MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Tṛ Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

Trang ChủKim ÂuBáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnThư QuánLưu TrữESPN3Sport TVMusicLotteryDanceSRSB RadioVideos/TVFOX NewsReutersAP NewsWhite HouseLearning Tác PhẩmLịch SửKim ÂuTinh HoaCongressHouseVấn ĐềNVR RadioĐà LạtDiễn ĐànBBC RadioVOA NewsRFA NewsRFISBSTác  GỉaYouTubeFederal RegisterUS Library

 

 

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vSoHavViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXă LuậnvVTVvHTVv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài G̣nvLuật KhoavCafevn

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNM

Sư Săi Ấn Quang Là Những Tên Giặc

Và Nói Láo!

 

 

 

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền 

   

 

         Nếu con người khi mới sinh ra là, « Nhơn chi sơ tánh bổn thiện »; th́ một Phật tử b́nh thường, hoặc một người khi mới «Thí phát Quy y » họ cũng có thể là một con người lương thiện, họ đều biết trong « Ngũ giới » của nhà Phật, trong đó có  « Cấm sát sinh – Cấm vọng ngữ ». Nhưng tiếc thay, v́ sau khi họ đă gia nhập vào băng đảng của Ấn Quang rồi, th́ gần hết họ đă trở thành những kẻ chuyên môn đi giết người vô tội và nói láo.     

             

 

Thích Đôn Hậu                            Thích Trí Quang                        Thích Đức Nhuận                     Thích Nhất Hạnh 

 

    Những tên nổi tiếng như: Thích Đôn Hậu, Thích Trí Quang, Thích Trí Dũng,Thích Đức Nhuận, Thích Thiện Minh v…v…. Riêng hai tên Thích Nhất Hạnh và Thích Thiện Minh, trong cái gọi là « Hội nghị Tôn Giáo và Ḥa B́nh » tại Nhật hồi đầu tháng 10-1970, để sau đó chúng đă đẻ ra cái gọi là « Phái đoàn theo dơi Ḥa Đàm Paris », mục đích là để hậu thuẫn cho Cộng sản Hà Nội.  Điều này đă chứng tỏ Ấn Quang đă liên kết chặt chẽ với Cộng sản Hà Nội, bọn chúng đă biết trước về Ḥa Đàm Paris, nên đă chuẩn bị trước cho bộ tứ Thích Huyền Quang, Thích Thiện Minh, Thích Nhất Hạnh, Thích Minh Tâm ở trong cái « Hội Nghị Tôn giáo và Ḥa B́nh » này. 

    V́ khó có thể kể cho hết những tên đă từng làm giặc trong băng đảng Ấn Quang; bới chúng quá nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói đến một số tên với những điều mà chính chúng cũng không làm sao chối căi cho được như: 

     Thích Nhất Hạnh, với những lời láo khoét như sau: 

    « Tại một làng nhỏ, một chiếc xe ḅ đang đi trên con lộ. Trên xe, một thiếu phụ ôm con, bên cạnh là bà mẹ già. Chiếc xe chất đầy tài sản của họ . Từ trên trời cao, một chiếc trực thăng Mỹ bỗng sà xuống, tiếng máy nổ và tiếng cánh quạt đinh tai nhức óc. Những con ḅ kéo xe sợ hăi, chạy tứ tán, hất hai người đàn bà và đồ đạc xuống đất. Mấy người lính Mỹ từ trực thăng bước xuống. Họ nói rơ: họ muốn mang người thiếu phụ đi với họ. Hai người đàn bà khóc lóc van xin, nhưng vô ích. Cuối cùng người thiếu phụ phải trao đứa con nhỏ cho bà cụ già, rồi để cho mấy người lính Mỹ đẩy lên trực thăng bay đi mất ».

     Vậy, chúng ta hăy tưởng tượng thử xem:  

     1*__ « Tại một làng nhỏ, một chiếc xe ḅ đang đi trên con lộ… », Thích Nhất Hạnh tả như thấy trước mắt, thế mà hắn không viết ra được cái tên của làng ấy ở đâu? Mà chắc Thích Nhất Hạnh muốn nói đến một « làng nhỏ » trong cái đầu óc ngu xuẩn của hắn là nó ở trong một vùng mất an ninh do Việt cộng kiểm soát, chứ những nơi do chính quyền Quốc Gia kiểm soát th́ không bao giờ có cái chuyện ấy xảy ra cho được.

     2*__ Chiếc trực thăng của Mỹ không bao giờ dám hạ cánh xuống trên một con lộ, ở một làng nhỏ nơi Việt cộng kiểm soát, nếu không muốn bọn du kích Việt cộng chúng xúm nhau làm thịt. 

   3*__ Một chiếc xe ḅ, th́ làm ǵ có tới « những con ḅ kéo xe sợ hăi chạy tứ tán », v́ ai cũng biết những chiếc xe ḅ ở những « làng nhỏ » chỉ có từ một, đến hai con ḅ kéo xe, chứ làm ǵ có đến « những con ḅ », là nhiều con ḅ; rồi « những con ḅ kéo xe sợ hăi chạy tứ tán, hất hai người đàn bà và đồ đạc xuống đất ». Như thế, ta thử hỏi, những con ḅ kéo xe, cổ của chúng đều bị cột dính vào những chiếc xe ḅ; vậy, khi những con ḅ này chạy tứ tán, hất hai người đàn bà và đồ đạc xuống đất, th́ chắc chắn là chiếc xe ḅ cùng đồ đạc sẽ đè hai người đàn bà và em bé ấy, không chết th́ cũng bị trọng thương; nhưng Thích Nhất Hạnh đă nói cả hai người đàn bà và đứa con nhỏ của thiếu phụ kia lại không có bị trầy sướt một tí ǵ cả, mà c̣n b́nh tỉnh để « khóc lóc van xin những người lính Mỹ » nữa chứ.  

   4*__  Thích Nhất Hạnh đă viết « mấy người lính Mỹ » là bao nhiêu??? Nên biết, Trực thăng của quân đội Mỹ có nhiều loại, nhưng không có nhiều người ở trên một chiếc trực thăng  Rồi «  Họ nói rơ: họ muốn mang người thiếu phụ đi với họ ». Vậy, những  «mấy người lính Mỹ » đó « họ nói rơ » là họ đă nói bằng thứ tiếng ǵ???  Tiếng Anh, tiếng Pháp, hay tiếng Cà-Tu …??? Và hai người đàn bà đă khóc lóc van xin  với  mấy người lính Mỹ  là họ đă nói bằng thứ tiếng ǵ??? Thật quái đản, hai người đàn bà nhà quê « tại một làng nhỏ » nào đó trong cái bộ óc chó của Thích Nhất Hạnh này,  lại có thể nói chuyện « van xin » với người Mỹ một cách dễ dàng như vậy được?! 

    Trên đây, là một trong vô số những chuyện láo khoét của Thích Nhất Hạnh. Nhưng h́nh như có một số người đă tin vào tên Đại Láo này, như vừa qua Thích Nhất Hạnh và Cộng sản Hà Nội đă tung tin là « tăng thân Bát nhă » của Thích Nhất Hạnh bị Việt cộng trục xuất. Cái chuyện «  trục xuất » chỉ là một tṛ để lừa bịp thiên hạ.  

      V́ thế, chỉ khi nào Thích Nhất Hạnh chứng minh được một cách chính xác, về những điều mà  hắn đă viết về hai người đàn bà và đứa con nhỏ của thiếu phụ kia, cũng như chiếc xe ḅ,  mà tôi đă nói ở trên là thật, th́ chuyện « Việt cộng trục xuất  tăng thân » của hắn mới là thật. 

      C̣n một điều nữa là khi cái gọi là « Hội nghị tôn Giáo và Ḥa B́nh » gồm có bộ tứ: Thích Huyền Quang, Thích Nhất, Hạnh, Thích Thiện Minh, Thích Minh Tâm. Tại « Hội nghị » này,  cả bộ tứ này đă đ̣i hỏi những điều giống như của Việt cộng đă đ̣i hỏi, và Thích Nhất Hạnh đă phát biểu trước báo chí của ngoại quốc bằng tiếng Anh như sau: 

    « I would like to repeat that this proposal is not made only by the Vietnamese Buddist delegation at this conference but is  the proposal made by the whole Unified Buddist Church in Vietnam in accordance with many other Catholics, Caodaists and Taoists in VietNam.” 

 (Tôi muốn nhắc lại là đề nghị này chẳng phải chỉ riêng của phái đoàn Phật giáo tham dự hội nghị này, mà là đề nghị của toàn thể giáo hội Phật giáo Thống nhất ở Việt Nam với sự đồng t́nh của rất nhiều người Công Giáo, Cao Đài và Lăo giáo khác ở Việt Nam).

  Sau đó, khi bị các báo chí hỏi, có phải Phật giáo Thống nhất có quyền đại diện cho toàn thể nhân dân  và Phật tử Việt Nam hay không?  th́ Thích Thiện Minh đă nhanh nhẩu trả lời bằng tiếng Việt như sau: 

  “Phật giáo đă đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam từ 11 thế kỷ rồi, và tuy ở Việt Nam cũng có một số các tổ chức Phật giáo khác, nhưng chỉ có chúng tôi là có quyền đại diện cho Phật giáo và Dân tộc Việt Nam mà thôi.” 

    Câu nói trên đây, đă cho mọi người đều thấy được Thích Thiện Minh đă lộng ngôn và vọng ngữ đến cái mức độ không c̣n biết dùng đến một từ ngữ nào để nói. Song cho đến hôm nay, th́ chứng nào vẫn tật nấy, mà xem ra cái loại siêu vi nói láo nầy chúng đă nhiễm sâu vào đến tận xương, tận tủy của bọn Ấn Quang; như Thích Quảng Độ đă nói:

   “V́ ở tù nên không có cả dao, kéo để cắt tóc, cạo râu -  Tôi làm bốn trăm bài thơ mà chỉ để ở trong đầu, rồi c̣n đánh mục lục từ số một, số hai, số, ba … cho đến thứ bốn trăm”.  

    Riêng về cái chuyện ở tù không có dao, kéo để cạo râu và cắt tóc, mỗi lần nhớ đến là cứ làm tôi buồn cười quá đi thôi. Nên nhớ, sau ngày 30-4-1975, đă có không biết bao nhiêu vị là Quân- Cán- Chính của Việt Nam Cộng Ḥa đă vào các nhà tù của Việt cộng, có vị đă ở tù hơn mười năm; nhưng sau khi ra tù có ai thấy vị nào có bộ râu dài như … tóc … của phụ nữ như Thích Quảng Độ đâu???  Ôi! ở tù, rồi về Thanh Minh Thiền Viện, v́ không có tiền, nên không có được dao, kéo để cạo râu, cắt tóc; nhưng những h́nh ảnh đă tràn ngập trên các trang mạng điện tử với h́nh ảnh của Thích Quảng Độ, một tay cầm loa phóng thanh, tay kia cầm những túi tiền đem phân phát cho “dân oan” giữa ban ngày, ngay trên đường phố!!! 

   Và cũng vậy,  nếu tất cả các vị tù nhân của các trại tù của Việt cộng, mà sau khi ra tù đều có một bộ râu dài như Thích Quảng Độ, th́ cái chuyện v́ ở tù nên không có dao, kéo để cạo râu, cắt tóc do Quảng Độ và Vơ Văn Ái đă nói ra mới là sự thật. 

    Vơ Văn Ái: Đường nào rồi cũng đến … Việt  Weekly.  

    Bởi thầy tṛ cật ruột, th́ phải truyền … nhiễm cho nhau chứ, nên vừa qua Vơ Văn Ái đă ngụy biện  trên trang điện báo Việt Weekly, v́ bài quá dài nên tôi xin trích một đoạn như sau:  

  “Cuộc tranh đấu của Phật giáo thời Đệ Nhất Cộng Ḥa, chỉ là một cuộc tranh đấu để đ̣i hỏi tự do tín ngưỡng, chứ không phải đ̣i hỏi cướp chính quyền. Thời Thiệu-Kỳ cũng vậy thôi. Cuộc tranh đấu năm 1966 cũng chỉ với mục đích đ̣i hỏi một chính quyền dân sự và một Quốc hội  Lập hiến. Tôi có thể nói rằng, từ năm 1963 đến bây giờ chưa bao giờ Phật giáo chủ trương cướp chính quyền”. 

Cặp “đào kép” Vơ Văn Ái 

     Vơ Văn Ái, lại thêm một lần nói LÁO nữa. Quả đúng như vậy, loại siêu vi nói LÁO này, cứ mỗi  ngày chúng càng tăng trưởng nhanh hơn. Điều nầy đă được chứng minh bằng chính những lời của Thích Trí Dũng, người đă dựng Nam Thiên Nhất Trụ tức Chùa Một Cột ở miền Nam, chùa đă bắt đầu khởi công từ năm 1958, và chính Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, v́ an ninh nên đă đưa tiền cho Thích Trí Dũng để yêu cầu ông ta đi xây chùa nơi khác; song Thích Trí Dũng không chịu, mà vẫn tiếp tục xây chùa, mà Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cũng không lấy tiền lại.  Sau đó, Thích Trí Dũng c̣n xây thêm nhiều chùa khác như chùa Phổ Thiên, chùa Phổ Quang v…v… nhưng không phải để thờ Phật, mà để thờ …Việt cộng và súng đạn ở trong chùa. Đặc biệt Thích Trí Dũng đă công khai viết trên sách, báo với cái tựa đề “ Tài Trí Việt Nam”, chính Thích Trí Dũng đă kể lại tất cả căn nguyên, điều đáng kể là Thích Trí Dũng đă nói rơ là đă nuôi giấu tên tướng Việt cộng Trần Hải Phụng, và những tên khác thuộc Lực lượng Biệt động Thành Sài G̣n – Gia Định thuộc Lữ đoàn 316 của Việt cộng, và chính Thích Trí Dũng đă cạy nắp mộ của Ông Ngô Đ́nh Cẩn rồi đem súng đạn, chất nổ TNT bỏ vào trong quan tài, để bắt cái xác chết của Ông Ngô Đ́nh Cẩn phải giữ tất cả số súng đạn và chất nổ đó. Để rồi như chính Thích Trí Dũng đă nói và viết: 

   “ Trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân, 1968: chùa Phổ Quang đă là nơi khai hỏa đánh sân bay Tân Sơn Nhất” 

       Dù sao, tôi cũng thấy vui, v́ chính Thích Trí Dũng đă viết, đă nói một cách công khai về chính sách Tự Do Tôn Giáo, dưới Thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa.  

    Xin quư độc giả hăy đọc lại bài viết: Tưởng Niệm Bốn Mươi Năm Cuộc Thảm Sát Mậu Thân, 1968- 2008, mà tôi đă viết vào ngày 26-01-2008, trước Tết Mậu Tư chưa đầy hai tuần lễ, đă được đăng trên nhiều trang điện báo; đặc biệt là trên Hồn Việt có lời đọc của Ông Chính Khí Việt.   Tôi muốn nói: Ấn Quang là một lũ bội nghĩa, vong ân. Ấn Quang phải biết, trước ngày 20- 7-1954, Phật giáo chỉ là Hội phật Học Thừa Thiên-Huế. Sau 20-7-1954, dưới thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa, nó đă tiến tới thành “Hội Phật Học Trung Phần”, rồi sau đó Phật giáo đă được tăng trưởng nhanh chóng, các chùa chiền và các Khuôn hội mọc lên như nấm tại miền Nam Tự Do dưới thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa. Như thế, mà tên Vơ Văn Ái c̣n dám Láo Khoét trên Việt Weekly:  

  “Cuộc tranh đấu của Phật giáo thời Đệ Nhất Cộng Ḥa, chỉ là một cuộc tranh đấu để đ̣i hỏi tự do tín ngưỡng…”. 

   Như vậy, vào năm 1958, Thích Trí Dũng đă nhận tiền của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm để xây dựng Chùa Nam Thiên Nhất Trụ tức Chùa Một Cột ở Miền Nam, và nhiều chùa khác để nuôi giấu những tên Đặc công, Biệt động thành Sài G̣n - Gia Định, thuộc Lữ đoàn 316 của Việt cộng; như thế là không có tự do tín ngưỡng hay sao?  Vậy mà cho đến bây giờ Vơ Văn Ái vẫn c̣n dám láo khoét công khai trên Việt  Weekly, th́  thử hỏi tất cả những ǵ Vơ Văn Ái và Thích Quảng Độ đă nói và sẽ nói, th́ với thời gian, những con siêu vi nói LÁO này nó sẽ tăng theo đến mức độ nào nữa chứ??? Tôi nghĩ rằng quư độc giả, trong đó có cả những người thân của tôi đă v́ bênh vực Vơ Văn Ái mà đă giận hờn tôi; song tôi vẫn tin rằng sẽ có một ngày rồi các vị ấy, sẽ được “khai thị”, sẽ được sáng mắt ra, sẽ thấy, sẽ biết tất cả. Như tôi đă từng viết trước đây: Xin tất cả những người thân của chúng tôi hăy hiểu cho rằng: Từ lúc chào đời, trái tim bé nhỏ của tôi vốn đă khép ḿnh ở phía dưới của khối óc. Chính v́ vậy, nên cho dù biết rằng các vị đă rất quư tôi từ bao nhiêu năm qua, nhưng tiếc rằng khối óc của tôi nó lại lớn hơn trái tim đến gấp bội, v́ thế, nên tôi phải cam chịu tạm mất người thân của RIÊNG ḿnh, hầu cho trọn vẹn được nghĩa CHUNG. Tôi nhớ trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Kư, tức Cô Gái Đồ Long, của Kim Dung, có một câu nói của Trương Vô Kỵ mà tôi rất thích: 

     “ Nếu không thể chọn được cả hai, th́ phải chọn lấy cái lớn hơn”. 

   Và tôi đă chọn việc CHUNG, v́ việc CHUNG là cái lớn hơn, mà tôi đă đặt lên trên hết. 

     Vơ Văn Ái đă ngụy biện cho cuộc bạo loạn bàn thờ Phật xuống đường tại miền Trung, mùa hè 1966: 

    Ngoài việc láo khoét “ Cuộc tranh đấu của Phật giáo thời Đệ Nhất Cộng Ḥa, chỉ là một cuộc tranh đấu để đ̣i hỏi tự do tín ngưỡng…” Vơ Văn Ái c̣n ngụy biện cho những màn chém giết trong cuộc bạo loạn mang bàn thờ Phật xuống đầy đường, trên các cống rănh tanh hôi tại miền Trung trên tuần báo Việt Weekly như sau: 

      “ Thời Thiệu-Kỳ cũng vậy thôi. Cuộc tranh đấu năm 1966 cũng chỉ với mục đích đ̣i hỏi một chính quyền dân sự và một quốc hội lập hiến”.

     Láo, Láo, Đại Láo. Vơ Văn Ái là một tên gian manh, láo khoét nhất, có lẽ v́ thế mà ông Trời đă đoạn đứt con người của hắn, nên tôi không bao giờ đối diện với Ái cho được. Bởi cố hữu, dù đi hay đứng, tôi cũng đều nh́n thẳng, chứ không nh́n xuống, mà cơ khổ, hễ nh́n ngang th́ tôi không bao giờ thấy được mặt mũi của Vơ Văn Ái, v́ muốn thấy mặt Vơ Văn Ái th́  bắt buộc tôi phải khom lưng, sụm gối xuống, mệt lắm. Nhưng cái “ tài” nói láo th́ tôi xin ngả mũ chào thua Vơ Văn Ái. Và chỉ có bọn Việt - gian Cộng- sản, chúng mới gọi chung là “Thiệu-Kỳ” chứ người dân của Miền Nam Tự Do, th́ không ai có thể gọi như Vơ Văn Ái. 

    Một điều ai cũng biết là Vơ Văn ái đă bỏ nước ra đi từ thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa cho đến hôm nay, Y chỉ biết những chuyện xảy ra trong nước qua những cái loa của những tên giặc Ấn Quang. Thế mà, Vơ  Văn  Ái cũng đă lên án ông Liên Thành.  Vơ Văn Ái nên nhớ,  ông Liên Thành đă sống, đă chiến đấu với cộng sản, để bảo vệ đồng bào tại cố đô Huế, và tôi đây, đă từng bị Việt cộng bắt vào rừng, đă  bị Việt cộng đem giam ở dưới hầm đất, tôi cũng đă từng chứng kiến những cuộc thảm sát trong cuộc bạo loạn bàn thờ Phật xuống đường tại Đà Nẵng, mùa hè 1966, tôi đă thấy tận mắt những màn hành hạ, đánh đập trẻ em bằng gạch, đá, rồi nổ súng giết chết em Lê Quang San, 16 tuổi, học sinh lớp Đệ tứ, của Trường Trung Học an Hải, quận 3, Đà Nẵng,  là con của ông bà Lê Quang Khâm, em San đă gục chết ở phía trong cổng chùa Pháp Lâm, tại số 500, đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng, chỉ v́ cái “tội” chui xuống dưới bàn Phật để tránh đạn của “ Quân đoàn Vạn Hạnh” đă từ trong chùa nầy bắn ra mà thôi. (Xin quư độc giả hăy đọc lại bài Cuộc bạo loạn bàn thờ Phật xuống đường, mùa hè 1966). Mà từ sau ngày 30-4-1975, đồng bào tại xóm chùa này, v́ nghèo nên họ đă biến miếng đất nhỏ, trước cổng ngôi chùa này thành một cái chợ chồm hổm, v́ chỉ ngồi mà bán những thứ quà vặt; và v́ thương tiếc em San, nên  những người dân xóm chùa đă đặt tên cho khu chợ nhỏ này là: Chợ Lê Quang San.  

    Và cũng chính v́ cái tên Chợ Lê Quang San nầy, mà trước đây Vơ Văn Ái đă giả tạo ra cái “ Thư khiếu nại” rồi nói là của “ Ḥa thượng” Thích Quang Thể, đứng đầu Tăng đoàn Bảo vê Chánh pháp ra trước Liên Hiệp Quốc, để đ̣i phải xóa sạch cái chợ ở trước cổng chùa Pháp Lâm, nơi c̣n lưu dấu  về một cái chết vô cùng đau đớn, với tấm thân quằn quại trên vũng máu, của em Lê Quang San . Mục đích của Ấn Quang qua Vơ Văn Ái là để đuổi dân xóm chùa, không cho họ mua bán ở một khu đất nhỏ trước cổng chùa Pháp Lâm, là muốn xóa đi cái tên Chợ Lê Quang San, và để cho người dân Đà Nẵng quên đi về cái chết của em Lê Quang San.

   Tôi vẫn nhớ lúc Vơ Văn Ái đưa cái “Thư Khiếu Nại” giả mạo nầy của “Ḥa thượng” Thích Quang Thể là “ Cố vấn Mặt Trận Tổ Quốc Trung,-Trung bộ” của Việt cộng ra trước Liên Hiệp Quốc, th́ tôi đă viết một bài: Thực Chất Của Cái Gọi Là “Tăng Đoàn Bảo Vệ Chánh Pháp”, và đă đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong số 576, từ ngày 16 đến 31-01-2000,  nơi trang 11-12-13 tiếp đến trang 75-76. V́ tôi không muốn để cho Vơ Văn Ái láo khoét và không muốn để cho Vơ Văn Ái, là một tên tàn ác, vô đạo, bất nhân, hắn đă cố t́nh để Giết em Lê Quang San một lần thứ hai nữa, hầu xóa bớt đi một trong vô số những tội ác của Phật giáo Ấn Quang. 

    Vây, một lần nữa tôi lại phải xin phép quư độc giả để xin được nói lên những lời này: Hỡi Vơ Văn Ái vô lương, tàn ác và bất nhân! Ngươi có nghe chăng! những tiếng kêu oán hờn, những tiếng rên xiết, đớn đau, trước khi gục chết trên vũng máu, trước khi bị dập đầu, treo cổ, của những trẻ thơ, của những người đă chết thảm dưới những bàn tay của lũ côn đồ của Phật giáo Ấn Quang!!! Tất cả những oan hồn uổng tử ấy, họ sẽ đ̣i mạng của ngươi và của cả lũ Ấn Quang.  Ngươi hăy buông đao đồ tể, hăy sám hối v́ ngươi đă từng đứng  trong phong trào Phản Chiến, là một cái vỏ bọc cho những hành vi Cộng sản, Vậy, ngươi chính là một tên Phản Quốc, từng tiếp tay với lũ giặc Ấn Quang để giết hại đồng bào vô tội trong suốt cả chiều dài của lịch sử cả nửa thế kỷ vừa qua. 

     Vơ Văn Ái, ngươi hăy nghe đây: Có bao giờ người dân Việt hiền ḥa lại có thể “đ̣i  tự do tín ngưỡng – đ̣i hỏi một chính quyền dân sự và một quốc hội lập hiến”, bằng cách đánh, giết trẻ thơ vô tội, rồi đốt cháy cả Ṭa Thị Chính Đà Nẵng, và đốt cháy sạch sẽ luôn cả hai phường Thanh Bồ - Đức Lợi tại Đà Nẵng, 24-8-1964. Ta hỏi ngươi, tại sao các tôn giáo khác như: Cao Đài, Công Giáo, Tin Lành, Ḥa Hảo … họ không làm như Phật giáo Ấn Quang??? Điều dễ hiểu nhất là đa số họ không theo cộng sản, nhất là họ không phải là những tên côn đồ, đạo tặc.

    Vơ Văn Ái nên biết, trong suốt gần bốn thàng Trời, vào mùa hè 1966, Phật giáo Ấn Quang đă chiếm hết thành phố Đà Nẵng, bắt các vị như: Giáo sư Nguyễn Hữu Chi, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Nam,  ông Lê Nguyên Long, Trưởng ty Thông tin Quảng Nam, Thiếu tá Mai Xuân Hậu, quận trưởng quận Ḥa Vang và đồng loạt tấn công các Trụ sở Liên hiệp nghiệp đoàn bắt giam ông Trần Ḥa tổng thư kư Liên hiệp nghiệp đoàn, và cũng đă tấn công Trụ sở của Việt Nam Quốc Dân Đảng, thuộc Đảng bộ miền Trung trực thuộc Trung ương Pháp định do cụ Vũ Hồng Khanh lănh đạo, và đă bắt hàng trăm cán bộ của VNQDĐ, rồi đem giam chung cùng với tất cả các vị là tù nhân Phật giáo, và các vị đă bị đánh đập trong  bốn mươi ngày tại chùa Phổ Đà,  tức Phật Học Viện Trung Phần ở số 340, đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.  Nên biết, suốt trong thời gian gần bốn tháng ấy, Ấn Quang đă chiếm giữ và nắm quyền hành trên toàn thành phố Đà Nẵng, kể cả Đài phát thanh, chỉ c̣n mỗi Phi trường, mặc dù có dự định tấn công, song v́ sợ quân đội Mỹ nên chưa dám làm, th́ chính phủ đă kịp thời ban hành:  Lệnh Hành Quân Đinh Bộ Lĩnh.  V́ thế,  nên cái gọi là “ Chính phủ miền Trung” do Thích Trí Quang đứng đầu đă tan tành như mây khói.  Vơ Văn Ái hăy chờ cuốn sách sắp phát hành của ta đây, th́ ngươi sẽ  được nh́n thấy lại  h́nh ảnh của Thích Thiện Minh, Thích Trí Quang, Thích Nhất Hạnh  và cả Thích Huyền Quang “Đệ tứ Tăng thống” của Ấn Quang vào thời trai trẻ, mấy tên này đều đă được Vơ Văn Ái đảnh lễ đấy, riêng Thích Trí Quang và Thích Thiện Minh đă từng đi trên con đường Độc Lập tại thành phố Đà Nẵng trong cuộc bạo loạn bàn thờ Phật xuống đường, mùa hè 1966, mà ngươi đă nói:  

    “Thời Thiệu-Kỳ cũng vậy thôi. Cuộc tranh đấu năm 1966 cũng chỉ với mục đích đ̣i hỏi một chính quyền dân sự và một quốc hội lập hiến”.

    Nhưng tiếc rằng, người dân Đà Nẵng đă thường nói với nhau: Phật giáo Ấn Quang đă đ̣i được cái mạng của một thiếu niên Lê Quang San chỉ mới 16 tuổi, đă nằm gục chết ngay ở phía trong chiếc cổng của chùa Pháp Lâm, tức chùa Tỉnh hội, của Giáo hội PGVNTN (Ấn Quang) tại số 500, đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng.   

       Về điều này, tôi đoan chắc không phải một tên Vơ Văn Ái, mà bất cứ một tên nào và cả băng đảng Ấn Quang cũng không bao giờ làm được một chuyện, mà xem chừng như dễ dàng, nhưng thực ra là một công việc dời non lấp biển, đó là không bao giờ xóa được cái tên Lê Quang San ở trong ḷng của người dân Đà Nẵng. Và chắc chắn sẽ có một ngày nào đó, dù là bao lâu nữa, th́ tại thành phố Đà Nẵng sẽ có một nơi để:

      Tưởng niệm thiếu niên Lê Quang San: Nạn nhân đă chết thảm dưới bàn tay của Phật giáo Ấn Quang, trong cuộc bạo loạn bàn thờ Phật xuống đường, mùa hè 1966.

 

 

 

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: