MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN v.CBS

v Videos Library v Judicial Watch v

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm v

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v CNN  v FoxAtlanta v Gateway

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  

v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v

v Viễn Đông v Người Việt v

v Việt Báo  v Việt List  v Xây Dựngv

v Phi Dũng v Việt Thức v Hoa Vô Ưu

v Đại Kỷ Nguyên v Việt Mỹv

v Việt Tribune v Saigon Times USA v

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Thơ Trẻ v

v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v

vLao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Tấm Gương

vSài G̣n v Sách Hiếm v Thế Giới  v Đỉnh Sóng

vChúng Ta  v Eurasia  v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ

v Nguyễn Tấn Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh v TPBVNCH v1GĐ/1TPB v Bia Miệng ♣♣

    

Cờ Vàng, Cờ Đỏ, Cờ Hoa

 

 

 Cờ Vàng , Cờ Đỏ , Cờ Hoa

Ba cờ sánh bước, Quốc Gia tiêu tùng.

 

 

 

( thời gian đầu c̣n Cờ Vàng nhưng vài lần tổ chức th́ Cờ Vàng sẽ biến mất nhưng Cờ Vàng diễn hành mừng thắng lợi của cộng sản cũng đă quá nhục)

 

 

Tháng Tư theo niên lịch b́nh thường không có ǵ khác với những tháng Ba, tháng Hai. Nhưng tháng tư của Người Việt Quốc Gia TNCS đă nhuốm màu tang tóc trở thành Tháng Tư Đen v́ ngày 30 – 4 – 1975 Sài G̣n sụp đổ, rên siết dưới bánh xích xe tăng và dép lốp của cộng quân.

Tháng Tư trở thành chứng tích lịch sử về canh bạc điếm nhục của Hoa Kỳ khi nhẫn tâm khai tử người bạn đồng minh đă cùng họ chiến đấu để gỉai trừ tai họa cộng sản cho toàn thế giới khiến hơn ba triệu Người Việt Quốc Gia bỏ nước ra đi trong hoảng loạn.Tháng Tư Đen v́ nước mất nhà tan, gia đ́nh ly tán, con xa cha vợ xa chồng.

Tháng Tư Đen v́ bóng đêm của lịch sử đă phủ chụp lên toàn cơi Việt Nam. Tháng Tư tủi nhục và thống hận.

Ngày 30 – 4 đă đi vào lịch sử như vậy.

 

Sử mệnh Việt Nam đă đặt tên cho 30 – 4 là Ngày Quốc Hận.

Hận v́ Chính Nghĩa Quốc Gia đă bị bức tử.

Hận v́ "những kẻ xấu đă chiến thắng" và nhấn ch́m cả một dân tộc vào khổ hải mênh mông.

 

30 – 4 đối với Người Việt Quốc Gia không thể là một ngày vui, tưng bừng cờ quạt diễn hành cho Tự Do.

Bởi Tự do đă chết khi đường phố Sài G̣n tràn ngập quân Bắc Cộng.

Bởi 30 – 4 đă  trở  thành ngày một nền dân chủ non trẻ bị  buộc phải  cáo chung.

 

Năm 2005, sau 30 năm Sài G̣n xụp đổ, bọn gian nhân trong Mặt Trận Kháng Chiến Phở Ḅ Bịp Bợm thối thân thành gian đảng Việt Tân muốn cải đổi lịch sử biến "Ngày Quốc Hận 30 - 4" thành “Ngày Tự Do cho Việt Nam”. Tuy nhiên ngay khi bọn chúng vừa tung ra chương tŕnh hành động. Lập tức Người Việt Quốc Gia ở khắp năm châu phản đối mănh liệt. Thấy t́nh h́nh không ổn, âm mưu sớm bị bại lộ, bọn vô loài này vội vă hai ba lần sửa đổi ngôn từ để che đậy, níu kéo và chiêu dụ đồng bào tham gia cuộc tuần hành chạy tội cho Cộng Sản mà chúng đă dốc tài chánh và khá nhiều công sức tổ chức để  hoàn  thành trách nhiệm là cánh tay nối dài của bọn Quỷ Đỏ. Theo ước tính ban đầu của Mặt Trận Việt Tân số người tham gia sẽ vào khoảng chừng 50,000. V́ thế chúng đă đầu tư tài chánh, huy động nhân sự làm việc trong gần hai năm.

 

Sớm đứng vào bè đảng vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm này có tổ chức Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH của Lê Minh Đảo và một số tổ chức hoạt đầu khác nhưng trước làn sóng công phẫn của đồng bào và sau khi thấy rơ SỰ THẬT một số đă chính thức yêu cầu rút tên khỏi danh sách ban tổ chức. Sau cùng ngoài bọn đầu sỏ dấu mặt là Phở Ḅ -Việt Tân chỉ c̣n hai tổ chức ngoại vi Mặt Trận Phở Ḅ: Vietnamese American Public Affairs Committee,Vietnamese Youth Network, vài tổ chức Cộng Đồng do Mặt Trận dựng lên như Vietnamese Community of Philadelphia, Vietnamese Community of Massachussetts, Free Vietnamese Community of New Jersey.

Đối lại Đại Khối Người Việt Quốc Gia TNCS đă có phản ứng mạnh mẽ, v́ ngày 30 - 4  là ngày đau nhục của Người Việt Quốc Gia ngược lại đó chính là ngày vui của kẻ thù (tập đoàn Cộng Sản). Người Việt Quốc Gia TNCS không thể chấp nhận Ngày Quốc Hận là Ngày Tự Do hay Ngày Diễn Hành Cho Tự Do.

 

Ngày đó với Người Việt Quốc Gia TNCS chúng ta măi măi là  Ngày Quốc Hận, là ngày tồi tệ nhất trong một năm. Ngày chính thể VNCH sụp đổ, ngày cộng sản đạt được tham vọng nhuộm đỏ toàn Việt Nam và Đông Dương. Ngày bóng đêm, tội ác và tang tóc phủ lên toàn thể dân tộc Việt Nam.

Vậy  mà đảng bịp Việt Tân dám gọi là Ngày Tự Do, Ngày Diễn Hành Cho Tự Do th́ qủa là không có sự bêu riếu nào trắng trợn hơn.V́ thế  19 TCCĐ Người Việt Quốc Gia TNCS khắp nơi đă hưởng ứng, cùng tập hợp về Washington DC để tiến hành buổi lễ “Việt Nam 30 năm Quốc Hận” nhằm biểu dương tinh thần chống cải danh Ngày Quốc Hận, vạch trần âm mưu bóp méo lịch sử. 

 

Vào thời điểm 2005 cho dù Đại Khối Người Việt Quốc Gia TNCS đă thể hiện sự phản kháng một cách hiệu quả, quyết liệt, nhưng chúng tôi đă nhận biết mối hiểm họa sắp tới sau này v́ "thay đổi lịch sử cho phù hợp với yêu cầu của tập đoàn tội ác cộng sản chính là mục tiêu tối hậu" do đó chúng sẽ rút kinh nghiệm thất bại để tái tổ chức khi có thời cơ  thuận lợi. Tuy nhiên ngay những người anh em chiến hữu sát cánh với chúng tôi trong đấu tranh vẫn c̣n bán tín, bán nghi nên không thực hiện những biện pháp đối phó dù đă  được cảnh báo.

 

Trong khi đó, sau thất bại 30-4-2005, bọn gián điệp Việt Cộng và bọn Việt Cộng nằm trong đảng bịp Việt Tân đă âm thầm chuẩn bị cho Ngày Diễn Hành Cho Tự Do lần thứ hai tại thủ đô Hoa thịnh Đốn.

Thường ở các điạ phương có thành lập TCCĐ, đảng bịp Việt Tân đều tổ chức đưa người tham gia nhằm mục đích chiếm lấy quyền kiểm soát TCCĐ, nếu thất bại chúng lợi dụng quyền tự do lập hội để tạo ra TCCĐ thứ hai. Tại Hoa Thịnh Đốn t́nh h́nh khác hẳn, v́ có ổ gián điệp ở toà đại sứ Việt Cộng nên chúng thực hiện kế hoạch xâm nhập TCCĐ một cách xảo quyệt, tinh vi hơn.

Bọn gián điệp thông qua các thương nhân để mua chuộc, cấy sinh tử phù vào những nhân vật hoạt động cộng đồng (bằng chứng rơ nét là việc thông qua đài VNHN) dùng họ để phân hóa hàng ngũ quốc gia nên chúng ta thấy hiện tượng lạ lùng là những người có công lao bảo vệ giá trị tinh thần của NVQG đều bị đánh phá, bịa đặt vu chụp, phải quy ẩn và thậm chí ngưng hoạt động.

Ngược lại một số nhân vật có thân danh trong quá khứ nằm trong TCCĐ lại kết bè, kéo đảng, bao che cho mụ kư dởm Tuyết Mai Áo Đỏ Sao Vàng.

Chỉ một kế hoạch ngũ niên, nghị quyết 36 đă thôn tính TCCĐ Thủ Đô với sự tiếp tay đắc lực của Việt Tân và bọn phản bội. Cộng sản đă nắm chặt “sinh tử phù” của những kẻ bất tài, tham chức, háo danh.

V́ thế chỉ trong hai nhiệm kỳ từ Lư văn Phước đến Đỗ Hồng Anh, cửa ải quan trọng nhất là Hoa Thịnh Đốn xem như bỏ ngỏ. Và thật không có ǵ để ngạc nhiên khi Lê Công Phụng tuyên bố "sẽ b́nh định hải ngoại trong thời gian ngắn nhất". Kế hoạch b́nh định của Lê Công Phụng đă  khởi động khi vừa qua TTX Việt Cộng phát đi bản tin dưới đây:

 

trích nguyên văn

 

Thành lập Hội lưu học sinh Việt Nam tại Washington DC.

Hội Thanh niên-lưu học sinh bao gồm công dân Việt Nam đang nghiên cứu, học tập và công tác tại khu vực thủ đô Washington, Mỹ, được thành lập hôm qua.

"Đây là sự kiện quan trọng trong công tác cộng đồng, cũng như trong công tác vận động bà con, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Mỹ", TTXVN trích lời Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Lê Công Phụng nói. Đại sứ hy vọng rằng hội sẽ là một mô h́nh để tiếp tục triển khai chủ trương thành lập các hội thanh niên và sinh viên Việt Nam trên các vùng của nước Mỹ, tiến tới có một tổng hội chung cho tất cả thanh niên tham gia.

Nguyễn Tú Chi, hiện đang công tác tại Ngân hàng Thế giới - người được bầu là Chủ tịch lâm thời của Hội cho biết: “Việc thành lập Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở Washington DC sẽ gây dựng phong trào sinh viên ở đây có tổ chức hơn. Sắp tới, Hội sẽ tổ chức một buổi liên hoan ẩm thực, giao lưu với Đại sứ quán và thanh niên học sinh tại Washington DC".

Ngay tại buổi lễ ra mắt của hội, đă có hơn 70 thanh niên Việt Nam tại khu vực Washington đăng kư trở thành thành viên của hội., VOV cho biết.

Ban chấp hành lâm thời của hội cho biết trước khi hội được chính thức thành lập, thanh niên tại khu vực Washington, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ, đă tham gia tích cực vào một số hoạt động gây quỹ từ thiện.

Họ đă quyên góp được hơn 1.500 USD để ủng hộ bé Xuân Trường tại tỉnh Tây Ninh chăm sóc mẹ bị bệnh ung thư và cùng với sinh viên và giáo viên của trường Đại học Johns Hopkins góp hơn 7.000 USD giúp bạn Trần Thị Quỳnh Hoa, cựu sinh viên của trường, chống chọi với bệnh ung thư.

(TTXVN)

 

hết trích

 

Qua bản tin này, viễn cảnh hàng chục “Hội lưu học sinh Việt Nam” khắp trên nước Mỹ phối hợp với đoàn thanh niên Phan Bội Châu, Hậu Duệ và bọn Phản Chiến Hoa Kỳ tay cầm Cờ  Mỹ, Cờ Vàng và Cờ Đỏ Sao Vàng đồng hành chào mừng “Ngày Tự Do” “ Freedom March to Capitol 30-4” đă ở trước mặt. (Không lẽ các hội đoàn lưu học sinh Việt Cộng đă được thành lập khắp nơi chịu diễn hành dưới ngọn Cờ Vàng). Và chắc chắn khối du học sinh đó không nhỏ khi được tài trợ không chỉ vé phi cơ, ăn ở miễn phí mà c̣n được tổ chức, chỉ huy bằng kỷ luật của đảng đoàn.

Trong tương lai gần chắc chắn viễn cảnh đó  sẽ  xảy ra. Người Việt Quốc Gia TNCS lần này không sợ mất nước v́ đây là Hoa Kỳ nhưng nỗi nhục th́ khôn rửa.

 

Nh́n lại thực trạng những tổ chức của Người Việt TNCS ở HTĐ, cụ thể là LHCCS và TCCĐ HTĐ qua những phản ứng gần đây.

Chúng tôi không hiểu ông Đoàn Hũu Định đoàn ngũ hóa các "hội ái hữu quân đội" trong LHCCS để làm ǵ?

 

Không lẽ chỉ để mặc chiến phục, đeo huy chương trong thời b́nh, làm vài  động tác cơ bản thao diễn, nghiêm, nghỉ và rồi tự bó tay, bịt miệng những người đă một thời chiến đấu trực diện với cộng sản.

 

Hùm thiêng khác hẳn với da cọp chết? Hùm thiêng là chúa sơn lâm. Da cọp chết thuộc lại chỉ để trang trí, không phù hợp cảnh quan th́ cho vào sọt rác.Chẳng có hùm thiêng nào thấy bóng kẻ thù mà nằm yên hay bỏ chạy.

 

Những người chiến sĩ kiêu hùng đă từng tuyên bố “Can Trường Trong Chiến Bại”, đă từng xác quyết ḿnh chưa hề giải ngũ. Giờ này anh ở đâu? Chẳng lẽ lời thề truớc “Hồn Thiêng Sông Núi” chỉ là những lời ở đầu môi, chót lưỡi?

TCCĐ do Đỗ Hồng Anh đứng đầu th́ tuyên bố cộng đồng không làm chính trị nên chỉ “chống cộng tại khẩu, tại gia”. Vụ đài VTV4 phát chương tŕnh tại Virginia đă gần tám tháng. Đỗ Hồng Anh vẫn ngày đêm tích cực, mải miết đi t́m biện pháp đối phó trong ṿng “bí mật” nên chưa thể tiết lộ.

 

Những người Việt Quốc Gia Chân Chính nghĩ sao trước thái độ ù ĺ, câm nín của LHCCS vùng HTĐ và tŕ hoăn kế của Đỗ Hồng Anh. Người Việt Quốc Gia TNCS ở Hoa Thịnh Đốn không CẢNH GIÁC và cũng chẳng có phản ứng. Hiện tượng này cho thấy tinh thần đấu tranh chống cộng ở Hoa Thịnh Đốn đă yên giấc điệp!

 

Ông Đoàn Hữu Định và LHCCS vùng HTĐ nghĩ ǵ khi đọc bản văn này?

 

trích

 

DIỄN ĐÀN

TIẾNG NÓI CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC

VIỆT NAM CỘNG HOÀ

TRÊN HỆ THỐNG PAL TALK

 

----ooOoo----

THƯ NGỎ

Trích yếu V/v :

 Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngọai giao du mật thiết với Cộng Sản Việt Nam.

Kính gởi :            

-  Quư Đồng Hương Tỵ Nạn CSVN.

-  Quư Hội Đoàn, Đoàn Thể Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà.

Kính thưa Quư Vị,

Đảng Cộng Sản Việt Nam đang đứng trước những thất bại về mọi phương diện ở cả trong lẫn ngoài nước.

Tại Quốc Nội, các phong trào chống và tố giác sự tiếp tay của đảng CSVN cho mộng bá quyền của Trung Cộng cùng với  phong trào đ̣i Công Lư và Hoà B́nh, đ̣i quyền Tự Do Tôn Giáo, đ̣i Quyền Làm Người Việt Nam…. đang bùng phát trên toàn Quốc.

Tại Hải Ngoại, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn luôn luôn làm tṛn trách nhiệm Quốc Tế Vận, để tố cáo những vi phạm Nhân Quyền và quyền Tự Do Tôn Giáo của đảng CSVN trên các diễn đàn Chính Trị Quốc Tế.

Từ Âu Châu, Úc Châu, Mỹ Châu, Canada Cộng Đồng Người Việt Tự Do luôn luôn tích cực vận động với các chính quyền sở tại, cũng như các Tổ Chức Phi Chính Phủ, để những tổ chức này có những phản ứng tích cực và kịp thời trước những hành động thô bạo của đảng CSVN đối với người Dân Việt, điển h́nh như vụ xử án độc đoán  với các nhà đấu tranh dân chủ, như Nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân, bịt miệng Linh Mục Ta Đê Ô Nguyễn Văn Lư trước toà án, hành động đàn áp đẫm máu từ Giáo Xứ Thái Hà…. đến Giáo Xứ Đồng Chiêm…V…V…

Trước những khó khăn sơ lược của đảng CSVN như kể trên,

Đảng CSVN không thể khoanh tay chờ ngày sụp đổ !

Với bản chất độc tài, tham quyền cố vị  của đảng CSVN .

Đảng CSVN, bằng mọi cách,  phải ra tay ngăn chặn sự sụp đổ trước sức tiến công của toàn  thể Người Việt Yêu Tự Do trong và ngoài nước.

Một trong những chính sách vá vứu hầu mong cứu vớt sự tồn vong của chế độ, đảng CSVN đă tung ra nghị quyết 36 để mua chuộc, lũng loạn Cộng Đồng Người Việt Tự Tư Do tại Hải Ngoại…..

Những cơ quan truyền thông và báo chí tại Hải Ngoại là một trong những mục tiêu của NQ/36.

 

Hiện nay đă có một số cơ quan truyền thông và báo chí, v́ quyền lợi riêng tư, phản bội lại sự tín nhiệm của Cộng Đồng Người Việt Tự Do.

Trường hợp điển h́nh là Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

Qua những bằng chứng cáo giác của chính những cá nhân đă từng cộng tác với đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại.

 Qua những lời thú nhận của ban Giám Đốc đài Phát Thanh Hải Ngoại trong những bài viết và ngay trong cuộc đối chất vừa qua trên chính làn sóng của đài phát thanh này, cho người ta thấy rơ những toa rập của Ban Giám Đốc với những thành phần Cộng Sản trong toà đại sứ của CSVN tại Hoa Thịnh Đốn.

Để tạo sức mạnh của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS trong công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và bảo vệ toàn vẹn lănh thổ của Dân Tộc Việt trước sự cai trị độc tài toàn trị của đảng CSVN.

Nay, 

DIỄN ĐÀN TIẾNG NÓI CỰU QUÂN NHÂN VIỆT NAM CỘNG HOÀ,

Trên Hệ Thống Pal Talk toàn cầu :

1/  Cực lực phản đối hành vi giao du mật thiết với CSVN, phản bội niềm tin của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Hải Ngoại của Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngọai tại Hoa Kỳ.

2/  Để xứng đáng với ḷng trông chờ, sự tín nhiệm của Người Việt yêu Tự Do trong và ngoài nước, chúng tôi thiết tha kêu gọi các  cơ quan truyền thông và báo chí giữ vững lập trường đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của Dân Tộc Việt Nam.

3/ Tha thiết kêu gọi Quư Đồng Hương mạnh dạn tố giác những hành vi của những cá nhân hay  đoàn thể có khuynh hướng bắt tay với CSVN trong chiến dịch kêu gọi “ H̉A HỢP, HOÀ GIẢI” hay “ HOÀ GIẢI, HOÀ HỢP ” của CSVN và bè lũ tay sai tại Hải Ngọai.

4/ Tha thiết kêu gọi Quư Đồng Hương, Quư Hội Đoàn, Đoàn Thể Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà,

 Hăy chấm dứt ngay mọi yểm trợ tinh thần và vật chất cho những cá nhân, đoàn thể và cơ quan truyền thông, báo chí có những hành vi phản bội lại nguyện ước của người Tỵ Nạn Cộng Sản,

 Điển h́nh là ĐÀI PHÁT THANH VIỆT NAM HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ.

Trân trọng kính cáo.

Hải Ngoại, ngày 12 tháng 1 năm 2010.

Diễn Đàn TIẾNG NÓI CỰU QUÂN NHÂN VNCH.

-    Âu Châu:

    Ch/h. bienhung_3

-  Bắc Âu :

    Ch/h. Non Nước Hữu T́nh

-   Canada :

    Ch/h. HOÀNG-DUYÊN-        

Hoa Kỳ :

Hậu Duệ, BIDONG_86

-  Úc Châu :

    Ch/h.  Khu Chiến Tiền Giang

    Ch/h. thuythu_

 

 hết trích

 

Cùng là cựu quân nhân QLVNCH, cùng đứng trước một hiện tượng sai quấy, sự thể hiện thái độ và tinh thần hoàn toàn khác biệt.

Vậy th́ liệu những điều tiên báo thượng dẫn xảy ra, phản ứng của LHCCS HTĐ có trở thành một câu hỏi lớn?

 

30 – 4 - 2005 Đại Khối Người Việt Quốc Gia TNCS ở các TCCĐ khắp nơi đổ về đă đánh tan tham vọng của Việt Cộng, Việt Tân. Năm năm sau (2010) thủ đô Hoa Thịnh Đốn đă trở thành sa mạc khi bầy đà điểu sinh sôi nảy nở quá nhanh. Tài nguyên nhân sự hoạt động của cộng sản đă chiếm ưu thế so với những Người Việt Quốc Gia Chân Chính tại Hoa Thịnh Đốn. Tinh thần chống cộng đă được thay thế bằng “chủ nghĩa cầu an”,“ngu si hưởng thái b́nh”. Cho đến giờ phút này liệu đă muộn lắm chưa khi mọi việc  đă chứng minh cho chúng ta thấy rơ đảng bịp Việt Tân chính là cánh tay nối dài, là công cụ của cộng sản để thực hiện tham vọng thay đổi lịch sử theo sự áp đặt bằng cường quyền của những kẻ chiến thắng.

Cuộc chiến chống cộng sẽ mang ư nghĩa nào nếu chúng ta không biết bảo vệ tính chân thực của lịch sử.

 

Kim Âu

15 - 1 – 2010

 

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: