MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

   

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFR

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB v

Nga hối lộ nhà Clinton để thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân thời Obama

18/10/2017

 

 

 

Hillary Clinton (phải) bắt tay Vladimir Putin

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton (phải) bắt tay Thủ tướng Nga Vladimir Putin (trái) vào ngày 19/3/2010. (Ảnh: ALEXEY NIKOLSKY / AFP / Getty Images)

 

 

Từ năm 2009, FBI đă có những bằng chứng về kế hoạch đưa hối lộ, lại quả, tống tiền và rửa tiền của Nga trên đất Mỹ nhằm tăng cường lợi ích hạt nhân của Moscow, dù vậy chính quyền Obama vẫn thông qua hai thỏa thuận hạt nhân gây tranh căi với Nga, theo một báo cáo mới của Nghị viện Hoa Kỳ. 

 

NTD cho biết, một trong những thỏa thuận này được thông qua vào năm 2010, cho phép Nga kiểm soát 20% nguồn cung uranium của Mỹ. Trước khi đạt được thỏa thuận này, người Nga đă đổ hàng triệu đô la vào quỹ từ thiện của cựu Tổng thống Bill Clinton vào thời điểm bà Hillary Clinton là Ngoại trường và chủ tŕ một bộ phận liên quan đến việc phê chuẩn thỏa thuận. Mặc dù măi đến năm 2015 việc này mới bị báo New York Times phanh phui, nhưng 2 nghị sĩ John Solomon và Alison Spann phát hiện FBI đă có nhân chứng về hoạt động này từ đầu năm 2009. 

Theo báo cáo, FBI đă sử dụng một nhân chứng bí mật trong ngành công nghiệp hạt nhân của Nga như một phần của cuộc điều tra. Theo các tài liệu của ṭa án và FBI, người này đă thu thập hồ sơ tài chính, ghi âm bí mật, và các email vào năm 2009, cho thấy các doanh nhân người Nga đă thỏa hiệp với một công ty vận tải uranium của Mỹ bằng các khoản tiền hối lộ, tiền lại quả, và thậm chí đe dọa họ. 

Bộ Tư pháp cũng biết về vụ việc, nhưng thay v́ đưa ra cáo buộc vào năm 2009, bộ này kéo dài việc điều tra thêm 4 năm nữa trong khi chính quyền Obama ủng hộ các thỏa thuận hạt nhân với Nga. Bằng chứng thu thập được của Solomon và Spann cho thấy FBI đă ém nhẹm các thông tin về hoạt động tội phạm của Nga, vào thời điểm nó có thể đóng một vai tṛ quan trọng trong quyết định kư kết thỏa thuận với Moscow. 

Hoạt động của người Nga được những quan chức cấp cao trong chính quyền ủng hộ, những người này về sau đều có phần lại quả, một nhân viên của FBI ghi trong bản khai có tuyên thệ. 

Hai thỏa thuận hạt nhân giữa Nga và Mỹ được kư kết vào năm 2010 và 2011. Bộ Ngoại giao Mỹ đă thông qua thỏa thuận cho phép Rosatom, công ty hạt nhân do chính phủ Nga kiểm soát, có thể mua công ty khai khoáng Canada Uranium One vào 2010. Thỏa thuận này giúp Nga kiểm soát tới 1/5 nguồn cung uranium của Mỹ. 

Tranh căi về thỏa thuận Uranium One đă nổ ra nhiều năm qua khi công chúng biết được cựu Tổng thống Bill Clinton đă thu về hàng triệu USD tiền diễn thuyết ở Nga, trong khi vợ ông đứng đầu Bộ Ngoại giao trong các hoạt động liên quan đến việc cấp phép thỏa thuận. 

Thỏa thuận thứ hai (được kư năm 2011) cho phép chi nhánh của Rosatom là Tenex bán uranium đă được làm giàu cho các nhà máy hạt nhân của Mỹ. Trước đó, Tenex chỉ có thể bán uranium phục hồi từ các món vũ khí hạt nhân bị bỏ đi của Nga.

 

Dính chàm’ với Nga, nhà Clinton và nhiều quan chức cố công kích ông Trump để đánh lạc hướng dư luận

 

23/10/2017’

Các cựu quan chức Mỹ cật lực cáo buộc Tổng thống Trump thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 đều có liên quan đến một chiến dịch hối lộ, lại quả, rửa tiền và tống tiền của Nga, theo NTD.

 

Những người này bao gồm cựu Tổng thống Bill Clinton và vợ ông, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller, cựu Giám đốc FBI James Comey, cựu Tổng chưởng lư Loretta Lynch và những người khác. Tất cả những người này thời gian qua đă thúc đẩy nỗ lực cáo buộc ông Trump có liên hệ với Nga. Trong đó, ông Mueller thậm chí c̣n dẫn đầu cuộc điều tra đặc biệt.

 

The Hill đă đem mọi chuyện ra ánh sáng vào ngày 17/10, cho biết FBI đă có bằng chứng nhà Clintons có liên quan với vụ mua Uranium One – công ty cung cấp cho Nga 20% nguồn cung uranium của Mỹ. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton lúc đó đang dẫn đầu một ủy ban có vai tṛ trong việc cấp phép cho thỏa thuận. Trong tháng thỏa thuận được chấp thuận lần đầu tiên, Quỹ Clinton được Nga “ủng hộ” 500.000 USD cho một bài phát biểu của ông Bill Clinton. Khi thỏa thuận tiến triển, 2,35 triệu USD đă được trả cho quỹ này từ năm 2009 đến năm 2013.

 

Vào ngày 19/10, The Hill c̣n cho biết ông Bill Clinton đă t́m cách gặp các quan chức hạt nhân Nga trong năm 2010 trong khi thỏa thuận đang được xem xét. Ông đă xin phép Bộ Ngoại giao để làm điều này, trong khi người đứng đầu Bộ Ngoại giao lúc đó không ai khác hơn chính là vợ ông, bà Hillary Clinton.

 

Citizens United đă công bố các tài liệu bổ sung (công bố theo yêu cầu của Đạo luật Tự do thông tin) vào ngày 20/10, cho thấy trong khi chồng bà muốn gặp các quan chức hạt nhân Nga, bà Hillary Clinton lại bàn việc gặp gỡ với cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Nga hiện tại Vladimir Putin. Trong một email vào ngày 1/3/2010, bà đă hỏi liệu ḿnh có thể bỏ qua kỳ nghỉ của Nhà Trắng trong Ngày Thánh Patrick để gặp các nhà lănh đạo Nga. 

FBI có nhân chứng về chiến dịch hối lộ và tống tiền của Nga xung quanh các thỏa thuận hạt nhân, nhưng dưới thời cựu Giám đốc FBI James Comey, nhân chứng này đă được yêu cầu kư một bản thỏa thuận không tiết lộ (NDA). Thậm chí, nhân chứng này c̣n bị Bộ Tư pháp (lúc đó do bà Loretta Lynch đứng đầu) đe dọa kết án h́nh sự nếu nói chuyện này với Quốc hội.

 

Loretta Lynch (trái) và Bill Clinton (phải) (Ảnh: Chip Somodevilla và Jamie McCarthy/Getty Images)

 

Ông Robert Mueller hiện là Công tố viên Đặc biệt đứng đầu ủy ban điều tra ông Trump về mối quan hệ với Nga. Theo điện tín của chính phủ bị ṛ rỉ trên trang WikiLeaks, ông Mueller có quan hệ gần gũi với ông Comey, và đă bay tới Moscow trong năm 2009 để cung cấp cho Nga 10 mẫu Uranium giàu (HEU). “Đại sứ quán ở Moscow được yêu cầu cảnh báo ở mức cao nhất tới Liên bang Nga rằng Giám đốc FBI Mueller có kế hoạch đưa mẫu HEU một khi ông đến Moscow vào ngày 21/9”, điện tín viết

 

Trong phiên điều trần ngày 18 tháng 10, Thượng nghị sĩ Chuck Grassley cũng lưu ư rằng Phó Tổng chưởng lư hiện nay Rod Rosenstein, người đă bổ nhiệm ông Mueller vào phụ trách cuộc điều tra ông Trump, cũng bị ràng buộc với chiến dịch hối lộ uranium của Nga. Khi đó, ông Rosenstein giám sát việc điều tra các hành vi phạm tội trong chiến dịch của Nga. 

Ông Grassley nói trong phiên điều trần: “Tôi nghĩ sẽ không hợp lư khi để ông Rosenstein giám sát các cuộc điều tra liên quan đến Nga, v́ ông cũng tham gia vào vụ án uranium của Nga”.

 

Liên quan cả chính phủ Obama

 

Không chỉ nhà Clinton dính líu đến thỏa thuận Uranium One với Nga làm tổn hại đến các lợi ích an ninh quốc gia, mà có thể cả chính phủ của ông Barack Obama cũng liên quan, theo National Review (NR). 

Để đạt được thỏa thuận Uranium One, Nga đă chi một số tiền lớn cho nhà Bill Clinton, lớn gấp nhiều lần số tiền họ dành cho những quảng cáo trên Facebook mà giới truyền thông và đảng Dân chủ cho rằng dùng để tác dộng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump. 

Theo NR, việc Nga mua quảng cáo trên Facebook bắt đầu vào tháng 6/2015 – trước khi ông Donald Trump bước vào cuộc đua – và chủ yếu để cổ súy tư tưởng cánh tả (thúc đẩy tư tưởng quá khích về phân biệt chủng tộc, nhập cư, súng ống…) hơn là việc tranh cử.

Tờ NR cho rằng chính quyền Obama, với Ngoại trưởng Clinton đứng đầu, đă thỏa hiệp với Nga về lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Chính phủ đă bật đèn xanh cho việc chuyển giao quyền kiểm soát 1/5 nguồn cung uranium của Mỹ sang Nga – một chế độ thù địch. Tệ hơn nữa, vào thời điểm chính quyền chấp thuận việc chuyển giao, họ biết rằng công ty con của Rosatom ở Hoa Kỳ đă tham gia vào một doanh nghiệp gian lận đă từng phạm tội gian lận, tống tiền và rửa tiền.

 

Chính quyền Obama cũng biết các nghị sĩ Cộng ḥa trong Quốc hội đang cố gắng ngăn chặn thỏa thuận. Do đó, Bộ Tư pháp đă che giấu những ǵ nó biết. Bộ này cho phép các doanh nghiệp gian lận để tiếp tục thỏa hiệp với ngành công nghiệp uranium của Mỹ, thay v́ bắt đầu khởi tố mà có thể đă chấm dứt thỏa thuận. Các công tố viên đợi 4 năm trước khi âm thầm kiến ​​nghị xóa trường hợp này, vi phạm các nguyên tắc tố tụng của Bộ Tư pháp. Trong khi đó, chính quyền đă ngăn cản Quốc hội, đe dọa người cung cấp thông tin của FBI không được tiết lộ công khai.

 

 

6 sự thật chấn động về vụ bê bối Uranium One liên quan nhà Clinton

 

 28/10/2017

 

 

 

Quỹ của nhà Clinton đă nhận tới 145 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến thỏa thuận hạt nhân. (Ảnh: Daniel Berehulak/Getty Images)

 

Ngày 24/10, Chủ tịch Ủy ban T́nh báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes cho biết ủy ban này đang mở một cuộc điều tra về vụ bê bối Uranium One, liên quan các thỏa thuận hạt nhân giữa Nga và Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

 

Điều này trái với những tuyên bố trước đó 1 ngày của bà Hillary Clinton: “Đó vẫn là điều vớ vẩn mà họ tung tin trong nhiều năm, và không ai có bằng chứng đáng tin cậy nào”.

 

Trên thực tế, vụ bê bối này đă được báo chí chủ lưu của Mỹ xác nhận, và sau đây là 6 sự thật về vụ bê bối đó, theo trang tin Breitbart:

 

Công ty Ian Telfer của Nga đă bí mật quyên góp 4 lần cho Quỹ Clinton, tổng cộng 2,35 triệu USD

New York Times viết: “Khi những người Nga đă dần dần nắm được quyền kiểm soát của Uranium One trong 3 giao dịch riêng rẽ từ năm 2009 đến năm 2013, những tài liệu của Canada cho thấy một ḍng tiền đă chảy đến Quỹ Clinton. Chủ tịch của Uranium One đă dùng quỹ của gia đ́nh ḿnh để quyên góp 4 lần, tổng cộng 2,35 triệu USD.  Những quyên góp này đă không được hai ông bà Clinton tiết lộ công khai, bất chấp một thỏa thuận Bà Clinton đă đạt được với Nhà Trắng của ông Obama để công khai danh tính của tất cả những người quyên góp.  Những người khác có quan hệ với công ty này cũng đă quyên góp”.

 

Ngân hàng thân Moscow trả Bill Clintonnửa triệu USD cho một bài diễn thuyết

Tờ The New Yorker đă xác nhận rằng Bill Clinton đă nhận 500.000 USD cho một bài phát biểu ở Moscow do “một ngân hàng đầu tư của Nga có quan hệ với Điện Kremlin” chi trả. “Tại sao Bill Clinton lại nhận tiền từ một ngân hàng có quan hệ với Điện Kremlin trong khi vợ ông là Ngoại trưởng?” tờ New Yorker đặt câu hỏi.

 

Tương tự, New York Times cũng đă xác nhận rằng: “ngay sau khi người Nga công bố ư định mua cổ phần chi phối ở Uranium One, ông Clinton đă nhận được 500.000 USD cho một bài phát biểu ở Moscow từ một ngân hàng đầu tư của Nga có quan hệ với Điện Kremlin vốn đang quảng cáo cho cổ phiếu của Uranium One.

 

Uranium One đă xuất khẩu “bánh vàng” ra khỏi Mỹ

New York Times cho biết bất chấp những tuyên bố ngược lại, trên thực tế Uranium One đă xuất khẩu “bánh vàng” (bánh uranium) ra khỏi Mỹ và “thường xuyên đóng gói chúng vào những cái trống và vận chuyển bằng xe tải đến một nhà máy xử lư ở Canada”.

 

“Khi được hỏi về điều đó, Ủy ban Quản lư Hạt nhân đă xác nhận Uranium One trên thực tế đă vận chuyển ‘bánh vàng’ đến Canada mặc dù họ không có giấy phép xuất khẩu”, New York Times viết. 

 

 

Ông Putin nói chuyện cùng bà Clinton trong hội nghị APEC năm 2012. (Ảnh: NBC News)

 

FBI có bằng chứng vững chắc về các hoạt động hối lộ của Nga để đạt được thỏa thuận uranium

The Hill cho biết FBI đă phát hiện ra “bằng chứng đáng tin cậy rằng các quan chức ngành công nghiệp hạt nhân của Nga đă tham gia vào việc đút lót, hối lộ, tống tiền và rửa tiền”.

 

The Hill đă xác nhận rằng các đặc vụ liên bang đă “có được một lời khai của nhân chứng – có các tài liệu chứng minh – cho thấy rằng các quan chức hạt nhân của Nga đă chuyển hàng triệu USD vào Mỹ với mục đích là đem lại lợi ích cho quỹ từ thiện của cựu Tổng thống Bill Clinton trong thời gian Ngoại trưởng Hillary Clinton phục vụ cho một cơ quan chính phủ vốn đă đem lại một quyết định có lợi cho Moscow.”

 

Uranium One đă được bán trước khi Bộ Ngoại giao phê duyệt thỏa thuận

Theo CNBC, doanh nhân ngành uranium và cũng là người đóng góp khủng cho nhà Clinton, ông Frank Holmes, tuyên bố đă bán cổ phần của ḿnh trong Uranium One trước khi Bộ Ngoại giao do bà Hillary Clinton lănh đạo phê duyệt việc chuyển giao 20% tổng số uranium của Hoa Kỳ cho Nga vào năm 2010.  Nhưng theo những hồ sơ nộp cho SEC vào năm 2011 của chính công ty ông này (U.S Global Investors), công ty của ông Holmes vẫn nắm giữ cổ phần của Uranium One, một điểm mà ông này sau đó đă thừa nhận.

 

QuỹCliton nhận 145 triệu USD từ những nhà đầu tư tham gia vào thương vụ uranium

Theo New York Times, trong khi 8 cơ quan khác đă phải kư phê duyệt việc chuyển giao 20% tổng số uranium của Mỹ cho Nga, Bộ Ngoại giao của bà Hillary Clinton là cơ quan chính phủ duy nhất mà quan chức đứng đầu (bà Clinton) có quỹ của gia đ́nh nhận được 145 triệu USD từ những nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thương vụ uranium này.

 

New York Times đă xác nhận 9 nhà đầu tư nước ngoài trong thương vụ uranium đă rót tổng cộng 145 triệu USD vào quỹ gia đ́nh của Hillary Clinton.  Không một ai trong số 8 người lănh đạo cơ quan c̣n lại đă phê duyệt việc chuyển giao uranium này nhận được đóng góp của nước ngoài cho các quỹ từ thiện của gia đ́nh họ.

 

Dấu ấn tuần qua: Bê bối Uranium One hé lộ sự thật về nhà Clinton và

chính quyền Obama

 

28/10/2017

 

Tuần này mở đầu bằng một tuyên bố gây chú ư của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton: “Đó vẫn là điều vớ vẩn mà họ tung tin trong nhiều năm, và không ai có bằng chứng đáng tin cậy nào”.

“Điều vớ vẩn” mà bà Clinton nói tới, chính là những tin đồn xoay quanh các thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Nga, được kư kết dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, lúc bà Clinton đang làm Ngoại trưởng Mỹ.

 

Nhận 145 triệu USD

Từ năm 2015, các hăng truyền thông chủ lưu ở Mỹ như New York Times, New Yorker, CNBC, The Hill đă lên tiếng cáo buộc nhà Clinton có xung đột lợi ích trong thỏa thuận hạt nhân Nga. Một mặt, bà Clinton đứng đầu một ủy ban của Bộ Ngoại giao có vai tṛ liên quan đến việc phê duyệt các thỏa thuận, một mặt chồng bà là cựu Tổng thống Bill Clinton lại nhận khoảng 145 triệu USD từ các cá nhân/định chế thân Moscow.

Mới đây nhất, ngày 17/10, tờ The Hill đưa tin 2 nghị sĩ John Solomon và Alison Spann phát hiện FBI đă có nhân chứng về những hành vi tội phạm của các công ty liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Nga từ đầu năm 2009, tức trước khi chính phủ Obama kư kết thỏa thuận hạt nhân đầu tiên với Nga hơn 1 năm.

Theo báo cáo của 2 nghị sĩ Solomon và Spann, FBI đă sử dụng một nhân chứng bí mật trong ngành công nghiệp hạt nhân của Nga như một phần của cuộc điều tra. Người này đă thu thập hồ sơ tài chính, ghi âm bí mật và đọc trộm các email vào năm 2009, cho thấy các doanh nhân người Nga đă thỏa hiệp với một công ty vận tải uranium của Mỹ bằng các khoản tiền hối lộ, tiền lại quả, và thậm chí đe dọa họ.

Khi đó, bà Hillary Clinton đang dẫn đầu một ủy ban của Bộ Ngoại giao, có vai tṛ trong việc cấp phép cho thỏa thuận. Trong tháng thỏa thuận được chấp thuận lần đầu tiên, Quỹ Clinton được Nga “ủng hộ” 500.000 USD cho một bài phát biểu của ông Bill Clinton. Khi thỏa thuận tiến triển, 2,35 triệu USD đă được trả cho quỹ này từ năm 2009 đến năm 2013.

 

 

 

Quỹ của nhà Clinton đă nhận tới 145 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến thỏa thuận hạt nhân. (Ảnh: Daniel Berehulak/Getty Images)

 

Tiếp đó, ngày 19/10, The Hill c̣n cho biết ông Bill Clinton đă t́m cách gặp các quan chức hạt nhân Nga trong năm 2010 trong khi thỏa thuận đang được xem xét. Ông đă xin phép Bộ Ngoại giao để làm điều này, trong khi người đứng đầu Bộ Ngoại giao lúc đó không ai khác hơn chính là vợ ông, bà Hillary Clinton.

Tờ Citizens United ngày 20/10 cũng công bố các tài liệu bổ sung (công bố theo yêu cầu của Đạo luật Tự do thông tin) cho thấy trong khi ông Clinton muốn gặp các quan chức hạt nhân Nga, bà Clinton lại bàn việc gặp gỡ với cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Nga hiện tại Vladimir Putin. Trong một email vào ngày 1/3/2010, bà đă hỏi liệu ḿnh có thể bỏ qua kỳ nghỉ của Nhà Trắng trong Ngày Thánh Patrick để gặp các nhà lănh đạo Nga.

Có lẽ đứng trước áp lực dư luận quá lớn sau hàng loạt phanh phui gần đây, bà Clinton đă lên tiếng phủ nhận tất cả. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban T́nh báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes ngày 24/10 đă đáp lại tuyên bố của bà bằng việc công bố ủy ban của ông đang mở một cuộc điều tra về vụ bê bối liên quan các thỏa thuận hạt nhân giữa Nga và Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

 

Vừa ăn cướp vừa la làng?

Điều tra của các nghị sĩ không chỉ hé lộ sự liên quan của nhà Clinton đối với thỏa thuận hạt nhân gây nhiều tranh căi, mà c̣n cho thấy nhiều gương mặt nổi tiếng khác đang cực lực công kích ông Trump cũng có thể “dính chàm” với Nga.

Ngoài ông bà Clinton, những người này gồm Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller, cựu Giám đốc FBI James Comey, cựu Tổng chưởng lư Loretta Lynch và một số người khác. Tất cả những người này thời gian qua đă thúc đẩy nỗ lực cáo buộc ông Trump có liên hệ với Nga. Trong đó, ông Mueller thậm chí c̣n dẫn đầu cuộc điều tra đặc biệt điều tra mối liên hệ giữa ông Trump và Nga.

 

 

Cựu Tổng thống Barack Obama nói chuyện với cựu Giám đốc FBI Robert Mueller trong một cuộc họp tại trụ sở của FBI tại Washington, DC, ngày 28/4/2009. Mueller đă lănh đạo FBI 12 năm. (Ảnh: SAUL LOEB / AFP / Getty Images)

 

Đài truyền h́nh NTD cho biết FBI có nhân chứng về chiến dịch hối lộ và tống tiền của Nga xung quanh các thỏa thuận hạt nhân, nhưng dưới thời cựu Giám đốc FBI James Comey, nhân chứng này đă được yêu cầu kư một bản thỏa thuận không tiết lộ (NDA). Thậm chí, nhân chứng này c̣n bị Bộ Tư pháp (lúc đó do bà Loretta Lynch đứng đầu) đe dọa kết án h́nh sự nếu nói chuyện này với Quốc hội.

Ông Robert Mueller hiện là Công tố viên Đặc biệt đứng đầu ủy ban điều tra ông Trump về mối quan hệ với Nga. Tuy nhiên, theo điện tín của chính phủ bị ṛ rỉ trên trang WikiLeaks, ông Mueller có quan hệ gần gũi với ông Comey, và đă bay tới Moscow trong năm 2009 để cung cấp cho Nga 10 mẫu uranium đă  làm giàu (HEU).

Trong phiên điều trần ngày 18/10, Thượng nghị sĩ Chuck Grassley cũng lưu ư rằng Phó Tổng chưởng lư hiện nay Rod Rosenstein, người đă bổ nhiệm ông Mueller vào phụ trách cuộc điều tra ông Trump, cũng bị ràng buộc với chiến dịch hối lộ uranium của Nga. Khi đó, ông Rosenstein giám sát việc điều tra các hành vi phạm tội trong chiến dịch của Nga, nhưng đă phớt lờ tất cả các hành vi phi pháp của phía Nga.

 

Cây ngay không sợ chết đứng

Ngày 27/10, tài khoản Twitter của ông Trump đă xuất hiện ḍng trạng thái gây chú ư: “Bây giờ mọi người đều đồng ư, sau nhiều tháng t́m hiểu tốn kém, rằng không có thông đồng nào giữa Nga và Trump. Mà là thông đồng với H.C”. Dĩ nhiên, “H.C” ở đây chính là viết tắt của “Hillary Clinton”.

Trạng thái Twitter của ông Trump đưa ra cùng ngày khi Thư kư Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết nếu có bất kỳ thông đồng nào với chính phủ Nga, th́ đó là chiến dịch của bà Clinton và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC).

 

 

Thư kư Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 27/10/2017 (Ảnh: Samira Bouaou /Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh)

 

Trước đó, cựu Giám đốc T́nh báo Quốc gia James Clapper, người đă giám sát một cuộc điều tra t́nh báo chung về vấn đề này, đă xác nhận dưới lời tuyên thệ trước kỳ họp Nghị viện vào ngày 8/5, rằng không t́m thấy bất kỳ bằng chứng nào về sự thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump và Nga.

Trong một báo cáo đưa ra hồi tháng 8, nhóm Các Cựu chuyên gia T́nh báo đấu tranh cho chuẩn mực (VIPS) tuyên bố vụ tin tặc từng làm rung chuyển cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 không đơn thuần là một cuộc tấn công, mà thực ra là một vụ ṛ rỉ bởi một “người trong cuộc”, có khả năng “tiếp cận vật lư” với mạng máy tính của DNC (có thể là thành viên DNC). VIPS cũng yêu cầu xem xét lại các phát biểu của những người đóng “vai chính” trong vụ việc, bao gồm cả cựu Tổng thống Barack Obama và nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange.

 

 

Ưu Đàm

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: