MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScienceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvInvestors

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB v

 

Đầu năm 1791 khi George Washington lănh đạo ủy ban ba thành viên mà Quốc hội đă cho phép chọn địa điểm cho thủ đô của quốc gia. Ông đă biết chính xác những ǵ ông đă làm và chẳng bao giờ có nhiều nghi ngờ rằng quận và thành phố mới của liên bang sẽ gần đầu tàu trên sông Potomac, gần với thị trấn cảng Georgetown sôi động và cách xa bờ biển Chesapeake. Washington đă biết rơ khu vực này gần như là một chủ đất và người cư trú gần đó, và khu vực dành cho Washington trông giống như ngôi nhà của ông ở Mount Vernon - một vùng đất lượn sóng trên những cánh đồng thuốc lá cũ. Giống như nhiều thành phố hàng đầu Mỹ khác như Philadelphia và Cincinnati, Washington được xây dựng trên một bờ sông vững chắc và khô cằn. Diện tích dốc dần lên từ Potomac giữa Rock Creek và sông Anacostia, sau đó là phần được gọi là chi lưu phía Đông của gịng Potomac.

Những mảnh đất mở rộng ra phía bắc từ ḍng sông chính ngay lập tức hiển hiện đối với Pierre L'Enfant, người nhập cư Pháp, đă vẽ bản đồ đường phố và quảng trường cho thành phố mới. Ông đă chọn một điểm cao cho dinh thự tổng thống và một cho các ṭa nhà của Quốc hội. Ngày nay, đó là Capitol Hill, ban đầu được gọi là Jenkins Hill chứ không phải Capitol Slough.

Ḍng chảy giữa Capitol và Nhà Trắng là Tiber Creek, một ḍng nước đáng kính đáng lưu ư, có đường đi về phía nam, gần đại lộ Bắc Capitol, vây kế hoạch Union Station Plaza và quay về phía tây, nơi Constitution Avenue chạy. Phần phía tây của con lạch đă biến thành kênh thành phố Washington năm 1815. Kênh này khá là khó chịu vào những năm 1840, nhưng đó là do hệ thống cống không đầy đủ, chứ không phải nó là một đầm lầy. Các bức tranh toàn cảnh về thành phố đă được vẽ từ thế kỷ 19 như là cách để làm cho niềm tự hào dân tộc của Washington trở nên phổ biến và là một trong những nguồn thông tin tốt nhất để t́m hiểu Washington thời mới bắt đầu xây dựng. Qua các h́nh ảnh lưu lại trong Thư viện Quốc hội, bạn sẽ thấy một phong cảnh khô với những ṭa nhà không thể sống sót cho đến nay đă có nền móng của họ bị ch́m trong bụi bẩn. Ví dụ: lâu đài Smithsonian, đă được đứng thẳng từ cuối những năm 1840.

Bản đồ từ Tạp chí Harper, 1852. Thư viện Quốc hội, CC BY

Các bản đồ sớm cũng giống nhau. Vào năm 1826, Anne Royall, có thể là nữ phóng viên chuyên nghiệp đầu tiên ở Hoa Kỳ và là tác giả của " Bản phác thảo về Lịch sử, Cuộc sống và Cách cư xử ở Hoa Kỳ ", mô tả "địa điểm cao của thành phố; bề mặt mờ của nó, phủ đầy những ṭa nhà đẹp trai. "Cô tiếp tục kiểm kê thành phố mà không nhắc đến một đầm lầy và kết luận, có lẽ với sự nhiệt t́nh quá mức, rằng" loài hoa đẹp. "

Khách du lịch, đặc biệt là từ Anh, thích đi săn ở thành phố mới, nhưng đó là cách cư xử và cư xử của cư dân của nó, đó là những cái chớp để chỉ trích, không phải là cảnh quan. Vào năm 1830, người Anh Frances Trollope , thường vui vẻ phê phán bất cứ điều ǵ của người Mỹ, đă viết: "Tôi rất vui mừng với toàn bộ khía cạnh của Washington, nhẹ nhàng, vui vẻ và thoáng mát; nó nhắc nhở tôi về những nơi tưới thời trang của chúng tôi." 

Bến cảng của Washington

Tập phim thực sự bẩn thỉu nhất trong sự phát triển của Washington đến vào giữa thế kỷ 19. Sau Thế chiến Nội chiến, hàng chục thập kỷ nuôi cấy ở vùng biển Potomac đă dẫn đến t́nh trạng xói ṃn đă làm cho những con bùn dưới đáy. Khi Potomac chậm lại dưới thác cuối cùng của nó - nơi mà con sông chảy vào Quận Columbia - bùn cát kết thành những băi bồi lớn ở phía thành phố của con sông.

 

 

Ron Paul, Nancy Pelosi và Tổng thống Donald Trump có điểm ǵ chung? Họ đă hứa sẽ "thoát khỏi đầm lầy" của chính trị ở Washington. Những "kỹ sư thủy lực đầy tham vọng" này dựa vào một cụm từ bị ch́m đắm trong bài diễn thuyết chính trị của chúng ta. Thuật ngữ ẩn dụ này cho thấy Washington đă được xây dựng trong một đầm lầy thể chất thực sự, có cảnh quan hôi ḥi nào đó đă nuôi dưỡng chính trị thối nát.

Giả định này chỉ là sai lầm: Washington không bao giờ là đầm lầy, như tôi đă khám phá ra trong việc khám phá hai thế kỷ đầu tiên của nó.

 

'Thành phố Washington từ Thư viện của Đại sứ / Thư viện của Hải quân Hoa Kỳ / G. Cooke và WJ Bennett.

 

Không, Washington không được xây dựng trên đầm lầy

CARL ABBOTT  NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 2017

https://www.citylab.com/equity/2017/03/was-washington-dc-really-a-swamp/519003/

 

Đó là thời gian để nghỉ hưu một phép ẩn dụ cũ không có cơ sở trong lịch sử của DC.

Đề nghị

 

Đây là bản đồ tương tác rộng lớn của những ṭa nhà lịch sử của DC

DAVID DUDLEY

NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 2016

 

Luật pháp định h́nh các hành lang Sidney của Washington, DC

CÁC BIÊN TẬP VIÊN

NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM 2015

 

Mă phân vùng Ghosts of DC

LAURA BLISS

NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2016

Trong những năm 1880 và 1890, Quân đội Kỹ sư đă bắt đầu thay đổi h́nh dạng căn hộ trong Bể phản chiếu, Lưu vực thủy triều và hàng trăm mẫu đất liền kề công viên cho các tưởng niệm Tổng thống và cây anh đào nở, tạo ra một công viên ven sông mà không ai có thể kết hợp với từ "đầm lầy."

 

Không ai trong số này có thể nói rằng thủ đô đă sống theo viễn cảnh của George Washington về một đô thị toàn diện với thương mại và văn hoá để đối đầu hoặc vượt qua Philadelphia. Kênh đào Erie với sự phát triển của nó tới New York chắc chắn là một dấu ấn cho những tham vọng của Washington, nhưng nó là sự tăng trưởng mạnh mẽ của Baltimore khiến cho Washington cũng là một trong những thương mại giữa Đại tây dương. Nhà b́nh luận Anh James Bryce đă viết trong " Khối thịnh vượng chung Mỹ " rằng Hoa Kỳ là nước lớn duy nhất không có vốn thực sự, nhưng đó là một cuộc đào bới tại New York cũng như ở Washington.

 

Có thể là thời gian để rút lui phép ẩn dụ và bỏ cố gắng kéo phích cắm cho Washington.

 

Những nhà chính trị đă từng ở Washington (hey, Nancy Pelosi) nên biết rơ hơn. Xét cho cùng, thành phố này đầy những khu phố có tên như Friendship Heights, Mount Pleasant, Columbia Heights, Crestwood, Washington Highlands và "cái nh́n tốt" (Kalorama).

 

Mùa hè ở Washington, tôi không viết thư để bảo vệ khí hậu. Nhưng một pḥng tắm hơi không làm cho một đầm lầy. Tôi không mong đợi sự thật về địa lư lịch sử của Washington sẽ cắt đứt một khẩu hiệu lưỡng đảng đầy lôi cuốn, nhưng hăy lấy nó v́ nó là ǵ - một cụm từ dễ hiểu mà không có một điểm neo trong lịch sử của thành phố.

 

Đây là những ǵ Trump có nghĩa là khi anh ta nói 'thoát khỏi đầm lầy' - mặc dù đây không phải là phép ẩn dụ chính xác

 

Rebecca Harrington

 

11 tháng 11 năm 2016, 6:29 CH       56.392

FACEBOOK

LINKEDIN

TWITTER

E-MAIL

IN

 

thoát khỏi đầm lầy khóa cô lên donald trump cuộc biểu t́nh

Một người đàn ông giữ một "Drain the Swamp tại Washington DC" đăng nhập vào một cuộc biểu t́nh Donald Trump của tổng thống đảng Cộng ḥa sau đó tại Kinston, North Carolina vào ngày 26 tháng 10 năm 2016. REUTERS / Carlo Allegri

 

Xây dựng bức tường đó. Khóa cô ấy lên. Rigged.

 

Tại cuộc mít tinh châm biếm và giải trí hiện nay, Tổng thống đắc cử Donald Trump đă tổ chức suốt chiến dịch của ḿnh, ứng viên hét lên những phản đối này, và đám đông hô vang họ lại.

 

Vào tháng mười , một bài thánh ca mới đă tham gia vào kinh điển: "Drain the swamp".

 

Trump tuyên bố kế hoạch cải cách đạo đức ngày hôm nay, cam kết "làm cho chính phủ của chúng tôi thành thật một lần nữa."

 

Tuy nhiên, Trump được cho là đang xếp đội ngũ của ông White House qua các cuộc vận động tranh cử của Washington và các cựu chiến binh của GOP, khiến một số người đặt câu hỏi liệu ông có thực sự "thoát khỏi đầm lầy" và làm sạch Washington về những người trong cuộc chính trị không liên lạc với người Mỹ b́nh thường.

 

Thuật ngữ này đến từ đâu?

Trở lại khi bệnh sốt rét là một vấn đề ở Mỹ và Châu Âu, việc tháo dỡ đầm lầy là một cách hiệu quả để tiêu diệt muỗi sinh ra và lây lan bệnh.

 

Người đầu tiên áp dụng thuật ngữ này vào chính trị là một người theo đảng Dân chủ. Winfield E. Gaylord viết năm 1903. "Các nhà xă hội không hài ḷng với việc giết một vài con muỗi xuất phát từ đầm lầy của các nhà tư bản" . "Họ muốn thoát khỏi đầm lầy."

 

Trump có thể đă lấy cảm hứng của ḿnh cho cụm từ từ Tổng thống Ronald Reagan . Vào năm 1980, Reagan kêu gọi "đổ bộ đầm lầy" của bộ máy quan liêu ở Washington và thành lập Ủy ban Grace, xác định 424 tỷ USD chi tiêu của chính phủ lăng phí có thể bị cắt giảm.

 

Báo cáo của ủy ban đánh giá quá cao các khoản tiết kiệm tiềm năng và phân loại chi tiêu cần thiết là "lăng phí", do đó Quốc hội đă không hành động theo các khuyến nghị của ḿnh.

 

 

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

Wow! I hear you Warren, Michigan. Streaming live - join us America. It is time to DRAIN THE SWAMP!

Watch: https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158027399210725/ …

 

3:49 PM - Oct 31, 2016 · Warren, MI

 2,483 2,483 Replies   8,153 8,153 Retweets   22,549 22,549 likes

Twitter Ads info and privacy

Một mô tả không chính xác

Người khởi kiện là Washington thậm chí không được xây dựng trên đầm lầy. Đó là một quan niệm sai lầm phổ biến , v́ thành phố nằm ở khu vực thấp giữa sông Anacostia và Potomoc, như nhà sử học đô thị Don Hawkins giải thích trong The Washington Post .

 

Hơn nữa, thoát nước đầm lầy là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm cho nó, môi trường nói. Nó thậm chí là trái với luật pháp ở một số đô thị của Hoa Kỳ.

 

Việc thả một đầm lầy thực tế có thể lấy nước cần thiết từ môi trường mà thực vật, động vật và các sinh vật khác cần tồn tại.

 

Nó chắc chắn là hấp dẫn, mặc dù.

http://www.businessinsider.com/what-does-drain-the-swamp-mean-was-dc-built-on-a-swamp-2016-11

 

Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge-and more.

 

Hăy để cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới này biết rằng, dù quư vị thích hay ghét chúng tôi, chúng tôi sẽ trả bất cứ giá nào, mang bất cứ gánh nặng nào, đương đầu với bất cứ khó khăn nào, ủng hộ bất cứ người bạn nào, chống đối bất cứ kẻ thù nào để bảo đảm cho sự trường tồn và thành công của tự do trên thế giới. Những điều này, chúng tôi thề hứa, và c̣n nữa...

 

Diễn văn nhậm chức của tổng thống John F. Kennedy

 

Trước khi vào truyện:

 

 

 

 

"Draining the Swamp" của Buck là một sự cố về tham nhũng ở Washington

 38

 

 

 

© Greg Nash

Phát biểu của cuốn sách mới của ông, "Drain the Swamp: Làm thế nào tham nhũng Washington là Tệ hơn bạn nghĩ," Ken Buck (R-Colo.) Gần đây nói với một phóng viên của USA Today, "Tôi đă không đến đó [Washington, DC] với rất nhiều bạn bè ... Và tôi sẽ không để lại với rất nhiều bạn bè. "Câu nói đó chắc chắn là nửa sự thật - cuốn sách của Buck chắc chắn sẽ không kiếm được nhiều người bạn trong Hạ viện Hoa Kỳ, nhưng ông ấy sẽ làm cho một tấn những người bạn mới trong số một công dân biết ơn về nền giáo dục mà họ sẽ nhận được như thế nào Quốc hội thực sự làm việc. 

Và điều ǵ thúc đẩy Quốc hội ngày nay? Tiền bạc, và sự cần thiết để nâng cao và rất nhiều của nó.

 

Trong nhiều năm, những người trong chúng ta làm việc để gây ảnh hưởng lên Quốc hội đă biết rằng cuộc đàm phán tiền bạc. Những ǵ chúng tôi học được ở đây lần đầu tiên là việc gây quỹ không quan trọng v́ vậy các thành viên cá thể Quốc hội có thể tự lựa chọn lại, điều quan trọng trong việc phân bổ các nhiệm vụ của ủy ban cũng vậy. Viết Buck:

Đây là cách hoạt động của đảng Cộng ḥa. Nếu bạn muốn phục vụ trong một ủy ban, bạn phải huy động tiền cho Ủy ban Quốc hội của đảng Cộng ḥa (NRCC). Số tiền thay đổi tùy thuộc vào ủy ban và vai tṛ. Ví dụ, để phục vụ trong một ủy ban cấp B hay C, một thành viên của một thành viên năm nhất của GOP House phải tăng $ 220,000 mỗi hai năm ... Các thành viên cựu chiến binh của các ủy ban A phải tăng gấp đôi số tiền đó  -  450,000 đô la ... Nếu bạn trở thành chủ tịch của ủy ban B - xin chúc mừng - hiện giờ bạn dự kiến ​​sẽ tăng lên 875.000 đô la cho NRCC. Chủ tọa một ủy ban A có nghĩa là bạn phải huy động được 1,2 triệu đô la.

Bạn đọc đúng. Theo ông Buck, để phục vụ trong một uỷ ban, các Thành viên Quốc hội được yêu cầu trả tiền cho đặc quyền này.

Và nếu bạn, với tư cách là Thành viên của Quốc hội, quyết định không chơi cùng? Đối với người mới bắt đầu, bạn sẽ không thể sử dụng các bộ gọi NRCC được bố trí thuận tiện cách ṭa nhà văn pḥng hai khối, và lănh đạo sẽ đưa ra lời nói với cộng đồng vận động hành lang K Street rằng họ không phải quyên góp hoặc gây quỹ cho bạn nếu họ muốn giữ được ơn tốt lành của lănh đạo. Nếu bạn đặc biệt nổi loạn, bạn sẽ bị tước bỏ các nhiệm vụ của ủy ban, và thậm chí có thể được thách thức bởi một ứng cử viên được lănh đạo ủng hộ. (Nhớ Kansas Rep. Tim Huelskamp?)

Đối với những người trong chúng ta mà không có quyền truy cập vào công ty lớn hoặc công đoàn lao động đô la, cuốn sách của Buck có thể là một buồn chán đọc. Chúng ta thường bị găi đầu, tự hỏi tại sao lănh đạo GOP lại dường như dành nhiều thời gian và tiền bạc để chiến đấu với các thành viên bảo thủ hơn là chiến đấu với những người Dân chủ tự do mà họ nói là họ phản đối.

Giữa đường, Buck đặt ngón tay vào vấn đề:

Vị trí mặc định của người sáng lập là giữ quyền lực cách xa Washington nhất có thể. Chúng ta không c̣n đủ khả năng để bỏ qua sự khôn ngoan của họ. Một khoản nợ quốc gia tê liệt tồn tại bởi v́ Washington có quá nhiều quyền lực. Tham nhũng trong chính phủ liên bang là kết quả trực tiếp của rất nhiều người dân đang cảm thấy thoải mái trong những nền tảng chính trị tŕ trệ bên cạnh Potomac. Sự tập trung quyền lực ở DC thu hút những điều tồi tệ nhất và cám dỗ tốt nhất, khiến cho nam giới và phụ nữ trở nên cực kỳ khó khăn để nảy sinh và dẫn đất nước của chúng ta đến một nơi lành mạnh hơn. Cách tốt nhất để thoát khỏi đầm lầy ở Washington là loại bỏ các động lực cho lạm dụng. Các đầm lầy tồn tại khi nước tụ tập ở một nơi và trở nên ứ đọng theo thời gian. Thoát đầm lầy có nghĩa là làm mất đi quyền lực của Washington. Washington không thể lạm dụng quyền lực mà nó không có.

Sau khi đă xác định được vấn đề (quá nhiều quyền lực và tiền bạc và sự kiểm soát đi cùng với họ ở Washington) và giải pháp (loại bỏ động cơ lạm dụng quyền lực của Washington), Buck sau đó đưa ra một chương tŕnh nghị sự về pháp lư như một phương tiện để kết thúc, bao gồm, trong số những thứ khác, ban hành sửa đổi ngân sách cân bằng và tổ chức giới hạn hạn cho các thành viên Quốc hội. Nhận thấy sự chắc chắn ảo của một thất bại của Quốc hội để ban hành một trong hai biện pháp này, Buck ủng hộ việc thu thập một công ước theo quyền Điều V của Hiến pháp, cho phép các quốc gia bắt đầu hành động sửa đổi Hiến pháp. 

Tổ chức Chè Đảng Patriots gần đây đă tổ chức cuộc họp lănh đạo hàng tuần của Buck, cho ông cơ hội để nói chuyện trực tiếp với hàng trăm điều phối viên địa phương của chúng tôi trên toàn quốc. Đối với những người không thể ở với chúng tôi trong cuộc gọi đó và có cơ hội để nói chuyện trực tiếp với anh ta, cuốn sách của Buck là điều tốt nhất tiếp theo.

Jenny Beth Martin ( @JennyBethM ) là người đồng sáng lập  Tổ chức ChốngĐảng yêu nước .

Đại diện Colorado Ken Buck viết cho tất cả các cuốn sách về "đầm lầy" của Washington

Fredreka Schouten , USA TODAY Đă xuất bản 5:17 chiều ET ngày 10 tháng 4 năm 2017 | Cập nhật 10:13 sáng ET ngày 13 tháng 4 năm 2017

 

Đại diện Colorado Ken Buck đang phát hành một cuốn sách nói về tất cả để chỉ ra cách mà Quốc hội đầm lầy có thể được. Nathan Rousseau Smith (@fantasticmrnate) có các chi tiết. Buzz60

 

Ken Buck

(Ảnh: Barry Gutierrez, AP)

WASHINGTON - Đại diện Colorado Ken Buck đă không làm cho rất nhiều bạn ở Washington như một thành viên sáng lập của đảng Tự do Tự do cực kỳ thận trọng, cực kỳ bảo thủ thích ḷng thách thức các nhà lănh đạo đảng ở Capitol Hill.

 

Và đảng Cộng ḥa thời kỳ thứ hai không thể làm được nhiều hơn nữa với việc công bố cuốn sách của ông ta hôm thứ ba, Drain the Swamp: Làm thế nào Washington tồi tệ hơn bạn nghĩ , đồng tác giả với Bill Blankschaen.

 

Trong đó, Buck nói rằng các nhà lập pháp chủ yếu là "những cá sấu mỡ và hạnh phúc, những người cảm thấy khá thoải mái trong đầm lầy." Ông đă lôi kéo các nhà lănh đạo đảng Cộng ḥa là "những kẻ hiếp dâm trong sân chơi", những người đi đến nhiều chiều dài, bao gồm các ghế chủ tịch của các tiểu ban và dỡ bỏ các chuyến đi nước ngoài của các nhà lập pháp, trừng phạt các nhà bất đồng chính kiến. Và ông đă đưa ra một hệ thống "trả tiền để chơi", trong đó các nhiệm vụ của ủy ban mận và các gian hàng lănh đạo gắn liền với các kỹ năng gây quỹ của các nhà lập pháp thay v́ các chuyên gia về chính sách của họ.

 

Ông Buck nói với tờ USA TODAY trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng "Các tiêu chuẩn quan trọng để tiến lên là gây quỹ, và đó là một thực tế rằng những người mà bạn sẽ kiếm tiền từ muốn cái ǵ đó" từ Quốc hội, "Buck nói với USA TODAY trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm thứ Hai. họ muốn được tái đắc cử. "

 

 

Đầu sách, Buck chỉ ra các nhà lập pháp dốc đứng được yêu cầu đưa ra cho ủy ban tranh cử của đảng Cộng ḥa tại chỗ trong các ủy ban có ảnh hưởng. Là một thành viên của Ủy ban Nội quy nhà ở - một trong năm ủy ban "A" bao gồm cả Phân bổ, Cách thức và Phương tiện, Dịch vụ Tài chính và Năng lượng và Thương mại - Buck nói rằng ông phải tăng 450.000 đô la trong hai năm tiếp theo cho chiến dịch Gia đ́nh của GOP nếu anh ta hy vọng giữ lại vị trí của ḿnh.

 

Chủ tịch ủy ban "A" phải tăng thêm: 1,2 triệu đô la, ông viết. Không có ǵ ngạc nhiên khi "một số thành viên của Quốc hội đă bỏ ra ít nhất một nửa thời gian để gây quỹ để kiếm tiền và tài trợ cho chiến dịch", Buck nói.

 

Buck, không giống như một số thành viên của Freedom Congcus, trả các khoản phí đó, v́ ông muốn đảng của ông giữ lại đa số trong Quốc hội.

 

Đọc thêm:

 

Các nhà lập pháp gia nhập đảng: 'Tội cưỡng bức' hay nỗ lực của nhóm?

 

Sự sụp đổ của kế hoạch băi bỏ Obamacare đặt Ủy ban Tự do ở nơi phức tạp

 

Buck, một cựu công tố viên liên bang, đại diện cho một huyện bao trùm lên các vùng đồng bằng phía đông Colorado. Trong năm 2010, ông đă thua cuộc đua Thượng viện Hoa Kỳ một cách chật hẹp, vất vả trong cuộc tổng tuyển cử bằng những lời b́nh luận không hay ho về đối thủ nữ của ông trong tiểu học GOP và một tuyên bố so sánh t́nh dục đồng giới với nghiện rượu.

 

Vào năm 2014, ông đă thành công trong việc mở một ghế của Hạ viện và nhanh chóng liên kết với những người bảo thủ có cùng quan điểm để giúp thành lập Freedom Caucus. Ông nói rằng ông sớm liều lĩnh lật đổ ông chủ tịch của lớp học năm thứ nhất của ông qua sự từ chối của ông để trở lại một biện pháp thương mại.

 

Một số giai thoại được trích dẫn trong cuốn sách 152 trang của Buck đă được đưa tin vào thời điểm đó, chẳng hạn như một động thái ngắn ngủi vào năm 2015 để lôi kéo một vị lănh đạo mới nổi khác, Đại diện Mark Meadows, RN.C., về một ghế sau tiểu ban sau ông bucked sau đó-House Speaker John Boehner và các nhà lănh đạo khác của GOP về một cuộc bầu cử theo thủ tục.

 

Nhưng hiếm khi một nhà lập pháp ngồi viết một bài báo về những căn bệnh cảm nhận của Washington.

 

"Rất nhiều người rời khỏi Quốc hội và sau đó viết một quyển sách về những tệ nạn khủng khiếp mà họ thấy khi họ ở trong Quốc hội trong 20 năm", Buck nói trong cuộc phỏng vấn. "Tôi nghĩ điều quan trọng là phải viết một cuốn sách trong khi tôi ở đó. Tôi đang làm việc trong hệ thống bởi v́ cách duy nhất để thay đổi hệ thống là cho người Mỹ biết điều ǵ đang xảy ra và gây áp lực lên Quốc hội để thay đổi. "

 

Một cuốn sách mới của Đại diện Ken Buck, R-Colo., Tàn tật rối loạn

Một cuốn sách mới của Đại diện Ken Buck, R-Colo., Tàn nhẫn bị rối loạn ở Washington. (Ảnh: Tài liệu phát tay)

 

Buck tập luyện một số ngọn lửa của ḿnh cho ai đó không c̣n trong Quốc hội: Boehner, người đă từ chức vào mùa thu năm 2015 khi đối mặt với sự phản đối của các thành viên Freedom Congcus. Họ không hài ḷng về những thỏa hiệp của Boehner với Tổng thống Obama.

 

Trong cuộc phỏng vấn, Buck nói ông đă thảo luận về cuốn sách với các nhà lănh đạo hiện tại, nhưng ông từ chối "lặp lại các cuộc tṛ chuyện riêng tư", chi tiết phản ứng của họ.

 

Đứng nguyên tắc?

Buck coi nỗ lực của ông như một lập trường nguyên tắc chống lại một Washington chi tiêu tự do và không có kỷ luật.

 

Mục tiêu hàng đầu của ông: thúc giục cử tri vận động để sửa đổi ngân sách cân bằng cho Hiến pháp Hoa Kỳ. Ông nói rằng họ sẽ khôi phục lại kỷ luật tài chính cho Quốc hội và giúp đẩy mạnh chính sách v́ các nhà làm luật sẽ không c̣n quyền tự do để "cho mọi người mọi thứ họ muốn" trong việc chi tiêu các dự luật.

 

Thay đổi Hiến pháp là một chặng đường dài. Buck đang thúc giục độc giả của ḿnh tham gia vào phong trào gọi là Điều V, đề xuất một hành động chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ: một quy ước được các bang gọi là dự thảo sửa đổi Hiến pháp Hoa Kỳ.

 

Phong trào này đă làm dấy lên mối lo ngại về một quy ước chạy trốn, trong đó mọi thứ từ quyền sở hữu súng đến hôn nhân đồng giới có thể được đưa ra để tranh luận. Buck lập luận rằng yêu cầu rằng ba phần tư các tiểu bang chấp thuận bất kỳ thay đổi nào sẽ là một biện pháp bảo vệ chống lại sự thay đổi triệt để Hiến pháp.

 

Buck cũng đang đẩy những thay đổi nhỏ hơn về phạm vi, chẳng hạn như đảm bảo rằng các nhà làm luật thực sự làm việc vào ngày Thứ Hai, một ngày mà phiếu bầu hiếm khi được lên lịch v́ hầu hết các nhà lập pháp đang quay trở lại Washington từ các quận gia đ́nh của họ.

 

Tiêu đề của Buck phản ánh khẩu hiệu chiến dịch của Tổng thống Trump, người đă nói chuyện thường xuyên trong cuộc đua tranh cử tổng thống nhằm giảm ảnh hưởng của các lợi ích đặc biệt ở Washington. Trong cuốn sách, Buck khuyến khích Trump theo dơi các cam kết của chiến dịch, như làm chậm cánh cửa quay giữa chi nhánh hành pháp và các công ty vận động hành lang.

 

Buck cho biết "hơn một vài" các thành viên xếp hạng đă tiếp cận anh ta để hỏi "Là tên của tôi trong cuốn sách? Tôi cảm thấy thật buồn cười bởi v́ họ cảm thấy có lỗi về điều ǵ đó. "

 

Cuối cùng, ông nói, một số đồng nghiệp của ông có thể "cảm thấy bị phản bội và có một số người cảm thấy bớt căng thẳng v́ đây là điều cần phải xảy ra và một người khác đang bước ra phía trước tàu để thực hiện việc này."

 

"Tôi đă không đến đó (Washington) với rất nhiều bạn bè," Buck nói thêm. "Và tôi sẽ không để lại với rất nhiều bạn bè."

 

Trích đoạn độc quyền - Dân biểu Ken Buck 'Drain the Swamp: Làm thế nào tham nhũng Washington là Tệ hơn bạn nghĩ'

3974

 

Xuất bản Regnery

bởi ĐẠI DIỆN KEN BUCK10 Tháng 4 năm 20172.985

Sau đây là trích đoạn trích dẫn từ cuốn sách sắp tới của Ken Buck, Kennedy ,  Drain the Swamp: Làm thế nào Washington tham nhũng tệ hơn bạn nghĩ , trong các cửa hàng Thứ ba, ngày 11 tháng 4:

TRẢ ĐỂ CHƠI

Các đại diện muốn các ghế của ủy ban v́ nhiều lư do, một số người trong số họ danh dự, một số trong số họ không. Đối với một số thành viên, các uỷ ban của ủy ban không nhiều về dịch vụ công cộng v́ họ muốn nâng cao hồ sơ công khai của ḿnh và thu hút các khoản đóng góp quan tâm đặc biệt vào quỹ vận động của một người. Bởi v́ lănh đạo Quốc hội hiểu rằng lợi ích cá nhân thúc đẩy nhiều thành viên phục vụ trong các ủy ban, họ thúc đẩy mong muốn đó bằng cách xếp hạng không chính thức các ủy ban.

Nhiều thành viên cấp cao của Ban lănh đạo đảng Cộng ḥa đă xác nhận với tôi rằng các ủy ban được xếp hạng. Hệ thống xếp hạng được hiểu bởi các thành viên, mặc dù ít khi được nói tới. Các ủy ban được chỉ định các chữ cái A, B, hoặc C dựa trên mức độ quan trọng của họ đối với lănh đạo.

Có 5 ủy ban A trong Hạ viện: Phân bổ, Cách thức và Phương tiện, Năng lượng và Thương mại, Quy tắc và Dịch vụ Tài chính. Cả hai bên đều sử dụng các cuộc hẹn của ủy ban để gây quỹ. Nếu bạn muốn phục vụ trong một ủy ban trong Quốc hội, bạn phải trả tiền cho đặc quyền.

Đây là cách hoạt động của đảng Cộng ḥa. Nếu bạn muốn phục vụ trong một ủy ban, bạn phải huy động tiền cho Ủy ban Quốc hội của đảng Cộng ḥa (NRCC). Số tiền thay đổi tùy thuộc vào ủy ban và vai tṛ. Chẳng hạn, để phục vụ trong một ủy ban cấp B hoặc C, một thành viên năm nhất của GOP House phải tăng $ 220,000 mỗi hai năm. Tôi đă trả số tiền đó cho NRCC trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi trong Quốc hội, nhưng bây giờ phải trả nhiều hơn gấp đôi số tiền đó. Các thành viên cựu chiến binh của các ủy ban A phải tăng gấp đôi số tiền đó- $ 450,000. Đúng vậy, gần nửa triệu đô la để làm những ǵ mọi người đă chọn họ làm.

Quảng cáo

Các đại diện của đảng Cộng ḥa từ các huyện được coi là có nguy cơ bởi NRCC được giảm ít nhất 30 phần trăm khoản phí của họ. Mười hai thành viên của đảng Cộng ḥa đă được chỉ định vào năm 2015 là một phần của chương tŕnh "Patriot", 5 nhưng các thành viên khác có các huyện có nguy cơ như Rod Blum, không được bao gồm trong chương tŕnh, bởi v́ họ không chơi tṛ chơi của lănh đạo.

Như vậy, một số thành viên của Quốc hội đă dành ít nhất một nửa thời gian để gây quỹ cho ngân sách và tài trợ cho chiến dịch. Nếu bạn trở thành chủ tịch ủy ban B-xin chúc mừng-bạn hiện giờ dự kiến ​​sẽ tăng lên 875.000 đô la một năm cho NRCC. Chủ tọa một ủy ban A có nghĩa là bạn phải huy động được 1,2 triệu đô la. Vai tṛ của bạn trong lănh đạo Nhà cao hơn, giá cao hơn:

Phó Whip

2,5 triệu đô la

Ghế hội nghị

$ 5 triệu

Roi da

$ 5 triệu

Trưởng nhóm

10 triệu đô la

Loa

$ 20 triệu

Khi các đại diện không phải trả "lệ phí" hoặc bị bỏ lại phía sau, họ bị áp lực phải chi trả. Nó đă xảy ra với tôi, và tôi đă nghe những câu chuyện tương tự từ vô số những người khác.

Khả năng huy động tiền mặt của ứng viên phần lớn chịu ảnh hưởng bởi khả năng lănh đạo của họ, và nếu bạn không trả phí, bạn không thể sử dụng các bộ gọi NRCC (hoặc các lợi ích khác như pḥng thu của NRCC) để nâng cao tiền bạc.

Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, NRCC đă bị bắt bằng cách sử dụng những quỹ trả tiền để chơi để hỗ trợ nỗ lực tái kiểm phiếu chống lại một ứng cử viên bảo thủ trong một tiểu bang của đảng Cộng ḥa vào năm 2016. Khi Andy Biggs chạy để thay thế cho Matt Salmon nghỉ hưu ở Arizona Fifth District, đánh bại đối thủ b́nh thường trong tiểu học, cựu giám đốc điều hành GoDaddy Christine Jones.

NRCC có chính sách lâu dài để không can thiệp vào các cuộc bầu cử sơ khai, một lời hứa khẳng định với tôi bằng người bằng lănh đạo. Tuy nhiên, NRCC đă trả hơn 300.000 đô la tiền lệ phí pháp lư để tài trợ cho nỗ lực tái kiểm tra của Jones. Sau khi Biggs thắng cử với 27 phiếu bầu và giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, NRCC đă đề nghị hạ thấp lệ phí và viết phiếu chi cho chiến dịch của ḿnh với số tiền tương tự mà họ đă đưa ra cho đối thủ của ḿnh.

Tôi cảm thấy cùng một sự căm ghét trong bữa tiệc của riêng tôi trong năm 2010 khi Ủy ban Thượng viện đảng Cộng ḥa (NRSC) đă cho đối thủ của tôi 500.000 đô la trong cuộc đua chính. Cô đă sử dụng số tiền đó để ghi tên tôi là người chống lại phụ nữ, một chủ đề mà đảng đối lập Dân chủ của tôi chỉ quá vui sướng khi sử dụng trong cuộc tổng tuyển cử.

Do đó, các bài tập của ủy ban ít về bằng cấp hơn là về tiền mặt - hoặc nói cách khác, tiền mặt là bằng cấp chính mà bạn cần. Ngoài các bằng cấp chính sách nổi bật của ḿnh, Nhà diễn thuyết Paul Ryan chắc chắn cũng đủ điều kiện cho vị trí của ông - ông đă thu được hơn 50 triệu đô la vào năm 2016.

Phục vụ các ủy ban nhất định cũng có thể có nghĩa là rất nhiều đóng góp cho đại diện. Một bài đánh giá gần đây về các h́nh thức gây quỹ trong hai thập kỷ vừa qua cho thấy rằng các thành viên của một số ủy ban của Hạ viện đă thu được nhiều tiền hơn từ những người khác. Nghiên cứu kết luận rằng nhận được "Cách thức và Cách thức tăng mức độ gây quỹ của bạn PAC của $ 208,315" và "tổng số gây quỹ của bạn ra khỏi tiểu bang của $ 233,742. . . "Trong khi tham gia" Dịch vụ Tài chính tạo ra khoản tăng thêm 101.695 đô la Mỹ cho các khoản đóng góp của PAC và tăng 140.334 đô la cho các khoản đóng góp ngoài bang của bạn. . . . Tham gia Năng lượng và Thương mại mang lại một sự thúc đẩy ư nghĩa thống kê của $ 72.933 để đóng góp PAC của bạn.” 6

Thật dễ dàng để thấy tại sao ba ủy ban nói trên đều được coi là các ủy ban A. Sự may mắn của công ty có thể được thực hiện hoặc bị mất do các đạo luật ảnh hưởng đến ngành của họ. Do đó, các khoản quyên góp chiến dịch hào phóng thường chảy vào các thành viên của các ủy ban này. Ví dụ, ngành tài chính, bất động sản và bảo hiểm đă đóng góp hơn 29 triệu đô la cho các thành viên của Ủy ban Dịch vụ Tài chính, hơn 16 triệu đô la cho các thành viên của Phương thức và Phương tiện và hơn 8 triệu đô la cho các thành viên của Năng lượng và Thương mại thông qua các Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) hoặc cho các cá nhân. 7 Đó là một lư do tại sao những bài tập của ủy ban Quốc hội rất có giá trị cho rất nhiều người trong Hạ viện.

Các tập đoàn sử dụng đ̣n bẩy này để có được những ǵ họ muốn trong luật. Ví dụ, một công ty công nghệ sinh học dường như đă làm việc được với hệ thống đă bị phá vỡ trong suốt "cuộc khủng hoảng vách đá tài chính" năm 2013 theo New York Times :

Chỉ hai tuần sau khi nhận tội trong một vụ gian lận liên quan đến liên bang, Amgen, công ty công nghệ sinh học lớn nhất thế giới, đă ghi nhận một cuộc đảo chánh không đáng chú ư trên Đồi Capitol: Các nhà làm luật đă chèn một đoạn trong dự luật vách đá tài chính mà không đề cập đến công ty theo tên mạnh mẽ ủng hộ một trong những loại thuốc của nó.

Ngôn ngữ bị chôn vùi trong Mục 632 của luật tŕ hoăn một bộ hạn chế giá của Medicare đối với một loại thuốc bao gồm Sensipar, một viên thuốc Amgen sinh lợi được dùng bởi các bệnh nhân lọc thận.

Điều khoản cung cấp cho Amgen thêm hai năm nữa để bán Sensipar mà không có sự kiểm soát của chính phủ. Tin tức rất hoan nghênh, giám đốc điều hành của công ty nhanh chóng chuyển nó cho các nhà phân tích đầu tư. Tuy nhiên, theo kế hoạch, chi phí Medicare sẽ lên đến 500 triệu USD trong thời gian đó.

Amgen, có một đội quân nhỏ gồm 74 vận động viên vận động hành lang ở thủ đô, là công ty duy nhất lập luận mạnh mẽ sự chậm trễ, theo một số trợ lư của cả hai bên. số 8

Tôi không phản đối các nhà vận động hành lang. Tất cả mọi người, cả cá nhân lẫn nhóm, đều có quyền kiến ​​nghị Quốc hội. Nhưng khi yêu cầu gắn bó chặt chẽ với sự đóng góp và kết quả trong các đặc quyền lập pháp vào phút chót, ḷng tin của người dân đối với chính phủ sẽ xấu đi. Và bởi v́ dự luật về t́nh trạng tài chính đă bị buộc vào Quốc hội vào giờ cuối cùng, được viết dưới bí mật sau những cánh cửa đóng kín, hầu hết các thành viên không t́m hiểu về sự thay đổi này cho đến khi quá muộn, nếu họ biết về nó.

Sự lănh đạo của nhà lănh đạo những nhiệm vụ của ủy ban có ảnh hưởng đến những người chơi tṛ chơi. Sau khi Diễn giả Boehner thông báo nghỉ hưu vào năm 2015, Chủ tịch Uỷ ban Phương tiện Paul Ryan đă gặp Freedom Caucus để nhận được hỗ trợ của chúng tôi cho nỗ lực của ông để trở thành Diễn giả. Paul đă gặp với khoảng ba mươi chúng tôi trong pḥng hội nghị Ways and Means Committee, ngay ra khỏi sàn House, trong khi báo chí đợi bên ngoài.

Chúng tôi đă có một cuộc tṛ chuyện tốt. Khi chúng tôi nói với Paul rằng lănh đạo phân biệt đối xử với những người bảo thủ, ông ta đă hỏi chúng tôi, "Có bao nhiêu người trong số họ đang ở trên Cách thức?" Anh ta ngạc nhiên rằng không ai trong số chúng tôi; rơ ràng, ông không tham gia thảo luận về cuộc chiến của Boehner với những người bảo thủ.

Sự liên đới thực sự ở Washington không phải là giữa các đảng chính trị hay về nguyên tắc chính trị; đó là trong các bên, nơi các nhà lănh đạo trừng phạt các thành viên không chơi game. Trong Quốc hội, sự đồng thuận đă được, tốt hơn để ch́m tàu ​​quốc gia với nợ hơn đá thuyền với cải cách. Nếu chúng ta định bỏ đầm lầy, chúng ta cần phải thay đổi nó.

 

Đọc thêm Tin tức về:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: