MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v C-SPAN v Videos Library vNational Pri Project

v Judicial Watch vAssociated Press vReuter News

v Real Clear Politics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v New World Order vIlluminatti News    

v New Max v CNSv Daily Storm v Foreign Policy

v Observe v American Progress  v Fair vCity

v Guardian v Political Insider v Law

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v Foreign Trade

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

Vietnamese Commandos' Hearing  History Document

 

 

 

CHUYỆN NHỐ NHĂNG

 

 

“Lời kêu gọi “ hay bản hiệu triệu quốc dân là diễn văn quan trọng của người thống lĩnh quốc gia công bố vào thời điểm tổ quốc lâm nguy nhằm kêu gọi quốc dân đứng lên hy sinh chống giặc ngoại xâm, giữ ǵn bờ cơi hoặc có một sự kiện quan trọng nào phải thúc đẩy, vận động toàn dân đứng dậy cùng hoàn thành.

Sau khi bị đánh bật gốc khỏi quê hương , ra đến hải ngoại đă gần bốn chục năm nay, rất nhiều tên mộng du thiếu kiến thức không biết thân ḿnh là ai, bọn này chuyên đợi dịp hết năm, chuyển mùa hoặc có cơ hội là viết thư chúc tết toàn thể đồng bào hoặc ra lời kêu gọi thống thiết làm như chúng đang đứng trong vai tṛ lănh tụ.  Những hành động nhố nhăng “ếch nhái muốn thành ḅ” như vậy khiến những người có hiểu biết không nhịn được cười đồng thời cũng khó tránh khỏi sự bực ḿnh khinh bỉ.

Dĩ nhiên trên đất nước tự do này không ai có quyền ngăn cấm người khác phát biểu v́ như thế là vi phạm quyền tự do ngôn luận (không giống như đám Đỗ văn Hội điều hành cái diễn đàn được vài chục người lư luận thua là chơi tṛ bịt miệng của Việt Cộng), nhưng hơn triệu rưỡi người gốc Việt hoặc thuần Việt cư trú trên nước Mỹ thật ra chẳng biết các anh là ai v́ thực chất tổ chức CĐNVQGLBHK chỉ là một tổ chức thiện nguyện làm công việc phục vụ cộng đồng mà vẽ chuyện ra “lời kêu gọi” không biết những vị chủ tịch này đầu ấm tới cỡ nào.

Tôi thực không hiểu nổi mấy ông đại diện này c̣n muốn làm tṛ bêu rếu cái tồ chức CĐNVQGLBHK đến đâu nữa chứ? Mấy chục năm nay, “Ngày Quốc Hận 30 /4”, cộng đồng nào cũng phải lo tổ chức tưởng niệm ở địa phương của ḿnh. Lần đầu tiên chúng tôi thấy nhóm Đổ văn Hội dở thói kêu gọi các nơi về làm tà lọt, đầu sai cho bọn Việt Tân ở Virginia. Tự thân việc “Tưởng niệm Ngày Quốc Hận”  đă nhắc nhở, nói lên, bao hàm  đầy đủ ư nghĩa việc đấu tranh giải thể bạo quyền, quang phục đất nước trả lại Nhân Quyền (tự do, dân chủ) cho quốc dân Việt Nam. V́ thế 38, 39 hay 40 năm quốc hận cũng không có ǵ đặc biệt để các chủ tịch địa phương phải khăn gói về Virginia hầu hạ, lót đường tiếp tay “bán bánh vẽ” cho họ trong khi họ hoàn toàn không  đứng chung vào tổ chức CĐNVQGLBHK (trừ trường hợp phải đối đầu với những phái đoàn Việt Cộng). Chẳng lẽ  30/4 năm nay trở thành năm đặc biệt do Đoàn Hữu Định mới nhậm chức Chủ Tịch VA,MD,DC v́ lo cho đồng hương nên hy sinh tŕ hoăn, hồi chức Thủ Tướng Việt Nam Cộng Ḥa Lâm Thời bỏ mặc ông Nguyễn Ngọc Bích cô đơn “lê gót nơi quê người” t́m “đường kíu nước”. Phương ngôn Pháp có câu: “Dis moi qui est ton ami je te dirai qui tu est”. Ngạn ngữ Việt có câu: “Đồng bệnh tương lân”.

Chúng tôi đă đọc nhiều lần bản hiến chương và thầy rơ Tổ chức CĐNVQGLBHK là một tổ chức độc lập làm việc, phục vụ yêu cầu của các cộng đồng thành viên chứ không hề đại diện cho các thành viên “đi xin job” khi chưa được minh thị ủy thác và dứt khoát không phải là “umbrella” (có nghĩa là làm cha mẹ các cộng đồng địa phương).

Trong những sự kiện đặc biệt ông Đoàn Hữu Định có thể tŕnh bày và chuyển thư mời đến các tổ chức cộng đồng địa phương xin giúp đỡ về tài lực và nhân sự;  nếu yêu cầu đó là chính đáng các tổ chức cộng đồng địa phương sẽ lên tiếng và lúc đó tổ chức CĐNVQGLBHK sẽ đóng vai tṛ điều hợp

Trên mặt địa cầu tất cả các loại vật thể dù là động vật hay thực vật; vật chất vô cơ hay hữu cơ  đều có thể tạo thành âm thanh. Cái thùng rỗng, cái trống cũng kêu mà c̣n kêu  to, côn trùng ếch nhái cũng thi nhau ồm oam, huống chi đến con người thường trao đổi với nhau bằng lời nói. “Vật bất đắc kỳ b́nh tắc minh”.

Tuy nhiên nói cho đúng vai tṛ và vị trí, nghĩa là nói trong giới hạn, tầm vóc của bản thân và tổ chức trong đó sử dụng h́nh thức văn bản rất là  quan trọng. Tổ chức CĐNVQGLBHK chỉ là một hội vô vụ lợi, tầm vóc quá nhỏ bé và chỉ có vài địa phương háo hức dương danh là Florida, Pensylvania (mỗi tiểu bang có đến vài chục lá phiếu)  “phấn khởi, hồ hởi” làm “chuyện ruồi bu” trong khi các tiểu bang khác hầu như án binh bất động.

Không phải là họ không có tinh thần, thật sự là tinh thần của họ hết sức tỉnh táo để “không làm chuyện ruồi bu” mà dành sức làm chuyện chính đáng. Thực tế hoạt động  cộng đồng cho thấy công tác phục vụ cộng đồng ở địa phương mới là chính, công tác ngoài địa phương chỉ là chuyện biểu diễn ḷe bịp những anh cả ngố mới chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ mà thôi.

V́ ngay ở địa phương, các tổ chức cộng đồng c̣n chưa thu hút nổi một phần mười cư dân Việt Nam tham gia sinh hoạt Hội Xuân (lễ lớn) th́ thử hỏi cái tổ chức CĐNVQGLBHK có được bao nhiêu người làm việc, có ǵ là thực lực để lấy danh nghĩa đi ḷe thiên hạ. Nhưng chúng tôi tự hỏi là nhóm đại diện CĐNVQGLBHK này liệu có ḷe được thiên hạ không hay chỉ tự lừa dối chính bản thân họ để t́m một vài phút giây tự sướng.

Những tên điên khùng nào đó thích tự sướng th́ cứ tự nhiên nhưng đem cái danh nghĩa CĐNVQGKLBHK ra để cho thiên hạ dị nghị đàm tiếu là chuyện lạm dụng hết sức cà chớn cần phải xem lại.

Tố chức CĐNVQGLBHK vốn chỉ là một tổ chức  vô vụ lợi, tự lập, tự phong hợp pháp nhưng chỉ được sự thừa nhận của một số thành viên trong tổ chức nên những ngôn từ huênh hoang khóa lác, một tấc đến trời, ngu đần dốt nát của một vài tên mộng du tự sướng không thể hiện trí tuệ của toàn tổ chức.

 

Kim Âu

Mar 26/2013

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: