MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongressional RecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GlobalSecvGlobalIntelvEnergyvArchive

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v RamussenvWikileaksvFederalistvSourWatch

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v Fed American ScientistvMilleniumvInvestors

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

 

Tăng Tuyết Minh- Người vợ Trung Hoa của Hồ Chí Minh

 

Tháng Chín 6, 2017

 

Nguyên tác của Từ Song Minh

 

Nguyễn Duy Chính dịch và giới thiệu

 

Lời nói đầu: Theo điện thư của một bằng hữu, chúng tôi đọc được một bài báo trong Vơ Hán Văn Sử Tư Liệu (武漢文史資料) [số 99 ra tháng 1 năm 2001], nguyên tác của Từ Song Minh (徐雙明) do Khổng Khả Lập (孔可立) trích lại trên http://viet.com.cn/zeng_xueming.htm  viết về cuộc đời bà Tăng Tuyết Minh (曾雪明), người vợ Trung Hoa của Hồ Chí Minh.

 

Tác giả của bài báo này có liên hệ gia tộc, vợ ông ta gọi bà Tăng Tuyết Minh là bà cô. Tăng Tuyết Minh là em út (cùng cha khác mẹ) của Tăng Cẩm Tương, ông nội của vợ Từ Song Minh. Để có thêm một số chi tiết về cuộc đời bí mật của người lănh tụ Cộng Sản Việt Nam, chúng tôi lược dịch những điểm chính. Bài viết nguyên thủy có chỗ không được minh bạch lắm, chúng tôi cố gắng sắp xếp lại cho rơ ràng hơn. Nguyên tác vốn từ Vơ Hán nên quan điểm chính trị rập theo đường lối Hoa lục. Phần viết về tiểu sử và văn thơ của Hồ Chí Minh chúng tôi cắt bỏ v́ thấy không cần thiết. Những chữ trong ngoặc vuông là của người dịch phụ thêm.

 

Nhạc phụ tôi [Từ Song Minh] là Tăng Trụ Vân (曾柱雲) sinh năm 1906 tại Quảng Châu, mất năm 1994 tại Vũ Hán, lúc sinh tiền làm kỹ sư trưởng tại pḥng thanh tra số 4, cục đường sắt. Thân phụ của ông tên là Tăng Cẩm Tương (曾錦湘), sinh năm Canh Dần đời Thanh Quang Tự thứ 6 (1880). Cụ Tăng Cẩm Tương có 10 anh chị em, người em gái út lấy Lư Thụy (李瑞) là thông dịch viên người Việt Nam của Bào La Đ́nh (鮑羅廷) [tức Mikhail Markovich Borodin], cố vấn chính trị của Tôn Trung Sơn [tức Tôn Dật Tiên]. Lư Thụy chính là chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sáng ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa sau này.

 

Cha của Tăng Tuyết Minh (曾雪明) là Tăng Khai Hoa (曾開華) từng nhiều phen sang buôn bán tại Đàn Hương Sơn [tức Honolulu, Hawaii], Mỹ Quốc và đă cải đạo trở thành một gia đ́nh Cơ Đốc giáo thuần thành, đời sống chân chỉ, lương thiện. Tăng Khai Hoa b́nh sinh có hai đời vợ, người vợ trước họ Phan sinh được hai trai, một gái, sau bị bệnh qua đời. Tăng Cẩm Tương là con trai thứ [của bà vợ cả]. Người vợ thứ hai họ Lương, sinh được 7 người con gái, người con út là Tăng Tuyết Minh.

 

Tăng Tuyết Minh (曾雪明) sinh tháng 10 năm 1905 tại Quảng Châu, nguyên quán người trấn Tông Khẩu (鬆口), Mai Huyện (梅縣), tỉnh Quảng Đông.

 

Từ năm 1912 đến năm 1917 [tức 7 đến 12 tuổi] bà theo học một trường tư tại Quảng Châu bao gồm trường tiểu học Chân Quang và trường Quốc Dân 14. Năm 1915, khi Tăng Tuyết Minh 10 tuổi th́ phụ thân Tăng Khai Hoa qua đời tại Hương Cảng [Hongkong], thọ 76 tuổi [như vậy ông Tăng Khai Hoa sinh năm 1829].

 

Từ năm 1918 đến năm 1921 [13 đến 16 tuổi], Tăng Tuyết Minh theo học làm cô mụ [đỡ đẻ, nguyên văn trợ sản sĩ 產士] tại một y viện của người chị là Tăng Tuyết Thanh (曾雪清) mở ra ở đường Mễ Thị, Quảng Châu.

 

Từ năm 1921 đến năm 1923 [16 đến 18 tuổi], cô làm y tá cho viện dục anh Đông Sơn của bà Tăng Tuyết Thanh. Năm 1923, bà Tuyết Thanh giúp đỡ cho Tuyết Minh đến học trung học tại Phiên Ngung nhưng tháng 6 năm sau, bà chị chẳng may qua đời nên Tuyết Minh phải chuyển qua học nghề tại bảo sanh viện Quảng Châu.

 

Năm 1925, cô tốt nghiệp được viên hiệu trưởng bảo sanh học hiệu là Hoàng Ngọc Anh (黃玉英) cho làm cô mụ tại y viện La Tú Vân (羅秀雲) tại Quảng Châu, khi đó Tăng Tuyết Minh vừa đúng 20 tuổi.

 

Vào thời kỳ đó, Quảng Châu đang là trung tâm của làn sóng cách mạng. Hà Hương Ngưng (何香凝), Đặng Dĩnh Siêu (鄧穎超), Sái Sướng (蔡暢) đều ở Quảng Châu tiến hành vận động phụ nữ. Chịu ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng, Tăng Tuyết Minh thường đến nghe diễn thuyết về vận động phụ nữ và tham gia hoạt động, làm quen và kết thân với Đặng Dĩnh Siêu [vợ Chu Ân Lai], Sái Sướng.

 

Về phần Hồ Chí Minh, sau khi tốt nghiệp Đông Phương đại học Mạc Tư Khoa, ông được Cộng Sản quốc tế gửi theo làm phiên dịch cho phái bộ Liên Xô [do Borodin cầm đầu] được Mạc Tư Khoa gửi sang Trung Quốc làm cố vấn. Ông Hồ đến Quảng Châu tháng 11 năm 1924, dưới bí danh là Lư Thụy.

 

Một ngày năm 1925, Tăng Tuyết Minh đến thăm Sái Sướng để thực tập huấn luyện về vận động phụ nữ, khi từ trên lầu đi xuống th́ gặp Lư Thụy từ dưới nhà đi lên. Hai người chào và nh́n nhau, ngay lần đầu Lư Thụy đă bị dáng dấp cao nhă và nhan sắc thanh xuân của Tăng Tuyết Minh cuốn hút. Khi lên gặp Sái Sướng, ông liền hỏi ngay cô gái vừa đi khỏi tên là ǵ, có liên hệ ra sao. Sái Sướng thấy Lư Thụy cũng c̣n độc thân nên hiểu ư cùng với Đặng Dĩnh Siêu giới thiệu cho Tăng Tuyết Minh.

 

Lúc đó Tăng Tuyết Minh mới biết Lư Thụy, người thông dịch của phái bộ Bào La Đ́nh kia là đảng viên cách mạng Việt Nam. Trong xă hội phong kiến cổ thời, việc luyến ái tự do là điều khó chấp nhận, huống chi Lư Thụy lại là người ngoại quốc, đă 35 tuổi [hơn cô ta 15 tuổi] mà chưa có vợ, liệu gia đ́nh có đồng ư chăng? Cũng may họ Tăng tương đối tiến bộ. Sau khi hay biết, Tăng Cẩm Tương[1] liền cho mời Lư Thụy đến nói chuyện một hồi lâu. Sau khi gặp gỡ, Tăng Cẩm Tương nhận thấy Lư Thụy có tài, thông hiểu t́nh h́nh quốc tế, biết nhiều ngoại ngữ nên đă thay mặt gia đ́nh chấp nhận lời cầu hôn.

 

Năm 1926, Lư Thụy làm đám cưới với Tăng Tuyết Minh tại Quảng Châu. Đặng Dĩnh Siêu, Sái Sướng hai người làm chứng và mai dong chủ tŕ hôn sự. Trong ngày cưới, cố vấn Liên Xô Bào La Đ́nh và phụ tá là Trương Thái Điện có đến chúc mừng, nghi lễ cực kỳ long trọng.

 

Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc và thời gian này là khoảng trống trong tiểu sử của Hồ Chí Minh. Trong suốt thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 năm 1926, Tăng Tuyết Minh được tiếp tục huấn luyện tại văn pḥng Vận Động Phụ Nữ do Hà Hương Ngưng sáng lập và được giảng viên Trịnh Phúc Như (鄭福如) giới thiệu gia nhập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Quốc. Cuối năm đó, Tăng Tuyết Minh cấn thai, Lư Thụy mừng rỡ khôn xiết, mong ngóng ngày được làm cha.

 

Thế nhưng mẹ của Tăng Tuyết Minh [Lương thị] khi hay tin lại sợ con ḿnh sinh nở rồi sẽ cùng chồng đi mất nên hết sức ép con gái phải phá thai. Vào lúc đó, các anh chị của Tăng Tuyết Minh – ngoại trừ anh hai Tăng Cẩm Tương – cũng hùa theo [phần lớn trong số 7 người con ruột của Lương thị đă chết yểu, chỉ c̣n một ḿnh Tăng Tuyết Minh]. Cha chết sớm, mẹ sống cô độc trong tuổi già, Tăng Tuyết Minh đành phải nghe lời cho tṛn chữ hiếu. Mặc dầu Lư Thụy hết sức khuyên lơn, Tăng Tuyết Minh nuốt lệ trục thai mang theo nỗi hận suốt đời. Hai người sống với nhau chưa tṛn một năm.

 

T́nh h́nh biến chuyển, ngày 12 tháng 4 năm 1927 xảy ra biến động Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch tiến hành chiến dịch bài trừ và tiêu diệt đảng viên Cộng Sản. Theo chỉ thị của Cộng Sản Quốc Tế, Lư Thụy phải cùng đoàn cố vấn Liên Xô đi qua Vũ Hán, lên Thượng Hải rồi từ Hải Sâm Uy [Vladivostok] trở về Mạc Tư Khoa nhưng không được phép mang gia đ́nh. Từ lúc này, vợ chồng mỗi người một nơi và theo đúng nguyên tắc [của đảng Cộng Sản] th́ sẽ họ không bao giờ được quyền liên lạc với nhau nữa.

 

Trong hoàn cảnh bi thương, tuyệt vọng, Tăng Tuyết Minh chỉ c̣n cách quay về sống với mẹ và làm cô đỡ tại huyện Thuận Đức. Không bao lâu, mẹ cô bị bệnh nặng nên Tăng Tuyết Minh phải nghĩ việc về lo cho mẫu thân, đến khi khỏi bệnh rồi th́ trở về làm cô đỡ tại xă Quần An.

 

Có một lần khi cô nghỉ phép về thăm mẹ, gặp một cô giáo ở đê Lặc Lưu tên là Hoàng Nhă Hùng (黃雅雄) cho hay Lư Thụy từ Thượng Hải gửi về Dư Gia Viên cho Tăng Tuyết Minh một lá thư, có người tên là Dư Bác Văn (余博文) nhận giùm. Y đă không chuyển giùm lá thư lại c̣n tự ư mở ra đưa cho cô giáo Hoàng Nhă Hùng coi chung rồi xé bỏ. Vào thời loạn ly, việc giao thông cực kỳ khó khăn, thư từ lại càng khó khăn hơn nữa. Cô giáo Hoàng cũng nói thêm, theo như cô ta nhớ được th́ trong thư Lư Thuỵ cho hay ông ta đang ở Thượng Hải b́nh an. Lư Thụy cũng hẹn với vợ một hạn kỳ để Tăng Tuyết Minh cố gắng lên Thượng Hải rồi cùng xuất ngoại. Nếu như đến ngày ấy Tăng Tuyết Minh không lên được th́ ông đành phải đi một ḿnh … Khi biết được tin này, nhật kỳ ước định đă xa, Tăng Tuyết Minh chỉ đành thở dài nuốt nước mắt.

 

Năm 1931, khi Lư Thụy (bấy giờ có tên là Tống Văn Sơ) bị nhà đương cục Anh bắt giam ở Hongkong, Tăng Tuyết Minh nghe tin có đến thăm chồng nhưng không được gặp, đành trở về.

 

Tăng Tuyết Minh làm cô đỡ ở Quần An đến năm 1932 th́ mẹ cô qua đời. Đến năm 1934, cô về Quảng Châu, bất ngờ gặp lại người thầy cũ là nữ bác sĩ Trương Tố Hoa (張素華) và được bà này nhận vào làm cô đỡ tại nơi bà ta đang làm việc. Từ đó bà Tăng Tuyết Minh– cho tới khi qua đời năm 1991 [thọ 86 tuổi] – làm việc và sinh sống tại Quảng Châu trong ngành hộ sản và nhi khoa.

 

Đoạn kết

 

Cứ theo lời tường thuật của tác giả bài viết này [Từ Song Minh] th́ những người đồng hàng với vợ ông gọi bà là bà cô mười [thập cô bà 十姑婆]. Bà là một tín đồ Cơ Đốc rất ngoan đạo vẫn thường ngày đêm cầu nguyện cho trượng phu được b́nh an. Năm 1988, khi hai vợ chồng Từ Song Minh đến thăm bà ở Quảng Châu, Tăng Tuyết Minh vẫn thường thường nhắc đến người chồng nay đă quá cố. Bà kể lại rất rành rọt từ lúc hai người quen biết nhau, yêu thương nhau và từng chi tiết của ngày cưới như thế nào. Bà cũng cho họ coi những bức ảnh quí hiếm và đưa những lá thư bà viết cho ông Hồ Chí Minh để nhờ họ cất giữ. Hiện nay trong tay vợ chồng Từ Song Minh c̣n giữ được chiếc nhẫn đính hôn bằng hồng bảo thạch mà năm xưa Lư Thụy tặng cho Tăng Tuyết Minh và tấm rèm cửa do cố vấn Liên Xô Bào La Đ́nh mừng hai người ngày cưới. Hai món kỷ niệm này sẽ măi măi là gia bảo để lại cho con cháu họ.

 

Măi tới năm 1950, khi tiểu sử và h́nh ảnh của lănh tụ Cộng Sản nước Việt Nam – nhân ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của Hồ Chí Minh – đăng trên Văn Hối Báo (文匯), Tăng Tuyết Minh mới biết rằng chồng ḿnh nay đă có tên khác. Bà đă nhiều lần t́m cách liên lạc với ông nhưng không được toại nguyện. Đến khi chiến dịch chỉnh đốn tác phong được phát động, bà Tăng Tuyết Minh cũng bị đem ra “đấu tố” v́ có hôn nhân bất minh, “nhận vơ” chồng ḿnh là lănh tụ của một nước bạn. Sự việc sau nổ lớn và đưa lên đến tận bà Sái Sướng, khi đó đang là chủ tịch Liên Hiệp Phụ Nữ toàn quốc và được xác nhận chính thức rằng Hồ Chí Minh chính là Lư Thụy năm xưa. Việc này v́ thế không c̣n ai dị nghị nữa.

 

Câu hỏi của người dịch:

 

Tại sao ông Hồ Chí Minh sau này lấy tên trùng với bà? Nghe đâu ông c̣n giữ một đôi hài cũ, chuyện đó thực hay hư? V́ sao đảng Cộng Sản Trung Hoa và đảng Cộng Sản Việt Nam không đi xa hơn để cho hai người đươc trùng phùng ? Nếu có một thế giới bên kia, sau khi đă thoát khỏi mọi nhân sinh hệ lụy, liệu ông Hồ và bà Tăng có tái hợp hay chăng?

 

Tất cả đều vẫn là những bí mật không có câu trả lời.

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: