MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHÂN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.(1)

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB vThống Kê

Thư trả lời nhà báo Đặng văn Nhâm

 

 

 

 

Gởi anh Nhâm

 

 

Đêm hôm qua chúng tôi bận party với bạn bè đến hơn hai giờ sáng mới về. Trưa nay mới thức dậy để xem lá thư của ông anh “lớn” Đặng văn Nhâm viết thế nào.

Vào đầu chúng tôi đă ph́ cười v́ “ông anh lớn” cũng biết “ớn” để rào trước đón sau là chúng tôi khỏi cần trả lời. Sự đời nó đâu có đơn gỉan như thế “ông anh lớn” Đặng văn Nhâm.

Thật t́nh chúng tôi thấy ông Nhâm hơi rẻ tiền khi mượn mấy tiếng xưng hô khách sáo, lịch sự để làm như ḿnh là người bề trên. Nhưng ít ra qua việc xưng hô với nhau như vậy cũng cho thấy chúng tôi là người được giáo dục đầy đủ để biết “kính ǵa yêu trẻ”, biết tôn trọng người cao tuổi hơn ḿnh (anh hơn tôi những 15 tuổi đời), “biết trước biết sau” khi giao thiệp với nhau.

Anh năm nay ǵa quá rồi nên lú lẫn đấy, chúng tôi chẳng gặp anh lần nào cả như anh tưởng tượng. C̣n chính anh đă gửi sách cho tôi, quyển “Stalin T́nh Ái & Sự Nghiệp” với ḍng chữ “KÍNH BIẾU Anh Kim Âu, Báo Chính Nghĩa với cảm t́nh của tác gỉa” vào ngày 26/11/2000.

 

 

T́nh cảm đó chúng tôi ghi nhận, và chính v́ thế chúng tôi đă xử sự rất lịch sự, có nghĩa khí giang hồ với anh. Với những người như chúng tôi - những đấng trượng phu - điều tối quan trọng là nghĩa khí, chứ những nhóm chữ: sĩ quan cao cấp, cựu tư lệnh vùng, cựu chỉ huy trưởng đại đơn vị v..v.. chỉ là những thứ phù phiếm, không có ư nghĩa ǵ ghê gớm cả. Đi lính lâu năm, sống thọ,  không rửa chân lên bàn thờ cho “Tổ Quốc Ghi Ơn” như chúng tôi, tất lăo làng lên chức thế thôi. C̣n những người như chúng tôi, như Thuư Đặng, những người xem cái chết như lông hồng, như cổ nhân đă nói “Trượng phu thiên lư chí mă cách. Thái Sơn nhất trịch khinh hồng mao” mới đích thị là những đấng trượng phu.

Vài ḍng như thế để anh hiểu rằng nhận thức về gía trị và nhân cách của con người của chúng tôi không tầm thường như đầu óc ham danh, hám lợi của anh đâu nhé anh Nhâm.

Tôi thông cảm, anh là người trí nhớ đă suy giảm, nhưng tôi không bác bỏ rằng tôi vẫn quư anh ở chỗ anh là một nhà văn hàng đầu trong việc đánh vào những thành phần hư hỏng, đội lốt tu hành để làm điều xằng bậy, tôi xem anh là một người cầm bút có sĩ khí. Nhưng khi nh́n anh lao vào cuộc tranh chấp những gía trị hư hăo, tôi thấy xót xa và thương hại cho đầu óc hám lợi, ham danh hăo huyền của anh. Anh như thế nào ở Đan Mạch, cây bút Đỗ Hoàng Gia đă lột tả rơ nét từ năm 2001. Anh hư hỏng như thế nào, những bài viết “đánh dưới thắt lưng” người khác đă tự hạ anh xuống. Chúng tôi không có ư kiến, chỉ đọc và nhận xét.

Tôi quen anh qua chút t́nh cầm bút, không liên quan đến chị nhà. Bà Mộng Chi - hiền nội của nhà văn Đặng văn Nhâm thế nào- đến nay tôi mới biết tên, làm sao tôi biết là chị nhà “khả kính”  hay là bà Phó Đoan mà anh vội vă áp đặt khiên cưỡng như thế, tuy thường là quư chồng th́ mến luôn vợ nhưng t́nh cảm giữa anh với tôi có  thâm niên (11 năm) chỉ dừng lại ở mức sơ giao.

Đọc thư anh, tôi thấy tội nghiệp khi anh đưa ra những mẩu chuyện vớ vẩn mà anh gọi là những “sự kiện tích lũy” để khoe khoang với những bậc “CHÂN TRƯỢNG PHU” như chúng tôi.

Những chuyện như thế chỉ gợi lên trong ḷng tôi và độc gỉa sự khinh bỉ chứ có ǵ đáng trọng. Nhưng dù sao, nhờ anh tự khai nên chúng tôi được biết thêm việc tên Hoàng Song Liêm hèn hạ kia quả có về Việt Nam in thơ và việc anh (Đặng văn Nhâm) về cậy cục xin in (BMHTCTMN) không xong và bị Thế Phong chơi khăm một quả sách dịch khá đau là có thật.

Thuư Đặng có gọi anh là "ANH" trong văn cảnh ở hải ngoại, trong môi trường của những người tỵ nạn cộng sản, chuyện đó rất b́nh thường giữa những con người biết phép lịch sự tối thiểu. Chỉ tại anh lúc nào cũng đóng vai tṛ chống cộng dởm sợ lộ tẩy, chui luồn cửa hậu nên mới phản ứng ẩu tả đó thôi.

Đúng theo nguyên tắc, người lạ gọi bằng ông th́ trịnh trọng hơn nhưng thử hỏi ai gọi anh (Nhâm) bằng ông được khi những bài viết hèn hạ, ngôn từ bẩn thỉu của anh khiến tôi nghĩ đúng ra Thuư Đặng nên gọi anh bằng "thằng".

Lẽ ra Thúy Đặng phải viết:“Này thằng Đặng văn Nhâm…. mới đúng” chữ “anh” là c̣n lịch sự chán, và nếu dùng chữ “ông” th́ cả diễn đàn sẽ coi Thuư Đặng là người thiếu nhận xét, không biết phép dùng chữ.

Anh tự cho người khác là xuồng să nhưng tôi có thèm bắt lỗi anh là tôi đâu có phải là em của anh mà anh được phép gọi tôi là chú em. Bởi lẽ dễ hiểu độc gỉa ai cũng biết anh, em hay ông, tôi chỉ là phép xưng hô trong xă hội chẳng có ǵ phải quan trọng hóa.

Nói rơ để anh biết, việc anh bút chiến với Thuư Đặng tôi vẫn theo dơi từ đầu. Thuư Đặng với tôi là “t́nh nghĩa huynh đệ”, anh em tuy không đồng sanh nhưng xem nhau như máu thịt. Động đến Thuư Đặng có nghĩa là động tới tôi nhưng chúng tôi vẫn không dự trận v́ thực sự bút lực của anh không có gía trị ǵ ngoài việc đi phỏng vấn, t́m ṭi, viết lại.

Về phương pháp lư luận th́: xin lỗi anh chưa đáng học tṛ của chúng tôi. Tuổi tác anh có hơn chúng tôi nhưng sự từng trải và tôi luyện trong chiến đấu của anh chưa sánh với chúng tôi được. Một ḿnh Thuư Đặng thừa để cho anh “lên bờ xuống bụi”, đủ dạy cho anh những bài học gần tám mươi năm nay anh chưa từng được học.

Anh đọc hay chưa từng đọc bài tôi viết th́ có nghĩa lư ǵ đâu anh Nhâm. Bài tôi viết là tâm huyết của một chiến sĩ diệt Cộng. Người suốt đời trốn tránh trách nhiệm làm trai như anh đâu xứng đáng để đọc.

Xưa nay tôi có viết ǵ về anh đâu, cũng như anh tự tưởng tượng ra ba chữ “người anh lớn” để được làm người lớn nhưng nào tôi có bảo rằng anh không lớn tuổi hơn tôi bao giờ và chẳng lẽ giao du với người lớn tuổi mà tôi không gọi người hơn ḿnh những 15 tuổi là anh.

Anh th́ chỉ quen thói nói bậy, nói càn. Tôi chẳng thấy có một mối quan hệ nào giữa những cái tên anh nói với Thuư Đặng để gọi là gian nhân hiệp đảng cả. Aladin là Aladin c̣n tên DoQuang là một cái nick ma của bọn tranh chấp VBVNHN với anh từ lâu.

Tả hữu người ta đều đánh anh v́ thấy anh cư xử với Hàn Giang TLT quá tồi tệ, dơ bẩn. Có thể với cái tâm của anh, bản chất con người anh, anh không nhận thấy nhưng "khách quan định luận" đều thấy anh vừa hèn hạ, vừa bẩn thỉu, hạ lưu đến mức đê tiện nên người ta mới phải lên tiếng.

Anh không nên dài ḍng, vớ vẩn làm ǵ, đạo tắc người cầm bút có lư tưởng không cho phép ai làm tṛ hèn hạ, cắn gấu quần của một người phụ nữ đă từng có thời giao du khá thân với nhau như anh. Khi thấy anh đưa tiêu đề nói lên bí mật cái chết của ông Lê Quang Tung, chúng tôi cũng chú tâm theo dơi nhưng thấy anh kéo dài chỉ nhằm mục đích bươi móc, chửi bới một người phụ nữ mà anh từng đăng nhiều bài của cô ta trên website (trong sách) của anh, chúng tôi thực sự khó chịu. Cuối cùng th́ anh chẳng đưa được cái bí mật nào ngoài những chuyện mà chỉ nằm trong gầm giường của cô Lệ Tuyền mới biết.

Anh nói chuyện chiến đấu trong khói lửa chiến tranh khiến ai đọc cũng phải bật cười. Lần đầu tiên tôi nghe một anh nhà báo dân sự khoe ḿnh như anh Nhâm.

Và cũng thật buồn cười khi một người làm báo, viết văn với phong cách như anh mà dám mở miệng khuyên một người cầm bút chỉ v́ lư tưởng như tôi.

Anh Nhâm nên nhớ, anh là một nhà báo sống với thói quen dơ bẩn của những tên làm báo kiếm sống dưới hai nền Cộng Ḥa. Bịa đặt, làm "chantage" để tống tiền là nghề nghiệp của các anh. C̣n tôi, ra hải ngoại làm báo là v́ súng của tôi đă gẫy, chúng tôi cầm bút để tiếp tục cuộc chiến đấu diệt cộng. Chúng tôi cầm bút với cái tâm trong sáng của những đấng trượng phu, không hoen ố bởi cơm áo, gạo tiền, không v́ lợi danh hư hăo.

Chuyện ǵ đáng khen chúng tôi khen, phải chê chúng tôi chê, không ngán ngại bất cứ thế lực nào. Chẳng phải v́ cả thiên hạ chửi anh mà chúng tôi không dám khen cái được của anh. Chẳng phải v́ thiên hạ ca tụng người này, người nọ mà chúng tôi không dám lên tiếng chỉ trích, vạch trần những cái gian trá của họ.

Và có khen caí được của anh không có nghĩa phải quên đi những cái tồi tệ của anh. Chưa nói, chưa phê chẳng qua chưa đến lúc v́ đă phê phán ai th́ nhanh chóng trở thành thù địch mà tôi th́ không có thói quen trở mặt tấn công ai đă có chút giao t́nh từ trước.

Với tôi lúc nào cũng nhường người trước một bước, bởi chúng tôi tự tin vào bản lĩnh của chính ḿnh.

Anh Nhâm sống không có chất người, thiếu nhân t́nh mà bày vẽ chuyện nói về đạo làm người. Anh chưa từng đóng góp ǵ cho cuộc chiến, núp sau lưng chiến sĩ để sinh nhai, chẳng hiểu ǵ về bản chất cuộc chiến mà ăn nói càn rỡ, vô ơn với những người chiến sĩ. Sao anh không tự hỏi bản thân anh đă biết đạo làm người như thế nào chưa?

Con người Việt Nam là con người trọng nhân nghĩa. Chỉ qua sự việc của anh với Hàn Giang Trần Lệ Tuyền cả diễn đàn này đă thấy sự tráo trở khôn lường của anh. Anh nên tập suy nghĩ trước khi khuyên người khác biết suy nghĩ. Ngay trong lá thư này đă cho thấy sự suy nghĩ của tôi sâu sắc, trọn vẹn, từ ái và bao dung vào bực thầy của anh.

Thuư Đặng với tôi là hai người chia nhau hơi thở trong nỗi chết nhưng không v́ thế mà tôi vội vă lên tiếng và chẳng cần anh kêu gọi tôi vẫn giữ vững đạo tắc truyền thông hai chiều. Trong vai tṛ sáng lập viên diễn đàn, tôi yêu cầu các Moderators của Chính Nghĩa Việt, Chính Nghĩa không loại bỏ bài nào của anh, thậm chí c̣n để anh post hai lần một bài, trong khi Thuư Đặng chỉ post một lần.

Việc đưa bài của Thuư Đặng vào web Chính Nghĩa cũng nhằm cân phân với bài của anh "post" lên web dangvannham.com. Những hành động đó cho thấy, tôi thừa tư cách để dậy anh cách sống quang minh chính đại của người quân tử và anh hùng. Và cần nói thẳng với anh, chúng tôi mới là những người anh hùng đă tận hiến cho đất nước chứ không phải loại chót lưỡi đầu môi mà dám tự nhận là anh hùng.

Thật ḷng tôi biết anh chẳng hiểu ǵ về bản chất cuộc chiến, chẳng hiểu thế nào là chiến tranh quy ước và chiến tranh ngoại lệ nên tôi không chấp anh về những lời viết càn rỡ như của bọn Việt Cộng v́ Thuư Đặng đă dạy dỗ anh khá nhiều rồi.

Chấp người ngu xuẩn là hạ ḿnh xuống ngang với họ. Một người như anh không tự nhận biết những sai lầm nay tuổi đời đă cạn th́ đâu c̣n cơ hội để sửa đổi.

Anh tưởng rằng cứ dùng ngôn từ hạ tiện là đối phương sẽ bị bôi bẩn nhưng anh quên rằng chính anh đang tự bôi bẩn nhân cách của anh bằng những luận điệu ngu xuẩn thiếu căn bản lư luận.

Lính đánh thuê là những người thuộc một dân tộc này được trả tiền để chiến đấu ở một đất nước khác không phải quê hương của họ, không cần biết mục đích và lư tưởng của hành động chiến tranh. Và chúng tôi - những người trai nước Việt trưởng thành trong thể chế VNCH - đi chiến đấu, hy sinh cho sự tồn vong của chế độ, bảo vệ an ninh và hạnh phúc của đồng bào trong đó có anh chàng trốn lính Đặng văn Nhâm và cô Mộng Chi với bầy con dại th́ chúng tôi đánh thuê cho ai nhỉ? Nếu anh thực sự tự nhận là một tên vô ơn, vô đạo đức, "nhân diện thú tâm" th́ chúng tôi không cần nói thêm nhưng nếu anh chỉ là một thằng ngu th́ chúng tôi giải thích cho anh rơ: Cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, là cuộc đối đầu của các thế lực quốc tế đương thời. Nhăn quan và kiến thức hạn hẹp của một anh nhà báo kiếm cơm th́ cho rằng cứ không nhận ḿnh chiến đấu cho Hoa Kỳ là Chính Nghĩa đứng về phía những Người Việt Quốc Gia. Trong khi thực tế lịch sử cho thấy QLVNCH sống nhờ quân viện, khi viện trợ không c̣n VNCH sụp đổ nhanh chóng.

Việc cả hai tập đoàn cầm quyền Nam, Bắc phải chấp nhận cho các lực lượng ngoại quốc vào tham chiến thể hiện cả hai tập đoàn đều mất tự chủ hay nói đúng hơn đều là những tập đoàn thừa sai cho các thế lực quốc tế trong sự trở ḿnh để tiến hóa của lịch sử nhân loại, (điều này là t́nh trạng chung của các quốc gia nhược tiểu.)

Việt Nam ở vào THỜI ĐIỂM ĐÓ từ một vương triều lạc hậu, nô lệ giặc Pháp, nhờ vào sự đổi thay của thế giới sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, BỖNG CHỐC trở thành một quốc gia dân chủ non trẻ. Chịu ảnh hưởng tác động của những chủ thuyết mới, dân tộc Việt Nam bị phân hóa thành hai khối đi theo hai trào lưu tư tưởng đối nghịch để bắn giết lẫn nhau, gây ra hận thù tư tưởng sâu sắc chưa biết đến ngày nào mới chấm dứt.

Bởi cuộc chiến ở Việt Nam về bản chất vốn là một cuộc đối đầu giữa hai ư thức hệ: Tự Do và Cộng Sản. Cho nên trong cuộc chiến Việt Nam, quân dân VNCH không phải chỉ chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc mà c̣n để gỉai trừ tai họa Cộng Sản cho toàn thế giới và đây chính là luận điểm chứng minh việc cầm súng, nhận tiền viện trợ của ngoại bang chỉ là một cách vận dụng tài nguyên quốc tế để bảo vệ nền dân chủ non trẻ của đất nước.

V́ thế tất cả những người cầm súng chiến đấu trong bất kỳ lực lượng nào của Đồng Minh tham chiến thời kỳ Vietnam War cũng vẫn không đánh mất Chính Nghĩa.

Chính nghĩa quốc gia không nằm ở chỗ những người lính lănh tiền của ai, cầm vũ khí nhăn hiệu nào mà Chính Nghĩa của Người Việt Quốc Gia thể hiện qua việc đă chọn đúng con đường tiến bộ và phát triển của nhân loại để cương quyết chối bỏ và chống lại chủ thuyết Cộng Sản vô thần, phi nhân.

Trong đầu óc ngu đần của một thằng trốn tránh trách nhiệm của một đấng nam nhi như anh, sống một đời hèn mọn dựa hơi báo chí, quen tướng này, tư lệnh nọ rồi tưởng là có một quyền lực khuynh loát được người khác. May cho anh thời đó chỉ gặp bọn lính hậu phương cầu chữ thọ nên anh được dịp nói phét, chứ anh Nhâm mà gặp chúng tôi th́ chẳng tướng tá hay ông trời nào cản được cho anh khỏi ăn bạt tai, đá đít.

Việc Thuư Đặng thấy chuyện bất b́nh lên tiếng là chuyện nên làm của một người biết quư trọng lẽ phải. Hành động tráo trở, văn phong hạ tiện của anh khi viết về cô Hàn Giang TLT buộc người ngoại cuộc phải lên tiếng đủ thấy hành vi của anh thuộc loại bất nhân, bất nghĩa.. Thói lưu manh, kinh nghiệm bất lương trong nghề làm báo của anh  thể  hiện qua việc xử dụng ngôn từ hạ lưu, dơ bẩn như vậy thật khó có người phụ nữ nào dám lên tiếng đối đáp chứ lư lẽ của anh chỉ là con số không to tướng.

Cả diễn đàn này ai cũng phải cười với mấy chữ “người anh lớn”, với cái thói thăng cấp cho bạn qua đường để được quen “ông lớn” của anh. Anh cứ làm như tôi không biết anh Vơ văn Sĩ, anh cứ tưởng tôi không gặp gỡ, ăn  nhậu với ông Nguyễn Chánh Thi, Tôn Thất Đính, Đỗ Kế Giai v.v. những người đó tôi gọi họ là “đại niên trưởng” nhưng họ có bao giờ nhận họ là “người anh lớn”. Họ xưng anh gọi tôi bằng em hay bằng tên v́ họ cũng quư trọng sự tận hiến của chúng tôi. C̣n anh, một tên hèn nhát sống nhờ vào sự hy sinh của những người lao ḿnh vào khói lửa bằng thói háo danh cố hữu ra sức bóp méo cách ứng xử lịch sự để tự cho ḿnh một vị thế “anh nhớn”.

Lớn hay không lớn là ở kiến thức, từng trải thể hiện qua phong độ, cốt cách chứ không phải ở số đếm tuổi tác hay bằng lời nói.

Diễn đàn đă phân định ai thắng, ai bại trong cuộc bút chiến đang diễn ra. Tự anh đă hóa thân thành một con chó điên cắn càn lúc nào không biết.

 “Tiên lễ hậu binh” đó là tư cách của một người quân tử, một đấng trượng phu nên tôi phải ǵn giữ. Người tự bôi những thứ uế tạp lên mặt mũi như anh th́ có ǵ để tôi phải nể mặt. Anh th́ cứ cho là những điều Thuư Đặng viết ra là khó tin nhưng chúng tôi cùng một gốc nên tôi thấy chẳng qua đó là v́ anh quá ngu độn nên không thấy chiêu thức của chúng tôi là “gậy ông đập lưng ông” nên những ǵ Thuư Đặng viết ra đều nằm trong những bài viết của anh. Anh càng viết th́ càng ăn gậy, ăn búa, càng điên th́ càng ngu, càng lănh đ̣n đau. Chẳng ai đưa cô Mộng Chi vào trận ngoài anh. Anh viện ai th́ người đó lănh đủ, Anh đưa sự việc nào vào th́ tự đập vào mặt anh.

Anh biết thân không lạm bàn chuyện ḿnh không biết là may cho anh.

Lời nói của Pascal anh dẫn quả thật tương hợp với con người của anh. Việc anh cứ thích làm “người anh lớn”, làm Chủ Tịch, làm President, làm Professor, liệt kê tràng giang đại hải chức danh cho thấy anh quả nhiên muốn trở thành thánh. Tôi nghiệp thay cho đến giờ phút này anh đă trở thành con thú thực sự.

Anh chẳng cần phải biện gỉai chuyện lấy bài người khác để cho vào sách, việc vạch mặt thằng Thiện Lé là chuyện cần làm. Điều quan trọng là anh đă hứa nếu dùng bài của ai sẽ gởi sách biếu người đấy.Thực tế cho thấy anh là kẻ bội tín. “Nhân vô tín bất lập”, anh nhớ lấy.

Sao anh nhận nhiều thứ sơ suất vậy? Thuư Đặng có vu cáo anh chôm bài bao giờ, anh lại “sơ xuất” nữa rồi. Thuư Đặng chỉ chửi vào mặt anh là anh đă dùng bài của anh ta mà c̣n nói không biết Thuư Đặng là ai. Sao anh không thấy đó là thứ “sơ xuất” đáng bị chửi nhỉ?

Con người khác trâu ḅ ở chỗ khi biết ḿnh sơ xuất, sai lầm là phải sửa. Thôi th́ anh nên nhật tụng lời của ông Pascal cho tỉnh táo lại.

Anh gọi Thuư Đặng là “thằng” và Hàn Giang TLT là “con” nhưng những “thằng” và “con” đấy anh ôm vào những tác phẩm của anh. Vậy th́ anh có thể cho tôi biết c̣n bao nhiêu “thằng” và “con” đă vô t́nh góp phần giúp anh nuôi nấng vợ con trong suốt cuộc đời làm báo kiếm cơm của anh không?

Đă tuyển chọn làm thành một tập mà lại bảo rằng đáng tiếc, như vậy có đúng là “nhổ và liếm” không anh Nhâm?

Chuyện xuất bản sách, báo chúng tôi quá rành. Ngày nay muốn in sách chúng tôi “order” in tận Đài Loan, Hồng Kông vừa rẻ ,vừa đẹp, không sợ bị in lậu. Ngồi tại nhà nhận sách. Nghe chuyện lạc hậu của anh rác tai.

Chẳng ai cấm người làm giàu bằng tim óc của họ, chỉ những người đi làm giàu bằng tim óc của người khác mới đáng trách mà thôi.

Việc của anh và cô Hoàng Dược Thảo tôi không biết rơ nhưng nếu anh có lỗi th́ việc xin lỗi là đúng. Tuy nhiên, một đấng mày râu làm điều sai quấy không biết lỗi sớm để đến khi cần bán sách mới hạ ḿnh xuống trước một nữ nhi th́ có hơi “hèn “đấy. Anh nên soi gương để nhận thấy điều tu sỉ.

Giờ này đ̣i trả nhuận bút th́ ṣng phẳng chỗ nào. Anh lấy bài của ai chẳng người nào hay. In xong cũng chẳng mấy người biết. Vậy th́ hồi anh cưới bà Mộng Chi “tiền dâm hậu thú” hay sao?

Anh khỏi cần kêu đ̣i, thư của anh đă ở trên diễn đàn Chính Nghĩa Việt từ lâu rồi.

Trên web Chính Nghĩa th́ chẳng cần ǵ phải đăng bài của anh v́ mỗi bên một web là đủ công bằng cho cả hai bên.

Luật đời “có vay có trả”. Anh biết ngại, biết sợ không muốn tôi lên tiếng th́ tốt nhất nên im lặng. Việc anh đă thư cho tôi, tất nhiên tôi sẽ hồi âm. Và tôi rất mừng v́ hành động của anh đă cho tôi cởi được nút thắt sơ giao.

Chuyện sắp tới, anh chọn đường nào, tôi sẽ chiều anh đến đến đấy.Tiện đây cũng nói thẳng, anh không phải là cây bút biết lư luận. Văn của anh tầm thường thôi, chuyện lân la làm quen, phỏng vấn, thâu băng và ghi chép lại kư ức của người khác không có ǵ đáng nói.

 

 

Trân trọng

 

 

Kim Âu

28-2-2011

 


SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

Your name:


Your email:


Your comments: