MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNN

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

 

 

 

CHÓ NHẨY BÀN ĐỘC

                   

 

Duyên-Lăng Hà Tiến Nhất

 

Trước khi tiếp kiến Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng VGCS, Tổng Thống Obama có gặp gỡ một số nhân vật VN tỵ nạn, nói là để tham khảo ư kiến. Đây là một thông lệ. Mỗi khi chính quyền Mỹ đưa ra một chính sách quan trọng nào đó liên quan đến VN, hoặc khi có một nhân vật hàng chóp bu của đảng VGCS chính thức qua thăm Hoa Kỳ, chính quyền Hoa Kỳ thường tham khảo ư kiến của cộng đồng người VN tỵ nạn qua một vài nhân vật mà người Mỹ cho là đại diện của cộng đồng. Về h́nh thức, việc này coi là hợp lư và tốt đẹp. Thế nhưng nó đă làm phật ḷng nhiều người tỵ nạn, phải nói là hầu hết. Trong số này, nhân vật tiêu biểu là Giáo Sư TS Nguyễn Phúc Liên. GS Liên, trong một bài viết, đă kể đích danh các nhân vật được TT Obama tiếp kiến, gọi họ là "Đám đón gió trở cờ nhẩy bàn độc." Tục ngữ VN có câu "Chó nhẩy bàn độc." GS Nguyễn Phúc Liên viết "Đám đón gió trở cờ nhẩy bàn độc." Vậy th́ đám đón gió trở cờ là chó. Làm một cái syllogism đơn giản thế thôi là có kết luận ngay. GS Nguyễn Phúc Liên gọi đích danh những tên đón gió trở cờ là chó. Không sai chứ? Nhưng quá nặng nề có phải không? Viết lách như thế có coi là quá đáng lắm không đối với một nhà trí thức như GS Nguyễn Phúc Liên? Hơi khó tin.

 

V́ thế, chúng tôi viết bài này là muốn cân nhắc xem kết luận của GS Liên "những kẻ đón gió trở cờ là chó" như thế nào, đúng hay sai, đáng chấp nhận hay không. Vấn đề được xem xét dưới 3 khía cạnh: sự liên hệ giữa Mỹ và VN, khía cạnh văn học, và bản tính của loài chó.

 

Thân phận và bản tính của chó VN

 

Nhóm chữ "chó nhẩy bàn độc" là câu tục ngữ, chỉ riêng trong văn chương b́nh dân VN mới có. V́ thế hàm ư của câu này có thể chỉ là chó VN chứ không chắc là các giống chó khác chẳng hạn như berger, bulldog, fox, chihuahua v.v. Có hai loại động vật nuôi trong nhà VN thường bị đói ăn trầm trọng là mèo và chó. Cái đói đă trở thành căn bệnh măn tính của cả hai. Đói ăn, con mèo phải bắt chuột và ăn vụng. Bụng mèo nhỏ nên nó giải quyết cơn đói tương đối dễ dàng. Người ta nói "ăn như mèo" là v́ vậỵ. Chó th́ khác, bụng đă lớn lại hay chạy nhẩy nên khó có thể khắc chế cơn đói trong khoảnh khắc. Nói chung, chó VN thật là thê thảm. Ở th́ nằm ngoài sân, góc bếp, không kể mưa nắng, giá lạnh. Ăn toàn đồ ăn thừa, người ăn không hết mới đổ cho chó, nhưng thử hỏi bữa ăn của gia đ́nh b́nh dân VN có bao giờ dư thừa thức ăn? Sống đă không bao giờ được ăn no, lớn lên một tí nó đă bị con người thọc huyết đánh tiết canh, làm dồi, nướng chả ch́a, nấu rựa mận, và nhiều món khác nữa. Chó VN khốn khổ, khốn nạn như thế nên chúng phải đi t́m những nguồn thực phẩm khác để giải quyết vấn đề cái bụng. Đó là cứt con nít và đồ cúng trên bàn độc. Đây là nguyên nhân đưa đến câu tục ngữ "chó nhẩy bàn độc" trong dân gian.

 

Ở loài chó, cái con người ta phải khâm phục nhất là tính trung thành của nó. Nhưng nên biết, chó chỉ trung thành duy nhất với người chủ nuôi nó. Nó không phân biệt chủ tốt hay chủ xấu, dù người chủ là quân bất lương, cướp của, giết người. Cho nên đức tính trung thành của con người biết phân biệt, chọn lọc tốt, xấu, không thể đem so sánh với tính trung thành của loài chó được. Khi con chó bị trói và bị đem đi giết, nó vẫn ngoe nguẩy cái đuôi để tỏ ḷng biết ơn ông chủ là người đang cầm con dao thọc huyết nó. Nó cũng biết an phận như thái tử Phù Tô, con trai trưởng Tần Thủy Hoàng Đế, chấp nhận cái chết như một bổn phận của kẻ tôi đ̣i, không dám coi ḿnh là con vua: "Quân xử thần tử, thần bất tử, bất trung."

 

Mặt văn học

Văn học là phản ảnh của nếp sống xă hội. Trong văn chương b́nh dân nước ta, mỗi khi nếp sống xă hội có những thay đổi gây sóng gió, thường là sẽ có phát sinh những câu vè, ca dao, hay tục ngữ mới. Pháp xâm chiếm và đô hộ nước ta, làm cho xă hội ta thay đổi. Chúng ta có câu tục ngữ "Chó nhẩy bàn độc. Cái dấu ấn "chó nhẩy bàn độc" c̣n để lại trong tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng.

 

Số Đỏ là một cuốn tiểu thuyết văn học của nhà văn Vũ Trọng Phụng, đăng từng kỳ trên tờ Hà Nội Báo từ ngày 7-10-1936. Sau được in thành sách. Nhiều nhân vật và câu nói trong tác phẩm đă đi vào cuộc sống đời thường như câu "em chả, em chả" hay "biết rồi, khổ lắm, nói măi." Nhân vật chính của Số Đỏ là thằng Xuân - biệt danh Xuân Tóc Đỏ. Chuyện bắt đầu khi bà Phó Đoan đến chơi ở sân quần vợt nơi Xuân Tóc Đỏ hành nghề lượm banh. V́ cái tội lén nh́n trộm một cô đầm thay quần áo nên Xuân bị phú lít bắt giam. Hắn được bà Phó Đoan bảo lănh, rồi sau đó giới thiệu hắn đến học nghề ở tiệm may Âu Hóa. Từ đó Xuân Tóc Đỏ bắt đầu tham gia vào việc cải cách xă hội. Nhờ thuộc ḷng những bài quảng cáo thuốc lậu, tim la, hắn được vợ chồng Văn Minh gọi là "Đốc tờ Xuân." Với cái "mác đốc tờ," hắn được gia nhập vào xă hội thượng lưu, quen với những người giàu sang và có thế lực. Hắn quyến rũ được cô Tuyết là em cô Hoàng Hôn. Cả hai là con gái cụ cố Hồng, chủ nhân câu "Biết rồi, khổ lắm, nói măi." Hắn phát giác cô Hoàng Hôn ngoại t́nh. Xuân c̣n được bà Phó Đoan nhờ dạy dỗ cậu Phước, được nhà sư Tăng Phú mời làm cố vấn cho báo Gơ Mơ. V́ vô t́nh, hắn gây ra cái chết cho cụ cố tổ nên được mọi người mang ơn. Văn Minh v́ nghĩ ơn của Xuân nên dẫn Xuân đi bôi bỏ lư lịch trước kia để ghi tên tranh giải quần vợt nhân dịp vua Xiêm sang thăm Bắc Kỳ. Bằng thủ đoạn xảo trá, Xuân làm cho hai cây vợt hàng đầu của Xiêm bị bắt ngay trước hôm thi đấu, nên hắn được tranh tài với tay vô địch Xiêm. V́ để giữ tỉnh giao hảo, hắn được lệnh phải thua. V́ để thua trận đấu, hắn bị đám đông phản đối, Xuân hùng hồn diễn thuyết cho đám đông dân chúng hiểu hành động "hi sinh v́ tổ quốc của ḿnh." Hắn được mời vào hội Khai Trí Tiến Đức, lănh huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, và cuối cùng cưới được cô Tuyết, trở thành con rể cụ cố Hồng.

 

Xuân Tóc Đỏ từ chỗ là một kẻ bị coi là hạ lưu, bỗng nhảy lên tầng lớp thượng lưu trong xă hội nhờ trào lưu Âu hóa của giới tiểu tư sản Hà Nội lúc đó: sống, ăn chơi, giải trí theo lối Pháp. Những nhân vật trong truyện phần lớn nằm trong tầng lớp b́nh dân nhưng nhờ có liên hệ với thực dân Pháp nên dễ kiếm tiền và địa vị, đă trở thành mẫu người mới trong xă hội bắt chước văn minh Tây Phương. V́ thế người đời gọi thành phần mới nổi này là "chó nhẩy bàn độc." Ư nghĩa của hai chữ "bàn độc" ỏ đây là chỗ thượng tầng xă hội, nơi có những chức vị được mọi người mơ ước và vọng nể.

 

Đánh giá một thành phần xă hội là đồng bào của ḿnh như thế quả thật là khe khắt và tàn nhẫn. Nhưng xét đi th́ cũng phải xét lại. Sự phê phán của GS Nguyễn Phúc Liên đặt căn cứ trên tinh thần dân tộc và ḷng yêu nước th́ vấn đề có thể hiểu được. Người VN vốn giầu ḷng yêu nước và yêu Dân Tộc nên không thể và không bao giờ chấp nhận những tên phản quốc, bán nước, hoặc dựa vào thế lực của ngoại bang mà sống phè phỡn trên sự cùng khổ của đồng bào. Những kẻ ôm chân ngoại bang, dựa vào ngoại bang mà vươn lên để t́m kiếm danh vọng, quyền lực, và tiền bạc bị gọi là chó th́ cũng xứng đáng. Từ điểm này, người ta mới thấy người VN ta trọng danh dự, giữ tiết tháo, và yêu nước như thế nào.

 

Sự liên hệ Mỹ Việt

Từ khi TổngThống Obama đưa ra chính sách gọi là "Chuyển trục," một số chính khách, phần lớn là bọn chính khách mới ra ràng trong cộng đồng tỵ nạn tại hải ngoài đă hớt ha hớt hải chạy đôn chạy đáo cố ư để được "đèn trời" soi đến. Lạ lùng lắm. Có những tin tức giật dân xuất hiện trên đủ loại truyền thông tiếng Việt, nhưng truyền thông, báo chí Mỹ lại chẳng biết ǵ. Tầu Mỹ ghé cảng của VN, nhiều kẻ mở cờ trong bụng. Mỹ đưa thêm chiến hạm qua biển đông, họ tin rằng Mỹ sắp chơi Tầu cộng đến nơi. Nguyễn Phú Trọng qua thăm Obama, họ cam đoan rằng phe thân Mỹ trong đảng CS đă thắng phe thân Tầu. Và cứ như thế, họ mơ. Họ làm như Mỹ sẽ bê đất nước VN trả về cho người tỵ nạn, và trong tương lai, những chức vị ăn trên ngồi trước người Mỹ sẽ lại trao vào tay họ chứ chẳng c̣n ai. Cái "bàn độc danh vọng tưởng tượng" ấy cấy trong đầu óc bọn xôi thịt này tính ỷ nại, tinh thần vọng ngoại, mất ư chí đấu tranh, mất ư thức độc lập và sẵn sàng làm nô lệ: "cái ǵ cũng đă có Mỹ lo." V́ thế họ xun xoe, hoan hô, cổ vơ bất cứ hành động nào của chính quyền Mỹ đối với VN. Thế nhưng, chủ đích của Mỹ là ǵ? Chính giới Mỹ đă nói nhiều lần mà họ cố ư tảng lờ:

1/  Nước Mỹ chỉ đ̣i hỏi được tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông. Vấn đề tranh chấp ranh giới đất liền hay biển đảo là của các quốc gia liên hệ, họ tự giải quyết với nhau, nước Mỹ không nhúng tay vào.

2/  Nước Mỹ tôn trọng sự khác biệt thể chế chính trị của VN và không có dự định thay đổi chính phủ tại VN.

3/  Nhưng chân lư mà mọi người biết là, nước Mỹ không có bạn, không có thù, mà chỉ có quyền lợi của Mỹ.

 

"3 tín điều" trên cho thấy ǵ nếu không phải chính trị Mỹ là thứ chính trị vô cảm và có thể nói là vô luân. Lịch sử cho thấy, các chính quyền Mỹ từ Fennedy tới nay nếu không nói là thù th́ cũng không thể là bạn của nhân dân VN. Họ giết hại những người VN yêu nước, xóa sổ quốc gia non trẻ VNCH của chúng ta, đưa tập đoàn Việt gian bán nước, kẻ thù không đội trời chung của dân tộc VN, lên cầm quyền, đem đạo đức Bà Tú Đễ giả nhân giả nghĩa chiêu bài dân chủ cuội lừa bịp nhân dân VN. Đường lối mà chính quyền Mỹ hiện nay chủ trương là đẩy khối người Việt lưu vong tỵ nạn vào sự không chế của VGCS để sự hợp tác giữa Mỹ và bọn bán nước được êm xuôi, không c̣n bị chống đối. C̣n đường này là con đường ngắn nhất Tầu hóa đất nước VN để tư bản Mỹ được tự do lưu thông trên biển theo cam kết mật giữa Mỹ và Tầu cộng. 

 

Để thực hiện con đường này, Chính quyền Mỹ không cần đến người tỵ nạn làm bạn, mà chỉ cần những tên đầy tớ dễ sai bảo hầu bảo vệ quyền lợi của Mỹ tại VN và trong khu vực. V́ thế, những người VN yêu nước không bao giờ được chính quyền Mỹ tham khảo ư kiến. Họ chỉ vời những tên đầy tớ tới để ban ra chỉ thị. Bọn này trước cái bàn độc danh vọng và tiền bạc được Mỹ và VGCS hứa hẹn, chúng này đang tung hoành trên mọi lănh vực để ru ngủ và níu kéo cộng đồng. Trung thành là tính nết của loài chó. Người Mỹ chỉ cần sự trung thành, nên chúng sẵn sàng vâng dạ như những con chó. Chúng vứt bỏ lư tưởng tiêu diệt CS mà chúng ôm ấp khi bỏ nước ra đi, quay đầu nhận lệnh của những ông chủ mới là đưa cộng đồng đi vào con đường đầu hàng VGCS dưới chiêu bài ḥa hợp và ḥa giải. Trên thế giới không phải chỉ có VN mới có vấn đề phân chia quốc, cộng mà c̣n nhiều quốc gia khác. Người Đức có thể hoà hợp ḥa giải với nhau được, người Tầu hay người Triều Tiên cũng thế, chỉ có người VN hai phe quốc cộng là tuyệt đối không thể ḥa hợp và ḥa giải với nhau được. Lư do duy nhất là v́ Hồ Chí Minh và đảng CS của hắn là một tập đoàn bán nước. Chừng nào VGCS lấy lại được những ǵ của Tổ Tiên để lại mà chúng đă bán cho Tầu cộng, trả lại tài sản chúng cướp dựt của công sản và của đồng bào, xin lỗi quốc dân về những tang tóc và tội ác chúng gây ra cho Dân Tộc, từ bỏ con đường độc quyền lănh đạo đất nước th́ vấn đề ḥa hợp ḥa giải may ra có thể được xét lại. Nh́n từ những khía cạnh quyền lợi của Dân Tộc, những kẻ chạy theo chủ trương của chính quyền Mỹ trong mưu toan đem cộng đồng tỵ nạn về hợp tác với VGCS chúng xứng đáng với danh xung mà GS Nguyễn Phúc Liên đặt cho là "Bọn trở cờ nhẩy bàn độc."

 

Với những đồng bào VN tỵ nạn CS, người viết xin phép được thưa với quí vị thế này. Chúng ta sang đây và được sống như thế này là một ân huệ của nhân dân Hoa Kỳ đă dành cho chúng ta. Không có tinh thần nhân đạo, ḷng hảo tâm, và tính bao dung của nhân dân Hoa Kỳ, chúng ta không được như ngày nay. Chúng ta cần phải biết ơn nhân dân và đất nước này. Hầu hết chúng ta đă trở thành CÔNG DÂN HOA KỲ. Chúng ta có trách nhiệm với nước Mỹ và bổn phận công dân của một người Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời chúng ta vẫn c̣n là NGƯỜI VN. Quốc Tổ chúng ta là Hồng Bàng. Chúng ta phải luôn nhớ lời cha ông dậy "Uống nước phải nhớ nguồn." Chính quyền Mỹ làm ǵ là quyền của họ, cho dù chủ trương hành động đó đi ngược lại hạnh phúc và quyền lợi của nhân dân VN. Với tư cách là người dân Mỹ gốc Việt, chúng ta vẫn có quyền phản đối chính sách đó của chính phủ và bất hợp tác, miễn là chúng ta hành động đúng theo luật pháp và Hiến Pháp cho phép, v́ đó là quyền lợi của người dân Mỹ mà Hiến Pháp qui định. Xin đa tạ quí vị.

 

 

Ngày 13-8-2015

Duyên-Lăng Hà Tiến Nhất

   

 

 THẾ NÀO LÀ MÙ QUÁNG HẬN THÙ

 

Hôm nay....

Tôi có đọc sơ qua phần đầu của lá thư mà ông Định Nguyên nào đó đă viết, v́ đă liên tiếp gởi vào hộp thư đến của tôi. Lúc đầu th́ tôi chỉ đọc có đến mấy chữ :"....MÙ QUÁNG HẬN THÙ" là tôi vất ngay vào sọt rác! Nhưng rồi hôm nay tôi lại thấy nó nữa, thú thật, tôi bực ḿnh lắm, nhung nghĩ lại là ḿnh cũng phải nên cho họ một cơ hội, để xem thử họ viết cái ǵ trong ấy, thế nên tôi đă nhẫn nại để đọc xem ông Định Nguyên này muốn nói cái ǵ?

 

Ông Định Nguyên đă dùng mấy chữ "MÙ QUÁNG HẬN THÙ",

Nguyễn Quốc Thắng này hoàn toàn không đông ư tí nào cả! Nếu ông Định Nguyên này mà dùng những chữ như "BỪA BĂI CHỐNG PHÁ" th́ có lẽ hay và đúng hơn là mù quáng hận thù.

Ngày xưa thằng việt cộng hồ chí minh và cái đảng cộng sản hèn với giặc, ác với dân, cái đảng việt cộng này đă nhồi vào sọ nhân dân miền Bắc rằng "đồng bào ruột thịt trong Nam đang bị Mỹ Nguỵ kềm kẹp.... Cơm không có ăn, áo không có mặc vân vân và vân vân",  tên hồ chí minh và cái đảng ăn cướp cộng sản này đă nhồi sọ nhân dân miền Bắc rất kỹ, hay nói đúng hơn là chúng đă lừa được cái đám dân ngu cu đen MIỀN BẮC, để rồi đẩy họ vào Nam với tâm nguyện "SANH BẮC TỬ NAM" để "CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC" "ĐỂ GIẢI PHÓNG ĐỒNG BÀO RUỘT THỊT MIỀN NAM KHỎI ÁCH ĐỘC TÀI CỦA MỸ NGUỴ" và để "ĐÁNH CHO MỸ CÚT, ĐÁNH CHO NGUỴ NHÀO" để đến nỗi hàng vạn vạn cán binh phải chết oan uổng trên đường vào Nam, đấy mới gọi là MÙ QUÁNG HẬN THÙ!!!!!!!!!! Ông Định Nguyên có hiểu ư của thằng Thắng này chưa???

Không rơ ông Định Nguyên này tuổi đời có được bao nhiêu? Hay có lẽ là vào những cái ngày khốn nạn khi xưa của đất nước Việt Nam, ông Định Nguyên này mới chỉ là cậu con trai mới 14 hay 15???

Nguyễn Quốc Thắng này, hoàn toàn KHÔNG đồng ư với ông Định Nguyên khi gọi sự căm thù cộng sản của chúng tôi là một hành động "MÙ QUÁNG HẬN THÙ"!!!!! Và đây là lời của tôi viết, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những ǵ tôi viết đó là:"chống cộng bừa băi của những cựu quân dân cán chính v́ thiếu kim chỉ nam, đại đa số viết lách theo kiểu tuỳ hứng, viết theo trực tính của chính cá nhân đương sự và sự chi phối của đám bạn bè và những người xung quanh và nhất là sự thiếu hiểu biết, không nắm vững vấn đề, cộng thêm vào đó họ đă xử dụng những ngôn ngữ rẻ tiền, thiếu học, chỉ v́ một là v́ bất măn thời thế, hai là v́ thiếu tự chủ nên văng tục chửi bới lung tung và thế là lọt bẫy của mấy thằng việt cộng nằm vùng trong cũng như ngoài nước Việt Nam.

C̣n như về chuyện thằng việt cộng nguyễn văn hải, ông Định Nguyên này c̣n non nớt lắm!!!

việt cộng chúng nó rất hay ở cái xảo thuật "100 năm trồng người" của chúng, chúng bày ra cái màn chống đối đảng và nhà nước để cho thằng việt cộng nguyễn văn hải này đóng, rồi giả vờ bắt tên "phản động"nguyễn văn hải này,  bắt nó xong, rồi đem nó ra toà xử, xử xong, bỏ tù tên việt cộng giả vờ phản động nguyễn văn hải này vài tháng vài năm ǵ đó cho có h́nh thức thôi, sau đó đưa nó qua Mỹ để phá cái cộng đồng tị nạn này, một cộng đồng vốn đă mau quên thù xưa, một cộng đồng tị nạn không tí tị nạn nào cả, v́ đại đa số trong cái cộng đồng tị nạn này đă thầm "CẢM ƠN" viêt cộng từ bấy lâu nay, v́ nhờ có việt cộng nên cuộc đời của chúng nó mới được xuất ngoại qua Hoa Kỳ qua Pháp vân vân, v́ nhờ có việt cộng nên lũ vong bản này mới có dịp kiếm và sài tiền Mỹ kim, và v́ nhờ việt cộng mà chúng nó mới được lái xe " Huê Kỳ", bởi vậy nay là dịp để chúng đền ơn việt cộng, v́ thế mới chào đón thằng việt cộng nguyễn văn hải là vậy. Mới ủng hộ thằng ngô thanh hải là thế.

Nhớ ngày xưa có thằng trần văn trường cũng v́ mang ơn việt cộng nên mới treo cái lá cờ máu và h́nh thằng hồ chí minh trong tiệm của nó, và bây giờ th́ lại có thằng ngô thanh hải bên Canada v́ mang ơn việt cộng quá nặng nên mới quên đi cái ngày mất nước. Đă thế, nó muốn quên th́ kệ cha nhà nó, đằng này nó lại muốn mọi người cùng quên với nó.

Viết đến đây, Thắng tôi chịu hết nổi, nên xin phép quư vị và quư bạn đang cùng ư chí đấu tranh với Thắng tôi đây cho tôi chửi đổng một câu cho đỡ ấm ức trong ḷng.

 

Mă cha chúng mày!!!

 

Với cái lũ vong bản kia, chúng không coi Việt Nam thân yêu của chúng ta ở măi bên kia bờ đại dương là quê hương yêu dấu của chúng nữa, mà chúng có bao giờ tha thiết với quê cha đất tổ của chúng bao giờ đâu?!?! Kể từ cái ngày một lũ răng đen mă tấu tràn được vào tới Saigon v́ thằng Mỹ hèn nhát phủi tay với đồng minh của nó là Việt Nam Cộng Hoà, khi thấy không ăn được cái giải ǵ, lũ vong bản này nhờ thế mà không c̣n phải chui rúc trong những ổ chuột nữa như chúng đă từng chui rúc ở quê nhà khi xưa.

Cái thứ người nêu trên đối với họ nếu mà thằng trung cộng mà có tràn qua chiếm cả Việt Nam th́ cái lũ vong bản này cũng sẵn sàng hoan hô ủng hộ. Loại người vong bản này nhiều lắm, đối với thành phần "biết" cảm ơn việt cộng này, Việt Nam bây giờ chỉ là một nơi để cho bọn chúng đi đến để du hí, chúng về Việt Nam là để tiêu tiền để hưởng thụ, chứ có thiết tha ǵ quê cha đất tổ nửa đâu.

C̣n về thằng Mỹ th́ khỏi nói, chúng nó đang cần phải nuôi mấy thằng răng đen mă tấu ở Việt Nam cho thật mập, để rồi chính thằng Mỹ sẽ rước cái đám lớp ba trường làng này qua Hoa kỳ, theo kế hoạch th́ trước là cho con cháu của lũ cướp qua trước, dưới cái diện du học (student visas) rồi sau đó cha mẹ chúng nó chuyển dần tiền qua để cho con cháu tụi nó mua nhà, mua cửa, mua những khu thương mại (shopping centers) chợ búa (supermarkets) v́ chúng mang tiền cướp được của nhân dân mấy chục năm nay, khi mang tiền qua thằng Mỹ thích lắm, khi qua đây với thật nhiều tiền, chúng mua đủ thứ chúng mua cả một thành phố đến gần một triệu Mỹ Kim và cứ như cái thằng gì sandwich chẳng hạn.

Từ đấy giá nhà cứ vùn vụt tăng lên. Thằng Mỹ cho dân trung cộng và việt cộng vào để lấy lại những khoản tiền khổng lồ đă bị thất thoát và mất đi trong những thập niên gần đây qua ngă gởi tiền, và v́ buôn bán với những lũ cộng sản này.

 

Chuyện thằng đại sứ Hoa Kỳ không chơi với đám cờ vàng ba sọc đỏ th́ cũng dễ hiểu thôi.

Tại Quận Orange (quận Cam) này chúng nó có cả những nhà thương chuyên đỡ đẻ (xưởng đẻ) cho tụi cộng sản thừa tiền và muốn đi dân qua Mỹ sớm, để làm đầu cầu cho chuyện đi dân của chúng sau này, đây cũng nằm trong xảo thuật "TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI CỦA CHÚNG", tại những thành phố như Ỉvine, Cộng sản mua nhà trả hết, xong đóng cửa để đó, rồi đi về

Những lời tôi viết trên đây, là của chính tôi! Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, tôi không nấp trong bóng tối để chụp mũ bất cứ ai. Tôi thừa hiểu và biết thế nào là cộng sản. Tôi thừa biết việt cộng như thế nào!!! Và tôi cũng thừa biết sự hiểu biết của người dân MIỀN NAM VIỆT NAM đối với việt cộng như thế nào rồi. Họ "NGU" lắm!!! Đă có người hỏi tôi:"... thế anh đi lính, đă có bao giờ anh thấy việt cộng chưa? Thế tụi nó h́nh dạng ra sao? Chúng nó có đuôi không?" đây không phải là điều tôi nói diễu cợt hay viết xằng viết bậy đâu!!!

Những người này hiện c̣n sống tại Phú Nhuận, Gia Định, G̣ Vấp! Cả đời của người này chỉ loanh quanh luận quẩn ở Saigon Gia Định... Tôi đă từng đối diện với việt cộng trong những trận chiến kinh hoàng ở An Lộc năm xưa, tôi cũng đă từng đối diện với những cán binh Bắc Việt trong những ngày mùa hè đỏ lửa ở B́nh Long An Lộc, tôi cũng đă từng nghe được những lời thắm thiết tận trong trái tim của những cán binh Bắc Việt trong những ngày "NGƯNG BẮN DA BEO 1973" những cán binh này đă thổ lộ với tôi rằng:" ... Đất này (các anh cán binh ấy ám chỉ miền Nam Việt Nam, rừng cao su An Lộc ) là của các anh (tôi và nhân dân Việt Nam Cộng Hoà) chúng tôi (cán binh Bắc Việt) đă gần hai mươi năm xa gia đ́nh, xa cha xa mẹ, nay th́ chúng ta (tôi và các cán binh Bắc Việt ấy) sắp có hoà b́nh rồi, chúng tôi sắp được về lại nơi chôn nhau cắt rốn rồi...."

Những người lính Bắc Việt năm ấy đă biết là đă bị cái thằng bác mắc dịch hồ chí minh của họ lừa gạt!!! Thằng hồ chí minh và cái đảng cộng sản ăn cướp việt cộng của nó đă bơm vào tâm năo của họ với những chiêu bài "CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC" "GIẢI PHÓNG MIỀN NAM"

Vài năm trước tôi về lại quê nhà để chịu tang mẹ tôi, tôi đă có dịp tiếp xúc với vài tên cán bộ gộc tại quê nhà. Lúc đầu không biết, nhưng sau vài câu xă giao giữa người với người, th́ tôi biết những tên này là "Bắc Kỳ hai nút"...

 

Tôi hỏi:

"Anh người tỉnh nào?" Thái B́nh.

"Anh vào Nam lâu chưa?" Sau ngày g... ph....

"Thế khi anh vào Saigon, anh có cảm tưởng ǵ không?" Úi giời ơi!!! Sao mà lạ thế này!?!?

"Thế anh đă có lần nào về lại ngoài ấy chưa?" Có chứ, về cũng dăm lần rồi.

"Thế khi anh về lại căn nhà ngoài ấy anh thấy thế nào?" Như cái chuồng gà, vách đất, mái tranh thấp lè tè....

"Thế anh nghĩ ǵ về cuộc chiến tranh Nam Bắc?" Ừ th́ ḿnh bị ... Mà ḿnh chẳng là cái quái ǵ...cả... nước ... bị...

 

Một dịp khác, phía sau cầu Nhị Thiên Đường, tôi đang ngồi nh́n trời rồi nh́n những đống xà bần quanh tôi, buồn cho vận nước, tay mân mê điếu thuốc cạnh tách cà phê, nh́n ḍng nước đen ng̣m trôi chầm chậm mà tức tưởi trong ḷng rồi tội nghiệp cho quê hương thân yêu của tôi...

 

"Chào bác." Tôi ngẩng đầu nh́n thấy ba người thanh niên tuổi trạc 30

"Chào các anh!"

"Bác về chơi lâu không?"

Tôi cũng hơi nhạc nhiên, sao chúng biết tôi mới về? không hiểu họ là ai, con cháu của thằng nào... Có quen hay không đây...tôi dè dặt, nhưng vẫn tỉnh bơ và trả lời rằng:" Ờ chỉ vài hôm thôi."

Chúng nó tự động kéo ghế lại rồi ngồi xuống quanh tôi và bắt chuyện....

Đủ thứ chuyện, chuyện trên trời, chuyện dưới đất, chuyện trong nước, chuyện ngoại quốc, chuyện đời nay, và cả chuyện đời xưa... Một thằng nói:

 

"Hồi xưa Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói " Đừng nghe những ǵ cộng sản nói, mà hăy nh́n kỹ những ǵ cộng sản làm!" Bác có thấy ông Thiệu rất hay và nói rất đúng hay không?"

Tôi nghĩ thầm, chúng mày đang thử bố mày đấy à? Chúng mày nhận lệnh của cái đảng hèn với giặc và ác với dân, một đảng ăn cướp đầy quy mô để đến để dọ dẫm tư tưởng chống cộng của bố mày hay sao?

Tôi trả lời: "Thiệu nào?"

.....

Đối với tôi, thù ra thù, bạn ra bạn, không có bạn trộn lẫn với thù!! Hay thù trộn lẫn với bạn!!! Hễ ai chơi với thù của tôi, kẻ ấy sẽ là thù của tôi muôn thuở!! Như hôm rồi, thằng mọi nó gọi thằng việt cộng, bắt tay uống rượu hay ǵ đó... Đối với tôi, thằng này là một thằng "xạo ke", ngày ấy nó đứng trước hàng triệu con ngươi, hắn đong dạc tuyên bố rằng:

 

"Tôi sẽ chấm dứt hết mọi chiến tranh, để đem trả những người anh em của chúng ta về tổ ấm của họ!!!!" " tôi sẽ san bằng tỵ hiềm giũa các đảng phái trong nước!!!!"  "Tôi sẽ đóng cửa nhà tù..." "Tôi sẽ thế này tôi sẽ thế nọ..." "Tôi sẽ và tôi sẽ...!!!" Nhưng mà sắp hết kỳ hai, vậy mà súng vẫn nổ, đạn vẫn bay, bom vẫn rơi, và những người anh em vẫn " được " Khiêng về trong những túi vải, đảng phái th́ phải nói là tự thuở khai thiên lập địa đến nay chưa bao giờ chia rẽ đến độ nguy kịch như thế này!!!! Đă vậy chưa thôi, nó c̣n bắt tay với thù truyền kiếp của dân tộc của tôi, thử hỏi làm sao mà làm bạn với một thằng xạo ke như thế!! Bạn nào muốn méc cứ việc méc.

 

Lập trường chống cộng của Thắng tôi rất rơ rệt, không "mù quáng hận thù" như ông Định Nguyên nào đó đă viết! Xưa nay tôi vẫn chủ trương MÔT BẠN HƠN VẠN QUÂN THÙ, tuy nhiên nếu mà phải làm bạn với lũ nón cối hoặc làm bạn với lũ đội ơn việt cộng th́ sẽ không có tôi!!!

 

Nguyễn Quốc Thắng

Pḥng 6

Tiểu Khu B́nh Long.

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: