MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v Chúng Ta  v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v Người Việt Seatle v Cali Today v

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v Bia Miệng

 

    

Căn bệnh thời đại: chứng rối loạn nhân cách!

 

Chu Nguyễn

 

 

Căn bệnh thời đại: chứng rối loạn nhân cách! (multiple personality disorder-MPD)

 

Trường hợp đa nhân cách trong phim The three faces of Eve

 

 

 

Thời đại chúng ta, ngoài tệ nạn bạo hành, và xu hướng t́nh dục lên ngôi c̣n có một nguy cơ khác nữa là chứng tâm lư bất thường lan rộng. Tâm lư bất thường nên Kim Jung Un, có khuôn mặt baby, lại nhiều lúc lộ tướng hung thần thách thức nhân loại gây chiến tranh hạch nhân. Cũng v́ có vấn đề tâm lư nên cựu lănh tụ Nam Hàn Park Geun-hye vốn được khen là mực thước, kín đáo, ḍng dơi danh gia, bỗng bị cáo là ăn hối lộ và bị bỏ tù và hiện ở trong t́nh trạng điên dại nói lảm nhảm suốt ngày.

 

Các tâm lư và bệnh lư gia chỉ biết gán cho các chứng trạng bất thường trên là rối loạn nhân cách. Hiện tượng nhiều mặt nhân cách cùng xuất hiện ở một người này không hiếm ở Mỹ.

 

Những câu chuyện về loại tâm bệnh trên được tường thuật mỗi lúc một nhiều.

 

Một ngày, Kate – cô gái da trắng – mắng chửi thậm tệ những ai coi cô là phụ nữ. Kate khẳng định cô là một chàng trai da đen và công khai đeo đuổi một cô gái cùng chỗ làm.

 

Kate là gái 100%. Cả bố mẹ, gia đ́nh và những người biết cô đều khẳng định như vậy. Thậm chí cô đă có bạn trai được hơn 1 năm.

 

Ban đầu, mọi người tưởng Kate bị đồng tính, nhưng lâu dần họ hiểu ra là không phải như vậy, bởi cô không dùng bất cứ một thứ trang phục phụ nữ nào và kiên quyết không chấp nhận chuyện ḿnh… có kinh nguyệt hàng tháng. Kate c̣n đau khổ nghĩ rằng mối t́nh với cô gái kia không được chấp nhận chỉ v́ ḿnh là một người đàn ông da đen… Người nhà cho rằng Kate bị ma ám.

 

Một trường hợp tương tự: M. John là một chuyên gia trong ngành ngân hàng tại Washington DC. Anh có một mức lương lư tưởng, được sếp và đồng nghiệp tôn trọng, yêu mến.

 

Bỗng một buổi sáng kia, John đến ngân hàng, ngồi vào bàn của Mark – người phụ trách quỹ, giở sổ sách, máy tính ra và làm việc như một người quản lư quỹ thực thụ. Tất cả mọi người ngạc nhiên, bực bội và cuối cùng quyết định đưa John ra khiển trách v́ hành động vi phạm kỷ luật lao động của anh.

 

Thay v́ ăn năn, nhận lỗi, John kiên quyết phủ nhận lỗi lầm của ḿnh và nhạo báng mọi người rằng tại sao họ lại quên rằng anh đang là một người quản lư quỹ.

 

Gần tháng sau, người đàn ông ấy lại trở về thành anh chàng John khi xưa, giỏi giang và hiền lành.

 

Hằng năm ở Mỹ, con số những người có biểu hiện như John hay Kate lên tới vài chục ngh́n. Họ mang những đặc điểm rất giống nhau như: Cùng bị các rối loạn thể trạng và tâm lư. Khi vào “vai” nào đó, họ mang một nhân cách đặc biệt riêng, không hề giống với nhân cách vốn có hoặc những vai khác mà họ đă nhập. Sau khi “trở về” nhân cách ban đầu, họ không hề nhớ những chuyện đă xảy ra với ḿnh trong khoảng thời gian bị “ma ám”.

 

Ban đầu, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những người này bị rối loạn tâm lư hoặc có các tiền sử bệnh tâm thần trong quá khứ, hoặc bị các thương tổn tâm lư mạnh. Nhưng các kết quả kiểm tra đều không đúng như vậy. Một số người khác cho rằng họ bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng cũng không thuyết phục. Ngay cả ư kiến cho rằng họ mắc chứng hoang tưởng cũng bị bác bỏ.

 

Các nhà khoa học cho rằng những người như John và Kate không hề bị ma ám như dân gian gán cho mà thực chất họ bị chứng rối loạn đa nhân cách (Multi Personality Disorder – MPD), căn bệnh được Pierre Janet, một bác sĩ người Pháp, mô tả lần đầu ở thế kỷ 19.

 

Khoa học nhận định ra sao về MPD?

 

Khoa học cho rằng MPD là một chứng bệnh tinh thần trầm trọng khiến bệnh nhân trong cuộc sống đă bộc lộ ra nhiều nhân cách khác nhau. Có bệnh nhân biểu lộ hàng trăm nhân cách khác biệt nhưng thường ở con số 10 tới 15. Mỗi nhân cách (personality) sẽ điều khiển trong một thời gian nào đó trong cuộc sống của bệnh nhân, từ mọi hành vi cử chỉ kể cả danh tính, giọng nói, cử động… tạo thành lối sống hoàn toàn độc lập với cung cách thường nhật.

 

Chứng trạng này từ thế kỷ XIX đă được nhà tâm lư người Pháp Pierre Janet (1859-1947) đề cập tới nhưng nhiều người không quên một tác phẩm, tuy là tiểu thuyết nhưng lại đưa ra một trường hợp MPD điển h́nh. Tác phẩm này có tên Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Vụ án kỳ lạ của bác sĩ Jekyll và ông Hyde) của nhà văn người Anh, Robert Louis Stevenson, ra đời vào năm 1886. Tác phẩm c̣n được biết đến với tên gọi đơn giản Jekyll & Hyde.

 

Truyện kể về một luật sư ở Luân Đôn tên Gabriel John Utterson điều tra về sự hiện diện kỳ lạ giữa người bạn cũ của ông, Henry Jekyll và một tên cực kỳ nguy hiểm Edward Hyde. Họ là hai, một tốt một xấu nhưng thực ra chỉ là một của một bệnh nhân rối loạn nhân cách. Đóng vai Jekyll là người đạo đức, nhưng chuyển sang vai Hyde lại là tên cực kỳ tàn bạo.

 

Được biết khi Stevenson viết Jekyll & Hyde trong ba ngày, bà vợ đọc xong thấy truyện quái dị quá nên đốt đi và nhà văn lại cặm cụi trong ba ngày hồi phục tác phẩm.

 

 

Truyện kể lại một bác sĩ nổi tiếng là trung thực và tài ba, đă chế ra một dung dịch thuốc có thể làm biến đổi nhân cách, từ tốt sang xấu. Nếu uống một liều thuốc này, thuốc tác dụng sẽ khiến ông biến thành một con người hoàn toàn đối nghịch với nhân cách b́nh thường tốt đẹp của ḿnh. Con người ma quái được tạo ra từ Jekyll, có tên là Hyde. Hyde có thể làm tất cả các việc tàn ác như ngược đăi trẻ con tới sát nhân. Cuộc giằng co giữa thiện và ác ở một con ngưởi dẫn tới bi kịch là cái chết của Bs. Jekyll.

 

Rồi đến năm 1957, công chúng mới biết đến bệnh trên nhờ phim Ba gương mặt của Eve (The three faces of Eve) xuất hiện năm 1957 do nữ tài tử lừng danh Joanne Woodward thủ vai chính. Khi xuất hiện dưới vai Eve White th́ rơ ràng là một phụ nữ rụt rè, kín đáo. Nhưng khi biến thành Eve Black th́ phô bày sỗ sàng, man rợ, đa t́nh và rồi lại biến thanh Jane mang tính cách khác hẳn. Đặc biệt, khi nhân cách Eve Black thống trị th́ bệnh nhân bộc lộ khuynh hướng sát nhân và bị gửi vào nhà thương điên. Căn bệnh tạo thành bi kịch một đời!

 

 

Trên là tiểu thuyết và phim ảnh, nhưng trong thực tế kẻ bị “hội chứng đa nhân cách” có thể diễn ra rối loạn hết sức phức tạp. Đó là trường hợp Sybil Dorsett. Sybil là nhân vật trong một tác phẩm khá ăn khách xuất bản vào năm 1973 ở Mỹ và được quay thanh phim vào năm 1976 với nữ tài tử Sally Field thủ vai Sybil.

 

Câu chuyện dựa vào bi kịch của một bệnh nhân có thực ở New York bị chứng rối loạn đa nhân cách (multiple-personality disorder, M.P.D hay D.I.D- dissociative-identity disorder.) Ban đầu cô nữ sinh viên này bị chứng mất trí nhớ (amnesia), rồi nhức đầu ghê gớm, đôi khi cảm thấy như thị giác tê liệt nên phải t́m tới chuyên viên tinh thần bệnh.

Qua các cuộc chẩn đoán, trong nhiều lần khác nhau, giới y học phát giác ra Sybil có nhiều nhân cách khác nhau ở trong cùng một con người. Khi cô xưng là Vicky từ Paris tới. Biến sang nhân cách khác, cô tự nhận là Peggy Lou…và ở mỗi nhân cách, Sybil xuất hiện độc lập, không hề liên quan tới nhân cách khác, tới mức ở một cô gái này có tới 16 dạng nhân cách khác biệt.

 

Phải chấp nhận xă hội biến chuyển quá nhanh, quá phức tạp, tạo áp lực cho cá nhân nên thời đại mới có căn bệnh mới.

Theo thống kê mới nhất th́ có khoảng từ 25.000 tới 250.000 ngưởi Mỹ bị “chứng rối loạn đa nhân cách” (multiple personality disorder-MPD). Việc thống kê từng vùng, từng năm có khác biệt v́ chứng này khó chẩn đoán. Hơn nữa, những người thuộc dạng MPD có nhiều triệu chứng có thể lẫn lộn với nhiều chứng trạng tâm thần khác. Do đó, chuyên gia bệnh lư muốn chẩn đoán chính xác một người có mắc MPD hay không có thể phải theo dơi một thời gian dài có khi lên tới 5, 6 năm.

Trong những năm gần đây con số bệnh nhân tăng cao, phần nhờ khoa học tiến bộ trong việc chẩn đoán, cũng nhờ y bác sĩ có kinh nghiệm hơn khi theo dơi bệnh nhân và cũng v́ có giả thuyết bệnh nhân bị hội chứng này bắt nguồn từ thuở ấu thơ gặp nhiều áp lực, một hiện tượng mà xă hội không thể bỏ qua trong việc bảo vệ tuổi thơ hữu hiệu hơn.

 

Theo Pierre Janet, một người được coi là bị MPD khi có bốn triệu chứng:

Có hai hoặc nhiều hơn trạng thái của các nhân cách thay nhau chi phối con người.

Các nhân cách phải hoàn toàn riêng biệt, tương đối ổn định về nhận thức, quan hệ gia đ́nh, xă hội, khả năng miêu tả thế giới xung quanh.

Khi bị một nhân cách này chi phối, người bệnh có khả năng quên các thông tin quan trọng liên quan đến các nhân cách tiềm ẩn khác, đến mức không thể xem đó là chứng quên thông thường.

Theo các nhà y học, bệnh nhân MPD phải chịu những diễn biến tâm lư hết sức phức tạp. Họ bị hai hay nhiều nhân cách thay nhau kiểm soát và chi phối, thậm chí có người có tới 37 nhân cách khác nhau. Cá biệt có những người bị giằng xé cùng một lúc bởi hai nhân cách hoàn toàn trái ngược. Theo một thống kê của Hội Tâm thần Mỹ, có tới 1% dân số Mỹ có biểu hiện MPD và khoảng 20% bệnh nhân đang điều trị thực chất là bị MPD.

 

Thuyết đa nhân cách

Các nhà khoa học cho rằng, con người ngay từ khi sinh ra đă mang trong ḿnh nhiều “mầm nhân cách” khác nhau, giống như mang nhiều hạt giống. Hạt giống nào phù hợp với cơ thể, điều kiện sống và giáo dục th́ sẽ phát triển trở thành nhân cách của con người. Khi ấy, họ “bỏ quên” các nhân cách khác kém hoặc không phát triển.

Tuy có quá tŕnh “chọn lọc tự nhiên” như vậy nhưng những mầm nhân cách kia không bị mất đi hoàn toàn mà nấp ở đâu đó trong tiềm thức. Dưới một tác nhân nào đó, các nhân cách c̣n lại kia trỗi dậy, kiểm soát và đưa người ta vào chứng MPD.

Cho đến nay có giả thuyết cho rằng hội chứng “rối loạn đa nhân cách” ở một cá nhân có thể bắt nguồn từ thuở ấu thơ bị đẩy vào một cuộc sống đọa đày gây tổn hại cho tâm trí. Khoa học hy vọng, dùng biện pháp tâm- phân (psychoanalysis) giải tỏa những ẩn ức sẽ hy vọng cải thiện sự rối loạn tâm trí của bệnh nhân.

Nhân loại cố gắng trị căn bệnh thời đại nhưng đến nay chỉ bước những bước chậm chạp trong việc đi t́m “thuốc tiên chữa bệnh quỷ.”

Chu Nguyễn

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: