MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

Tuesday, August 28, 2012 12:07 AM

 

 

HEROES OF SOUTH VIETNAM MEMORIAL FOUNDATION

 

3020 Matlock Rd, #200

 

Arlington,  Texas 76015

 

Email:  info@HSVNMF.ORG

 

Phone: 817-468-5252; Fax: 817-468-5257

 

Website:  HSVNMF.ORG

 

  

        

 

 

 

THƯ NGỎ

 

 

 

Ngày 26-08-2012,

 

 

 

Kính thưa Quư Đồng Hương, 

 

 

Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ là một ao ước của những cộng đồng Người Việt Hải Ngoại tị nạn Cộng Sản ở khắp mọi nơi để nói lên lời tri ân chân thành đến những người Chiến Sĩ QLVNCH và Đồng Minh đă chiến đấu và hy sinh cho Miền Nam Việt Nam.  Tượng Đài là một ao ước của những Cựu Chiến Sĩ để thương tiếc  những đồng đội đă nằm xuống cho ḿnh, cho Tự Do, và cho Tổ Quốc.  Tượng Đài sẽ là một di tích lịch sử để những hy sinh cao quư của hơn hai triệu người Chiến Sĩ QLVNCH không bị lăng quên theo năm tháng, để những thế hệ con cháu chúng ta hiểu được rằng v́ có những hy sinh cao cả đó mà chúng ta mới có cơ hội sinh sống trong một đất nước tự do và đầy cơ hội này. 

 

Thế nhưng trong cộng đồng Người Việt tị nạn cũng có những phần tử không muốn thấy Tượng Đài được thành h́nh v́ họ không phải là Người Việt Quốc Gia chân chánh, hoặc v́ những tư lợi và những ganh tị cá nhân tranh giành danh lợi, hay v́ những ư đồ nào khác.  Hầu hết những chương tŕnh xây dựng Tượng Đài ở khắp mọi nơi đều đă bị đánh phá qua những h́nh thức khác nhau.  Những phần tử này đă không thành công ở Westminster California, Orlando Florida, Houston Texas, Wichita Kansas, và một vài nơi khác.  Nhưng thật đáng tiếc họ đă thành công ở Austin Texas khi Tượng Người Chiến Sĩ QLVNCH sẽ không được thực hiện khi Tượng Cựu Chiến Sĩ Chiến Tranh Việt Nam trong công viên thủ phủ tiểu bang Texas được thành h́nh (Tham chiếu 1).  Cộng đồng Người Việt tị nạn ở Texas đă mất đi một cơ hội hiếm có để vinh danh những người chiến sĩ đă một đời v́ nước v́ dân. 

 

Thời gian gần đây chương tŕnh xây dựng Tượng Đài Thương Tiếc Chiến Sĩ Việt Mỹ cho toàn vùng Dallas-Arlington-Fort Worth đang gặp phải những khó khăn tương tự.  Như Quư Vị đă biết, chúng tôi chỉ là những cá nhân đă v́ ư thức trách nhiệm chung đứng ra thành lập chương tŕnh này vào mùa Thu năm 2011.  Ngày ra mắt công quỹ không tư lợi Heroes of South Vietnam Memorial Foundation (Những Người Hùng Của Miền Nam Việt Nam)  với chủ đề “Tri Ân và Tưởng Niệm” được tổ chức ngày 06-11-2011 đă đạt được sự thành công khá lớn lao.   Để đáp lại sự ủng hộ và yểm trợ của cộng đồng, và thực hiện được niềm ao ước của những người lính năm xưa của QLVNCH, chúng tôi đă cố gắng hoạt động trong những tháng qua để chúng ta có được một Tượng Đài để ghi lại những hy sinh cao quư của cả một thế hệ thanh niên Miền Nam trong thời chinh chiến.  H́nh ảnh phác họa của Tượng Thương Tiếc, một di tích lịch sử nơi Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa đă bị phá hủy, với người bạn đồng minh đứng cạnh đă gây ra những xúc cảm mạnh, những bồi hồi thương tiếc trong ḷng những người tham dự ngày đó, và trong cộng đồng thời gian vừa qua. 

 

Kết quả của những tháng ngày làm việc đó là Buổi Lễ Cầu Nguyện và Đặt Viên Đá trong Công Viên Cựu Chiến Binh ở Arlington và Đêm Gây Quỹ đă được tổ chức ngày 07-07-12 vừa qua.  Một lần nữa Ban Tổ Chức và những Cựu Chiến Sĩ đă rất xúc động và vui mừng v́ hai chương tŕnh đă được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng Việt Nam.  Ngoài ra, Nhật Báo Fort Worth Star Telegram, các đài TV băng tần số 5 NBC, số 8 ABC,và số 11 CBS đă có những tường thuật về Chương Tŕnh Xây Dựng Tượng Đài Thương Tiếc Chiến Sĩ Việt Mỹ của cộng đồng chúng ta.  Đó là một điều quan trọng đă đánh dấu sự trưởng thành của chương tŕnh, và đă đưa chương tŕnh vào toàn thể cộng đồng người Mỹ ở toàn vùng Dallas-Arlington-Fort Worth và những vùng lân cận. 

 

Trong đêm văn nghệ đó, Ông Điêu Khắc Gia Mark Byrd đă trưng bày một mẫu tượng nhỏ với h́nh ảnh Người Chiến Sĩ Thương Tiếc ngày xưa ôm ấp lá cờ vàng ba sọc đỏ, nh́n lá cờ với đôi mắt buồn vời vợi.  Bên cạnh Anh là người Chiến Sĩ Hoa Kỳ tay để nhẹ trên vai Anh như muốn chia sẻ những khổ đau của đời chinh chiến.   

 

Tượng Thương Tiếc là một tác phẩm của Điêu Khắc Gia Đại Uư Nguyễn Thanh Thu vào cuối thập niên 1960's đặt trên Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa.  Tượng đă bị phá vỡ sau Tháng Tư 1975.  Đối với chúng tôi, Tượng Thương Tiếc đă là một di tích lịch sử, là một biểu tượng cho những hy sinh cao quư của những người Chiến Sĩ QLVNCH, những đau thương khổ cực của đời chinh chiến, và t́nh đồng đội gắn bó đă cùng gian khổ bên nhau trong những quân trường và chiến đấu bên nhau trong những trận địa, đă cùng nhau vào sinh ra tử.  

 

Chúng tôi muốn xây dựng một Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để ghi lại công ơn của những người Chiến Sĩ VNCH và Hoa Kỳ đă chiến đấu và hy sinh cho Miền Nam Việt Nam.  Nhưng chúng tôi cũng muốn làm lại Tượng Thương Tiếc v́ chúng ta phải làm lại di tích lịch sử đó để thế giới biết rằng cho dù 37 năm đă trôi qua, thời gian và không gian đă không làm chúng ta quên được những hy sinh cao quư của cả một thế hệ thanh niên Miền Nam, chúng ta đă và sẽ không bao giờ quên được đă có hơn 350,000 người đă chết cho chúng ta được sống.

 

V́ chúng tôi đă không liên lạc được với Bác Thu sau một thời gian dài cố gắng nên chúng tôi đă không xin được sự đồng ư của tác giả.  Theo luật pháp của Mỹ, Bác Thu và gia đ́nh vẫn c̣n giữ bản quyền của tác phẩm này.  Luật sư của chúng tôi và cả Luật sư của Điêu Khắc Gia Mark Byrd cho biết rằng trong tương lai Bác Thu hay gia đ́nh có thể kiện chúng ta v́ chúng ta đă làm lại Tượng Thương Tiếc trước khi có sự đồng ư của họ.  Do đó chúng tôi phải đưa ư kiến cho Ông Mark là chúng ta sẽ thay đổi một chút ǵ đó để khi Tượng thành h́nh người xem sẽ cảm nhận được đây là Tượng Thương Tiếc, nhưng chúng ta không bị những khó khăn luật pháp về sau. 

 

AugustSau nhiều đêm suy tư, tôi đă nghĩ ra ư kiến là người Chiến Sĩ VN sẽ ôm lá cờ VNCH, nh́n lá cờ với đôi mắt buồn trên khuôn mặt đăm chiêu đau khổ v́ lá cờ này tượng trưng cho Tổ Quốc đă để lại và giờ đây quê hương ḿnh c̣n lắm thương đau, tượng trưng cho những năm chiến đấu gian khổ để lá cờ vàng ba sọc đỏ được tung bay trong cơn gió tự do. Nay Anh ôm lá cờ này trong niềm đau thương uất hận v́ lá cờ này đă đẫm ướt mồ hôi nước mắt và máu đào của những đồng đội của Anh đă anh dũng hiên ngang trên những chiến trường từ Sông Bến Hải đến Mũi Cà Mau.  Nay Anh ngồi thương tiếc v́ đồng đội giờ đây kẻ c̣n người mất.  Anh ngồi thương tiếc cho những người bạn đă chết cho Anh được sống. Trong tay Anh ôm ấp không phải chỉ là lá cờ, mà như ôm ấp xác thân của những đồng đội đă tan nát v́ lửa đạn chiến tranh.  Trong tay Anh không phải chỉ là lá cờ, mà là một Quốc Gia đă mất, một quê hương đă để lại, là niềm đau đớn vô bờ của hơn hai triệu người Việt Nam da vàng tha hương trên xứ lạ quê người.  Trên tay Anh không phải chỉ là lá cờ, mà c̣n là những hy sinh đớn đau của cả một thế hệ thanh niên Miền Nam đă mất tuổi thanh xuân bảo vệ bờ cơi quê nhà, là niềm uất hận xót xa của những người chiến sĩ anh hùng đă v́ chính trị thế giới mà đành sa cơ thất thế phải giă từ cuộc chiến. 

 

37 năm đă trôi qua, nhưng khi chúng ta nhớ đến những bức tượng đă vinh danh người Chiến Sĩ QLVNCH trước năm 1975 th́ có lẽ không ai không nhớ đến Tượng Thương Tiếc, h́nh ảnh một người chiến sĩ hào hùng ngồi tiếc thương những đồng đội đă nằm xuống cho quê hương, cho đồng đội.  V́ thế nên chúng tôi nghĩ rằng khi chúng ta làm lại Tượng Thương Tiếc đă bị phá vỡ, đó là lời “Tri Ân” chân thành nhất cho những người lính năm xưa c̣n ở lại.  Lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ là tấm ḷng “Tưởng Niệm” cho những Vong Linh Vị Quốc Vong Thân đă vĩnh viễn ra đi.  Trong đại gia đ́nh Việt Nam trên nước Mỹ, chúng ta đă có những bức tượng Người Chiến Sĩ QLVNCH trong tư thế chiến đấu ở California, Houston, Florida.  Trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ có thêm những bức tượng ở những thành phố khác, và chúng tôi nghĩ rằng những bức tượng đó cũng sẽ đứng trong tư thế oai hùng.  Cộng đồng chúng ta là một nơi đầu tiên và có lẽ duy nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ và thế giới sẽ xây dựng lại Tượng Thương Tiếc.  Đó sẽ là niềm hănh diện cho toàn thể cộng đồng chúng ta vùng Dallas-Arlington-Fort Worth. 

 

Chúng tôi đă nhận được rất nhiều lời khích lệ của đồng hương, và trong đêm gây quỹ 07-07-12 mẫu sơ khởi của Tượng Thương Tiếc Chiến Sĩ Việt Mỹ đă đem lại niềm xúc động cho những người hiện diện. Bên cạnh những lời khen đă có những lời phê b́nh đóng góp rất hữu ích, và chúng tôi đang làm việc với ĐKG Byrd để làm Tượng được hoàn hảo hơn cho hài ḷng đại đa số đồng hương.   

 

Chương tŕnh đă được sự ủng hộ nồng nhiệt của quư đồng hương.  Đă có hơn ba ngàn người tham dự hai chương tŕnh gây quỹ với số tiền thu được là $273,000.  Chính quyền thành phố Arlington và những hội đoàn người Mỹ đă rất sốt sắng làm việc với chúng tôi.  Trong buổi họp Tháng 6 vừa qua, toàn bộ Hội đồng Thành Phố Arlington đă đồng ư cho chúng tôi xây Tượng Đài trong Arlington Veterans Park (Công viên Cựu Chiến Binh) cùng với hội Greater Southwest Rotary Club và Veterans Park Foundation.  City of Arlington Parks and Recreation Department đă làm việc và giúp đỡ chúng tôi để có một hợp đồng chính thức cuối Tháng 8 này trước khi Hội Đồng Thành Phố có một biểu quyết chấp thuận cuối cùng trong Tháng 9 tới đây.  Chúng tôi đă quyết định sẽ bắt đầu công tŕnh xây cất vào mùa hè năm 2013 để Tượng Đài được hoàn thành trước ngày Quốc Hận 30-04-2014. 

 

Chúng tôi đă rất mừng khi đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong một thời gian ngắn.  Nhưng bỗng nhiên sau ngày gây quỹ lần hai 07-07-12 đă có những người lên tiếng phản đối chủ đề “Tri Ân và Tưởng Niệm”, và không muốn chúng tôi làm lại Tượng Thương Tiếc.  Họ muốn chúng tôi phải làm tượng người lính Việt Nam đứng trong tư thế chiến đấu oai hùng theo chủ đề “Vinh Danh”.  Những người chánh là Ông Nguyễn Kinh Luân, Ông Bà BS Phạm Văn Chất, Ông Phạm Văn Tiền, Ông Lê Chu, Ông Phan Văn Phúc, Ông Bà Nguyễn Tống Hiến, Ông Đỗ Huy Hoàng, và Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang.  Chúng tôi đă tưởng rằng đây là những ưu tư chân thật nên đă triệu tập một buổi họp khoáng đại ngày 22-07-12 để được nghe những ưu tư đó và những lời phê b́nh đóng góp hữu ích để có thể làm hài ḥa được hai chủ đề.  Nhưng ngày 13-07-12 chúng tôi đă được Ông Robert Rivera một Nghị Viên của thành phố Arlington cho biết là đă có một người Việt Nam rất có thế lực trong cộng đồng Việt Nam và chính quyền địa phương cho Ông biết rằng trong cộng đồng chúng ta đang có những người phản đối chương tŕnh của chúng tôi.  Ông Rivera c̣n cho biết là sự mâu thuẫn đó sẽ gây ra một bất lợi lớn cho chúng tôi, và có thể sẽ làm Hội Đồng Thành Phố Arlington thay đổi quyết định đă đồng ư cho phép chúng tôi xây Tượng Đài trong Arlington Veterans Park.  

 

Chúng tôi đă rất thất vọng về kết quả của buổi họp ngày 22-07-12 vừa qua.  Không có một người nào đă góp ư kiến để làm sao một tượng có thể diễn đạt được chủ đề “Tri Ân và Tưởng Niệm” đă được chọn từ lúc khởi đầu chương tŕnh, và chủ đề “Vinh Danh” mới được đ̣i hỏi một vài tuần qua.  Họ đă có những lời chỉ trích nặng nề, và đă làm áp lực để chúng tôi phải thay đổi chủ đề và h́nh tượng.  Trong buồi họp chúng tôi đă tuyên bố là sẽ tiếp tục làm việc với ĐKG Mark Byrd để làm Tượng được hoàn hảo hơn để làm hài ḷng được đại đa số đông hương. 

 

Ngày 06-08-12 chúng tôi được Ông Pete Jamieson (Director of Arlington Parks and Recreation Department) cho biết mọi việc đều đang tiến triển tốt đẹp.  Chúng tôi đă nhận được một email của Bà De’Onna Garner (Parks Planning Manager) ngày 07-08-12  cho biết là hợp đồng cho đất sẽ được hoàn tất trong vài ngày nữa (Tham chiếu 2).   

 

Ngày 07-08-12 Ông Nguyễn Kinh Luân đă gởi ra một văn thư triệu tập một buổi họp khoáng đại “khẩn” (Tham chiếu 3).  Chúng tôi rất ngạc nhiên không được mời tham dự khi mục đích của buổi họp này được Ông Luân ấn định là “Bàn thảo về mô h́nh tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ”.  Chúng tôi đă hoàn toàn thiếu tin tưởng sự trong sáng và tinh thần xây dựng khi Ông Luân đă lợi dụng danh nghĩa Hội Đoàn được ghi nhận qua sự từ chối tham dự thư mời của Gia Đ́nh Mũ Đỏ, Hội Cựu Thiếu Sinh Quân DFW, và Hội Ái Hữu Không Quân DFW (Tham chiếu 4, 5, 6).  Vài ngày sau đó Ông Pete Jamieson đă cho chúng tôi biết là Ông Nghị Viên Robert Rivera, sau khi được một người Việt rất có thẩm quyền trong chính quyền địa phương này cho biết rằng cộng đồng chúng ta đang có một mâu thuẫn lớn về chương tŕnh xây dựng tượng đài, đă nói chuyện với Ông Pete ngày 09-08-12 và cho biết là cần ngưng làm việc với chúng tôi.  V́ thế mà bây giờ chúng tôi không c̣n sự hợp tác của Park and Recreation Department nữa, và không biết kết quả lần họp quyết định cho đất của Hội Đồng Thành Phố tháng chín này sẽ ra sao.

 

Chương tŕnh đă tiến triển quá tốt đẹp từ tháng 11 năm 2011, và đă bị trở ngại từ ngày nhóm Ông Nguyễn Kinh Luân lên tiếng phản đối mô h́nh tượng sau ngày gây quỹ 07-07-12 vừa qua.  Có thể nhóm người này đă có những ưu tư chân thật muốn làm tượng đứng cho oai hùng.  Hay có thể nhóm người này cố t́nh chống phá chương tŕnh xây dựng tượng đài bằng cách gây ra một mâu thuẫn trong cộng đồng chúng ta, và báo cáo cho Hội Đồng Thành Phố để làm khó khăn cho chúng tôi không xin được đất.  Nhóm người này đă không yểm trợ và ủng hộ chương tŕnh Tượng Đài ngay lúc đầu, và chỉ bắt đầu tham gia chương tŕnh đầu Tháng 7 vừa qua.  Cá nhân Ông Nguyễn Kinh Luân đă không yểm trợ chương tŕnh khi chúng tôi đă từ chối không để chương tŕnh này dưới quyền của ban chấp hành cộng đồng hạt Tarrant, và không để Ông Luân vào Ban Cố Vấn như Ông đă yêu cầu.  Chúng tôi nghĩ rằng nếu có ưu tư chân thật th́ đây chỉ là một khác biệt về tư tưởng mỹ thuật trong nội bộ cộng đồng chúng ta.  Chúng tôi đă có thiện chí triệu tập một buổi họp khoáng đại ngày 22-07-12 để lắng nghe những ưu tư đó để chúng ta có một tượng đài hoàn hảo hơn.  Nhưng trước khi chúng tôi có cơ hội giải quyết những bất đồng tư tưởng đó th́ trong nhóm người này đă có một người có đủ thế lực và thẩm quyền để nói chuyện trực tiếp với Ông Robert Rivera để làm khó khăn cho chúng tôi.  Khi biết được chúng tôi sắp sửa có hợp đồng (theo thư của Bà De’Onna) th́ Ông Nguyễn Kinh Luân đă cố t́nh lợi dụng danh nghĩa của nhiều hội đoàn để triệu tập một buổi họp “khẩn” cho ngày 12-08-12.  Chỉ có 18 ngày sau khi buổi họp khoáng đại ngày 22-07-12.  Tượng Đài chắc chắn không thể thành h́nh một sáng một chiều.  Lư do ǵ mà Ông Luân phải hốt hoảng lợi dụng danh nghĩa của một số đông hội đoàn kêu gọi một buổi họp “khẩn”, ngoài mục đích cản trở không cho chúng tôi có được hợp đồng?  Kết quả đă xẩy ra như Quư Vị biết, Ông Pete và Bà De’Onna đă ngưng làm việc với chúng tôi sau khi Ông Nghị Viên Robert Rivera can thiệp.  Ông  Luân đă  kêu gọi “v́ tầm quan trọng của sự việc, chúng tôi kính mong quư vị cố gắng đến tham dự đông đủ” cho buội họp.  “Tầm quan trọng” của buội họp ngày 12-08-12 đă không phải là bàn thảo về mô h́nh tượng đài, v́ Ông Luân đă không mời chúng tôi th́ Ông Luân bàn thảo mô h́nh tượng đài với ai?   Như vậy, “tầm quan trọng” là ǵ ngoài mục đích dùng số đông của buổi họp để cho Ông Robert biết là Ông Luân cũng có rất nhiều người ủng hộ trong việc đối lập với chương tŕnh tượng đài. 

 

Chúng tôi không phủ nhận chủ đề “Vinh Danh” là sai.  Nhưng những bàn thảo về chủ đề phải được giải quyết lúc ban đầu.  Chúng tôi đă chọn chủ đề “Tri Ân và Tưởng Niệm”, và đă cho đồng hương biết ư muốn làm lại Tượng Thương Tiếc trong ngày gây quỹ đầu tiên ngày 06-11-11.  Đă không có ai lên tiếng phản đối kể cả nhóm người này.  Chúng tôi đă dùng chủ đề này và h́nh ảnh Tượng Thương Tiếc từ ngày 06-11-11 và đă hoạt động không ngừng nghỉ với Kiến Trúc Sư Ron Horton, Điêu Khắc Gia Mark Byrd, The Veterans Park Foundation, The Greater Southwest Rotary Club, The National Vietnam War Museum, những vị Cố Vấn người Mỹ, và chính quyền thành phố Arlington để xin đất.  H́nh ảnh Tượng Thương Tiếc Chiến Sĩ Việt Mỹ đă đi vào ḷng đồng hương qua báo chí và truyền thông truyền h́nh của cộng đồng chúng ta. 

Đặc biệt hơn nữa là đă có những bài phỏng vấn và tường thuật về chương tŕnh chúng ta trên Nhật Báo Fort Worth Star-Telegram, TV đài số 5 NBC, số 8 ABC, và số 11 CBS.  Nhờ đó mà chương tŕnh đă được đưa vào cộng đồng Người Mỹ địa phương.  Tổng số tiền thâu được đến nay là $273,000.  Đó là những ủng hộ không những cho chương tŕnh xây dựng Tượng Đài nói chung, mà c̣n cho chủ đề “Tri Ân và Tưởng Niệm” và Tượng Thương Tiếc nói riêng. 

 

Nhóm người này đă bắt đầu phản đối Tượng Thương Tiếc khoảng một tháng nay, và đă làm đủ mọi áp lực để đ̣i hỏi chúng tôi phải thay đổi chủ đề và h́nh tượng.  Nếu chúng tôi làm theo ư họ th́ chúng tôi sẽ phải làm lại từ đầu những quá tŕnh đă đạt được trong những tháng qua, sẽ thất hứa và mất uy tín với những người đă ủng hộ chủ đề "Tri Ân và Tưởng Niệm", và sẽ mất uy tín với chính quyền địa phương và cộng đồng người Mỹ.  Điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho công việc gây quỹ kế tiếp. 

 

Chúng ta đừng quên rằng trong trận chiến đă có biết bao chiến sĩ đă chết mất xác trên trận địa không có nấm mồ an nghỉ.  Đă có bao ngàn người chết trong những trại tù cải tạo, ngày nay thân xác c̣n nằm dưới những nấm mồ hoang lạnh rải rác trên những núi rừng Bắc Việt không người nhang khói.  Giờ đây có biết bao mồ mả của hơn 350,000 Chiến Sĩ VNCH không được chăm sóc v́ gia đ́nh phải bỏ nước ra đi.  Giờ đây những ngôi mộ của hơn 20,000 Tử Sĩ QLVNCH trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa đang bị tàn phá.  Trong công viên Tượng Đài chúng ta sẽ xây một Ngôi Mộ Chiến Sĩ Vô Danh để những Vong Linh Tử Sĩ có nơi an nghỉ, để những quả phụ và những người con không may đă mất cha trong cuộc chiến có nơi đốt cho chồng cho cha một cây hương tưởng niệm. Tượng Đài sẽ là nơi những người lính năm xưa đốt một điếu thuốc, thắp một nén hương, rót một ly rượu cho những đồng đội đă chết cho họ được sống.  Tượng Đài sẽ là lời chia xẻ của chúng ta cho những khổ đau tận cùng của những người góa phụ và những người con không may đă mất cha trong cuộc chiến, để họ biết rằng dù 37 năm đă trôi qua chúng ta vẫn không quên những mất mát lớn lao những gia đ́nh tử sĩ đă phải âm thầm chịu đựng trong những năm qua. 

 

Nếu không giúp chúng tôi tạo dựng một nơi thờ phượng những Vong Linh Vị Quốc Vong Thân th́ đó là một điều đáng tiếc.  Nhưng tại sao nhóm người này lại gây thêm những khó khăn cho chúng tôi trong công việc đầy ư nghĩa này? 

Họ đóng góp ư kiến hay cố t́nh phá hoại Chương Tŕnh Xây Dựng Tượng Đài Thương Tiếc Chiến Sĩ Việt Mỹ?  Họ muốn vinh danh người Chiến Sĩ hay muốn gây mâu thuẫn để rồi chúng tôi sẽ mất cơ hội được xây Tượng Đài trong Công Viên Cựu Chiến Binh? 

 

Chúng tôi thiết nghĩ chỉ có những người có trái tim sỏi đá mới không biết tri ân, tưởng niệm, và thương tiếc những hy sinh cao quư của hơn hai triệu người Chiến Sĩ QLVNCH và cái chết của hơn 350,000 Tử Sĩ.  Nếu họ không muốn thương tiếc những người chiến sĩ đă nằm xuống th́ đó là quyền tự do tư tưởng của họ.  Nếu họ muốn chê bai h́nh ảnh Tượng Thương Tiếc, đă nhục mạ lá cờ vàng ba sọc đỏ, ví một biểu tượng  linh thiêng của một quốc gia bị bất tử là một miếng giẻ rách, th́ đó là quyền tự do ngôn luận của họ. 

 

Nhưng họ đừng bao giờ quên rằng cả một thế hệ thanh niên Việt Nam đă chiến đấu và bao người đă chết để cho họ ngày nay có được những tự do đó. 

Không biết tri ân, không cần tưởng niệm, không buồn thương tiếc th́ họ phải trả lời với lương tâm của chính ḿnh.

 

Nhưng họ không thể lợi dụng quyền lực của một nghị viên thành phố và lợi dụng những danh nghĩa của những hội đoàn khác để làm áp lực không cho chúng tôi tri ân, tưởng niệm, và thương tiếc những người đă chết cho chúng ta được sống. 

 

Những cái chết này không phải cho riêng chúng tôi mà cho tất cả chúng ta.  Chúng tôi hy vọng Quư Đồng Hương hiểu được ư định của nhóm người này.  Chúng tôi kêu gọi những Hội Ái Hữu Cựu Chiến Sĩ QLVNCH đừng để nhóm người này lợi dụng danh nghĩa, hăy yểm trợ và ủng hộ chúng tôi để chúng ta không mất đi cơ hội xây dựng Tượng Đài Thương Tiếc Chiến Sĩ Việt Mỹ. 

 

Xin giúp chúng tôi xây được Tượng Đài để vinh danh các anh và những đồng đội của các anh đă nằm xuống.  Những thế hệ sau phải biết được những hy sinh cao quư đó, v́ những hy sinh đó quá to lớn để bị lăng quên.  Xin Quư Vị đừng quên những người lính năm xưa.

 

 

 

Trân Trọng.

 

 

 

BS Đàng Thiện Hưng

 

 

 

 

 

Tham chiếu 1:

 

 

 

From: Michael Do <md46usa@yahoo.com>

 

Date: 2012/8/5

 

Subject: Tượng Đài Texas không có h́nh ảnh người lính VNCH. 

 

http://www.statesman.com/opinion/insight/vietnam-monument-at-capitol-moves-forward-2428172.htm

 

 

Tin buồn 

 

 Sau bao nhiêu năm với sự góp mặt của CĐ Austin trong Ủy Ban Tượng Đài dự tính xây trong khuôn viên Quốc Hội Texas, đă có một thế lực nhảy ngang vào Ủy Ban tung tin sai lạc nhằm loại Hội CQN/VNCH ra khỏi UB; sau đó toan tính tranh đoạt vai tṛ của đại diện CĐ Austin trong Ban Gây Quỹ.  

 

Rốt cuộc, v́ không có sự góp tài chánh của CĐVN (dù Ban Chấp Hành CĐ từng vận động và vài năm trước đây, có cử một vị làm Trưởng ban Đặc trách Tượng Đài mà không thấy UB này nhúc nhích ǵ). 

 

Hôm nay, bản tin mới nhất cho biết họ đă hủy bỏ h́nh ảnh người lính VNCH, thay vào đó là người lính Mỹ gốc Á Châu. 

 

Trong khi tại các thành phố, Tiểu bang khác, việc lập Tượng đài đang được xúc tiến, th́ đây là một tin đáng buồn.

         

 

               Michael Do (Do Van Phuc)

 

webpage: http://www.michaelpdo.com/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

               Tham chiếu 2:

 

 

 

On Tue, Aug 7, 2012 at 1:43 PM, De’Onna Garnger

 

<DeOnna.Garner@arlingtontx.gov> wrote:

 

 

 

Peter,

 

 

 

 I just wanted to give you a quick update on the contract.  I have been working with our Legal department to put the contract together.  I think we have a couple more small tweaks and I will send it over for your review.  Hopefully that will be by the end of the week or the first of next week.

 

              

 

               Please let me know if you have any other questions or comments.

 

              

 

               Thanks

 

               De'Onna

 

                             -----------------------------------

 

From: Peter Dao [mailto:dallasvnradio@gmail.com]

 

Sent: Tuesday, August 07, 2012 2:16 PM

 

To: De'Onna Garner

 

Cc: Pete Jamieson; Hung Dang

 

Subject: Re: Memorial Contract

 

 

 

Dear De'Onna:

 

 

 

Thank you very much for the quick update. Please send us any new information for review when you have it ready.

 

 

 

               Best Regards,

 

               Peter Dao.

 

                              -----------------------------------

 

               OnTue,Aug7,2012at 2:20 PM, De'Onna Garner DeOnna.Garner@arlingtontx.gov

 

              wrote:

 

              

 

               Peter,

 

               I will pass the contract along as soon as I receive it back from our attorney.

 

               Thanks

 

De'Onna

 

                      

 

               ---------- Forwarded message ----------

 

From: Peter Dao

 

Date: Tue, Aug 7, 2012 at 2:39 PM

 

Subject: Re: Memorial Contract

 

To: De'Onna Garner <DeOnna.Garner@arlingtontx.gov>

 

Cc: Pete Jamieson <Pete.Jamieson@arlingtontx.gov>, Hung Dang

 

 

 

Thanks, De'Onna. We look forward to receive the contract soon.

 

Best Regards,

 

 

 

Peter Dao.

 

               -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tham chiếu 3:

 

 

 

2012/8/7 luan nguyen lkn7843@yahoo.com

 

 

 

                        THƯ MỜI HỌP KHOÁNG ĐẠI

 

                Trích Yếu: V/v Mô H́nh Tượng Đài Việt Mỹ tại Arlington , Texas

 

                Ngày 7 tháng 8 năm 2012

 

               

 

                Kính gởi:

 

                - Quư vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo

 

                - Quư tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas

 

                - QuưLiên Hội Chiến Sĩ VNCH-DFW, Hội Đoàn, Đoàn Thể

 

                - Quư cơ quan truyền thông

 

                - Qúy đồng hương

 

 

 

 Kính thưa quư vị,

 

 

 

 Ngày 22 tháng 7 năm 2012, Hội Heroes of South Vietnam Memorial Foundation (HSVMF) đă tổ chức một buổi họp khoáng đại để tạo cơ hội chocộng đồng đóng góp ư kiến về mô h́nh tượng đài Việt Mỹ. Kể từ sau buổi họp đến nay, Hội HSVMF đă không có Thông Báo chính thức về mô h́nh tượng đài Viêt Mỹ sẽ được thay đổi, hay thay đổi ra sao, hoặc không thay đổi.  Điều này đă làm cho các tổ chức Cộng Đồng, Hội đoàn, đoàn thể và đồng hương hoang mang.

 

 

 

 Được sự yêu cầu của Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị DFW, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ  Quan Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam DFW, Gia Đ́nh Mũ Đỏ DFW, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ  Bị Thủ Đức DFW, Hội Không Quân DFW, Hội Thủy Quân Lục Chiến DFW, Hội Thiếu Sinh Quân, Hội Cao Niên Fort Worth, Hội Phụ Nữ QGVN-DFW và Hội Ái Hữu B́nh Định DFW; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant trân trọng kính mời quư vị đến tham dự buổi họp khoáng đại được tổ chức tại:

 

                                       Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVQG HạtTarrant

 

                               2117 Roosevelt Dr. Dalworthington Gardens , TX 76013

 

                                                        Từ 2:00PM đến 5:00PM

 

                                            Ngày Chủ Nhật, 12 tháng 8 năm2012

 

 

 

 Mục đích: Bàn thảo về mô h́nh Tương Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và các vấn đề khác có ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong sinh hoạt tại địa phương.

 

 

 

 V́ tầm quan trọng của sự việc, chúng tôi kính mong quư vị cố gắng đến tham dự đông đủ.

 

 

 

Trân trọng kính chào đoàn kết,

 

 

 

Nguyễn Kinh Luân

 

               CT/CĐNVQG HạtTarrant

 

               " Có trung hiếu nên đứng trong trời đất" NCT

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Tham chiếu 4:

 

 

 

 Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cận

 

                6631Walnut Hill Lane, Dallas, TX 75230

 

               

 

                Kính gởi ông Nguyễn Kinh Luân

 

                Chủ Tịch Cộng Đồng Hạt Tarant, TX

 

 

 

Thưa ông Chủ Tịch,

 

 

 

Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cân, cảm ơn quư Cộng Đồng đă hỏi ư kiến tôi qua điện thoại là được để tên Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cân trong thư mời họp Khoáng đại Cộng đồng để góp ư về Tượng Đài Việt Mỹ sẽ được xây dựng tại Arlington, TX trong một ngày gần. Cá nhân tôi không thấy có ǵ phải từ chối việc đề nghị của Quư Cộng Đồng, v́ đây là việc làm có tính cách "trương cầu dân ư" nên tôi đă đồng ư cùng với những Hội Đoàn khác để tên Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cân vào thư mời. Tuy nhiên sau khi tôi báo cáo với Ban Chấp Hành Chi Hội , th́ được anh chị em trong Ban Chấp hành Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cân đề nghị là Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cận nên đứng ra ngoài danh sách là một trong nhiều hội đoàn đứng ra mời.

 

 

 

Tôn trọng sự quyết định của toàn Ban Chấp Hành Chi Hội, tôi xin quư Cộng Đồng cho phép chúng tôi Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cân được đứng ra ngoài việc mời họp nầy.

 

 

 

Riêng cá nhân tôi sẽ có mặt để dự tính việc Cộng Đồng và những đoàn thể khác bàn thảo trong cuộc họp Chủ nhật tới nầy.

 

 

 

Một lần nữa cá nhân tôi thành thật xin lỗi với quư vị

 

 

 

Mũ đỏ Nguyễn Đ́nh Cơ

 

 

 

Chi Hội Trưởng

 

               

 

                Sent: Thursday, August 9, 2012 10:28 PM

 

 Subject: Fwd: KHẨN: Thư Mời Họp Khoáng Đại (Cập Nhật Lần 3)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tham chiếu 5:

 

 

 

 From: vu huy duchuyvu06@yahoo.com

 

                 To: "lkn7843@yahoo.com" <lkn7843@yahoo.com>

 

Sent: Thursday, August 9, 2012 7:24 PM

 

Subject: Fw: KHẨN: Thư Mời Họp Khoáng Đại Của CĐNVQG Hạt Tarrant (Cập Nhật Danh Sách Lần 3)

 

 

 

KÍNH CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG NVQG HẠT TARRANT

 

 

 

Gia đ́nh CTSQ DFW cám ơn lời mời họp khoáng đại của CT CĐNVQG HẠT TARRANT vào ngày 12-8-12 lúc 2:00pm tại trụ sở cộng đồng  ARLINGTON TX.  Chúng tôi xin lỗi, và vui ḷng lấy tên CTSQ  DFW ra khơi danh sách quư vị mời.  Chúng tôi tham dự với tính cách cá nhân không đại diện cho tập thể CTSQ DFW.

 

 

 

Xin cảm ơn.

 

 

 

ĐD GD9CTSQDFW.

 

 

Nguyễn Văn Đức

 

     

 

               Tham chiếu 6: 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: