MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.(1)

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War

֎ CIA Giải mật

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record v CBO

v US Government vCongressional Record

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vAssociatedPress vReuter News

v RealClearPolitics vMediaMattersvLawNews

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster v Examiner

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation v Veteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian v Political Insider v Law v Media

v Ramussen Report  v Wikileaks  v Federalist

v The Online Books Page v Breibart  Interceipt

v AmericanFreePress v PoliticoMag v Atlantic

v National Public Radio v ForeignTrade v Slate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS v CNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế  v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao  v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển  v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Sai Gon Echo v Viễn Đông

v Người Việt v Việt Báo v

VẤN ĐỀ LINH MỤC NGUYỄN VĂN LƯ

(BÀi 1)

- Tôn Nữ Hoàng Hoa -   

 

 

Trong cuộc sống có những người thuộc về nhau v́ cùng quan niệm sống, quan niệm yêu thương hay cùng quan điễm chính trị.

Cho nên khi tất cả tập thể người Việt tỵ nạn cs khắp thế giới nh́n vào h́nh ảnh Linh Mục Nguyễn văn Lư bị một tên Công An  bịt miệng trước toà án của VC thi khoảng thời gian đó họ là người của nhau trước h́nh ảnh can đăm của một Linh Mục bất khuất dưới sự đàn áp của VC. 

Trên những xa lộ liên tỉnh, liên tiểu bang những Billboard về h́nh ảnh LM Lư bị công an VC bịt miệng trước toà án được treo lên trên những nỗi niềm quyết tâm tố cáo tội ác của VC trong việc đàn áp tự do tôn giáo tự do tín ngưỡng tại VN của Tập Thể Người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại.

 

 

Như vậy cho thấy thời gian từ 1977-2001 LM Lư cứ ở trong t́nh trạng bắt giam rồi thả ra tù cho dù bản án kết tội là 20 năm và 15 năm. 

Và từ năm 2003 đến 2005 th́ LM Lư  được giảm án và được đặc xá. Theo lời của giới hữu trách th́ ông ta đă "biết lỗi" và "hối hận". 

Từ năm 2003 có một số người đă không c̣n với nhau trên tinh thần ủng hộ nhà đấu tranh LM Nguyễn Văn Lư 

Họ không c̣n với nhau th́ tập thể đă chia đôi kẽ chống, người ủng . 

Đây không phải là một phong trào mà phải nói là cao trào không c̣n ủng hộ LM Nguyễn Văn Lư trên h́nh ảnh đấu tranh chống CS nữa. Họ gởi cho nhau bức thư của LM viết gởi cho Lưỡng Viện Quốc Hội Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ

 

Từ bức thư đó họ không c̣n với nhau trên cùng một quan điễm về sự đấu tranh của LM Nguyễn Văn Lư

 

ĐỂ RỘNG ĐƯỜNG DƯ LUẬN CHÚNG TÔI XIN PHỔ BIẾN

BỨC THƯ CUẢ LM NGUYỄN VĂN LƯ VIẾT BẰNG THỦ BÚT.

 

 

Tù nhân Tadêô Nguyễn Văn Lư (linh mục Giáo phận Huế)

TÂM THƯ KÍNH GỞI

LƯỠNG VIỆN HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ

 

 

Ngày 27.6.2003

Kính thưa hai Ông Chủ Tịch Thượng Viện, Hạ viện, tất cả quư Nghị sĩ và Dân Biểu Lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ,

Nguyện xin Thiên Chúa bảo vệ toàn dân nước Mỹ luôn b́nh an, hạnh phúc.

Tôi là Tađêô Nguyễn văn Lư, trước ngày bị băt17.5.2001, làm Linh Mục Quản Xứ An Truyền, giáo phận Huế, Giáo Hội Công giáo Việt Nam, đă được chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ mời phát biểu về Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam hai lần ngày 13.2.2001 và 16.5.2001 tại Washington D.C.. Tôi bị kết án 15 năm tù về tội "Chống lại lệnh quản chế và phá hoại đoàn kết dân tộc" đang thụ án tại một trại giam, theo pháp luật hiện hành của Nhà Nước Việt Nam.

Qua báo chí, tôi được biết, Hai Viện Quốc Hội Hoa Kỳ đang chuẩn bị thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam, nên tôi xin gởi đến tất cả qúy vị tâm thư thiết tha này

Tôi xin chân thành cảm ơn qúi vị nào đă thiện ư quan tâm đến các tôn giáo tại Việt nam và cá nhân tôi nhưng v́ lợi ích lớn lao lâu dài của 2 nước và nhất là chủ quyền độc lập của đất nước tôi, tôi tự thấy có trách nhiệm viết tâm thư này, không do ai áp lực yêu cầu, để đề nghị Hai viện Quốc Hội Hoa Kỳ huỷ bỏ Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam và Dự Luật Tự Do Tôn Giáo Việt Nam, v́ các lư do sau đây:

1. Quốc Hội nước này không nên và không có quyền ra Dự Luiật về một nước khác, v́ xâm phạm quyền b́nh đẳng của nước khác, chứng tỏ có người trong Quốc Hội Hoa Kỳ có thể muốn lợi dụng vấn đề nhân quyền với ẩn ư không tốt. Có lẽ hiện nay chỉ có Quốc Hội Hoa Kỳ dám ngang nhiên ra các đạo luật về các nước khác mà thôi.. Nếu có vấn đề ǵ hai nhà nước cùng quan tâm th́ các đường lối đối thoại ngoại giao văn minh tốt hơn và hiệu quả hơn rất nhiều

 2. Việt Nam đă cùng một lúc đạt  4 thành tựu rất cơ bản mà nhiều nước chưa thể đạt được: Độc lập, thống nhất, công bằng xă hội đồng đều cho 54 dân tộc ít người, cùng thăng tiến huynh đệ, không nô dịch lệ thuộc nước ngoài, an ninh ổn định thuộc loại tốt nhất thế giới hiện nay.

Nguyên 4 điều này đủ xác định uy tín của Việt Nam vững vàng giữa Quốc tế.. 4 điều rất khó này Việt Nam đă làm rất giỏi. C̣n việc phát triễn kinh tế và nới rộng tự do chính đáng cho toàn dân phù hợp với điều kiện an ninh của đất nước là 2 điều dễ hơn, đương nhiên là phải có và Nhà Nước Việt Nam đang nổ lực cải cách nhiều mặt để đạt được 2 điều nầy ngày càng hiệu quả thiết thực hơn từng ngày, từng tháng, trong tất cả mọi lănh vực, đặc biệt về Nhân Quyền và Tôn Giáo

                              


                              TTKGLVQHHCQHK 27.6.2003 P 2/2

3. Nếu có 3 nền tảng đạo đức, văn hoá, lư tưởng xă hội chủ nghĩa riêng của Việt Nam, th́ tại Việt Nam hiện nay có đủ tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Hiện nay gồm 600 tờ báo các loại trong nước Việt nam đều tuân thủ nền tảng này, đang phê phán, góp ư phong phú đa dạng. Trong kinh tế thị trường Quốc tế và Việt Nam đang hội nhập, đương nhiên hai quyền tự do này ngày càng đầy đủ hiện thực hơn . Nhưng v́ cải tiến cho an ninh đất nước và đạo đức của toàn dân, như nhiều nước b́nh thường khác, Việt Nam cần có các giới hạn về một số tự do phóng túng nguy hại gây nhiều xáo trộn cho đất nước.

4. Nhà nước Việt Nam không đàn áp tôn giáo, chỉ có một số giới hạn theo tiêu chỉ của Việt Nam làm một số người không vừa ư, nhưng Nghị Quyết 7 Ban Chấp Hành Trung Ương khoá 9 của Đảng Cộng Sản Việt Nam tháng 01-2003 đă xác định. Tôn giáo đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá tŕnh xây dựng Chủ Nghĩa Xă Hội tại Việt Nam, đă có hướng giải quyết thoả đáng tự do tôn giáo cho 6 tôn giáo chính thức tại Việt Nam. Theo tôi nghĩ 6 tôn giáo đều vừa ḷng đều tích cực cơ bản này, nếu c̣n vài điều nhỏ nào chưa vừa ư th́ cũng sẽ dễ dàng đạt được đồng thuận, trong hài hoà, hợp t́nh, hợp lư chung của toàn dân.

Cụ thể Giáo Hội Công Giáo Việt Nam từ nay được tuyển chọn và đào tạo Linh Mục rộng răi hơn tức là vấn đề then chốt nóng bỏng nhất này đă có hướng giải quyết êm đẹp dứt khoát.

5. Kính mời quư vị nếu có điều kiện đến thăm Việt Nam, tận mắt chứng kiến đất nước Việt Nam đang đổi mới tốt đẹp thế nào, trực tiếp gặp bất cứ người dân nào quư vị muốn, chắc chắn càng minh chứng các điều tôi viết trên đây là xác thực.

Tôi luôn cầu nguyện đêm ngày nhiều lần cho Tổng Thống, Quôc Hội và toàn dân Hoa Kỳ ngày càng an vui, đạo đức, hạnh phúc giữa gia đ́nh nhân loại huynh đệ. Kính xin quư vị cũng luôn cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam và cho tôi

Xin chân thành cảm ơn quư vị đă vui ḷng đọc và tôi hy vọng quư vị tán thành ư kiến chính đáng của tôi. Trân trọng kính chào quư vị

Rất trân trọng kính mến

Kư tên

 

(Tù nhân Tađêô Nguyễn Văn Lư)

Linh Mục Giáo phận Huế

 


TTKGLVQHHCQHK  27.6.2003 p. cuối cùng 2/2

 

 

 Từ bức thư đó họ không c̣n với nhau nữa. Có ngựi cho rằng LM Nguyễn Văn Lư sau bao nhiêu năm vào tù ra khám bị vùi dập theo từng cơn thịnh nộ của bọn tù cai quản đă không c̣n minh mẫn nữa.

Như vậy họ đồng ư rằng tất cả những việc LM Nguyễn Văn Lư kêu gọi như Tập Hợp Quốc Dân Việt cũng là có một kẽ đứng đằng sau. Kẽ ấy là ai ? Không ai biết.?

Nhưng có một điều người ta biết là đi đấu tranh tức là phải có chí khí, tuy bất bạo động thật đó nhưng cũng không đến nỗi phải khóc la sau những cổ quan tài như hát chầu văn cho mấy ông bà đồng bóng nhảy múa th́ cái chuyện đấu tranh này không giống ai?

Nếu thật chính LM Nguyễn Văn Lư kêu gọi Khóc la hát ḥ th́ cũng đúng thôi v́ tâm trí của ông ta đâu c̣n sáng sủa nữa tức là hệ thống thần kinh đă bị chạm cho nên vừa khóc vừa hát là chuyện b́nh thường. Nhưng, chắc chắn hát cái ǵ, đấu tranh nói cái ǵ  th́ đố ai mà nghe được khi đang tức tưởi trong ḍng nước mắt.vừa khóc vừa ca./.

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa

23/7/2017     

 

*

*   *

PHÓNG ẢNH THỦ BÚT  THƯ CỦA  LM NGUYỄN VĂN LƯ

 

 

 

ĐỌC THÊM:

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: