MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN v.CBS

v Videos Library v Judicial Watch v

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm v

v Observe v American Progress  v

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v CNN  v FoxAtlanta v Gateway

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  

v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v

v Viễn Đông v Người Việt v

v Việt Báo  v Việt List  v Xây Dựngv

v Phi Dũng v Việt Thức v Hoa Vô Ưu

v Đại Kỷ Nguyên v Việt Mỹv

v Việt Tribune v Saigon Times USA v

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Thơ Trẻ v

v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v

vLao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Tấm Gương

vSài G̣n v Sách Hiếm v Thế Giới  v Đỉnh Sóng

vChúng Ta  v Eurasia  v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ

v Nguyễn Tấn Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh v TPBVNCH v1GĐ/1TPB v Bia Miệng ♣♣

    

CHỦ TỊCH

YES - NO

Số 364 Chính Nghĩa Jan 13

 

 

 

 

Nhân sự là một vấn đề vô cùng quan trọng cho mọi tổ chức. Nh́n vào thành phần nhân sự, người ta có thể biết được một tổ chức mạnh hay yếu, chân chính hay lừa đảo bịp bợm.

Ngày xưa khi bọn cộng sản thi hành CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, chúng chọn thành phần vô học, lưu manh, đĩ điếm, con sen, con ở, loại tôi đ̣i mạt hạng để xung vào Đội Cải Cách “gọi chung là thành phần ba cốt cán”.

Như quư vị đă biết , thời đó Đội Cải Cách được giao quyền sinh sát cấp thời v́ thế bao nhiêu đầu rơi máu đổ, bao nhiêu oan khiên ngút trời trút xuống đầu lương dân v́ loại “sâu bọ lên làm người “ đă quá đà, lạm sát.

Chủ nghĩa Cộng Sản h́nh thành từ thực tế Đấu Tranh Giai Cấp, tự nhận là chủ thuyết của những người vô sản bị áp bức v́ thế trong những xă hội cộng sản chúng luôn bày tṛ mị dân mà chúng gọi là dân chủ nhân dân.

Chúng tạo ra một giai cấp lănh đạo từ những thành phần thợ mộc, thợ nề, giết heo, hoạn lợn, phu đồn điền, trộm cắp cướp giật, quét rác v.. v. Và chính v́ vậy mấy chục năm qua trong khi thế giới phát triển rực rỡ th́ Việt Nam vẫn nằm trong những nước có thu nhập theo đầu người thấp nhất. Đó là chuyện ở quê nhà dưới ách bạo quyền.

Tại đây trên xứ sở Hoa Kỳ, một đất nước cưỡng bách giáo dục tới “high school” mà ngay tại cộng đồng Atlanta, Georgia cũng vẫn có những hiện tượng rất ư là “ba cốt cán” , Đội Cải Cách.

Qua hai bài viết gần đây chắc hẳn quư độc giả, chiến hữu đồng hương đă nhận rơ những bộ mặt đang phá hoại cộng đồng là những ai. Những người trong nhóm phá hoại này như thế nào chắc chắn không mấy người không biết.

Một anh lơ xe trốn lính nuôi giấc mơ làm lănh tụ, một mụ chèo đ̣ hy vọng trở thành phu nhân. Một số mụ dở điên, dở đĩ muốn trở thành nhân sĩ. Một anh quét rác mộng làm chủ tịch cộng đồng. Những con người này nếu nằm trong khuôn khổ điều lệ th́ rất khó kiếm chút danh hăo. V́ thế con đường họ chọn, công việc họ phải làm là phá hoại, tự biên, tự diễn để tự phong.

Lẽ ra họ nên chọn con đường tự phong êm ái hơn như việc lập Hội T́nh Thương vậy th́ sẽ chẳng ai đá động đến họ.V́ quyền tự do lập hội là quyền của mọi người. Nhưng chắc v́ mục đích rộng lớn hơn, muốn tỏ ra tổ chức hội đoàn của họ là một tổ chức quản lư hết người dân tỵ nạn tại đây nhằm lấy thành tích để chia ghế với cộng sản nên họ cứ cố giành giật cái tên tổ chức cộng đồng Việt Nam cho bằng được.

Trong khi thực ra Tổ Chức Cộng Đồng cũng chỉ là một tổ chức vô vụ lợi không quyền lực, tính chất đại diện cũng chỉ hạn chế trong những thành viên ủng hộ.

Nhiều tṛ khỉ đă diễn ra trong thời gian vừa qua. “Lời kêu gọi “ đại hội “KHOẮNG ĐẠI”, nào lấy đại tên Tổ Chức Sinh Viên Georgia bỏ vào Ban Tổ Chức để chiêu dụ lớp trẻ phản lại cha chú. Nào là mua chuộc mấy gă háo danh để chia rẽ khối đoàn kết của cưụ quân nhân. Tất cả đều không đạt yêu cầu. Cuối cùng vấn đề ứng cử rốt lại chẳng có được người nào sáng giá dám đứng ra nhận lănh việc đứng đầu nhóm phá hoại cộng đồng.

Đến nay rơi rớt lại chỉ c̣n mấy cái tên:

Phạm Khắc Đông, Trần văn Măng và Nguyễn Mậu Hiệp.

Như vậy hóa ra loại người không biết thế nào là liêm sỉ trong cộng đồng Việt Nam cũng không nhiều. Và đây cũng là một điều đáng mừng cho Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam tại Georgia.

Ma Cô Việt Tân hết người hay theo học thuyết cộng sản nên đưa mấy anh thợ mộc, thợ quét rác, xịt mối lên lănh đạo cộng đồng.

Vừa thôi chứ cái tṛ “Tiến Sĩ đi làm thuê. ABC làm chủ tịch” du nhập vào Hoa Kỳ để ngu hóa cộng đồng đâu có ngửi được.

Cứ cho rằng bọn Ma Cô Việt Tân cần người “dấn thân” làm bung xung, để chúng ngồi ngoài xịt chó bụi rậm nhưng nh́n lại cho kỹ quả là chúng đă hết người.

Tṛ hề của chúng không bầu cũng biết Thợ quét Nguyễn Mậu Hiệp sẽ là CTBCH, thợ xịt gián Phạm Khắc Đông CTHĐĐB, thợ mộc Trần văn Măng sẽ làm PCTNV..

Một anh làm nghề xịt gián mối có quyền tự hào là ḿnh biết pha chế  thuốc tốt, bảo đảm cho thân chủ khỏi bị tốn tiền nhiều lần mà không có hiệu quả, chúng ta phải khen và nên cho anh ta thêm tiền tip hậu hỉ. diệt gián mối tốt,

Một anh chàng ít học, chẳng có nghề ngỗng ǵ làm công việc quét apartment (như Nguyễn Mậu Hiệp) cũng có quyền khoe việc ḿnh được chủ cho lên lương v́ quét nhanh, quét giỏi, có những nhát chổi điêu luyện, sạch cả apartment trong vài tiếng thay v́ mất cả ngày trời.

Công việc nào cũng tốt v́ đó là phần công việc trong khả năng của người đó làm được đối với xă hội con người. Nhưng Xịt, Quét, Cuốc tất phải khác với lănh đạo cộng đồng, với viết lách, lư luận, kinh doanh. Cầm bút, gơ phím tất khác với cầm chổi và ṿi xịt.

Nhưng thật là cơ khổ nếu đại diện cộng đồng trên xứ sở này mà dị ứng với Anh văn th́ thật là nguy hại cho ai nhận họ làm lănh tụ bởi có khi “Yes - No bậy bạ” lănh đạn như không.

Để ngừa bớt tai họa cho đồng hương , chúng tôi kể cho quư vị nghe câu chuyện cười ra nước mắt nhưng có thật về Ông Chủ Tịch Tương Lai Nguyễn Mậu Hiệp để đồng bào nhận định.

Số là sau khi quậy phá cuộc biểu t́nh chống Phan văn Khải ngày 21 tháng 6 vừa qua không thành công, nhóm Nguyễn Hưũ Trường - Nguyễn Mậu Hiệp rơi vào thế kẹt v́ “xúi thằng dở hơi làm chuyện khùng điên” nên cắn răng, bóp bụng bỏ hơn bốn trăm mua vé máy bay đi Washington D.C, họp với tên Phản Đại Việt Lê Quyền.

Mua chịu được cái vé nhưng khi ra đến phi trường, Nguyễn Mậu Hiệp không làm sao lên được phi cơ. Hoảng hồn, cùng đường Nguyễn Mậu Hiệp điện thoại cầu cứu khắp nơi. Anh em kể laị và tỏ ư ngạc nhiên về chuyện nhân viên hăng hàng không nhất quyết không cho Nguyễn Mậu Hiệp lên phi cơ mà không rơ lư do. Nghe qua, bản chủ nhiệm bật cười : “Có ǵ đâu mà khó hiểu, chẳng qua chỉ tại Nguyễn Mậu Hiệp dốt quá 'Yes, No' không đúng chỗ” chứ có tội t́nh ǵ đâu.”

Anh em cười hỏi: “Yes, No không đúng chỗ” nghĩa là thế nào?

-Nói vậy mà quư vị cũng không hiểu hay sao? Ai đi phi cơ thường xuyên cũng phải rơ. Khi vào “check - in” nhân viên nhận và xét hành lư lúc nào cũng hỏi câu đầu tiên là: Ông hay bà có hộp quẹt, hay dao nhọn, vũ khí trong hành lư hay không? Lẽ ra phải “No” th́ Nguyễn Mậu Hiệp lại “Yes”.

-Câu thứ hai: Ông hay bà có đồng ư bỏ những thứ bị cấm đó ra không? Lẽ ra phải “Yes” th́ Nguyễn Mậu Hiệp lại “No”. “Yes -No” như vậy th́ bố bảo nhân viên kiểm soát hành lư và an ninh cũng không dám cho lên phi cơ. Chỉ có vậy thôi, chứ đâu có lư do ǵ mà có vé trong tay lại không lên phi cơ được.

Cả bàn cà phê buổi sáng cười ầm và công nhận việc suy đoán về câu chuyện không lên được phi cơ của Nguyễn Mậu Hiệp chắc chắn là hoàn toàn đúng bởi người nào cũng biết Nguyễn Mậu Hiệp vốn “dốt đặc cán mai” nên “Yes No bậy bạ” là chuyện đương nhiên.

Ấy thế mà Nguyễn Mậu Hiệp chẳng biết thân ḿnh ngu dốt mà c̣n bốc láo ai nghe cũng thấy nhố nhăng, lại c̣n nuôi “mộng nhớn” nay mai ra làm lănh tụ cộng đồng. Nghe quá chướng. Hội đồng hương đă dại một lần không lẽ cộng đồng Việt Nam ở đây hết người phải theo kiểu bọn Cộng Sản để “Tiến sĩ đi làm thuê, a b c làm chức sắc”.

Qua câu chuyện này quư đồng bào, đồng hương, chiến hữu hẳn đă nhận ra cái gọi là truất phế cộng đồng chỉ là một tṛ phá hoại của bọn Ma Cô Việt Tân.

Việc làm của chúng vô lư, phi nghĩa đến mức số người có học ủng hộ chúng lâu nay cũng không dám bỏ nốt chút liêm sỉ cuối cùng để đứng mũi chịu sào cho chúng.

Vơ bèo, bọt tép đưa ra mấy nhân vật không ngửi được như thế th́ vở KỊCH hóa CỠM.

Kế họach một năm không ǵ hơn trồng lúa, kế hoạch mười năm không ǵ hơn trồng cây, kế hoạnh chung thân không ǵ bằng trồng người. Quản tử.

Lớp trẻ vốn chưa từng chỉ huy, lănh đạo. Nhưng sống trên đất nước Hoa Kỳ chúng ta cần có những người đại diện có chút khoa bảng v́ đó là khuôn mặt của Tổ Chức Cộng Đồng.

Phần c̣n lại do những người thế hệ cũ cố vấn, tiếp sức.

Học thức của lớp trẻ cộng với kinh nghiệm của người già là phương thức tốt nhất để có một tổ chức tốt.

Cũng đáng mừng cho cộng đồng khi bọn MA CÔ VIỆT TÂN ĐĂ HẾT NGƯỜI.

 

 

Kim Âu

 

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: