* { margin: 0; padding: 0; } .imgbox { display: grid; height: 100%; } .center-fit { max-width: 100%; max-height: 100vh; margin: auto; }
 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

Thử hỏi trong những người bị giặc Tàu hãm hiếp, giết hại đó có mẹ già, vợ con bọn Đỗ văn Phúc, Trương Minh Hòa, Lý Trọng Tín, Lê Duy San, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn văn Nghiêm tức Lão Móc thì chúng nghĩ sao? Chắc chúng vỗ tay tán thưởng?. Bọn này thật còn tệ hơn loài súc vật.

Những con người chỉ vì lợi nhỏ cho cá nhân mình, phe đảng mình mà  phủ nhận tất cả sự thật tàn ác dã man của giặc, bênh vực bao che cho giặc, quên đi sự đau khổ vô bờ của dân tộc mình, bọn người như vậy có phài là thua xa loài cầm thú hay không?

Đọc cái lập luận ngu đần “Cõng rắn cắn gà nhà” * và “Rước voi về giày mả tổ”** của bọn này mới thấy được tại sao VNCH phải tiêu vong. Các quân trường của VNCH mục đích đào tạo ra những người lính “bảo quốc an dân”nhưng không ngờ lại có những loại hạt giống thối lép sinh ra bọn “phản quốc hại dân” như bọn Đỗ văn Phúc, Trương Minh Hòa, Lý Trung Tín, Lê Duy San, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn văn Nghiêm tức Lão Móc .vv.

Đối đầu với bọn Việt Cộng tay sai Trung Cộng chúng còn tranh nhau bỏ cả gia đình chạy theo Mỹ nói chi đồng đội, đồng bào. Trung Cộng mà xâm chiếm đất nước Việt Nam thì chắc chắn bọn này sẽ "phấn khởi, hồ hởi" vỗ tay ăn mừng trên mỗi đau của dân tộc. Loại người này sống thêm chật đất sống chỉ làm bẩn xã hội loài người......

 

 

 

NỘI XÂM - NGOẠI XÂM CÙNG LÀ GIẶC

 

CHÚNG TA CĂM HẬN VIỆT CỘNG CHỨ KHÔNG CĂM THÙ TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC CỦA MÌNH

 

 

 

Từ khi trên diễn đàn bùng nổ tin tức về việc Trung Cộng (hành quân) lấn chiến lãnh hải Việt Nam bằng cách đưa hải đội hơn 80 chiếc tàu hải giám và chiến hạm hải quân của chúng hộ tống dàn khoan HD 981 tiến vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế thuộc lãnh hải Việt Nam. Với tinh thần cương quyết bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của tổ quốc Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản đã điều hơn hai mươi tàu kiểm ngư và cảnh sát biển nghênh đối với đoàn tàu của bọn giặc Bắc xâm. Tình hình tranh chấp hiện nay rất căng thẳng, phía Trung Cộng đã dùng vòi rồng tấn công và cho tàu lớn của chúng húc thẳng vào tàu kiểm ngư của phía Việt Nam. Diễn biến đối đầu giữa Trung Cộng và Việt Cộng thu hút sự quan tâm của toàn khối người Việt tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới đồng thời làm nảy sanh những luồng tư tưởng trái chiều.

 

Tuy cuộc đối đầu quân sự chưa bùng nổ nhưng có những kẻ đầu óc bệnh hoạn, vô luân, phi dân tộc đến độ mong cho Trung Cộng tấn công và đánh thắng Việt Cộng.

 

Có những người thì lại khăng khăng đưa ra điều kiện phải diệt xong Việt Cộng rồi mới chống Trung Cộng. Thậm chí họ còn vu cáo là chỉ có những người liên minh hay hòa giải hòa hợp với Việt Cộng mới chống Trung Cộng trước khi diệt xong Việt Cộng.

 

Không biết có phải  các ông này “ngộ độc” hay bị điên không vậy? 39 năm nay các ông không chống Việt Cộng hay sao? Các ông chẳng nói bọn Việt Cộng toàn bộ chỉ là thái thú đó hay sao?

Đang chống thằng Việt Cộng nội xâm nay có ngoại xâm chống luôn “nhất cử lưỡng tiện” như thế không làm lại còn vẽ chuyện tung ra khẩu hiệu dởm.

 

Bao giờ thì các ông mới diệt xong Việt Cộng để đồng bào hải ngoại chuẩn bị chống Trung Cộng đây?

 

Thật ra bọn Tầu phù đang thực hiện âm mưu lấn chiếm từng phần lãnh hải của Việt Nam chỉ mới xài súng nước, vòi rồng. Nếu chúng mở cuộc tấn công quân sự, xâm lăng  trắng trợn tiến quân vào Hà Nội, Sài Gòn, Cà Mau, Rạch Gía thì hải ngoại này cũng chẳng có người nào tình nguyện về “kíu nước”

Họa chăng có vài cháu du sinh..

Việt Cộng có huy động lực lượng quân sự  chống trả, đánh lại hay bỏ mặc lãnh hải, lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam rơi vào tay giặc thì những bộ óc vô luân, bệnh hoạn, phi dân tộc kia cũng chỉ là những tên vong quốc nô bị gạt ra ngoài lề lịch sử. 

Nói thẳng sự thật thì những con người này sẽ lồng lộn vu cáo, chụp mũ cho người không viết rập theo ý họ nhưng sự thật là 39 năm nay họ hô hoán, hò hét nhưng thằng Việt Cộng chẳng rớt sợi lông. 

Vậy thì đến bao giờ mới diệt xong Việt Cộng? Chắc đợi khi nào toàn thể người Việt Nam nói tiếng Hoa và viết chữ Hán ư? 

Tôi thấy nhiều người vỗ ngực tự phong là nhà đấu tranh nói rằng bọn Việt Cộng ngày nay chỉ là thái thú cùng diễn kịch với Trung Cộng vì chúng đã bán nước cho Tàu rồi. Nếu quả thật vậy thì xin lỗi các nhà đấu tranh nên “chết mẹ nó hết đi” cho đỡ bẩn xứ người.

 

Lý do bởi vì chính quý vị là những kẻ đã “tham sinh úy tử“, không chịu chiến đấu, giặc chưa đến đã chạy vắt giò lên cổ theo Mỹ, bỏ mặc đất nước cho Việt Cộng vào chiếm đoạt, bỏ mặc đồng bào, đồng đội, chiến hữu cho Việt Cộng giết và bỏ tù. Sự thật rành rành như vậy đâu phải cứ to mồm nói Việt Cộng bán nước là chạy tội của chính mình được đâu.

 

Lịch sử cho thấy Việt Cộng đã dùng chiêu bài giải phóng đất nước lừa dối đồng bào “quyết tử” giành lại độc lập cho dân tộc. Khi toàn dân biết rõ sự thực, biết bị lừa dối thì không thể nào quay ngược bánh xe lịch sử vì sức dân đã cạn, lực lượng đối kháng (VNCH) đã bị tiêu diệt, cầm tù.

 

Tuy nhiên không phải bọn Việt Cộng kia muốn tự tung, tự tác, bán nước, bán biển thế nào cũng được. Lịch sử từ ngày các bộ tộc Lạc Việt lập quốc đến nay dù “sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam có khác”  nhưng tham vọng của Trung Hoa không bao giờ thay đổi.

 

Vì vậy mặc dù tập đoàn Mafia Cộng Sản Việt Nam đã thâu đoạt được những lợi ích, thắng lợi từ những  điều chỉnh chiến lược của các thế lực quốc tế qua việc lừa dối cả dân tộc lao vào cuộc chiến giành độc lập, nhưng chúng đủ khôn ngoan để hiểu nếu chúng manh tâm trắng trợn bán nước thì đó chính là ngày tàn của chúng.

 

Bằng chứng vào năm 1979, một bộ phận thân Trung Cộng trong đảng Cộng Sản Việt Nam đứng đầu là Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Văn Hoan, Phó chủ tịch Quốc Hội Chu văn Tấn đã mưu toan bàn giao miền Bắc cho Trung Cộng.

Đối diện với sự lấn át của bộ phận thân Trung Cộng và sự phân hóa nội bộ của đảng Cộng Sản Việt Nam.Việt Cộng đã biết trước không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh với Trung Quốc nên chúng đã chuẩn bị bằng cách chuyển các cơ quan trực thuộc trung ương, chuyển nhóm tù “gián điệp biệt kích”, tù chính trị từ biên giới Việt Trung về đồng bằng Bắc Bộ không để lọt vào tay Hồng Quân Trung Quốc.

Sau đó Việt Cộng hoàn toàn bỏ ngỏ sáu tỉnh biên giới, khi Hồng Quân Trung Cộng phát động chiến tranh vào ngày 17/2/1979, quốc dân Việt Nam đã trả lời. Chỉ với dân quân và các lực lượng địa phương đứng dậy giữ nước, chống trả lại lực lượng Bắc xâm nhưng cho đến khi cuộc chiến chấm dứt Lạng Sơn vẫn đứng vững không thất thủ. Hồng Quân Trung Quốc bị chặn đứng tại chân cầu Khánh Anh cửa ngõ vào Lạng Sơn dù đã trải quãng đường 16 km bằng xác lính Trung Hoa. Tinh thần yêu nước nồng nàn và cuộc chiến đấu hào hùng của đồng bào thuộc những sắc tộc ở sáu tỉnh biên giới chống lại Hồng quân Trung Cộng đã viết lên một trang sử chống ngoại xâm vô cùng oanh liệt làm cho Việt Cộng sáng mắt, dè chừng.

 

Tháng 6 năm 1979, Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Văn Hoan được Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam dàn cảnh cho đi chữa bệnh để chuyển “hộ khẩu” sang Trung Hoa, Phó chủ tịch Quốc Hội Chu văn Tấn và một bộ phận lớn thân Trung Hoa đều bị quản thúc.

Trước quyết tâm hy sinh bảo vệ lãnh thổ của quốc dân, Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam lập tức tranh đoạt công lao một cách xảo quyệt, ra lệnh cho Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố “Sách Trắng :Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua” vào ngày 4 tháng 10 năm 1979.

 

Tuy vậy chiến tranh biên giới Việt Trung chưa chấm dứt, cuộc chiến tranh chấp các cứ điểm chiến lược để giành ưu thế quân sự kéo dài cho tới khi những trận đánh “khôi phục lãnh thổ ở Lão Sơn thất bại vì có nội gián cung cấp cho Hồng quân Trung Cộng  toàn bộ kế hoạch hành quân”. Nội gián nào nếu không phải chính Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thí toàn bộ 3700 quân trong một trận đánh, chấp nhận nhường một số cao điểm chiến lược cho Trung Cộng để được tồn tại?

 

Tình hình biên giới Việt Nam – Trung Quốc hiện nay đã chuyển từ chiến trường thành thị trường. Nhưng Trung Quốc đã phát động một cuộc xâm lăng trên một chiến trường mới bằng cách mở rộng cuộc tranh chấp lãnh hải ở vịnh Bắc Bộ và Biển Đông khi Việt Nam chưa đủ khả năng kỹ thuật, khí tài quân sự, phương tiện đối đầu.

Trước tinh thần chống trả kẻ thù xâm lăng truyền kiếp từ phương Bắc của quốc dân Việt Nam. Tập đoàn Mafia Cộng Sản không dám trắng trợn bán nước mà ngấm ngầm cố ý sơ suất trong lĩnh vực tranh tụng lãnh hải qua luật biển UNCLOS để trong tương lai khi quốc tế phán quyết phân định lãnh hải ở Biển Đông, quốc dân Việt Nam sẽ đứng trước một sự việc đã rồi. Không gian sinh tồn của tổ quốc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất mát vô cùng tai hại.

 

Hiện nay Trung Cộng hung hăng lấn chiếm và Đảng Cộng Sản Việt Nam đang là bọn nội phản còn đối sách của Hoa Kỳ không phải can thiệp để bảo vệ lãnh hải Việt Nam như cộng đồng người Mỹ gốc Việt tưởng tượng.

 

Nên nhớ trước đây chính Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa, và ngay khi cuộc hải chiến bùng nổ năm 1974, lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã án binh bất động, hoàn toàn không can dự; thậm chí không cấp cứu những thủy thủ trôi dạt trên biển sau cuộc hải chiến trong khi Việt Nam Cộng Hòa đang là đồng minh của Hoa Kỳ. Ngày nay Hoa Kỳ chỉ đợi cơ hội để nhảy vào khai thác lợi ích ở Biển Đông chứ không trực tiếp đối đầu với Trung Quốc.

 

Lịch sử đã chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của mình. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của mình chứ không thể van nài, cầu xin được trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.

Những người gốc Việt nào còn thương yêu tổ quốc và dân tộc cần phải tỉnh táo trước những đòn hỏa mù của Cộng Sản và các thế lực quốc tế để xác định cần phải làm gì tiếp sức cho quốc dân Việt Nam bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và không gian sinh tồn của dân tộc cho nghìn đời con cháu mai sau, không thể để lọt vào tay bọn giặc Trung Cộng.

 

Sự trường tồn của tổ quốc và dân tộc quan trọng hơn quyền lợi vị kỷ đen tối của những kẻ không có chính nghĩa hàng tỷ tỷ lần. Thể chế nào cũng nhất thời chỉ có dân tộc và tổ quốc mới trường cửu.

 

Hiện nay đảng Cộng Sản Việt Nam biến chất có khoảng gần 4 triệu đảng viên đang ký sinh trên tổng số 92 triệu dân Việt Nam giống như một cành táo ghép trên gốc cây mẹ sinh ra trái táo đỏ vỏ nhưng ruột khi chín sẽ vàng. Thực tế ở Việt Nam cho thấy sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam là một hiện tượng nghịch lý, quái đản nhất trong lịch sử nhân loại nên sự sụp đổ sẽ diễn ra như một tất yếu.

 

Bọn giặc nội xâm Cộng Sản sẽ tan rã không phải do “bất chiến tự nhiên thành” mà theo đúng quy luật của lịch sử. Những thể chế, thế lực cầm quyền không phù hợp với nguyện vọng của quốc dân, không đáp ứng được yêu cầu của quốc dân sẽ bị đào thải bởi chính những phong trào phản kháng của quốc dân.

Nếu hải ngoại có kêu gào biểu tình chống Trung Cộng và Việt Cộng là vì hơn 88 triệu đồng bào của mình chứ không phải vì bè lũ Việt Cộng. Tổ quốc, lãnh thổ, lãnh hải là của dân tộc Việt Nam chứ không phải của đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng Mafia này dù cực kỳ xảo quyệt, phản động nhưng không thể kéo ngược bánh xe lịch sử.

Quốc dân Việt Nam đủ khả năng và trí tuệ để hoàn thành cuộc cách mạng phục hưng dân tộc. Dân tộc Việt Nam không cần thắp đuốc đi tìm tự do, dân chủ, nhân quyền ở Washington, Moscow, Paris, London, Péking, Tokyo. Đó là con đường của bọn nô lệ vọng ngoại, làm nhục dân tộc, phản bội tổ quốc, đã đưa đến kết thúc đau thương, thảm hại vào ngày 30 – 4- 1975.

Nhân quyền, dân chủ, tự do của dân tộc Việt Nam không ở đâu xa mà nằm ngay trong tư tưởng và hành động, ở ngay trong trái tim, khối óc ở trong tinh thần yêu độc lập tự chủ của quốc dân Việt Nam.

 

Trân trọng

 

Kim Âu

May 9/2014

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNN

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapital vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vViệt ThứcvViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê Bình

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXã Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài GònvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự