MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongRecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v ConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

v NatReviewv Hillv DaillyvStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v SourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v FASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

 

 

 

Những tṛ lừa đảo ở Mỹ

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

 

 

Hám lợi không ai dám nói mạnh ḿnh không có. Không ai dám cam đoan ḿnh không bị ḷng tham lung lạc, ngay cả người được coi là thẳng thắn, đâu ra đó. Nhiều khi họ mắc phải những cái bẫy giăng ra đánh vào tánh hám lợi (bên ngoài) trông rất hiền lành, rất lương thiện. Một công thức chung giúp chúng ta cảnh giác: Nào có ai trên đời này tự nhiên tử tế vô điều kiện với chúng ta, đúng không?

 

Nói th́ nói vậy những cái bẫy giăng ra thường tinh vi nên nhiều người mới mắc lỡm, bị gạt; kẻ xấu cao chạy xa bay từ lâu mà họ vẫn chưa biết ḿnh bị lừa. Bởi không ít người chủ quan nghĩ ḿnh không thể bị lừa, hoặc môi trường họ làm việc và sống… không có kẻ xấu. Thực ra bánh vẽ và thịt lừa có mặt khắp nơi. Đến nỗi không ít người thầm nghĩ trong bụng: Chẳng cần biết người này là ai, chỉ cần anh ta là một con người đă khiến ḿnh phải cảnh giác rồi!

 

Thực tế ở đâu có con người ở đó có lừa đảo. Văn minh có cách lừa đảo của văn minh. B́nh dân có cách lừa đảo của b́nh dân. Ḷng tham vẫn biết là bản năng thứ hai (nhiều lúc) rất quan trọng đối với khả năng sinh tồn của loài người. Có điều do được dạy dỗ, con người có giáo dục và có nhận thức, ḷng tham và thói hám lợi được kiểm soát điều chỉnh phần nào.

Ở Mỹ có kẻ xấu. Ở Việt Nam cũng có kẻ xấu. Vâng. Bất luận là Mễ hay Miến Điện, Thái Lan hay Hà Lan, California hay New York…; tŕnh độ phát triển văn minh tuy khác nhau, song điều đó chẳng hề bảo đảm vững chắc nơi này người dân sẽ lương thiện hơn nơi khác. Nên giải thích về thói lừa đảo nơi con người, hai giả định được đưa ra: (a) bần cùng sanh đạo tặc và (b) mèo già hóa cáo. Tức một đằng tham lam v́ mưu sinh, v́ sống c̣n, nên lừa đảo v́ hoàn cảnh đẩy đưa. C̣n một đằng là lừa đảo tinh vi, lừa rất tế nhị, lừa có văn hóa, lừa rất khoa học.

 

Mà cũng khó nói cho cùng. Chuyện con người lừa gạt đồng loại ngẫm kỹ mới thấy chúng bao la và phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Bị lừa v́ hám lợi đă đành. Bị lừa v́ ḿnh lo sợ thái quá cũng có. Nói tóm lại kẻ gian sẽ đánh vào những điểm yếu của con mồi. Chúng rất giỏi trong việc tung ra những cái bẫy tâm lư rất tự nhiên, không đánh vào ḷng tham cũng là đánh vào nỗi sợ hăi của nạn nhân (như sở thuế, t́nh trạng di trú, luật pháp…)

 

Một phần do sơ ư, một phần do mất cảnh giác, đôi khi quá ỷ lại và xem nhẹ, nhất là với những ai c̣n mới mẻ lạ lẫm, chưa am tường các thủ tục hành chính ở Mỹ, không nắm vững các thủ tục nên dễ bị bọn xấu lũng đoạn, xỏ mũi dắt đi.

Thường người mới đến Mỹ sống sẽ trải qua kinh nghiệm được “ăn bánh vẽ” và “nuốt món thịt lừa”. Kinh nghiệm đó họ thường lặng lẽ ngậm ngùi ôm một ḿnh, hay ho ǵ mà kể ra; phải là chỗ thân t́nh lắm họ mới chia sẻ để người thân không rơi vào trường hợp mắc bẫy tương tự.

 

Nhiều cái bẫy lừa gạt rủ rê chèo kéo những khoản lợi lộc khiến người ta dễ bị dao động, đây chính là những cái bẫy sơ đẳng nhất. Kẻ xấu thả con tép bắt con tôm. Chúng mồi chài khéo léo. Ban đầu chúng cho nạn nhân hưởng chút lợi lộc, nhưng sau đó chúng mới moi ruột họ. Mà cách chúng moi ruột họ rất tinh vi khó lường, đôi khi trắng trợn sấp mặt v́ con mồi đă bị trúng bẫy, kiểu mang họa vào thân nên lănh đủ, há miệng mắc quai bởi trước đó đă tự nguyện mở cửa chuồng gà cho cáo tự tiện xông vào.

Lắm tṛ nhiêu khê lắm. Nào là bán hàng đa cấp (pyramid sales) cho đến “sign up” cái nọ, “sign up” cái kia. Nhiều dịch vụ tưởng như cho không hoặc “lệ phí” rất rẻ như hợp đồng thuê máy nhận thẻ tín dụng tại mấy tiệm nails (credit card machine lease), rất chấp nhận được. Không sao đâu anh chị ơi, tụi này ra đời làm ăn chữ tín phải đi đầu, đừng lo ngại ǵ hết trơn. So tính hơn thiệt, nghe bùi tai, kư contract liền. Cuối cùng bút sa gà chết. Tới chừng té ngửa mới biết ḿnh bị hố. Gọi cho salesman th́ salesman phủi tay, anh chị làm ơn gọi số phone này, số phone kia… rồi sau đó lặn luôn. Trách ai nữa bây giờ ngoài hai tiếng thở dài: Thôi, xong!

 

Hoặc những tin nhắn, những lá thư điện tử gởi vào hộp thư. Chúng tôi là đại diện của văn pḥng tiểu bang, của văn pḥng chính phủ, quư vị đă vi phạm luật pháp. Nhưng để giúp quư vị tránh những h́nh thức phạt hành chánh nếu làm đúng luật sẽ rất nặng, nếu cộng tác, h́nh phạt sẽ nhẹ hơn. Ối chu cha ơi… Cuộc sống vốn dĩ đă lắm phiền phức rồi, vả lại do có tật giật ḿnh, nên nhiều khi v́ muốn câu chuyện đừng rườm rà phức tạp, cuối cùng nạn nhân liên lạc với bọn lừa đảo nên đă bị phải vố lừa. Nên biết, rất nhiều văn phong chính phủ không liên lạc với bạn qua email, qua phone, hay qua những h́nh thức liên lạc tiện nghi. Họ làm việc cẩn thận kỹ lưỡng. Thông thường là gởi thư đến địa chỉ của bạn đề nghị bạn liên lạc với họ sau.

 

Ở Mỹ người mắc nợ rất nhiều. Từ nợ thẻ tín dụng cho đến nợ tiền vay thời sinh viên đại học, những khoản nợ từ trên trời rớt xuống. Nhiều người từng vay mượn, sau đó “quên trả nợ”, hay họ nghĩ món nợ cũ chủ nợ đă quên. Nay bỗng nhiên có người túm áo đ̣i nợ. Không nhiều đâu, chỉ cần trả một phần nhỏ thôi cũng được nên họ nghĩ đă đến lúc phải trả nợ rồi và họ trả liền, không hề nghĩ đến chuyện ḿnh có trả đúng khoản nợ, trả đúng chủ nợ hay không? Bởi nhiều lúc trả nợ xong rồi, cứ đinh ninh như vậy, ai dè ít bữa sau tự nhiên có chủ nợ khác t́m đến.

 

Bị lừa đôi khi chẳng dính dáng ǵ đến tiền bạc cả. Nó là những chèo kéo rủ rê của kẻ xấu. Đôi khi nạn nhân v́ hiếu kỳ mà “click” vào một đường link tưởng chừng rất an toàn, thế là bao nhiêu thông tin cá nhân đă bị chúng nắm được. Có lúc chỉ v́ lỡ dại bấm vào đường link một lần thôi, máy vi tính của bạn bị tin tặc tấn công, bị khóa, bao nhiêu dữ kiện bị mất sạch, phiền toái vô cùng.

Có khi chỉ v́ muốn xem phim miễn phí, hay muốn tải xuống một ca khúc xưa từng một thời yêu thích trong quá khứ mà bạn trở thành nạn nhân của những tṛ lừa đảo rất “ăn bẩn”. Tưởng là trang website hiền lành lương thiện, bấm vô một cái lập tức biết chuyện liền. Một vài giờ sau đó máy vi tính ken đặc những vi-rút, máy bị treo, bị khóa, báo hại phải làm máy lại, rất nhức đầu.

 

Có khi lừa đảo nấp dưới bóng một câu chuyện bất ngờ, tự nhiên có cái email gởi đến giới thiệu rôm rả lắm. Tôi là ông hoàng nọ, bà chúa kia của một vương quốc lạ hoắc ở Châu Phi, vừa được thừa hưởng một khối lượng tài sản khổng lồ, nhưng v́ hệ thống ngân hàng không thể chuyển khoản ra nước ngoài được nên họ cần một cá nhân có tài khoản ngân hàng tại Mỹ để hợp tác. Bảo đảm sẽ được hậu tạ. Nếu bạn cả tin, ấm ớ, đạp chân vào bẫy, cung cấp các thông tin tài khoản cho họ là rước họa vào thân liền.

Không ít trường hợp những email thoạt nghe rất thực tế. Chẳng hiểu làm ăn thế nào mà họ có thông tin của người thân, hoặc người quen của bạn. Chuyện thường là vầy: Tôi đang thê thảm lắm, đi du lịch Pháp bị rớt bóp mất hết thẻ tín dụng và tiền nong. Giờ đang bị kẹt ở khách sạn, khốn khó trăm bề, xin giúp đỡ khẩn cấp, về đến nhà tôi sẽ liên lạc với bạn liền. Please help! SOS. Cái này ai đọc mà không giật ḿnh, rất dễ bị “dính chấu” bởi khi thấy người thân, người quen trong cảnh ngộ khốn đốn này không giúp không coi được.

 

Rồi những tṛ ăn bẩn khác của những công ty tập đoàn lớn. Cây đa cây đề hẳn hoi, thế mà vẫn lén lút thực hiện những tṛ ăn cắp vặt đối với khách hàng. Vụ Ngân hàng Wells Fargo năm ngoái bạn c̣n nhớ? Nhiều tài khoản được mở mà khách hàng không hề biết, rồi từ đó nhà băng cứ rỉ rả “chạc” những cái “phi” rất vô duyên. Hoặc như nhiều công ty điện thoại tự ư vẽ rắn thêm chân bày ra những dịch vụ lắt nhắt rồi tự động bắt khách trả tiền. Chẳng đáng là bao, vài chục xu, dăm ba đồng; nhưng với lượng khách hàng khổng lồ, con số này sẽ không c̣n nhỏ nữa.

 

Ba mươi sáu kiểu lừa… Vâng. Nhiều lắm. Nếu bạn không có nhiều kiến thức kinh nghiệm, khả năng bạn bị mắc lừa sẽ cao hơn. Y như đi chợ Việt Nam ngày xưa, kẻ xấu có nhiều hạng, đủ loại, đủ thành phần; từ chuyện người bán hàng lợi dụng niềm tin người đi chợ, gặp người mua ấm ớ là trục lợi. Từ cân điêu (cân thiếu, cân non) cho đến bán giá cao, nói thách, hoặc lựa những món hàng xấu cho người đi chợ vụng về, dẽ dăi… Bên Mỹ cũng thế, nhiều thiên la địa vơng lừa đảo khổng lồ được tung ra, có người bị vướng lưới, có người không, tùy thuộc vào kiến thức đối phó của nạn nhân với các chiêu lừa đảo này.

 

Nhiều vụ xảy ra người tinh ư xém nữa sập bẫy. Thói tham lam ích kỷ luôn tiềm ẩn bởi nó là một phần của con người, một động lực bản năng giúp họ đạt được những ǵ họ muốn. Con người khác loài vật ở chỗ có đủ rồi mà vẫn muốn kiếm thêm, muốn có dư. Động vật không vậy, ăn no là chúng nằm nghỉ. Chúng không có khái niệm phơi khô, ướp mặn, thủ thân, để dành… Vài trường hợp ngoại lệ như loài kiến là tích trữ thức ăn hoặc loài gấu tăng cân mùa hè để có lượng mỡ như nguồn năng lượng ngủ đông sáu tháng trời.

 

Nhưng thôi. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu con người tuyệt đối không có chút ḷng tham (hoặc quá lo sợ) kẻ gian làm sao rập kế mưu hại được. Nếu bạn có tinh thần cảnh giác cao và có kiến thức cơ bản, những âm mưu lừa đảo sẽ bị bạn phanh phui ngay từ lúc đầu. Nói khác đi, bạn bị lừa một phần do ḿnh bất cẩn, chủ quan, hoặc đôi khi quá tin người, không ngờ vực ǵ ai cả…

 

Cứ thế, chuyện lừa đảo, chuyện bánh vẽ, chuyện thịt lừa lan tràn khắp nơi. Từ thuốc bắc cải lăo hoàn đồng cho đến đầu tư vớ bở. Chúng len lỏi vào báo chí, chui rúc vào hậu trường chính trị, tác động vào các kế hoạch đường lối chủ trương ảnh hưởng lâu dài lên vận mệnh dân tộc. Những lời lẽ sáo rỗng mỵ dân, những hứa hẹn nhăng cuội, những bôi trơn, lời lẽ hoa mỹ với dụng tâm tranh thủ t́nh cảm; sau đó là qua cầu rút ván…

 

Hồn ai nấy giữ, khôn chết, dại chết, biết th́ sống… Xem ra nhiều lúc dại khôn đều khó tránh những quả lừa. Có điều khi cảnh giác, xác suất tránh người xấu cao hơn và bạn sẽ không vướng vào những quả lừa nguy hại trước khi quá muộn.

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

 

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: