r

 

 

 

 

 

MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  v LawNews

v MediaMatters v C-SPAN vNational Pri Project

v Videos Library v Judicial Watch v Hill

v  MediaFactCheck v Infowar  TownHall

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm  Foreign Policy

v MediaBiasFactCheck v FactReport

v PolitiFact v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v Observe v American Progress  v Fair

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v Foreign Trade

v National Review - Public Broacast v

v Federation of American Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v CBS

v Tass Defense vRussia Militaty News

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v Science&Technology  v FoxAtlanta

v Gateway v Infowar v Open Culture

v Syndicate v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v Viễn Đông v Người Việt  v Việt Báo  v

9 Sự kiện tranh căi Obama đă không đề cập đến khi ông từ chối bất kỳ 'Majors Scandal'

 

 

Tổng thống Barack Obama bắt tay với những người ủng hộ khi ông đến San Diego vào ngày 23 tháng 10. (Ảnh: Kevin Lamarque / Reuters / Newscom)

Tổng thống Barack Obama đă bỏ qua tám năm tranh căi xung quanh chính quyền của ông, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các nhóm bảo thủ, cựu chiến binh thiếu sự chăm sóc sức khoẻ, phản ứng của chính quyền đối với một cuộc tấn công khủng bố vào tuần trước cuộc bầu cử năm 2012 và một vụ đâm súng vỡ.

Trong một cuộc mít tinh gây quỹ ở San Diego Sunday, Obama đă tấn công đại diện Darrell Issa, R-Calif, nguyên chủ tịch Ủy ban Cải cách Chính phủ và Giám sát nhà ở, cho các cuộc điều tra khác nhau về chính quyền.

"Đây là một người gọi chính quyền của tôi có lẽ là người tham nhũng nhất trong lịch sử, mặc dù thực tế là chúng tôi đă không có một vụ bê bối lớn trong chính quyền của tôi", Obama nói với các nhà tài trợ Dân chủ.

Các chiến thuật của bất kỳ chủ tịch giám sát của Quốc hội có thể là vấn đề tranh luận, cũng như định nghĩa "vụ bê bối" và, nếu đó là một vụ x́ căng đan, cho dù đó là một vụ "nghiêm trọng" hay không.

 

Người Mỹ cần một sự thay thế cho các phương tiện truyền thông chính thống. Nhưng điều này không thể được thực hiện một ḿnh. T́m hiểu thêm >>

 

 

"Chúng tôi đă không có một vụ bê bối lớn trong chính quyền của tôi," @Potus nói.

Điều không thể tranh căi là chính quyền Obama đă trải qua nhiều cuộc tranh căi đă khiến các quan chức chính quyền từ chức, bị khinh thường trong Quốc hội, thành lập một ủy ban điều tra tuyển chọn và điều tra của Bộ Tư pháp.

Không đưa ra b́nh luận cho câu chuyện này, một quan chức cấp cao Nhà Trắng tham chiếu nhiều nhà b́nh luận đă ghi nhận Obama đă không có một vụ bê bối đáng kể so với tổng thống trước. Một bài xă luận gần đây của tờ USA Today ghi nhận rằng Obama đă có một sự hiện diện cá nhân "không có vụ bê bối trong Nhà Trắng".

Dưới đây là danh sách 9 cuộc tranh căi mà Obama đă không đề cập đến ở buổi gây quỹ của đảng Dân chủ, nhưng vẫn c̣n nhiều câu hỏi chưa được trả lời.

1.) Scandal Nhắm mục tiêu của IRS

Vào năm 2013, Lois Lerner, cựu giám đốc của Tổ chức Miễn thuế của IRS, thừa nhận rằng các quan chức trong văn pḥng của CISCS đă làm việc không đúng cách.

Động thái này nhằm ngăn chặn việc phát hành một Tổng Thanh tra Kho bạc về Quản lư Thuế, trong đó t́m thấy một mục tiêu duy tŕ cho các nhóm bảo thủ xin đăng kư trạng thái được miễn thuế.

Lerner khẳng định sự vô tội của cô trong vấn đề này trước Ủy ban Cải cách Nhà ở và Cải cách Chính phủ, sau đó đă vận động các quyền sửa đổi thứ năm của ḿnh đối với tự bào chữa để tránh bị xem xét chéo các yêu sách của ḿnh. Nhà bỏ phiếu để t́m cô trong sự khinh thị của Quốc hội.

Công tố viên của Bộ Tư pháp Barbara Bosserman, người đă quyên góp 6.750 đô la cho chiến dịch của Obama và Uỷ ban Dân chủ Quốc gia từ năm 2004 đến năm 2012, điều tra vụ việc và từ chối đưa ra cáo buộc.

Các nhà điều tra nhà không t́m thấy một liên kết trực tiếp từ Nhà Trắng tới vụ bê bối IRS.

Bộ Tư pháp đă nhận thức được vấn đề này hai năm trước Quốc hội và không có hành động, theo các tài liệu thu thập được của Tổ chức Theo dơi Tư pháp của chính phủ thông qua Đạo luật Tự do Thông tin.

2.) Danh sách chờ đợi VA

Tổng thanh tra Sở Cựu chiến binh lần đầu tiên ghi nhận vấn đề chờ đợi tại một pḥng khám Phoenix vào năm 2014 và sau đó t́m các pḥng khám khác có vấn đề tương tự. Các cựu chiến binh đă được đặt vào danh sách chờ đợi giả mạo, và một số thậm chí đă chết trong khi chờ đợi chăm sóc. Thư kư của VA, Eric Shinseki từ chức.

Năm ngoái, trong một báo cáo tiếp theo, tổng thanh tra t́m thấy khoảng 800.000 bản ghi và các hồ sơ bị tŕ hoăn trong hệ thống VA, và hơn 300.000 người đă chết.

Vào đầu tháng này, một báo cáo khác của tổng thanh tra phát hiện ra rằng tại pḥng khám Phoenix, nơi cuộc tranh luận được phát hiện lần đầu, 200 cựu chiến binh khác đă chết trong khi chờ đợi chăm sóc cho danh sách chờ đợi và ít nhất một người có thể được cứu nếu ông nhận được chăm sóc đúng đắn hơn nền tảng.

Cả Đảng Cộng ḥa và Dân chủ đều bày tỏ sự phẫn nộ về vấn đề này.

 

 

Ghi chú cho người đọc của chúng tôi:

Niềm tin vào các phương tiện truyền thông chính thống ở một mức độ lịch sử thấp và chính đáng do hành vi của nhiều nhà báo ở Washington, DC

Kể từ khi Donald Trump được bầu làm tổng thống, nó là đau đớn rơ ràng rằng các phương tiện truyền thông chính thống bao gồm các nhà lănh đạo tự do sáng lạn và conservatives phê b́nh.

Bây giờ các nhà báo đă phát tán những tin đồn giả dối, tiêu cực về Tổng thống Trump trước khi có bằng chứng nào đó.

Người Mỹ cần một sự thay thế cho các phương tiện truyền thông chính thống. Đó là lư do tại sao The Daily Signal tồn tại.

Nhiệm vụ Tín hiệu Hàng ngày là cung cấp cho người Mỹ sự thật, không bị che chở sự thật về những ǵ đang xảy ra ở Washington và những ǵ cần phải làm để cứu đất nước chúng ta.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi gồm hơn 100 nhà báo và các chuyên gia về chính sách dựa vào sự hỗ trợ tài chính của những người yêu nước như bạn.

Khoản đóng góp của bạn giúp chúng tôi chiến đấu để tiếp cận với các nhà lănh đạo quốc gia và báo cáo sự thật.

Bạn xứng đáng có sự thật về những ǵ đang xảy ra ở Washington.

 

 

 

3.) Khoản chi tiêu của GSA Spree

Năm 2012, Martha N. Johnson, quản trị viên của Tổng cục Dịch vụ, đă từ chức sau khi cơ quan mua sắm liên bang bị ch́m ngập trong một cuộc tranh căi. Bộ này bị cáo buộc cho phép chi tiêu quá nhiều vào du lịch và hội nghị cho cơ quan và nhân viên.

Johnson thừa nhận trong bức thư từ chức của cô rằng "người đóng thuế".

Một số khoản chi tiêu bao gồm một chuyến đi Las Vegas, nơi nhân viên đă nhận được $ 31,000 bao gồm một người đọc tinh thần.

Nhà tổ chức sự kiện, ủy viên khu vực GSA Jeffrey Neely, đă được chụp ảnh trong bồn tắm khách sạn ở Las Vegas với ly rượu vang. Neely đă bị truy tố về tội lừa đảo giả mạo, một trong số những tài liệu giả mạo và một lời khai sai. Sau đó ông bị kết án 3 tháng tù.

4.) Tấn công Hợp chất Benghazi

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2012, vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống, những kẻ khủng bố tấn công các cơ sở của chính phủ Mỹ ở Benghazi , Libya. Các quan chức chính quyền Obama ban đầu đổ lỗi cho cuộc tấn công này vào một cuộc phản kháng tự phát chống lại một video YouTube chống Hồi giáo đă tách ra khỏi tầm kiểm soát.

Cuối đêm đó, Ngoại trưởng Hillary Clinton phát hành một tuyên bố nói rằng : "Một số người đă t́m cách biện minh cho hành vi xấu xa này, cùng với cuộc biểu t́nh xảy ra tại đại sứ quán của chúng tôi ở Cairo vào ngày hôm qua, như là một phản ứng đối với các tài liệu gây viêm trên Internet."

Cuối tuần sau, sau đó-Đại sứ Liên Hợp Quốc Susan Rice đă đi vào một số chương tŕnh tin tức vào Chủ nhật Chủ nhật để đổ lỗi cho đoạn video này để kích động cuộc tấn công.

Tuy nhiên, chính quyền cuối cùng thừa nhận vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố. Obama đă vận động để tiêu diệt al-Qaeda và giết chết Osama bin Laden. V́ vậy, một cuộc tấn công khủng bố đă can thiệp vào cuộc tranh luận chiến dịch rằng sự kiện này đă gây ra bởi một cuộc biểu t́nh.

Trước khi hội đồng Thượng viện vào tháng 1 năm 2013, bà Clinton nổi tiếng nói: "Sự khác biệt ở điểm này là ǵ," dù cuộc tấn công đă được thúc đẩy bởi một cuộc phản kháng khủng bố hay không.

Vào năm 2014, sau đó, Nhà diễn thuyết John Boehner, R-Ohio, đă đặt tên cho một ủy ban tuyển chọn nhà để điều tra vụ việc Benghazi. Ủy ban đă ban hành bản báo cáo cuối cùng vào tháng 7, trong đó không có quyết định cuối cùngnào được đưa ra bởi chính quyền.

5.) Các email của Clinton

Đó là ủy ban Benghazi đă phát hiện ra rằng trước, trong và sau thời gian làm thư kư, Clinton giữ một máy chủ email cá nhân. Điều này đă thúc đẩy FBI điều tra những câu hỏi liệu Clinton có vi phạm luật về lưu giữ thông tin mật.

Vào tháng 7, giám đốc FBI James Comey tuyên bố cuộc điều tra đă hoàn thành và kết luận rằng Clinton và các nhân viên của cô "cực kỳ vô căn cứ". Tuy nhiên, ông xác định rằng không có ư định đưa thông tin an ninh quốc gia bị xếp vào t́nh trạng nguy hiểm và sẽ không cho phép truy tố.

Trong lời khai của cô, Clinton nói với ủy ban House Benghazi, "Không có ǵ được phân loại trên email của tôi, được gửi hoặc nhận."

Giám đốc Ban Giám sát Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban Cải cách Chính phủ Jason Chaffetz, R-Utah, nói ông sẽ yêu cầu FBI điều tra xem Clinton có nói dối Quốc hội hay không.

 

6.) Đi bộ nhanh và Furious Gun

Chiến dịch Fast and Furious là một chương tŕnh của Chương tŕnh Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ, có nghĩa là một hoạt động cay đắng. Nó cho phép khoảng 2.000 khẩu súng tới các tổ chức buôn bán ma túy ở Mêhicô dưới sự giám sát của liên bang trước khi chính quyền mất quyền kiểm soát súng.

Fast and Furious bắt đầu vào mùa thu năm 2009 và đă bị dừng lại trong tháng 12 năm 2010 sau khi hai trong số các khẩu súng từ hoạt động đă được t́m thấy tại vụ giết người của cảnh sát tuần tra biên giới Brian Terry ở Arizona.

Sau hơn một năm của Bộ Tư pháp không cung cấp tài liệu cho Ủy ban giám sát nhà, 17 nhà Dân chủ đă tham gia gần như tất cả các đảng viên Cộng ḥa để t́m Luật sư Eric Holder trong sự khinh thị của Quốc hội.

Vào tháng sáu, các tài liệu cho thấy 69 người đă bị giết bởi súng bị mất ATF được phép vào nước này, theo các tài liệu thu được của Judicial Watch.

7.) Trợ cấp Solyndra

Bộ Năng lượng đă cung cấp một khoản vay 535 triệu đô la cho công ty Solar Pin của liên minh chính trị Solyndra như là một phần của dự luật kích thích năm 2009. Không lâu sau khi xây dựng nhà máy, công ty California đă đệ đơn yêu cầu bảo vệ phá sản và một cuộc điều tra của FBI xảy ra. Công ty không t́m thấy người mua và cuối cùng đă đóng cửa.

Tiếp theo khác các công ty năng lượng xanh trợ cấp cũng sụp đổ.

8.) DOJ và Đảng Black Panther mới

Vào Ngày bầu cử năm 2008, vài giờ trước khi Obama được bầu cử, hai thành viên của Đảng Black Black Panther đứng bên ngoài cửa pḥng phiếu ở Philadelphia trong các trang phục bán quân sự. Một trong số những người đàn ông đó đang mang theo một cái áo ngủ. Hai người đàn ông đă bị bắt vào video có vẻ đáng sợ cử tri.

Trong khi George W. Bush vẫn là tổng thống, Bộ Tư pháp đă đưa ra một vụ kiệnchống lại Đảng Black Black Panther, Trung tâm Luật Nghèo đói miền Nam được phân loại là một nhóm ghét. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2009, Bộ Tư pháp và Nhà chức trách của chính quyền Obama, tổng chưởng lư, đă loại bỏ vụ án.

9.) Một công việc cho Sestak

Trong năm 2010, Đại diện Joe Sestak, người đang thách thức Thượng nghị sĩ Arlen Specter trong một tiểu bang Pennsylvania thượng đỉnh đảng Dân chủ, nói rằng chính quyền Obama đă cho ông một công việc để ngăn cản ông ta tham gia cuộc đua.

Obama đă ủng hộ Spectre, người gần đây đă chuyển sự trung thành từ đảng Cộng ḥa sang Đảng Dân chủ trong những tháng đầu của tổng thống Obama. Nhà Trắng đă không trả lời các câu hỏi về vấn đề này trong nhiều tháng.

Issa, thành viên cấp cao của ban giám sát của House, cho rằng đề nghị như vậy có thể là bất hợp pháp. Spectre cũng nhấn Sestak để trả lời thêm các câu hỏi về đề nghị bị cáo buộc.

Sau khi Sestak đánh bại Spectre để được đề cử, cố vấn của Nhà Trắng Robert Bauer đă đưa ra một bản ghi nhớ khẳng định rằng không có ǵ xảy ra không đúng và đề nghị của Obama là phục vụ trên một ủy ban cố vấn tổng thống chưa thanh toán cho phép ông tiếp tục phục vụ trong Hạ viện.

 

 

Ghi chú cho người đọc của chúng tôi:

Niềm tin vào các phương tiện truyền thông chính thống ở một mức độ lịch sử thấp và chính đáng do hành vi của nhiều nhà báo ở Washington, DC

Kể từ khi Donald Trump được bầu làm tổng thống, nó là đau đớn rơ ràng rằng các phương tiện truyền thông chính thống bao gồm các nhà lănh đạo tự do sáng lạn và conservatives phê b́nh.

Bây giờ các nhà báo đă phát tán những tin đồn giả dối, tiêu cực về Tổng thống Trump trước khi có bằng chứng nào đó.

Người Mỹ cần một sự thay thế cho các phương tiện truyền thông chính thống. Đó là lư do tại sao The Daily Signal tồn tại.

Nhiệm vụ Tín hiệu Hàng ngày là cung cấp cho người Mỹ sự thật, không bị che chở sự thật về những ǵ đang xảy ra ở Washington và những ǵ cần phải làm để cứu đất nước chúng ta.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi gồm hơn 100 nhà báo và các chuyên gia về chính sách dựa vào sự hỗ trợ tài chính của những người yêu nước như bạn.

Khoản đóng góp của bạn giúp chúng tôi chiến đấu để tiếp cận với các nhà lănh đạo quốc gia và báo cáo sự thật.

Bạn xứng đáng có sự thật về những ǵ đang xảy ra ở Washington.

Xin vui ḷng làm một món quà để hỗ trợ The Daily Signal.

 http://dailysignal.com/2016/10/24/9-controversies-obama-didnt-mention-when-he-denied-any-major-scandals/

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days  ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: