MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFR

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB v

ÂM MƯU ĐẠI DIỆT VĂN HÓA LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT CỦA VATICAN

 

“Không Dùng Chữ Việt Cộng – Không Dùng Chữ Hán Việt”

 

 

Lắm lúc đọc thiên hạ dao to búa lớn v́ những chuyện rất là nộng cạn, chúng tôi không muốn can dự nhưng mật độ của những cuộc căi cọ hầu như bất tận nếu cứ để yên th́ không biết đến bao giờ những bộ óc hoang tưởng điên rồ mới tỉnh ra v́ thế cực chẳng đă nên chúng tôi mới phải lên tiếng góp phần làm sáng tỏ phần nào sự việc.

 

Về vấn đề chữ Việt Cộng với Việt Nam Cộng Ḥa, chúng tôi đă nói từ lâu là chỉ có một thứ Tiếng Việt  là ngôn ngữ chính thức tất cả mọi người sinh ra, sống trên đất nước Việt Nam từ Bắc chí Nam không phân biệt thời đại, tôn giáo, chủ nghĩa, chính kiến, màu da, sắc tộc hiện vẫn sử dụng hàng ngày. Chữ Việt ngày nay người Việt Nam ở khắp nơi cũng đều được dạy viết và đọc từ thời thơ ấu (1) và sử dụng trong suốt cuộc sinh tồn đến khi bước sang bên kia thế giới chứ không hề có loại chữ Việt Cộng hay chữ Việt Nam Cộng Ḥa nhưng lịch sử cho thấy chữ Việt hiện dụng là Tiếng Việt dùng kư hiệu phiên âm Latin  để tạo vần, phát âm do thực dân Pháp và bọn cố đạo gián điệp sau khi xâm chiếm, cướp được đất nước Việt Nam từ tay nhà Nguyễn đă áp  đặt, bắt buộc triều đ́nh nhà Nguyễn phải chấp nhận việc loại bỏ chữ Hán, chữ Nôm để thay bằng loại chữ viết mà ngày nay người Việt sử dụng gọi là "quốc ngữ".

 

Đây mới chính là một cuộc "đại thảm sát văn hóa lịch sử dân tộc Việt Nam"  khi mà  toàn bộ tàng thư, di sản văn hóa trước khi bị Pháp thuộc chính thức bị xóa sạch. Các thế hệ sau đó MÙ TỊT không c̣n biết đến tiền nhân đă viết ǵ nói ǵ, nhắn nhủ ǵ cho hậu thế.

 

Thực tề cho thấy sau cuộc tàn sát văn hóa, lịch sử đó dân tộc Việt Nam hầu như ch́m  đắm trong tinh thần nô lê vọng ngoại, công cuộc bảo hộ và đồng hóa dân tộc Việt Nam của Vatican và thực dân Pháp gần như đă thành công nếu không xảy ra đệ nhị thế chiến dẫn tới cuộc cách mạng mùa thu 1945.

Thực tế lịch  sử cũng cho thấy trước năm 1945 số lượng người mù chữ quốc ngữ rất đông nên sau khi cướp được chính quyền năm 1945, chính phủ lâm thời đă đẩy mạnh phong trào truyền bá chữ quốc ngữ gọi là b́nh dân học vụ theo đó:

trích: B́nh dân học vụ là phong trào xóa nạn mù chữ trong toàn dân, được Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa phát động ngày 8 tháng 9 năm 1945 (sắc lệnh 19/SL và 20/SL) ngay sau khi Việt Nam giành được độc lập. Phong trào này nằm giải quyết "giặc dốt" - một trong các vấn đề cấp bách nhất của Việt Nam lúc bấy giờ (chỉ sau "giặc đói").

Năm 1945, khi Việt Nam giành được độc lập, 95% dân Việt Nam mù chữ[1]. Đây là một trong các quốc nạn đối với một quốc gia mới giành độc lập. Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 3 tháng 9 năm 1945 tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị mở chiến dịch "Chống nạn mù chữ", v́ "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu".

Để phục vụ chiến dịch xóa nạn mù chữ, Nha b́nh dân học vụ được thành lập ngày 18 tháng 9, khoá huấn luyện giáo viên B́nh dân học vụ đầu tiên mang tên Hồ Chí Minh mở tại Hà Nội. 

V́ nhà nước non trẻ ngân sách thiếu thốn, phong trào dựa vào sức dân là chính. Ngân quỹ được chỉ dụng cho chương tŕnh chỉ trả lương được tối đa 1.000 giáo viên, trong khi số giáo viên cần thiết tối thiểu là 100.000.[2] Người đi học được miễn phí. Giáo viên không nhận lương. Mỗi tỉnh phải tự túc giáo viên. Khi ngân sách c̣n eo hẹp, các lớp b́nh dân học vụ dùng phấn hay gạch để viết xuống đất thay cho bút và giấy. 

Phong trào nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Các lớp học b́nh dân được mở khắp nơi, trong nhà dân, đ́nh chùa, miếu mạo, chỉ cần mấy chiếc ghế băng, ghế tựa đặt quanh bàn, quanh chiếc phản, cánh cửa, tấm ván mộc làm bảng đă thành lớp học. Các đội Nhi đồng cứu vong khua trống ếch cổ động người dân đi học. Tại các nơi nhiều người qua lại, như các ngơ xóm, điếm canh, cổng đ́nh, cổng làng, người ta treo nong, nia, mẹt, phên cốt, trên viết các chữ cái bằng vôi để ai đi qua cũng có dịp nhẩm, ôn các chữ đă học. Các câu văn vần miêu cả các chữ cái được sử dụng để người học dễ thuộc.

hết trích


Sau khi miền Bắc cưỡng chiếm được miền Nam do sự khác biệt giữa các “phương ngữ”, khác biệt về cách phát âm của từng vùng, sự chênh lệch về văn hóa, văn minh, tŕnh độ chữ nghĩa giới hạn do ăn học không kỹ nên người miền Bắc dùng chữ nhiều lúc ngô nghê, ngớ ngẩn khiến thiên hạ khó chịu, tức cười (2). Kèm theo đó sự phân biệt đối xử của những kẻ chiến thắng với người chiến bại dẫn tới hiện tượng người miền Nam ngày nay ở hải ngoại có phong trào phân chia tiếng Việt, chữ Việt thành ba loại tiếng Việt Cộng, tiếng Việt Nam Cộng Ḥa và tiếng Hán Việt. Dựa vào sự phân chia này những nhân vật quá nhiệt t́nh biểu diễn "những vở tuồng chống cộng cuội" nên trở thành ngu dốt kêu gọi cộng đồng hải ngoại cần phải loại bỏ, cấm sử sụng hai loại chữ Việt, đó là tiếng Việt Cộng, tiếng Hán Việt (3).


Thật ra ư tưởng chỉ dùng chữ VNCH hay miền Nam, cương quyết tẩy chay chữ VC là việc làm ngu xuẩn của những người không hiểu ǵ về ngôn ngữ nên đưa ra khẩu hiệu có tính chất tự sát, hủy diệt ngôn ngữ Việt Nam.

Tiếng Việt, chữ Việt hiện nay có gần 100 triệu người xử dụng. Ở hải ngoại cố vơ vào may lắm được hai triệu người c̣n nói và dùng tiếng Việt, chữ Việt. Thế hệ một rưỡi và hai hầu như chỉ bập bẹ được vài câu vậy th́ chắc chắn cái gọi là tiếng Việt Nam Cộng Ḥa khoảng năm 2040 sẽ tự diệt chẳng c̣n ai dùng. Lúc đó chỉ c̣n lại tiếng Việt Cộng và tiếng Hán Việt độc bá trong ḷng dân tộc Việt Nam. Nhưng nói như thế là nói đùa v́ làm ǵ có tiếng và chữ Việt Cộng, Việt Nam Cộng Ḥa, Hán Việt (Hán Việt chỉ là một bộ phận trong toàn thể ngôn ngữ Việt Nam). Dân tộc Việt Nam chỉ có một tiếng nói chính thống, chính thức là tiếng Việt. Chữ Việt th́ có chữ Nôm (nay đă mai một) và nay tiếng Việt sử dụng kư tự la tinh kết thành âm thanh được xem là chữ quốc ngữ do tiện dụng, dễ học dễ phát âm.

Tất nhiên tiếng Việt chưa thể gọi là hoàn hảo v́ c̣n những khiếm khuyết nhỏ nhưng xét về đại thể cũng không cần sửa đổi mấy.Vấn đề là hiện nay sau hơn trăm năm hợp pháp hóa chữ quốc ngữ, các chế độ quản trị đất nước Việt Nam vẫn chưa thành lập được một Viện Hàn Lâm Việt Ngữ để xác định chuẩn mực của tiếng Việt và chữ Việt. Giải thích những thắc mắc về biến thể, biến thái của nhiều chữ có hai ba cách viết khác biệt về chính tả (châu= chu, vơ = vũ, huỳnh=hoàng, hồng=hường, ḍng- gịng, rơi-=dơi ..v..v).


V́ thế khi sử dụng ngôn ngữ Việt ngày nay nhiều lúc người ta chỉ phân biệt bằng quán tính, cảm tính, tự thấy dùng chữ này đúng, đẹp, tao nhă, chính xác hay dùng chữ kia là sai lầm, thô lậu, ngớ ngẩn mà thôi. Đi xa và sâu hơn để giải thích một chữ bằng căn ngữ, nguyên ngữ, phương ngữ, hệ ngữ thuộc lĩnh vực của những nhà chuyên môn về ngôn ngữ học. Tuy nhiên như thường thấy, những người kiến thức kém cỏi về ngôn ngữ học lại là những kẻ to tiếng lao vào những cuộc tranh căi vô bổ bất phân thắng bại, kết quả không làm sáng tỏ được điều ǵ nhưng lại đưa ra những khẩu hiệu bài xích kiểu Hồng Vệ Binh làm Cách Mạng Văn Hóa.

 

V́ vậy những nhà đấu tranh dóc tổ ở hải ngoại cần phải nhận thấy thực tế tại quốc nội hiện nay có hơn 90 triệu người sử dụng tiếng Việt, chữ Việt. Một ngôn ngữ của một dân tộc có gần trăm triệu người nói và viết hàng ngày là một “sinh ngữ” nên thường nảy sinh nhiều chữ mới, điều đó là quy luật không có ǵ phải ngạc nhiên để phê phán, chê bai. Nếu chưa biết ư nghĩa của những từ mới phát sinh th́ nên học hỏi để làm giàu thêm vốn chữ nghĩa cho bản thân. Nếu quả thật có chữ Việt Cộng, tiếng Việt Cộng th́ những người muốn cứu nước lại cần phải học để đọc thông, viết thạo tiếng Việt Cộng dùng vào việc tuyên truyền thuyết phục quần chúng nghe theo chúng ta. V́ nói và viết làm sao cho hơn 90 - 100 triệu người hiểu mới là vấn đề cần thiết, quan trọng hơn là nói và viết cho hai triệu người ở hải ngoại đọc, hiểu chỉ để chửi bới chụp mũ lẫn nhau không cho dân bản xứ biết.

 

Vấn đề chống “Hán Hóa” bằng cách không dùng chữ Hán Việt thoáng nh́n cũng chỉ là một tṛ hề của “các nhà chống cộng cuội và dởm”. Nhưng đi sâu vào nghiên cứu vấn đề này chúng tôi nhân thấy hết âm mưu sâu hiểm của những thế lực đứng sau.Tung ra khẩu hiệu điên rồ này chẳng khác ǵ Tần Thủy Hoàng đốt sách, Mao Trạch Đông phát động Cách Mạng Văn Hóa bằng Hồng Vệ Binh.

Chúng ta đă thấy người  Pháp và Thiên Chúa Giáo đă hủy diệt toàn bộ lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam bằng cách thay thế chữ viết. Kết quả là những di sản văn hóa mấy ngh́n năm phút chốc tan thành tro bụi. Ngày nay cũng do bọn Thiên Chúa Giáo ở hải ngoại núp dưới chiêu bài chống cộng lỗi thời để chủ xướng việc loại bỏ 75% tự vựng Việt Nam.

Bọn người này không phải v́ ngu dốt mả bản chất của chúng là loại người cuồng tín đến độ phi dân tộc, phản dân tộc cam tâm làm nô lệ cho Vatican nên mới đưa ra ư kiến hủy hoại văn hóa dân tộc một cách thậm tệ đến thế.  

 
Sự thực cho đến nay những nhà ngôn ngữ học vẫn chưa xác định được Hán Tự hay chữ Hán, người Việt ta hay gọi là chữ Nho do dân tộc nào từng cư ngụ trong lưu vực Hoàng Hà- Dương Tử sáng tạo trong khi Bách Việt (Cổ Việt) là một đại tộc chiếm cứ hết địa vực phía Nam Trường Giang (Dương Tử), từ Động Đ́nh Hồ đến Chiết Giang trong cái nôi phát tích tạo dựng ra và cùng chia xẻ nền văn hóa phương Đông bao gồm những quốc gia Hàn, Nhật, Việt hiện nay trong đó có Hán ngữ là nền tảng, v́ thế dùng chữ “Hán hóa” hoàn toàn chưa chỉnh và đó chỉ là tư tưởng nô lệ của những kẻ ngu dốt, hiểu biết không tới về lịch sử hưng vong của những vương triều và sự phát triển văn minh, văn hóa phương Đông.

 

Nếu chúng ta nh́n vào thủy tổ của nhà Hán là Hán Cao Tổ Lưu Bang cùng Sở Bá Vương Hạng Vơ đều xuất thân từ đất Giang Tô thuộc Sở Việt khởi nghĩa chống nhà Tần. Sau khi thành công quay ra tranh quyền xưng bá, xưng vương tạo nên giai đoạn “Hán Sở tranh hùng” cuối cùng Hạng Vơ thua bại, tự thẹn cắt đầu cho đ́nh trưởng, không về Giang Đông. Lưu Bang chiến thắng thống nhất Trung Hoa lập nên nhà Hán nhưng ông ta vốn thuộc gịng dơi ḥa huyết của Sở -Việt. Điều đó cho thấy Lưu Bang là người Việt và chữ Hán chỉ là tên của một triều đại từng cai trị Trung Hoa.
Khi Lưu Bang xây dựng Hán Triều th́ Triệu Đà, tướng nhà Tần cử đi chinh phạt phương Nam thấy nhà Tần bại vong nên tự hùng cứ ở Âu Lạc, lập ra nước Nam Việt tức nhà Triệu.

Khởi đầu cho nền độc lập của Lạc Việt là việc Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh thành lập vương triều. Đầu thế kỷ thứ 15, năm 1428 sau cuộc kháng chiến của Lê Lợi đuổi Minh thành công giành lại độc lập cho Đại Việt, được lệnh B́nh Định Vương viết áng kim cổ hùng văn “B́nh Ngô Đại Cáo” Nguyễn Trăi đă chỉ rơ.

 

Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân,
Điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo.
Duy ngă Đại Việt chi quốc,
Thực vi văn hiến chi bang.
Sơn xuyên chi phong vực kư thù,
Nam bắc chi phong tục diệc dị. 
Tự Triệu Đinh Lư Trần chi triệu tạo ngă quốc,[1]
Dữ Hán Đường Tống Nguyên nhi các đế nhất phương.
Tuy cường nhược th́ hữu bất đồng,
Nhi hào kiệt thế vị thường phạp.

 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đă lâu
Núi sông bờ cơi đă chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lư, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có….
.

 

Tóm lại thái độ hùng hổ hô khẩu hiệu nhiều khi trở thành hành động lố bịch v́ không được dẫn dắt chỉ đạo bởi những người có tŕnh độ hiểu biết uyên thâm, kiến thức văn hóa bao quát. Người Việt Nam và toàn thể các dân tộc của mười mấy quốc gia có chung đường biên giới với Trung Hoa phải pḥng ngừa mối họa bành trướng của chủ nghĩa Đại Hán th́ đúng nhưng khẩu hiệu chống Hán hóa của các nhà chống cộng dởm, cuội đă chắc ǵ là đúng. Khi chữ Hán c̣n gọi là chữ Nho bao gồm có Hán Nho, Việt Nho.


Năm 1960 linh mục Lương Kim Định đă khởi nguồn khai sinh “Chủ Thuyết Việt Nho-An Vi” làm sáng tỏ hai điều:

Một là, dân Bách Việt làm chủ lănh thổ nước Tàu ngày nay trước người Tàu. (Lạc Việt là một chi nhánh chính của Bách Việt, là Dân Tộc Việt Nam bây giờ. )


Hai là, dân Bách Việt có Văn Hoá đặc sắc, đă đặt NỀN MÓNG đầu tiên cho Nho Giáo sau này. Người Hán là dân du mục, chiếm đất đai , thâu nhận văn hoá Bách Việt, dùng chữ viết của họ viết nên Tứ Thư và Ngũ Kinh . Sau này ai cũng bị lầm là Tứ Thư và Ngũ Kinh là của Văn Hoá Tầu.

 

Linh mục Kim Định đă khám phá được tính chất NỀN MÓNG của Việt Tộc trong sự đóng góp vào Văn Hoá Nho Giáo Nguyên Thuỷ. làm SÁNG TỎ yếu tố DU MỤC trong bản chất Hán tộc, đă làm SA ĐỌA Nho Nguyên Thuỷ của nền Văn Hoá NÔNG NGHIỆP của Tổ Tiên Việt Tộc.


Đến thập niên 70, Tiến sĩ Wilheim Solheim II giáo sư Nhân Chủng học taị Đại học Hawaii, dùng phương pháp phóng xạ Carbon 14 để định tuổi các di chỉ khảo cổ trong cuộc thám quật Non Nok Tha ở biên giới Thái – Lào và Hang Thần ở Miến Điện, cho rằng người Hoà B́nh, tức là Bắc Việt Nam,làm chủ nền Văn Minh Lúa Nước của các của chủng tộc Việt tại Đông Nam Á. Sau đó, Hội nghị các Khoa học gia về khảo Cổ quốc tế 1978 tại Berkeley, công nhận chính miền Nam Trung Hoa là trung tâm văn hoá cổ nhất. Và càng gần Việt Nam bây giờ th́ các công cụ có niên đại cổ hơn. Tiếp theo tác phẩm nổi tiếng“ Eden in the East”( Địa Đàng ở Phương Đông) của Bác sĩ Stephen Oppenheimer năm 1997, dựa trên phương pháp kỹ thuật DNA của Di truyền học, và các ngành khác như: nhân chủng học, văn học dân gian, khảo cổ, hải dương học…để xác quyết “Đông Nam Á là cái nôi của Văn Minh Nhân Lọai”. Và đường di chuyển của người Đông Nam Á là từ NAM LÊN BẮC.

 

Dưới sức ép của các khám phá khoa học kể trên, học giới xôn xao, đến nỗi chính quyền Trung Quốc đă phải lên tiếng trong tờ Beijing Review, ấn bản tháng Ba,ngày 23 - 29, 1998 , mục “ Culture and Science”, trang 31, PHỦ NHẬN quyển “Sử Kư” của Tư Mă Thiên, là quyển sử cổ đại uy tín nhất của Trung Hoa KHÔNG ĐÚNG với sự thực lịch sử . Và bản tin này cũng chính thức xác nhận lịch sử dân tộc và văn hoá Trung Hoa BẮT NGUỒN TỪ PHƯƠNG NAM, là các tỉnh thuộc tộc BÁCH VIỆT.


Những phát giác lịch sử về nhân chủng học trên đây giải đáp thắc mắc tại sao tộc Bách Việt, Lạc Việt bị Trung Hoa đô hộ hàng ngh́n năm nhưng không hề bị đồng hóa. Làm sao quư vị có thể làm biển mặn thêm với một dúm muối hay vài kư muối, vài tấn muối?.!.!. V́ vậy cái gọi là hiểm họa Hán hóa chỉ là sản phẩm của những bộ óc hoang tưởng đần độn.


Nguồn cội ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc Việt Nam là Việt Nho. Ngôn ngữ cao nhă dân tộc ta sử dụng xuất phát từ Việt Nho hay c̣n gọi là Hán Nho, Hán Việt. Do đó việc hô hào khẩu hiệu: Không dùng chữ Hán Việt chỉ là cơn động kinh của một bọn người tha phương cầu thực lang bạt khắp thế giới không hề biết đến những di sản văn hóa giá trị muôn đời của tổ tiên..

 

Kim Âu
JAN 30/2017

 

Chú Thích:

(1) Tháng 2/1869  Phó đô đốc Marie Gustave Hector Ohier kư Nghị Định Bắt Buộc dùng chữ quốc ngữ thay thế chữ Nho  ở Nam Kỳ Tháng 6/4/1878 Thống đốc Nam Kỳ Lafont kư Nghị định 82. 1882 đưa chữ quốc ngữ vào văn bản hành   chánh , quan chức , nhân viên không biết chữ quốc ngữ không được bổ nhậm thăng thưởng ngạch trật.  Năm 1879 đưa chữ quốc ngữ vào giáo dục. Miễn thuế thân cho người biết chữ.

Năm 1915 vua Duy Tân ra chỉ dụ băi bỏ các khoa thi (Hương - Hội - Đ́nh) ở Bắc Kỳ. Năm 1918 vua Khải Định ra chỉ dụ băi bỏ các khoa thi này ở Trung Kỳ và đến năm 1919 băi bỏ hoàn toàn các trường dạy chữ Nho, thay thế bằng hệ thống trường Pháp - Việt. Ngày 18 tháng 9 năm 1924, toàn quyền Đông Dương Merlin kư quyết định đưa chữ Quốc Ngữ vào dạy ở ba năm đầu cấp tiểu học.

(2) v́ không có, không biết dùng cà phê nên mới có câu "cái lồi ngồi trên cái cốc"

(3) chữ Hán Việt thật ra là chữ Nho cả dân Hán và dân Việt cùng sử dụng

(4) https://vi.wikipedia.org/wiki/Chữ quốc Ngữ

(4)http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/media/chu-quoc-ngu-hinh-thanh-nhu-the-nao-414444.html

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: