MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vSoHavViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật KhoavCafevn

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNM

LTS: Khi đọc được lời kêu gọi của ông Thích Quảng Độ, chúng tôi thấy quá sức ngán ngẩm, đọc kỹ nội dung thêm một lần nữa là chúng tôi xếp tài liệu này vào một xó. Cười không nổi, chán ngán đến chẳng muốn có ư kiến. Tuần trước, ngồi nói chuyện với một thân hữu, vị này đề cập đến bản kêu gọi của ông Thích Quảng Độ đồng thời  đề nghị chúng tôi lên tiếng ủng hộ, tôi thực sự ngạc nhiên. Tất nhiên chúng tôi lập tức thẳng thắn bác bỏ việc ủng hộ v́ chúng tôi chưa quên việc Phật Giáo Ấn Quang đă đồng hành với Cộng Sản để dẫn đến hậu qủa là cả miền Nam lọt luôn vào tay Cộng Sản. Ngày 30 - 4 - 1975, chúng tôi c̣n bị cùm hai chân ở trại Cổng Trời, không nh́n thấy sự phản bội trắng trợn của bọn thầy chùa ác ôn nhưng sau đó gần mười năm chúng tôi ra khỏi nhà tù lớn trở về gia đ́nh, nghe bà con thuật lại, đọc những cuốn sách viết để báo công của đám đầu trọc theo Cộng Sản, chúng tôi thực sự mất hết thiện cảm với mấy tên đội lốt tu hành để làm chính trị (sư cha ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đều cùng một giuộc).

Chúng tôi không có nhă hứng viết về bọn đội lốt tu hành nhưng bài vở của các văn hữu viết về bọn này th́ không thiếu. Đối với chúng tôi chỉ có SỰ THẬT, chẳng có thần tăng, thánh tăng nào trong thời mạt pháp này cả. Những danh từ đó chỉ có trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Chúng tôi đến với triết lư nhà Phật để t́m bến Giác chứ không phải để sa vào bến Mê. Mời quư độc giả đọc qua nhận định của Hàn Giang về lời kêu gọi của ông Thích Quảng Độ.

  

Ḥa Thượng Thích Quảng Độ kêu gọi :

«Bất Tuân Dân Sự» với dụng ư ǵ ?!

 

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 

 

 

    Vừa qua, chúng tôi đă đọc những lời kêu gọi «  Bất Tuân Dân Sự » của Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, người đứng đầu Nhóm Phật Giáo Ấn Quang.

( Foto : thầy chùa Quảng Độ râu tóc rậm rịt, hiển nhiên «bất thí phát tức bất qui y». Vậy  PG VN ngày nay c̣n ǵ là  Pháp là Tăng nữa,Họa chăng chỉ c̣n tượng Phật bằng xi măng vô tri giác trong chùa mà thôi !!!)   

    Trước hết, chúng tôi nghĩ việc chống Tầu, là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc,không phải riêng ai, mà tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính. Mọi người đều đồng tâm hiệp ư « Bất cộng đái thiên » với bọn Tầu phù, như Tổ Tiên của chúng ta đă từng  hy sinh cả núi xương sông máu qua hàng ngh́n năm chống Bắc thuộc . Lịch sử đời đời vẫn c̣n khắc ghi, nên chúng tôi  không cần phải nhắc lại . Chúng ta với tất cả ḷng tự hào khi nhắc đến vị anh hùng vĩ đại nhất của dân tộc đă từng ba lần đánh bại Nguyên-Mông: Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

    Nhưng, ngày hôm nay tất cả mọi người Việt Nam đều vô cùng đau xót khi biết, khi thấy đoàn quân « Mă Viện » đă ngụy trang dưới lớp áo « công nhân », với hàng vạn gót giày xâm lăng trên đất nước. Chẳng những thế, mà bọn chúng c̣n ngang nhiên quay lại làm ông chủ, chúng đă từng bắt nạt các công nhân Việt, c̣n đánh đập cả người dân tại địa phương. Rồi mai đây, biết  ngày nào chúng sẽ bắt người dân Việt lên rừng làm mồi cho thú dữ để lấy ngà voi, và lặn xuống đáy biển sâu làm mồi cho cá mập để t́m ngọc trai đem về để hiến dâng cho chúng ?!

    Ôi ! « Giải Phóng Miền Nam » !!! Đảng Cộng Sản Việt Nam đă dùng chiêu bài « Giải Phóng » cưỡng chiếm Miền Nam Tự Do, để đến hôm nay, họ không thể chối căi được : Chính Hà Nội đă rước đoàn quân « Mă Viện » ấy về giày xéo mảnh đất mà  Tổ Tiên của chúng ta đă phải trả giá bằng cả núi xương sông máu trong suốt hành tŕnh dài hàng mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước.

   Đảng Cộng Sản Việt Nam phải biết rằng : Ḷng căm hờn đang dâng tràn trong ḷng của hàng triệu dân Việt, khi họ chứng kiến những ṭa nhà sang trọng của những Đảng Viên Cộng Sản. Bởi đó chính là bằng chứng hiển nhiên của mọi hành vi tham nhũng. Kế đến là h́nh ảnh của hàng vạn quân « Mă Viện » đang hà hiếp và cướp miếng ăn của người Dân Việt.

Khi ḷng căm hờn này đă dâng lên cao tột độ, tất nó sẽ biến thành những đợt Sóng Thần, hay có thể trở nên một cơn Đại Hồng Thủy. Nó sẽ cuốn trôi và chôn vùi tất cả dấu vết của quân Tầu và quân bán nước cho Tầu.

    Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng cần phải biết rằng : Các công ty lớn của ngoại quốc khi họ đến khai thác ở bất cứ một nước nào khác, họ đều phải thuê công nhân bản xứ. Theo luật lao động quốc tế họ không được phép tùy tiện «  xuất cảng » công nhân không chuyên nghiệp ( loại phu phen vô nghề nghiệp) của nước họ sang nước khác. Ngoại trừ một số ít nhân viên điều hành và quản trị tài chánh của công ty. Điển h́nh là công ty Carrefour của nước Pháp, họ đă lập nên 22 siêu thị trên đất Tàu với hầu hết số công nhân viên của các siêu thị ấy đều là người Tàu.  Chính v́ thế, khi nổ ra vụ rước đuốc Thế Vận Hội Trung Quốc, bọn cầm quyền nước Tầu đă xúi người Tầu biểu t́nh không cho các siêu thị của Carrefour mở cửa, v́ cho rằng công ty này đă đứng đàng sau những vụ giật đuốc Thế Vận Hội Tầu tại Paris. Chúng tôi nhớ lúc đó, một mặt chính phủ Pháp cũng xoa dịu Tầu bằng cách cử một phái đoàn sang Tầu để thảo luận. Nhưng khi thấy bọn Tầu vẫn không thay đổi, chính phủ Pháp chỉ cần tuyên bố đơn giản một câu : «  Trung Quốc nên nhớ là các công nhân viên của Carrefour đại đa số là người Tầu ». Nghĩa là nếu cứ biểu t́nh không cho các siêu thị này mở cửa th́ họ sẽ đóng cửa và về nước. Đến lúc ấy, chính những công nhân viên người Tầu của 22 siêu thị này sẽ đói  ngay chớ không ai khác. Như thế, ai cũng biết, chỉ một câu ngắn ngủi ấy kết quả đă hiện ra. Sau đó bọn Tầu hết biểu t́nh ngay.

   Vậy, tại sao Hà Nội lại để cho đạo quân phu bốc vác Tầu lên đến hàng vạn tên ồ ạt kéo sang nước Việt, thong dong như đi du lịch ? Chúng cũng được mở các cửa hàng, các phố Tầu buôn bán kiếm lời, moi tiền túi của dân bản xứ. Chưa đủ , hiện thời lại c̣n thêm cái ổ gián điệp Tầu được mang tên là « Học Viện Khổng Tử » ???

 Như thế đă quá rơ ràng là Việt Nam đă mất chủ quyền, và Đại Thảm Họa : Bắc Thuộc Lần Thứ Ba  sẽ không c̣n xa nữa !!!

    C̣n về việc chống cộng sản th́ chúng ta cũng đă từng làm từ hơn năm mươi năm qua. Đặc biệt là : Kể từ ngày Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă khai sinh Nền Đệ Nhất Cộng Ḥa Việt Nam cho đến ngày 30-4-1975, Quân-Dân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Ḥa cũng đă từng sát cánh kề vai để chống cộng sản Hà Nội. Chúng ta không phải chỉ chống bằng mồm, mà riêng Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa đă hy sinh  vô bờ bến. Đặc biệt những đơn vị từng đối đầu với cộng quân ở những vùng địa đầu giới tuyến. Ở đó, suốt ngày đêm các chiến sĩ đă từng nằm gai nếm mật với không biết bao nhiêu những nguy hiểm, gian lao. Họ phải mắc vơng ngủ  trên cành cây trong rừng  để tránh thú dữ, nhưng vẫn không khỏi làm mồi cho muỗi, vắt . Trên những lối hành quân, mỗi khi dừng bước, các chiến sĩ đă phải dùng chiếc nón sắt của ḿnh múc nước từ những ḍng suối đổ vào bao gạo sấy, để có những bửa ăn đỡ đói. Song cũng có những lần, khi những hạt gạo sấy chưa kịp nở thành cơm, các chiến sĩ đă lọt vào ổ phục kích của cộng quân. Để rồi sau đó các chiến hữu đă phải ôm xác đồng đội của ḿnh cùng với bao gạo sấy chưa kịp mở ra, mà nhỏ lệ khóc thương người đồng đội đă chết trong khi đói!

Có những chiến sĩ đă tử thương và đă vĩnh viễn bỏ ḿnh lại trong rừng sâu sau những trận giao tranh ác liệt, dù đơn vị của họ đă từng mở những cuộc hành quân để t́m xác đồng đội.

    Ngày ấy, nếu những ai đă từng đến các đơn vị biên pḥng giữa tiếng đạn pháo đ́ đùng, với những đêm nh́n ánh hỏa châu soi sáng các vùng núi rừng hoang vu và treo lơ lững trên các vọng gác quanh các căn cứ  chắc chắn đă thấy được toàn cảnh là những bức tranh với những nét điểm xuyết tuyệt vời. Đồng thời khi đó họ cũng thấy được sự hy sinh vô bờ bến của những người chiến sĩ đang nằm sương gối súng giữa ḷng địch hiểm nguy. Sinh mạng của các chiến sĩ vô cùng mong manh. Bởi bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị quân địch tấn công và có thể sẽ vĩnh viễn bị vùi thây nơi chiến địa…

   Nhưng, ở hậu phương, nơi các thành phố lớn an toàn lại có những kẻ chẳng những đă không hề dành một giây phút ngắn ngủi nào để suy tư về những hy sinh lớn lao ấy của người chiến sĩ ở những nơi rừng sâu núi thẳm, luôn luôn phải đối đầu với cộng quân hầu bảo vệ quê hương, để cho họ được sống trong an lành và tự do … đem bàn Phật xuống đường. Những kẻ ấy  lại c̣n gây nên những cuộc thảm sát đầy máu lửa !  Họ nhẫn tâm t́m mọi cách chở súng, đạn, chất nỗ TNT vào đô thành. Họ c̣n dám chuyên chở cả  bọn đặc công, biệt động đội vào các thành phố để chuẩn bị.Rồi sau đó tất cả số người và súng đạn ấy đều được bọn giặc thầy chùa đem chôn giấu dưới hầm nơi « Chánh Điện ». Bên trên  những hầm trú ẩn  ấy, bọn thầy chùa thường  ngụy trang bằng một tượng Phật.  

Rồi đến những ngày trước 30-4-1975, bọn giặc thầy chùa Ấn Quang lại c̣n đưa từng đoàn xe ra tận núi rừng để rước Cộng quân vào các thành phố ở Miền Nam Tự Do. Sau đó những ǵ đă xăy ra, th́ chẳng cần ai phải nói, mà chính « Đại Lăo Ḥa Thượng Thích Trí Dũng » đă công khai tường thuật lại những « chiến công »  của bọn thầy chùa trên giấy trắng mực đen. Xin quư độc giả hăy đọc bài : Tưởng Niệm Bốn Mươi Năm Cuộc Thảm Sát Mậu Thân : 1968-2008, với những bằng chứng và nhân chứng sống, cũng trên trang báo này sẽ rơ. 

    Và với những bằng chứng mà chúng tôi đă viết ,dù  chỉ là một người dân hiền ít học đến đâu, trước 30-4-1975, họ đă là chứng nhân đă từng chứng kiến như chúng tôi đều phải đanh thép khẳng định rằng :  

Đảng Cộng Sản Việt Nam và Phật Giáo Ấn Quang là Đồng Phạm trong việc cưỡng đoạt Miền Nam Tự Do, để rồi bây giờ đem hiến dâng trọn cả quê hương đất nước cho bọn Tầu đỏ, là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ! 

    V́ thế bây giờ đây, chúng tôi phải đề cập đến lời kêu gọi : « Bất Tuân Dân Sự » của Ḥa Thượng Thích Quảng Độ.

    Để quư độc giả thấy và biết một cách rơ ràng về những chi tiết của lời kêu gọi nầy, chúng tôi xin trích lại nguyên văn từng đoạn, cộng thêm ư kiến của chúng tôi như sau đây.

    Ḥa Thượng Thích Quảng Độ đă viết :

     1- Đối Với Nông Gia :

   « … tháng 4 này xin đồng bào hăy chuẩn bị lương thực để thực hiện suốt tháng 5-2009 làm tháng Bất Tuân Dân Sự. Biểu Dương  bằng cuộc biểu t́nh tại gia :Bất Tuân Dân Sự… »

    Đọc những lời trên dù là một người ngu nhất như là người cầm bút này tất cũng phải biết nó hết sức tiếu lâm rồi. V́ đă nói là BIỂU DƯƠNG, tại sao lại nằm trong nhà ?

 Tại sao bây giờ  Ḥa Thượng Thích Quảng Độ không dám kêu gọi Phật tử khắp nơi đem bàn Phật xuống đường như mùa hè 1966 ?

Nếu đă đấu tranh mà lại cứ trùm mền nằm ở trong xó nhà th́ làm sao có thể Biểu Dương ư chí và tinh thần tranh đấu của ḿnh được ?  Điều này, làm cho nhiều người sẽ hiểu khác ! Có thể là Biểu Dương cái ǵ trên giường với nhau ? Chứ  hoàn toàn không  hợp với ư nghĩa tinh thần Biểu Dương sức mạnh của quần chúng.

   2-«  Nông dân không ra đồng… »

   Chúng tôi đoan chắc rằng Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, suốt đời chỉ biết ngày 3 bữa bưng bát cơm  bố thí của đàn na thí chủ mà ăn, chứ không hề nghĩ đến những hạt cơm thơm tho ấy do đâu mà ra và đă bắt đầu sinh sôi nảy nở như thế nào. Ḥa thượng  này cũng không hề nghĩ đến công lao của những người nông gia, mà tôi vẫn thường nghe họ hát trong những lúc gieo trồng từ hạt lúa giống nơi đồng ruộng, nó đă trộn lẫn với những giọt mồ hôi chảy dài trên má, trên môi và đă rơi xuống, tưới trên những cánh đồng để cho những luống mạ thêm xanh, cho những bông lúa ngậm thêm sữa để nó thêm trĩu hạt… Rồi sau đó, do công lao khó nhọc của vợ chồng con cái nhà nông đă gặt, gánh, xay, giă, sàng, săy…  tạo nên những hạt gạo trắng tinh , ngon thơm , béo bổ …Cuối cùng, người dân c̣n phải tốn hao thêm công sức nấu nướng thành những bát cơm cho Ḥa Thượng được cơm  no ḅ cỡi.

   Đến đây, tôi xin nhắc lại hai câu hát của giới nông gia, mà ngày xưa,vào một thuở thanh b́nh của Nền Đệ Nhất Cộng Ḥa tôi đă từng nghe vang vang trên những cánh đồng mênh mông lúa :   

 

    «  Quản chi nước đục bùn lầy,

        Ai ơi ! bưng bát cơm đầy biết chăng ?! »

 

   Nhưng có lẽ một kẻ ngu nhất như tôi đây, nếu bây giờ chẳng nói rơ th́ những kẻ cả đời chỉ biết bưng bát cơm  cúng dường  bằng mồ hôi trên trộn mồ hôi dưới của bá tánh, hằng ngày đưa vào mồm, mà vẫn không biết tí ǵ về « hành tŕnh » của bát cơm ấy. Ở đây, chúng tôi chỉ xin nói riêng về một tháng 5 mà thôi.  Ca dao đă nhắc chúng ta :

 

 

   « Tháng giêng là tháng ăn chơi,

      Tháng hai trồng đậu, tháng ba trồng cà.

      Tháng tư cày vỡ ruộng ra,

      Tháng năm làm mạ, mưa sa đầy đồng. »

      ……………………..

    Như ca dao đă nói, tháng năm là mùa cấy, nhưng mạ đă gieo từ tháng tư , mà sau khi gieo mạ trong ṿng một tháng người nông gia c̣n phải lo « cày vỡ ruộng ra », đồng thời phải gieo mạ :

«  Mạ chiêm một tháng chưa già,

    Mạ mùa một tháng ắt là không non ».

   Nghĩa là dù mùa nào cây mạ cũng phải được nhổ trong ṿng một tháng, và phải cấy trong ṿng tháng năm, không được để sang tháng sáu. V́ sau tháng sáu cây mạ sẽ già, khi cấy xuống cây mạ sẽ không tăng trưởng được, và sau khi lúa trổ th́ những bông lúa ấy sẽ chỉ là những hạt lúa lép xẹp, chẳng có một hạt lúa nào được ngậm sữa, nên không bao giờ trở thành những hạt lúa.  Nếu đă không có hạt lúa th́ làm sao có gạo và có một hạt cơm  mà ăn ?

   Cũng nên biết, tháng năm là mùa cấy, th́ đến tháng chín sẽ là mùa gặt. V́ thế,  tháng tư không lo « cày vỡ ruộng ra » tháng năm không lo cấy lúa, th́ tháng chín không có lúa để gặt.  Như vậy, không có lúa để gặt, đương nhiên nông gia phải chịu đói, chết đói.. Hậu quả bi thương này không phải chỉ kéo dài có một tháng mà sẽ phải chịu nạn đói kéo dài theo kiểu dây chuyền từ tháng này sang năm khác !…

  Riêng bản thân tôi vẫn c̣n nhớ, vào tháng năm 1984, tại nhà tù « cải tạo » T.154, Tiên Phước. Khoảng giữa tháng năm, lúc ấy, « Trại I , tức trại chính, nữ tù đă cấy hết mạ mà ruộng th́ c̣n trống rất nhiều. V́ thế, « Ban giám thị Trại 1 » đă ra lệnh tất cả nữ tù phải lên « Phân trại Thôn 5 » cách trại chính gần bốn cây số, để nhổ mạ và cấy giúp cho « Trại Thôn 5 » v́ biết chắc Trại thôn 5 sẽ thừa mạ. Nhưng nếu chờ cho tù nhân Trại thôn 5 cấy xong hết ruộng th́  những đám ruộng tại Trại 1, v́ cấy trễ khi gặt sẽ chẳng có một hạt lúa nào. Bởi lư do đó chúng tôi, tất cả những nữ tù của ‘Trại 1 », phải leo lên « Trại Thôn 5 » để vừa nhổ mạ vừa cấy giúp cho trại này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục nhổ hết mạ c̣n thừa đem bó lại thành từng bó, rồi cùng nhau gánh về « Trại 1 », để tiếp tục cấy cho kịp vụ mùa tháng năm. Tôi c̣n nhớ, khi lên « Trại Thôn 5 » khi đến « Nhà kỹ thuật » để « nhận công » tôi đă gặp anh Nguyễn Vĩnh Đợi và Thiếu tá Nguyễn Ninh, trước đó làm « kỹ thuật » ở  Trại 1, nhưng v́ « Vi phạm nội quy » nên đă bị « Ban giám thị » đưa lên làm « kỹ thuật » tại Trại thôn 5.

   Chính những điều đă nói ở trên, chúng tôi chắc chắn rằng những lời kêu gọi này nếu một nông gia nào, có nghe ai đó nói lại th́ họ cũng chỉ biết cười mà thôi. V́ chẳng một nông gia nào điên khùng nghe theo lời của Ḥa thượng Thích Quảng Độ, để rồi sau đó, ruộng bỏ hoang, cả nhà phải chịu đói không biết cho đến mấy tháng, mấy năm, và c̣n kéo theo một tương lai mịt mờ của con cái. Huống chi các nông gia ở các vùng quê có ai biết Ḥa Thượng Thích Quảng Độ là anh cha căng chú kiết nào đâu ???.

Nếu quư độc giả không tin lời chúng tôi, th́ cứ đợi đến hết tháng năm rồi sẽ biết.

  Muốn thực hiện được  lời kêu gọi « Bất Tuân Dân Sự » suốt cả tháng 5-2009, Ḥa Thượng Thích Quảng Độ đă kêu gọi :

« Tháng tư này xin đồng bào hăy chuẩn bị lương thực để thực hiện suốt tháng 5-2009 Bất Tuân Dân Sự ».

   Chúng tôi xin dừng lại đây, để nói riêng cái điều chuẩn bị lương thực trong tháng tư. Điều này, chính tôi đă từng nói với nhiều người bạn của chúng tôi là : Ngay như người Việt chúng ta ở hải ngoại, có tiền sẵn trong tay cũng khó chuẩn bị lương thực trong nhà một tháng. Bởi, muốn vậy, bắt buộc chúng ta phải mua thêm ba bốn cái tủ lạnh mới có thể chứa đủ thức ăn một tháng. C̣n người dân hiện sống ở  Việt Nam, chúng tôi biết có những người v́ nghèo xác xơ, không tiền, nên mỗi buổi sáng phải đến xin các chủ ruộng rau muống cho cắt rau, bó lại, rồi gánh ra chợ bán. Đến chiều, bán hết rau, họ mang tiền vốn đến trả cho chủ. C̣n lại chút đỉnh tiền lời họ mới đi mua mấy lon gạo, sắn, đem về nấu cơm độn cho bầy con thơ ăn đỡ đói. Cũng có những người mỗi buổi sáng đến các nhà chủ sản xuất kẹo, bánh hoặc vườn trái cây … xin nhận một rổ đem đi bán, rồi đến chiều cũng làm giống như bà bán rau muống.

Đối với những phu khuân vác ở bến xe, nhà ga chỉ sống vào những công việc gánh, vác hàng thuê . Ngày nào ít mối th́ bầy con ăn cháo !!!

C̣n nhiều hoàn cảnh thê thảm lắm mà chúng tôi không sao kể hết. Chẳng  những thế, Ḥa Thường Thích Quảng Độ lại kêu gọi họ  phải « chuẩn bị lương thực trọn tháng 4-2009 ». Theo tôi nghĩ, Ḥa thượng Thích Quảng Độ đừng nên nói những chuyện hoang đường. Bởi, những người dân nghèo khổ, chuẩn bị một ngày ăn c̣n không nỗi, th́ làm sao họ có thể chuẩn bị một tháng ăn, để sau đó thực hiện trùm mền nằm nhà biểu dương lực lượng với nhau  suốt một tháng 5-2009 nữa. Như vậy, vị chi tất cả là hai tháng không được làm ǵ hết. Họ chỉ nằm khoèo ở nhà đếm thằn lằn ḅ trên mái lá, mà buồn chán ủ ê đến đứt cả ruột gan. Trong t́nh cảnh này, liệu Ḥa thượng Thích Quảng Độ có « biến đá sỏi thành cơm » được không ???

Tóm lại, như thế  ông Ḥa thượng Thích Quảng Độ chỉ « năng thuyết bất năng hành ». Bởi HT đâu có lo cho họ một bữa ăn nào đâu ?! HT cũng không phải lo đến chuyện áo, cơm, no, đói v́ hiện tại Ḥa Thượng đang ở trong Thanh Minh Thiền Viện của Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam ban cho. Bên cạnh ông lại c̣n có « Ḥa thượng » Thích Minh Châu , con cưng của chế độ CS th́ làm sao bị đói cho được ?  Ngược lại, hầu hết dân chúng đều phải đổi  bát mồ hôi để lấy bát cơm ăn mỗi ngày, th́ thử hỏi làm sao họ có thể « chuẩn bị lương thực một tháng » để nằm nhà …biểu dương lực lượng chơi ?Ấy là tôi chưa kể đến vô số những hoàn cảnh thê lương khác !…

    3- «  Đối với thương gia, tiểu thương không đến chợ » :

Chúng tôi chẳng biết hiện thời tâm thần Ḥa Thượng  Quảng Độ có b́nh thường như mọi người hay không ? Chúng tôi xin nói thật, dù cho bây giờ Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng, hay Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có nói họ cũng chẳng  thèm nghe. Vậy, c̣n HT Thích Quảng Độ là ai vậy ???

Trời đất ơi ! giới tiểu thương này, nếu một ngày không ra chợ th́  họ sẽ điên lên đấy.

 « HT Thích Quảng Độ cũng kêu gọi sinh viên, học sinh không đến trường ».

   Chúng tôi phải phân tích rơ để mọi người  cùng nhận thấy rơ : Ngay tại nước Pháp này , nếu các con tôi, cũng như tất cả học sinh khác, chỉ v́ bị bịnh mà không đến trường một giờ thôi, lập tức nhà trường đă điện thoại đến nhà hỏi phụ huynh lư do không đi học. Nếu chỉ vắng mặt một giờ th́ phụ huynh có thể viết giấy đem đến trường cho biết là con em ḿnh bị bệnh. Nếu vắng mặt  hơn một giờ th́ phải có giấy chứng nhận của Bác Sĩ. C̣n nếu vắng mặt ba giờ học liên tiếp mà không có giấy Bác Sĩ th́ sẽ bị đuổi ra khỏi trường không được khiếu nại.

   Vậy tại Việt Nam, sinh viên, học sinh nếu nghỉ học một tháng chỉ v́ phải trùm mền nằm nhà để biểu dương « Bất Tuân Dân Sự » theo lời kêu gọi của thầy chùa Quảng Độ và đám lâu la vô trách nhiệm hùa theo, th́ ngay sau đó  việc học hành sẽ ra sao ?

   Một điều quan trọng khác, mọi người nên nhớ tháng Năm là một tháng tất cả sinh viên, học sinh phải học thi lên lớp và thi tốt nghiệp dù là chỉ để lấy bằng Tiểu Học (Việt Cộng gọi là Phổ thông cơ sở cấp 1), chứ chưa nói đến thi Tú Tài hay thi tốt nghiệp Đại Học.

   Chính v́ thế, chúng tôi đoan chắc là không có sinh viên, học sinh nào dám dại dột, khùng điên đến nỗi cả năm lo « dùi mài kinh sử » để rồi đến kỳ thi tốt nghiệp lại  bỗng dưng trùm mền nằm nhà để « Biểu dương Bất Tuân Dân Sự », tức tự ư phế bỏ một năm học, vung phí cả tương lai học vấn của một đời người.

       Ḥa thượng Thích Quảng Độ cũng kêu gọi : « Công nhân không đến xưởng ».

 Ḥa Thượng Thích Quảng Độ quả thật biết nói chơi rất xứng với danh hài Hoài Linh. Bởi cả đời sống  kiểu mũ ni che tai trong chùa, chỉ biết ăn vật thực do bá tánh đem đến nuôi tận miệng, nên Quảng Độ đă chẳng hề biết một điều ǵ  khác cả. Khi một kẻ đă không hề phải nếm đời sống lao động  cực khổ, khó nhọc hàng ngày của người dân, th́ đừng bao giờ mơ đến chuyện làm vua thiên hạ, v́ đó chỉ là một chuyện hoang đường.

Giữa thời kỳ kinh tế  toàn cầu đang gặp khó khăn, suy sụp, nạn thất nghiệp bành trướng mạnh khắp mọi nơi. Theo con số thống kê của các tổ chức xả hội, hiện nay trên thế giới đă có đến gần 2 tỷ  người đang phải kéo lê cuộc sống đói khổ, thiếudinh dưỡng. Con số này chỉ mới ước tính, chứ chưa định h́nh, tức là c̣n có nguy cơ gia tăng gấp bội, nếu các biện pháp cứu nguy kinh tế, tài chính của các cường quốc không đạt được hiệu quả mong muốn như dự tính, th́ số người thất nghiệp c̣n gia tăng khủng khiếp hơn nữa. Tại VN,  t́nh trạng xă hội rách nát, đói nghèo từ sau năm 1975 đến nay chưa được cải thiện phần nào, về sau dân chúng lại phải gánh thêm tệ đoan tham nhũng, biển thủ tài sản quốc gia, đục khoét công quĩ  v.v…của tập đoàn CS cầm quyền.  Bây giờ v́ ảnh hưởng kinh tế toàn cầu suy sụp, đại đa số  nhân công VN đă bị thất nghiệp, lại c̣n bị thêm đại thảm họa «  công nhân  không chuyên nghiệp Tàu phù  tràn sang nước ta tranh cướp miếng ăn hằng ngày ». Nếu  một người VN nào c̣n may mắn xin được việc làm ở một hăng, xưởng nào đó  chẳng khác nào trúng số độc đắc ! Họ mừng khôn tả. V́ tương lai trước mắt, tạm thời gia đ́nh người ấy chưa bị chết đói hay  vợ con chưa phải đi ăn xin.

 Vậy,  khi nghe tiếng kêu gọi của thầy chùa Quảng Độ và bọn đệ tử  mù quáng ở các nơi hải ngoại đă no ăn rửng mỡ từ  34 năm nay hùa nhau túa lên kêu gọi «  các giới công nhân tự ư lăng công một tháng để biểu dương tṛ  khỉ «  BẤT TUÂN DÂN SỰ « , họ sẽ nghĩ ǵ ?

Hiển nhiên,  nếu ngu xuẩn nghe theo lời xui dại của bọn giặc thầy chùa nghỉ việc, th́ họ sẽ bị sa thải tức khắc và mất hết mọi quyền lợi lao động. V́ trước hết chính họ đă vi phạm  luật lệ lao động của nhà nước, và không tôn trọng hợp đồng lao động giữa chủ nhân và công nhân. Ấy là chưa kể trường hợp giới chủ nhân c̣n có thể truy tố họ ra ṭa án thẩm quyền về tội phá hoại,  tự ư bỏ việc không báo trước và không có lư do chính đáng ! 

 Khi  người công nhân đă dại dột nghe lời xúi bậy của bọn giặc thầy chùa, bị mất việc, mất hết quyền lợi lao động, kể cả hưu bổng và thâm niên phục vụ, cả gia đ́nh họ gồm cha mẹ, vợ con sẽ lấy ǵ để sống, dù chỉ để cầm hơi qua ngày ?!

 Ngay tại nước Pháp, chúng tôi biết rơ ,bất kể hạng công nhân viên nào cũng chỉ được nghỉ trong các ngày lễ chánh thức và kỳ nghỉ hè hàng năm. Ngoài ra, nếu ngày nào bị bệnh đều cũng phải có giấy chứng nhận của Bác Sĩ. Nếu Bác Sĩ cho nghỉ và cấp thuốc bao nhiêu ngày th́ bệnh nhân chỉ được nghỉ đúng bấy nhiêu mà thôi. Trong những ngày nghỉ bệnh như thế tất nhiên  bệnh nhân phải nằm nhà chứ không được đi chơi. V́ đă có những người giả  vờ mắc bịnh, xin nghỉ để đi chơi, và đă bị nhân viên sở an sinh xă hội tới tận nhà để kiểm tra sự thật ! Chẳng những thế,  có khi các cơ quan xă hội c̣n buộc những người nghỉ bệnh phải tŕnh những thứ thuốc mà Bác Sĩ đă cấp cho họ xem. Nếu sự nghi ngờ cao độ nhân viên hữu trách c̣n đếm từng viên thuốc chiếu theo toa của Bác Sĩ.  Nếu người nghỉ bệnh ở nhà mà không uống thuốc chứng tỏ không có bệnh. Lúc đó, chắc chắn cả Bác Sĩ lẫn người bệnh đều  không khỏi bị lôi thôi v́ lư do gian trá !

  Như vậy, liệu có một công nhân nào dám  bỗng dưng vô cớ trùm mền ở nhà để « Biểu Dương » ( !!!) như Ḥa Thượng Thích Quảng Độ kêu gọi hay không ?

 Trong trường hợp Ḥa Thường Thích Quảng Độ  muốn tỏ ra chống Tàu,  vậy tại sao trước đây lúc c̣n ở Thái B́nh, Ḥa Thượng lại viết lên bốn chữ Tàu «  Ẩm Thủy Tư Nguyên » rồi đem treo trước cửa ?Để làm ǵ vậy ?

   Chúng tôi vốn cẩn thận, nên ngay khi lời kêu gọi của Ḥa Thượng Thích Quảng Độ vừa đưa lên mạng lưới toàn cầu tôi liền lưu giữ ngay rất nhiều bản khác nhau trong máy. V́ tôi biết sau khi nghĩ lại , hay đă được ai đó trí thức hơn vạch cho thấy những lời kêu gọi này quá sức tiếu lâm  khiến Quảng Độ bị nhột ư, mắc cở quá, đành phải sửa chữa đôi chút cho nó bớt  «  bia miệng tiếng đời ». Những lời kêu gọi của Quảng Độ đă được đưa lên các trang mạng như : Đảng Việt Tân- Liên Minh Việt Nam Tự Do-Chân Trời Mới – Ánh Dương- Talawas- Hưng Việt- Nước Việt v.v…Nhiều, nhiều lắm! 

Nhiều vô số chẳng khác nào danh sách và h́nh ảnh những người trong những buổi hội luận đẻ ra « Thông Cáo Chung » để ủng hộ lời kêu gọi của Ḥa Thượng Thích Quảng Độ, chúng tôi cũng nhanh tay lưu giữ. V́ tôi thừa biết  khi bị phê b́nh  trúng tim đen, nhóm người nông cạn này sẽ có thể phản bác bằng cách rêu rao trong quần chúng là tôi « hữu thuyết vô bằng » !

   Trong «  Mục tiêu của tháng 5 Bất Tuân Dân Sự, điều 3, Ḥa Thượng Thích Quảng Độ  c̣n viết  nguyên văn: 

    « Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ư kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên »

    Với những lời kêu gọi như trên của Ḥa thượng Thích Quảng Độ, chúng tôi xin mọi người hăy b́nh tĩnh suy gẫm những ǵ ẩn chứa bên trong những lời kêu gọi ấy như sau :

    Chắc chắn ai cũng thừa biết một khi Ngụy  quyền Hà Nội đă kư kết với bọn Tầu Phù ,và đoàn quân « Mă Viện » đă có mặt trên đất nước ta rồi th́ làm sao ta có thể đuổi chúng về Tầu ? Chính Việt Cộng đă mời bọn Tầu đến Việt Nam ! V́ thế, theo nguyên lư thông thường «  kẻ nào đă cột th́ chính kẻ ấy phải mở ra » !

   Chúng ta lại c̣n thấy cả lời kêu gọi của Nguyễn Xuân Vinh  như sau : «  Người Việt hải ngoại không gửi tiền, không về Việt Nam trong tháng 4-2009. Th́ Ḥa thượng Thích Quảng Độ cũng kêu gọi người Việt hải ngoại không gửi tiền, không về Việt Nam trong tháng 5-2009. » Cả hai lời kêu gọi ấy, tuy đă do hai cửa miệng phát ra ở hai nơi cách xa nhau hàng vạn dặm trùng dương, nhưng sao mà ư nghĩa lại giống nhau y hệt ? Phải chăng đây là trường hợp « thần giao cách cảm »( télépathie) hay những tâm hồn  lớn gặp nhau ( les grands esprits se rencontrent) ?

    Nhưng thưa quí vị độc giả, theo tôi, những người Việt Nam yêu nước chân chính và sáng suốt có thể đă khám phá ra rằng : Đó chính là những lời kêu gọi Ḥa Hợp Ḥa Giải với Cộng Sản Việt Nam !

 Thực sự, bây giờ chúng ta không c̣n nghi ngờ ǵ nữa . Những lời kêu gọi của HT Quảng Độ chỉ là những viên thuốc độc có bọc đường. Ông nói nguyên văn như sau : « Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học ( như TS.Nguyễn Xuân vinh) các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim … trong và ngoài nước » (như Hội Chuyên Gia của Mặt Trận phở Ḅ và đảng Việt Tân ).

Ôi thôi, nó đă quá rơ ràng, không c̣n cách nào có thể che đậy được nữa. V́ thực ra, vụ Tây Nguyên chỉ là một cái cớ để cho Ḥa thượng Thích Quảng Độ cất lời kêu gọi quần chúng PT hăy Ḥa Hợp Ḥa Giải với Việt Cộng, theo kiểu như « Ủy Ban Ḥa Hợp Ḥa Giải » đă được đặt tại các ngôi chùa lớn ở các tỉnh thị trước ngày 30-4-1975, khi miền Nam chưa mất hết vào tay CSBV.

    Vậy, nếu một mai Việt Cộng có mở Đại hội theo như lời kêu gọi của Ḥa thượng Thích Quảng Độ, th́ ở hải ngoại những ai muốn Ḥa Hợp Ḥa Giải với Việt Cộng hăy cứ về Việt Nam mà phó hội. Như thế là Việt Cộng đă đáp lời  khuyên « Ẩm Thủy Tư Nguyên » của ḥa thượng Thích Quảng Độ , mà tôi đă viết qua trong một bài trước.

Tạm thay lời kết :

   Theo thiển ư của chúng tôi, những người Việt Nam yêu nước chân chính, chúng ta phải lên án thẳng vào mặt  Cộng Sản Hà Nội. V́ chính CS Hà Nội đă rước bọn Tầu Phù là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc vào Tây Nguyên, chứ bọn Tầu Phù không thể  nào ngang nhiên vào xâm lăng nước ta với đôi bàn tay không vũ khí như chủ nhân ông êm thắm trở về mái nhà xưa. Nếu chúng ta không dám đánh thẳng vào  bọn CS Hà Hội, mà ngược lại cứ bám theo những bè lũ đă và đang manh động để « Ḥa Hợp Ḥa Giải » với Việt Cộng như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tức Đảng Việt Tân … th́ một lần nữa chúng tôi xin lập lại, đất nước Việt Nam sẽ không thế nào thoát khỏi Đại Thảm Họa : Bắc Thuộc Lần Thứ Ba.  Ngày ấy không c̣n xa lắm đâu !

    Một lần nữa, chúng tôi muốn nói về những lời kêu gọi của Ḥa thượng Thích Quảng Độ chứa đầy ẩn ư …Bởi, như chúng tôi đă từng viết, Ḥa thượng Thích Quảng Độ đă nuôi những cơn mộng du ở trong chùa cùng với Ḥa thượng Thích Minh Châu. Bao lâu nay, cặp thầy chùa này vẫn cứ luôn luôn chờ đợi một cơ hội nào đó để  hâm nóng lại cái xú danh của ḿnh. Cả hai đều khoái lên tiếng, tuyên bố lăng nhăng, v́ sợ người đời  sớm quên mất cái « tên » Thích Quảng Độ. Chúng tôi c̣n nhớ  Phật giáo Ấn Quang đă từng tuyên bố : « Việt nam có 90% là phật tử ».Vậy Ḥa thượng Quảng Độ chẳng cần tới một tháng «  Bất Tuân Dân Sự » mà  chỉ cần chừng  phân nửa (50% ) lực lượng  Phật tử thuần thành  và trung kiên  của thầy chùa , tức khoảng 40 triệu người đồng  ḷng chống CS thực sự, th́ chỉ trong một ngày Phật giáo Ấn Quang sẽ bắt trọn  gói bọn lănh đạo chóp bu CS  từ Chủ tịch nước,Thủ tướng,Tổng bí thư Đảng và toàn Bộ Chính Trị trung ương đảng cũng như tất cả đảng viên Cộng Sản Việt Nam trên toàn quốc dễ dàng như người thợ câu bắt cá trong vũng nước cạn.  Nếu được như vậy, tất cả thần dân VN đều sẽ hoan hỉ tung hô Đệ Tam Lư triều, Lư Quảng Độ Vạn Vạn Tuế.

    C̣n một cách thứ hai nữa là Ḥa thượng Thích Quảng Độ cứ kêu gọi chừng 50% tổng số Phật tử  trên toàn quốc hăy nhất tề, đồng loạt đem bàn Phật xuống đường như mùa hè 1966, là Việt cộng sẽ đầu hàng ngay. Khỏi phải kêu gọi  lôi thôi, mỏi mồm, mất sức !

Chúng tôi nghĩ với lực lượng Phật tử 90% dân số của cả nước đông tới 85 triệu người như thế,  HT Quảng Độ chẳng cần phải xài đến bất cứ một thứ vũ khí nào hết thảy cho mang tiếng sát nhân và làm tṛ hề, chống đối cụi, mà chỉ cần xài chút miệng lưỡi với bộ râu dài  rậm lởm chởm như lông đuôi ngựa và  hai tay không xáp lá cà  sẽ dư sức bắt hết cả cọp lớn, cọp nhỏ, không sót một con !

 Tóm lại, nếu Ḥa Thượng  là người có đủ dũng lực như Vơ Ṭng ngày xưa th́ việc bắt cọp  đâu có khó. Chỉ ngặt nỗi chuyện 90% dân số là Phật Tử do giặc thầy chùa nêu lên lại chỉ là một con số MA, và những lời kêu gọi chống Cộng  ấm ớ hội tề của Quảng Độ chỉ là những thủ đoạn xui trẻ ăn cút gà sáp mà thôi !

V́ thế, xin Ḥa thượng Thích Quảng Độ đừng nên đem chuyện ở trong cái gọi là  « Bất Tuân Dân Sự » để đồng ca với chuyện Cá Tháng Tư ( poisson d’Avril) của Nguyễn Xuân Vinh ra làm tṛ cười cho thiên hạ.

Vậy, những người Việt Nam yêu nước chân chính có đủ tài, đủ đức th́ hăy làm những điều thực tiễn, hầu lấy lại nền tự chủ và xây dựng nên một nước Việt Nam Tự Do Thanh B́nh thực sự. Chứ đừng nói những chuyện giống như cặp bài trùng  rất ăn ư Thích Quảng Độ-Nguyễn Xuân Vinh, chẳng khác nào cặp đôi ăn ư Hoài Linh-Vân Sơn. Bởi chỉ  một ngày « Bất Tuân Dân Sự » là cũng đă ngất ngư, đă Bất Tỉnh Nhân Sự rồi !

Một lần nữa chúng tôi xin lập lại, nếu quư độc giả ở trong và ngoài nước cho chúng tôi là ngu dốt, nói bậy, th́ hăy cứ chờ từ nay cho đến hết tháng 5 th́ sẽ thấy, sẽ biết tất cả.

 

 

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 

 

 

 

 

 

“Tiểu Diên Hồng” ló đuôi…!!!

Trong tung ng̣ai hứng, các cuộc hội họp, thảo luận ở hải ngọai về Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ có thể tạm gọi là các “Tiểu Diên Hồng” v́ nó mang các màu sắc đỏ, đen của một số cá nhân, tổ chức bao quanh Băng đảng Mafia Việt Tân, - tay sai CSVN, đóng vai tṛ chủ yếu.

- “Tiểu Diên Hồng” Âu châu. Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ ngày 29-3-2009 tung ra th́ tại Paris, hang ổ của bọn phản chiến VC cầm đầu là tên Sư VC Nhất Hạnh với đệ tử là cán bộ thông tin VC Vơ Văn Ái, mở màn cuộc hội thảo, hứng lấy món quà “ḥa hợp ḥa giải dân tộc” trá h́nh của CSVN. 

Qua danh sách trong Lời Tuyên Bố ngày 11-4-2009 của “Tiểu Diên Hồng” ở Âu châu, chúng tôi thấy có vài điều đặc biệt như sau:

- Hồ Minh Châu, xưng là PGHH (sic) ở Âu Châu. Hồ Minh Châu nguyên là sọan giả cải lương, dù lớn tuổi nhưng là đàn em trung thành của Lê Phước Sang. Hàng mấy chục năm qua Hồ Minh Châu đă cùng với cựu Đại tá Bùi Vă n Mạnh (tức Trần Kiều, - anh vợ Lê Phước Sang) múa vơ giương oai ở Âu Châu , tương tự như cặp bài trùng Vơ Vă n Ái – Nhất Hạnh.

- Trần Văn Trung, cựu Trung tướng VNCH ngày xưa khá đẹp trai, có vợ lai Tây cũng rất đẹp gái, nổi tiếng quan văn (CTCT) nhưng lên lon nhanh hơn cả quan vơ tác chiến đổ máu ng̣ai mặt trận! Trong khi hầu hết các tướng lănh VNCH lưu vong ở Hoa Kỳ th́ Trần Vă n Trung và Dương Vă n Minh là hai tướng duy nhất “lưu vong” ở Pháp. Một ông th́ đi trứơc ngày 30-4-1975 qua Tây bằng… đường bộ, rồi máy bay. C̣n ông kia đi sau v́ phải bận “bàn giao” VNCH cho người anh em phía bên kia, xong đâu đấy mới được thong dong lên máy bay qua Tây.

Tiện đây cũng xin đề cập một nhân vật rất quan trọng đối với công tác thông tin tuyên truyền của Giáo Hội PGVNTN ở hải ngọai lại lọt sổ danh sách “Tiểu Diên Hồng” Âu Châu nầy, đó là ông Hứa Vạng Thọ, Chủ nhiệm điện báo Tin Paris.net. Theo chúng tôi biết, ông Hứa Vạng Thọ là bạn rất thân với Vơ Vă n Ái, Giám đốc cái gọi là “Pḥng TT/PGQT” và từ trước tới nay, điện báo TinParis.net của ông không hề đăng sót một văn kiện nào của Giáo Hội PGVNTN. Nhưng điện báo TinParis.net lại không đăng Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ, là một văn kiện hết sức quan trọng, có tính “chiến lược” của Giáo Hội PGVNTN, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sự kiện lạ lùng nầy và nghe nói ông cũng không đi dự buổi Hội Thảo dù có lời mời? Ông Hứa Vạng Thọ đă giải thích với người quen thân rằng: V́ Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ DỎM và NGU QUÁ!

Bất kể t́nh huống nào, Băng đảng Mafia Việt Tân, tay sai CSVN ở hải ngọai luôn luôn hiện diện trong các “Tiểu Diên Hồng”, từng bước đi đến “Đại Diên Hồng”, v́ đó là nhiệm vụ chiến lược mà CSVN giao cho Băng đảng nầy từ lâu, nhất là trong giai đọan nầy, để phối hợp với Giáo Hội PGVNTN, kẻ tung người hứng!

-“Tiểu Diên Hồng” ở Hoa Kỳ. Ngày 19-4-2009 ngay tại Little Saigon, Thủ đô tinh thần của NV Tỵ Nạn CS, Giáo Hội PGVNTN hải ngoại tổ chức cuộc Hội Luận có tầm quan trọng và lớn lao hơn Hội Thảo ở Âu châu về LKG của HT Quảng Độ. Trong danh sách Quyết Nghị của cuộc Hội Luận nầy, hiện diện một số nhân vật đặc biệt như sau:

 

1. TT Thích Thiện Dũng, Phật Giáo Nguyên Thủy: Tên nầy tục danh là Khuất Hữu Dũng đă có tiền án mấy năm tù về tội XÂM PHẠM T̀NH DỤC nữ “Phật tử” tại một ngôi chùa ở Pomona, Nam California. Giờ đây hắn vẫn c̣n lấy họ Thích, xưng là… Thượng tọa; thật tội cho Phật Giáo Việt Nam , có một tên chuyên thượng…bụng đàn bà như Khuất Hữu Dũng lại làm …nhà sư! Nói thế hắn sẽ phân b́, mấy ông kia trong Giáo Hội PGVNTN hải ngọai có … thua ǵ tôi đâu?

2. Văn Hữu Nuôi. Tên nầy nguyên là Thượng sĩ Hải Quân VNCH, vượt biên qua Mỹ sớm nên giàu có, là môn đệ cuối cùng của Thầy Ba Cầu Bông (lúc nầy TBCB bệnh nặng nên việc dạy nghề giao cho do môn đệ Trưởng Tràng là cố ĐYS Trần Quang Lâm) nhưng Văn Hữu Nuôi lại cố t́nh lừa gạt đồng hương, hắn quảng cáo mạo nhận là Thầy Ba Cầu Bông. Sau khi bị lật tẩy, Văn Hữu Nuôi mới chịu thêm hai chữ “Môn Đệ”! Khi giàu có rồi Văn Hữu Nuôi liền kiếm chút danh, đóng tiền gia nhập Chính phủ Bịp của Nguyễn Hữu Chánh, được làm một “thành viên chính phủ” !

3. Nguyễn Chí Thiện: NVHN ai cũng nhẵn mặt y là Ali Baba, chính hiệu là một tên cán bộ VC chôm tập thơ Vô Đề của thi sĩ Vô Danh, qua Mỹ để làm nhiệm vụ điệp báo chống Cộng… cuội! Nguyễn Chí Thiện và HT Quảng Độ rất hy vọng sẽ nhận giải Nobel năm 2009 về hai cống hiến đặc biệt cho ḷai người. Muốn biết hai công hiến ǵ, chờ một thời gian sẽ rơ! Một khám phá khác gây ngạc nhiên là bên cạnh Nguyễn Chí Thiện đạo thơ ở ng̣ai nước, c̣n có một đạo.. dịch ở trong nước là HT Quảng Độ v́ có nghi vấn HT không phải là dịch giả của 8 ngàn trang bộ tự điển Phật Giáo!? Tại sao…?

4. Bùi Văn Nhân: Ở hải ngọai, cựu Dân Biểu VNCH nầy từng xưng là cư sĩ PGHH (trong PGHH tín đồ nào cũng đều là…cư sĩ cả!), ngày xưa nhờ cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa, Tỉnh trưởng Vĩnh Long hết ḷng đỡ đầu. Bùi Văn Nhân đắc cử cũng nhờ tín đồ PGHH ở Vĩnh Long dồn phiếu nhưng khi làm dân biểu, hắn chẳng giúp ích ǵ cho cử tri PGHH. Trái lại, vài năm trước, Bùi Văn Nhân aka Vi Anh, đă biên tập quyển sách “Hồi kư NQCM Tướng Lê Quang Vinh” do bà Ba Cụt đứng tên tác giả nhằm vinh danh ông Ba Cụt. Trong quyển sách nầy, tên Bùi Văn Nhân đă lấy nguyên văn tài liệu Quân Sử IV của Đệ I VNCH đem vô sách, xúc phạm Đức Hùynh Giáo Chủ và miệt thị lực lượng vơ trang của ông Ba Cụt là… bọn phịến lọan!

 

Hồi HT Huyền Quang chết, Bùi Văn Nhân viết bài đội đít HT Huyền Quang lên tận… Niết Bàn! Cũng cần nhắc là Bùi Văn Nhân nằm trong Giáo Hội PGHH hải ngọai thuộc đám Lee’s Sandwiches (gia đ́nh tên Henry Hướng Lê ở San José), theo phe chính phủ Nguyễn Hữu Chánh và là chi nhánh Giáo Hội PGHH “thuần túy” đấu tranh …cuội của Lê Quang Liêm trong nước. Hôm Nguyễn Minh Triết đến Nam Cali, bọn Lee’s Sandwiches đă đến dự tiệc mừng!

5. Đảng Việt Tân Nam California với các tổ chức ngọai vi là Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Mạng Lưới Nhân Quyền, Ủy Ban Bảo Ṭan Đất Tổ và Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại mà ai cũng biết Băng Đảng Mafia Việt Tân là tay sai của CSVN rồi nên khỏi phải nói thêm dài ḍng! Ng̣ai ra phải kể thêm Đại Việt Quốc Dân Đảng phe Bùi Diễm tán đồng luận điệu “ḥa hợp ḥa giải” của CS Hà Nội, theo đuôi Băng Đảng Mafia Việt Tân, ủng hộ LKG của HT Quảng Độ.

Sự thất bại của “Tiểu Diên Hồng” ở Hoa Kỳ: Dù danh sách kư tên Quyết Nghị 5 điểm ủng hộ LKG của HT Quảng Độ cố ư ghi lẫn lộn các tổ chức với cá nhân và nối đuôi nhau như đám rừng nhưng nếu ḍ kỹ, công luận sẽ thấy vắng mặt một số tổ chức quan trọng của NVHN tại Nam California, đặc biệt nhất là Hội Đồng Liên Tôn, trong đó có Giáo Hội PGHH phe Hội Trưởng Nguyễn Thành Long là thành viên.

Hội Đồng Liên Tôn gồm đại diện 5 tổ chức Tôn Giáo ở Hoa Kỳ là Phật Giáo, PGHH, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Tin Lành đáng lư phải ủng hộ nhiệt t́nh LKG của HT Quảng Độ của Giáo Hội PGVNTN nhưng Hội Đồng Liên Tôn cho tới ngày hôm nay ḥan ṭan im lặng, một sự im lặng có ư nghĩa! Ng̣ai ra, trong danh sách ủng hộ LKG của HT Quảng Độ, công luận cũng không t́m thấy một tổ chức tôn giáo riêng biệt nào khác ng̣ai Giáo Hội PGVNTN cả!

Phải chăng các tổ chức tôn giáo như PGHH, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Tin Lành đă nhận thấy bóng ma “bác Hồ” sau lưng bác…Độ, bên cạnh là Băng đảng Mafia Việt Tân và LKG của HT Quảng Độ về bất tuân dân sự chỉ là DIỆN để đánh lạc hướng công luận mà ĐIỂM là kêu gọi “ḥa hợp ḥa giải dân tộc” vô điều kiện, đúng theo luận điệu của CSVN nên họ không tham gia? “Tiểu Diên Hồng” quan trọng nhất ở Hoa Kỳ đă thất bại th́ làm sao tiến tới “Đại Diên Hồng” theo kế họach của CS Hà Nội theo như mục tiêu 3 trong LKG của HT Quảng Độ: “Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ư kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên” hở Giáo Hội PGVNTN và Băng đảng Mafia Việt Tân?

Thừơng con nít đau ban, sau thời gian nóng hực th́ ban lộ; nay ở hải ngọai “ban cũng đă lộ” qua nhiều khuôn mặt và tổ chức “phe ta” ủng hộ Lời Kêu Gọi của HT Quảng Độ hại Việt Dân lợi Việt Cộng của HT Quảng Độ.

Thôi, cũng đừng ngạc nhiên v́… nồi nào úp vung nấy, Nồi Cộng th́ úp Vung Cộng là hợp thường t́nh!

 

Tuấn Phan

 

 ---------------------------------------

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

 

VIỆN HÓA ĐẠO

 

 

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

 

Phật lịch 2552                         Số : 03/VHĐ/VT

 

 

 

LỜI KÊU GỌI

 

MỘT THÁNG BIỂU T̀NH TẠI GIA

 

để chống việc lấy Vàng dân tộc đổi Nhôm nước ngoài

 

 

 

Bất chấp những lời báo động hiểm nguy của các chuyên gia, trí thức về việc khai thác quặng bô-xit ở Tây nguyên, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn một mực tiến hành việc lựa chọn nhà thầu Trung quốc vào Tây nguyên khi khẳng định : “Khai thác bô-xít Tây nguyên là chủ trương của Đảng nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X”, nghĩa là từ năm 2006.

 

 

Đảng quyết định. Nhưng toàn dân th́ sao ?

 

 

Toàn dân thông qua ư kiến của các giới chuyên gia, trí thức, học giả… đưa lên báo chí, truyền thông, Internet đều báo động rằng khai thác bô-xít sẽ hủy diệt mầu xanh rừng Tây nguyên, làm thay đổi thổ nhưỡng của vùng đất đỏ bazan, làm tăng thêm nguy cơ về hạn hán kéo dài, lũ ống, lũ quét sẽ xẩy ra nhiều hơn, đồng thời ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngọt để phát triển kinh tế cho các tỉnh vùng hạ lưu ở miền Nam Trung bộ, Đồng Nai, B́nh Dương, thành phố Saigon. Từ ngh́n xưa, mầu xanh rừng Tây nguyên bảo vệ cho việc tích trữ nước trong ḷng đất, lọc không khí và điều ḥa nhiệt độ toàn vùng. Phá hủy mầu xanh c̣n là phá hủy nghiêm trọng không những cảnh quan mà sắc thái văn hóa và quyền sống của hàng chục dân tộc ít người trên vùng cao.

Theo các báo cáo khoa học th́ quặng bô-xít để sản xuất nhôm không là kim loại chiến lược. Giá trị kinh tế của nhôm không cao hơn việc trồng cây công nghiệp ở Tây nguyên. Bô-xít là tài nguyên khoáng sản có hạn, không tái sinh. C̣n cây công nghiệp là nguồn tài nguyên vô hạn và có tái sinh. Ấy là chưa nói đến công nghệ lạc hậu khai thác quặng bô-xít chỉ có ở Trung quốc là công nghệ “ướt”, trong khi các quốc gia tiên tiến đă chuyển công nghệ “ướt” sang công nghệ “khô” trong việc thải bùn đỏ, là nguy cơ gây đại nạn sinh thái cho Tây nguyên, miền Nam Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Bức thư ngỏ mà Đại tướng Vơ Nguyên Giáp gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết từ năm 1980 Đảng và nhà nước đă đề nghị khối COMECON, tức khối kinh tế cộng sản Liên xô và Đông Âu, khai thác quặng bô-xít Tây nguyên. Nhưng theo thư ông Giáp th́ “khối COMECON đă khuyến nghị Chính phủ ta không nên khai thác bô-xít trên Tây nguyên do những nguy cơ gây tác hại sinh thái lâu dài rất nghiêm trọng, không thể khắc phục được đối với dân cư tại chỗ mà c̣n cả dân cư và vùng đồng bằng Nam Trung bộ”.

V́ tính chất nguy hại sinh thái và cư dân quanh vùng khai thác bô-xít mà Cục bảo vệ môi trường quốc gia Trung quốc đă đóng cửa 100 mỏ bô-xít trên lănh thổ Trung quốc từ năm 2004 đến 2008. Tại Ấn độ năm 2004 đă có một phong trào quần chúng lớn rộng nổi dậy biểu t́nh chống việc khai thác bô-xít tại bang Orissa trên diện tích 1000 hecta làm nguy hại 60.000 cư dân.Tại Việt Nam hiện nay, chỉ nói đến một cứ điểm Đắk Nông ở phía cực nam Tây nguyên hiện đang có 7 mỏ khai thác bô-xít, tất thấy ngay nguy cơ sa mạc hóa - “bùn đỏ hóa mầu xanh” trên 6000 quả đồi với hàng trăm con suối trên một diện tích 600.000 hecta, nơi cư ngụ 29 dân tộc ít người, chủ yếu là cư dân bản địa người MNông. Để khai thác 5,4 tỉ tấn quặng thô bô-xít ở Đắk Nông th́ chất thải bùn đỏ sẽ phủ lấp hàng ngh́n buôn làng : khi ta biết rằng để có 1 tấn nhôm cần khai thác 4 tấn quặng bô-xít và thải ra môi trường 3 tấn bùn đỏ !

Vấn nạn nêu trên nằm trong lĩnh vực môi trường và sinh thái cho cư dân Tây nguyên. Một vấn đề trầm trọng khủng khiếp khác là nguy cơ an ninh quốc pḥng. Tây nguyên là vùng chiến lược, yết hầu quân sự cho việc pḥng ngự Việt Nam trên ngă ba biên giới Cam Bốt – Lào – Việt Nam. Việc nhà thầu Trung quốc khai thác quặng bô-xít đă bắt đầu, những làng người Hoa vừa dựng lên ở Tây nguyên, khoảng năm, mười ngh́n người Trung quốc sẽ tới : Trọng Thủy đă cưỡng bức Mị Châu trên dăy Trường Sơn. C̣n ngoài kia trên biển Đông, Trung quốc cũng đang lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa…

 

Nguy cơ mất nước bắt đầu.

Lần này không chỉ Bắc thuộc Một Ngh́n Năm, mà là Ba Ngh́n Năm hay lâu hơn nữa khi lănh đạo Nước Nhà không là Lư Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Thái Tổ, mà là một chính quyền ly khai dân, lệ thuộc nước ngoài, từ ư thức hệ đến cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, làm đảo lộn xă hội và nhân văn Việt Nam.

CHỈ C̉N LẠI TIẾNG NÓI CỦA TOÀN DÂN MỚI CÓ CƠ CỨU VĂN. Trước là chận đứng việc lấy Vàng, tức dân tộc, đổi lấy Nhôm ngoại quốc. Sau là bảo vệ sự Vẹn toàn lănh thổ mà tiền nhân đă đem xương máu gầy dựng.

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi kêu gọi người Việt trong ngoài nước hăy tỏ thái độ trước nguy cơ hủy hoại mầu xanh Tây nguyên và đời sống của người Việt cũng như hàng chục dân tộc ít người trong việc khai thác quặng bô-xít không thông qua nghiên cứu khoa học và kinh tế, mà chỉ vụ vào sự lệ thuộc Bắc phương.

Kính xin người Việt nước ngoài khẩn cấp báo động công luận thế giới về đại nạn sinh thái Tây nguyên, và nguy cơ nối giáo Bắc Kinh trấn đóng yết hầu chiến lược vùng ba biên giới.

Kính xin người Việt trong nước hăy tỏ thái độ bằng cuộc biểu dương BẤT TUÂN DÂN SỰ trong suốt tháng 5 kể từ ngày Lễ Lao động 1.5 sắp tới.

Sống dưới chế độ độc tài, công an trị, người dân đă mất quyền biểu t́nh công cộng nói lên ngưỡng vọng thiết tha suốt 54 năm tại miền Bắc và 34 năm qua tại miền Nam, th́ nay hăy BIỂU T̀NH TẠI GIA như một thái độ Bất tuân dân sự : Nông dân không ra đồng, Công nhân không đến xưởng, Thương gia, Tiểu thương không đến chợ, Sinh viên, học sinh không đến trường. Chúng ta có một tháng Tư để chuẩn bị lương thực cho gia đ́nh nhằm thực hiện tháng Năm BẤT TUÂN DÂN SỰ - BIỂU T̀NH TẠI GIA để đ̣i hỏi ba yêu sách sau đây :

1. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam cấp tốc nộp hồ sơ xác nhận thềm lục địa của ḿnh theo Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS) trước ngày quy định của LHQ, là ngày 13 tháng 5 năm 2009, để bảo vệ quyền lợi và lănh hải tổ quốc.

Nếu Đảng và Nhà nước vẫn làm ngơ trước quyền lợi của tổ quốc, th́ xin các Cộng đồng Người Việt hải ngoại cấp tốc thành lập Ủy ban Bảo vệ Lănh hải Việt Nam, thu tập hồ sơ, vận động quốc tế và can thiệp trực tiếp đến Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa (UNCLOS) để bảo vệ quê hương.

2. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam công bố toàn bộ nội dung hai bản Hiệp ước Biên giới trên đất liền và trên biển kư kết giữa Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa năm 1999 và 2000, kèm theo các bản đồ là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hiệp ước, để toàn dân được biết sự toàn vẹn lănh thổ mà tiền nhân đă đem xương máu gầy dựng.

3. Yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ư kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên.

Tháng Năm BẤT TUÂN DÂN SỰ - BIỂU T̀NH TẠI GIA sẽ là thái độ dũng cảm nói lên mối ưu tư Bảo vệ sinh thái và Vẹn toàn lănh thổ của toàn dân trong giai đoạn cấp cứu của lịch sử. Dân chủ là Tiếng Nói, một tiếng nói đối thoại và tranh luận khi quê hương nguy biến để tiến tới giải pháp cứu nguy dân tộc. Nay là cơ hội và thời điểm sinh tử để Tiếng Nói cất lên thông qua một tháng BIỀU T̀NH TẠI GIA.

Kính xin đồng bào các giới trong nước hưởng ứng THÁNG BIỂU T̀NH TẠI GIA trong suốt tháng 5.2009, và đồng bào các giới ở hải ngoại hưởng ứng bằng việc không về du lịch và không gửi tiền về Việt Nam trong suốt tháng Năm 2009, ngoại trừ những trường hợp riêng tư khẩn cấp hay bất khả.

Kính xin các cơ quan truyền thông, báo chí giúp đỡ chuyển vận Lời kêu gọi này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến các giới đồng bào trong và ngoài nước.

 

Thanh Minh Thiền viện, Saigon ngày 29.3.2009

Xử lư Thường vụ Viện Tăng thống

Kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo

(ấn kư)

Sa môn Thích Quảng Độ

 

 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: