác để chứa những đồ cặn bă, dơ bẩn trong những buổi phát thanh”chửi cho nhau nghe” c̣n gọi là buổi phát thanh của “ṭa án nhân dân do đội cải cách ruộng đất khu vực Quảng Đà phụ trách” vốn dư thừa những lời lẽ thô tục, thiếu giáo dục của thành phần ba cốt cán như Hiệp Thụt Két, Tuấn Khùng, ngâm sĩ Phán Phom, ca sĩ hăng gà th́ sự nhiễm độc không phải ở ngoài da mà vào thẳng đến thần kinh tiền đ́nh, gây ra ung thư năo bộ, thoát chết th́ sống cũng chẳng ra con người. Mặt mày lúc nào cũng tối tăm, mở miệng ra là mùi xú uế nồng nặc. Nếu chúng tôi không lầm th́ mấy gă làm c̣ mồi cho đài này từ Lê văn Thành đến Nguyễn Hữu Trường đều cùng bị một thứ bệnh thối năo, suưt chết.

Loài người hơn loài vật ở chỗ có bộ năo. Thử hỏi năo đă thối th́ c̣n ǵ?

Năo bộ bị ung thư th́ chức năng suy nghĩ rất khó mà như người b́nh thường được?

V́ thế chương tŕnh do Hùng Anh c̣ mồi có nặng mùi xú uế, vô học là chuyện đương nhiên.

Nhất là thời gian mấy tháng trở lại đây, nhận được lệnh và sự tài trợ của đám đầu sỏ Ma Cô Việt Tân. Nào đài, nào báo mới ra ḷ thi nhau chửi rủa vung vít một cách thô tục, bẩn thỉu hạ cấp đến mức chính kẻ tự viết ra, tự thấy xấu hổ, rồi tự xin lỗi. Ngôn từ, hành động của bọn hạ lưu này như thế nào đồng bào tại đây có thừa tŕnh độ để nhận xét.

Người th́ mang tiếng làm đài phát thanh nhưng ngoài công việc c̣ mồi tay sai chẳng c̣n biết ḿnh đang làm ǵ, nói ǵ. Kẻ th́ hoang tưởng ḿnh là một người làm báo nhưng viết ra th́ câu trước chửi câu sau. Vu khoát cho người là côn đồ, vô học th́ chính trong bài viết của chúng lại thể hiện cái vô học và tột cùng đê tiện.

Từ buổi đầu tiên, mục đích của chúng đă lộ rơ là nhằm làm cho mọi người ngán ngại lời lẽ hạ cấp, dơ bẩn của chúng để phá vỡ khối đoàn kết cộng đồng, và mục tiêu chính cần phải triệt hạ không ai khác hơn là bản chủ nhiệm và Tuần Báo Chính Nghĩa.

Tuy nhiên nh́n qua khả năng của đám âm binh này, lúc đó chúng tôi thấy chưa cần thiết phải lên tiếng, bởi dân trí cộng đồng hải ngoại không phải ngờ nghệch như chúng tưởng.

Không phải chúng tôi không biết hàng ngày tên mắt trắng, môi thâm, lá mặt, lá trái Lê Ngọc Diệp cùng Thành Lơ Xe, Hiệp Thụt Két, Đông Gián Mối và một tên nhóc hết gọi điện thoại, lại vác mặt mo đi xin quảng cáo bằng cách bịa điều đặt chuyện nói xấu chúng tôi và một số tờ báo khác.

Nhưng chúng chẳng tác động được ai v́ đồng bào và thương chủ Atlanta đă biết quá rơ bản mặt bịp bợm, thối tha, cùi hủi của bọn Phở Ḅ Việt Tân nên không những gác bỏ ngoài tai những lời vu khoát mà c̣n tẩy chay thẳng thừng những tờ báo của chúng.

Việc những tên này tự động đưa quảng cáo của thương chủ vào rồi sau đó trơ tráo đến lấy tiền đều bị phản ứng và nhận được những bài học lễ độ nhục thấu xương, buốt óc.

Mọi diễn biến, chúng tôi biết tường tận nhưng sở dĩ chưa nói chẳng qua chỉ là một cái kế đưa lươn vào rọ. Bọn hạ lưu này có làm ǵ đi nữa rốt lại chỉ tự tẩm dầu vào thân để chờ giờ bốc cháy mà thôi.

Thời gian vừa qua, chúng tôi biết Tổ Chức Cộng Đồng và những anh em Người Việt Quốc Gia Chân Chính trông chờ sự lên tiếng của Chính Nghĩa.

Quư độc giả và chiến hữu yên tâm, đă đến lúc. Bắt đầu từ số báo này, tuần tự chúng tôi sẽ chỉ rơ bản lai diện mục cũng như những tṛ hề bịp bợm của đám cùi hủi đang cố t́nh gây phân hóa, chia rẽ, phá hoại sự b́nh an trong cộng đồng tại đây.

Như toàn thể đồng hương tại bang nhà đă biết, hiện nay với sự chỉ đạo từ xa, một nhóm người - chúng ta đă nhẵn mặt, biết tên v́ thói háo danh, ham nói, tham tiền của chúng- đang cố t́nh chà đạp dư luận, bất chấp lẽ phải để nặn ra một cái hội xuân thứ hai, nhằm mục đích biên diễn thêm một cộng đồng phe đảng để làm tay sai cho đám Ma Cô Cùi Hủi Việt Tân.

Những người này xử dụng nhóm từ “những người trẻ tuổi” và danh xưng của Tổng Hội Sinh Viên GA (Cháu Tô Châu Bảo Ngọc đă bác khước sự áp đặt của nhóm người này) để vẽ ra sự mâu thuẫn giả tạo giữa thế hệ trẻ với thế hệ già nhằm mục đích làm xáo trộn trong cộng đồng để mưu đồ bịp bợm.

Thực tế có mối mâu thuẫn này không? Theo chúng tôi, chắc chắn là không!

Bởi v́ nếu họ là những người trẻ tuổi ở Georgia th́ tuyệt đại bộ phận đều là thế hệ con em của những gia đ́nh Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại đây. Các em, các cháu có thừa trí năng và đạo đức để không bội bạc công lao của các bậc sinh thành mà buông ra những lời lẽ khinh bạc như phường vô giáo dục trong cái gọi là “Lời kêu gọi”.

Và thực tế cho chúng ta thấy, con cháu chúng ta vẫn c̣n miệt mài trong việc học hành. Đến khi ra trường lại phải lo toan xây dựng đời sống riêng tư. Thời gian ở đâu ra để dồn vào việc tranh giành công tác vô vụ lợi. Ngay cả những người trẻ tuổi đă thành đạt như Nguyễn Đại Hiển, Nguyễn Đ́nh Anh Phúc, Nguyễn Kế Tŕnh có đảm nhiệm công tác cộng đồng cũng chỉ là chuyện “vạn bất đắc dĩ “ phải dấn thân.

Vậy th́ chuyện tranh giành là tuồng tích do ai nặn ra?

Câu trả lời chắc hẳn mọi người cũng đă biết. Đầu tṛ cho vở tuồng này không ai khác hơn là nhóm mặt chai, mày đá Lê văn Thành, Nguyễn Hữu Trường, Phan Ngọc Thanh, Vơ Ngọc Độ, Lê Ngọc Diệp và Nguyễn văn Vinh.

Và dưới đây mời đồng bào và chiến hữu xem lại tuồng tích hay thành tích đầy tai tiếng của họ...

Hơn năm năm trước, ngày 19 - 6 - 2000, Nguyễn Hữu Trường đă ra ṭa lănh một bản án v́ tội xổ số xe Lexus không người trúng trong Hội Xuân 2000 .

Hội Xuân này do chính Lê văn Thành và Nguyễn Hữu Trường đứng ra tổ chức với sự tiếp tay của cả nhóm Phan Ngọc Thanh, Vơ Ngọc Độ, Lê Ngọc Diệp, Nguyễn văn Vinh.

Thời gian đó, v́ ḷng nhân đạo, xót thương cho sự nông nổi, dại khờ, trẻ người non dạ của Nguyễn Hữu Trường nên Phạm Đức Thạc và chúng tôi quyết định bỏ qua cho hắn vụ kiện thứ hai với ư nghĩ dành cho hắn một cơ hội hồi tâm, tu tỉnh cho nên người. Nhưng quả thật cổ nhân đă nói chẳng sai:“ Ngựa quen đường cũ.” và “Dưỡng hổ di họa.”

Năm năm trôi qua, bản án vẫn c̣n đây, chưa phai nét mực. Lê văn Thành tha phương cầu thực mấy năm lại quay về cùng Nguyễn Hữu Trường, Lê Ngọc Diệp, Phan Ngọc Thanh, Nguyễn văn Vinh và một số tên tay sai mới nữa tiếp tục bày tṛ quậy phá cộng đồng, cố giành giật cho bằng được chân tổ chức hội xuân.

Công tác vô vụ lợi “ăn cơm nhà vác ngà voi” không hiểu sao mà quyến rũ nhóm người này đến thế?

Bản thân tôi từng là một thành viên đứng trong liên danh Đoàn Kết do Phạm Đức Thạc thụ ủy Chủ Tịch đắc cử qua cuộc bầu cử trong một ngày mưa tuyết đầu năm 1996, nhận trách nhiệm Tổng Thư Kư Ban Chấp Hành làm việc hai năm đă thấy quá đủ. Và hầu như tất cả những người công tác cộng đồng các nhiệm kỳ sau như Nguyễn Đại Hiển, Nguyễn Đ́nh Anh Phúc, Nguyễn Kế Tŕnh cũng chỉ đảm nhiệm hai năm rồi lui ra để cho người khác thay thế.

Duy chỉ có một số khuôn mặt không hiểu v́ vô nghề nghiệp hay được lĩnh lương toàn thời từ đâu đó để làm công việc phá hoại cộng đồng như Lê văn Thành, Phan Ngọc Thanh cứ ca bài “Mười Năm T́nh Cũ” không rút ra được. Riêng Nguyễn Hữu Trường th́ sau khi đơn ca bản “Năm Năm T́nh Lận Đận” lănh bản án, cũng trở lại tiếp tục chơi tṛ “chia cộng đồng ra như nhánh sông.”

Cộng đồng Atlanta, Georgia lạ thật, nhân tài biến đâu cả cứ làm phiền các nhân sĩ Lê văn Thành, Phan Ngọc Thanh, Lê Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn văn Vinh, Đặng Kim Hạnh, Lê Trung, Vơ Ngọc Độ măi thế. Tệ thật.

Mà quả có tệ thật!.!

Năm năm trước cũng nhóm người này đă gây chia rẽ cộng đồng. Hiện nay, năm năm sau cũng vẫn là họ, vẫn là những cái tên, những con người cũ và vẫn âm mưu, mục đích, bài bản cũ rích tam đại. Cứ nh́n những cái tên và bản lai diện mục quen thuộc này trong những vụ gây xáo trộn, phân hóa Tổ Chức Cộng Đồng chắc hẳn quư độc giả và chiến hữu cũng nhận thấy ngay có điều ǵ đó không ổn? 

 

Chúng ta hăy cùng nhau thử đặt ra một số câu hỏi:

- Những người này làm việc dưới sự chỉ đạo của tổ chức nào vậy?

- Hăy so sánh những thủ đoạn vu khống, tuyên truyền rỉ tai của họ với bọn cộng sản hồi năm 1945 có khác ǵ nhau không?

Câu trả lời hoàn toàn thuộc về quư đồng bào, chiến hữu.

Thêm vào đó mọi người đều thấy xoay tới, xoay lui; cuối cùng hễ tổ chức cái ǵ th́ cặp bài trùng Lê văn Thành - Nguyễn Hữu Trường vẫn LO tử thủ cái hầu bao đựng tiền.

Không lẽ Nguyễn Hữu Trường và Lê văn Thành được cấp trên của tổ chức tín nhiệm qua màn ảo thuật vụng về “tiền xổ số xe Lexus không người trúng bay hơi.” hồi năm 2000. Nên lúc nào cũng giao cho công tác thủ hầu bao.

Trong công tác vô vụ lợi, việc thủ hầu bao tức phụ trách tài chánh và thủ quỹ đáng ngại lắm. Ít ai muốn nhận v́ lỡ có thất thoát th́ những người có liêm sỉ rất lấy làm xấu hổ dù đă xuất tiền túi ra bù đắp. Ngược lại, với nhóm người nói trên th́ mặt cứ trơ trơ. Câu chuyện Hội T́nh Thương do Mục sư Đặng Minh Lành ra công tạo dựng bị “ngủm củ tỏi” cũng do việc một thành viên của đài TNT xài nhầm của hội mất tiêu hơn ngàn bạc.

Rồi chuyện tiền lời hội xuân bầu cử hợp nhất hai tổ chức cộng đồng hai năm trước lời được hơn bốn ngh́n đến khi bàn giao cũng không thấy cô Kim Hạnh chuyển qua cho Chủ tịch Nguyễn Kế Tŕnh, đến nay chẳng c̣n ai biết mấy ngh́n đó ở đâu.

Lo cho phúc lợi cộng đồng là như thế đấy quư độc giả. Phúc lợi đây là: Phúc người mà Lợi ta.

Bởi lo cho phúc lợi cộng đồng kiểu đó nên mới ra sức bày tṛ nhằm tranh giành tổ chức Hội Xuân.

May mà mỗi năm chỉ có một mùa xuân, chứ nếu tháng nào cũng có nàng Xuân th́ ôi thôi đại.. đại bát nháo.

Thật ra phường bát nháo th́ vốn bất tài, vô tướng chỉ như lũ chó nhà quê chuyên ăn bẩn, cắn càn. Ăn bẩn đến mức đồng tiền đóng góp cho quỹ đồng hương, đồng khói cũng không từ. Cắn càn là loại chó mới ra khỏi cửa đă quay lại sủa vào mặt chủ.

Lời xưa có câu:“phú bất nhân, bần bất nghĩa” để răn người đời chớ có học thói sống bất cận nhân t́nh.

V́ thế bậc trí giả, nhân nghĩa trên đời có gặp loại phản phúc cũng vẫn cân nhắc không nỡ xuống tay.

Có điều hạng xuất thân bần tiện, thiếu thời cơm chẳng đủ ăn, học hành chẳng được mấy chữ; vô nghề, thất nghiệp không biết phận hèn c̣n buông tuồng láo lếu măi cũng đến lúc phải dạy cho chúng biết phận hèn của chúng.

Bài này mới chỉ là bài viết để tẩy uế nhân lúc năm cùng tháng tận.

Chuyện về lũ âm binh, bát nháo, nặc nô, phản phúc c̣n dài để đợi qua năm./.

 

 

Kim Âu

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: