MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v C-SPAN v Videos Library vNational Pri Project

v Judicial Watch vAssociated Press vReuter News

v Real Clear Politics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v New World Order vIlluminatti News    

v New Max v CNSv Daily Storm v Foreign Policy

v Observe v American Progress  v Fair vCity

v Guardian v Political Insider v Law

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v Foreign Trade

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

Vietnamese Commandos' Hearing  History Document

 

 

CHUYỆN CỘNG ĐỒNG

 

KIM ÂU

 

 

 

 

 

 

Trong suốt mấy tuần qua tôi đi tới đâu cũng gặp những người hỏi thăm về t́nh trạng hai Tổ Chức Cộng Đồng và tất nhiên bà con hỏi ư kiến tôi suy nghĩ thế nào về chuyện này. Tất nhiên họ cũng đă có sẵn những nhận xét riêng. Có người hiểu rơ, có người lẫn lộn nhưng tựu trung mọi người đều đồng ư với quan điểm Ban Chấp Hành của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam được bầu cử qua phổ thông đầu phiếu là chính thức, chính danh c̣n BCHLT do một số người bầu ra chỉ là chuyện bậy bạ cho dù có biện minh thế nào cũng không thể thuyết phục được ai ủng hộ (ngoài những người đă tạo nên nó).

Trên cương vị một Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút của một tờ báo, làm công tác điều hướng dư luận một cách công chính. Chúng tôi đă có một vài bài viết nhận định về vấn đề này. Đối với chúng tôi, phê phán không có nghĩa là tiêu diệt, triệt hạ. Phê b́nh nhằm giúp cho người làm không đúng nh́n nhận laị vấn đề nhưng muốn cho việc phê b́nh có kết quả tất phải cương quyết và kiên tŕ bởi không phải lúc nào đối tượng bị phê phán cũng mau chóng nhận ra Sự Thật. Nhất là khi họ đă đỗ đạt để làm chủ tiệm Nail  và làm Dịch Vụ Tổng Hợp hay bán Insurance. (những công việc chẳng cần phải có Cao Học hay Tiến Sĩ).

Như trước đây tôi đă từng viết trong bài Hành Xử Công Lư : “ Để có thể thay mặt cho tập thể Người Việt Quốc Gia tại Georgia yếu tố tiên quyết không phải là kéo bè, kết đảng làm càn mà phải biết tự chế, tôn trọng những nguyên tắc trong Hiến Chương và Nội Quy Cộng Đồng đă đề ra cho dù Hiến Chương và Nội Quy chưa hoàn chỉnh. Mọi sự thay đổi không thể tiến hành bằng biện pháp lật lọng, xảo trá, lừa lọc. Muốn vào Cuộc Chơi phải tôn trọng Luật Chơi. Không phải giở  tṛ “Vô chính phủ, dă nhân rừng rú mà tranh thắng được”. Sở dĩ Cộng Đồng bao lâu nay rối loạn, chưa thể vững mạnh v́  ư thức về tổ chức và hoạt động của Cộng Đồng chưa được đứng đắn. Về thực chất Cộng Đồng không phải là một thực thể hành pháp . Cộng Đồng chỉ là nơi tập hợp của những người tự nguyện phục vụ công tác duy tŕ truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. Kẻ nào tham gia Cộng Đồng mà vọng tưởng  quyền lực chỉ gây tác hại cho Cộng Đồng. Kẻ nào muốn lạm dụng Cộng Đồng để phát triển Tổ chức của riêng ḿnh cũng là kẻ gieo mầm tội ác. Cộng Đồng không giải quyết được yêu cầu quang phục. Cộng Đồng chỉ làm cho chúng ta cảm thấy bớt cô đơn trên đất khách mà thôi.Có hay không có Cộng Đồng từng gia đ́nh và từng con người Việt Nam vẫn thăng tiến. Giá trị của Cộng Đồng chỉ là một giá trị biểu trưng và như thế không khi nào chúng ta chấp nhận cái giá trị biểu trưng này do một bọn lưu manh, gian trá, phản phúc đứng đầu. Sự hiện diện của một đám vô lại bất chấp liêm sỉ giành giật danh hờ, phá hoại t́nh đoàn kết dân tộc đă quá mong manh chỉ làm mọi người thêm bực ḿnh, bẩn mắt,  chướng tai.”  Thời gian qua, cuộc đấu tranh đó đă có lúc đến hồi kết thúc nhưng cuối cùng thói háo danh, vọng quyền hăo huyền lại tác phát và tiến thêm một bước làm t́nh h́nh phân hóa cộng đồng Việt Nam thêm trầm trọng. Trước kia chỉ có một ít  người sai, họ đă chấp nhận sửa sai qua đối thọai. Đă từng làm công tác cộng đồng, đă dạn dầy kinh nghiệm đấu tranh. Hoàn toàn không có tư tưởng háo hức tranh những cái danh không thực, bản thân tôi đă từng hết ḷng vận động cho sự hợp nhất Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam. Căn bản lư luận của vấn đề là để tất cả các bên có một tinh thần sẵn sàng lấy cái thua  của phe phái để làm cái thắng do Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam được thống nhất, chấm dứt t́nh trạng phân hóa, đối đầu; t́m lại t́nh đoàn kết dân tộc. Quư vị có quan tâm nên nh́n nhận rơ cách dùng từ Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam. Sở dĩ tôi thêm hai chữ Tổ Chức  trước nhóm chữ Cộng Đồng Việt Nam để chỉ rơ cái thực thể gọi là Cộng Đồng Việt Nam vốn chỉ là một hội đoàn bất vụ lợi như trăm ngàn hội đoàn khác trên đất nước này. Bất cứ ai muốn lập ra một tổ chức như vậy cũng chỉ tốn trên dưới trăm đồng.  Và nó chỉ đại diện cho những người tạo ra nó chứ không thể đại diện cho toàn thể đồng bào Việt Nam tại Georgia để toàn quyền ra quyết định này, thông cáo nọ.  Ư tưởng và mưu đồ lạm dụng danh nghĩa Cộng Đồng nảy sinh từ đầu óc bệnh hoạn của một vài anh chính khứa rởm đời khiến rất nhiều người lây nhiễm.  Theo tôi, chúng ta hăy gạt qua một bên những tư tưởng như vậy. Chúng ta hăy gạt  bỏ những tổ chức xuất phát từ những con người háo hức tranh danh, đoạt lợi bất kể liêm sỉ. Đúng hay sai quần chúng thừa khả năng nh́n ra Sự Thật. Hiện tượng hai Hội Xuân năm nay không phải là lần đầu tiên và duy nhất. Nó đă trở thành một tiền lệ mà không một người Việt Nam nào muốn xảy ra. Dưới sự nh́n nhận của chúng tôi chỉ có một hội chợ chính danh, c̣n lại tất nhiên một hội chợ chỉ đơn thuần mang tính chất “business”. Và tất nhiên khi đă coi đó là vấn đề “business” th́ mọi chuyện quyên góp, kêu gọi hảo tâm là hoàn toàn thiếu đứng đắn nhằm mượn “của người lợi ta”.

Mới hôm qua chúng tôi nhận được bản thông báo của Phạm Đức Thạc về việc tiếm danh Cộng Đồng Việt Nam để đi quyên tiền của cậu Nguyễn Hữu Trường. Theo nội dung bản thông báo cậu Trường đă thiếu chín chắn và đứng mực khi nói:

- ” BCH chính thức do ông Thạc đă bị băi nhiệm, không tổ chức Tết”

Ông Phạm Đức Thạc cũng nói rơ đó là một sự lừa bịp, dối trá, không thể chấp nhận và tha thứ”. Cuối bản văn ông Thạc kêu gọi tẩy chay mọi sự nhân danh Cộng Đồng Việt Nam tại Georgia của ông Trường, Yêu cầu chấm dứt mọi hành động lố bịch như trên đồng thời dành quyền truy tố trước pháp luật những kẻ mạo danh Cộng Đồng Việt Nam tại Georgia để làm điều phi pháp.

Thiển nghĩ qua sự việc mới nảy sanh, thêm một lần nữa cậu Nguyễn Hữu Trường thực sự đă thiếu chín chắn trong công việc. Nếu vẫn cứ muốn đi quyên góp th́ v́ vấn đề tế nhị phải tránh chuyện nói không đúng Sự Thực.

Trong số báo này có hai trang quảng cáo của hai Hội Chợ khác nhau. Quảng cáo của Cộng Đồng Việt Nam Georgia đăng đă lâu, lệ phí được “discount 50%” do hoạt động bất vụ lợi.

Trên tinh thần”fair play”, chúng tôi vẫn nhận đăng của nhóm Hội Xuân Dân Tộc thứ hai, giá nguyên vẹn v́ coi Hội Xuân này như một hoạt động “business”.

Cần ǵ phải tranh hơn trong việc giúp vui cho đồng bào để phải nói ra những điều không có thực. Cạnh tranh kiểu đó thấy nhỏ nhen và thực sự bất chính. Ngày xuân trong thời chiến tranh mất c̣n mà người ta vẫn nghĩ tới việc hưu chiến mừng xuân.

Chỉ có tụi Cộng Sản mới lợi dụng cơ hội để làm cuộc Tổng Tấn Công Mậu Thân đầy tội ác. Chẵng lẽ, Nguyễn Hữu Trường lại đi thấm nhuần chiến pháp đó hay sao?

Mùa Xuân sắp tới hăy cố gắng “fair play” đă không hợp tác được th́ thái độ tốt nhất là tạm hưu chiến đừng làm hoen ố ngày Xuân để cho đồng bào bớt dị nghị.

Đừng lo không có kẻ đối đầu khi mức độ phân hóa đă quá trầm trọng.

Cứ yên tâm Tuần Báo Chính Nghĩa sẽ không cho phép bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào nhân danh đại khối người Việt tại Georgia để làm điều sai trái.

Công luận sẽ phán xét.

 

Kim Âu

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: