MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. January/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongRecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v ConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

v NatReviewv Hillv DaillyvStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v SourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v FASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

 

 

Những h́nh ảnh thê thảm của cái gọi là ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG do Nguyển văn Tần, Nguyễn Kinh Luân, Thái Hóa Tố họp tại hạt Tarrant. Đây là một thất bại nặng nề của TỔ CHỨC PHỤC HƯNG, bao lâu nay bọn lưu manh này tiềm phục trong TCCĐNVQGHK tiến hành thủ đoạn MINH CƯU thoắt đă tan thành mây khói. Với một dúm vài bộ mặt NHAM NHỞ trên đây mọi người mau chóng nhận ra việc TIẾM DANH của chúng chỉ đưa tới kết quả thảm hại. Tội nghiệp cho TCCĐNVQG GEORGIA dưới sự lèo lái ngu đần của NGUYỄN THANH MINH, NGÔ THANH LÂM cuối cùng đă rơi xuống vực thẳm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Hà văn Hải Sáng Lập Viên

2-Châu Kim Khánh  CTCĐ Austin

3-Nguyễn Ngọc Tiên  CT San Jose HĐĐB

4-Nguyễn Thanh Minh Georgia

5-Lư Thị Thái Georgia

6-Nguyễn văn Hùng Michigan

7-Huỳnh Thu Lan Michigan

8-Thái Hóa Tố tiếm danh cộng đồng Dallas

9-Cung Nhật Thành tiếm danh cộng đồng  Dallas

10-Nguyễn Thái Thủy tiếm danh cộng đồng  Dallas

11-Nguyễn Kinh Luân Tarrant

12-Nguyễn Thị Hiến Tarrant

13-Nguyễn Trọng Hiếu Tarrant

14- Vũ Hồng không đại diện cho ai ngoài chính hắn Florida

15-Hùynh Thành Nhơn không đại diện cho ai ngoài chính hắn Florida

16-Đặng Văn Đồng Orlando Florida

17-Nguyễn văn Tần CT HĐCHTU

18-Long Điền Vương văn Ǵau Pensacola, Florida

19-Nguyễn Ngọc Anh Arizona HĐCH

20-Nguyễn Ngọc Phách không đại diện cho ai ngoài chính hắn Houston

21-Nguyễn Vân Tùng không đại diện cho ai ngoài chính hắn Houston

21-Đỗ văn Phúc San Antonio

22-Huỳnh Hiệp Ḥa

Nh́n vào danh sách trên đây chỉ có 1 TIỀU BANG GEORGIA, HAI THÀNH PHỐ TARRANT và SAN JOSE, DALLAS và HOUSTON là hai nhóm tiếm danh hết sức vô liêm sỉ. AUSTIN CHỈ THAM GIA ĐỂ T̀M HIỂU.

ĐỖ VĂN PHÚC th́ không đại diện cho ai ngoài chính hắn.

Nguyễn văn Tần, Nguyễn Ngọc Tiên và Thái Hóa Tố rất là láo lếu khi bịa ra một điều khoản: 3 năm một lần mới có giá trị đảo ngược.

TỌA SƠN QUAN KHUYỂN ĐẤU

 

 

Hiện tượng tranh chấp, đấu đá giữa hai phe nhóm trong cộng đồng Việt Nam tại đây đă làm nảy sanh ra Hai Tổ Chức Cộng Đồng, Hai Hội Xuân, Hai Cuộc Bầu Cử khiến nhiều người hỏi chúng tôi như vậy Tổ Chức nào là cộng đồng chính thức, chính danh?

Để trả lời câu hỏi này, trước tiên tôi phải tự giới thiệu: Chính tôi là người đảm nhiệm chức vụ Tổng Thư Kư trong Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Georgia được bầu chính thức đầu tiên năm 1996.

Với hai năm phục vụ trong tổ chức này chắc hẳn những ǵ tôi tŕnh bày tiếp sau sẽ giúp độc giả nh́n thấy rơ thực chất của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam.

Như quư vị đă biết tất cả hoạt động của Hội Đoàn Vô Vụ Lợi tại Hoa Kỳ đều dựa trên nền tảng đóng góp hội liễm của các thành viên và các nhà hảo tâm trong cộng đồng. Riêng Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam GA th́ đặc biệt gần như không có thành viên. Khi nhận bàn giao từ BCHLT từ BS Ṭng quỹ của cộng đồng âm hết mấy ngh́n dolars.

Mặc dù được gần 2.000 người đi bầu và đắc cử với gần 1.500 phiếu nhưng Tổ Chức Vô Vụ Lợi với danh xưng Cộng Đồng Việt Nam Georgia hầu như chẳng có thành viên chính thức.

Thường kỳ tổ chức sinh hoạt lễ lạc truyền thống chỉ có quư vị quan khách đến để được giới thiệu tên tuổi cho đời biết tiếng, rồi cắp đít ra về chứ chẳng mấy người gia nhập để làm thành viên cộng đồng cả.

Lẽ dễ hiểu hội liễm tuy không lớn nhưng gia nhập để phải vừa tốn công, tốn của lại phải ràng buộc vào công việc đầu sai các quan khách đâu có chịu.

Thâm tâm không ai nói ra nhưng suốt hai năm làm việc, tôi thấy rơ tâm lư các quan chỉ muốn sai bảo, ra lệnh cho BCH cộng đồng hơn là tiếp tay giúp đỡ BCH làm việc. Tất cả mọi hoạt động công ích đều phải đi quyên góp những thương gia hảo tâm trong cộng đồng. Những sự việc rắc rối nho nhỏ của đồng hương từng cá nhân thành viên BCH phải bỏ tiền túi ra đóng góp.

Cũng chẳng sao bởi đă t́nh nguyện làm công tác vô vụ lợi mà. Nhưng có một hiện tượng đặc biệt là khi có chuyện mâu thuẫn với nhau là các quan khách, trưởng thượng, với cao niên lại muốn Tổ Chức Cộng Đồng đứng ra ủng hộ ḿnh không đựơc phép phân tích phải trái.

Nếu không được ủng hộ là lập tức quay mặt, có mời dự lễ giỗ tổ cũng chẳng thèm đi, kể cũng lạ. Hai năm trôi qua cũng khá nhanh. Tuy chẳng có một xu trong quỹ nhưng nếu kể ra cũng làm được khá nhiều công việc tạm gọi là tương trợ cho đồng bào, chiến hữu.

Nhưng điều mà tôi nhận rơ nhất là có những vị “thái thượng hoàng” ở tận đâu đâu chuyên chỉ tay năm ngón nhắc nhở BCHCĐ phải làm việc thế này, thế nọ mà tôi nhận thấy nhiều việc rất ư là trái khoáy, mâu thuẫn.

Sau vài lần đưa ra ư kiến nhằm thay đổi lề lối làm việc để xây dựng cộng đồng mà không được thực hiện. Tôi lập tức nhận ra mưu đồ của những kẻ ẩn trong bóng tối để sắp xếp nhân sự thao túng cộng đồng.

Dưới ánh mắt của tôi công tác cộng đồng có nghĩa là phục vụ chứ không phải ra lệnh. Tuy nhiên khi nh́n lại những hiện tượng bất hợp lư tôi hiểu ra từ trước tới nay tại Georgia cũng như tại nhiều địa phương khác một số người trong các tổ chức chính trị hoạt đầu cố ư gán ghép một thứ quyền lực không thực cho một tổ chức vô vụ lợi có danh xưng Cộng Đồng Việt Nam - quyền đại diện cho toàn thể người Việt Nam tại địa phương - nhằm mục đích thông qua tổ chức vô vụ lợi này thi thố những mưu toan chỉ huy, khống chế, lèo lái đồng bào đi theo ư đồ riêng của họ.

Và chính đây là nguyên nhân hễ ở nơi nào có tổ chức mang danh xưng Cộng Đồng Việt Nam ra đời là ở đó xảy ra t́nh trạng tranh căi, đấu đá, nhằm giành lấy thứ quyền lực không tưởng đó.

Sở dĩ tôi dùng mấy chữ “QUYỀN LỰC KHÔNG TƯỞNG” là v́ Tổ Chức có danh xưng Cộng Đồng Việt Nam Georgia thuần túy chỉ là một tổ chức vô vụ lợi nên họ chỉ đại diện cho những thành viên tự nguyện gia nhập và được thừa nhận bởi tổ chức này chứ không có tư cách và thẩm quyền ǵ đại diện hoặc quyết định cho những người Việt Nam tại đây.

Chẵng qua đồng bào vốn không có thời gian tham gia vào sinh hoạt cộng đồng. Đứng ngoài ṿng nh́n vào thấy có sự tranh chấp quyết liệt, gay gắt nên cứ lầm tưởng đó là một cơ cấu quyền lực nhưng thực ra đâu phải vậy. Trong t́nh h́nh hiện nay tốt nhất hăy trả những tổ chức vô vụ lợi về đúng vị trí và thực chất của nó. T́nh trạng giành giật danh nghĩa dẫn tới phân hóa be bét này chứng minh thật sự có những âm mưu. Chúng ta không thể bảo lưu danh nghĩa cho những kẻ nuôi ảo tưởng quyền lực. Tất nhiên chúng ta không ai có quyền ngăn cấm người khác hoạt động vô vụ lợi. Nhưng lạm dụng danh nghĩa và tự cho ḿnh là đại diện của toàn thể người Việt tại Georgia là hành động tiếm xưng mà chúng ta cần bác bỏ.

Làm được như vậy chúng ta sẽ bớt phiền toái, bận tâm v́ những chuyện tranh giành, đấu đá

Mục tiêu tranh chấp không c̣n giá trị, th́ đám ngưu khuyển sẽ dần dà tự bỏ cuộc.

Trong cộng đồng hiện nay c̣n có rất nhiều hội đoàn có thực lực chăm lo, vun xới được tinh thần ái hữu nhưng lại không tỏ ra là có quyền lực. Đứng trước luật pháp Hoa Kỳ những hội đoàn đó cũng là một thực thể pháp lư không khác ǵ Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam bởi thế thật là vô lư khi những hội đoàn mạnh lại đi trông mong vào những kẻ không có hơi sức.

Qua thực tế làm việc trong cộng đồng và nhiệm vụ báo chí truyền thông hiện nay. Chưa bao giờ tôi thấy Tổ Chức cộng đồng tập hợp được hơn 40 người để làm công tác. Lễ hội th́ không kể v́ đồng bào đi giải trí cũng như đi xem hát vậy thôi.

Nhưng thật ra khi tổ chức lễ hội th́ Cộng Đồng chỉ trông cậy vào sự giúp đỡ của các đoàn thể khác. Như vậy vấn đề chẳng qua chỉ là danh xưng. Bởi lẽ bất kỳ một hội đoàn vô vụ lợi nào cũng thừa tư cách đứng ra tổ chức họp mặt vui chơi vào dịp xuân về hoặc làm những việc v́ công ích xă hội và làm tốt hơn.

Nhưng sở dĩ không hội đoàn ái hữu nào đứng ra làm (ngoại trừ trường hợp lụt Miền Trung) v́ tính chất ái hữu trong danh xưng đă thu hẹp tầm vóc của đoàn thể đó so với danh xưng của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam vốn có ư nghĩa bao quát hơn và đồng thời để tránh t́nh trạng các hội đoàn giẫm chân nhau, gây mâu thuẫn, mất ḥa khí.

Từ những nhận định trên đây chúng tôi đi đến kết luận việc tranh giành tư cách chính danh của Phạm Đức Thạc qua hành động và ngôn từ Nguyễn Hữu Trường là hoàn toàn sai lầm; bởi lẽ nếu cậu Trường cho ḿnh là chính danh th́ đó là CHÍNH DANH CỦA MỘT DÚM THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC ĐĂ BẦU RA Nguyễn Hữu Trường chứ không có tư cách ǵ chính danh với những người đă bầu ra Phạm Đức Thạc và lại càng chẳng có chút chính danh nào để được gọi là ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC của toàn thể đồng bào Việt Nam tại Georgia. Trong những ngày sắp tới t́nh thế đă thay đổi. Cả hai cuộc bầu cử sẽ chẳng giành giật được CHÍNH DANH NÀO.

Bởi cái DANH NGHĨA được mọi người bảo lưu lâu nay đă chấm hết khi có hai cuộc bầu cử của hai phe nhóm đối đầu nhau cùng được tổ chức. Số người đi bầu của mỗi phe nhóm chắc chắn chỉ được một dúm nhỏ gồm anh em, vợ chồng con cái của mấy ứng cử viên.

Đồng bào và những người có tự trọng không ai hơi đâu tự nhận làm thành viên mấy phe nhóm bát nháo này.

Văn Bút Quốc Tế đông lạnh Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cũng chỉ v́ t́nh trạng chia rẽ, tranh đoạt không chịu ḥa giải.

Người Việt Quốc Gia Chân Chính chúng ta tại Georgia chẳng ai cần hai phe nhóm này đại diện cho ḿnh. Bởi biết rơ một tập thể khi đă chia rẽ rồi rất khó hàn gắn trong khi chữ THẮNG chỉ là một từ vô nghĩa v́ t́nh trạng đối đầu vẫn tồn tại nên bao lâu nay sở dĩ chúng ta cố gắng ǵn giữ sự thống nhất, cố gắng t́m một sự ḥa giải là muốn củng cố t́nh đoàn kết, bao dung lẫn nhau để hy vọng cộng đồng đỡ lộn xộn chứ đâu phải tổ chức này, hội đoàn nọ khống chế được chúng ta.

Muốn có một chữ THẮNG đúng nghĩa là phải tạo cơ hội đối thoại để đi đến ḥa giải.

Tiếc thay cơ hội đă đi qua v́ những tính toán thiếu trong sáng. Kết quả là t́nh trạng PHÂN HÓA, CHIA RẼ này xóa bỏ TÍNH CHÍNH DANH của cả hai phe nhóm.

Dễ hiểu thôi quư độc giả. Khi người ta bầu Phạm Đức Thạc th́ chỉ có một thực thể, một cơ chế tổ chức thống nhất . Do sự thống nhất đó: TÍNH CHÍNH DANH MỚI ĐƯỢC CÔNG NHẬN.

Hai cuộc bầu cử năm nay sẽ tạo ra hai thực thể chẳng được mấy phiếu ngoài phe nhóm, lấy đâu ra TÍNH CHÍNH DANH.

V́ thế hai cái Tổ Chức Cộng Đồng này sẽ tiếp tục đánh nhau bằng tất cả mọi thủ đoạn. Bảo đảm cái tṛ hề thông cáo, tuyên cáo sẽ tiếp tục làm phiền chúng ta dài dài.

Qua thực tế sàng lọc, tâm địa, tài cán và tư cách đám người đó tới đâu đồng bào và độc giả cũng rơ cả rồi.

Người Việt Quốc Gia chẳng cần hạng người như vậy đại diện cho chúng ta mà thử hỏi lấy ǵ để đại diện. Chúng ta thừa sức tập hợp những tổ chức có thực lực để làm việc khi cần thiết nên cứ việc an nhiên ” Xuân nhật tọa sơn quan khuyển đấu”...

 

KIM ÂU

Jan 14/ 2000

 

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: