MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.(1)

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. January/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongRecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v ConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

v NatReviewv Hillv DaillyvStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v SourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v FASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

 

 

 

Không ǵ nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 Văn Học Và Chính Trị

Trường hợp nhà văn Nằm Vùng “A. Pazzi” Vũ Hạnh (1)

 

 

 

 

 

Khi tôi đọc bài viết ngắn của nhà văn “nằm vùng” (2) Vũ Hạnh (3) Văn Hóa Văn Nghệ Đâu là tiêu chí của người xuất bản?. Tôi có cảm tưởng đang đọc một bài viết của một thứ Công an văn nghệ thời 1975 như Trần Trọng Đăng Đàn, Khắc Thành, Vũ Đức Phúc, Thạch Phương, Trần Hữu Tá, Phan Đắc Lập, Lữ Phương, Trần Văn Giàu, Lê Đ́nh Ky, Thái Kế Toại với những nhan đề sắt máu như: Nọc độc Văn học thực dân mới, Cuộc xâm lăng về văn hóa và tư tưởng của Đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt Nam, Những tên biệt kích của chủ nghĩa thực dân mới trên trên mặt trận văn hóa tư tưởng, Tiếp tục đấu tranh xóa bỏ tàn dư Văn hóa mới … 

Không, Vũ Hạnh, nhà văn nằm vùng vẫn thế. Độ lùi thời gian trên 30 năm, sau 1975 có vẻ như đă không thay đổi ǵ trong cách nh́n, cách đánh giá Văn học miền Nam. 

Của cải miền Nam mất hết, cuối cùng cái c̣n lại chỉ là sách, là cái sản phẩm tinh thần ấy. Sự thách đố chung cục là các ông đă làm ǵ được để phá sạch nó? 

Vũ Hạnh muốm đóng vai Tố Hữu? Trễ rồi và cũng lỗi thời, lạc điệu rồi. Thời của Nhân Văn giai phẩm đă qua lâu rồi. Nay nếu c̣n điều ǵ đáng ghi nhận là Bài học t́nh người giữa Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến. Hai kẻ đối đầu như kẻ thù, đều làm mật vụ, thứ chó sói cô đơn lone wolf. Vậy mà c̣n đủ cái ḷng nhân vào phút chót giúp Trần Kim Tuyến ra đi trót lọt. Tấm gương cho Vũ Hạnh. Trong hồi kư trên Gác bút của Nguyễn Thụy Long cũng có gián tiếp nói đến cách hành xử tử tế của Huỳnh Bá Thành đối với ông. Và nhất là trong Hội trí thức yêu nước, nhiều nhà văn lănh đạo “mới” đă âm thầm giúp đỡ những nhà văn bị đi học tập chút tiền, khi bao gạo sống qua cơn bĩ cực. Điều này hỏi anh Thế Uyên chắc rơ hơn. 

Vũ Hạnh đă sống ở miền Nam, đă được hầu hết bạn bè nhà văn giúp đỡ tiền bạc, nhất là bao che để ông thoát cảnh tù tội dăm lần bảy lượt. 

Ông mau quên quá. Đă đến lúc, phải tạ tội với dân chủ và tự do ở miền Nam rồi.

 

Trần Nghi Hoàng trong bài viết: Vũ Hạnh và con đường thứ ba của Dương Nghiễm Mậu đă không ngần ngại gán cho bài viết của Vũ Hạnh hai chữ “đấu tố”, sặc mùi đấu tranh giai cấp không thua ǵ các “văn công” đă đấu tố nhóm Nhân Văn giai phẩm hơn 50 năm về trước. Một độc giả lấy bút hiệu Trẻ sơ sinh trong bài: Đúng, lịch sử không thể lập lờ có lời thưa như sau:

Song đọc những lời “sâu nặng” của Bác trên báo Đảng th́ trẻ sơ sinh thực sự giật ḿnh. Bác ngạc nhiên trước bài viết của Phạm Xuân Nguyên th́ chúng tôi nhảy tưng tưng trước nhiều suy nghĩ được đúc thành luận điệu tức cười bác tuôn ra. (Trích Talawas) 

Và Phạm Xuân Nguyên, ở Hà Nội, chừng mực và dè dặt trong bài viết: Truyện ngắn Dương Nghiễm Mậu đă khẳng định dứt khoát:  

Văn chương dân tộc Việt Nam thế kỷ 20 đang cần được kiểm kê đầy đủ, ngơ hầu một bộ Văn học sử thế kỷ này sẽ được viết ra trung thực với lịch sử” (Trích Talawas).  

Tôi xin phép tác giả sửa lại ư không phải chỉ là kiểm kê đầy đủ, mà là đánh giá đúng mức tác phẩm văn học của các nhà văn miền Nam và trả lại danh dự và công đạo cho các nhà văn ấy như một lời xin lỗi.  

Tôi viết ra như một bằng chứng trong sách của Trần Trọng Đăng Đàn:  

Những người làm Văn hóa, văn nghệ phản động từ Bắc di cư này cùng những người hoạt động Văn hóa văn nghệ phản động, đầu hàng tại miền Nam đă hợp thành chỗ dựa về văn hóa, văn nghệ cho tập đoàn bán nước Ngô Đ́nh Diệm trong bước ban đầu: Tiêu biểu như Lê Văn Siêu, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Chu Tử, Mai Thảo, Doăn Quốc Sỹ, Vơ Phiến, Nguyễn Vỹ, Ngô Xuân Phụng, Đỗ Tấn, Nguyễn Vạn An, Lê Văn Duyện.

Nhưng có lẽ trước khi phục hoạt giá trị cho các nhà văn miền Nam, việc đầu tiên là loại bỏ những loại sách rác rưởi này ra khỏi ngưỡng cửa đại học VN. 

Tôi viết bài này, một phần nh́n lại con người của Vũ Hạnh trong bối cảnh sinh hoạt văn hóa miền Nam. Một mặt vừa phải đương đầu với Cộng Sản Hà Nội, mặt khác vừa phải xây dựng một miền Nam dân chủ và tự do. 

Những con người như Vũ Hạnh đă lợi dụng, đă sống “lọt kẽ” trong hoàn cảnh chính trị miền Nam. 

Nhưng chính yếu là nhằm tŕnh bày cho những người Cộng Sản và những kẻ theo đuôi nhận ra một lần nữa thực chất của nền văn học ấy không phản động cũng không đồi trụy. Ngược lại Văn học miền Nam biểu hiện được ba điều sau đây: tinh thần tự do sáng tác, tính thần nhân bản và đa dạng trong các chiều hướng sáng tác. 

 

Nhà Văn nằm vùng Vũ Hạnh trong bối cảnh sinh hoạt văn học miền Nam 

Tôi cứ tự hỏi tại sao một nhà văn nằm vùng lại có thể ngang nhiên đi dạy học, ngang nhiên viếc lách, công khai viết lách, rồi đến khi bị bắt th́ cả đám trí thức, nhà văn, nhà báo t́m mọi cách để cứu ông ta ra khỏi tù? Câu trả lời là: Thế nó mới là người dân miền Nam, ngây thơ và nhân đạo, lấy t́nh người nên không nỡ, không đi tố cáo.

 

Đó là một lẽ. Lẽ thứ hai là các chính thể miền Nam không thể không thực thi dân chủ, tự do, nhưng đồng thời không cảnh giác trước sự đe doạ và lợi dụng thể chế tự do ấy của người Cộng Sản. Dung ḥa được hai điều ấy, tự do và độc tài không phải là dễ. Kẽ hở không tránh được .

 

Và v́ thế, rất nhiều những kẻ nằm vùng sống giữa hai lằn ranh ấy, sống lọt kẽ mà sống c̣n.

 

Thái độ tố cáo là thái độ làm chính trị và các nhà văn miền Nam th́ coi tố cáo là hèn, là không tư cách nên giữ thái độ im lặng. Một lầm lẫn giữa chính trị và đạo đức. Lại một sai lầm nữa.

 

Ngay cả những tờ báo có tiền tài trợ của ông Tuyến, các nhà văn cũng vẫn giữ tư cách nhà văn, phong cách độc lập, không chịu luồn cúi, không chịu hèn. Đó trường hợp các tờ Sáng Tạo, Hiện Đại, Chỉ Đạo. Họ đều nhận được tiền để làm Văn Hóa mà không làm chính trị. Riêng tờ Văn Đàn th́ có vẻ chính thống quá và độc giả ít ai đọc. Điều đó cũng cho thấy độc giả không thích tờ báo viết lách dưới bảng hiệu chính quyền

 

V́ thế, Vũ Hạnh mới ngang nhiên viết trên Bách Khoa, ngoài tên thật c̣n lấy nhiều tên hiệu như cô Phương Thảo, Hồng Cúc, Hoàng Thành Kỳ, Nguyên Phủ, Minh Hữu để viết bài. Với những bút hiệu đó, Cô Phương Thảo tha hồ múa bút.

 

Khi có quá nhiều bút hiệu là thiếu thiện ư, tránh né để dễ bề viết lách, để dấu danh tính, để chửi. 

Bút hiệu trở thành giả hiệu, đánh mất tư cách người cầm bút, viết thiếu trung thực. 

Khi Cô Phương Thảo viết phê b́nh th́ nhiều người không khỏi ngạc nhiên và đặt dấu hỏi. Sự nghi ngờ ấy đă làm cho giáo sư Tạ Trọng Hiệp, đồ đệ của giáo sư Hoàng Xuân Hăn, từ Paris viết thư về, bực tức tra hỏi Cô Phương Thảo là ai? Biết là ai bây giờ. Trừ những người trong ṭa soạn Bách Khoa. Họ lại không tiện nói ra. Đành cười trừ thôi. 

Nguyên Sa cũng có thể là người duy nhất báo cho Trần Kim Tuyến biết Vũ Hạnh là cộng sản nằm vùng. Tôi có hỏi anh Vĩnh Phúc, tác giả cuốn Huyền thoại về chế độ Ngô Đ́nh Diệm về lời tố cáo đó. Anh Vĩnh Phúc cho biết ông Tuyến không nói cho biết về chuyện này. 

Nguyên Sa biết, nhất là ông Tuyến biết và nhất định nhiều người cũng biết, hai lần bị tù dưới thời ông Diệm, tại sao không ai trực tiếp tố cáo Vũ Hạnh, lại c̣n bao che nữa? 

Phải chăng đó là tinh thần tự do, dân chủ? Sau này, dưới thời ông Nguyễn Văn Thiệu, Vũ Hạnh đi tù th́ chính Thanh Lăng, chủ tịch Văn bút Việt Nam cùng kư tên với một số đông nhà văn, nhà báo vào tận khám Chí Ḥa lôi ông Vũ Hạnh ra. 

Trí thức miền Nam hành hiệp nghĩa cử thế đấy. Nếu tôi nhớ không lầm, Hồ Trường An trong một cuốn kư có kể lại khi Vũ Hạnh được ra khỏi tù đă được anh em nhà văn báo chí giúp đỡ tiên bạc cho vợ con Vũ Hạnh sinh sống ra sao. 

Ân nghĩa ấy Vũ Hạnh chưa trả. 

Tôi chỉ có thể cắt nghĩa trí thức miền Nam, ở thời ấy và chỉ thời ấy mà thôi, “coi nhẹ” vấn đề chính trị và coi nặng những vấn đề t́nh người, bạn bè, coi nặng tự do tư tưởng, đề cao ư thức dân chủ, chấp nhận lập trường tư tưởng khác ḿnh.  

Đó là cái yếu và cái mạnh của các chế độ dân chủ. Cũng là cái yếu, cái mạnh của miền Nam. 

Tôi lấy một trường hợp cụ thể là Câu lạc bộ Phục Hưng, ở 43 Nguyễn Thông, một kư túc xá với danh sách gần 500 người đă có thời cư ngụ tại nơi đây, do linh mục Nguyễn Huy Lịch đứng đầu. Tinh thần của Câu Lạc Bộ sinh viên là: Không phân biệt thành phần tôn giáo hay xu hướng chính trị, đề cao thái độ chấp nhận, tôn trọng sự khác biệt. Trong danh sách đếm ra được đủ các thành phần sinh viên các tôn giáo, đủ thứ tả hữu như các quư anh: Nguyễn Đức Quư, Ngô Khắc Tỉnh, Cao Huy Thuần, Vĩnh Linh, Bửu Sao, Đoàn Thanh Liêm, Trần Ngọc Báu, Tô Lai Chánh, Đặng Tiến, Hoàng Ngọc Tuệ, Bùi Thế Cần, Phạm Đăng Long Cơ... Tôi cũng đă hỏi điều này với anh Đỗ Hữu Nghiêm, một sinh viên kỳ cựu ở đấy, anh cũng xác nhận điều nhận xét của tôi: Dù khác biệt tôn giáo lẫn chính kiến, 500 sinh viên đó vẫn có thể sống chung dưới một mái nhà và có thể dung hợp nhau, chấp nhận nhau được. 

Cũng chính cái tinh thần tôn trọng tự do đó mà trên tờ Bách Khoa có đủ mâu sắc chính trị và những người như Vũ Hạnh mới có đất mà dung thân. 

Cho nên không lạ ǵ trong Tuyển tập truyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta gồm 45 tác giả của miền Nam từ 1954-1974 với nhiều tác giả tên tuổi, nhiều xu hướng dị biệt. Có Mai Thảo mà cũng có Nguyễn Đức Sơn, có Nhất Hạnh mà cũng có Túy Hồng, có Sơn Nam mà cũng có Duyên Anh, có Dương Nghiễm Mậu mà cũng có Vũ Hạnh, có Vơ Phiến mà cũng có Hô Hữu Tường. Đa dạng và dị biệt. Có chỗ cho mọi người. 

Theo Lư Đợi, trong bài Ngày xưa Vũ Hạnh, cái trớ trêu là Dương Nghiễm Mậu, người bị Vũ Hạnh gọi là nhà văn phản động lại cùng có mặt trong tuyển tập ở trên. Trong lời tự khai về ḿnh, Vũ Hạnh đă viết như sau về chính ḿnh:

 

Tên thật là Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày15/7/1926, tại B́nh Nguyên, Thăng B́nh, Quảng Nam. Học ở quê nhà, rồi Đà Nẵng và Huế . Sống trong vùng kháng chiến liên khu 5 cho đến Hiệp định Geneva. Đấu tranh đ̣i Hiệp thương hai miền Nam Bắc 1955. Bị chánh quyền Diệm bắt giam, cuối 1956 được tự do, vào Sài G̣n viết báo và dạy học, cộng tác với Mai, Bách Khoa, Văn … Năm 1961, chính quyền Diệm bắt lại, nhưng nhờ Báo Chí can thiệp nên sớm được tự do. Năm 1967 đă tham gia lực lượng Bảo vệ Văn Hóa Dân tộc  

Hai lần bị ông Diệm bắt, rồi được thả? Báo chí can thiệp ở đây là ai ? Lư Đợi kết luận Vũ Hạnh quả là quá may mắn, đă từng “có những ngày xưa” và luôn có những “vinh quang ngày nay” bây giờ th́ với giọng giang hồ, Vũ Hạnh phán về những người như Dương Nghiễm Mậu, Lê Xuyên: Chúng mày hết đường rồi các con ạ. 

Ngày xưa, các nhà văn miền Nam đă từng kư tên xin tha cho ông khỏi tù tội. Ông đă bội phản và phủ nhận cái ḷng vị tha của các nhà văn miền Nam. Tôi không được rơ có tên Dương Nghiễm Mậu hay Lê Xuyên trong danh sách những nhà văn yêu cầu thả Vũ Hạnh? Hy vọng là không để lương tâm Vũ Hạnh được yên.

 

Sau 1975 th́ nhà cầm quyền Cộng Sản đốt sách. Nay không c̣n sách th́ những người như Vũ Hạnh một lần nữa đốt tên tuổi họ.

 

Bây giờ, xin được t́m hiểu qua con người của Vũ Hạnh dưới con mắt của một số nhà văn, nhà báo khác. Theo chỗ tôi được biết, Lữ Phương, tuy cũng đồng chí với Vũ Hạnh, nhưng có thể không đồng thuyền. Có nghĩa là Vũ Hạnh không có trong mắt của Lữ Phương, nếu không nói là bị khinh bỉ. Nhiều nhà văn sau này cũng nhận ra cái cung cách bội phản ấy v́ Vũ Hạnh đă quên những nhà văn đă từng cưu mang ông? Họ phải đi cải tạo, ông đă có một tiếng nào can thiệp, giúp đỡ? Họ c̣n đánh giá ông là loại người Opportuniste (cơ hội - DCV). Bằng chứng là trong lúc t́nh h́nh Đông Âu bắt đầu bất ổn có chiều tan ră và nhất là tại Liên Xô, cái nôi của Cách mạng vô sản có cơ bị xụp đổ. Ông Vũ Hạnh có viết một bài khá trái chiều, phê phán chính quyền Cộng Sản VN và gửi cho Irina Zisman, tác giả Bút kư Irina, một nữ kư giả Nga đứng về phía người Quốc Gia. Chắc là ông có hối tiếc và e ngại về bài viết này. V́ đảng CS Việt Nam sau đó vẫn b́nh chân như vại. Trong bút kư, Irina viết về Vũ Hạnh: 

Vào cuối tháng 5 năm 1991, khi đến với một Sài G̣n đang giẫy giụa, vừa phớt lờ, vừa quan tâm trước lúc khai mạc Đại hội 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam – tôi được Hội nhà văn thành phố mời đến “chơi”, hai ông phụ trách Hội đă vui vẻ tiếp tôi cùng ông Hạnh. 

.... Khi ở Hội ra về, tôi đă nói nhỏ với Vũ Hạnh là rất muốn mời ông lại chỗ tôi, nói chuyện cho tự nhiên, nhưng ông gạt đi: “Nếu như vậy, cấp trên sẽ hiểu nhầm”. 

Tôi nghĩ về tấn bi kịch – không, không phải chỉ của Nguyễn Du hay Nguyễn Trăi, mà của bất cứ ai đă ph?ai trả giá quá đắt đối với sự nghiệp sáng tác của ḿnh. Tôi nghĩ về các văn sĩ của thời đại chúng ta ... Chúng ta, những người chỉ biết đọc lại các tác phẩm của những người xưa. Tôi nghĩ về tấn bi kịch của nhà văn luôn luôn giấu kín suy nghĩ của ḿnh, về các nhà báo viết bài không phải để đăng báo. Về tấn kịch của các văn nghệ sĩ đă được “cởi trói” nhưng vẫn có “cấp trên˝.

 

Và về những cấp trên chuyên môn “hiểu nhầm”.

 

(Trích Bút kư Irina, Tập I, trang 96-7, Tổ hợp xuất bản miền Đông Hoa Kỳ, 1992)

 

Khi ông đi dạy học ở Sài G̣n, một cái nghề tự do rất tiện như một thứ nghề tay trái cho những ai làm chính trị hay làm chính trị chờ thời ẩn thân. Ông đă tụ họp được đám thanh niên trẻ trong đội thám báo và ai đó đụng đến Vũ Hạnh là bọn thanh niên thám báo sẵn sàng xin tư huyết. Và phải chăng, chính đội quyết tử thành đoàn do Vũ Hạnh giật giây đă bắn Chu Tử? Đây là những câu hỏi chưa có trả lời dứt khoát và có lẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Ngay như trường hợp Trần Văn Giàu thời 1945, có bao giờ Trần Văn Giàu nhận ḿnh trách nhiệm về những cái chết của những người Cộng Sản đệ tứ? Phần Chu Tử có đủ cái nết khôi hài khi nằm trên giường bệnh mà c̣n đủ thèm nh́n dưới cái váy của cô y tá bệnh viện?

 

Và một lư do cá nhân khác mà người ta nêu ra là phải chăng chính v́ trong Tự điển Văn học, xuất bản tại Hà Nội nay người ta đưa tên Dương Nghiễm Mậu vào? Và phần Vũ Hạnh chẳng có vai tṛ ǵ cho đáng gọi là vai tṛ, ngay cả vai tṛ nhà văn có chỗ đứng bề thế trong Hội nhà văn? V́ thế nay, công ty văn hóa Phương Nam và nhà xuất bản văn nghệ TPHCM cho in lại 4 tập truyện ngắn của Dương Nghiễm Mậu và truyện Nguyệt Đồng Xoài của Lê Xuyên, phải chăng đó là cái cớ sự để cho Vũ Hạnh trù dập máy móc hai nhăn hiệu: Phản Động và đồi trụy. Không Phản động th́ đồi trụy, không đồi trụy th́ phản động. Chửi đổng, chửi vô bằng, chửi lấy được như phường hàng tôm, hàng cá.

 

Cung cách chửi bới đó lộ nguyên h́nh một nhà văn bất xứng.

 

Cần nhận với nhau rằng nay trước đây những nhà thơ như Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Nguyên Sa đều được xếp loại là những văn nghệ sĩ phản động th́ nay được vinh danh trong 100 bài thơ hay thế kỷ. Họ đều có chỗ ngồi trên chiếu văn học. Đành rằng sự sắp xếp chỗ ngồi như thế chẳng đem thêm chút danh dự ǵ cho họ? Họ có cần những thứ đó đâu. Cả ba đều không c̣n trên dương thế này.

 

Cho nên, tôi nghĩ rằng sự truy chụp của Vũ Hạnh chỉ làm cho ông thêm tai tiếng và chịu sự khinh bỉ của giới làm văn học cả ngoài Bắc lẫn trong Nam. Đă hết cái thời chửi bới, chụp mũ vô bằng như thế. Ai khác th́ c̣n được, nhưng ông th́ không nên. Tôi tự hỏi, ông muốn đóng trọn vai tṛ nhà văn hay một công an văn hóa?

 

Có những cái sai không sửa được nữa. Đó là trường hợp Vũ Hạnh.

 

Ông đă “ly thân” với quá khứ miền Nam mà ông thừa hưởng rất nhiều ân huệ để viết “tự do”. Trên dưới gần 20 tác phẩm như Vượt thác, 1963, Mùa xuân trên đỉnh non cao, 1964, Chất ngọc, 1964, Người Việt cao quư, A Pazzi, 1964, Lửa rừng, 1972, Gái Xà Niêng, 1973.

 

Từ sau 1975, ông viết được ǵ? Ông tự biết lấy.

 

Chỉ nhắn nhủ ông như lời Chúa dạy Madeleine, một người phụ nữ bất xứng mà người ta đem đến Chúa nhờ xử trí, Chúa dạy rằng: Con hăy về và đừng làm như thế nữa.

 

Ông hăy về với cái gốc miền Nam của ông và đừng làm như thế nữa.

 

Cái này, tôi cũng muốn nhắn nhủ cả cái bọn c̣n đang nắm cái đuôi ve vẩy của Cộng Sản để được vinh danh:

 

Các con đă được thừa hưởng một nền giáo dục nhân bản, biết tôn trọng tự do tư tưởng để các con nay thành người nơi xứ người.

 

Và như lời Chúa nhắn nhủ Madeleine, một người phụ nữ bất xứng: Ta không chấp tội các con. Nhưng hăy về, về chỗ nào cũng được: San José, Santa Anna, Munich, Paris.

 

Con hăy về, và nhớ từ nay, đừng làm những điều bất xứng ấy nữa: Điều bất xứng ấy là Phản bội miền Nam, phản bội chính ḿnh.

 

 

Nguyễn Văn Lục

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Trước 1975, Vũ Hạnh có viết một cuốn sách nhan đề Người Việt cao quư, nhưng không hiểu v́ lẽ ǵ, Vũ Hạnh đă lây tên tác giá người Ư A . Pazzi và đề tên người dịch là Hồng Cúc, Hồng Cúc có thể là tên vợ tác giả hay tên con gái ông, có chổ ghi là nhân t́nh của tác giả, có tên là Vơ Thị Hồng Cúc? Sách in năm 1966, do nhà Cảo Thơm xuất bản. Năm 1992, ông cho in lại, mọi người mới vỡ lẽ ra. Tất cả đều bị Vũ Hạnh đánh lừa mà không biết.

(2) SGGP: Cập nhật ngày 22/4/2007

(3) Chữ Nằm vùng để chỉ những người như Vũ Hạnh, Nguyễn Ngọc Lương (Chủ nhiệm báo Tin Văn), do Đặc Khu Ủy Sàig̣n tổ chức. Ban biên tập tạp chí Tin Văn gồm có: Vi Huyền Đắc, Thiên Giang, Nguyễn Văn Xuân, Phan Du, Nguyễn Hữu Ba, Lê Cao Phan, Lữ Phương, Minh Quân, Mặc Khải, Vân Trang, Hà Triều, Biển Hồ, Phan Trần Duyên, Nguyễn Nguyên. Những nhà văn Trong vùng như Chu Tử, Phan Nhật Nam, Nguyễn Mạnh Côn và Ngoài vùng như Lư Chánh Trung, Nguyễn Ngọc Lan.

(4) Trích trong Văn Học thực dân mới ở miền Nam những năm 1954-1975, Trần Trọng Đăng Đàn, trang 82 , nxb Sự Thật.

 

 

https://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=15699

http://www.viethoc.com/van-hoc

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13165&rb=0102

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13957&rb=0102

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14165&rb=0102

https://www.rfa.org/vietnamese/news/programs/LiteratureAndArts/Sang-tao-group-a-beginning-of-innovation-movement-mlam-03012009101014.html

https://www.rfa.org/vietnamese/news/programs/LiteratureAndArts/Book-review-mai-thao-and-his-poems-collection-mlam-10312009105029.html

https://hopluu.net/p128/2/bien-khao

 

 

 

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: