MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

   

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB v

Ghi nhận 135 tỷ đô la một năm cho người nhập cư bất hợp pháp, trung b́nh mỗi đầu người $ 8,075, ở New York tốn $ 25,000 mỗi đầu người

bởi Paul Bedard | 27 tháng 9 năm 2017, 6:30 sáng 

 

 

 

Chính phủ tiểu bang và địa phương đang bị tàn phá bởi chi phí, trên 88 tỷ USD. Chính phủ liên bang, bằng cách so sánh, đang nhận được dễ dàng 45 tỷ đô la chi phí cho người bất hợp pháp.

Tổng thống Trump, Tổng chưởng lư Jeff Sessions và những người bảo thủ trong Quốc hội đang di chuyển mạnh mẽ để đối phó với những người bất hợp pháp, đặc biệt là những người có hồ sơ h́nh sự dài. Nhưng nỗ lực của họ đang được các ṭa án đánh và khoảng 300 "cộng đồng thánh địa" từ chối làm việc với cơ quan thi hành luật liên bang.

 

 

Gánh nặng gia tăng đối với người đóng thuế và sự bất công đối với những người đă nộp đơn xin nhập cư vào Hoa Kỳ thông qua các kênh pháp lư cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc đàn áp nhập cư của chính quyền.

Báo cáo, có tiêu đề "Gánh nặng Tài khóa Nhập cư Bất hợp pháp đối với Người nộp thuế Hoa Kỳ", là số tiền hợp lư nhất từ ​​FAIR. Nó nói rằng chi phí đă tăng khoảng 3 tỷ đô la trong bốn năm và sẽ tiếp tục tăng mạnh trừ khi nhập cư bất hợp pháp bị ngưng. Nó được cung cấp trước cho bí mật.

 

 

Giám đốc điều hành FAIR Dan Stein cho biết: "Rơ ràng, chi phí không làm ǵ để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp quá cao. "Tổng thống Trump đă đưa ra một chiến lược toàn diện để giành lại quyền kiểm soát nhập cư bất hợp pháp và giảm những chi phí này", Stein nói. Ông nói thêm: "Việc xây dựng bức tường, tăng cường thực thi nội bộ và yêu cầu E-Verify của quốc gia sẽ đi một chặng đường dài trong việc kiểm soát được những chi phí cao này một cách rắc rối.

Hơn 68 trang thường gây sốc, các tài liệu FAIR cho biết mức chi tiêu b́nh quân của tiểu bang và địa phương đối với mỗi trong số 12,5 triệu người nhập cư bất hợp pháp và 4,2 triệu trẻ em công dân của họ trung b́nh là $ 8,075.

Nói chung, chi phí bao gồm $ 29 tỷ trong chăm sóc y tế, $ 23000000000 cho thi hành luật, $ 9 tỷ phúc lợi, 46 tỷ $ cho giáo dục.

 

 

Chỉ cần xem xét chi phí giảng dạy một đứa trẻ ngoại quốc bất hợp pháp không nói được tiếng Anh. FAIR ước tính chi phí trung b́nh trên 12.000 đô la một năm, và có thể lên tới 25.000 đô la ở New York. Thêm vào đó phúc lợi, chăm sóc sức khoẻ, ăn trưa ở trường, và giá mỗi học sinh vọt lên.

Chỉ riêng chi phí của tiểu bang, California dẫn đầu danh sách với mức 23 tỷ USD mỗi năm, sau đó là Texas với 11 tỷ USD, và New York là 7,4 tỷ USD.

Và nó cũng ghi các khoản thuế đă trả và làm thế nào chúng không đến gần để bù đắp các chi phí. Hơn nữa, FAIR lưu ư rằng 35 phần trăm dân số bất hợp pháp hoạt động trong một nền kinh tế ngầm bị giấu kín từ những người thu thuế. Và tồi tệ hơn, các nhà tuyển dụng thuê người bất hợp pháp và trả tiền một cách rẻ tiền hoặc dưới bàn.

"Hoa Kỳ chỉ thu hồi được 14% số tiền sử dụng hàng năm cho những người ngoài hành tinh bất hợp pháp.Nếu những công việc tương tự do người nước ngoài bất hợp pháp mang bởi công nhân hợp pháp, với mức lương hiện tại của thị trường, có thể giả định rằng an toàn là các chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ nhận được khoản thanh toán thuế cao hơn ", FAIR cho biết.

Các phát hiện chính được rút ra từ báo cáo:

Tổng chi phí đáng kinh ngạc của người nhập cư bất hợp pháp và con của họ lớn hơn các khoản thuế trả cho các chính phủ liên bang và tiểu bang với tỷ lệ khoảng 7 đến 1, với chi phí gần 135 tỷ đô la so với thu nhập thuế gần 19 tỷ đô la.

Gần 135 tỷ đô la Mỹ được chi trả bởi những người đóng thuế liên bang và tiểu bang và địa phương để trang trải chi phí cho 12.5 triệu người ngoài hành tinh bất hợp pháp và 4,2 triệu trẻ em công dân của họ là khoảng $ 8,075 cho mỗi trẻ em bất hợp pháp và công dân trước khi nộp thuế, hoặc 6.940 đô la Mỹ cho mỗi người sau khi các khoản thuế được thanh toán.

Ở cấp liên bang, y tế (17,14 tỷ đô la) là chi phí cao nhất, với việc thực thi pháp luật đứng thứ hai (13,15 tỷ đô la) và dịch vụ của chính phủ nói chung (8 tỷ đô la).

Ở cấp tiểu bang và địa phương, giáo dục (44,4 tỷ đô la) là chi phí lớn nhất, tiếp đến là các dịch vụ công tổng quát (18,5 tỷ đô la) và y tế (12,1 tỷ đô la).

Ba bang hàng đầu dựa trên tổng chi phí cho người nộp thuế tiểu bang cho người nhập cư bất hợp pháp và con cái của họ: California (23 tỷ đô la); Texas (10,9 tỷ đô la), và New York (7,5 tỷ đô la).

Paul Bedard, nhà b́nh luận Washington Secrets của Washington có thể liên lạc với pbedard@washingtonexaminer.com

 

Lập bản đồ Gánh nặng Tài khóa Người Nhập cư Bất hợp pháp đối với Hoa Kỳ

 

Có rất nhiều nhầm lẫn và hiểu lầm ở đó xung quanh tác động kinh tế của người nhập cư bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Chúng tôi quyết định mang lại một số sự rơ ràng xung quanh vấn đề này bằng cách lập bản đồ số mới về chi phí ước tính của nhập cư bất hợp pháp trên cơ sở từng tiểu bang.

 

 

 

Thông tin của chúng tôi lấy dữ liệu từ Liên bang về Cải cách Nhập cư Hoa Kỳ (FAIR) về chi phí nhập cư bất hợp pháp ở mỗi tiểu bang. FAIR tính đến nhiều khoản chi tiêu khác nhau, như chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và tín dụng thuế hoàn lại. Chúng tôi lập bản đồ những con số này trên khắp Hoa Kỳ theo một quy mô có mă màu. Các quốc gia màu tím và đỏ đậm có mức chi tiêu tương đối cao, nhưng các quốc gia hồng và xanh chi tiêu ít tiền hơn do người nhập cư bất hợp pháp. Có hai xu hướng thú vị mà bạn có thể nh́n thấy từ việc xem dữ liệu theo cách này.

Thứ nhất, các tiểu bang chi tiêu nhiều nhất vào nhập cư bất hợp pháp có xu hướng được đặt gần Mexico. Nh́n vào bản đồ, hai tiểu bang có chi phí cao nhất là California (23B) và Texas (11B), cả hai đều có đường biên giới dài với Mexico. Trong thực tế, có một cụm các trạng thái màu Đen đậm trải dài theo hướng Tây Nam. Do đó, các quốc gia gần nhất với hiện tượng này sẽ phải trả nhiều nhất.

Thứ hai, các tiểu bang có dân số cao hơn có khuynh hướng tiêu tốn nhiều hơn so với các đối tác dân cư ít hơn. Bạn có thể thấy một nhóm các bang có chi tiêu cao tập trung quanh vùng Đông Bắc, không kể đến Illinois và Florida. Theo Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ , California và Texas cũng là hai tiểu bang đông dân nhất trong cả nước. Mức độ dân số cao và sự gần gũi với Mêhicô có tác động như một sự xáo trộn đối với chi phí di trú bất hợp pháp.

Bây giờ hăy nh́n vào những nơi có mức chi tiêu tương đối thấp cho nhập cư bất hợp pháp, trạng thái xanh nhạt. Tất cả đều nằm cách biên giới Mỹ-Mexico với mức dân số tương đối nhỏ. West Virginia có lẽ là một trạng thái đặc biệt, nh́n thấy nó được bao quanh bởi màu đỏ và màu đỏ đậm. Chúng ta có thể suy đoán rằng điều này có thể là do thực tế rằng West Virginia có một nền kinh tế đang gặp khó khăn mà thực sự kư hợp đồng năm ngoái .

Chúng ta nên thêm rằng nguồn của các con số trong cuộc sống của chúng tôi đến từ một trang phục đảng phái. Liên bang về Cải cách Nhập cư Hoa Kỳ (FAIR) ủng hộ luật pháp nhằm giảm t́nh trạng nhập cư, và bạn có thể chọc thủng các phương pháp luận của họ. Ví dụ, giả sử người nhập cư thực sự đang trả ít thuế thu nhập v́ t́nh trạng bất hợp pháp của họ. Forbes ước tính rằng cho phép họ ân xá thực sự sẽ tăng đóng góp thuế nhà nước của họ bằng 2,1 tỷ USD. 

 

 

Điều đó đă được nói, đây là một danh sách các tiểu bang với chi phí cao nhất cho nhập cư bất hợp pháp theo FAIR.

 

1. California - 23.038.125.353 đô la

2. Texas - 10.994.614.550 đô la

3. New York - $ 7,489,141,357

4. Florida - $ 6,290,429,108

5. New Jersey - 4.466.838.574 đô la

6. Illinois - 3.220.767.517 đô la

7. Georgia - 2.487.719.503 đô la

8. Bắc Carolina - 2.437.965.113 đô la

9. Maryland - 2.378.996.947 đô la

10. Arizona - 2.314.131.964 đô la

 

Hăy nhớ rằng, những con số này chỉ xem xét chi phí ṛng mà các tiểu bang dành cho nhập cư bất hợp pháp, và họ không nói ǵ về những đóng góp khác cho nền kinh tế. Bất cứ khi nào các tiểu bang đang chi tiêu hàng tỷ đô la vào cái ǵ, bạn nên xem xét kỹ lưỡng về số tiền và lư do tại sao.

 

Dữ liệu: Bảng 1.1 

 

 

Kim Âu

Jan 28/2018

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: