MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

ĐÁNH PHÁ TƯỢNG ĐÀI:

VIỆT CỘNG HAY TÂM THẦN?

 

 

 

 

 

 

Lịch sử đă chứng minh sự xào xáo tranh quyền (đảo chánh) ở  thượng tầng kiến trúc của chế độ đă làm rối loạn cả hệ thống quân đội và bố trí chiến lược. Bằng chứng rơ nét là hai sư đoàn tổng trừ bị Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến biến thành lực lượng diện địa chôn chân ở địa đầu giới tuyến Quảng Trị. Chính thể VNCH sở dĩ đến 1975 mới sụp đổ là nhờ công lao xương máu của người lính.

 

Trong buổi họp ngày 22-7-2012 để góp ư về mô h́nh tượng đài, bác sĩ Đàng Thiên Hưng trong lúc tŕnh bày trước cử tọa đă có một câu nói bị hiểu lầm khi người hậu duệ trẻ này mà nói về  sự chia rẽ  giữa giai tầng lănh đạo từ đó đưa tới những phản ứng quá nhạy cảm, đáng tiếc của một số người tham gia cuộc họp.

 

Ngay trong buổi họp và sau đó người ta vẫn  biện minh là tất cả những người hiện diện không hề chống việc xây dựng tượng đài của hậu duệ bác sĩ Đàng Thiện Hưng mà chỉ đóng góp ư kiến. Tuy vậy bao trùm lên toàn thời gian của buổi họp là sự tŕnh diễn của những cái tôi, những định kiến quá khích đă biến buổi góp ư trở thành một phiên chợ cá, hay đúng hơn là “cuộc đấu tố của đội cải cách ruộng đất”..

 

Tượng đài như mọi người nói chính là ước mơ của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản nhưng diễn biến vừa qua tại Dallas cho thấy ai cũng muốn tượng đài phải làm theo ước mơ của họ. Trong trường hợp này có nghĩa phải theo chủ đề  “Vinh Danh” chứ không được phép theo chủ đề “Thương Tiếc”. Và tất cả những việc làm nào không làm đúng như ư của “đội cải cách” đều là sai trái, đều phải bị tẩy chay, hủy bỏ và tiêu diệt

 

May mà chưa có ai ví chuyện chọn chủ đề “Thương Tiếc” là tiếp tay cho NQ 36 nhưng ngôn từ mạt sát, chỉ trích nào là “sầu thảm,  khóc than, thương tiếc!”, “với dáng ngồi buồn rầu, cam phận, ôm lá cờ rũ” đă lộ rơ chủ tâm đánh phá.

 

Đối với cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản việc chống phá một tượng đài tưởng niệm, tri ơn người lính Việt Nam Cộng Ḥa và Hoa Kỳ từng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam chỉ nằm trong hai thành phần: một là VC, hai là thành phần mất trí, tâm thần. V́ thế trong lá thư của Khu hội CTNCT D/FW có đầy đủ chỉ dấu của những kẻ sùng bái ảo tưởng và chối bỏ những thực tế của lịch sử.

 

Chính thể VNCH, quân lực VNCH bị bức tử sau khi đă tận lực với nhiệm vụ chống cộng, bảo quốc an dân hơn hai mươi  năm và vai tṛ lịch sử đă chấm dứt vào ngày 30 – 4- 1975 trong tang thương, huyết lệ mà Người Việt Quốc Gia gọi là Ngày Quốc Hận.

Ngày nay dẫu cho Kissinger xác nhận và Westmoreland xin lỗi th́ sự thảm bại cũng đă xảy ra và không một thế lực nào có thể kéo ngược thời gian để thay đổi quá khứ. Thế hệ của những cựu quân cán chính VNCH không thể viện dẫn bất kỳ lư do nào để chối bỏ trách nhiệm trước lịch sử và lừa dối thế hệ tương lai.

 

Tôi đă được đọc rất nhiều tâm sự của người cầm súng, xin đơn cử một đoạn:

 

“Thế là hết, c̣n ǵ đâu hào quang chiến thắng “Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…” máu của hàng vạn đồng bào, máu của chiến hữu nằm xuống cho vùng đất hồi sinh và ngay bây giờ, từ tối nay Huế cũng sẽ chịu chung số phận. Cố Đô đầy niềm kiêu hănh tự hào dân tộc rồi sẽ bị nhuộm đỏ bởi lũ người khát máu CS. Hàng trăm nấm mồ chôn sống tập thể c̣n đó, máu xương mồ hôi nước mắt của bao chiến sĩ QLVNCH c̣n đây trong lời thề quyết tử bảo vệ cố đô Mậu Thân 1968. C̣n đâu nữa những ngày tháng vàng son nhất của người lính chiến nơi tuyến đầu lửa đạn lúc nào cũng hùng dũng hiên ngang. Có nỗi đau nào hơn niềm tủi nhục của người lính bại trận.”

 

Đọan văn chân thực bi tráng thượng dẫn có tên tác giả là Mũ Xanh Phạm văn Tiền hoàn toàn đối nghịch với những ǵ ông đ̣i hỏi trong buổi họp ngày 22/7/2012.

 

***

 

Năm 1975 khi quân Bắc Cộng tràn ngập Sài G̣n - thủ đô của Việt Nam Cộng Ḥa - chiếc xe tăng T - 54 húc đổ cánh cửa dinh Độc Lập, bọn lính nhếch nhác nón cối, dép râu xông vào uy hiếp nội các của Dương văn Minh...

..... cùng thời gian đó chúng tôi vẫn đang nằm cùm trong xà lim trại Cổng Trời. Gă trực trại - hàng ngày thay cho loa phát thanh đă rót vào tai chúng tôi hết những bản tin thắng lợi này đến thắng lợi khác gần hai tháng qua- đột nhiên lại không vào kiểm soát gă trật tự cho chúng tôi ăn bữa cơm trưa muộn hơn thường lệ.

 

Hỏi gă trật tự : “Ông Tin đâu rồi?

 

Hắn nói :“ Cán bộ Tin bận họp. Cả cơ quan đều họp.”

 

Biết ư tôi muốn hỏi tin tức, hắn vừa chia cơm vừa nói khẽ: “Nghe đâu bộ đội ta đă vào bắt sống Dương văn Minh ngay tại Phủ đầu rồng. Các anh phải liệu lấy thân thôi. Không c̣n hy vọng ǵ đâu. “

 

Thế là hết! Tim tôi đau nhói. Đầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại. Tôi nằm vật ra xà lim, tứ chi bải hoải ră rời, nghe nỗi nhục nhằn thấm sâu vào cơ thể. Không muốn tin cũng phải tin. Sau đó, tôi nằm ngửa, hai chân trong cùm, toàn thân không c̣n cảm giác, mắt nḥa lệ nh́n hư vô. Hàm tôi cứng lại. Lúc đó tôi chỉ muốn tự đập đầu chết đi cho xong nhưng cái tin chế độ Việt Nam Cộng Ḥa sụp đổ đă khiến tôi như hoàn toàn bại liệt.

Vài ngày sau những lời thơ phẫn nộ tuôn trào.

 

 

độc hành (trích)

 

Nghe như sét nổ tung trời đất

Nát vụn càn khôn

Vỡ vụn đời

 

Ta quẫn

Ta điên

Ta phẫn hận

 

Khốn cùng tận tuyệt

Việt Nam ơi

 

Dường như chí khí cơ hồ cạn

Rưng rưng huyết lệ khóc thương đời.

 

than ôi

ta sống mà như chết

chửa xuống diêm đ́nh đă hóa ma

huyệt mộ đỉnh trời

nghe nước mất

 

c̣n đâu

bếp lửa ấm quê nhà

 

từ nay là tắt niềm mơ ước.

vất vưởng dương gian

một kiếp tù

 

Thân ta hóa đá

Tâm tràn hận

 

Hận trời

hận đất

hận ngh́n thu

 

 

Quốc thù chất ngất

không phương rửa

 

ta vẫn nằm đây

huyệt mộ tù

 

đêm đă cực đen

đen cùng tận

 

hy vọng trơ cành

xương khốc khô

nghe như thiên địa

cùng ta khóc

 

huyết lệ tràn tim

ướt đáy mồ

 

...........

 

Kim Âu

Hận Cùng Trời Đất

30-4-1975

hết trích

 

 

Những lời thơ tả lại cái tâm trạng cùng quẫn đó chỉ là sự lắng đọng lại những cảm giác đau đớn và tuyệt vọng. Hận. Hận Cùng Trời Đất. Hận Của Đời Ḿnh ḥa chung với Quốc Hận.

Và cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn chưa lư giải trọn vẹn câu hỏi: Làm thế nào mà ḿnh sống được qua những ngày tháng tuyệt vọng đó?

Nhưng chắc chắn một trong những nguyên nhân giúp tôi sống c̣n chính là chí phục thù của một người tù biết mối hận mất nước. Thử hỏi nước mất, nhà tan, thân nhục, ai là kẻ không ôm hận. Hoạ chăng chỉ có gỗ đá vô tri và loài súc vật không biết nói tiếng người mới không biết nỗi hận mất nước......

Sau ngày 30 - 4- 1975, chúng tôi vẫn tiếp tục kéo lê những ngày tháng lưu đày qua hầu hết những chốn sơn cùng, thuỷ tận.

Đảng Cộng Sản Việt Nam - lũ cừu nhân đê tiện - vẫn nuôi dă tâm xây dựng xă hội cộng sản tại Việt Nam trên cái chúng gọi là “cặn bă, bùn nhơ của chế độ cũ”. Những nhà tù mọc lên như nấm dại khắp trên mọi miền đất nước.

Cả nước tội tù, núi sông xơ xác. Nhà nhà, người người nuốt hận vào ḷng, t́m đường bỏ xứ mà đi. Thế giới từ man khai cho đến thời kỳ đấy chưa nơi nào có một cuộc chạy giặc đông đảo, liều lĩnh đến như vậy. Cho đến ngày hôm nay, sau 30 năm, cuộc chạy giặc Cộng Sản vẫn chưa chấm dứt. Nếu có điều kiện, người ta vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả để ra đi.

Và..... Trải bao gian khổ, mấy lần lao lư. Tôi vẫn sống qua cuộc đấu tranh mà Mất - C̣n hầu như không có phân ranh. Tôi ngă xuống, tự ḿnh đứng lên, thẳng lưng từ huyệt mộ, bằng hai chân. Tôi không thể quỳ, ḅ. Thuỷ chung tôi vẫn là NGƯỜI.

Cuối cùng đến được mảnh đất của tự do với ư thức của một người Việt lưu vong theo mệnh nước. Đất khách, quê người đọc được và đồng cảm với những câu thơ của một người lưu vong sớm.

 

Một năm người có mười hai tháng

Ta chỉ riêng ḿnh một tháng tư 

Thanh Nam

 

Người lính sa cơ nằm trong tù ngục, đọa đày nhưng vẫn một ḷng thủy chung với quốc gia, vẫn tin tưởng mănh liệt vào thắng lợi sau cùng. Khi lâm vào cảnh ngộ tuyệt vọng khôn cùng vẫn nuôi dưỡng ư chí, tinh thần báo phục, rửa sạch quốc thù.

 

Nhưng Sự Thật không có chỗ cho những h́nh tượng chối bỏ thực tế của lịch sử bằng cớ là gần như tất cả các tiểu bang đều có những đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam của người Hoa Kỳ đượm nét u buồn, tĩnh lặng. Có những nơi đài tưởng niệm chỉ là một bức tường làm bảng ghi danh những người trong tiểu bang hay thành phố, quận hạt đă hy sinh trong chiến tranhViệt Nam.

 

Vietnam Veterans Wall là công tŕnh tưởng niệm lớn nhất  ở Washington DC gồm có bức tường đá đen khắc tên hơn 58,000 người lính Hoa Kỳ đă hy sinh trong chiến tranh Việt Nam với hai nhóm tượng có tên Three Service Men (an vị năm 1984) và  Vietnam Women's Memorial (an vị năm1993)

 

 

 

 

Three Service Men (định vị năm 1984)

 

 

Công tŕnh tưởng niệm này cũng hứng chịu nhiều băo táp của những ư kiến dị biệt, mâu thuẫn đối kháng.. Nhưng những người khởi xướng đă cương quyết giao cho những nghệ nhân, điêu khắc gia thực hiện dựng lên tại khu vực đài tưởng niệm đến nay hai nhóm tượng này  trở thành những biểu tượng nổi tiếng vượt quá tầm nh́n của những người khởi xướng trong việc tạo ra một địa điểm lịch sử được nhiều triệu người thăm viếng hàng năm.

 

 

Vietnam Women's Memorial (an vị năm1993)

 

Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ rải rác đă có vài tượng đài dựa trên vai tṛ đồng minh cùng chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam của hai lực lượng  quân sự Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Ḥa ở các địa phương khác nhau, thường là do những người thuộc thế hệ trước đứng ra kêu gọi đóng góp và xây dựng. Tất cả những tượng đài đều thể hiện h́nh ảnh hai người lính Việt Mỹ.

 

Những tượng đài này trong tương lai sẽ có giá trị với lịch sử như một sự minh định căn cước, nguyên nhân h́nh thành của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản trên đất nước tạm dung, đồng thời nhắc nhở thế hệ sau biết tri ơn những người đă chiến đấu và hy sinh để cho họ được hiện diện và có cơ hội thăng tiến, an hưởng tự do và phồn thịnh trên xứ sở Hoa Kỳ. Tượng đài này cũng thôi thúc hậu thế lần dở trang lịch sử để hiểu bài học tàn nhẫn, đắng cay của quá khứ,  lấy đó làm hành trang kinh nghiệm cho những trào lưu cách mạng mới của dân tộc đứng dậy chống trả thể chế độc tài toàn trị của Cộng Sản Việt Nam.

 

Tuy ư nghĩa của việc xây dựng tượng đài rất minh bạch nhưng hầu như ở nơi nào cũng xảy ra tranh căi, mâu thuẫn. Người ta viện bất cứ lư do ǵ để đấu đá, chỉ trích, ch́ chiết, mạ lỵ lẫn nhau. Rốt lại nguyên nhân chính vẫn là tranh danh, tranh quyền và tranh công v́ cái “gen lănh tụ” tràn trề trong tư tưởng của người Việt Nam và cái “cá nhân” của quư ông, quư bà này thường lớn hơn cá voi.

 

Thành phố Westminster nơi là thành phố đầu tiên tại Hoa Kỳ dựng tượng đài ghi ơn hơn 58,000 chiến sỹ Hoa kỳ và hàng  trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Ḥa bỏ ḿnh v́ lư tưởng tự do đă chịu nhiều áp lực của thương gia địa phương và Việt Cộng cố t́nh ngăn chặn, nên phải mất hơn 6 năm, nhờ các viên chức thành phố, được mệnh danh là thủ đô người Việt tỵ nạn đă giữ vững lập trường, kiên quyết tiến hành một công tŕnh đầy ư nghĩa, cao đẹp và mỹ thuật ngay tại khuôn viên thành phố Westminster, tượng đài mới đi đến giai đoạn kết thúc.

 

Tại thành phố Wichita, Kansas công việc xây dựng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ (Vietnamese American War Memorial)  từng gặp trở ngại v́ một vài nhân tố trong tổ chức cựu chiến binh địa phương chống đối và có biểu hiện kỳ thị đưa tới việc mất gần 6 năm tranh chấp (từ năm 2007 – 2012).

Kết cuộc Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ (Vietnamese American War Memorial) vẫn được chấp thuận cho xây cất nhưng vị trí tọa lạc phải nằm ngoài công viên cựu chiến binh Veteran's Memorial Park. Điều này chắc chắn khiến cư dân cộng đồng Việt Mỹ ở Hoa Kỳ không khỏi thấy trong ḷng có vết gợn...

 

Thành phố Wichita, Kansas hiện nay chỉ có khoảng 10,000 cư dân gốc Việt nhưng đă góp được gần $300,000 để hoàn thành Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ đă khánh thành vào ngày 21/7/2012 vừa qua.

 

Tại Dallas, khi người trẻ tuổi Đàng Thiện Hưng bỏ tiền của ra kêu gọi mọi người tham gia để thành lập tổ chức xây dựng tượng đài – một trong hai việc cần làm của cộng đồng tỵ nạn, là giấc mơ của ai đó- th́ biết bao lời chê bai, biếm nhẽ giáng lên đầu những người có tâm t́nh. Thậm chí có những hội đoàn quân đội VNCH như AHTQLC, AHKQ, THỦ ĐỨC,VƠ BỊ c̣n ra mặt tẩy chay.

 

Vượt qua những trở ngại ban đầu, tổ chức Heroes of South Vietnam Memorial Foundation  (HSVMF) do bác sĩ Đàng thiện Hưng sáng lập đă hoạt động.  Thật là may mắn tinh thần ḥa đồng “shared sacrifice” của cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Arlington, Dallas, Texas  được thể hiện rơ ràng qua việc tổ chức Heroes of South Vietnam Memorial Foundation  (HSVMF) được chia sẻ một phần đất nằm trong Veterans Park của thành phố, kèm theo những điều kiện thuận lợi.

Trong ṿng chưa tới một năm từ tháng 11 năm 2011 đến nay, “HSVNMF” đă đi một đoạn đường quan trọng, đạt được những thành quả cụ thể qua hai cuộc gây quỹ khả dĩ đáp ứng được ư định hoàn tất tượng đài trước ngày 30 tháng 4 năm 2014..

 

Công tác cuối cùng là vận động đồng bào, đồng hương đóng góp thêm cho ngân sách xây dựng (thêm hai trăm ngàn). Đối với một thành phố đông cư dân Việt Nam như Dallas, Texas, điều này hoàn toàn khả thi.

 

Đến giai đoạn này bỗng nảy sinh sự việc, một nhóm người nhảy ra biến một cuộc họp thành “ṭa án Nhân Rân” dứt khoát đ̣i Heroes of South Vietnam Memorial Foundation  (HSVMF) phải thay đổi chủ đề “Thương Tiếc” qua chủ đề “Vinh Danh” nếu không họ sẽ tẩy chay. Nhưng lạ lùng thay! Khi bác sĩ Đàng Thiện Hưng đề nghị bốn người gồm hai vợ chồng bác sĩ Phạm văn Chất, ông Phạm văn Tiền, Nguyễn Kinh Luân đứng ra đảm nhận làm tượng đài theo chủ đề “Vinh Danh” th́ mấy nhân vật này vội thoái thác.

 

Tự thân tất cả tượng đài Việt Mỹ đă mang ư nghĩa tri ơn, tưởng niệm và vinh danh. Mỗi tượng đài ngoài việc là sự xác tín căn cước cộng đồng trước lịch sử c̣n là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc được thể hiện theo chủ đề tư tưởng, ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau.

 

Người Việt quốc gia không phải là bọn cán ngố để phê b́nh, kiểm thảo, đấu tố tất cả những ǵ không hợp thị hiếu thẩm mỹ nghệ thuật, suy nghĩ của những tư tưởng lạc hậu lỗi thời.

Hiện tượng khư khư đ̣i mặc đồng phục, rập khuôn một chủ đề cho tất cả những tượng đài .. thiếu tôn trọng cảm quan, nhận thức, suy tư về lịch sử của những người đă khởi xướng một công việc có ư nghĩa. với ư thức sáng tỏ

 

Trong một lá thư ngỏ hậu duệ Đàng Thiện Hưng đă bộc lộ: “ư nguyện xây dựng một Tượng Đài để ghi lại công ơn của những cựu Chiến Sĩ QLVNCH và Đồng Minh” và xác định  “đó là bổn phận và trách nhiệm của những người thuộc thế hệ tiếp nối.  Nếu những người thuộc thế hệ tôi mà không làm chuyện này hay không tham gia th́ đó là một điều đáng bị chê trách v́ ḿnh đă trốn tránh trách nhiệm của ḿnh, và ḿnh phải hổ thẹn với lương tâm của chính ḿnh.  Thế hệ Cha Anh đă đứng lên đáp lời Sông Núi, đă làm tṛn trách nhiệm của những người trai khi vận nước gian truân. Thế hệ của tôi đă quá may mắn, đă không phải trải qua những hy sinh đau khổ của Thế Hệ Cha Anh.  Bây giờ Chúng Tôi phải có trách nhiệm ǵn giữ những hy sinh đó để những thế hệ về sau biết rằng v́ có những hy sinh đó mà chúng ta được sống trong một đất nước tự do đầy cơ hội này. Chúng Tôi mong ước đời sau khi con cháu ḿnh nhớ đến câu Công Cha, Nghĩa Mẹ, Ơn Thầy, th́ phải nhớ đến những Hy Sinh của những người lính QLVNCH.  Những hy sinh đó quá to lớn và quá cao quư để bị đời lăng quên.” 

 

Hăy để cho thế hệ thứ hai được quyền chủ động diễn đạt những suy tư chân thực của họ về thế hệ cha anh và đất nước. Tại sao người lính nước mất nhà tan không được quyền mang dáng vẻ trầm tư, ôm mảnh hồn thiêng sông núi vào trước ngực mắt hướng tới tương lai như ước hẹn trở về. Thể hiện bức tượng thế nào là do nghệ nhân, điêu khắc gia thực hiện theo chủ đề đă được chọn.Tượng người lính buồn rầu v́ thực tế cay nghiệt của lịch sử không có ǵ là không đúng.

 

Nếu các anh nói mô h́nh là dở, ngược lại chúng tôi thấy h́nh ảnh người lính ưu tư v́ mệnh nước là hay, có tầm tư tưởng sâu sắc, chân thật với lịch sử. Nếu các anh cho rằng pho tượng phải hào hùng trong tư thế tấn công chúng tôi cũng có quyền chê bai đó là dối trá với lịch sử, diễu vơ dương oai một cách lố bịch khi cả không gian kiến trúc bao quanh là không gian tĩnh lặng cho suy tưởng hoài niệm thể hiện qua bức tượng về  cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai.

 

 

Veterans Park Soldier  Arlington, Dallas

 

 

 

Nếu các anh  nói : Chúng tôi không chấp nhận h́nh ảnh người lính ôm lá cờ thiêng liêng của tổ quốc, ngồi sầu thảm,  khóc than, thương tiếc!

Th́ người khác cũng có thể nói: Chúng tôi không chấp nhận h́nh ảnh dối trá không biết nhục bại trận để nuôi chí phục thù.

 

Tại sao người lính cứ phải xung phong, phải ở thế tấn công,  phải đứng mà không được phép ngồi. Chẳng lẽ người lính “bảo quốc an dân” không được phép đau buồn trước sự  kiện kinh hoàng: quân lực và chính thể bị bức tử, người lính không được bàng hoàng xót xa thương tiếc sự hy sinh của những đồng đội, không được phép suy tư để củng cố tinh thần, nuôi dưỡng ư chí t́m một hướng đi cho cuộc chiến quang phục hay sao?.

 

Thiên nhân thiên ư, việc đă đ̣i đến họp hành th́ chỉ thấy chia rẽ, rối loạn rồi chia phe, lập nhóm đánh phá, chửi bới lẫn nhau. Nguyên nhân chỉ v́ “Le moi est haïssable”. Cái tôi đáng ghét v́ nông cạn, thiển cận, bảo thủ. Thậm chí người nào cũng nói tới dân chủ nhưng chẳng chút hiểu biết thế nào là dân chủ nên thay vào đó là những hành động và thái độ vô chính phủ.

 

Mỗi tượng đài được xây dựng đều thể hiện những suy tư về lịch sử nhưng không thể thay đổi được lịch sử. Khi con người vẫn c̣n mông lung trong suy tưởng  chưa xác định tính chất phản biện của sự kiện lịch sử mà khăng khăng đ̣i hỏi người khác tuân theo ư ḿnh đó là chuyện chỉ xảy ra trong xă hội cộng sản.

 

Xây dựng một tượng đài tri ơn nếu chẳng thành tâm mà chỉ nhằm mượn h́nh ảnh người đă khuất để che đậy những mặc cảm hèn yếu trong ḷng ḿnh, thiếu chiều sâu tư tưởng, dối trá với thực tế của lịch sử, thích dương oai diệu vơ không chừng gây ra những đàm tiếu cho hậu thế.

 

Nh́n vào sự kiện hàng năm cộng đồng Người Việt Quốc Gia vẫn tưởng niệm Ngày Quốc Hận th́ “Tượng Đài Thương Tiếc” không có lư do nào để thay đổi.

 

Đối với những người lính đă cống hiến tuổi xuân, đă hy sinh cho đất nước; máu xương, thân xác của họ đă ḥa vào mạch đất, trộn lẫn với non sông; tinh thần, ư chí linh hồn của họ đă thăng hoa ḥa nhập vào hồn thiêng sông núi, vĩnh hằng với giang sơn cẩm tú Việt Nam. Những anh hùng, liệt sĩ đấy không cần lễ vật, chẳng cần bảng vàng, bia đá th́ những đài tưởng niệm tri ơn người lính được xây dựng lên (ở hải ngoại) chỉ làm sáng nét nhân luân và đạo nghĩa cho người đương thời và thế hệ mai sau hơn là cho những người đă vào thiên cổ.

 

V́ vậy thật là đáng trách khi lá thư của Trần văn Chính nhân danh Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị D/FW do Phan văn Phúc mới đưa lên trở thành hành động đầu tiên của một tổ chức ra sức phá hoại công việc của UBXDTĐ, bôi bác tâm t́nh của một người hậu duệ có ư thức “báo ơn, đáp nghĩa” cho thế hệ cha anh. Hành động vội vă ngu muội đó chỉ ra cái gọi là khu hội CTNCT D/FW chỉ là một tổ chức hữu danh vô thực, bất lực; một loại công cụ rẻ tiền của những kẻ mang tâm địa phá hoại bằng chứng ông chủ tịch đă tự ư bắt vít vào ghế tự lưu nhiệm tới lần thứ tư nên chưa chắc đă có được vài hội viên. Và thực tế cho thấy, khu hội CTNCT D/FW chưa từng ủng hộ một xu nên lời kêu gọi tạm thời ngưng yểm trợ cũng chỉ có giá trị bằng con số không.

 

Khi chương tŕnh xây dựng Tượng Đài Thương Tiếc đang hành tiến, Người Việt Quốc Gia Chân Chính cư ngụ tại địa phương Dallas, Texas nếu chưa góp một chút công sức, hiện kim cho chương tŕnh xây dựng đă cần phải  nh́n lại lương tâm nói ǵ đến chuyện đánh phá.

 

Kim Âu

 

Aug 04/2012

 

Tel 404-593-4036

KHOÁNG ĐẠI: TỪ  Ư KIẾN BIẾN THÀNH YÊU CẦU

 

Trần Kim Dinh

 

Thư mời họp khoáng đại của ông Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tarrant County Nguyễn Kinh Luân là cơn sóng ngầm tiếp theo thông báo Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Dallas-Fort Worth yêu cầu “các CTNCT ngưng yểm trợ công tác xây dựng Tượng Đài”. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị DFW đứng đầu danh sách yêu cầu ông Chủ tịch Nguyễn Kinh Luân tổ chức buổi họp khoáng đại, Chủ Nhật ngày 12 tháng 8 năm 2012 tại Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVQG Hạt Tarrant. Thư mời họp khoáng đại đă phổ biến khắp nơi trên mạng ngày 7 tháng 8 năm 2012 với mục đích:  Bàn thảo về mô h́nh Tương Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và các vấn đề khác có ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong sinh hoạt tại địa phương.

Và lư do:Kể từ sau buổi họp đến nay, Hội HSVMF đă không có Thông Báo chính thức về mô h́nh tượng đài Viêt Mỹ sẽ được thay đổi, hay thay đổi ra sao, hoặc không thay đổi. Điều này đă làm cho các tổ chức Cộng Đồng, Hội đoàn, đoàn thể và đồng hương hoang mang.

Lư do trên đây, ông Chủ tịch Nguyễn Kinh đă vô t́nh hay cố ư loại trừ Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài trong buổi họp khoáng đại được tổ chức từ sự yêu cầu của các hội đoàn đă mạnh mẽ quyết chuyển hướng chủ đề mô h́nh tượng đài. “thà rằng đừng có tượng đài, cứ để tượng đài trong tim c̣n hơn có tượng đài với xào xáo…(lời ông Lê Chu, cựu Chủ tịch CTNCT/DFW - cựu LHT/LHCSVNCH/DFW). Quá đúng và quá hay nhưng vô cùng chua xót:

“Rằng hay th́ thật là hay

Nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào”

Ông Lê Chu và những người đă hùng hồn trách móc hai niên trưởng Đinh Thạch On và Lê Đ́nh Luân v́ cho rằng lá cờ bị rách là sỉ vả lá cờ…Nhưng rất tiếc và chính những người này đă trang trọng và hănh diện treo trong nhà ḿnh một tác phẩm nổi tiếng “VÁ CỜ” của nhiếp ảnh gia, cựu Trung tá Nguyễn Ngọc Hạnh!

Không hiểu hay cố t́nh không hiểu cũng chỉ là cái cớ như ông Chủ tịch Nguyễn Kinh Luân khi từ chối nhận trách nhiệm xây dựng Tượng Đài từ bác sĩ Đàng Thiện Hưng trong buổi họp khoáng đại ngày 22-7-2012. Theo ông Nguyễn Kinh Luân, Cộng Đồng của ông (Cộng Đồng là Ta) làm chuyện lớn tức là quang phục đất nước, giải phóng quê hương! Cộng Đồng của ông Nguyễn Kinh Luân lănh đạo không lo công tác xây dựng Tượng Đài! Nhưng hôm nay, ông quay lại công tác xây dựng Tượng Đài theo yêu cầu một số hội đoàn mở phiên  HỌP KHOÁNG ĐẠI để bàn thảo mô h́nh TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ. Ông muốn tạo thế đối trọng mới về việc chọn mô h́nh, quyết định lật ngược thế cờ để từ KHÔNG biến thành CÓ! Ông cần một số Hội Đoàn hậu thuẫn. Ông đă kêu gọi, hỏi ư kiến thay v́ theo sự yêu cầu như ông diễn đạt trong THƯ MỜI HỌP KHOÁNG ĐẠI ngày 7-8-2012 (đính kèm Thư Mời Cộng Đồng Tarrant và từ chối của Gia Đ́nh Mũ Đỏ DFW và Hội Ái Hữu Không Quân). Từ chủ động HỎI Ư KIẾN đă chuyển sang ĐƯỢC YÊU CẦU như một nhiệm vụ BẤT KHẢ TỪ, thực sự ông Nguyễn Kinh Luân đă bước quá dài âm mưu thiếu sự trong sáng t́m thế đứng của ḿnh nhằm chờ đợi sự khuất phục của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài. Thư mời tham dự muộn màng của Chủ tịch Cộng Đồng Tarrant gửi đến Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài đă không dấu được sự lúng túng, bất chấp nguyên tắc hành chánh và thiếu cả tự trọng lẫn tôn trọng.

Những cơn sóng ngầm vẫn tiếp tục và những khẩu hiệu ĐOÀN KẾT VÀ XÂY DỰNG không che dấu được tâm lư BÈ PHÁI VÀ PHÁ HOẠI.   

“Thà đừng có tượng đài, cứ để tượng đài trong tim…” có cùng đồng nghĩa “ĐÁNH PHÁ TƯỢNG ĐÀI ?”.  

Phần phụ chú đính kèm

 

THƯ MỜI

HỌP KHOÁNG ĐẠI

 

Trích Yếu: V/v Mô H́nh Tượng Đài Việt Mỹ tại Arlington, Texas

 

Ngày 7 tháng 8 năm 2012

 

Kính gởi:

- Quư vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo

- Quư tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas

- Quư Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-DFW, Hội Đoàn, Đoàn Thể

- Quư cơ quan truyền thông

- Qúy đồng hương

 

Kính thưa quư vị,

 

Ngày 22 tháng 7 năm 2012, Hội Heroes of South Vietnam Memorial Foundation HSVMF) đă tổ chức một buổi họp khoáng đại để tạo cơ hội cho cộng đồng đóng góp ư kiến về mô h́nh tượng đài Việt Mỹ. Kể từ sau buổi họp đến nay, Hội HSVMF đă không có Thông Báo chính thức về mô h́nh tượng đài Viêt Mỹ sẽ được thay đổi, hay thay đổi ra sao, hoặc không thay đổi. Điều này đă làm cho các tổ chức Cộng Đồng, Hội đoàn, đoàn thể và đồng hương hoang mang.

 

Được sự yêu cầu của Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị DFW, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam DFW, Gia Đ́nh Mũ Đỏ DFW, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ BịThủ Đức DFW, Hội Không Quân DFW, Hội Thủy Quân Lục Chiến DFW, Hội Thiếu Sinh Quân, Hội Cao Niên Fort Worth, Hội Phụ Nữ QGVN-DFW, Hội Ái Hữu B́nh Định DFW, và Hội Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Ḥa DFW; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant trân trọng kính mời quư vị đến tham dự buổi họp khoáng đại được tổ chức tại:

 

Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVQG Hạt Tarrant

2117 Roosevelt Dr. Dalworthington Gardens , TX 76013

Từ 2:00PM đến 5:00PM

Ngày Chủ Nhật, 12 tháng 8 năm 2012

 

Mục đích: Bàn thảo về mô h́nh Tương Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và các vấn đề khác có ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong sinh hoạt tại địa phương.

 

V́ tầm quan trọng của sự việc, chúng tôi kính mong quư vị cố gắng đến tham dự đông đủ.

Trân trọng kính chào đoàn kết,

 

 

Nguyễn Kinh Luân

CT/CĐNVQG Hạt Tarrant

 

Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cận

6631 Walnut Hill Lane, Dallas, TX 75230

Kính gởi ông Nguyễn Kinh Luân

Chủ Tịch Cộng Đồng Hạt Tarant, TX

 

Thưa ông Chủ Tịch,

Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cân, cảm ơn quư Cộng Đồng đă hỏi ư kiến tôi qua điện thoại là được để tên Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cân trong thư mời họp Khoáng đại Cộng đồng để góp ư về Tượng Đài Việt Mỹ sẽ được xây dựng tại Arlington, TX trong một ngày gần. Cá nhân tôi không thấy có ǵ phải từ chối việc đề nghị của Quư Cộng Đồng, v́ đây là việc làm có tính cách "trương cầu dân ư" nên tôi đă đồng ư cùng với những Hội Đoàn khác để tên Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cân vào thư mời. Tuy nhiên sau khi tôi báo cáo với Ban Chấp Hành Chi Hội , th́ được anh chị em trong Ban Chấp hành Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cân đề nghị là Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cận nên đứng ra ngoài danh sách là một trong nhiều hội đoàn đứng ra mời.

Tôn trọng sự quyết định của toàn Ban Chấp Hành Chi Hội, tôi xin quư Cộng Đồng cho phép chúng tôi Gia Đ́nh Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cân được đứng ra ngoài việc mời họp nầy.

Riêng cá nhân tôi sẽ có mặt để dự tính việc Cộng Đồng và những đoàn thể khác bàn thảo trong cuộc họp Chủ nhật tới nầy.

Một lần nữa cá nhân tôi thành thật xin lỗi với quư vị

Mũ đỏ Nguyễn Đ́nh Cơ

Chi Hội Trưởng

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: