MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

 Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt

֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports

֎ Vietnamese Commandos ֎ Video/TV ֎ Lottery

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử ֎ Diễn Đàn

֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v White House v National Archives v

v Federal Register v Congressional Record

v USA Government v Congressional Record

v C-SPAN v Videos Library vNational Pri Project

v Judicial Watch vAssociated Press vReuter News

v Real Clear Politics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation

v New World Order vIlluminatti News    

v New Max v CNSv Daily Storm v Foreign Policy

v Observe v American Progress  v Fair vCity

v Guardian v Political Insider v Law

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v Foreign Trade

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển Bách Khoa VN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử v

v Dấu Hiệu Thời Đại v Viêt Nam Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

10 hành động tội ác của George Soros

 

MORRIS M. NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2016

 

 

Tỷ phú George Soros là một trong những nhân vật gây tranh căi và mạnh mẽ nhất của hành tinh này. Đối với một số, việc tài trợ cho các nhóm dân chủ của ông ở Đông Âu hậu Cộng sản đă khiến ông trở thành một anh hùng. Đối với những người khác, việc tài trợ cho các nguyên nhân xă hội cực tả đă biến anh thành một người hùng dũng.

Gần đây ông ta bị ràng buộc với Chiến dịch Clinton (và không chỉ là một nhà tài trợ chính) thông qua những phát hiện từ Wikileaks và hiện giờ người ta biết rằng ông sở hữu các máy bỏ phiếu ở 16 bang của Mỹ, sẽ được sử dụng trong cuộc bầu cử tiếp theo. Tài liệu lưu trữ email của ông ta gần đây đă bị tấn công và bị ṛ rỉ cho thấy ông đă trực tiếp đồng ư với các cường quốc của châu Âu để kích động cuộc khủng hoảng người tị nạn (đến cuối cùng th́ không ai không biết). Và hiện nay có ư kiến ​​cho rằng ông là người đứng đầu, hoặc ít nhất là một thành viên rất quan trọng, của chính phủ Hoa Kỳ Tầng 7, từ những tiết lộ gần đây nhất của Wikileaks.

Phần lớn thông tin đó vẫn đang được tiết lộ, nhưng đây là mười câu chuyện ṭ ṃ khác từ cuộc đời của tỷ phú giàu có này mà bạn có thể không biết:

10Phá vỡ Ngân hàng Anh

 

Tín dụng h́nh ảnh: Diliff / Wikimedia

 

Vào ngày 16 tháng 9 năm 1992, đồng bảng Anh đă rơi ra khỏi Cơ chế Tỷ giá hối đoái Châu Âu (ERM) với một tiếng ồn đă được nghe trên toàn thế giới. Khoảng 3,3 tỷ bảng đă bị xóa sổ từ kho bạc của chính phủ, làm trầm trọng thêm một cuộc suy thoái đă ảm đạm. Anh bị làm nhục, đồng bảng bị suy yếu, và sinh kế của người dân bị phá hủy. Người đàn ông đằng sau tất cả? George Soros.

Vào thời điểm đó, Soros đă làm việc như là một nhà đầu cơ tiền tệ với Quantum Fund. Ông lănh đạo các nhà đầu cơ tấn công đồng bảng, mua lợn hậu bị, bán chúng như điên, sau đó mua chúng lại với giá rẻ hơn. Mặc dù điều này là hợp pháp, nó cũng vô đạo đức. Soros sau đó nói rằng ông đă kiếm được 1 tỷ bảng Anh ngày hôm đó bán cổ phiếu mà ông không sở hữu.

Các hiệu ứng cho pound đă tàn bạo như vậy nên ngàu đó được biết đến như là thứ tư đen. Ngay cả bây giờ, gần 25 năm sau, Soros vẫn nổi tiếng v́ những cuộc tấn công vào đồng tiền.

9Nhằm khủng hoảng kinh tế của Malaysia

 

Ảnh minh họa: Akira Mitsuda

 

Nếu Thứ Hai Đen là thời điểm khởi động, th́ Cuộc Khủng hoảng Tài chính Châu Á tàn phá năm 1997 là đêm chung kết lớn. Chính phủ sụp đổ, cuộc biểu t́nh quét qua các thủ đô, và hàng triệu người đă bị ném vào một cái chết trong ṿng xoáy kinh tế. Cẩn thận để đoán ai đă có mặt để biến tất cả nỗi đau của con người thành lợi nhuận?

Mỗi quốc gia cảm thấy cuộc khủng hoảng khác nhau. Tại Malaysia, đồng ringgit đă mất 45% giá trị của nó ngay lập tức . Hàng chục tỷ đô la đă biến mất khỏi kho bạc của chính phủ. Mặc dù Soros không phải là tồi tệ nhất, ông là một trong những nhà đầu cơ dẫn đầu cuộc tấn công, tấn công mạnh mẽ đồng tiền để tăng lợi nhuận của ḿnh. Mọi chuyện trở nên tồi tệ vào đỉnh cao của cuộc khủng hoảng, thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad công khai cáo buộc Soros phá hủy nền kinh tế của nước ông, gọi ông là một kẻ phản diện.

Xấu xa độc ác ở Malaysia, Soros và đồng bọn c̣n tệ hơn ở những nơi khác. . . 

 

8Phá vỡ Ngân hàng Thái Lan

 

Tín dụng h́nh ảnh: Aimaimyi / Wikimedia

 

Thái Lan là tâm điểm của cuộc Khủng hoảng Châu Á. Chính từ đây lan truyền, phá hoại các nền kinh tế của Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Brazil, và Nga, gây ra một cuộc cách mạng bạo lực tại Indonesia đă giết chết tới 5.000 người. Không ai trong số đó nạn nhân chuyện xảy ra mà không từ Soros.

Giống như ở Malaysia và Anh, Soros tấn công đồng baht Thái Lan với tất cả sự tàn ác của một con cá mập đầu búa. Quỹ lượng tử của ông - cùng với Quỹ Hổ phách Julian Robertson - đă tàn phá đồng tiền này, xóa sạch hơn 60% giá trị của nó. Khi Ngân hàng Trung ương Thái Lan phản ứng không tốt, họ đă phải đóng cửa để giết người.

Sự sụp đổ của đồng baht làm cho Soros lời rất nhiều tiền, nhưng chi phí không bao nhiêu. Hàng triệu người Thái đă bị thất nghiệp và nghèo đói, trong khi 600.000 lao động nước ngoài bị buộc phải trở về nhà. Xây dựng, tài chính, và bất động sản sụp đổ, hủy hoại nhiều cuộc sống. Tội ác này Thái Lan kh6ng bao giờ quên.

7Cố gắng hủy hoại nền kinh tế Hồng Kông

 

H́nh ảnh tín dụng: Roy Niekerk

 

Năm 1998, Soros đă để mắt tới các nền kinh tế lớn ở châu Á và châu Mỹ La Tinh, đặc biệt là Hồng Kông và Trung Quốc. Nếu ông đă thành công trong việc lặp lại lời nói của ông, gần như chắc chắn rằng hành động của ông sẽ gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu.

Đó là mùa hè năm 98, và Soros rất bẩn thỉu từ việc vặn vẹo các phần c̣n lại của châu Á. Tuy nhiên, ông vẫn muốn kiếm chác nhiều hơn. Tháng tám năm đó, ông đă chĩa họng súng của ông vào đồng Dollar Hồng Kông. Chỉ nhờ vào thư kư tài chính Donald Tsang Yam-kuen mà ông đă thất bại trong việc đưa Hong Kong xuống vực.

Yam-kuen đă trải qua một cuộc mua bán chưa từng có, ném HK $118 tỷ vào thị trường chứng khoán để chặn các thao tác tiền tệ của Soros. Điều này làm hỏng danh tiếng của Hồng Kông trong giới tài chính và gây tốn kém cho chính phủ, nhưng ít nhất nó giữ cho người dân địa phương an toàn trước sự tan chảy hoàn toàn. Soros, về phần ḿnh, chưa bao giờ xin lỗi.

6Xử lư bất hợp pháp để ảnh hưởng các chiến dịch chính trị

 

Tín dụng h́nh ảnh: Wikimedia

 

Vào giữa thập kỷ qua, một làn sóng của một cái ǵ đó gọi là 527 nhóm đột nhiên xuất hiện. Các nhóm vận động đă cố gắng ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử, họ trở nên nổi tiếng v́ đă sử dụng các sơ hở để có được luật đóng góp chiến dịch. Khi Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) cuối cùng đă đổ vỡ vào họ, những người phạm tội tồi tệ nhất nhận được tiền phạt lớn. Một nhóm do Soros tài trợ PHẢI NHẬN Số tiền phạt lớn nhất. America Coming Together (ACT) là một nhóm quyết định đưa John Kerry vào Nhà Trắng bằng mọi giá. Được thành lập vào năm 2003, nó đă chi 137 triệu USD cho nỗ lực "bỏ phiếu" trong năm 2004. Mặc dù điều này rơ ràng đă không đạt mục  đích, nhưng nó có khả năng tạo ra những vết thương ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử. Vấn đề bị phát giác là hầu hết các đóng góp của nó bất hợp pháp, vi phạm giới hạn liên bang.

Năm 2007, FEC đă phạt $ 775,000 cho những vi phạm này, sau đó là tiền phạt lớn thứ ba trong lịch sử FEC. Năm 2015 George Soros  là nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử của Clinton.

 

5Tài trợ Lynne Stewart

 

Ảnh minh họa: Robert Bruce Livingston

 

Omar Abdel Rahman là một người xấu xa, một nhà truyền giáo bị tù năm 1995, ông đă lấy cảm hứng từ vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993 làm 6 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Ông có liên hệ với nhóm khủng bố Ai Cập Al-Jama'a Al-Islamiyya. Năm 2000, ông đă nhờ luật sư của ḿnh, Lynne Stewart, bí mật chuyển thông điệp tới nhóm, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Khi bị xét xử, Soros đă giúp bảo vệ Stewart.

Theo DOJ, hành động của Stewart chắc chắn sẽ giúp khủng bố. Cô ấy nói rằng Rahman không nên bị buộc tội v́ những tội ác của ḿnh. Bà nói bà ủng hộ mục tiêu của Al-Jama'a là lật đổ chính phủ Ai Cập. Cô đă cố ư phá vỡ luật pháp buôn lậu thông tin của Rahman ra ngoài. Tuy nhiên Viện Xă hội Mở của Soros vẫn tài trợ cho vụ kiện của Lynne Stewart tại ṭa án.

Stewart đă bị kết tội cung cấp tài liệu để hỗ trợ những kẻ khủng bố vào năm 2005. Cô ta đă được trả tự do từ ngày 10 tháng 12 năm 2013 với lư do từ bi vào ngày 31 tháng 12 năm 2013.

4lừa dối về thuế

 


Là một nhà tài trợ ĐTG lớn, Soros rất thích người giàu nên phải đóng thuế nhiều hơn. Đây không phải là điều bất thường. Warren Buffet đă nói như vậy trong nhiều thập kỷ. Nhưng trong khi Buffet thực hành những ǵ ông giảng, Soros đă xây dựng toàn bộ tài sản của ḿnh bằng cách khai thác các sơ hở thuế.

Soros quản lư điều này bằng cách tŕ hoăn các khoản thuế trả cho khách hàng của ḿnh, sau đó ông ta tái đầu tư, cho phép họ phát triển. Bloomberg ước tính ông đă tích lũy được 13,3 tỷ USD tài sản thông qua các khoản nợ. Mặc dù điều này là hợp pháp, song điều đó là không công bằng, có thể là lư do tại sao chính phủ Hoa Kỳ đă kiềm chế lỗ hổng và ra lệnh Soros trả lại 6,7 tỷ USD. Soros đă trả lời bằng cách chuyển tất cả số tiền này sang Ireland.

3 chuyệnlạ kỳ lạ thường

 

 

H́nh ảnh tín dụng: Adriana Ferreyr

 

Không có ǵ đáng ngạc nhiên khi nghe câu chuyện có phần lộn xộn trong các vụ t́nh dục của một người đă kết hôn như  Soros  với một siêu mẫu quyến rũ. Tuy nhiên, có thể đáng ngạc nhiên khi nghe chúng kỳ quái đến mức nào.

Người điên rồ nhất là nữ diễn viên xà pḥng Brazil Adriana Ferreyr. Trong năm 2011, Ferreyer đă kiện Soros  lừa dối cô ta khi hứa tặng một căn hộ trị giá 2 triệu đô la, sau đó cô ta đă lên tiếng phàn nàn. Và trở thành những cáo buộc nghiêm túc, nhưng trường hợp này bị loại bỏ khi nó biến thành tṛ hề. Tại ṭa, Ferreyr quằn quoại khóc lóc cố gắng đấm vào đầu Soros và đấm kính của luật sư. Sau đó, cô bắt đầu lấy giấy tờ ra cho đến khi thẩm phán đă buộc cô phải bị truy tố v́ khinh thị ṭa án.

Thậm chí c̣n kỳ lạ hơn là một scandal tiếp theo liên quan đến cùng một người. Năm 2012, Ferreyer được cho là đă cố làm cho Soros ghen tuồng bằng cách dụ dỗ một người khác trong một bữa tiệc ở NYC. Khi anh ta từ chối, cô đuổi anh ta xuống phố , la hét và đánh vào đầu nạn nhân.

 

2Bí mật tấn công Israel

Ảnh minh họa: Andrew Shiva / Wikimedia

 

Quỹ xă hội mở của Soros (trước đây là Sáng kiến ​​Xă hội Mở) đă dành tám năm để tài trợ một mạng lưới bí mật các nhóm nhân quyền với hy vọng ảnh hưởng đến chính trị Mỹ. Mục tiêu của họ? Để đẩy Hoa Kỳ xa khỏi Israel và biến nhà nước Do Thái thành một quốc gia láng giềng.

Trong khi Israel không phải là một xă hội hoàn hảo, niềm đam mê mà Soros (chính người Do Thái) tấn công vào đất nước của ông ta thật đáng kinh ngạc. Các nhóm quyền tự do Palestine, các giấy tờ của Israel và các tổ chức phi chính phủ đều nhận được tiền bí mật để lăng mạ Israel hoặc nói về các tội ác chiến tranh của Israel. Nguồn tài trợ đă được ẩn giấu. Trong năm 2010, nhóm Do thái Tự do đă tuyên bố họ không bao giờ nhận được tài trợ từ Soros. Các tỷ phú, có vẻ như, muốn giữ ḿnh ẩn.

Những ǵ bị mắc kẹt trong các dữ liệu thông tin cho nhiều người thấy rơ tṛ đạo đức giả là như thế nào. Open Society Foundation thúc đẩy tính minh bạch , nhưng ở đây nó sử dụng những đồng tiền bất chính, gian lận để gây mâu thuẫn nhằm mục đích ảnh hưởng tới Washington.

1Đang bị kết tội buôn bán nội gián

 

 

H́nh ảnh tín dụng: Harald Dettenborn

Năm 1988, George Soros hưởng lợi từ kiến ​​thức nội bộ về việc tiếp quản Societe Generale, một ngân hàng của Pháp. Mặc dù lợi nhuận tương đối nhỏ (khoảng 2,3 triệu đô la), việc tiếp quản ở Pháp là một ví dụ khác về tham nhũng dưới thời tổng thống Pháp Francois Mitterrand. Khi Mitterrand cúi chào từ biệt năm 1995, Pháp mở một vụ buôn bán nội gián chống lại Soros. Năm 2002, ông bị kết án.

Kể từ đó, Soros đă liên tục bị mất quyền kháng cáo đưa ra ṭa án cao nhất của Pháp và Toà án Nhân quyền châu Âu (ECHR). Anh ta tiếp tục phủ nhận bất kỳ hành vi phạm pháp nào và đă bị bắt phải trả khoản tiền phạt 2.3 triệu đô la trong nhiều năm. Điều này bất chấp ECHR xác định ông biết ông đă vi phạm luật pháp và rằng, với tư cách là một nhà đầu tư có kinh nghiệm, nên kỳ vọng một số hậu quả pháp lư.

Anh ta đă vi phạm pháp luật, đă phá vỡ nó một cách unapologetically. Chúng ta không thể không băn khoăn liệu những người không phải là tỷ phú sẽ được đối xử như vậy?

 

Morris là một nhà văn tự do và giáo viên mới tốt nghiệp, vẫn c̣n ngây thơ hy vọng tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của sinh viên. 

 

Kim Âu

phỏng dịch

June 23/2017

 

http://dailyentertainmentnews.com/breaking-news/adriana-ferreyr-hungarian-businessman-george-soros-brazilian-ex-girlfriend/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2024790/George-Soros-refuses-ex-lover-Adriana-Ferreyr-1-9m-Manhattan-apartment.html

 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge ֎ Mười điều răn ֎ Ten Commandements

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎ Foreign Trade

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days ֎ USA Census

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: