MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

NHỮNG ÔNG KẸ  NÚP SAU

TƯỢNG ĐÀI/ARLINGTON/TEXAS

 

Vào mùa thu  2011, bác Sĩ Đàng Thiện Hưng đă hết ḷng mời gọi 2 CĐ,Hội Đoàn Quân Nhân,các Hội Đoàn thân hữu tham gia thành lập Ủy Ban XDTĐ Tri Ân&Tưởng Niệm tại ArLingTon/Texas. Nhưng cả 2 CĐ sau bữa cơm thân mật tại tư gia B/sĩ Hưng hứa về sẽ hỏi ư kiến nội bộ và cho biết sau.

Rồi 2 tuần sau B/sĩ Hưng không thấy kết quả, lại mời  Chủ Tịch 2 CĐ đến ăm cơm để xin kết quả, nhưng chỉ có một số người tham gia với tính cách cá nhân, nên b/s Hưng phải gồng ḿnh cùng một số ít cá nhân cùng chí hướng thành lập Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài lấy tên “ HEROES  SOUTH VIỆT NAM MEMORIAL FOUNDATION” khoảng  20 thành viên và bắt tay vào việc.

Buổi   gây quỹ đầu tiên 6/11/2011  rất thành công, sau đó th́ xuất hiện mấy ông kẹ xin vào đóng góp “Công Sức và lời nói”  Xin mời quư vị coi YOUTUBE số 1. Mấy ông này tuyên bố vung vít, như Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG, hứa sẽ đóng góp không những tiền bạc mà c̣n đóng góp cả Tứ  Chi.

 

http://www.youtube.com/watch?v=bXGTukcXVWo&feature=relmfu

 

NGUYỄN KINH LUÂN  th́ nét mặt hớn hở tuyên bố CĐ/Tarrant sẽ ủng hộ việc XDTĐ hết ḿnh v́ việc này CĐ/Tarrant đă ấp ủ từ lâu nhưng chưa thể thực hiện được v..V và V..V...Đại khái quư vị coi trong YOUTUBE th́ đă rơ.

 

http://www.youtube.com/watch?v=YEl4dV_hS5Y&feature=relmfu

 

Lúc này bọn “Ma” đă biết  UBXDTĐ  xin được đất do Thành Phố/ArLingTon  cấp ở trong VETERANS PARK  3  ông kẹ : Bs Phạm Văn Chất, Ông Nguyễn Xuân Hùng , Nguyễn Kinh Luân kéo theo Phạm Văn Tiền làm áp lực với Bs Hưng là cho họ vào làm việc chung trong UBXDTĐ và họ sẽ dựng lên cái gọi là “Ban Tư Vấn”, Bs Hưng đă thẳng thừng từ chối  và nói quư vị không hợp tác từ đầu, giờ đây công việc đang tiến triển, nếu quư vị giúp sức cùng chúng tôi th́ chúng tôi  rất hoan nghinh , giờ này chúng tôi không cần bổ sung  nhân sự và chức  vụ nào khác.Thế là sóng gió âm ỉ từ đây  và kéo đến buổi họp ngày 22 tháng 7 năm  2012 tại Cộng Đồng Tarrant. những người tới tham dự buổi họp này toàn là những khuôn mặt “H́nh Sự”  và chưa bao giờ thấy xuất hiện trong những lần gây quỹ trước đây.

 

 

Ông Phạm Văn Tiền  kéo theo 1 số SVSQVB ,bà Chất lôi theo 1 số ông già, bà cả trong Hội Cao Niên của bà (thật tội nghiệp cho các  cụ ông, cụ bà). Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang ,Hội Phụ Nữ Quốc Gia /Dallas  vào cuộc với khuôn mặt đằng đằng sát khí, oai phong c̣n hơn mụ bán cá chợ “Trần Quốc Toản”, c̣n ông Nguyễn Kinh Luân  Chủ Tịch CĐ/Tarrant mặt không kém “h́nh sự”. Cả hội trường nhao nhao y như chợ cá .Sau lời phát biểu của bs Hưng, một số ông già Vơ Bị đứng dậy la lối đ̣i đi về th́ ông Phạm Văn Tiền chạy lại cản ngăn và  la lớn “các anh hăy ở lại, nếu các anh về là thua tụi nó”.không biết “nó” ở đây ông Tiền  muốn ám chỉ ai ? (Mời quư vị coi YOUTUBE số 2 ) sẽ rơ, kẻ này không nói láo. Coi YOUTUBE quư vị sẽ thấy nét oai phong của ông Chủ Tịch Hạt Tarrant, của NT Tiền, của bà Chất  và bà Đoan Trang.

Bs Hưng bị áp lực mọi bề, thấy công việc khó thành công, bs Hưng muốn nhường lại cho 4 người ông Bà Chất, ông Chủ Tịch CĐ và ông Tiền  đứng ra tiếp tục làm Tượng Đài. Ông Chất từ chối, ông Nguyễn Kinh Luân nói là : Làm Tượng Đài không phải là chuyện của Cộng Đồng, Cộng Đồng chỉ lo vấn đề đấu tranh chính trị và lo chuyện giải thể chế độ CS tại Việt Nam mà thôi ..Sau đó bs Hưng đón nhận ư kiến đóng góp và hứa sẽ thay đổi mô h́nh theo yêu cầu của đại đa số đồng hương mặc dù sẽ trải qua nhiều khó khăn và trở ngại .

 

Nhưng chưa đầy 20 ngày sau ngày họp khoáng đại 22/7/2012 th́ ngày 7/8/2012 ông Chủ Tịch  CĐ ra thông báo mở buổi họp khoáng đại vào ngày 12/8/2012. Cái lầm lỗi của ông Chủ Tịch CĐ  là trong thư mời họp lại không mời CĐ/Dallas ,không mời UBXDTĐ .Qua ngày hôm sau 8/8/2012 ông Chủ Tịch thấy ḿnh bị hố bèn chơi 1 màn” ma mănh, trẻ con” bằng cách gởi 1 thơ riêng cho bs Hưng mời tham dự đồng thời ghép đại tên các Hội Đoàn Quân Đội vào  mà không thèm hỏi ư kiến họ nên bị họ phản đối đành phải xin lỗi như Hội KQ, Hội TSQ, Hội Nhảy Dù ...ông Chủ Tịch chơi tṛ ma giáo, cứ ghép đại vào ai biết th́ ông xin lỗi và lấy tên ra, ai không biết là ông Chủ Tịch tỉnh như“RUỒI” .Buổi họp “KHOÁNG ĐẠI”  mà thành “KHOÁN ĐẠI”  chỉ thấy phe ta với phe nhà . Trong buổi họp này nghe đâu chẳng khác là 1 màn đấu tố  thời trung cổ .Rồi sau đó lại lập ra cái ban:“H̉A HỢP,H̉A GIẢI “ Đây đâu phải thời chiến tranh mà phải lập ra cái ban H̉A HỢP H̉A GIẢI .Thật thấy ghê!!!!Không biết thành viên nào quá khích trong buổi họp  đấu tố bs Hưng và c̣n tệ hại hơn nữa lại xúc phạm đến cả cha của bs Hưng là : không biết dạy con ..NT Ngôn đâu có làm ǵ nên tội ?mà quư vị nhục mạ ông như vậy?Ai nói lên điều đó coi chừng bị quả báo. Thật xấu hổ thay cho bè nhóm ngu muội, coi trời bằng vung!!! Đây là những ǵ già tui  được biết qua Email, YOUTUBE và DT của bạn bè .

 

SAU ĐÂY ĐIỂM MẶT NHỮNG NHÂN VẬT ĐANG CHỐNG  PHÁ UBXDTD/ARLINGTON

 

1/-Ông PHẠM VĂN TIỀN :   Ông Tiền K20 VB/DaLat ,1 Sĩ Quan cấp Tá mà tư cách không bằng 1 người Binh Nh́, trong buổi họp của LHCSVNCHDFW ông Tiền v́ bất măn với ông Bùi Quang Thống trong buổi họp đă quăng chai  nước  vào ông Thống và phán 1 câu để đời : “ ngày mày đi lính, không bằng ngày tao đau lậu “ .Cha chả…tư cách của 1 Sĩ Quan Cấp Tá !!!”sick”  . Ngày 30 tháng  4 năm rồi khi bọn “Hồn Việt” chúng đă hỗn láo dám gọi các Quân Nhân trong LH tham dư ngày 30/4 là bọn  “Khảo Khấu” ,bọn “Khảo  khấu” này gồm có cả ông Tiền  cũng đáng cha, chú chúng mà ông Tiền ngậm miệng làm thinh . Cũng v́ cá nhân ông với Bùi Quang Thống mà ông  xúi  ông Nguyễn Duy Nghi, Lưu Xuân Phước  Hội Vơ Bị rút ra khỏi LH. C̣n ông th́ nói đệ tử của ông rút Hội TQLC ra khỏi LH. ông Phạm Văn Tiền đă nổi tiếng tại Dallas/Arlington từ đó !!!!.

 

2/- Ông ,bà PHẠM VĂN CHẤT : Nghe đâu ông Chất làm Cố Vấn cho LHCSVNCHDFW thời  ông Thống ,c̣n bà th́ làm Hội Trưởng Hội Cao Niên/Tarrant ,thưa ông bà Chất,ông bà cũng quá giàu rồi,nhà lầu xe tốt ,của ăn,của để hăy nghỉ hưu đi ,nhường lại cho những người nghèo họ kiếm chút ít ,sao c̣n ham danh,ham lợi quá vậy !!!đừng ra CĐ lập phe,lập nhóm nửa .

 H́nh ảnh bà Chất rất oai phong trong buổi họp ngày 22/7 ,tay cầm “mi cô”,tay xỉa xói hô hào đồng bọn  “vot” theo bà thấy mà ớn!!!!Nghe đâu ông cũng chen vào  được  tới chức LHP/Ngoại Vu trong LH nhiệm kỳ mới .Nhưng không hiểu sao ông lại ngồi ghế “Chủ Tọa Đoàn” của ngày đấu tố bs Hưng. Lạ thay!!!Lạ thay !!!.

 

3/-Ông NGUYỄN KINH LUÂN : ông này tuổi trẻ song nhiều tài ,nghe đâu ông đang ăn tiền bệnh, không biết bệnh tâm thần hay bệnh ǵ, nhà th́ măi dưới PLANO /DALLAS nhưng được quan thầy NGUYỄN XUÂN HÙNG  bốc lên TARRANT làm trợ lư. Bây giờ ông HÙNG đi làm chức lớn hơn, ông được lên ghế Chủ Tịch.Tính t́nh thất thường ,tráo trở liền tay việc dân chẳng giúp được ǵ, chuyên môn ẩn danh chống phá, kết phe,kết nhóm,trong những tháng vừa qua  y  đă gây xáo trộn,đánh phá CDNVQG/HK , nay lại kết phe, kết nhóm chống phá việc xây Tượng Đài Việt/Mỹ tại Arlington/Texas. Đúng là ông Trời con, chẳng hiểu nhiệm kỳ của ông bao  lâu  mà thấy ông làm Chủ Tịch cũng khá  dài. Nay ông vừa ra thông báo đến cuối năm 2013 mới bầu cho nhiệm kỳ 2014-2016.Vậy thử hỏi nhiệm kỳ của ông bao lâu rồi??? Nếu nhiệm kỳ 2 năm có lẽ cũng đă qua hay ông lại ngồi thêm nhiệm kỳ 2012-2014 mà chẳng thấy bầu bán ǵ  ráo vậy cà ??? Đúng là ông Trời Con.

 

4/- Bà Chủ Tịch  NGUYỄN HỮU ĐOAN TRANG : một vị Chủ Tịch “Muôn Năm”bà làm Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Quốc Gia/Dallas có lẽ cũng hơn  10 năm  rồi mà Hội của bà trên,dưới chẳng có ai, ḿnh bà độc diễn có lẽ tại Dallas này chẳng c̣n ai hơn bà kể cả về tài, lẫn đức .Trong ngày 22/7  bà cũng hăng say phát biểu ,cử chỉ lố lăng, bà tuyên bố đă đóng góp cho quỹ Tượng Đài 250 đồng, tiếc thay cho đến nay Ban Tài Chánh của UBXDTD tuyên bố vẫn chưa nhận được “Check” của bà.

 

 

 

5/-À, đây thêm 1 khuôn mặt mới theo đóm ăn tàn ,Ông TRẦN VĂN CHÍNH, Chủ Tịch Khu Hội Tù Nhân Chính Trị /Dallas ,cũng giống như bà Đoan Trang làm Chủ Tịch “Muôn Năm” mà Hội TNCT của ông cũng chỉ có ḿnh ông. Mới đây ngồi không chắc ông buồn nên ông vội vă ra  THÔNG BÁO  kêu gọi Hội TNCT của ông tạm ngưng đóng góp  cho quỹ TĐ. Chuyện nực cười !!!Ông  làm ǵ có hội viên đâu mà kêu gọi, phải chi kêu gọi vợ, con ông c̣n có lư. Nghe vậy, già tui đeo 2, 3 kính cận để t́m tên  ông trong danh sách báo cáo tài chánh của UBXDTĐ, già tui vẩn không  thấy nên chạy qua “WAL MART” mua 1 cái kính hiển vi về soi rọi cũng không thấy tên Hội TNCT đâu ! Sao vậy cà…Chắc ông Chủ Tịch lên cơn sốt chăng ??? .

 

Thưa Bà con, xứ Dallas này mưa thuận gió ḥa, mới bị hạn hán vài  tháng nay  mà sao có nhiều ông Chủ Tịch lên cơn quá vậy!!!!Cầu trời mưa xuống cho dịu bớt những kẻ  ĐIÊN, KHÙNG  cho người dân hiền lành xứ Dallas  yên ổn làm ăn, cho linh hồn các Chiến Sĩ đă nằm xuống v́ Lư Tưởng Tự Do  có  nơi thờ phượng.

 

Xin Kính Chào quư vị.

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: