MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v Associated Press v Commieblaster

v Reuter News v Real Clear Politics  

v MediaMatters v C-SPAN vNational Pri Project

v Videos Library v Judicial Watch v Hill

v  MediaFactCheck v Infowar

v New World Order v Illuminatti News   

v New Max v CNSv Daily Storm

v MediaBiasFactCheck v FactReport

v PolitiFact v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v Observe v American Progress  v Fair

v The Guardian v Political Insider v

v Ramussen Report  v Wikileaks  v

v The Online Books Page v Breibart

v American Free Press v Politico Mag

v National Public Radio v Foreign Trade

v National Review - Public Broacast v

v Federation of Anerican Scientist v

v Propublica v Inter Investigate v CBS

v Tass Defense vRussia Militaty News

v ACLU Ten  v CNBC v Fox News v

v Science&Technology  v FoxAtlanta

v Gateway v Infowar v Open Culture

v Indonesian News v Philippine News v

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican?

v Roman Catholic  v Khoa HọcTV  v Sai Gon Echo v Viễn Đông v Người Việt  v Việt Báo  v

10 CHÍNH TRỊ GIA THAM NHŨNG NHẤT TỪ 2012

0

Tổ chức Theo dơi Tư pháp (Judicial Watch), nhóm lợi ích công cộng điều tra và truy tố tham nhũng của chính phủ, hôm nay công bố danh sách "Mười chính trị gia tham nhũng tham nhũng" của Washington.

 

Danh sách, theo thứ tự chữ cái , bao gồm:

 

Những lời đề nghị không xác đáng cho năm 2012 bao gồm:

 

 Dân Biểu Hạ Viện  Vern Buchanan (R-FL):

Vào tháng 7 năm 2012, Ủy ban Đạo đức nhà ở, sau một cuộc điều tra ngẫu nhiên, đă báo cáo rằng Đại diện Vern Buchanan (R-FL) đă bỏ qua thông tin về các h́nh thức tiết lộ tài chính của ḿnh trong bốn năm. Tuy nhiên, ủy ban đạo đức đă không hành động v́ một khi đă bị bắt, Đại diện Buchanan rơ ràng đă sửa "lỗi". Thế nào là lỗi? Trong các tuyên bố tiết lộ cho năm 2007, 2008, 2009 và 2010, Buchanan đă không báo cáo tất cả vị trí hoặc sở hữu của ḿnh trong sáu thực thể và thu nhập nhận được từ các thực thể này.

Trong một vấn đề riêng biệt, ủy ban tiếp tục điều tra những phát hiện của Văn pḥng Đạo luật Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Đạo đức độc lập của Quốc hội, rằng có "lư do đáng kể để tin rằng Đại diện Buchanan đă cố gắng ảnh hưởng đến lời khai của một nhân chứng trong một cuộc tố tụng trước khi FEC [ Ủy ban Bầu cử Liên bang] . "

Vụ vi phạm bị cáo buộc xảy ra trong một cuộc thăm ḍ FEC của cựu đối tác của Buchanan là Sam Kazran. Theo Kazran, trong quá tŕnh thăm ḍ FEC, Buchanan đă đưa ra một khoản thanh toán 2.9 triệu đô la trong một vụ kiện riêng biệt nếu Kazran nói dối về vai tṛ của ḿnh trong chương tŕnh rửa tiền của các cửa hàng bán xe của Buchanan tại Florida.  CNN báo cáo rằng FBI hiện đang tiến hành điều tra riêng đối với việc làm giả nhân chứng liên bang .

 

Bộ trưởng Năng lượng Steven Chu:

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Steven Chu cho biết: " Các quyết định cuối cùng của tôi đối với Solyndra là của tôi ", ông Steven Chu nói trong buổi lễ trước Ủy ban Giám sát Năng lượng và Thương mại của Hạ viện vào ngày 17 tháng 11 năm 2011. Và đây chính là văn tự chính trị của ông ta. Quyết định của Chu để đưa $ 528,000,000 đô la thuế vào một sự thất bại của năng lượng xanh lá cây mà đă đi bụng trong năm 2011 là không thể tránh khỏi và tham nhũng, đặc biệt là trong ánh sáng của thực tế rằng nhà đầu tư chủ chốt của Solyndra (Tulsa tỷ phú George Kaiser) cũng sẽ là một chiến dịch Obama lớn nhà tài trợ.

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2012, Ủy ban Giám sát và Năng lượng của Đại diện Darrell Issa đă phát hiện ra đầy đủ về sự thiếu năng lực và tham nhũng của Chu trong một báo cáotrích dẫn "rất nhiều ví dụ về sự không hoạt động, sự sơ suất và quản lư kém do các quan chức DOE, Gây ra những câu hỏi phiền toái về sự lănh đạo của DOE và cách thức quản lư các chương tŕnh bảo đảm khoản vay. "Báo cáo cáo buộc DOE của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đă" nhắm mắt đến những rủi ro rơ rệt từ khi bắt đầu chương tŕnh ".

Cho dù Chu thực hiện quyết định "cuối cùng" trên Solyndra, hoặc chỉ đơn giản là bảo vệ tổng thống và người hiến tặng của ḿnh, đây là một vụ tai tiếng lớn. Tuy nhiên, nó chỉ là đỉnh của tảng băng trôi. Theo Peter Schweizer, tác giả của cuốn sách Throw All Out đă viết : "Theo số liệu của Bộ Năng lượng ... Trong chương tŕnh cho vay tín dụng xanh [1705], 16,4 tỷ USD trong số 20,5 tỷ USD cho các khoản vay được cấp ... đă đi đến Các công ty do chủ đầu tư hoặc chủ yếu do các nhà tài trợ Obama tài trợ - những người từng là chủ thầu, thành viên của Ủy ban Tài chính Quốc gia của Obama, hoặc các nhà tài trợ lớn cho Đảng Dân chủ ".

Ngoại trưởng Hillary Clinton và Đại sứ Liên Hợp Quốc Susan Rice:

Secretary of State Hillary Clinton and UN Ambassador Susan Rice lied about the events surrounding the Benghazi massacre. Hillary Clinton, the only First Lady to have been the subject of a grand jury investigation, is a regular visitor to our Most Corrupt list, while this is a first-time appearance for Ms. Rice.

Một ngày sau vụ tấn công, vào ngày 12 tháng 9 năm 2012, Sec. Clinton đă nói như sau: "Một số người đă t́m cách biện minh cho hành vi xấu xa này, cùng với cuộc biểu t́nh diễn ra tại đại sứ quán của chúng tôi ở Cairo ngày hôm qua, như là một phản ứng đối với các tài liệu gây viêm trên Internet. Cam kết của Mỹ đối với ḷng khoan dung tôn giáo trở lại ngay đầu của đất nước chúng ta. Nhưng hăy để tôi nói rơ ràng - không có lư do ǵ cho điều này, không ai cả ". Sau đó, bà đă tham gia cùng Tổng thống Obama trong việc thu h́nh một quảng cáo trên truyền h́nh xin lỗi thế giới Hồi giáo về video bí mật này, chi tiêu 70.000 đô la cho các quỹ đóng thuế cho việc mua quảng cáo.

Và rồi Rice lặp lại lời nói dối của Benghazi, lặp đi lặp lại trên mọi mạng lưới tin tức truyền h́nh lớn. Hillary Clinton và Rice nói dối về một trong những vụ tấn công khủng bố quan trọng nhất kể từ 9/11, có lẽ là vụ bê bối của năm trong chính quyền này. Không có ǵ ngạc nhiên khi Eric Nordstrom , cựu nhân viên an ninh hàng đầu của Libya, người bị chỉ trích v́ muốn t́m kiếm an ninh tại Benghazi, đă cảm thấy bị buộc phải nói với Ủy ban giám sát nhà rằng những cuộc tṛ chuyện với người dân ở Washington đă khiến ông tin rằng Nó đă "rơ ràng rơ ràng chúng tôi sẽ không có được nguồn lực cho đến khi hậu quả của một sự cố. Làm thế nào mỏng băng để có được trước khi ai đó rơi qua? "

Ông nói rằng ông đă rất bực tức tại một điểm ông nói với một đồng nghiệp rằng "đối với tôi Taliban là ở bên trong của ṭa nhà."

 

Tổng chưởng lư Eric Holder :

Là một người thường xuyên trong danh sách Top 10 hàng năm của chúng tôi, Holder vô t́nh điều hành Bộ Tư pháp Công lư (DOJ) được chính trị hóa nhất trong một thế hệ. Và, với vụ x́-căng-đan Operation Fast and Furious, không có ǵ quá đáng khi cơ quan của anh ta có máu trên tay.

Fast and Furious là một chương tŕnh DOJ của Cục Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ (ATF), trong đó súng đă được bán cho các tập đoàn ma túy ở Mexico và những người khác, dường như với hy vọng rằng súng sẽ kết thúc ở tội phạm Cảnh. Vâng, họ đă làm - và dường như súng đă tham gia vào cái chết của hàng trăm công dân Mêhicô, cũng như vụ sát hại của nhân viên tuần tra biên giới Brian Terry, người đă bị giết trong một cuộc đọ súng với các tội phạm Mexico vào tháng 12 năm 2010. Vào ngày 5 tháng 12 , 2012, CBS Newsđưa tin rằng 17 quan chức DOJ và ATF đă bị kết án trong một cuộc điều tra của Tổng Thanh tra về vụ x́-căng-đan Fast and Furious. Nhưng, người đàn ông ở đầu vẫn không bị tổn thương,  

Mỗi ngày mà Eric Holder vẫn giữ quyền lănh đạo, Bộ Tư pháp sẽ ch́m sâu hơn vào vực thẳm của chủ nghĩa croship, tham nhũng và lừa đảo. Và cũng là thời gian quá khứ để anh ấy đi.

Dân biểu hạ viện Jesse Jackson Jr. (D-IL):

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2012, Đại diện Jesse Jackson đă từ chức tại Quốc hội trong sự nhục nhă, thừa nhận trong tuyên bố của ḿnh rằng ông đă "chia sẻ sai lầm" của ḿnh. Đây có thể là sự suy giảm của năm. Jackson đă bị điều tra liên bang v́ cáo buộc lạm dụng tài chính trong chiến dịch, bao gồm báo cáo sử dụng các nhà tài trợ để sửa sang nhà và mua quà tặng cá nhân, một vi phạm h́nh sự tiềm tàng. Thêm vào đó là sự kiện Jackson là một trong những nhân vật quan trọng liên quan đến vụ bê bối khổng lồ liên quan đến cựu Thống đốc tiểu bang Illinois, Rod "Blago" Blagojevich, người đă bị đưa ra ṭa vào năm 2011 v́ một số tội ác, bao gồm cả những nỗ lực của ông để "bán" Ghế Thượng viện Hoa Kỳ bỏ trống của Hoa Kỳ cho người có giá cao nhất. Bằng chứng cho thấy Jackson là một trong những nhà thầu.

V́ Jackson từ chối trước kỳ bầu cử Tháng Mười Một, những người đóng thuế ở Illinois bây giờ sẽ phải đối mặt với chi phí của một cuộc bầu cử đặc biệt: ước tính chi 5.1 triệu đô la .

Các nhà báo lớn của Chicago, Mike Royko, nổi tiếng nói rằng phương châm chính thức của Chicago là " Ubi Est Mea - Tôi ở đâu?" Rơ ràng, Jackson và các đồng đội của ông đă đưa ra phương châm này trong ḷng.

Thượng nghị sĩ Robert Menendez (D-NJ):

Thượng nghị sĩ Robert Menendez (D-NJ) tham gia vào danh sách "Những chính trị gia tham nhũng nhất trong năm 2012" của Washington về những ǵ có thể được coi là một loại "Giải thưởng Thành tựu trọn đời".

Từ năm 2007, Thượng nghị sĩ Menendez đă bị điều tra bởi một bồi thẩm đoàn liên bang về việc trục xuất trái phép kinh doanh vận chuyển trái phép cho cựu nhân viên của ông, Kay LiCausi, người mà ông cũng liên kết với nhau một cách lăng mạn. Chỉ trong vài năm, công ty của cô báo cáo 1,3 triệu USD trong kinh doanh với gần 300,000 USD đến từ một trung tâm y tế New Jersey, sau đó đă được chính phủ tài trợ nhờ sự thúc đẩy từ cựu sếpvà người yêu của cô.

Trong năm 2010, Menendez và đồng nghiệp của ông tham nhũng, Thượng nghị sĩ Frank Lautenberg (D-NJ) đă phân bổ 8 triệu đô la cho một lối đi công cộng và không gian công cộng cạnh những căn hộ cao cấp được xây dựng bởi một nhà phát triển mà các nhà điều hành đă hiến tặng cho các chiến dịch chính trị của họ. Các nhà lập pháp kỳ cựu đă nhận được khoảng 100.000 đô la từ các khoản đóng góp của nhà phát triển, theo hồ sơ bầu cử liên bang. Có lẽ không phải vậy một cách ngẫu nhiên, vận động viên vận động tranh cử của Washington DC là một trợ lư lâu năm của Menendez.

Và để kết thúc nó, vào tháng 10 năm 2012, The Daily Caller đă đưa ra câu chuyện rằng hai phụ nữ từ Cộng ḥa Dominican tuyên bố rằng thượng nghị sĩ đă mua sắm dịch vụ của họ trong Spring Break tại Casa de Campo sang trọng. Sau đó vào giữa tháng 12, Associated Press tiết lộ rằng Menendez đă sử dụng một người nhập cư bất hợp pháp như là một nhân viên nội trú không lương trong văn pḥng Thượng viện của ông là người đă đăng kư t́nh dục.

Tổng thống Barack Obama:

Có một "Hall of Fame" v́ những lời hứa vỡ ḷng, đây là một trong những điều mà có thể đạt được trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên: "Hăy để tôi nói nó đơn giản nhất có thể: Sự minh bạch và luật pháp sẽ là những điều cản trở cho nhiệm kỳ tổng thống này" ( Tổng thống Barack Obama, ngày 21 tháng 1 năm 2009). Thay v́ minh bạch và luật pháp trong bốn năm qua, chúng ta đă chứng kiến ​​sự bành trướng lớn nhất của chính phủ trong lịch sử chính trị hiện đại, và do đó là sự bùng nổ bí mật, vụ bê bối và lạm dụng quyền lực của chính phủ. Trong số các đèn chiếu thấp:

• Các cuộc hẹn bất hợp pháp: có lẽ cựu luật sư Ed Meese và Todd Graziano đă tổng kết điều đó tốt nhất trong bài b́nh luận của Washington Post ngày 5 tháng 1 năm 2012 rằng : "Ư định của Tổng thống Obama nhằm đơn phương chỉ định ba người ngồi vào Ủy ban Liên bang về Lao động và Richard Cordray Để lănh đạo Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng mới (sau khi Thượng viện ngăn cản hành động đề cử của ông) không chỉ là một nỗ lực vi hiến để phá vỡ vai tṛ cố vấn và đồng ư của Thượng viện. Đó là một sự vi phạm ngoạn mục của sự phân chia quyền lực và nghĩa vụ của sự hài ḷng mà nhà cầm quyền nợ Quốc hội. "

Danh sách này có thể được thực hiện thông qua quảng cáo - với Benghazigate, giải cứu, lạm dụng các đặc quyền của văn pḥng cho kỳ nghỉ sang trọng cho gia đ́nh của ḿnh, và, tất nhiên, cá nhân của ḿnh tham gia vào vụ bê bối Solyndra. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là: Chính phủ liên bang dưới thời Barack Obama đă thoát khỏi đường ray và nằm ngoài tầm kiểm soát. Và bây giờ, với Obama đă được cho là "linh hoạt" của một nhiệm kỳ thứ hai, nó chỉ có thể được dự kiến ​​sẽ trở nên tồi tệ hơn.

 

Thượng nghị sĩ Harry Reid (D-NV):

Ngày 30 tháng 7 năm 2012, tiêu đề trong tạp chí Review Las Vegas đă thông báo cho Nevadans về vụ bê bối bán rong của Sen. Harry Reid - một vụ liên quan đến ENN Energy Group, một khách hàng "năng lượng xanh" của công ty luật Nevada, trong đó con trai của Reid , Rory, là một hiệu trưởng.

Theo Reuter's báo cáo vào ngày 31 tháng 8 năm 2012, "Reid là một trong những người ủng hộ nổi bật nhất của dự án, giúp tuyển dụng công ty trong một chuyến đi 2011 tới Trung Quốc và áp dụng cơ chế chính trị của ḿnh thay cho dự án ở Nevada. Con trai của ông, luật sư của một công ty nổi tiếng tại Las Vegas đại diện cho ENN, đă giúp xác định vị trí một khu vực sa mạc rộng 9.000 mẫu Anh (3.600 hecta) mà họ mua ở dưới giá trị đánh giá thấp hơn từ Clark County, nơi Rory Reid trước đây chủ tŕ ủy ban quận . "

"Giá trị đánh giá thấp hơn" là một sự suy giảm đáng kể. Hợp đồng này Rory Reid đă kết hợp với công ty mà bố của anh ta mang đến thị trấn cho thấy ENN mua trang web này với giá chỉ 4,5 triệu đô la - một phần nhỏ các thẩm định riêng biệt có giá trị tài sản là 29,6 triệu đô la và 38,6 triệu đô la. Ngay cả với tất cả những điều đó, tuy nhiên, dự án đă không thể tiến lên nhanh như Harry và Rory Reid muốn - v́ lư do đơn giản rằng hiện tại không có thị trường ở Nevada cho ENN năng lượng xanh tuyên bố nó có thể sản xuất.

Tuy nhiên, tất nhiên, việc chuyển tiền cho gia đ́nh Reid không phải là điều mới mẻ đối với Nhà lănh đạo đa số của Thượng viện. Như Washington Post đă báo cáo trong một ngày 7 tháng 2 năm 2012, câu chuyện có tiêu đề " Các dự án công, lợi ích cá nhân :"

Trong năm 2004 và 2005, lănh đạo đa số của Thượng viện đă bảo đảm $ 21.5 triệu để xây dựng một cây cầu qua sông Colorado, kết nối với khu nghỉ dưỡng cờ bạc Laughlin, Nev. Với thành phố Bullhead, Ariz. Reid sở hữu 160 mẫu đất chưa phát triển tại thành phố Bullhead.

Và theo Peter Schweizer, viết cho Fox News vào ngày 12 tháng 12 năm 2012 , "Sen. Reid đă tài trợ ít nhất 47 triệu đô-la cho các tổ chức mà một trong những con trai ông, Key Reid, [RW1] hoặc là vận động hành lang hoặc liên kết.

Không cần phải nói, Thượng nghị sĩ Reid đă giỏi giang đă trở thành người đứng đầu Top Ten.

 

Dân biểu hạ viện David Rivera (R-FL) :

Vào ngày 24 tháng 10 năm 2012, ủy ban đạo đức Florida đă phát hiện ra "nguyên nhân có thể xảy ra" mà Đại diện David Rivera (R-FL) đă phạm 11 vi phạm luật đạo đức của nhà nướctrong suốt thời gian ông ở cơ quan lập pháp Florida. Điều này xảy ra giữa các báo cáo rằng Rivera vẫn đang bị điều tra liên bang về tài chính cá nhân và chiến dịch của ông ta. Và, trong một vấn đề khác, nghị sĩ đang bị điều tra bởi FBI v́ đă bí mật tài trợ cho chiến dịch của Justin Lamar Sternad, một ứng cử viên chống lại Joe Garcia trong đảng Dân chủ vào đầu năm nay. Garcia đánh bại Rivera trong cuộc bầu cử tháng Mười Một.

Các kết quả "có thể xảy ra" xuất phát từ một cuộc điều tra của FBI và IRS liên quan đến giao dịch của Rivera với Flagler Dog Track, bây giờ được gọi là Magic City Casino. Cơ sở để điều tra liên quan đến các khoản thanh toán được báo cáo là có tới 1 triệu đô la được thực hiện bởi ṣng bạc đối với Tiếp thị Thiên niên kỷ dưới h́nh thức một hợp đồng tư vấn. Hầu hết số tiền này được trả là trong năm 2008. Tiếp thị thiên niên kỷ thuộc sở hữu của mẹ và người đỡ đầu của Rivera, và Rivera được hưởng lợi từ việc sắp xếp, và do đó là đối tượng của một cuộc điều tra trốn thuế.

Rivera thừa nhận đă nhận được khoản tiền $ 132,000 trong khoản "các khoản vay không tiết lộ" từ Millennium. Trong thời gian dài, Rivera đă từ chối nhận bất kỳ khoản thu nhập nào từ con chó. Ông tuyên bố ông trả lại tiền. Các nhà điều tra cũng đang xem xét chi tiêu cho chiến dịch của Rivera, bao gồm 75.000 đô la Mỹ mà ông trả trong năm 2010 cho một công ty tư vấn đă chết ngay bây giờ là con gái của một trợ lư hàng đầu.

 

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người Kathleen Sebelius

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2012, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Kathleen Sebelius đă trở thành thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Hoa Kỳ trong lịch sử Hoa Kỳbị buộc tội vi phạm Đạo luật Hatch khi bà vận động cho việc tái đắc cử của Barack Obama trong khả năng chính thức của Thư Kư Của HHS. Theo Politico , "Trong một bài phát biểu tại Gala Chiến dịch Nhân quyền ở Bắc Carolina vào tháng Hai, Sebelius. . . Vạch ra những thành tựu của chính quyền Obama cho đến nay và nói, "Một trong những yêu cầu là phải đảm bảo rằng chúng ta không chỉ đến với nhau ở Charlotte để tŕnh bày đề cử cho tổng thống, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng trong tháng 11 ông vẫn tiếp tục làm tổng thống cho một tháng khác bốn năm.'"

Sau bài phát biểu, Sebelius đă cố gắng che giấu các bài hát của ḿnh bằng cách phân loại lại sự kiện từ "chính thức" sang "chính trị" và tuyên bố sự xuất hiện của cô là trong khả năng cá nhân của cô. Đề án đă không làm việc.

Theo báo cáo chính thức của Văn pḥng Luật sư đặc biệt Hoa Kỳ: "Văn pḥng Cố vấn đặc biệt (OSC) đă gửi cho Tổng thống ngay từ khi điều tra các khiếu nại về hoạt động chính trị bị cấm của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Kathleen Sebelius. OSC kết luận rằng thư kư Sebelius đă vi phạm Đạo luật Hatch khi bà đưa ra những nhận xét của đảng phái trong một bài diễn văn đưa ra trong khả năng chính thức của ḿnh vào ngày 25 tháng 2 năm 2012. Đạo luật Hatch cấm nhân viên liên bang sử dụng quyền hạn hoặc ảnh hưởng chính thức của họ để ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử. "

Bà Sebelius đă biện hộ cho sự thay đổi của bà bằng cách thông báo với OSC rằng bà chỉ đơn giản là " có một chút băn khoăn về những thành tựu đă đạt được sẽ không tiếp tục nếu không có sự tái cử của tổng thống ". Nói cách khác, chương tŕnh nghị sự Obamacare của bà đă Ưu tiên hơn pháp luật. Thông thường, khi một quan chức chính phủ bị phát hiện vi phạm Đạo luật Hatch, h́nh phạt sẽ chấm dứt . Làm thế nào mà Tổng thống Obama trả lời? Không có h́nh phạt nào cả.

 

Lời nói dối:

Cựu Thượng nghị sĩ John Edwards (D-NC):

Vào ngày 31 tháng 5 năm 2012 , một bồi thẩm đoàn trong phiên xử tham nhũng của cựu thượng nghị sĩ Mỹ từ Bắc Carolina và ứng cử viên tổng thống John Edwards nói rằng họ không thể đồng ư về phán quyết của 5 trong số 6 vụ và Thẩm phán Quận Catherine Eagles của Hoa Kỳ buộc phải tuyên bố một Mistrial. Tuy nhiên, trong khi Edwards có thể đă được giải tội một phần (anh ta đă được trả tự do vào một trong số), anh ta chắc chắn không được chứng minh.

John Edwards đă tiến hành một vụ án bất hợp pháp với nhân viên vận động Rielle Hunter dẫn đến việc sinh con gái. Trong khi đó, đằng sau hậu trường, Edwards đă thuyết phục được cựu trợ lư chính trị của ông, Andrew Young, tuyên bố rằng ông là cha của đứa trẻ, chứ không phải là Edwards. Riu thất bại và Edwards đă buộc phải thừa nhận với toàn bộ sự hỗn độn bẩn thỉu. Sự tập trung sau đó chuyển sang việc liệu Edwards đă chuyển các quỹ chiến dịch sai trái một cách bất hợp pháp để che giấu vụ việc.

Edwards đă bác bỏ tuyên bố này, nhưng theo lời khai của Hunter and Young đă nhận được gần một triệu đô la từ những khoản thanh toán "ồn ào" từ nhà từ thiện Rachel "Bunny" Mellon và tỉ phú Fred Baron, hai nhà tài trợ chiến dịch không muốn nh́n thấy vụ bê bối này làm hư hỏng Edwards ' Theo đuổi Nhà Trắng. Theo một cuộc phân tích tuyệt vời của Hans Von Spakovsky tại Heritage Foundation , số tiền trả cho chủ nhân của Edwards là "không trung thực, bất chính và bất hợp pháp:"

"Luật liên bang ... cấm chuyển đổi các quỹ chiến dịch cho bất kỳ cá nhân sử dụng (2 USC §439a). Điều quan trọng nhất là các quy định của FEC quy định rằng việc thanh toán chi phí cá nhân của bất kỳ người nào khác ngoài ứng cử viên được coi là đóng góp cho ứng cử viên, trừ phi khoản thanh toán sẽ được thực hiện bất kể ứng cử viên (11 CFR 113.1). Như FEC đă đưa ra trong một ư kiến ​​tư vấn trước (AO 2008-17), câu hỏi then chốt là, 'Liệu bên thứ ba có phải trả chi phí nếu ứng cử viên đó không có chức vụ của Liên bang?' "

Nói tóm lại, John Edwards có thể đă lờ đi phạm vi của luật pháp. Tuy nhiên, trong pḥng xử án của dư luận, ông vẫn là một trong "Mười chính trị gia tham nhũng nhất" vào năm 2012.

 

Dân biểu hạ viện Michael Grimm (R-NY):

Mặc dù đại diện của đảo Staten Island Michael Grimm đă giành được chiến thắng tái tranh cử vào ngày 6 tháng 11, nhưng không phải v́ ông đă thất bại trong việc cung cấp cho đối thủ của ḿnh những vấn đề nghiêm trọng về tham nhũng trong chiến dịch. Trong cuộc đua, Grimm đă bị điều tra FBI về cáo buộc rằng chiến dịch quốc hội năm 2010 của ông đă chấp nhận những khoản đóng góp vượt quá giới hạn pháp lư và từ các nhà tài trợ không phải là người chuyển nhượng thông qua Ofer Biton, cựu phụ tá cho một giáo sĩ người Do Thái nổi tiếng, để đổi lấy giúp Biton có được thẻ xanh.

Theo ABC News , "Vào đầu năm 2012, tờ New York Times báo cáo rằng Grimm, một người Công giáo và cựu đại diện của FBI, đă nhận được sự đóng góp bất hợp pháp từ các thành viên của giáo hội rabbi Upper East Side. Ofer Biton, một công dân Israel và là trợ lư hàng đầu cho giáo sĩ Do Thái chính thống nổi bật Yoshiyahu Yosef Pinto, đă bị FBI điều tra về cáo buộc rằng Biton đă chiếm đoạt hàng triệu đô la từ giáo đoàn. Người ta nói rằng trong khi chiến dịch với Biton, chiến dịch Grimm đă thu được hơn 500.000 đô la cho các chiến dịch đóng góp. "

 

Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano:

Theo một cuộc thăm ḍ của Gallup , 62% người Mỹ tin rằng việc dừng nhập cư bất hợp pháp phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ. Thật không may cho người Mỹ, Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano không được đánh số trong số đó 62%. Và cô ấy là người được cho là thi hành luật. Năm ngoái, Napolitano mở cửa các cửa ngơ nhập cư bất hợp pháp bằng cách Bộ An ninh Nội địa xem xét tất cả các trường hợp trước ṭa án di trú với một mắt để ngăn chặn việc trục xuất nhiều người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc là không có lư lịch h́nh sự. (JW đă phát hiện hồ sơ cho thấy đây là một lời nói dối hoàn toàn.Nhiều người bất hợp pháp buông móc đă bị kết án về tội ác bạo lực.)

Không hài ḷng với việc vạch ra luật trong năm 2011, Napolitano đă quyết định từ bỏ nó vào năm 2012. Theo đó, vào ngày 15 tháng 6 năm 2012, bà tuyên bố: "Trong biên bản ghi nhớ này , tôi sẽ đề cập đến việc làm thế nào để thực hiện quyền tự do hành chánh của chúng tôi, Của An ninh Quốc gia (DHS) nên thực thi luật nhập cư của Quốc gia đối với một số thanh thiếu niên được đưa đến nước này như trẻ em và chỉ biết đất nước này là quê hương ".

Nói tóm lại, điều này dẫn đến việc ân xá "tạm thời" toàn bộ cho những người bất hợp pháp dưới 30 tuổi. Với tuyên bố duy nhất của ḿnh, cô đơn giản tuyên bố một triệu người ngoài hành tinh bất hợp pháp trở nên hợp pháp. Chỉ như thế. Không có luật. Không có cuộc tranh luận. Không có phiếu. Không có phán quyết của ṭa. Hiến pháp của Hoa Kỳ mặc dù. Và, bằng cách đó, cô đă vi phạm lời tuyên thệ của Văn pḥng mà cô đă thực hiện khi tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng An ninh Quốc gia vào ngày 21 tháng 1 năm 2009: "Tôi, nghiêm túc tuyên thệ rằng tôi sẽ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ chống lại tất cả kẻ thù , Trong và ngoài nước; Rằng tôi sẽ mang đức tin và trung thành với cùng một điều; Rằng tôi thực hiện nghĩa vụ này một cách tự do, không có bất kỳ sự bảo vệ tinh thần hoặc mục đích trốn tránh; Và rằng tôi sẽ làm tốt và trung thành với nhiệm vụ của văn pḥng mà tôi sắp nhập. V́ vậy, giúp tôi Thiên Chúa. "

 

Tướng David Petraeus:

Tướng Petraeus bị buộc phải từ chức sau khi tin tức tiết lộ về vụ ngoại t́nh lâu dài của ông với Paula Broadwell, một nhà văn và nhà phân tích quân sự đă viết một cuốn tiểu sử của Petraeus. Việc kết hợp vụ bê bối này là các câu hỏi liên quan đến việc liệu t́nh nhân của Petraeus có truy cập không đúng vào thông tin mật của điệp viên hàng đầu của quốc gia. Tại trường Đại học Denver vào ngày 28 tháng 7 , Broadwell nói: "Tôi đă tiếp cận mọi thứ, đó là kinh nghiệm của tôi không để ṛ rỉ nó, không vi phạm người cố vấn của tôi, nếu bạn muốn."

Cũng có một câu hỏi chính về việc liệu Petraeus có đưa Quốc hội vào cuộc tấn công Benghazi trong lời khai đầu tiên của Quốc hội hay không. Ngày 14 tháng 9, chỉ vài ngày sau cuộc tấn công vào lănh sự quán, Petraeus đă thông báo cho các nhà lănh đạo t́nh báo Quốc hội, nói với họ rằng ông tin rằng cuộc tấn công là tự phát và không được lên kế hoạch cẩn thận. Tuy nhiên, vào ngày thứ Sáu, ngày 16 tháng 11, trong các buổi điều trần riêng tư trước Ủy ban T́nh báo Thượng viện và Nhà, Petraeus đă thay đổi câu chuyện của ḿnh. Theo Fox News : "Lời khai của Petraeus cả hai đều thách thức những tuyên bố lặp đi lặp lại của chính quyền Obama rằng cuộc tấn công là một cuộc phản kháng" tự phát "đối với video chống Hồi giáo, và theo [New York Rep. Peter] King mâu thuẫn với cuộc họp riêng của ḿnh cho các nhà lập pháp Vào ngày 14 tháng 9. Các nguồn tin cho biết Petraeus, trong cuộc họp báo, 

 

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA):

Theo dơi pháp lư đă khám phá ra bằng chứng rằng Elizabeth Warren đă đưa ra lời tuyên bố sai lầm dưới lời tuyên thệ về các hoạt động của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) khi cô làm giám đốc tạm thời của cơ quan. Theo hồ sơ, Warren và CFPB đă liên quan mật thiết đến việc môi giới cho một khu định cư 50 bang được tiến hành với các công ty cho vay thế chấp lớn nhất nước liên quan đến thủ tục tịch thu nhà không đúng quy định. Bằng chứng này dường như mâu thuẫn với tuyên bố của Warren trước Quốc hội cho thấy văn pḥng của bà đă đáp ứng yêu cầu tư vấn, nhưng không t́m cách thúc đẩy quan điểm của ḿnh.

Trong ngày 16 tháng 3 năm 2011, phiên ṭa của Tiểu ban Dịch vụ Tài chính Gia đ́nh về Các Tổ chức Tài chính và Tín dụng Tiêu dùng, Bà Warren đă phủ nhận sự tham gia của cơ quan của bà trong các cuộc đàm phán dàn xếp nhà nước: "Chúng tôi đă được Bộ Tư pháp Của Kho bạc, và bởi các cơ quan liên bang khác. Và khi được hỏi ư kiến, chúng tôi đă đưa ra lời khuyên của chúng tôi. "

Nhưng điều này không đến gần với việc kể hết câu chuyện.

Các email thu được từ Judicial Watch từ nhiều tiểu bang cho thấy sự tham gia của cơ quan của cô đă mạnh hơn và dữ dội. Warren gọi các cuộc họp khẩn cấp qua điện thoại và trực tiếp với luật sư nói chung trên toàn quốc để đóng góp ư kiến ​​không được yêu cầu về vấn đề này. Các tài liệu cũng chỉ ra rằng văn pḥng của Warren nhấn mạnh vào việc giữ liên lạc với các luật sư tiểu bang bí mật. Ví dụ: trong ngày 25 tháng 2 năm 2011, email gửi Ủy ban điều hành của Hiệp hội Luật sư Quốc gia (NAAG), Trợ lư Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Patrick Madigan đă viết: "Elizabeth Warren muốn tŕnh bày quan điểm của CFPB về việc điều chỉnh khoản vay." Các tuần trước đó, một email tương tự đă được phân phát cho Nhóm Phân tích Giảm nhẹ Thiệt hại của NAAG thay mặt Warren. Trong một email vào ngày 15 tháng 2 về cuộc họp đó,

Dân biểu hạ viện Maxine Waters (D-CA):

Vào đầu tháng 12, đảng Dân chủ đă chọn đại diện của Maxine Waters trở thành thành viên đứng đầu Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện mặc dù bà đă vi phạm nhiều lần trong nhiều năm. Theo nhà báo người nước ngoài, bà Clinton đă giúp các thành viên trong gia đ́nh kiếm được hơn 1 triệu đô la thông qua các hoạt động kinh doanh với các công ty và những nguyên nhân mà bà đă giúp đỡ.

Vào tháng 8 năm 2010, việc bán rong ảnh hưởng của Waters đă thu hút được sự quan tâm của một tiểu ban của Ủy ban Đạo đức tại nhà, nơi cáo buộc Rep Waters có ba lần vi phạm các quy tắc của House và các quy định về đạo đức liên quan đến việc sử dụng quyền lực và ảnh hưởng của ḿnh thay mặt cho OneUnited Bank . Sau cuộc điều tra gây nhiều tranh căi, bị cáo buộc về sự không đúng mực và tham nhũng, vào ngày 12 tháng 9, ủy ban không nắm giữ Waters để chiếm một khoản 12 triệu đô la Mỹ để OneUnited, trong đó bà và chồng thành viên hội đồng quản trị giữ cổ phần.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính, trong số các trách nhiệm khác, có thẩm quyền đối với tất cả các vấn đề liên quan đến; Bạn đoán nó, hệ thống ngân hàng. 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: