KIM ÂU -CHÍNH NGHĨA -TINH HOA - STKIM ÂU

CHÍNH NGHĨA MEDIA-VIETNAMESE COMMANDOS

BIÊT KÍCH -STATE NATION -LƯU TRỮ -VIDEO/TV

DICTIONAIRIES -TÁC GỈA-TÁC PHẨM -BÁO CHÍ . WORLD-KHẢO CỨU -DỊCH THUẬT -TỰ ĐIỂN -THAM KHẢO-THỜI THẾ -VĂN HỌC-MỤC LỤC- POPULATION. WBANK. BNG. ARCHIVES. ĐKN. POPULAR MEC- POP SCIENCE * CONSTITUTION -LÀM SAO -TÌM IP - COMPUTER - US FACT

POP - EIR- FDA EXPRESS - LAWFARE

 

ĐẶC BIỆT

 1. Served  In A Noble Cause

 2. Hào Kiệt For Rent

 3. Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

 4. Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

 5. Văn Kiện Về Quyền Con Người

 6. Liberal World Order

 7. The Heritage Constitution

 8. The Invisible Government Dan Moot

 9. The Invisible Government David Wise

 10. Montreal Protocol Hand Book

 11. Death Of A Generation

 12. Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

 13. Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 14. Phân Định Chính Tà

 15. Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

 16. Secret Army Secret War - CIA Giải mật

 17. Mật Ước Thành Đô: Tin Bịa Đặt

 18. Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang- HCM Toàn Tập

 19. Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

 20. Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

 21. Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

 22. Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

 23. Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

 24. Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

 25. Hài Kịch Nhân Quyền

 26. CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

 27. Tội Ác PG Ấn Quang

 28. Âm mưu của Ấn Quang

 29. Vụ Đài VN Hải Ngoại

 30. Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

 31. Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

 32. Lịch Sử CTNCT

 33. Tượng Đài: Lưu Xú - Lưu Manh

 34. Về Tác Phẩm Vô Ðề

 35. Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh

 36. Bút Ký Tôi Phải Sống

 37. Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

 38. Đặc Công Đỏ Việt Thường

 39. Kháng Chiến Phở Bò

 40. Băng Ðảng Việt Tân

 41. Mặt Trợn Việt Tân

 42. Tù Binh và Hòa Bình

 43. Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 44. 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

 45. Drug Smuggling in Vietnam War

 46. The Fall of South Vietnam

 47. Giờ Thứ 25

 48. Economic assistant to South VN 1954- 1975

 49. RAND History of Vietnam War era

 50. Chiến Sĩ Vô Danh 

 

 

 LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

-09/2018 -10/2018 -11/2018 -12/2018 -01/2019 -02/2019

-03/3019 -04/2019 -05/2019 -06/2019 -07/2019 -08/2019

-09/2019 -10/2019 -11/2019 -12/2019 -01/2020 -02/2020

-03/2020 -04/2020 -05/2020 -06/2020 -07/2020 -08/2020

-09/2020 -10/2020 -11/2020 -12/2020 -01/2021 -02/2021

 

THAM KHẢO

Dec/2018. Jan/2019. Feb/2019. Mar/2019. Apr/2019

May/2019. Jun/2019. Jul/2019. Aug/2019. Sep/2019. Oct/2019. Nov/2019. Dec/2019. Jàn/2020. Feb/2020

Mar/2020. Apr/2020. May/2020.Jun/2020.  Jul/2020.

Aug/2020.Sep/2020. Oct/2020. Nov/2020. Dec/2020

Jàn/2021. Feb/2021. Mar/2021. Apr/2021. May/2021.

Jun/2021.  Jul/2021. Aug/2021.Sep/2021. Oct/2021. Nov/2021. Dec/2021

 

 

 

Beginner's Guide Web Design

Responsive Web Design

Professional Web Design

Learning Web Design 4

A List Apart Responsive Web Design

Responsive Web Design Ethan

The Book of CSS3

Mastering Resposive Web Design HTML 5

HTML Tutorial

HTML5 CSS3 Responsive Cookbook

Principle of Web Design

Real Life Responsive Wed Design

Learning Responsive Web Design

Learn HTML and CCS

Pro HTML 5 Accessi

Thiết Kế Web


http://www.expression-web-tutorials.com/

https://www.w3schools.com/howto/howto

_css_social_media_buttons.asp

https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q

https://www.codecademy.com/en/forum_

questions/532619b28c1ccc0cac002730

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp

https://archive.org/details/pdfy-Cj2ZiIXHRr7NZ6Ro

https://archive.org/details/responsivewebdesign

https://speckyboy.com/free-web-design-ebooks/

How To Broadcast Videos On You Tube

Computer Page

 

https://vimeo.com/

http://www.imdb.com/

https://www.crackle.com/

https://www.popcornflix.com/pages/movies/d/movies

https://archive.org/details/feature_films

https://capitalhill.org/2019/03/10/cnns-fake-news-story-hit-with-massive-lawsuit/

 

 

 

US DEBT CLOCK . WORLDOMETERS

EPOCH - ĐKN - REALVOICE - JUSTNEWS - NEWSMAX - BREIBART - WARROOM - REDSTATE - PJMEDIA - EPV - REUTERS - AP - NTD - REPUBLIC - VIỆT NAM - BBC - VOA - RFI - RFA - HOUSE - TỬ VI - VTV - HTV - PLUTO - BLAZE - INTERNET - SONY CHINA - SINHUA - FOXNATION - FOXNEWS - NBC - ESPN - SPORT - ABC- LEARNING - IMEDIA - NEWSLINK - WHITEHOUSE- CONGRESS - FED REGISTER - OAN - DIỄN ĐÀN - UPI - IRAN - DUTCH - FRANCE 24 - MOSCOW - INDIA - NEWSNOW  NEEDTOKNOW - REDVOICE - NEWSPUNCH - CDC - WHO - BLOOMBERG - WORLDTRIBUNE - WND - MSNBC- REALCLEAR

POPULIST PRESS - PBS - SCIENCE - HUMAN EVENT - REPUBLIC BRIEF - AWAKENER - TABLET - AMAC - LAW - WSWS

 

 

Lịch Sử Ngân Hàng Trung Ương 

 

 

Khúc dạo đầu

Gần như mọi quốc gia trên thế giới, và chắc chắn là mọi quốc gia công nghiệp phát triển, đều có một ngân hàng trung ương. Hầu hết phục vụ một hoặc nhiều chức năng sau: hoạt động như một ngân hàng cho các chủ ngân hàng, phát hành một đồng tiền chung, thanh toán bù trừ, điều tiết ngân hàng và hoạt động như một “người cho vay cuối cùng” đối với các ngân hàng gặp khó khăn về tài chính. Một điều mà tất cả họ làm là phục vụ với tư cách là chủ ngân hàng cho chính phủ của họ. 

Nhưng mặc dù các ngân hàng trung ương này có những chức năng chung, mỗi ngân hàng vẫn hoạt động theo những cách riêng biệt và những sự khác biệt đó phần lớn xuất phát từ nền tảng lịch sử của các ngân hàng. Nếu bạn muốn hiểu bản chất của một ngân hàng trung ương hiện đại, bạn phải nghiên cứu lịch sử và mối quan hệ của nó với thương mại và chính phủ. Điều này đặc biệt đúng với Hoa Kỳ, nơi cấu trúc độc đáo của Hệ thống Dự trữ Liên bang đã được định hình bởi những thử nghiệm trước đó của đất nước này với ngân hàng trung ương và bởi phản ứng chính trị đối với những thử nghiệm đó. Thật vậy, bản thân Cục Dự trữ Liên bang đã thay đổi theo những cách sâu sắc kể từ khi nó được ký thành luật vào năm 1913. 

Tuy nhiên, như bạn sẽ thấy, Cục Dự trữ Liên bang có những điểm tương đồng với nỗ lực đầu tiên của đất nước đối với ngân hàng trung ương, và về mặt đó, nó có một món nợ trí tuệ đối với Alexander Hamilton. Hamilton viết vào năm 1791, một tuần sau khi Thượng viện thông qua dự luật ngân hàng của ông, “hiếm có điểm nào trong nền kinh tế của các vấn đề quốc gia quan trọng hơn việc bảo tồn thống nhất giá trị nội tại của đơn vị tiền tệ”. ngày chủ tịch Fed. "Về điều này, tính an toàn và giá trị ổn định của tài sản về cơ bản phụ thuộc." 

Một quốc gia mới: 1775-1790

Để tài trợ cho Cách mạng Mỹ, Quốc hội Lục địa đã in tiền giấy đầu tiên của quốc gia mới. Được gọi là "lục địa", các ghi chú ban đầu được dự định mua lại theo yêu cầu ở dạng cụ thể. Tuy nhiên, đại hội đã từ chối lời hứa của mình và ban hành các ghi chú với số lượng lớn đến mức dẫn đến lạm phát, mặc dù lúc đầu còn nhẹ, nhưng đã nhanh chóng tăng tốc khi chiến tranh tiến triển. Cuối cùng, mọi người mất niềm tin vào các ghi chú, và cụm từ "không có giá trị một lục địa" có nghĩa là "hoàn toàn vô giá trị."

Sau khi Chiến tranh Cách mạng kết thúc, quốc gia này có một khoản nợ đáng kể, một phần đáng kể trong số đó được phát hành bởi các quốc gia riêng lẻ. Không có đồng tiền chung, vì nhiều bang tự in tiền của mình. Đây là hai trong số những vấn đề tài chính chính mà những người sáng lập quốc gia phải đối mặt vào thời điểm Hiến pháp được viết ra. Alexander Hamilton nghĩ rằng việc để chính phủ liên bang tiếp quản các khoản nợ chiến tranh của các bang sẽ là một cách tốt để giải quyết những vấn đề này trong khi thiết lập quyền lực liên bang vượt trội hơn quyền lực của các bang, một mục tiêu khác của ông.

 

Ghi chú lục địa, 1776

Ghi chú Lục địa, Triển lãm tiền tệ Mỹ năm 1776, Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco

Ngân hàng đầu tiên của Hoa Kỳ: 1791-1811

Bản thân Hiến pháp đã cấm chính quyền các bang phát hành tiền tệ của chính họ. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1790 để giải quyết các khoản nợ chiến tranh và đưa chính phủ vào vị trí vững chắc về tài chính. Nó nhằm giúp tài trợ cho khoản nợ của chính phủ và phát hành tiền giấy. Hamilton, lúc đó là Bộ trưởng Ngân khố của Tổng thống George Washington, là kiến ​​trúc sư của Ngân hàng, được ông mô phỏng theo Ngân hàng Anh.

Ngân hàng phải có vốn khởi động là 10 triệu đô la, được tài trợ bằng cách bán cổ phiếu. Đây là một số tiền khá lớn vào thời điểm đó. Chính phủ liên bang sẽ sở hữu 2 triệu đô la, trao cho nó quyền kiểm soát đáng kể, phần còn lại thuộc sở hữu của các nhà đầu tư tư nhân. Ngoài văn phòng chính ở Philadelphia, Ngân hàng còn có tám chi nhánh, một chi nhánh ở mỗi thành phố lớn của quốc gia.

Mặc dù mục đích của Ngân hàng là tạo điều kiện cho tài chính của chính phủ, Hamilton có một mục tiêu khác - hoạt động như một ngân hàng thương mại. Vào thời điểm diễn ra cuộc cách mạng, hầu như không có bất kỳ ngân hàng nào ở các thuộc địa; Nước Anh đã sử dụng quyền hạn của mình để bảo vệ các ngân hàng của mình và ngăn chặn sự phát triển của các đối thủ tài chính. Tầm nhìn của Hamilton là tạo ra một nguồn vốn trung tâm có thể cho các doanh nghiệp mới vay và từ đó phát triển nền kinh tế của quốc gia. Vì vậy, trong khi theo một số cách, Ngân hàng Thứ nhất đã cấu hình trước Cục Dự trữ Liên bang, nó cũng khác biệt đáng kể với nó bằng cách cung cấp các khoản vay thương mại, điều mà Fed, cùng với hầu hết các ngân hàng trung ương hiện đại, không làm.

 

Giấy bạc đầu tiên của Ngân hàng, $ 10

Giấy bạc đầu tiên của Ngân hàng, Triển lãm tiền tệ Mỹ $ 10 , Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco

Phần lớn, Ngân hàng có thể được đánh giá là một thành công trong cả việc thanh toán các khoản nợ chiến tranh và các hoạt động thương mại, vốn lớn hơn nhiều so với các hoạt động công khai của nó. Tuy nhiên, ngay từ đầu đã có những người cho rằng Ngân hàng này vi hiến. Các nhà phê bình lập luận rằng Hiến pháp trao quyền đánh thuế và in tiền cho Quốc hội chứ không phải một tập đoàn tư nhân. Ngoài ra, với phần lớn nợ chiến tranh được giải quyết, nhiều người không còn thấy cần thiết phải có ngân hàng quốc gia. Vì vậy, vào năm 1811, khi đứng trước quyết định gia hạn điều lệ của Ngân hàng, Quốc hội đã từ chối, bằng một phiếu, quyết định gia hạn điều lệ đó, và ngân hàng đã ngừng hoạt động. 

Ngân hàng thứ hai của Hoa Kỳ: 1816-1836

Với Chiến tranh năm 1812, nợ liên bang bắt đầu tăng trở lại. Đồng thời, hầu hết các ngân hàng do nhà nước điều hành, phát hành tiền tệ của riêng họ, đã đình chỉ các khoản thanh toán bằng đầu cơ. Vì vậy, dư luận lại trở nên ủng hộ ý tưởng về một ngân hàng quốc gia, và Quốc hội đã điều hành một ngân hàng mới, với nhiệm vụ chủ yếu là thúc đẩy một loại tiền tệ thống nhất bằng cách yêu cầu các ngân hàng tiếp tục các khoản thanh toán cụ thể. Ngân hàng thứ hai hoạt động như một cơ quan thanh toán bù trừ; nó dự trữ một lượng lớn tiền giấy của các ngân hàng khác và có thể kỷ luật những ngân hàng mà họ lo ngại là đã phát hành quá mức tiền giấy với lời đe dọa mua lại những tờ tiền đó. Theo cách này, nó hoạt động như một cơ quan quản lý ngân hàng thời kỳ đầu, một chức năng quan trọng của Fed hiện đại.

Ngân hàng Thứ hai có cấu trúc tương tự như Ngân hàng Thứ nhất, nhưng lớn hơn; nó có vốn 35 triệu đô la, với chính phủ một lần nữa nắm giữ 1/5 cổ phần. Giống như Ngân hàng Đầu tiên, nó có trụ sở chính tại Philadelphia; trong thời gian hoạt động, nó đã có văn phòng tại 29 thành phố lớn trên khắp đất nước. Tuy nhiên, không giống như Ngân hàng Thứ nhất, Ngân hàng Thứ hai ngay từ đầu đã được quản lý kém và đứng trước bờ vực mất khả năng thanh toán trong vòng một năm rưỡi sau khi khai trương. Nhưng sau một cuộc điều tra của Quốc hội về các vấn đề của Ngân hàng Thứ hai, Langdon Cheves được bổ nhiệm làm chủ tịch vào năm 1819 và cứu nó khỏi sự sụp đổ. Cheves được kế nhiệm bởi Nicholas Biddle vào năm 1822, và Ngân hàng thứ hai thường được coi là đã hoạt động hiệu quả dưới sự lãnh đạo của họ.

 

Ngân hàng thứ hai của Hoa Kỳ, giấy bạc $ 1,000

Ngân hàng thứ hai của Hoa Kỳ, $ 1,000 Triển lãm Tiền tệ Hoa Kỳ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco

Tuy nhiên, Ngân hàng thứ hai vẫn có những đối thủ mạnh mẽ, chủ yếu dưới hình thức Tổng thống Andrew Jackson. Jackson vẫn chưa quên bài học từ những năm đầu tồn tại của Ngân hàng - rằng một tổ chức tư nhân hùng mạnh như vậy rất dễ bị tham nhũng và khó kiểm soát. Vào thời điểm Jackson được bầu, Ngân hàng đang hoạt động thành công và là một trong những tổ chức quyền lực nhất trong nước. Jackson đã thể hiện rõ ràng sự phản đối của mình đối với Ngân hàng ngay từ đầu. Khi Chủ tịch Ngân hàng Nicholas Biddle nghe tin Jackson có ý định đóng cửa Ngân hàng, ông bắt đầu sử dụng các nguồn lực của Ngân hàng để chống lại Jackson, điều này đã châm ngòi cho một cuộc đấu tranh gay gắt. Khi Jackson từ chối gia hạn điều lệ của Ngân hàng vào năm 1832 và sau đó bắt đầu rút tiền gửi liên bang từ các kho tiền của nó, nó đã bị tê liệt và khô héo cho đến khi điều lệ hết hạn vào năm 1836.

Ngân hàng “Miễn phí”: 1837-1863

Trong khi luôn có các ngân hàng quốc doanh ở Hoa Kỳ, với việc mất điều lệ của Ngân hàng Thứ hai, thì cần phải có nhiều ngân hàng hơn. Do đó, trong khoảng thời gian từ năm 1837 đến Nội chiến, thường được gọi là kỷ nguyên ngân hàng tự do, các bang đã thông qua “luật ngân hàng tự do”, cho phép các ngân hàng hoạt động theo một điều lệ ít khắc nghiệt hơn nhiều. Trong khi các ngân hàng được quản lý, họ tương đối tự do tham gia kinh doanh bằng cách chỉ cần gửi trái phiếu chính phủ với kiểm toán nhà nước. 

Giấy bạc Ngân hàng Ngân hàng Hạt Allegany, Maryland

Giấy bạc Ngân hàng Ngân hàng Hạt Allegany, Triển lãm tiền tệ Mỹ Maryland , Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco

Những trái phiếu này là tài sản thế chấp hỗ trợ các ngân hàng miễn phí phát hành tiền giấy. Ngoài ra, các ngân hàng miễn phí đã được yêu cầu để mua lại các ghi chú của họ theo yêu cầu ở dạng cụ thể. Do luật ngân hàng tự do, hàng trăm ngân hàng mới đã mở cửa và tiền giấy miễn phí được lưu hành trên khắp đất nước, thường được chiết khấu: Mức chiết khấu trên một tờ tiền nhất định thay đổi một phần theo khoảng cách từ ngân hàng phát hành và trong một phần với sự lành mạnh được cảm nhận của ngân hàng. 

Trong thời kỳ này, một tổ chức tư nhân, được gọi là Ngân hàng Suffolk ở New England, đã đảm nhận một số vai trò điển hình của ngân hàng trung ương, chẳng hạn như thanh toán bù trừ, trao đổi ghi chú và kỷ luật các ngân hàng phát hành quá nhiều giấy bạc của họ. Ngoài ra, để đáp ứng với khối lượng giao dịch tiền giấy và séc ngày càng tăng bắt đầu vào cuối những năm 1840, Hiệp hội Nhà thanh toán New York được thành lập vào năm 1853 để cung cấp cách thức cho các ngân hàng của thành phố trao đổi tiền giấy và séc và tất toán tài khoản. 

Ngân hàng Quốc gia: 1863-1913

Nội chiến bùng nổ và nhu cầu cấp vốn cho nó một lần nữa dẫn đến sự quan tâm trở lại đối với một ngân hàng quốc gia. Nhưng lần này, với những bài học của Ngân hàng thứ hai, các nhà thiết kế đã có một cách tiếp cận khác, mô phỏng theo hệ thống ngân hàng tự do. Năm 1863, họ thành lập cái mà ngày nay được gọi là “hệ thống ngân hàng quốc gia”.

 

National Bank Note, First National Bank of San Francisco, 1890, $ 50

National Bank Note, First National Bank of San Francisco, 1890, $ 50 American Currency Exition, Federal Reserve Bank of San Francisco

Hệ thống mới cho phép các ngân hàng lựa chọn giữa điều lệ quốc gia và điều lệ nhà nước. Với điều lệ quốc gia, các ngân hàng phải phát hành các tờ tiền do chính phủ in cho các tờ tiền của chính họ, và các tờ tiền phải được hỗ trợ bằng trái phiếu liên bang, giúp tài trợ cho nỗ lực chiến tranh. Năm 1865, giấy bạc ngân hàng nhà nước không còn tồn tại. Vì vậy, bất chấp tất cả những nỗ lực trước đó, đây là lần đầu tiên một đồng tiền quốc gia thống nhất được thành lập ở Hoa Kỳ.

Hoảng loạn! 1873, 1893, 1907

Trong khi hệ thống ngân hàng quốc gia đóng vai trò tài trợ cho chiến tranh và thiết lập một loại tiền tệ thống nhất, hệ thống ngân hàng này đã có ít nhất một ngân hàng hoảng loạn trong mỗi thập kỷ sau Nội chiến. Sự hoảng loạn của ngân hàng thường bắt đầu khi người gửi tiền biết rằng ngân hàng của họ không thể đáp ứng các yêu cầu rút tiền. Đến lượt nó, điều này gây ra một cuộc “tháo chạy” đối với ngân hàng, trong đó một số lượng lớn người gửi tiền đã cố gắng rút tiền của họ, khiến cho một ngân hàng dung môi khác sẽ thất bại. Thấy vậy, người gửi tiền tại các ngân hàng khác đã bị dẫn đến rút tiền, gây hoang mang toàn hệ thống. Năm 1893, một đợt hoảng loạn ngân hàng trùng với đợt suy thoái tồi tệ nhất mà Hoa Kỳ từng chứng kiến, và nền kinh tế chỉ ổn định trở lại sau khi có sự can thiệp của ông trùm tài chính JP Morgan. Sau một cơn hoảng loạn đặc biệt tồi tệ khác và cuộc suy thoái tiếp theo vào năm 1907,

Đặt nền móng: 1908-1912

Việc xem xét lại này đã dẫn đến Đạo luật Aldrich-Vreeland năm 1908, quy định về các vấn đề tiền tệ khẩn cấp trong các cuộc khủng hoảng. Đạo luật cũng thành lập Ủy ban Tiền tệ Quốc gia để tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các vấn đề tài chính ngân hàng của quốc gia. Cuộc bầu cử năm 1912 của Đảng viên Dân chủ Woodrow Wilson đã thay thế kế hoạch Aldrich của Đảng Cộng hòa, với cái sẽ nổi lên là Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913. 

Mặc dù không am hiểu cá nhân về các vấn đề tài chính và ngân hàng, Woodrow Wilson đã nhờ chuyên gia tư vấn từ Hạ nghị sĩ Carter Glass của Virginia, sớm trở thành chủ tịch của Ủy ban Hạ viện về Ngân hàng và Tài chính, và từ cố vấn chuyên môn của Ủy ban, H. Parker Willis, trước đây là giáo sư kinh tế tại Đại học Washington và Lee. Trong suốt phần lớn năm 1912, Glass và Willis đã làm việc với một đề xuất của ngân hàng trung ương, và đến tháng 12 năm 1912, họ trình bày cho Wilson những gì sẽ trở thành, với một số sửa đổi, Đạo luật Dự trữ Liên bang. 

Từ tháng 12 năm 1912 đến tháng 12 năm 1913, đề xuất Glass-Willis đã được tranh luận sôi nổi, nhào nặn và định hình lại. Đến ngày 23 tháng 12 năm 1913, khi Tổng thống Woodrow Wilson ký thành luật Đạo luật Dự trữ Liên bang, nó trở thành một ví dụ điển hình về sự thỏa hiệp - một ngân hàng trung ương phi tập trung cân bằng lợi ích cạnh tranh của các ngân hàng tư nhân và tâm lý dân túy.

Cục Dự trữ Liên bang: 1913-nay

Trong khoảng thời gian 70 năm kể từ khi Ngân hàng thứ hai đóng cửa, các ngân hàng trung ương ở các nước khác như Anh bắt đầu đảm nhận những vai trò mới. Tình trạng ưu tiên của họ với tư cách là chủ ngân hàng của chính phủ khiến những người khác coi họ là an toàn hơn, điều này dẫn đến việc họ giữ tiền gửi và hoạt động như một "ngân hàng của chủ ngân hàng". Điều đó, cùng với vai trò mở rộng trong thanh toán và cho vay, dẫn đến việc họ phải đảm nhận vai trò quản lý, vì họ cần đảm bảo chất lượng của các ngân hàng mà họ đang kinh doanh. Và cuối cùng, quyền lực của họ đối với việc phát hành tiền tệ và nắm giữ vốn lớn đã dẫn đến sự phát triển của chính sách tiền tệ, mà các ngân hàng trung ương hiện được biết đến nhiều nhất. 


Ghi chú của Cục Dự trữ Liên bang, năm 1914, $ 10

Ghi chú của Cục Dự trữ Liên bang, năm 1914, Triển lãm tiền tệ Mỹ $ 10, Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco

Khi thiết kế Ngân hàng mới, Glass và Willis đã rút ra bài học từ các ngân hàng Thứ nhất và Thứ hai. Họ loại bỏ vai trò tư nhân của ngân hàng trong việc cho vay thương mại, để ngân hàng mới sẽ là một tổ chức đại chúng. Lợi nhuận vượt quá chi phí đã được chuyển giao cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Ngoài ra, Fed được trao quyền đối với hệ thống thanh toán của quốc gia . Chuyển khoản tài chính và xử lý séc được xử lý bởi các trung tâm thanh toán bù trừ tư nhân giờ đây sẽ do Fed tiến hành, với các khoản phí cho các dịch vụ như vậy sẽ do Ngân hàng quản lý. 

Mệt mỏi khi lặp lại một trận chiến như giữa Jackson và Biddle, những người sáng lập Cục Dự trữ Liên bang đã thiết kế một ngân hàng trung ương phi tập trung để ngăn chặn sự tập trung quyền lực . Có lo ngại rằng ngân hàng trung ương mới sẽ được điều hành bởi Phố Wall, và vì vậy điều quan trọng đối với những người sáng lập là Ngân hàng không tập trung vào New York. Do đó, hệ thống được phân cấp thành các Ngân hàng Quận, hoạt động độc lập và với một ban giám sát đặt tại Washington, DC Mỗi Ngân hàng Quận phát hành tiền riêng của mình, được hỗ trợ bởi lời hứa sẽ mua lại số tiền này bằng vàng. Sau khi Quốc hội thông qua và Tổng thống Wilson ký Đạo luật Dự trữ Liên bang vào năm 1913, Quốc hội đã thành lập 12 Ngân hàng Quận để phản ánh sự phân bố dân cư và hoạt động ngân hàng trong nước. [Để biết thêm về lịch sử của Cục Dự trữ Liên bang, hãy truy cậpFederalReserveEscape.org .]

 

Ghi chú của Cục Dự trữ Liên bang, năm 1914, 10.000 đô la

Ghi chú của Cục Dự trữ Liên bang, năm 1914, Triển lãm tiền tệ Mỹ $ 10.000, Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco

Ngày nay, điều mà Cục Dự trữ Liên bang được biết đến nhiều nhất là chính sách tiền tệ, nhưng đó không phải là vai trò ban đầu của tổ chức này. Chủ tịch Fed tại New York Benjamin Strong bắt đầu tiến hành các hoạt động thị trường mở vào những năm 1920. Nhiều nhà sử học đổ lỗi cho chính sách tiền tệ thiếu sót của Fed về độ dài và mức độ nghiêm trọng của cuộc Đại suy thoái. Nhưng khi Tổng thống Franklin Roosevelt đưa quốc gia này ra khỏi chế độ bản vị vàng vào năm 1933 thì chính sách tiền tệ mới thực sự trưởng thành. Giờ đây, quốc gia này đã lần đầu tiên sử dụng tiền pháp định một cách rõ ràng, một cơ quan chính thức trở nên cần thiết để đảm bảo rằng chính sách sẽ được thực hiện một cách có trách nhiệm. Năm 1935, Quốc hội thành lập Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, là cơ quan điều hành chính sách tiền tệ của Fed.

Giống như những người tiền nhiệm, Cục Dự trữ Liên bang đã có một mối quan hệ đôi khi sóng gió với văn phòng điều hành và Quốc hội trong những năm qua. Chính phủ liên bang đã kiểm soát nhiều hơn Cục Dự trữ Liên bang trong thời kỳ Đại suy thoái và Thế chiến thứ hai, nhưng kể từ năm 1951— và việc giải quyết cuộc tranh giành quyền lực với Bộ Ngân khố — ngân hàng trung ương đã hoạt động phần lớn độc lập với quy trình chính trị. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang thường xuyên báo cáo trước Quốc hội và phải trả lời các câu hỏi và giải quyết các vấn đề quan trọng đối với Hạ viện và Thượng viện. Hệ thống này, một ngân hàng trung ương độc lập, đã trở thành hình mẫu cho các quốc gia trên thế giới.

Sự kết luận

Mặc dù rõ ràng từ niên đại này rằng ngân hàng trung ương ở Hoa Kỳ đã phát triển theo thời gian, động lực chung trong suốt lịch sử này cũng rõ ràng - để phục vụ thương mại và chính phủ tốt hơn. Đó là nguồn cảm hứng đằng sau chiến dịch của Alexander Hamilton để thành lập Ngân hàng Thứ nhất của Hoa Kỳ, đằng sau những nỗ lực của Ngân hàng Thứ hai và luật ngân hàng sau đó, và mục đích cốt lõi đằng sau Đạo luật Dự trữ Liên bang. Và những mục tiêu đó chắc chắn sẽ tiếp tục thúc đẩy Quốc hội và Cục Dự trữ Liên bang khi họ dự tính những thay đổi trong tương lai trong hoạt động của ngân hàng trung ương quốc gia. Mặc dù Hamilton không nhận ra nhiều chức năng của ngân hàng trung ương hiện đại, nhưng chắc chắn ông sẽ nhận ra các mục tiêu của nó.

 

Lịch sử ngân hàng ở Hoa Kỳ

Trong thời kỳ thuộc địa, hầu hết thực dân Mỹ phụ thuộc vào chính quyền địa phương của họ để cung cấp tiền, và sử dụng tín dụng từ các thương gia địa phương hoặc từ Anh. Không có hệ thống ngân hàng liên bang cho đến năm 1791, khi Alexander Hamilton thúc đẩy Ngân hàng Hoa Kỳ được điều lệ. Ý kiến ​​của công chúng và chính phủ về hệ thống ngân hàng liên bang dao động dữ dội, và trong phần lớn thế kỷ 19, XE BUÝT đã bị đóng cửa. Cuối cùng, vào năm 1913, Đạo luật Dự trữ Liên bang đã mở lại hệ thống ngân hàng liên bang, hệ thống này đã vượt qua một số cuộc khủng hoảng tài chính trong thế kỷ 20 và 21.

 

4 tháng 1, 1782

Ngân hàng Bắc Mỹ mở cửa.

The Continental Congress, which rules the fledgling nation while it continues to fight for independence from Britain, approves the Bank of North America. The BNA, which opens in Philadelphia on January 4, 1782, is the nation's first commercial bank. It loans money to federal and state governments as well as to Philadelphia businesses, and these actions encourage commerce between the colonies as well as between the U.S. and other countries.

 

July 17, 1790

The Bank of Pennsylvania opens.

Philadelphia merchants open the Bank of Pennsylvania on July 17, 1790, in order to provide funds for the Continental Army in the fight against Britain. Prior to this opening, the colonies had no established banking system, instead depending on each colonial government to issue money and coins. Colonists relied on credit from local merchants or merchants and banks in Britain.

 

February 25, 1791

Congress creates the Bank of the United States.

Secretary of the Treasury Alexander Hamilton asks Congress to set up a national bank for the new nation, and the Bank of the United States (BUS) is created on February 25, 1791. The government deposits tax money in the Bank. The Bank, in turn, issues paper money to pay the government's bills and make loans to farmers and businesses. The new Bank thus encourages economic growth.

 

 

4 THÁNG 1, 1782

Ngân hàng Bắc Mỹ mở cửa.

Ngân hàng Bắc Mỹ mở cửa.

Ngân hàng Pennsylvania mở cửa.

Quốc hội thành lập Ngân hàng Hoa Kỳ.

Điều lệ cho xe buýt đã hết.

Một ngân hàng quốc gia thứ hai được điều lệ.

Chính phủ liên bang ngăn Maryland đánh thuế Ngân hàng.

Tổng thống Andrew Jackson buộc Ngân hàng phải đóng cửa.

Xe buýt đóng cửa dẫn đến suy thoái kinh tế.

Jay Cooke thành lập một công ty ngân hàng đầu tư.

Quốc hội thông qua Đạo luật Ngân hàng Quốc gia.

Đạo luật Dự trữ Liên bang thiết lập một hệ thống ngân hàng liên bang mới.

Cuộc đại suy thoái bắt đầu ở Mỹ

Ngày lễ Ngân hàng đóng cửa tất cả các ngân hàng của quốc gia.

Đạo luật Glass-Steagall phân tách ngân hàng thương mại và đầu tư.

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến việc gia tăng các quy định.

1700180019002000210017801820186019401980NĂM 20201840188019201960

 

Ngày Biến cố

17 tháng 7 năm 1790   Ngân hàng Pennsylvania mở cửa. 

Các thương gia Philadelphia mở Ngân hàng Pennsylvania vào ngày 17 tháng 7 năm 1790, để cung cấp tiền cho Quân đội Lục địa trong cuộc chiến chống lại Anh. Trước khi mở cửa này, các thuộc địa không có hệ thống ngân hàng thành lập, thay vào đó tùy thuộc vào từng chính quyền thuộc địa để phát hành tiền và tiền kim loại. Những người theo chủ nghĩa thực dân dựa vào tín dụng từ các thương gia địa phương hoặc các thương gia và ngân hàng ở Anh.

4 tháng 1, 1782  Ngân hàng Bắc Mỹ mở cửa. 

Quốc hội Lục địa, tổ chức cai trị quốc gia non trẻ trong khi vẫn tiếp tục đấu tranh giành độc lập khỏi Anh, chấp thuận Ngân hàng Bắc Mỹ. BNA, khai trương tại Philadelphia vào ngày 4 tháng 1 năm 1782, là ngân hàng thương mại đầu tiên của quốc gia. Nó cho chính phủ liên bang và tiểu bang vay tiền cũng như cho các doanh nghiệp Philadelphia, và những hành động này khuyến khích thương mại giữa các thuộc địa cũng như giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

25 tháng 2 năm 1791   Quốc hội thành lập Ngân hàng Hoa Kỳ.

 

Bộ trưởng Tài chính Alexander Hamilton yêu cầu Quốc hội thành lập một ngân hàng quốc gia cho quốc gia mới, và Ngân hàng Hoa Kỳ (BUS) được thành lập vào ngày 25 tháng 2 năm 1791. Chính phủ gửi tiền thuế vào Ngân hàng. Đến lượt mình, Ngân hàng phát hành tiền giấy để thanh toán các hóa đơn của chính phủ và cho nông dân và doanh nghiệp vay. Do đó, Ngân hàng mới khuyến khích tăng trưởng kinh tế.

1811 Điều lệ cho xe buýt đã hết.

 

Bất chấp sự giúp đỡ của Ngân hàng trong việc phát triển nền kinh tế, những người theo Đảng Cộng hòa phản đối một ngân hàng quốc gia, và vào năm 1811, điều lệ cho Ngân hàng Hoa Kỳ hết hiệu lực. Không có ngân hàng quốc gia, các ngân hàng nhà nước phải cho vay và phát hành tiền, nhưng với quá nhiều tiền lưu thông, giá cả tăng nhanh. Kết quả là nền kinh tế bị thiệt hại.

10 tháng 4 năm 1816   Một ngân hàng quốc gia thứ hai được điều lệ.

 

Đến năm 1816, những người theo Đảng Cộng hòa nhận ra rằng quốc gia này cần một ngân hàng trung ương để điều tiết nguồn cung tiền, và họ ủng hộ luật điều lệ ngân hàng quốc gia thứ hai. Xe buýt thứ hai khôi phục trật tự tiền tệ của quốc gia và giúp các doanh nghiệp Mỹ phát triển.

6 tháng 3 năm 1819     Chính phủ liên bang ngăn Maryland đánh thuế Ngân hàng.

 

Sau khi Ngân hàng thứ hai được thành lập, Maryland cố gắng đánh thuế Ngân hàng để đẩy nó ra khỏi tiểu bang. James McCulloch, thủ quỹ Ngân hàng, từ chối trả thuế, và xung đột được giải quyết tại Tòa án Tối cao. Trong McCulloch kiện Maryland (1819), Tòa án quy định rằng các bang không có quyền can thiệp vào các thể chế liên bang trong biên giới của họ. Phán quyết này củng cố quyền lực liên bang và khuyến khích Ngân hàng tiếp tục phát triển.

1832 Tổng thống Andrew Jackson buộc Ngân hàng phải đóng cửa.

 

Mặc dù điều lệ cho BUS không được gia hạn cho đến năm 1836, Chủ tịch Andrew Jackson, người coi Ngân hàng là không dân chủ, đã phủ quyết dự luật gia hạn điều lệ sớm bốn năm. Kết quả là, Ngân hàng trở thành một vấn đề lớn trong cuộc bầu cử năm 1832, và lá phiếu phổ thông bác bỏ sự đổi mới của Ngân hàng. Để tiếp tục làm tê liệt ngân hàng, Jackson yêu cầu tiền liên bang phải được gửi vào các ngân hàng tiểu bang thay vì BUS.

1836 Xe buýt đóng cửa dẫn đến suy thoái kinh tế.

 

Nếu không có điều lệ mới hoặc tiền liên bang, BUS buộc phải đóng cửa vào năm 1836. Vì các ngân hàng tiểu bang hiện có thể cho vay tiền không giới hạn, họ bắt đầu in tiền giấy không được hỗ trợ bằng vàng hoặc bạc, và đầu cơ diễn ra rầm rộ. Khi các nhà đầu cơ không thể đổi tiền giấy của họ lấy vàng và bạc, nhiều ngân hàng buộc phải đóng cửa. Đất nước rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế.

Ngày 1 tháng 1 năm 1861    Jay Cooke thành lập một công ty ngân hàng đầu tư.

 

Vào ngày 1 tháng 1 năm 1861, chủ ngân hàng giàu có Jay Cooke thành lập công ty ngân hàng đầu tư đầu tiên ở Mỹ. Vay ba triệu đô la từ chính phủ Pennsylvania, ông thành lập Jay Cooke & Company, giúp tài trợ cho các nỗ lực của miền Bắc trong Nội chiến. Công ty đàm phán các khoản vay cho chính phủ và bán trái phiếu chính phủ.

25 tháng 2 năm 1863   Quốc hội thông qua Đạo luật Ngân hàng Quốc gia. 

Khi Liên minh chiến đấu với Liên minh miền Nam trong Nội chiến, cuộc chiến ngày càng trở nên đắt đỏ, mà không có chương trình thuế rõ ràng nào được áp dụng để tài trợ cho nó. Vào ngày 25 tháng 2 năm 1863, Quốc hội thông qua Đạo luật Ngân hàng Quốc gia, có nghĩa là thiết lập một hệ thống ngân hàng quốc gia, cho vay chiến tranh liên bang và tạo ra một loại tiền tệ quốc gia. Luật bổ sung chuyển đổi các ngân hàng nhà nước thành ngân hàng quốc gia, nhưng nguồn cung tiền tệ vẫn bấp bênh cho đến năm 1913.

23 tháng 12 năm 1913 Đạo luật Dự trữ Liên bang thiết lập một hệ thống ngân hàng liên bang mới. 

Dưới thời Tổng thống Woodrow Wilson, người hy vọng khôi phục nền kinh tế quốc gia, Quốc hội thông qua Đạo luật Dự trữ Liên bang vào năm 1913. Đạo luật thiết lập một hệ thống ngân hàng liên bang mới, hệ thống đầu tiên kể từ khi BUS đóng cửa vào năm 1836. Đạo luật cũng trao quyền cho chính phủ tăng hoặc giảm lãi suất và kiểm soát cung tiền.

24 tháng 10 năm 1929 Cuộc Đại suy thoái bắt đầu ở Mỹ 

Sau nhiều năm thịnh vượng, nền kinh tế Mỹ bắt đầu suy giảm khi chi tiêu của người tiêu dùng giảm xuống, mặc dù giá thị trường chứng khoán tiếp tục leo thang. Vào ngày 24 tháng 10 năm 1929, bong bóng thị trường chứng khoán cuối cùng cũng nổ tung, và các nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo hàng triệu cổ phiếu. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán sụp đổ, niềm tin của người tiêu dùng giảm mạnh và người Mỹ rút tiền gửi khỏi ngân hàng, tạo ra cuộc Đại suy thoái.

6 tháng 3 năm 1933     Ngày lễ Ngân hàng đóng cửa tất cả các ngân hàng của quốc gia.

Để đối phó với cuộc Đại suy thoái, Tổng thống Franklin Delano Roosevelt khởi động "Thỏa thuận mới" của mình để cố gắng khắc phục các vấn đề kinh tế của quốc gia. Trong hành động lớn đầu tiên của mình, Roosevelt đóng cửa tất cả các ngân hàng của quốc gia trong bốn ngày bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 năm 1933, được gọi là Ngày lễ Ngân hàng. Khi các ngân hàng mở cửa trở lại, ông đảm bảo với công chúng rằng họ có thể trả lại tiền của mình cho các ngân hàng. Điều này giúp bắt đầu khôi phục lại sự cân bằng cho nền kinh tế.

16 tháng 6 năm 1933   Đạo luật Glass-Steagall phân tách ngân hàng thương mại và đầu tư. 

Roosevelt đưa ra thêm luật pháp với Đạo luật Ngân hàng ngày 16 tháng 6 năm 1933, còn được gọi là Đạo luật Glass-Steagall, tách biệt ngân hàng thương mại với ngân hàng đầu tư. Nó cũng giới thiệu bảo hiểm tiền gửi liên bang và quy định lãi suất tiền gửi. Đạo luật này không bị bãi bỏ cho đến năm 1999, khi việc bãi bỏ quy định khuyến khích các ngân hàng cho vay lớn hơn mức có thể trước đây.

Ngày 9 tháng 8 năm 2007    Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến việc gia tăng các quy định.

Sau khi Đạo luật Glass-Steagall bị bãi bỏ, các ngân hàng đã phát huy hết khả năng của mình để cho vay và gánh một khoản nợ đáng kể. Sự bùng nổ của bong bóng nhà đất trực tiếp dẫn đến cuộc Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu vào ngày 9 tháng 8 năm 2007, gây ra cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái. Khi đất nước phục hồi, một loạt cải cách được thực hiện nhằm tăng cường quy định ngân hàng, hy vọng sẽ ngăn chặn được các cuộc khủng hoảng trong tương lai.

Hình ảnh tiền tệ được cung cấp bởi  Triển lãm Tiền tệ Hoa Kỳ , Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco. Để có hình ảnh lớn hơn và biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Triển lãm Tiền tệ Hoa Kỳ.

Lịch sử của Cục Dự trữ Liên bang

1913 đến nay

Hệ thống Dự trữ Liên bang là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Được thành lập bởi một đạo luật của Quốc hội vào năm 1913, mục đích chính của Cục Dự trữ Liên bang là tăng cường sự ổn định của hệ thống ngân hàng Mỹ.

Tòa nhà Marriner S. Eccles, ngày 20 tháng 10 năm 1937

Tòa nhà Marriner S. Eccles, ngày 20 tháng 10 năm 1937 (Ảnh của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang)

David C. Wheelock, Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis

 

phần

Mọi việc đã bắt đầu thế nào

Những năm đầu

cuộc đại khủng hoảng

Chiến tranh thế giới thứ hai và xa hơn nữa

Sau hiệp định

Đại lạm phát

Sự điều độ vĩ đại

Cuộc khủng hoảng tài chính lớn, suy thoái kinh tế và hậu quả

Cuộc khủng hoảng COVID-19 và Fed

Hệ thống Dự trữ Liên bang (“Fed”) là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Trang web này đóng vai trò là cổng vào lịch sử của Cục Dự trữ Liên bang dành cho các nhà giáo dục, sinh viên và công chúng nói chung. Fed có một cấu trúc và nhiệm vụ phức tạp. Mục đích của trang web này là giúp làm sáng tỏ Fed và vai trò của nó trong nền kinh tế, đồng thời giải thích Fed và sứ mệnh của nó đã phát triển như thế nào trong lịch sử hơn 100 năm của nó. Trang web được sắp xếp theo tám khoảng thời gian trong lịch sử của Fed, với các bài tiểu luận dành cho các sự kiện quan trọng, hành động chính sách, luật pháp và công việc hàng ngày của nhân viên Fed trong mỗi thời kỳ. Nó cũng bao gồm  tiểu sử ngắn của các thành viên Hội đồng Dự trữ Liên bang và chủ tịch Ngân hàng Dự trữ.

 

Mọi việc đã bắt đầu thế nào

Được thành lập bởi một đạo luật của Quốc hội vào năm 1913, Hệ thống Dự trữ Liên bang được thành lập với một số mục tiêu. Có lẽ quan trọng nhất là làm cho hệ thống ngân hàng Mỹ ổn định hơn. Khủng hoảng ngân hàng - những sự kiện được đặc trưng bởi tình trạng rút tiền ồ ạt của ngân hàng và đình chỉ thanh toán, và ở một mức độ nào đó, sự sụp đổ hoàn toàn của ngân hàng - đã xảy ra thường xuyên trong suốt thế kỷ 19 . Những cơn hoảng loạn như vậy được cho là do “đồng tiền không co giãn” của quốc gia.

 

Các đạo luật ngân hàng quốc gia của những năm 1860 đã tạo ra một môi trường trong đó phần lớn tiền tệ của quốc gia bao gồm các loại tiền do ngân hàng quốc gia phát hành (ngân hàng thương mại có điều lệ do chính phủ liên bang phát hành) bao gồm hầu hết tiền tệ của quốc gia. Khối lượng trái phiếu mà một ngân hàng quốc gia có thể phát hành gắn liền với số lượng trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ mà ngân hàng đó nắm giữ. Nguồn cung trái phiếu phần lớn không đáp ứng được với những thay đổi của nhu cầu, đặc biệt khi một sự kiện hoặc tin tức bất ngờ khiến khách hàng của ngân hàng lo lắng về sự an toàn của tiền gửi và “chạy” đến ngân hàng để rút tiền mặt.

 

Các nhà cải cách tập trung vào các cách mở rộng nguồn cung tiền giấy một cách nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của công chúng. Mong muốn về một loại tiền tệ “co giãn” cuối cùng đã được hiện thực hóa bằng việc thành lập Cục Dự trữ Liên bang và một dạng tiền tệ mới—đồng tiền của Cục Dự trữ Liên bang. Tiền giấy của Cục Dự trữ Liên bang là hình thức tiền tệ chủ yếu của Hoa Kỳ ngày nay và được cung cấp với số lượng cần thiết để đáp ứng nhu cầu.

 

Nói rộng hơn, Hệ thống Dự trữ Liên bang được thành lập để cải thiện dòng tiền và tín dụng trên khắp Hoa Kỳ nhằm nỗ lực đảm bảo rằng các ngân hàng có đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở mọi miền đất nước.

 

Trước Fed

Mặc dù các vấn đề với hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ đã được công nhận và nghiên cứu rộng rãi trong suốt thế kỷ 19 , nhưng việc cải cách hệ thống này rất khó khăn do các lợi ích và mục tiêu cạnh tranh. Bài đầu tiên trong số tám bài tiểu luận kỳ trên trang web này, “ Before the Fed: The Historical Precedents of the Federal Reserve System,” đi sâu vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng Mỹ và những nỗ lực quản lý nguồn cung tiền của quốc gia trước khi thành lập Fed. Bài tiểu luận chỉ ra rằng hệ thống liên bang của chính phủ Hoa Kỳ, có nguồn gốc từ lịch sử sớm nhất của quốc gia, đã định hình hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ. Trước Nội chiến, hầu hết các ngân hàng đều được các bang cho thuê. Các trường hợp ngoại lệ đáng chú ý và gây tranh cãi là hai ngân hàng do chính phủ liên bang cấp phép. Sự thay đổi trong cán cân quyền lực giữa các chính trị gia ủng hộ một chính phủ liên bang mạnh, chẳng hạn như Alexander Hamilton, và những người có xu hướng ủng hộ quyền của các bang và quyền lực liên bang hạn chế, chẳng hạn như Thomas Jefferson và Andrew Jackson, trước tiên dẫn đến sự thành lập và sau đó là sự sụp đổ của hai ngân hàng Mỹ (đều có tên là Bank of the United States) vào đầu thế kỷ 19thế kỷ. Như bài tiểu luận mô tả, "cuộc chiến" của Jackson với Ngân hàng thứ hai của Hoa Kỳ đã loại bỏ một ngân hàng thực hiện một số chức năng của một ngân hàng trung ương hiện đại.

 

Vào giữa thế kỷ 19, Hoa Kỳ vẫn chưa có cơ quan quản lý ngân hàng trung ương và sự bất mãn với hệ thống ngân hàng vẫn chưa được cải thiện. Nỗ lực tiếp theo của quốc gia trong việc ổn định ngân hàng liên quan đến các luật được ban hành trong và ngay sau Nội chiến. Các đạo luật “Ngân hàng Quốc gia” này đã tạo ra một điều lệ ngân hàng liên bang mới. Các ngân hàng được điều lệ theo các đạo luật này khác nhiều so với hai ngân hàng quốc gia trước Nội chiến. Không giống như các ngân hàng đầu tiên, các ngân hàng quốc gia mới hoàn toàn thuộc sở hữu và điều hành của tư nhân, chỉ giới hạn ở một địa điểm văn phòng duy nhất và chịu sự giám sát và quy định của Văn phòng kiểm soát tiền tệ (một bộ phận của Kho bạc Hoa Kỳ do Bộ Ngân hàng thành lập). Đạo luật năm 1863 ban hành điều lệ và giám sát các ngân hàng quốc gia).

 

Một đặc điểm quan trọng của bối cảnh ngân hàng thời hậu Nội chiến là gần như hoàn toàn không có chi nhánh ngân hàng. Các ngân hàng do chính quyền bang cấp phép không bao giờ được phép mở chi nhánh ở các bang khác, điều này khiến họ gặp bất lợi so với hai ngân hàng Hoa Kỳ trước Nội chiến vốn có mạng lưới chi nhánh đa bang rộng khắp. Sự ác cảm đối với các ngân hàng Hoa Kỳ và các ngân hàng lớn nói chung đã dẫn đến sự cấm đoán mạnh mẽ việc mở chi nhánh trong luật ngân hàng liên bang và luật của hầu hết các bang. Do đó, hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ được đặc trưng bởi hàng ngàn ngân hàng nhỏ, một văn phòng (hoặc “đơn vị”) nằm rải rác khắp đất nước. Ngân hàng đơn vị đã góp phần gây ra sự bất ổn bằng cách khiến các ngân hàng khó đạt được quy mô hiệu quả hoặc đa dạng hóa danh mục cho vay của họ. Cấu trúc ngân hàng đơn vị mỏng manh vốn có cùng với một loại tiền tệ không co giãn là công thức cho một hệ thống dễ bị khủng hoảng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một giải pháp chính trị là khó khăn bởi vì nó đặt lợi ích của các ngân hàng thành phố lớn chống lại lợi ích của các ngân hàng ở các thành phố nhỏ hơn và khu vực nông thôn. Nó cũng khuấy động những xung đột cũ về quyền của các bang và quyền lực của chính phủ liên bang trong việc điều chỉnh hệ thống ngân hàng. Như bài tiểu luận mô tả, một giải pháp chính trị cuối cùng đã được tìm thấy sau Cuộc hoảng loạn năm 1907, khi vào tháng 12 năm 1913, Quốc hội thông qua và Tổng thống Woodrow Wilson đã ký Đạo luật Dự trữ Liên bang. Nó cũng khuấy động những xung đột cũ về quyền của các bang và quyền lực của chính phủ liên bang trong việc điều chỉnh hệ thống ngân hàng. Như bài tiểu luận mô tả, một giải pháp chính trị cuối cùng đã được tìm thấy sau Cuộc hoảng loạn năm 1907, khi vào tháng 12 năm 1913, Quốc hội thông qua và Tổng thống Woodrow Wilson đã ký Đạo luật Dự trữ Liên bang. Nó cũng khuấy động những xung đột cũ về quyền của các bang và quyền lực của chính phủ liên bang trong việc điều chỉnh hệ thống ngân hàng. Như bài tiểu luận mô tả, một giải pháp chính trị cuối cùng đã được tìm thấy sau Cuộc hoảng loạn năm 1907, khi vào tháng 12 năm 1913, Quốc hội thông qua và Tổng thống Woodrow Wilson đã ký Đạo luật Dự trữ Liên bang.

 

Những năm đầu

Đạo luật Dự trữ Liên bang đã cố gắng giải quyết vấn đề “tiền tệ không co giãn” bằng cách tạo ra một loại tiền tệ hoàn toàn mới – tờ tiền của Cục Dự trữ Liên bang – và một cơ chế để nhanh chóng đưa những tờ tiền đó vào lưu thông. Đạo luật đã thành lập một hệ thống Ngân hàng Dự trữ với vốn do các ngân hàng thương mại thành viên cung cấp trên lãnh thổ được chỉ định của họ. Các ngân hàng quốc gia được yêu cầu mua vốn trong Ngân hàng Dự trữ địa phương của họ và do đó trở thành thành viên của Hệ thống với quyền truy cập vào các khoản vay và các dịch vụ khác do Ngân hàng Dự trữ cung cấp. Tư cách thành viên trong Hệ thống đã được thực hiện tùy chọn đối với các ngân hàng có điều lệ của nhà nước. Mặc dù về mặt kỹ thuật, các Ngân hàng Dự trữ là các tập đoàn tư nhân có ban giám đốc riêng, nhưng chúng được giám sát bởi một hội đồng (ngày nay là Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang) bao gồm những người được chính phủ bổ nhiệm,

 

Cửa sổ giảm giá

 

Đạo luật Dự trữ Liên bang yêu cầu các ngân hàng thành viên của Fed phải giữ dự trữ dưới dạng tiền giấy của Cục Dự trữ Liên bang hoặc tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Dự trữ địa phương của họ. Một ngân hàng thành viên có thể nhận thêm tiền tệ hoặc tiền gửi dự trữ bằng cách vay tại “Cửa sổ chiết khấu” của Ngân hàng Dự trữ. 1 Một ngân hàng muốn có được vốn theo cách này sẽ cung cấp một số khoản vay thương mại hoặc nông nghiệp ngắn hạn của mình làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Do đó, cửa sổ chiết khấu của Fed là một cơ chế để nhanh chóng chuyển các khoản vay ngân hàng kém thanh khoản thành tiền mặt và do đó cung cấp tiền của quốc gia với “độ co giãn” mong muốn. Một chức năng quan trọng của các ngân hàng trung ương là đóng vai trò là người cho vay cuối cùng đối với hệ thống ngân hàng và việc cho vay qua cửa sổ chiết khấu theo truyền thống là một phần quan trọng trong cách Fed thực hiện vai trò đó.

 

Bài tiểu luận “ The Fed's Formative Years ” mô tả chi tiết hơn việc thiết lập cửa sổ chiết khấu và các hoạt động khác của Cục Dự trữ Liên bang trong những năm đầu tiên của Fed. Bài tiểu luận cũng thảo luận về cách các thành phố được chọn để đặt các Ngân hàng Dự trữ và cách vẽ ranh giới các quận của Cục Dự trữ Liên bang. Fed chỉ mới thành lập được vài năm khi Hoa Kỳ tham gia Thế chiến I, và bài tiểu luận mô tả vai trò của Fed trong việc giúp tài trợ cho nỗ lực chiến tranh cũng như những tác động của chiến tranh đối với Fed và các chính sách của nó.

 

Hệ thống thanh toán

 

Việc thành lập Fed đã có tác động sâu sắc đến hệ thống thanh toán của Hoa Kỳ, không chỉ bằng cách tạo ra một loại tiền tệ mới mà còn bằng cách làm cho quá trình thanh toán hiệu quả và nhanh chóng hơn. Ví dụ, các Ngân hàng Dự trữ đã cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ séc cho các ngân hàng thành viên của họ, giúp giảm thời gian và chi phí cho các ngân hàng trong việc huy động vốn cho các séc được gửi vào ngân hàng của họ. Một sự đổi mới ban đầu là sự phát triển của một hệ thống điện tử để thực hiện thanh toán đường dài bằng cách sử dụng điện báo mà sau này được gọi là Fedwire. 2

 

Chính sách tiền tệ

 

Những năm đầu tiên của Fed cũng chứng kiến ​​sự khởi đầu của chính sách tiền tệ theo nghĩa hiện đại của thuật ngữ này. Đạo luật Dự trữ Liên bang không đề cập đến chính sách tiền tệ. Nó cũng không cung cấp các tiêu chí để thiết lập tỷ lệ chiết khấu của Ngân hàng Dự trữ. Tuy nhiên, nó đã yêu cầu các Ngân hàng Dự trữ phải duy trì dự trữ vàng bằng với tỷ lệ phần trăm cụ thể của các khoản nợ chưa thanh toán và tiền gửi của họ. Rõ ràng, yêu cầu này nhằm hạn chế số lượng tiền tệ và các khoản vay mà Fed có thể phát hành và do đó đóng vai trò là một công cụ kìm hãm lạm phát. Tuy nhiên, hầu hết Đạo luật liên quan đến hoạt động cho vay và các hoạt động khác của Fed, và không nêu rõ các mục tiêu kinh tế vĩ mô rộng lớn, chẳng hạn như ổn định giá cả hoặc việc làm tối đa. Những mục tiêu đó - cái gọi là "nhiệm vụ kép" - không được ghi vào Đạo luật Dự trữ Liên bang cho đến những năm 1970.

 

Vào những năm 1920, Fed bắt đầu điều chỉnh lãi suất chiết khấu và mua bán chứng khoán chính phủ Mỹ để đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Đạo luật Dự trữ Liên bang cho phép các Ngân hàng Dự trữ mua (và bán) chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ, chủ yếu để các Ngân hàng có thu nhập lãi để trang trải chi phí của họ. Như bài tiểu luận “Những năm hình thành” mô tả, các Ngân hàng Dự trữ đã phát hiện ra rằng việc mua hàng của họ ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn và các điều kiện tín dụng. Việc mua chứng khoán có xu hướng hạ lãi suất và làm cho tín dụng được phổ biến rộng rãi hơn trong khi việc bán chứng khoán có tác động ngược lại. Fed đã mua chứng khoán vào năm 1924 và 1927 khi nền kinh tế rơi vào suy thoái. Bằng cách nới lỏng các điều kiện tín dụng của Hoa Kỳ, các giao dịch mua cũng giúp khôi phục bản vị vàng quốc tế đã bị phá vỡ bởi Thế chiến thứ nhất. Năm 1928, Fed đã bán chứng khoán khi các nhà hoạch định chính sách tìm kiếm các điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn để ngăn cản hoạt động đầu cơ trên thị trường chứng khoán. Thành công rõ ràng của Fed với việc điều chỉnh các đòn bẩy của chính sách tiền tệ vào những năm 1920 dường như cho thấy rằng ngân hàng trung ương mới có thể chế ngự chu kỳ kinh doanh và duy trì sự ổn định giá cả. Tuy nhiên, tất cả đã trở nên tồi tệ vào những năm 1930 khi Hoa Kỳ trải qua cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử.

 

Cuộc đại khủng hoảng

Nền kinh tế Mỹ đã rơi xuống đáy vào những năm 1930. Hoạt động kinh tế đạt đỉnh điểm vào mùa hè năm 1929 và bắt đầu giảm nhanh chóng sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào tháng 10. Tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ (GDP) giảm khoảng 30%, giá cả giảm mạnh và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 25% vào năm 1933. Như bài tiểu luận “Đại suy thoái” giải thích, nhiều nhà kinh tế đổ lỗi cho cuộc suy thoái của Fed — cụ thể là về phản ứng hạn chế của Fed đối với sự hoảng loạn ngân hàng và những tác động gây gián đoạn của chúng đối với nền kinh tế. Các nhà kinh tế học và sử gia tiếp tục tranh luận tại sao Fed không ngăn chặn được cuộc Đại suy thoái sau khi dường như đã lèo lái thành công nền kinh tế ra khỏi khó khăn trong những năm 1920.

 

Không có gì ngạc nhiên khi cuộc Đại suy thoái đã mang lại nhiều thay đổi cho Fed. Nhiều bộ luật khác nhau đã thay đổi cấu trúc của Fed, trao cho nó một số quyền hạn mới nhưng lại lấy đi những quyền hạn khác, và về cơ bản đã định hình lại cấu trúc và quy định của hệ thống tài chính Mỹ. Đạo luật Ngân hàng năm 1933 và 1935 đã chuyển cán cân quyền lực trong Cục Dự trữ Liên bang từ 12 Ngân hàng Dự trữ sang Hội đồng Dự trữ Liên bang, được đổi tên và tái lập thành Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang. Hội đồng đã được trao quyền mới đối với việc thiết lập tỷ lệ chiết khấu của Ngân hàng Dự trữ và đa số ghế trong ủy ban thị trường mở của Fed (FOMC). Tuy nhiên, nhìn chung, quyền lực của Fed đã giảm đi so với Tổng thống và Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Ngay sau khi vào văn phòng, Quốc hội đã trao cho Tổng thống Franklin Roosevelt quyền định giá lại đồng đô la theo vàng và điều chỉnh bản vị vàng. Việc thành lập Quỹ Bình ổn Hối đoái, được tài trợ bằng việc định giá lại vàng được chuyển từ Cục Dự trữ Liên bang sang Kho bạc, đã mang lại cho Kho bạc một quỹ lớn mà nó có thể sử dụng để quản lý đồng đô la. Vào giữa những năm 1930, Bộ Tài chính thực sự có nhiều quyền lực hơn hoặc nhiều hơn Cục Dự trữ Liên bang trong việc quyết định chính sách tiền tệ của quốc gia.

 

Cuộc Đại suy thoái cũng mang lại những thay đổi đáng kể cho hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ và việc thành lập một số cơ quan chính phủ mới tập trung vào hệ thống tài chính. Ví dụ, một hệ thống bảo hiểm tiền gửi liên bang đã được giới thiệu và vận hành bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang. FDIC được trao quyền giám sát đối với tất cả các ngân hàng được nhà nước cho phép bảo hiểm không thuộc Hệ thống Dự trữ Liên bang. Fed giữ quyền giám sát các ngân hàng thành viên của bang, trong khi Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ tiếp tục giám sát các ngân hàng quốc gia.

 

Chiến tranh thế giới thứ hai và xa hơn nữa

Nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang phục hồi sau cuộc Đại suy thoái khi Hoa Kỳ bước vào Thế chiến thứ hai vào tháng 12 năm 1941. Lãi suất đã ở mức thấp khi Fed đồng ý ngăn không cho chúng tăng lên trong chiến tranh. Như bài tiểu luận “ From WWII to the Treasury-Fed Accord ” giải thích, Fed đã giữ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn không tăng quá 2,5% và cố định lợi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn ở mức thấp hơn trong suốt cuộc chiến, do đó đảm bảo rằng Kho bạc có thể vay với lãi suất thấp để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh. Giống như trong Thế chiến thứ nhất, Fed tích cực hỗ trợ nỗ lực chiến tranh bằng cách thúc đẩy việc bán trái phiếu chiến tranh cho công chúng.

 

Thâm hụt lớn của chính phủ và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang ngăn chặn lợi suất trái phiếu chính phủ tăng lên đã khiến nguồn cung tiền của quốc gia tăng mạnh. Chi tiêu thời chiến và huy động lực lượng vũ trang mang lại việc làm đầy đủ và tăng thu nhập hộ gia đình, cùng với các chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng cao đã gây áp lực lên giá cả. Để kiểm soát lạm phát, người ta đã kiểm soát tiền lương và giá cả cũng như tăng trưởng tín dụng tư nhân. Kiểm soát tiền lương và giá cả đã được gỡ bỏ vào mùa hè năm 1946, giải phóng lạm phát bị kìm hãm. Như bài tiểu luận mô tả, điều này đã gây ra một cuộc tranh luận giữa Fed và các quan chức Bộ Tài chính về việc có nên cho phép lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tăng lên hay không. Các quan chức Fed ép tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, nhưng Bộ Tài chính lập luận về việc giữ nguyên lãi suất để giảm chi phí đi vay của chính phủ. Mặc dù các quan chức Bộ Tài chính cuối cùng đã đồng ý với một mức tăng nhỏ trong lãi suất ngắn hạn, nhưng họ nhấn mạnh rằng lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn không được phép tăng trên 2,5%. Tuy nhiên, cuối cùng, tình hình đã trở nên không thể giải quyết được. Lạm phát bắt đầu tăng nhanh vào năm 1950 khi Fed nỗ lực giữ lãi suất không tăng để bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Fed và Bộ Tài chính cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận vào tháng 3 năm 1951, được gọi là Hiệp định, chấm dứt kiểm soát lãi suất và cho phép Fed sử dụng các công cụ tiền tệ của mình để kiểm soát lạm phát. họ nhấn mạnh rằng lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn không được phép tăng trên 2,5%. Tuy nhiên, cuối cùng, tình hình đã trở nên không thể giải quyết được. Lạm phát bắt đầu tăng nhanh vào năm 1950 khi Fed nỗ lực giữ lãi suất không tăng để bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Fed và Bộ Tài chính cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận vào tháng 3 năm 1951, được gọi là Hiệp định, chấm dứt kiểm soát lãi suất và cho phép Fed sử dụng các công cụ tiền tệ của mình để kiểm soát lạm phát. họ nhấn mạnh rằng lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn không được phép tăng trên 2,5%. Tuy nhiên, cuối cùng, tình hình đã trở nên không thể giải quyết được. Lạm phát bắt đầu tăng nhanh vào năm 1950 khi Fed nỗ lực giữ lãi suất không tăng để bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Fed và Bộ Tài chính cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận vào tháng 3 năm 1951, được gọi là Hiệp định, chấm dứt kiểm soát lãi suất và cho phép Fed sử dụng các công cụ tiền tệ của mình để kiểm soát lạm phát.

 

Sau Hiệp định Kho bạc-Fed

Hiệp định cho phép Fed sử dụng chính sách tiền tệ để đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Như bài tiểu luận “ From the Treasury-Fed Accord to the Mid-1960s ” giải thích, Fed đã rút lui khỏi sự hỗ trợ rộng rãi của thị trường Kho bạc và thường tiến hành các hoạt động thị trường mở của mình bằng tín phiếu Kho bạc ngắn hạn. Tuy nhiên, Fed tiếp tục hỗ trợ Kho bạc bằng cách đồng ý hạn chế thay đổi lãi suất khi Kho bạc phát hành nợ mới và can thiệp nếu cần để ngăn chặn các cuộc đấu giá Kho bạc thất bại.

 

Hiệp định cũng mang lại sự thay đổi trong ban lãnh đạo cho Fed. Tổng thống Harry Truman đã đề cử William McChesney Martin, Jr., làm chủ tịch Hội đồng Thống đốc của Fed. Martin đã đàm phán Hiệp định cho Bộ Tài chính và tiếp tục là chủ tịch phục vụ lâu nhất của Fed, phục vụ cho đến năm 1970. Chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đã phát triển đáng kể dưới nhiệm kỳ của Martin. Bài tiểu luận mô tả các mục tiêu chính sách của Fed đã thay đổi như thế nào theo thời gian dưới ảnh hưởng của tư duy kinh tế mới và áp lực từ Tổng thống và Quốc hội. Trong khi chính quyền Eisenhower đã ủng hộ việc Fed tập trung vào ổn định giá cả và hầu như phớt lờ Fed, chính quyền Kennedy và đặc biệt là chính quyền Johnson đã gây áp lực buộc Fed phải hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn và lãi suất thấp. Martin,3 chống lại áp lực chính trị nhưng cuối cùng đã không thể ngăn lạm phát gia tăng.

 

Đại lạm phát

Sau một thời gian lạm phát thấp và tương đối ổn định kéo dài từ đầu những năm 1950 đến giữa những năm 1960, lạm phát của Hoa Kỳ bắt đầu tăng và cao bất thường và không ổn định từ cuối những năm 1960 đến những năm 1970. Như tiểu luận “ Đại lạm phát,” giải thích, vào những năm 1960, nhiều nhà kinh tế và hoạch định chính sách đã tin vào sự tồn tại của một sự đánh đổi đáng tin cậy và có thể khai thác giữa thất nghiệp và lạm phát, được gọi là Đường cong Phillips. Bằng cách chấp nhận lạm phát cao hơn một chút, dường như có thể giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống đáng kể và có lẽ là vĩnh viễn. Mặc dù nhiều người cho rằng chính sách tiền tệ kém hiệu quả hơn chính sách tài khóa trong việc điều chỉnh chu kỳ kinh doanh và kích thích tăng trưởng, nhưng Fed được khuyến khích giữ lãi suất thấp để giúp thúc đẩy việc làm đầy đủ và giảm chi phí đi vay của chính phủ. Để giữ cho lãi suất không tăng, Fed đã bơm ngày càng nhiều tiền vào nền kinh tế, và kết quả là lạm phát cao hơn.

 

Vào đầu những năm 1970, các nhà hoạch định chính sách đã tìm cách kiềm chế lạm phát mà không thắt chặt chính sách tiền tệ và gây ra suy thoái. Chủ tịch Fed Arthur Burns, người thay thế Martin vào năm 1970, đã đưa ra một giải pháp rõ ràng với Chính quyền Nixon dưới hình thức kiểm soát tiền lương và giá cả. Người ta cho rằng các biện pháp kiểm soát giá tạm thời có thể kìm hãm lạm phát mà không cần phải tăng lãi suất hoặc làm chậm tốc độ tăng cung tiền. Burns ủng hộ động thái này và đồng ý chủ trì một ủy ban chịu trách nhiệm khuyến khích các hạn chế tự nguyện đối với lãi suất và cổ tức.

 

Thật không may, kiểm soát tiền lương và giá cả đã tỏ ra không hiệu quả trong việc kiểm soát lạm phát trong một thời gian dài. Như bài tiểu luận giải thích, vào thời điểm đó, Burns và những người khác đã công khai đổ lỗi cho lạm phát do nhiều nguyên nhân, bao gồm thâm hụt ngân sách chính phủ, quyền định giá của các công ty và liên đoàn lao động, giá dầu và các hàng hóa khác tăng mạnh. Các nhà kinh tế cũng đánh giá quá cao tốc độ tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế, khiến họ tin rằng một chính sách tiền tệ dễ dàng hơn có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế mà không tạo ra lạm phát cao hơn.

 

Burns đã kế nhiệm chức chủ tịch Fed vào năm 1978 bởi G. William Miller. Miller giữ chức chủ tịch Fed chỉ trong một năm khi Tổng thống Jimmy Carter bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Tài chính và đề cử Paul Volker, khi đó là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, làm chủ tịch Fed. Volcker trước đây đã được tuyển dụng với tư cách là nhà kinh tế của Fed và một quan chức trong Bộ Tài chính, cũng như trong khu vực tư nhân. Ngay sau khi được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị, Volcker đã thuyết phục FOMC áp dụng các quy trình vận hành mới để tăng cường kiểm soát cung tiền và kiểm soát lạm phát. Dưới sự lãnh đạo của Volcker, Fed đã nhận trách nhiệm kiểm soát lạm phát và kiên trì nỗ lực giảm lạm phát bất chấp một cuộc suy thoái “kép” nghiêm trọng trong những năm 1980-1982.

 

Hoạt động kém hiệu quả của nền kinh tế Hoa Kỳ trong những năm 1970 và đầu những năm 1980 đã dẫn đến một số điều luật có liên quan đến Fed. Trong số đó có:

 

Đạo luật Cải cách Dự trữ Liên bang năm 1977, yêu cầu Fed chỉ đạo các chính sách của mình nhằm đạt được việc làm tối đa và ổn định giá cả và báo cáo thường xuyên trước Quốc hội. Đạo luật cũng yêu cầu sự xác nhận của Thượng viện đối với chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng Thống đốc trong khi giới hạn nhiệm kỳ của họ là bốn năm.

Đạo luật Tái đầu tư Cộng đồng năm 1977, yêu cầu Fed và các cơ quan quản lý ngân hàng khác đánh giá hoạt động của các ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu tín dụng của các cộng đồng có thu nhập thấp và trung bình tại các thị trường mà họ phục vụ.

Đạo luật Việc làm Đầy đủ và Tăng trưởng Cân bằng năm 1978, sửa đổi Đạo luật Việc làm năm 1946 và làm rõ hơn “nhiệm vụ kép” của Fed nhằm hỗ trợ tối đa việc làm bền vững và ổn định giá cả.

Đạo luật bãi bỏ quy định và kiểm soát tiền tệ của các tổ chức lưu ký năm 1980, trong số những điều khác, đã cấp quyền truy cập vào các khoản vay và dịch vụ thanh toán của Cục Dự trữ Liên bang cho các ngân hàng và các tổ chức lưu ký khác không phải là thành viên của Hệ thống Dự trữ Liên bang và yêu cầu Fed tính phí đối với dịch vụ mà nó cung cấp. Hơn nữa, đạo luật tìm cách trao cho Fed quyền kiểm soát tốt hơn đối với sự tăng trưởng nguồn cung tiền của quốc gia bằng cách buộc tất cả các ngân hàng phải tuân theo các yêu cầu dự trữ do Fed đặt ra.

Sự điều độ vĩ đại

Sau Đại lạm phát là một khoảng thời gian khoảng 20 năm thường được gọi là Đại điều tiết. So với thời kỳ Đại lạm phát, lạm phát thấp và ổn định, và những biến động trong hoạt động kinh tế là khiêm tốn. Bài tiểu luận, " Sự điều độ vĩ đại,” khám phá những lý do có thể giải thích tại sao hoạt động của nền kinh tế lại rất tốt trong giai đoạn này. Nó lưu ý rằng “giảm lạm phát và thiết lập sự ổn định giá cả cơ bản đã đặt nền móng cho Great Moderation.” Bài tiểu luận cũng chỉ ra những thay đổi về cấu trúc trong nền kinh tế và sự vắng mặt của những cú sốc lớn trong giai đoạn này. Fed cũng bắt đầu truyền đạt nhiều thông tin hơn tới công chúng về các hành động và cách tiếp cận chính sách tiền tệ của mình. Kể từ tháng 2 năm 1994, FOMC đã đưa ra một tuyên bố khi kết thúc mỗi cuộc họp của mình, sau đó là công bố biên bản cuộc họp vài tuần sau đó. Năm 2007, Ủy ban bắt đầu công bố bản tóm tắt hàng quý về các dự báo kinh tế của các thành viên FOMC, và kể từ năm 2011, chủ tịch thường xuyên tổ chức các cuộc họp báo sau các cuộc họp của FOMC để cung cấp thông tin về các cuộc thảo luận và quyết định được đưa ra tại cuộc họp. Như bài tiểu luận giải thích, tính minh bạch và thông tin liên lạc cao hơn có thể làm cho chính sách hiệu quả hơn và có lẽ góp phần vào sự ổn định kinh tế trong thời kỳ Đại ôn hòa.

 

Pháp luật quan trọng ảnh hưởng đến Fed và hệ thống tài chính trong kỷ nguyên Great Moderation bao gồm:

 

Đạo luật Cải tiến Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang năm 1991 (FDICIA). Được ban hành để đối phó với một số lượng lớn các ngân hàng và tổ chức tiết kiệm đổ vỡ trong những năm 1980, FDICIA nhằm mục đích bảo vệ hệ thống bảo hiểm tiền gửi liên bang bằng cách yêu cầu Fed và các cơ quan quản lý ngân hàng khác thực hiện “hành động khắc phục kịp thời” khi các ngân hàng trở nên yếu kém về tài chính và giải quyết ngân hàng đổ vỡ với chi phí thấp nhất cho quỹ bảo hiểm. Đạo luật này cũng hạn chế việc cho vay của Fed đối với các ngân hàng gặp khó khăn.

Đạo luật hiệu quả chi nhánh và ngân hàng liên bang Riegle-Neal năm 1994, cho phép các ngân hàng và công ty nắm giữ ngân hàng điều hành các chi nhánh trên toàn tiểu bang.

Đạo luật Hiện đại hóa Dịch vụ Tài chính Gramm-Leach-Bliley năm 1999, bãi bỏ phần lớn Đạo luật Glass-Steagall năm 1933 (một phần của Đạo luật Ngân hàng năm 1933 cấm các ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư kết hợp với nhau). Trong số các điều khoản khác, đạo luật đã tạo ra điều lệ công ty nắm giữ tài chính với Fed là cơ quan quản lý chính của các công ty nắm giữ tài chính.

Thanh toán bù trừ séc cho Đạo luật thế kỷ 21 năm 2003 (Séc 21), cho phép thu thập hầu hết séc bằng điện tử và tạo các bản sao giấy của mặt trước và mặt sau của séc một cách hợp pháp giống như séc gốc. Đạo luật này đã loại bỏ nhu cầu vận chuyển séc giữa các ngân hàng và do đó tăng tốc độ và hiệu quả của việc thu séc. Fed sau đó đã củng cố các hoạt động xử lý séc của mình và giảm mạnh việc làm và các nguồn lực dành cho việc xử lý séc tại các văn phòng của Ngân hàng Dự trữ.

Cuộc khủng hoảng tài chính lớn, suy thoái kinh tế và hậu quả

The Great Moderation kết thúc, hoặc có lẽ bị gián đoạn, khi một cuộc khủng hoảng tài chính lớn gây ra một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Bài tiểu luận, “ Cuộc Đại Suy Thoái và Hậu Quả Của Nó ,” giải thích rằng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008 bắt đầu khi các công ty và nhà đầu tư bắt đầu thua lỗ đối với các tài sản tài chính liên quan đến thế chấp nhà. Khi cuộc khủng hoảng lan rộng, một số công ty lớn đã trải qua tình trạng khó khăn tài chính nghiêm trọng và tình trạng hỗn loạn đã làm rung chuyển nhiều thị trường tài chính.

 

Fed đã thực hiện một số hành động để chống lại cuộc khủng hoảng và giảm bớt tác động của nó đối với nền kinh tế nói chung. Đầu tiên, nó nới lỏng các điều khoản về khoản vay chiết khấu và tạo ra các chương trình mới để khuyến khích các ngân hàng vay vốn để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của chính họ và của khách hàng. Tiếp theo, Fed đã sử dụng các cơ quan có thẩm quyền theo Mục 13(3) của Đạo luật Dự trữ Liên bang để tạo ra một số chương trình nhằm cung cấp thanh khoản cho các thị trường và công ty tài chính cụ thể. Cuối cùng, FOMC đã cắt giảm mục tiêu lãi suất quỹ liên bang xuống 0 một cách hiệu quả và sau đó bắt đầu một loạt các giao dịch mua quy mô lớn trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ và chứng khoán được thế chấp (thường được gọi là “nới lỏng định lượng” hoặc QE) để kích thích hoạt động kinh tế. Bất chấp những nỗ lực của Fed và Quốc hội, cuộc suy thoái 2007-2009 rất nghiêm trọng: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 4. 5% và tỷ lệ thất nghiệp tăng gấp đôi từ dưới 5% lên 10%. Quá trình phục hồi sau suy thoái, đặc biệt là phục hồi việc làm, cũng diễn ra chậm chạp. Để hỗ trợ phục hồi, FOMC đã duy trì chính sách tiền tệ có tính hỗ trợ cao, giữ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức 0 cho đến tháng 12 năm 2015.

 

Cũng như các cuộc khủng hoảng trước, Quốc hội đã đối phó với cuộc Đại khủng hoảng tài chính bằng các đạo luật tài chính sâu rộng. Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng và Cải cách Phố Wall Dodd-Frank năm 2010 kêu gọi vốn chặt chẽ hơn, quản lý rủi ro và các quy tắc khác đối với các công ty nắm giữ ngân hàng và các công ty khác mà thất bại có thể đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính Hoa Kỳ, đồng thời trao cho Fed nhiều quyền hơn để xem xét kỹ lưỡng. hoạt động của các công ty phi ngân hàng. Ngoài ra, đạo luật đã thành lập Hội đồng giám sát ổn định tài chính, trong đó chủ tịch Fed là thành viên, để giám sát hệ thống tài chính và xác định các công ty tài chính gây rủi ro hệ thống. Đạo luật cũng thành lập Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng,

 

Cuộc khủng hoảng COVID-19 và Fed

Cục Dự trữ Liên bang và quốc gia phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác vào năm 2020 bởi đại dịch COVID-19. Bất ổn thị trường tài chính bùng phát vào đầu tháng 3 khi đại dịch bắt đầu lan rộng khắp nước Mỹ. Fed đã hành động nhanh chóng. FOMC đã giảm mục tiêu lãi suất quỹ liên bang xuống 0 một cách hiệu quả và bắt đầu mua số lượng đáng kể trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp để cung cấp thanh khoản và đảm bảo hoạt động của thị trường. Làm việc với Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Hội đồng Thống đốc đã thiết lập một số chương trình để cung cấp vốn cho các thị trường tài chính cụ thể, bao gồm các chương trình trước đây đã được sử dụng trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính cũng như các chương trình mới. Phản ứng tích cực của Fed có khả năng ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính và hỗ trợ phục hồi sau một cuộc suy thoái nghiêm trọng nhưng rất ngắn. Hầu hết các chương trình đã bị chấm dứt vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021 do tình trạng khó khăn của thị trường tài chính phần lớn đã giảm bớt. Tuy nhiên, FOMC vẫn duy trì chính sách tiền tệ có tính hỗ trợ cao vào năm 2021 để khuyến khích sự phục hồi hơn nữa của nền kinh tế và theo quy định của khung chính sách mới được đưa ra vào giữa năm 2020.

 

Được viết vào ngày 13 tháng 9 năm 2021. Xem tuyên bố từ chối trách nhiệm .

 

chú thích

1 Các Ngân hàng Dự trữ cho vay trên cơ sở chiết khấu, tức là cho vay một khoản tiền nhỏ hơn số tiền nhận được từ ngân hàng thành viên khi khoản vay đáo hạn với chênh lệch được xác định bởi lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Dự trữ.

2 Thông tin về lịch sử và sự phát triển của Fedwire có sẵn từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York.

3 Martin, William McChesney, Jr. Phát biểu trước Nhóm New York của Hiệp hội Ngân hàng Đầu tư Hoa Kỳ , ngày 19 tháng 10 năm 1955, thông qua FRASER .

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là gì?

 

Trong thập kỷ qua, Fed đã giữ lãi suất ở mức thấp trong khi triển khai hàng nghìn tỷ đô la kích thích và mở rộng giám sát theo quy định. Giờ đây, ngân hàng trung ương đã trở lại tâm điểm trong cuộc chiến chống lạm phát.

Một nhân viên bảo vệ đi ngang qua hình ảnh của Cục Dự trữ Liên bang.

Một nhân viên bảo vệ đi ngang qua hình ảnh của Cục Dự trữ Liên bang. Kevin Lamarque/Reuters

ĐƯỢC VIẾT BỞI

James McBride , Anshu Siripurapu và Noah Berman

CẬP NHẬT

Cập nhật lần cuối ngày 8 tháng 11 năm 2022 3:00 chiều (EST)

   

Bản tóm tắt

Cục Dự trữ Liên bang là tổ chức kinh tế quyền lực nhất ở Hoa Kỳ. Nó chịu trách nhiệm quản lý chính sách tiền tệ và điều tiết hệ thống tài chính.

Nó thực hiện điều này bằng cách thiết lập lãi suất, tác động đến nguồn cung tiền trong nền kinh tế, và trong những năm gần đây, kiếm hàng nghìn tỷ đô la mua tài sản để thúc đẩy thị trường tài chính.

Đại dịch COVID-19 và hậu quả từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã thúc đẩy lạm phát đáng báo động, buộc Fed phải tăng mạnh lãi suất vào năm 2022.

Hệ thống ngân hàng trung ương Hoa Kỳ—Cục Dự trữ Liên bang, hay Fed—là tổ chức kinh tế quyền lực nhất ở Hoa Kỳ, có lẽ là trên thế giới. Trách nhiệm cốt lõi của nó bao gồm thiết lập lãi suất, quản lý nguồn cung tiền và điều tiết thị trường tài chính. Nó cũng đóng vai trò là người cho vay cuối cùng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, như đã được chứng minh trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đại dịch COVID-19. Sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào năm 2022 và giá năng lượng tăng vọt sau đó, ngân hàng trung ương đã phải vật lộn với việc làm thế nào để kìm hãm lạm phát nhanh chóng mà không làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế.

 

Với quyền hạn to lớn của mình, Fed không lạ gì với những tranh cãi. Một số nhà kinh tế đã lập luận rằng các chính sách tích cực của nó có nguy cơ gây ra lạm phát và bong bóng tài sản, trong khi những người khác cảm thấy sự hỗ trợ của Fed đối với thị trường tài chính ủng hộ các doanh nghiệp lớn hơn là người lao động. Ngân hàng trung ương cũng là một trong những cơ quan chính phủ Hoa Kỳ độc lập nhất về mặt chính trị, từ lâu đã gây căng thẳng với các nhà lập pháp và tổng thống.

 

Fed làm gì?

Trong phần lớn thế kỷ 19, Hoa Kỳ không có ngân hàng trung ương nào đóng vai trò là người cho vay cuối cùng, khiến đất nước dễ bị tổn thương trước hàng loạt cơn hoảng loạn tài chính và hoạt động rút tiền của ngân hàng. Đáp lại, Quốc hội đã thông qua—và Tổng thống Woodrow Wilson đã ký thành luật—Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913, tạo ra Hệ thống Dự trữ Liên bang gồm mười hai ngân hàng khu vực công-tư. Fed New York, cơ quan chịu trách nhiệm về trung tâm đời sống tài chính của quốc gia, từ lâu đã được coi là đứng đầu trong số các cơ quan bình đẳng. Nó điều hành các bàn giao dịch của Fed, giúp điều chỉnh Phố Wall và giám sát nhóm tài sản lớn nhất.

 

Cục dự trữ liên bang

Mỗi quận trong số mười hai quận có một ngân hàng chính, ngân hàng lớn nhất trong số đó là Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Các quận được xác định bằng số của chúng và thành phố nơi đặt ngân hàng chính.

Bản đồ 12 quận của Cục Dự trữ Liên bang

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

số 8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

Boston

 

Newyork

 

Philadelphia

 

Cleveland

 

Richmond

 

Atlanta

 

Chicago

 

Thánh Louis

 

Minneapolis

 

Thành phố Kansas

 

dalas

 

San Francisco

 

9

 

1

 

2

 

3

 

7

 

12

 

4

 

10

 

trụ sở quốc gia

 

5

 

số 8

 

Washington DC

 

6

 

11

 

Bao gồm trong quận 12

 

Nguồn:   Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ; Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Thành phố Kansas.

Ngày nay, Fed được giao nhiệm vụ quản lý chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, điều chỉnh các công ty nắm giữ ngân hàng và các ngân hàng thành viên khác, đồng thời giám sát rủi ro hệ thống trong hệ thống tài chính. Hội đồng Thống đốc gồm bảy thành viên, cơ quan quyền lực của hệ thống, có trụ sở tại Washington, DC và hiện do Chủ tịch Fed Jerome Powell lãnh đạo. Mỗi thành viên được tổng thống bổ nhiệm với nhiệm kỳ mười bốn năm, tùy thuộc vào sự xác nhận của Thượng viện. Hội đồng Thống đốc là một phần của hội đồng lớn hơn, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) , bao gồm năm trong số mười hai chủ tịch ngân hàng khu vực trên cơ sở luân phiên. FOMC chịu trách nhiệm đặt mục tiêu lãi suất và quản lý nguồn cung tiền.

 

Trong lịch sử, Fed đã được thúc đẩy bởi một nhiệm vụ kép: thứ nhất, để duy trì mức giá ổn định, và thứ hai, để đạt được toàn dụng lao động. Giá cả ổn định trong thời gian dài được đặc trưng bởi mục tiêu lạm phát hàng năm là 2%, cho đến khi ngân hàng thông báo vào tháng 8 năm 2020 rằng họ sẽ bắt đầu chấp nhận các giai đoạn lạm phát cao hơn để bù đắp cho các giai đoạn lạm phát thấp hơn. Định nghĩa về việc làm đầy đủ được các nhà kinh tế tranh luận nhưng thường được coi là có nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp khoảng 4 hoặc 5 phần trăm.

 

Tóm tắt tin tức hàng ngày

Bản tóm tắt các diễn biến tin tức toàn cầu với phân tích CFR được gửi đến hộp thư đến của bạn mỗi sáng. Hầu hết các ngày trong tuần.

Địa chỉ email

Xem tất cả các bản tin >

Để thực hiện nhiệm vụ của mình, đòn bẩy quan trọng nhất của Fed là mua hoặc bán trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ trên thị trường mở để tác động đến dự trữ ngân hàng và lãi suất. Ví dụ, việc mua trái phiếu của Fed đưa thêm tiền vào hệ thống tài chính và do đó làm giảm chi phí đi vay. Đồng thời, Fed cũng có thể cho các ngân hàng thương mại vay với mức lãi suất mà họ ấn định (được gọi là lãi suất chiết khấu) để tăng cung tiền.

 

CÓ LIÊN QUAN

Fed đối phó với cuộc khủng hoảng coronavirus như thế nào?

của Brad W. Setser

Fed Excitement Mounts: Chờ đợi Jackson Hole

của Roger W. Ferguson Jr.

Chủ tịch Fed làm gì?

Rất ít quan chức ở Washington được hưởng quyền lực và quyền tự chủ của chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Họ đóng vai trò là người phát ngôn của ngân hàng trung ương, đàm phán với cơ quan điều hành và Quốc hội, đồng thời kiểm soát chương trình nghị sự của hội đồng quản trị và các cuộc họp của FOMC. Các nhà phân tích và nhà đầu tư lắng nghe từng lời của chủ tịch, và thị trường phản ứng ngay lập tức với những manh mối mờ nhạt nhất về chính sách lãi suất.

 

Chủ tịch do tổng thống bổ nhiệm và Fed, cơ quan kiểm soát ngân sách của chính mình, hầu như độc lập với các quyết định bất chợt của Quốc hội. Sau khi được xác nhận, chủ tịch Fed phần lớn không nằm trong tầm kiểm soát của Nhà Trắng; không có cơ chế nào được chấp nhận để tổng thống loại bỏ chúng và về mặt pháp lý, người ta không chắc chắn liệu một người có thể làm như vậy hay không. 

 

Các ghế gần đây của Fed bao gồm:

 

Paul Volcker, 1979 – 1987 . Được Tổng thống Jimmy Carter bổ nhiệm, Volcker, trước đây là người đứng đầu Fed New York, đã tiếp quản vào thời điểm lạm phát hai con số và tăng trưởng chậm, được gọi là “lạm phát đình đốn”. Để chống lại lạm phát, ông đã hạn chế nguồn cung tiền trong nền kinh tế, đẩy lãi suất lên mức cao nhất trong lịch sử, lên tới 20%. Trong khi kết quả trước mắt là suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp cao, nhiều nhà kinh tế cho rằng “liệu ​​pháp sốc” này đã tạo tiền đề cho sự bùng nổ kinh tế của đất nước những năm 1980. Tổng thống Ronald Reagan thay thế Volcker vào năm 1987 sau những bất đồng về nợ Mỹ ngày càng tăng, lãi suất cao và quy định tài chính.

 

Alan Greenspan, 1987 – 2006 . Reagan bổ nhiệm Greenspan, một nhà kinh tế và cựu cố vấn Nhà Trắng, người sẽ tiếp tục phục vụ năm nhiệm kỳ với tư cách là chủ tịch Fed dưới bốn đời tổng thống khác nhau. Là một người ưa chuộng lạm phát nổi tiếng và hoài nghi các quy định của chính phủ, ông thường được ghi nhận là người đã dẫn dắt nền kinh tế Hoa Kỳ trong quá trình mở rộng kéo dài suốt những năm 1990. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhiều chuyên gia cũng chỉ trích ông vì đã làm rất ít để điều chỉnh các sản phẩm tài chính mới đầy rủi ro và để bong bóng nhà đất hình thành.

 

Ben Bernanke, 2006 – 2014 . Được Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm, hai nhiệm kỳ của Bernanke kéo dài trong những năm tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng năm 2008 và hậu quả của nó, được gọi là Đại suy thoái. Phản ứng tích cực của ông bao gồm cắt giảm lãi suất xuống 0, hỗ trợ các tổ chức tài chính trên bờ vực sụp đổ và bơm hàng nghìn tỷ đô la vào thị trường tài chính để hỗ trợ thanh khoản và cho vay. Tổng thống Barack Obama đã tái bổ nhiệm Bernanke vào nhiệm kỳ thứ hai, công nhận ông đã tránh được sự sụp đổ kinh tế hoàn toàn.

Janet Yellen, 2014 – 2018 . Sau khi Bernanke tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2013, Obama đã chọn Yellen, một nhà kinh tế học được đào tạo tại Yale và là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu ngân hàng trung ương Hoa Kỳ. Trước khi trở thành chủ tịch, Yellen đã đưa ra những cảnh báo sớm về sự sụp đổ của thị trường nhà ở và thúc đẩy chính sách tiền tệ tích cực hơn để giảm tỷ lệ thất nghiệp. Trong nhiệm kỳ của mình, khi Hoa Kỳ chứng kiến ​​sự phục hồi của thị trường lao động, Yellen đã chứng kiến ​​đợt tăng lãi suất đầu tiên trong gần một thập kỷ.

Jerome Powell, 2018 – Hiện tại . Các tổng thống mới hầu như luôn tái bổ nhiệm chủ tịch Fed đương nhiệm sang nhiệm kỳ thứ hai, bất kể đảng phái nào. Nhưng sau khi nhiệm kỳ đầu tiên của Yellen kết thúc vào tháng 2 năm 2018, Trump đã thay thế bà bằng Powell, một doanh nhân, nhà tài chính và là thống đốc Fed đương nhiệm. Mặc dù Trump đã chỉ trích các chính sách “tiền dễ dãi” của Yellen trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông, nhưng ban đầu, Powell đã làm theo kế hoạch chi tiết của bà để tăng lãi suất một cách từ từ. Tuy nhiên, giống như Trump, Powell tỏ ra hoài nghi hơn về một số quy định của Fed, đặc biệt là đối với các ngân hàng nhỏ hơn đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn sau cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, Trump liên tục đe dọađể sa thải Powell, cáo buộc rằng ông đã không làm đủ để hỗ trợ nền kinh tế. Tổng thống Joe Biden đã tái bổ nhiệm Powell vào năm 2022, người đã đối mặt với lạm phát gia tăng bằng cách tăng lãi suất lên mức cao nhất trong mười lăm năm.

Vai trò điều tiết của Fed đã phát triển như thế nào?

Phạm vi quản lý của Fed được mở rộng đều đặn trong suốt những năm 1990. Ngành ngân hàng Hoa Kỳ đã thay đổi đáng kể theo luật năm 1999 hợp pháp hóa việc sáp nhập các tổ chức chứng khoán, bảo hiểm và ngân hàng, đồng thời cho phép các ngân hàng kết hợp các hoạt động bán lẻ và đầu tư. Hai chức năng này trước đây đã được tách ra theo Đạo luật Glass-Steagall năm 1933 . Những thay đổi này cũng khiến Fed chịu trách nhiệm đảm bảo khả năng thanh toán của các ngân hàng bằng cách thực thi các điều khoản như yêu cầu về vốn tối thiểu, bảo vệ người tiêu dùng, luật chống độc quyền và chính sách chống rửa tiền.

Cuộc khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ , mở rộng thành cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu từ năm 2008, làm nổi bật rủi ro hệ thống tiềm ẩn trong hệ thống tài chính và đặt ra câu hỏi về sự giám sát của Fed. Một số nhà kinh tế chỉ ra rằng việc bãi bỏ Glass-Steagall nói riêng là phát súng khởi đầu cho một “ cuộc đua xuống đáy ” giữa các cơ quan quản lý tài chính, cho phép các tổ chức “quá lớn để sụp đổ” chấp nhận mức độ rủi ro nguy hiểm. Khi nhiều tài sản trở nên “độc hại”, đặc biệt là các loại chứng khoán mới dựa trên các khoản cho vay mua nhà đầy rủi ro, chính phủ liên bang buộc phải can thiệp với hàng nghìn tỷ đô la tiền cứu trợ để ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống tài chính.

 

Mốc Thời Gian

Khủng hoảng tài chính Mỹ

1992-2018

Xem Dòng Thời Gian

 

Sau đó, cuộc tranh luận vẫn tiếp tục về việc những thay đổi về quy định và chính sách tiền tệ đã tạo ra các điều kiện cho cuộc khủng hoảng như thế nào. Ngoài việc bãi bỏ Glass-Steagall, các cơ quan quản lý vào đầu những năm 2000 cũng cho phép các ngân hàng nhận các khoản nợ chưa từng có. Bernanke đã đổ lỗi cho tình trạng nợ nần chồng chất, quy định lỏng lẻo của chính phủ và những lỗ hổng trong việc giám sát các ngân hàng quá lớn khó có thể phá sản là nguyên nhân dẫn đến thảm họa này.

Ngoài ra, một số nhà phê bình đổ lỗi cho chính sách lãi suất thấp kéo dài của Fed đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng. Nhiều nhà kinh tế đánh giá chính sách của Fed theo cái gọi là quy tắc Taylor, được xây dựng bởi nhà kinh tế John Taylor của Stanford, nói rằng nên tăng lãi suất khi lạm phát hoặc tỷ lệ việc làm cao. Taylor và những người khác đã lập luận rằng quyết định giữ lãi suất thấp trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế của Chủ tịch Fed Greenspan đã giúp tạo ra bong bóng nhà đất bằng cách khiến các khoản vay mua nhà trở nên cực kỳ rẻ và khuyến khích nhiều người vay nợ vượt quá khả năng của họ. Greenspan cho rằng chính sách này xuất phát từ niềm tin của ông rằng nền kinh tế Mỹ phải đối mặt với nguy cơ giảm phát, hoặc giá cả sụt giảm, do nguồn cung tín dụng bị thắt chặt.

Fed đã đối phó với cuộc Đại suy thoái như thế nào?

Giống như các ngân hàng trung ương khác trên thế giới, Fed ngay lập tức cắt giảm lãi suất để thúc đẩy hoạt động cho vay và các hoạt động kinh tế khác. Đến cuối năm 2008, nó giảm lãi suất xuống gần bằng 0, giữ nguyên lãi suất cho đến năm 2015. Không giống như một số ngân hàng trung ương khác, bao gồm cả Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Fed quyết định không áp dụng lãi suất âm . Họ cho rằng một động thái như vậy - về cơ bản là tính phí các ngân hàng giữ tiền của họ với Fed để khuyến khích họ cho vay - dường như không có nhiều tác dụng.

 

Tuy nhiên, Fed đã theo đuổi một chính sách không chính thống khác, được gọi là nới lỏng định lượng, hay QE, đề cập đến việc mua tài sản quy mô lớn, bao gồm trái phiếu kho bạc, chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp và các khoản nợ khác. Từ năm 2008 đến 2014, bảng cân đối kế toán của Fed tăng vọt từ khoảng 900 tỷ USD lên hơn 4,5 nghìn tỷ USD khi ngân hàng trung ương tung ra nhiều đợt mua tài sản.

 

 

Mục tiêu của QE là thúc đẩy hơn nữa hoạt động cho vay khi tất cả các công cụ chính sách tiền tệ khác đã được sử dụng tối đa. Điều này được cho là hoạt động theo nhiều cách: bằng cách loại bỏ tài sản xấu khỏi bảng cân đối kế toán của ngân hàng, bằng cách tăng đáng kể nguồn cung tiền cho vay và bằng cách báo hiệu cho các ngân hàng và nhà đầu tư rằng Fed cam kết thực hiện bất kỳ bước cần thiết nào để khôi phục lại sự phát triển.

 

Động thái này không phải là không có những chỉ trích, vì  một số nhà kinh tế lo ngại  việc tăng cung tiền như vậy sẽ gây ra lạm phát ngoài tầm kiểm soát. Nhiều người cũng lập luận rằng việc nới lỏng tiền tệ bổ sung sẽ có tác dụng rất ít vào thời điểm nhu cầu thấp trong nền kinh tế.

 

Các nhà kinh tế vẫn tranh luận về kết quả của QE sau cuộc suy thoái. Các quan chức Fed và những người khác nói rằng nó giúp ổn định nền kinh tế , tăng cường cho vay và thúc đẩy việc làm. Các chuyên gia khác gọi chính sách này là đáng thất vọng , lưu ý đến sự phục hồi chậm chạp trong lịch sử của Hoa Kỳ và gợi ý rằng nó tạo tiền đề cho các điều kiện lạm phát sau đại dịch. Vẫn còn những lo ngại rằng việc giảm dần hoặc “giảm dần”, việc mua tài sản của Fed đã góp phần gây ra sự bất ổn của thị trường — dẫn đến một số cái gọi là “ cơn thịnh nộ giảm dần .”

 

Sau năm 2014, với việc tăng trưởng của Hoa Kỳ phục hồi và tỷ lệ thất nghiệp giảm, Fed đã tìm cách trở lại hoạt động bình thường. Việc mua QE đã kết thúc vào năm 2014, mặc dù Fed đã không bắt đầu thu hẹp dần bảng cân đối kế toán cho đến năm 2017. Fed cũng bắt đầu tăng dần lãi suất bắt đầu từ tháng 12 năm 2015, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2006.

 

Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị gián đoạn vào năm 2019, khi Fed bắt đầu lo lắng về việc tăng trưởng toàn cầu chậm lại và căng thẳng thương mại gia tăng . Vào tháng 7 năm 2019, Powell thông báo rằng ông sẽ cắt giảm lãi suất, vốn đã đạt mức 2,5% và một số lần cắt giảm khác tiếp theo trong năm đó. Đồng thời, Fed lại bắt đầu mua tài sản , với tốc độ 60 tỷ đô la mỗi tháng, trong nỗ lực xoa dịu thị trường tài chính đầy biến động.

 

Dodd-Frank đã làm gì?

Sau cuộc khủng hoảng tài chính, Quốc hội đã thông qua một bộ quy định mới, Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng và Cải cách Phố Wall Dodd-Frank năm 2010 . Đạo luật tìm cách giảm rủi ro hệ thống thông qua một loạt các chính sách, bao gồm các giới hạn mới đối với giao dịch phái sinh, giám sát chặt chẽ hơn các ngân hàng và bảo vệ người tiêu dùng nhiều hơn. Một kế hoạch quan trọng là cái gọi là Quy tắc Volcker, được đặt theo tên của cựu chủ tịch Fed, cấm các ngân hàng được liên bang hậu thuẫn thực hiện giao dịch tự doanh hoặc đặt cược rủi ro bằng tiền của người gửi tiền.

 

Dodd-Frank đã giới thiệu về cơ bản nhiệm vụ chính thức thứ ba đối với Fed, bên cạnh các mục tiêu lạm phát và việc làm, bằng cách mở rộng sự giám sát của cơ quan này đối với hệ thống tài chính. Nó làm được điều đó một phần nhờ sự tham gia của Fed vào Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính mới được thành lập , hội đồng này xác định các rủi ro đối với hệ thống và áp đặt các quy định mới khi cần thiết.

 

Fed hiện cũng chịu trách nhiệm theo dõi chặt chẽ hơn khả năng thanh toán của các ngân hàng, để đảm bảo họ có đủ dự trữ để tồn tại trong một cuộc suy thoái lớn khác. Tất cả các công ty tài chính đủ lớn để gây rủi ro cho nền kinh tế rộng lớn hơn—được gọi là “các tổ chức tài chính quan trọng trong hệ thống”—được đánh giá hàng năm bằng cái gọi là “bài kiểm tra căng thẳng” mô phỏng các điều kiện của một cuộc khủng hoảng kinh tế. Các chính sách này cùng nhau thể hiện sự củng cố giám sát ở Washington—trước đây, các ngân hàng dự trữ khu vực và đặc biệt là Fed New York đã đi đầu trong việc điều tiết các ngân hàng trong lãnh thổ của họ.

 

Fed đã phản ứng thế nào với lạm phát sau đại dịch?

Bắt đầu từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 nổi lên như một sự gián đoạn kinh tế sánh ngang với cuộc khủng hoảng năm 2008. Tháng 3 năm đó, Fed đã phản ứng bằng cách ngay lập tức quay trở lại tình trạng khẩn cấp — cắt giảm lãi suất xuống 0 và công bố một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy thị trường và bơm tiền vào hệ thống tài chính — và đến mùa hè năm 2022, bảng cân đối kế toán của Fed đã tăng gấp đôi lên mức cao kỷ lục gần 9 nghìn tỷ đô la. Với phản ứng tích cực của Fed và kích thích tài chính chưa từng có, sự phục hồi kinh tế nhanh hơn nhiều so với sau cuộc Đại suy thoái. Tuy nhiên, với chuỗi cung ứng vẫn gầm gừvà giá năng lượng toàn cầu tăng vọt sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch đã đi kèm với tỷ lệ lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ. Môi trường lạm phát này đã khiến Fed cố gắng kìm hãm nền kinh tế bằng cách tăng lãi suất.

 

Các quan chức Fed ban đầu cho rằng lạm phát cao hơn chỉ là tạm thời. Nhưng khi giá cao hơn vẫn tiếp tục, họ bắt đầu tăng lãi suất vào năm 2022 với tốc độ nhanh nhất kể từ những năm 1980. Đến tháng 11, Fed đã tăng lãi suất sáu lần, và nhiều đợt tăng nữa dường như sắp diễn ra. Với việc lạm phát không có dấu hiệu chậm lại, các nhà kinh tế đã tranh luận về cách tiếp cận của Fed: Nhiều người cho rằng tốc độ tăng lãi suất chậm lại làm tăng nguy cơ người tiêu dùng sẽ chấp nhận mức giá cao hơn vĩnh viễn, trong khi những người khác lo ngại rằng việc đánh bại lạm phát bằng việc tăng lãi suất sẽ phải trả giá bằng một cuộc suy thoái hoặc quay trở lại lạm phát đình đốn.

 

Đồng thời, các hành động của Fed đã gây tiếng vang vượt ra ngoài nền kinh tế Mỹ. Việc thắt chặt liên tục của nó đã gây áp lực lên các ngân hàng trung ương khác phải tăng lãi suất để ngăn đồng tiền của họ giảm giá hơn nữa so với đồng đô la Mỹ đang tăng mạnh, Brad W. Setser của CFR , một cựu quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ, viết. Kết quả là cái mà Setser gọi là một cuộc chiến tranh tiền tệ đảo ngược khiến cho việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên và các nguồn cung cấp năng lượng khác - vốn đã ở mức cao sau các lệnh trừng phạt rộng rãi của châu Âu đối với dầu mỏ và khí đốt của Nga - thậm chí còn trở nên đắt đỏ hơn.

 

Sebastian Mallaby của CFR gọi những thập kỷ vừa qua với lãi suất thấp và lạm phát thấp là “ thời đại của đồng tiền ma thuật .” Với điều ngược lại hiện đang xảy ra – lãi suất cao và lạm phát cao – Fed có thể được phục vụ tốt hơn với mục tiêu lạm phát cao hơn mức 2% trong lịch sử, ông viết trên tờ Washington Post . Trong khi Fed cố gắng giảm lạm phát, Mallaby lập luận, tiền ma thuật “không cần bàn cãi”.

 

Tài nguyên được đề xuất

Brad W. Setser của CFR xem xét lạm phát đã tạo ra thời điểm nguy hiểm như thế nào đối với các ngân hàng trung ương .

 

Roger W. Ferguson Jr. của CFR phá vỡ cuộc tranh luận về lạm phát trong phần Tóm tắt này.

 

Đối với vấn đề đối ngoại , Sebastian Mallaby của CFR mô tả sự kết thúc của tiền ma thuật .

 

Báo cáo của Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội này giải thích cách Cục Dự trữ Liên bang thực hiện chính sách tiền tệ [PDF].

 

Chuyên gia kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Jane E. Ihrig và cựu chuyên gia kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Ellen E. Meade và Gretchen C. Weinbach phân tích bản chất đang thay đổi [PDF] của quá trình hoạch định chính sách của Fed.

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIETNAMESE COMMANDOS

 1. Một Trang Lịch Sử

 2. Viết Lại Lịch Sử  Video

 3. Secret Army Secret War Video

 4. Đứng Đầu Ngọn Gió Video

 5. Con Người Bất Khuất Video

 6. Dấu Chân Biệt Kích Video

 7. Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

 8. Huyền thoại về:"Những người lính một thời bị lãng quên" Kim Âu

 9. Phản Bội Kim Âu

 10. Tiếng Nói Công Lý Kim Âu

 11. Vietnam’s ‘Lost Commandos’ Gain Recognition in Senate

 12. President Unit Citation at Fort Bragg

 13. Vietnamese Commando never knew U.S. declared him dead

 14. Back from the dead

 15. Bill of Compensation

 16. Miami! Gian Hùng Lộ Mặt  Kim Âu 

 17. Honoring Vietnamese Commandos

 18. Honoring South Vietnamese Army

 19. Vietnamese Commandos Win Last Battle

 20. Uncommon Betrayal

 21. Go to congress

 22. Trong Giòng Lịch Sử Kim Âu

 23. Oplan 21 Kim Âu

 24. Biệt Kích Gỉa, Biệt Kích Thật Kim Âu

 25. Xuyên Tạc Lịch Sử Kim Âu

 26. Cảm Nghĩ Đầu Xuân (2011)

 27. Những Tên Miệng Hùm Gan Sứa Kim Âu

 28. Loretta Sanchez Không Hề Gian Dối Kim Âu

 29. Ăn Qủa Nhớ Kẻ Trồng Cây Kim Âu

 30. The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.

 31. Lá Thư Tự Thú

 32. Người Tù Kiệt Xuất

 33. Hồi Chuông Báo Tử I

 34. Hồi Chuông Báo Tử II

 35. Hồi Chuông Báo Tử III

 36. Hồi Chuông Báo Tử IV

 37. Thư Trả Lời Mai Nhuệ Anh

 38. Thánh Nhân Vô Phí Vật

 39. Đặc Biệt Cho Nhóm 10%

 40. Phân Định Chính Tà

 41. Phân Ðịnh Chính Tà 1

 42. Phân Ðịnh Chính Tà 2

 43. Phân Ðịnh Chính Tà 3

 44. Hư Danh - Hư Cấu

 45. Kim Âu Trả Lời Phỏng Vấn Hồng Phúc

 46. Hồng Phúc Phỏng Vấn Tourison. Lê Ngung

 47. Sư Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

 48. Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm

 49. Nguyên Uỷ Một Vụ Kiện

 50. Trả Lời Câu Hỏi Của Một Vi Hữu


 

 

Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn * Một Trang Lịch Sử

Vietnamese Commandos' History * Vietnamese Commandos vs US Government * Lost Army Commandos

Bill of Compensation * Never forget * Viết Lại Lịch Sử  Video * Secret Army Secret War Video

Đứng Đầu Ngọn Gió Video * Con Người Bất Khuất Video * Dấu Chân Biệt Kích Video * Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.* Gulf of Tonkin Incident * Pentagon Bạch Hóa * The heart of a boy

U.S Debt Clock * Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton * None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) * Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

The World Order Eustace Mullin * Trăm Việt trên vùng định mệnh * Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis * Lyndon Baines Johnson Library Musuem

Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn * Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

Nghi Thức Ngoại Giao * Lễ Nghi Quân Cách * Sắc lệnh Cờ Vàng * Quốc Tế Cộng Sản

How Does a Bill Become Law? * New World Order * Diplomacy Protocol. PDF

The World Order Eustace Mullin * Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

Vietnam War Document * American Policy in Vietnam

Foreign Relations Vietnam Volum-1 * The Pentagon Papers * Pentagon Papers Archives

Vietnam and Southeast Asia Doc * Vietnam War Bibliogaphy * Công Ước LHQ về Luật Biển

CIA and NGOs * CIA And The Generals * CIA And The House Of Ngo * Global Slavery

Politics of Southeast Asia * Bên Giòng Lịch Sử

Dấu Binh Lửa * Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

Bách Việt  * Lược Sử Thích Ca  * Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

Douglas Mac Arthur 1962 * Douglas Mac Arthur 1951 * John Hanson, President of the Continental Congress

Phương Pháp Biện Luận * Build your knowledge

To be good writer * Ca Dao -Tục Ngữ * Chùa Bái Đính * Hán Việt

Top 10 Crime Rates  * Lever Act * Espionage Act 1917 * Indochina War * Postdam * Selective Service Act

War Labor Board * War of Industries * War Production Board * WWII Weapon * Supply Enemy * Wold War II * OSS

Richest of The World * Truman Committee   * World Population * World Debt * US Debt Clock *

An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email * Public Holiday * Funny National Days

Oil Clock * GlobalResearch * Realworldorder * Thirdworldtraveler * Thrivemovement *Prisonplanet.com *Infowars

Rally protest *Sơ Lược VềThuyền Nhân  *The Vietnamese Population in USA *Lam vs Ngo

VietUni * Funny National Days  * 1DayNotes   

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 


 

 

MINH THỊ

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA MÌNH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LÃNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ GÌN DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐÃI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI HÒA VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

CNBC .Fox .FoxAtl .OAN .CBS .CNN .VTV

.WhiteHouse .NationalArchives .FedReBank

.Fed Register .Congr Record .History .CBO

.US Gov .CongRecord .C-SPAN .CFR .RedState

.VideosLibrary .NationalPriProject .Verge .Fee

.JudicialWatch .FRUS .WorldTribune .Slate

.Conspiracy .GloPolicy .Energy .CDP .Archive

.AkdartvInvestors .DeepState .ScieceDirect

.NatReview .Hill .Dailly .StateNation .WND

-RealClearPolitics .Zegnet .LawNews .NYPost

.SourceIntel .Intelnews .Reuter .AP .QZ .NewAme

.GloSec .GloIntel .GloResearch .GloPolitics

.Infowar .TownHall .Commieblaster .Examiner

.MediaBFCheck .FactReport .PolitiFact .IDEAL

.MediaCheck .Fact .Snopes .MediaMatters

.Diplomat .News Link .Newsweek .Salon

.OpenSecret .Sunlight .Pol Critique .EpochTim

.N.W.Order .Illuminatti News.GlobalElite

.NewMax .CNS .DailyStorm .F.Policy .Whale

.Observe .Ame Progress .Fai .City .BusInsider 

.Guardian .Political Insider .Law .Media .Above

.SourWatch .Wikileaks .Federalist .Ramussen

.Online Books .Breibart .Interceipt .PRWatch

.AmFreePress .Politico .Atlantic .PBS .WSWS

.N PublicRadio .ForeignTrade .Brookings .WTimes

.FAS .Millenium .Investors .ZeroHedge .DailySign

.Propublica .Inter Investigate .Intelligent Media  

.Russia News .Tass Defense .Russia Militaty

.Scien&Tech .ACLU .Veteran .Gateway. DeepState

.Open Culture .Syndicate .Capital .Commodity

.DeepStateJournal .Create .Research .XinHua

.Nghiên Cứu QT .NCBiển Đông .Triết Chính Trị

.TVQG1 .TVQG .TVPG .BKVN .TVHoa Sen

.Ca Dao .HVCông Dân .HVNG .DấuHiệuThờiĐại

.BảoTàngLS.NghiênCứuLS .Nhân Quyền.Sài Gòn Báo

.Thời Đại.Văn Hiến .Sách Hiếm.Hợp Lưu  

.Sức Khỏe .Vatican .Catholic .TS KhoaHọc

.KH.TV .Đại Kỷ Nguyên .Tinh Hoa .Danh Ngôn

.Viễn Đông .Người Việt.Việt Báo.Quán Văn

.TCCS .Việt Thức .Việt List .Việt Mỹ .Xây Dựng

.Phi Dũng .Hoa Vô Ưu.ChúngTa .Eurasia.

.NVSeatle .CaliToday .NVR .Phê Bình .

.Việt Luận .Nam Úc .Người Dân .Buddhism

.Tiền Phong .Xã Luận .VTV .HTV .Trí Thức

.Dân Trí .Tuổi Trẻ .Express .Tấm Gương

.Lao Động .Thanh Niên .Tiền Phong .MTG

.Echo .Sài Gòn .Luật Khoa .Văn Nghệ .SOTT

.ĐCS .Bắc Bộ Phủ .Ng.TDũng .Ba Sàm .CafeVN

.Văn Học .Điện Ảnh .VTC .Cục Lưu Trữ .SoHa

.ST/HTV .Thống Kê .Điều Ngự .VNM .Bình Dân

.Đà Lạt * Vấn Đề * Kẻ Sĩ * Lịch Sử *.Trái Chiều

.Tác Phẩm * Khào  Cứu * Dịch Thuật * Tự Điển *