MINH THỊ

 

LỊCH SỬ ĐĂ CHỨNG MINH, KHÔNG MỘT ĐÁM NGOẠI NHÂN NÀO YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC CỦA CHÚNG TA NẾU CHÍNH CHÚNG TA KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LẤY ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC CỦA M̀NH. 

DÂN TỘC VIỆT NAM PHẢI TỰ QUYẾT ĐỊNH LẤY VẬN MỆNH CỦA M̀NH CHỨ KHÔNG THỂ VAN NÀI, CẦU XIN ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUÂN CỜ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA NGOẠI BANG VÀ NHỮNG THẾ LỰC QUỐC TẾ. 

 

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

    

 ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. January/2018

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongRecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v ConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

v NatReviewv Hillv DaillyvStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v SourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v FASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

 

 

 

ĐẠI SẢNH CỦA Ô NHỤC

LŨ QUÁI VẬT NÚP BÓNG NON PROFIT ORGANIZATIONS

https://www.charitywatch.org/charitywatch-articles/charitywatch-hall-of-shame/63

 

Trong bài báo này, bạn sẽ t́m thấy những nhân cách đằng sau những vụ x́ căng đan từ thiện lớn truyền cảm hứng cho công việc của chúng tôi và minh hoạ tầm quan trọng và những khó khăn của một cơ quan giám sát các tổ chức từ thiện  mà không sợ thách thức của những kẻ có hành vi sai trái. Bài học quan trọng nhất được học từ những câu chuyện đầy màu sắc của những kẻ lừa đảo từ thiện là cho dù lănh đạo từ thiện, có liên hệ và tôn vinh, họ chỉ là con người và có thể bị cám dỗ dễ dàng để sử dụng sức mạnh và ảnh hưởng từ vị trí của ḿnh, lạm dụng sự tin tưởng của công chúng và do đó trở thành Hội viên tiếp theo của Hall of Shame

Những Hội Viên CharityWatch Hall of Shame (Đại Sảnh Ô Nhục):  Father Bruce Ritter (Covenant House); William Aramony (United Way of America); John Bennett, Jr.(Foundation for New Era Philanthropy); Lorraine Hale (Hale House); Roger Chapin (Help Hospitalized Veterans and Coalition to Salute America's Heroes); Larry Jones (Feed the Children); John Donald Cody (United States Navy Veterans Association); Greg Mortenson (Central Asia Institute); The Wingo Family (Angel Food Ministries); Somaly Mam (Somaly Mam Foundation); James Reynolds, Sr. (Cancer Fund of America); Zvi Shor (National Children's Leukemia Foundation); and Kim Williams (Healing Arts Initiative).

1

 

 

Cha Bruce Ritter

Cuối đời linh mục Bruce Ritter thành lập Covenant House vào năm 1972 để tạo ra một nơi ẩn náu an toàn cho thanh thiếu niên vô gia cư. Tổ chức này đă có khởi đầu khiêm tốn trong căn hộ tồi tàn ở New York của Ritter, nơi ông bắt đầu cung cấp nhà ở cho thanh thiếu niên vô gia cư. Covenant House nhanh chóng trở thành một trong những tổ chức từ thiện nổi tiếng nhất nước. Ritter được Tổng thống Reagan gọi là "anh hùng không được tôn kính" và được hoan nghênh bởi Tổng thống Bush và Mẹ Teresa. Nhưng bên dưới tất cả những lời khen ngợi của công chúng, những tin đồn đă lan truyền suốt nhiều năm về quan hệ t́nh dục giữa Ritter và các cư dân của Covenant House , theo một báo cáo do tổ chức từ thiện ủy quyền.

Theo tờ tạp chí Time , Bốn người đàn ông đă tiến lên phía trước giữa năm 1989 và 1990, buộc tội Ritter có quan hệ t́nh dục với họ trong khi họ đang được chăm sóc. Theo Time , Ritter đă chuyển 25.000 USD tiền Covenant House để tài trợ cho một trong số những vấn đề này . Mặc dù Ritter phủ nhận những cáo buộc này, ông đă bước xuống giữa vụ bê bối này. Covenant House sau đó đă tiến hành điều tra riêng của họ về linh mục. Báo cáo kết quả trích dẫn 15 trường hợp liên lạc t́nh dục giữa Ritter và những người được bảo vệ hoặc làm việc tại Covenant House. Bản báo cáo kết luận rằng bằng chứng "Cha Ritter tham gia vào các hoạt động t́nh dục với một số cư dân nhất định và tiến bộ t́nh dục đối với một số thành viên của cộng đồng tín ngưỡng là rất nhiều".

Các điều tra viên cũng t́m thấy những ǵ họ mô tả là những bất thường về tài chính ở Covenant House. Theo báo cáo, Ritter đă chuyển các quỹ từ Covenant House sang Quỹ Tín thác Từ thiện Franciscan , một tổ chức mà ông thành lập, và cho mượn tiền từ thiện cho hai nhân viên cấp cao sau đó từ chức. Báo cáo cũng lưu ư rằng Covenant House đă được cấu trúc để Ritter đă hoàn thành kiểm soát pháp lư và hoạt động đối với các vấn đề của nó, cho ủy ban ít quyền hạn hoặc thẩm quyền giám sát.

 

William Aramony

https://www.philanthropy.com/article/A-Charity-Scoundrel-s-Death/157497

William Aramony đă phục vụ 22 năm trong vai tṛ chủ tịch và giám đốc điều hành của United Way of America (UWA), nhóm ô dù cho hàng ngàn tổ chức United Way địa phương cung cấp các dự án dịch vụ xă hội và con người trên toàn quốc. Năm 1992, Aramony từ chức giữa cáo buộc rằng ông đă hút tiền từ UWA thông qua các công ty spin-off mà ông đă giúp tạo ra. Trước khi vụ bê bối xảy ra, Aramony được mọi người kính trọng là một trong những nhà lănh đạo phi lợi nhuận có ảnh hưởng nhất trong thời đại của ông. Ông thậm chí đă có một bàn tay trong việc tạo ra nhiều quy tắc theo đó tổ chức từ thiện hoạt động ngày hôm nay. Năm 1995, Aramony và hai kẻ mưu kế, Thomas Merlo và Stephen Paulachak, bị buộc tội lừa gạt United Way of America. Aramony đă bị kết án 25 tội danh và bị kết án 7 năm tù giam v́ đă lừa đảo 1,2 triệu đô la từ quỹ từ thiện để làm lợi cho bản thân và bạn bè của ḿnh.

Vụ tai tiếng này đặc biệt đáng nhớ với cách Aramony chọn sử dụng một số quỹ của tổ chức từ thiện. Ví dụ, ông đă sử dụng tiền mặt của United Way of America để lôi cuốn một cô gái, Lori Villasor, người chỉ mới 17 tuổi khi họ hẹn ḥ; Aramony đă 59 tuổi. Anh ta đă gặp Villasor trong khi đang hẹn ḥ với một người chị gái. Cả hai phụ nữ trẻ tuổi đều được bổ sung vào biên chế của United Way of America. Đối với bạn gái trẻ nổi tiếng của ḿnh, Aramony đă chi 450.000 USD tiền từ thiện để mua và thuê một căn hộ ở New York rộng răi; $ 78,000 cho người lái xe quanh New York City; và $ 4.800 để cải tạo nhà cô ở Florida. Cặp đôi này đă đi nghỉ mát ở Ai Cập, London, Las Vegas, và thành phố Atlantic. The New York Times báo cáo về lời khai của cựu trợ lư của Aramony, Rina Duncan, người mà ông cũng có một mối t́nh. Duncan đă làm giả mạo hồ sơ chi phí của Aramony trong bảy năm để ông ta có thể tính phí từ thiện cho những thứ như champagne, hoa và vé máy bay cho Villasor.

Aramony cũng được biết đến qua việc đối đăi với nhân viên nữ một cách không phù hợp. Ông đă đưa ra một số phúc lợi về tài chính cho phụ nữ nếu họ có quan hệ t́nh dục với anh ta và sẽ chuyển những người đă từ chối, theo bản cáo trạng. Luật sư của Aramony tuyên bố có những lư do y tế cho hành vi của khách hàng của ḿnh, lập luận rằng khả năng kiểm soát xung lực của Aramony bị suy giảm do teo năo.

Khi Aramony từ chức giữa vụ bê bối vào năm 1992, sự tăng trưởng đóng góp của tổ chức United Way of America bị đ́nh trệ trong vài năm. Chủ tịch CharityWatch, Daniel Borochoff, đă nhận xét trong tờ USA Today năm 1995 về cách thức của vụ x́ căng đan ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng về các tổ chức từ thiện và nói rằng, "Nó tạo ra một bầu không khí khiến các nhà tài trợ đặt câu hỏi nhiều hơn về đạo đức của các nhà lănh đạo."

 

John Bennett, Jr.

http://www.nytimes.com/1996/09/28/us/man-accused-in-charity-scheme-faces-82-charges.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_New_Era_Philanthropy

Năm 1989, nhà từ thiện và doanh nhân John Bennett, Jr. đă thành lập Foundation for New Era Philanthropy, một tổ chức mạnh dạn hứa sẽ tăng gấp đôi đầu tư của các tổ chức phi lợi nhuận. Trên thực tế, Foundation for New Era Philanthropy không chỉ là một kế hoạch Ponzi, mà lúc đó nó bị sụp đổ, được cho là vụ bê bối tài chính lớn nhất trong lịch sử các tổ chức từ thiện của Mỹ. Nạn nhân mất 135 triệu đô la vào Foundation for New Era Philanthropy trong suốt 5 năm rưỡi hoạt động.

Khái niệm mới của Foundation for New Era Philanthropy rất đơn giản: một tổ chức phi lợi nhuận sẽ gửi tiền vào Foundation for New Era Philanthropy một khoảng thời gian. Vào cuối thời gian giữ, tiền gửi sẽ được cộng với số tiền ngang bằng của một nhà tài trợ ẩn danh và số tiền gấp đôi hiện nay sẽ được gửi lại cho tổ chức phi lợi nhuận. Trên thực tế, Foundation for New Era Philanthropy đă trả tiền cho các nhà đầu tư ban đầu bằng tiền của các nhà đầu tư mới. Nó bao phủ bất kỳ sự thiếu hụt với các khoản vay mà cuối cùng đă đạt tổng cộng 50 triệu USD. Năm 1995, các khoản nợ của Foundation for New Era Philanthropy với các nhà tài trợ đáo hạn. Không thể trả nợ họ, Bennett buộc phải đưa Foundation for New Era Philanthropy vào t́nh trạng phá sản và thừa nhận rằng các nhà tài trợ vô danh của ông ta không bao giờ tồn tại.

Năm 1996, Bennett bị kết án 82 tội. Bằng chứng cho thấy Bennett đă hút khoảng $ 7 triệu từ Foundation for New Era Philanthropy cho các chi phí cá nhân, bao gồm chuyển tiền từ thiện cho các doanh nghiệp v́ lợi nhuận của chính ḿnh. Năm 1995, ông cũng sử dụng các quỹ Foundation for New Era Philanthropy để mua Lexus và phải trả trung b́nh 26.785 đô la Mỹ mỗi tuần cho phí tư vấn. Năm 1998, Bennett bị kết án mười hai năm tù v́ tội ác của ḿnh.

Bennett đă che dấu hành vi lừa đảo của ḿnh trong một thời gian dài bằng cách cung cấp thông tin sai lệch cho cả nhà quản lư và nhà đầu tư. Ví dụ: theo IRS, Bennett đă miêu tả tài sản của Foundation for New Era Philanthropy, liệt kê thành viên ban giám đốc hư cấu và gửi biên bản cuộc họp của ban giám đốc. Ông cũng sử dụng danh tiếng của ông như là một nhân vật Cơ đốc hàng đầu để giải trừ nghi ngờ của các nhà tài trợ. Bennett đă có thể đảm bảo các khoản đóng góp từ những nhà tài trợ nổi bật như Laurance Rockefeller, anh trai của David Rockefeller, và cựu Bộ trưởng Tài chính William Simon; và đầu tư từ các tổ chức phi lợi nhuận lớn như Chữ thập đỏ Mỹ , Tầm nh́n Thế giới và Bảo tồn thiên nhiên . Mức độ của những người liên quan đến Foundation for New Era Philanthropy đă giúp thu hút người khác. Theo trích dẫn của Associated Press, Chủ tịch CharityWatch Daniel Borochoff b́nh luận rằng các tổ chức phi lợi nhuận "rơ ràng đă nh́n thấy kỷ nguyên mới kiếm tiền cho một đối thủ cạnh tranh và chỉ chơi theo thủ lĩnh, tró chơi đóng góp của các nhà tài trợ cá nhân cho dầu rắn."

 

Lorraine Hale

https://en.wikipedia.org/wiki/Clara_Hale

 

Hale House (HH) được Clara Hale đồng sáng lập vào năm 1969, một người đàn bà góa bụa thời Depression được biết đến v́ đă đưa những đứa trẻ thiếu thốn vào nhà cô, kiếm được danh hiệu "Mother Hale". Trong nhiều thập kỷ, HH đă giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng bởi nạn đói nghèo, lạm dụng ma túy và AIDS. Đáng buồn, con gái của Clara Hale và người đồng sáng lập HH, Lorraine Hale, đă làm mờ đi di sản của mẹ và h́nh ảnh của tổ chức từ thiện đáng kính khi bà tiếp quản sau khi mẹ cô qua đời vào năm 1992.

Mức chi tiêu cực đoan của Lorraine Hale và chồng cô, Jesse DeVore, người được tuyển dụng làm giám đốc quan hệ công chúng của HH, đă được báo cáo rộng răi trên các phương tiện truyền thông. The New York Daily News tiết lộ rằng Hale Nhà Foundation (HHF), một cánh tay gây quỹ riêng của tổ chức từ thiện, đă dành $ 444.953 trên một bức tượng đồng của Mẹ Hale vào năm 1995. HHF cũng tích lũy được một bộ sưu tập nghệ thuật trị giá $ 440.133, theo bài báo, hầu hết trong đó Lorraine Hale thường trang trí cho văn pḥng riêng của cô. The New York Times báo cáo rằng nhân viên HH đă nghe lén DeVore đề cập đến con cái của nơi trú ẩn là "ḅ sữa tiền mặt".

Năm 2002, Hale và DeVore đă bị luật sư New York, Eliot Spitzer truy tố v́ tội ăn cắp hơn 700.000 đô la từ tổ chức từ thiện của họ lập ra. AG Spitzer cũng đă đưa ra một vụ kiện dân sự đối với hai người, t́m kiếm việc thu hồi hơn 1 triệu đô la từ quỹ từ thiện mà Hale đă từng đóng thuế tài sản của cô, lắp đặt một bể sục trong nhà để trả chi phí hợp pháp cho anh trai và đưa 500.000 đô la cho chồng sản xuất sân khấu. Cũng trong năm đó, Hale và DeVore đă phạm tội trộm cắp quỹ Hale House và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.

 

Roger Chapin

https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Chapin

https://www.charitywatch.org/charitywatch-articles/congressionally-scorned-charity-leader-receives-19-million/38

 

Roger Chapin, một nhà kinh doanh phi lợi nhuận tự mô tả, đă thành lập hơn ba mươi chương tŕnh từ thiện và các dự án vận động trong bốn mươi bốn năm qua. Nguyên nhân ông đă thay đổi từ chữa bệnh Alzheimer và ung thư, để giúp đỡ cựu chiến binh. Thật không may, hồ sơ của Chapin thường cho thấy anh ta sử dụng các tổ chức từ thiện của ḿnh để làm giàu cho bản thân và bạn bè của ḿnh trong khi chi tiêu quá ít vào việc tài trợ cho các nguyên nhân anh ta chào hàng. The U.S. House Committee on Oversight and Government Reform đă triệu tập Chapin vào năm 2007 khi ông từ chối tự nguyện làm chứng tại buổi điều trần về sự không hiệu quả tài chính lan rộng tại nhiều tổ chức từ thiện cựu chiến binh của quốc gia. Chapin sau đó đă bị buộc phải làm chứng tại buổi điều trần lần thứ hai vào đầu năm 2008.

Cuộc điều tra của Quốc hội đă khẳng định những phát hiện trước đây của Charity Watch rằng chỉ có khoảng 25% trong tổng số 168 triệu đô la Mỹ được huy động từ thiện của cựu chiến binh Chapin, Help Hospitalized Veterans (HHV) và Coalition to Salute America's Heroes (CSAH). Trong cùng thời kỳ, Chapin và vợ của ông nhận được khoản bồi thường là 1,5 triệu đô la, cộng thêm 340.000 đô la để trang trải các khoản chi tiêu cho nhà hàng, khách sạn và các chi phí khác. Theo cuộc điều tra, $ 446,000 quỹ từ thiện đă được sử dụng để mua một căn hộ để sử dụng bởi Chapin và vợ ông. Chapin đă thuê một người bạn lâu năm và chuyên gia về thư tín, Richard Viguerie, để thực hiện các chiến dịch gây quỹ cho HHV, trả cho công ty Viguerie $ 14 triệu trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2005.

Chapin rất có kỹ năng vẽ vời về các tổ chức từ thiện của ḿnh trong một ánh sáng thuận lợi cho các nhà tài trợ tiềm năng, thường sử dụng các nhân vật nổi tiếng để quảng bá cho những nỗ lực phi lợi nhuận của ḿnh hoặc sử dụng các thủ thuật kế toán để tăng hiệu quả tài chính của các tổ chức từ thiện. Ví dụ, CSAH đă trả 100.000 đô la cho Tướng Tommy Franks để đổi lấy sự xác nhận của ông, cuộc điều tra của Quốc hội đă tiết lộ. Chủ tịch của CharityWatch, Daniel Borochoff, người được mời đến để cung cấp lời khuyên và lời khai chuyên môn tại buổi điều trần, đă cảnh báo Ủy ban về các giao dịch tài chính bất thường hoặc không hiệu quả tại các tổ chức từ thiện của Chapin. Trong năm 2006, Help Hospitalized Veterans (HHV) và Coalition to Salute America's Heroes (CSAH) đă tính cả các thẻ điện thoại được tặng bởi các tổ chức từ thiện trị giá 18,7 triệu đô la, như một khoản đóng góp và chi phí chương tŕnh trong báo cáo tài chính của họ. Những thẻ này không thể được sử dụng bởi những người lính ở nước ngoài để gọi về nhà, mà là để nghe điểm số thể thao và nghe quảng cáo. Kết hợp với 2 triệu đô la trong thời gian phát sóng dịch vụ công được tặng, các thẻ này chiếm tới 85% chi phí chương tŕnh được báo cáo của Coalition to Salute America's Heroes vào năm 2006. Báo cáo tài chính này đă khiến các tổ chức từ thiện của Chapin có hiệu quả cao mặc dù phần lớn tiền từ thiện không phải là cựu chiến binh.

Khi Chapin nghỉ hưu từ Help Hospitalized Veterans (HHV) năm 2009, ông tự thưởng cho ḿnh, với sự chấp thuận của hội đồng quản trị từ thiện của ông,  khoản tiền $ 1,9 triệu tiền mà Help Hospitalized Veterans tuyên bố là "nghỉ hưu". Khoản thanh toán này được cộng thêm vào số tiền lương hàng năm và nhiều lợi ích mà ông nhận được khi làm chủ tịch tổ chức. Đọc thêm về mức lương hưu trí đặc biệt của Roger Chapin từ HHV và các bài báo về CharityWatch khác về HHV . Sau khi nghỉ hưu từ Help Hospitalized Veterans , Chapin tiếp tục làm chủ tịch của CSAH và một tổ chức phi lợi nhuận mới thành lập, Help Wounded Heroes .

Roger Chapin đă qua đời vào tháng 8 năm 2013 giống như ông và các giám đốc khác của Help Hospitalized Veterans đă đạt được thỏa thuận với văn pḥng Bộ Tư pháp California yêu cầu họ từ chức khỏi tổ chức từ thiện và phải bồi thường 2,5 triệu đô la tập thể. Đọc về các chi tiết của việc giải quyết trong Leadership Booted và Dishonored Veterans Charity.

 

Larry Jones

 

http://www.topsecretwriters.com/2012/10/feed-the-children-organization-%E2%80%93-charity-or-scam/

Các thành viên của CharityWatch chắc chắn sẽ quen thuộc với Larry Jones, người có phong cách làm chủ tịch của  Feed the Children (FC) đă giành được danh hiệu "Tổ chức Từ thiện Khủng bố Nhất ở Mỹ" từ CharityWatch. Jones cũng nổi tiếng khi xuất hiện trong các kênh truyền h́nh của FC, trong đó có những trẻ em bị suy dinh dưỡng ở những vùng nghèo khó trên toàn thế giới. Trong suốt gần ba thập kỷ làm chủ tịch của tập đoàn, Jones đă bị cản trở bởi sự không chính xác về tài chính và quản lư kém. Ví dụ, vào năm 1999 một cuộc điều tra của đài truyền h́nh WTVF tiết lộ rằng các nhân viên điều hành Feed the Children tại Nashville thường xuyên mang các thùng hàng hiến cho chính họ từ kho của Feed the Children. Cùng năm đó, tờ The Oklahomanbáo cáo rằng FC đă cố gắng ép báo chí không báo cáo con trai của Jones, Allen, người đă nộp đơn khai phá sản cá nhân và tiết lộ rằng anh ta nợ tổ chức từ thiện của cha ḿnh là $ 950,000. Biên tập viên của tờ báo đưa tin Jones nói rằng ông sẽ đưa cho báo một câu chuyện "hai lần tốt" nếu nó không xuất bản câu chuyện. CharityWatch phát ra tiếng chuông báo động khi phát hiện ra rằng cựu giám đốc tài chính của Feed the Children thú nhận đă giả mạo chữ kư của công ty kế toán Arthur Andersen về các báo cáo tài chính năm 1997, 1998 và năm 1999 của Feed the Children. Jones cũng đă có một lịch sử đưa ra các quyết định quan trọng mà không có sự đồng ư của ban giám đốc, bao gồm trao hợp đồng mua hàng năm với mức giá 40 triệu đô la Mỹ cho Chi nhánh Media Group, một công ty con làm thuê của Jones, Allen.

Mặc dù có nhiều vụ scandal xảy ra dưới sự lănh đạo của Jones, nhưng ông vẫn ở trong tổ chức từ thiện gần ba thập kỷ trước khi hội đồng quản trị của Feed the Children cuối cùng đă hành động. Rơ ràng là Jones thừa nhận năm 2009 rằng ông đă cho phép nghe lén các văn pḥng của FC để bí mật ghi lại các cuộc tṛ chuyện vể ông ta giữa nhân viên của ông. Ban quản trị của Feed the Children đă quyết định chấm dứt "sự thống trị không tự do" của ông  ta đối với tổ chức từ thiện, yêu cầu Jones phải ra đi trong một thời gian giới hạn. Jones đă không đi lặng lẽ. Ông đă cố gắng để cài đặt một hội đồng mới những người sẽ được trung thành với ông ta. Khi đó thất bại và ông ta đă bị sa thải, Jones trả lời với một vụ kiện chấm dứt hợp pháp.

Tổ chức từ thiện đă phản hồi bằng một bộ hồ sơ luật truy tố cho rằng Jones đă lấy lại tiền từ các nhà cung cấp, nói dối hội đồng quản trị của Feed the Children về việc tự cho ḿnh và vợ không được phép huy động, lạm dụng các quỹ từ thiện, và có một kho ảnh khiêu dâm lớn ẩn trong khu vực riêng tư của ḿnh tại tổ chức từ thiện Kitô giáo này. Vào tháng 1 năm 2011, Jones và FC đă thông báo giải pháp cho tranh chấp pháp lư. Jones không c̣n gắn liền với quỹ từ thiện mà ông thành lập, tiếp tục nhận được xếp loại "F" hoặc "D" từ CharityWatch.

Trong kho lưu trữ của CharityWatch, bạn có thể t́m thấy nhiều bài báo hơn về những phản hồi liên quan đến Feed the Children và Larry Jones .

 

John Donald Cody aka "Bobby Thompson"

 

http://www.nydailynews.com/news/national/28-years-artist-scammed-100m-fake-navy-vets-charity-article-1.1549428

 

Một người đàn ông giả mạo danh tính "Bobby Thompson" đă biến mất vào tháng 6 năm 2010 và đă bị bắt giam với một lệnh bắt giữ tội phạm, trộm cắp và rửa tiền liên quan đến t́nh trạng lừa đảo của anh ta, Các cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ Hiệp hội (U.S. Navy Veterans Association). Thompson đă giành được sự tín nhiệm cho tổ chức của ḿnh, và sự tín nhiệm của các nhà tài trợ, bằng cách tuyên bố rằng ông ta và các nhân viên từ thiện khác là những cựu chiến binh và U.S. Navy Veterans Association đă hoạt động từ năm 1927 với hàng chục chương địa phương trên toàn nước Mỹ. Website của tổ chức từ thiện đă khoe khoang có 66.000 " thành viên ", trích dẫn những đóng góp đáng kể từ các cơ sở không có sẵn, và các ghi chú cảm ơn đặc biệt từ những người lính mà U.S. Navy Veterans Association cho là đă giúp đỡ. Một cuộc điều tra chuyên sâu được tiến hành bởi tờ St. Petersburg Times. U.S. Navy Veterans Association phơi bày gần như là một hoạt động một người chạy ra khỏi một căn hộ của Florida bởi một người đàn ông không xác định được mà không có hồ sơ về nghĩa vụ quân sự. Vào thời gian lừa dối của Thompson  bị khám phá, ông đă thành công khi số những người hiến dâng t gần 100 triệu đô la trong một khoảng thời gian bảy năm.

Con của Thompson vượt ra khỏi gian lận từ thiện để gây ảnh hưởng đến luật pháp. Ông thuê một nhà vận động hành lang để thuyết phục Thượng nghị sĩ Patsy Ticer tài trợ cho một tổ hợp luật bang Virginia miễn các nhóm cựu chiến binh như U.S. Navy Veterans Association từ đăng kư tiết lộ các hoạt động tài chính và các thông tin khác để giám sát công khai. Thượng nghị sĩ Ticer đồng ư tài trợ cho dự luật, và khi cô nhận ra những vấn đề nghiêm trọng tại U.S. Navy Veterans Association đă quá muộn để ngăn trở nó trở thành luật. Thompson cũng đóng góp 67.500 đô la cho các chính trị gia Virginia. Sau khi vụ bê bối U.S. Navy Veterans Association đă phá vỡ tất cả họ cuối cùng đă đồng ư tặng những khoản tiền này cho các tổ chức từ thiện cựu chiến binh khác.

Thompson đă biến mất khi một số tiểu bang bắt đầu điều tra U.S. Navy Veterans Association, cùng với chưởng lư Ohio (AG) dẫn đầu. Tháng 10 năm 2010, một bồi thẩm đoàn của Ohio cáo buộc Thompson và Blanca Contreras - một cựu nhân viên nhà máy chế biến cam quưt đă kư các giấy đăng kư U.S. Navy Veterans Association ở một số tiểu bang tuyên bố giữ các vị trí điều hành trong nhóm. Contreras đă bị bắt và bị buộc tội v́ tội ăn cắp, ăn cắp, và rửa tiền. Cô hiện đang chịu giam giữ v́ một bản án năm năm ở Ohio. Theo một thông cáo báo chí từ Ohio AG, tiểu bang "đă nhận được phán quyết bồi thường 3,7 triệu đô la Mỹ cộng với chi phí luật sư" từ U.S. Navy Veterans Association, "chứng tỏ tổ chức này đă tuyên bố sai để gây quỹ cho các  cựu chiến binh Mỹ, trong thực tế, rất ít tiền đă từng giúp đỡ cựu chiến binh. "

Để biết thêm về vụ x́ căng đan U.S. Navy Veterans Association, đọc Phantom Charity Takes Flight: Lá cựu chiến binh Stranded .

2013 CẬP NHẬT: Bobby Thompson đă bị bắt bởi Marshals Hoa Kỳ ở Portland, Oregon sau lệnh truy tầm gần hai năm. Sau khi các cơ quan chức trách bắt giữ của ông t́m thấy hàng loạt ID gian lận đang bị sở hữu, cũng như một va li với giá trị tiền mặt là 980.000 đô la. Thompson sau đó thừa nhận rằng tên thật của ḿnh là John Donald Cody. Ông Cody được miêu tả là một luật sư có học thức Harvard và là cựu viên chức t́nh báo của Quân đội. Vào tháng 11 năm 2013 một ṭa án ở Ohio đă kết án anh ta về 23 tội danh bao gồm trộm cắp, đánh cắp nhận dạng, rửa tiền và giả mạo hồ sơ. Anh ta bị phạt 28 năm tù và 6 triệu đô la. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Chủ tịch CharityWatch Daniel Borochoff nói rằng: "Không ai có thể chế giễu những cựu chiến binh, các chính trị gia và tổ chức từ thiện lớn hơn như Bobby Thompson đă làm với U.S. Navy Veterans Association."

 

Greg Mortenson

 

Greg Mortenson, người sáng lập của Central Asia Institute (CAI) và là tác giả  sách bán chạy nhất của tờ New York Times Three Cups of Tea and Stones into Schoolslà con cưng của cộng đồng từ thiện và văn học cho đến khi CharityWatch bắt đầu điều tra từ thiện của anh ta trong năm 2009. CharityWatch phát hiện một thiếu sót nghiêm trọng sự phân biệt giữa tài chính của CAI và lợi ích kinh doanh cá nhân của Greg Mortenson. Tài chính năm 2009 cho thấy tổ chức từ thiện đă tài trợ cho việc quảng bá sách và các sự kiện nói chuyện của Mortenson, tuy nhiên nó không nhận được doanh thu từ việc bán sách hay quảng cáo và ít tốn kém cho đến 25.000 USD đến 30.000 đô la cho mỗi khoản chi phí Mortenson tính phí khi nói chuyện.

Sau khi xem các bài viết của CharityWatch về tổ chức từ thiện, 60 Minutes đă liên hệ với chúng tôi để t́m hiểu về tài chính của CAI. Chủ tịch CharityWatch, Daniel Borochoff, sau đó đă được phỏng vấn bởi phóng viên 60 Minutes Steve Kroft cho một câu chuyện cho thấy các vấn đề tại CAI đă vượt xa sự quản lư kém tài chính. 60 Minutes  khảo sát khoảng ba mươi trường hợp mà CAI tuyên bố đă xây dựng, cho thấy rằng khoảng một nửa trong số họ đă được sản xuất bởi người khác, hoặc không nhận được tài trợ từ CAI. 60 Minutes cũng phỏng vấn tác giả và cựu nhà tài trợ cho CAI, Jon Krakauer, người đă lập luận rằng nhiều tuyên bố được đưa ra trong cuốn khai mạc của Mortenson là hư cấu. Mortenson sau đó thừa nhận rằng các sự kiện trong sách của ông đă được nén, nhưng khẳng định bất kỳ giấy phép văn học được đưa ra không phải là nói dối.

CAI's board confirmed to 60 Minutes that CAI spent only 41% of its expenses on building or supporting schools in 2009, but argued that the funds it spent on speaking events at which Mortenson promoted his books should also be counted as a charitable program. That year CAI spent $1.7 million on book-related costs that included "Advertising, events, film and professional fees, publications (books & freight), and some travel," according to its audit. One attorney who examined CAI's financial activities advised Mortenson and the charity's board that "CAI's outlays for book advertising and travel expenses for Mortenson's speaking engagements appear to be in violation" of IRS rules, and that Mortenson could owe $7.2 million or more for "excessive benefits received during 2007, 2008, and 2009."

Mẫu thuế năm 2010 của tổ chức từ thiện cho thấy nó tiếp tục chi tiêu nhiều hơn cho "nhận thức", bao gồm cả sách của Mortenson, hơn là tài trợ các trường học trong năm đó. CharityWatch kêu gọi Mortenson từ chức vào đầu năm nay, lập luận rằng CAI sẽ không thể phục hồi từ danh tiếng tồi tệ của ḿnh với ông ta ở vị trí lănh đạo. Tổ chức từ thiện cũng đang được điều tra bởi luật sư Montana.

UPDATE: Montana Tổng chưởng lư công bố một thỏa thuận giải quyết yêu cầu Greg Mortenson, tác giả của Ba chén trà , phải trả hơn $ 1 triệu trong bồi thường cho các hành vi sai trái tài chính tại tổ chức từ thiện ông thành lập, Viện Trung Á .

Để biết thêm về Greg Mortenson và CAI, hăy đọc các bài báo của CharityWatch và kiểm tra phạm vi bảo hiểm 60 Minutes

 

Gia đ́nh Wingo

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Angel_Food_Ministries

http://onlineathens.com/local-news/2013-08-29/angel-food-ministries-founder-sentenced-7-years-federal-prison

 

Joe Wingo, vợ Linda Wingo và con trai Andy của họ là đối tượng của bản cáo trạng liên bang gồm 49 chữ số do hành vi trộm cắp, gian lận, thu hồi và che đậy, gây hại cho tổ chức từ thiện phi lợi nhuận của họ là Angel Food Ministries (AFM) .

Joe Wingo, người cũng từng là mục sư tại nhà thờ mà ông thành lập, đă bắt đầu AFM vào năm 1994, vài năm sau khi ông ta bị phạt tù 1 năm v́ tống tiền. Mục đích của tổ chức này là bán thực phẩm giá rẻ cho người nghèo bằng cách mua thực phẩm với số lượng lớn và phân phối nó thông qua mạng lưới t́nh nguyện viên và nhà thờ. Khoản vay này được USDA tài trợ một phần thông qua khoản vay lăi suất thấp gần 7 triệu đô la phát hành năm 2005.

Vào tháng 9 năm 2011, Wingos đă đóng quỹ từ thiện. Hai tháng sau, các nhà điều tra liên bang kết luận một cuộc điều tra kéo dài bốn năm của AFM với một bản cáo trạng liệt kê nhiều hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp. Trong đó bao gồm việc sử dụng các quỹ từ thiện để chi tiêu cá nhân quá mức (bao gồm xe ô tô, hàng thể thao, điện tử và thanh toán tiền thuê máy bay phản lực mà Wingos đă thuê lại cho tổ chức từ thiện), phát hành hàng triệu đô la tiền thưởng cho gia đ́nh các thành viên, sau đó đă trả tiền cho quỹ từ thiện trong một kế hoạch để trang trải các khoản nợ của Wingos cho tổ chức từ thiện, tạo ra một hệ thống phức tạp đ̣i hỏi các nhà cung cấp phải trả tiền lại cho tổ chức từ thiện như một điều kiện kinh doanh, sử dụng các quỹ từ thiện để hỗ trợ chính trị chiến dịch, và cố gắng để giấu và phá hủy bằng chứng được t́m kiếm bởi các nhà điều tra liên bang.

Theo Văn pḥng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tháng 8 năm 2013, Joe Wingo đă thừa nhận với các công tố viên rằng ông đă sử dụng vị trí của ḿnh tại AFM để mua hàng cá nhân bằng các quỹ từ thiện và sau đó cố gắng giấu chi phí này. Joe và Andy đă từng bị kết án 7 năm tù ở liên bang sau khi nhận tội với âm mưu rửa tội. Joe và Andy phải mất tiền khoảng 1,5 triệu đô la và 2,4 triệu đô la Mỹ, và Joe phải trả một khoản tiền phạt 15.000 đô la. Linda đă bị kết án 5 năm quản chế và phải nộp 25.000 đô la tiền phạt sau khi đă nhận tội về hành vi phạm tội nghiêm trọng (có hiểu biết về tội phạm và che giấu khoản hoa hồng của ḿnh).

 

Somaly Mam

https://en.wikipedia.org/wiki/Somaly_Mam

http://www.newsweek.com/2014/05/30/somaly-mam-holy-saint-and-sinner-sex-trafficking-251642.html

http://sea-globe.com/somaly-mam/ - https://www.pri.org/stories/2014-10-09/cambodia-somaly-mam-s-ex-husband-speaks-out

 

 

Somaly Mam được biết đến trên toàn thế giới như một nhà vô địch cho phụ nữ và trẻ em gái bị buộc vào ngành mại dâm t́nh dục. Cô đă đồng sáng lập hai tổ chức phi lợi nhuận là Agir Pour Les Femmes en Situation Précaire (AFESIP) và Somaly Mam Foundation (SMF) để chống lại vấn đề này. Mam được miêu tả là một nhà hoạt động dũng cảm và xinh đẹp, người nổi tiếng đă dựa vào những tuyên bố của cô về t́nh trạng nô lệ và tra tấn t́nh dục và những người phụ nữ mà cô đă giúp cứu, người mà cô gọi là "cô gái" của cô. Thật không may, hầu hết những tuyên bố đó đều bị đặt vào vấn đề.

Mam đă điều khiển máy bay trên toàn thế giới tập hợp những người có ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy. Cô đă bảo vệ hàng triệu người trong các khoản đóng góp bằng cách kể những câu chuyện đau đớn của ḿnh về hăm hiếp, lạm dụng và chế độ nô lệ. Các báo cáo của SMF đă phục vụ hàng ngh́n phụ nữ và trẻ em gái.  

Trong năm 2009, Mam được mệnh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của Time . Mam đă yêu cầu những người ủng hộ nổi tiếng bao gồm nữ diễn viên Angelina Jolie và Susan Sarandon, cộng với giám đốc điều hành Facebook Sheryl Sandberg. Pulitzer thưởng New York Times báo Nicholas Kristof cũng đă là một người ủng hộ nổi tiếng, đă viết nhiều cột sáng về cô ấy và đă phỏng vấn bà “cô gái.” Đằng sau những người nổi tiếng tán thành và danh dự, tuy nhiên, Mam dường như có một khía cạnh khác. Kể từ năm 2012, các câu hỏi đă được nêu ra về sự thật về lịch sử của Mam và những cô gái "dễ nh́n thấy nhất của cô". Tháng 5 năm 2014, phóng viên Simon Marks của Newsweek đă viết về nhiều mâu thuẫn bị cáo buộc trong các câu chuyện của Mam. Theo Marks, Mam thực ra không phải là nạn nhân của buôn bán t́nh dục. Dựa trên các nghiên cứu của Marks, anh ta cáo buộc rằng một vài câu chuyện gây rắc rối nhất của cô được tŕnh bày sai lệch từ giả tưởng tồi tệ nhất. Sau khi những mâu thuẫn được đề cập trong các câu chuyện của Mam đă được báo cáo, Kristof đă ngăn cản Mam tăng cường và nói, "Tôi ước ǵ tôi chưa bao giờ viết về cô ấy."

Mam cũng có nguy cơ làm nhục các cô gái mà cô đă tin cậy để bảo vệ bằng cách trưng bày họ trước các phương tiện truyền thông và các nhà tài trợ, huấn luyện họ kể những câu chuyện về t́nh cảm và phóng đại. Ví dụ, theo Newsweek, một trong những "cô gái" của Mam đă thú nhận việc chế tạo câu chuyện của ḿnh theo chỉ dẫn của Mam. Chiến dịch thúc đẩy cảm xúc của Mam nhằm chấm dứt buôn bán t́nh dục chắc chắn là một vấn đề quan trọng và nghiêm trọng, nhưng theo các chuyên gia về buôn bán t́nh dục, vấn đề này bị hiểu nhầm là do những câu chuyện phóng đại và dữ dằn, như những lời của Mam và nhóm của cô. Một sự khác biệt quan trọng mà Mam luôn bỏ qua là mại dâm và buôn bán t́nh dục không phải là điều tương tự và đ̣i hỏi phản ứng khác nhau. Nhiều chương tŕnh của AFESIP hướng tới nạn nhân buôn bán t́nh dục, bao gồm đào tạo nghề cho việc làm lương thấp và giáo dục không chính thức với cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm. Các chương tŕnh này sẽ không nhất thiết kháng cáo hoặc thích hợp với những người tự do lựa chọn mại dâm v́ những lợi ích kinh tế của nó.

SMF đă công bố vào tháng 10 năm 2014 rằng họ đă đóng cửa vĩnh viễn cửa ra vào. CharityWatch chỉ có thể cho rằng SMF không thể hồi phục sau những cuộc tranh luận xung quanh Somaly Mam.

 

James Reynolds, Thành viên gia đ́nh Sr & 24

 

 

https://www.nbcnews.com/news/us-news/sham-cancer-charities-raked-75-million-get-shut-down-n548086

https://www.revealnews.org/blog/americas-second-worst-charity-agrees-to-shut-down/

http://www.tampabay.com/news/courts/civil/heres-where-cancer-fund-of-america-donations-went-while-dying-kids-got/2230231

 

The James Reynolds, Sr. (Reynolds) web của các tổ chức từ thiện nhục nhă , Sr. (Reynolds) bắt đầu gần 30 năm trước khi ông bắt đầu Quỹ Ung thư Hoa Kỳ (Cancer Fund of America CFA) vào năm 1987 sau khi bị buộc phải rời khỏi công việc tại quận Knoxville, Tennessee thuộc Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ(ACS). Để gây quỹ cho CFA, Reynolds đă sử dụng các dịch vụ của các tổ chức gây quỹ chuyên nghiệp v́ lợi nhuận, cũng như một tên gọi thuận tiện tương tự, địa chỉ hộp thư bưu điện, và thời điểm các chiến dịch chào hàng từ cửa đến từng khu phố như ACS. (ACS thường được gọi là "Quỹ Ung thư.") Chiến lược gây quỹ này đă làm việc tốt cho Reynolds, v́ đóng góp bằng tiền mặt hàng năm của CFA đă thu được 10.5 triệu đô la chỉ trong năm thứ tư. Nhưng thay v́ lan rộng lợi ích từ thiện cho bệnh nhân ung thư và gia đ́nh họ khi họ cho là các nhà tài trợ bị lừa, CFA, dưới sự kiểm soát của Reynolds, đă lôi kéo một mạng lưới các hoạt động từ thiện lừa dối đă làm ít hơn nhưng thu hút các nhà gây quỹ chuyên nghiệp và làm giàu cho Reynolds và mở rộng tới gia đ́nh với mức lương không giới hạn về lợi ích cá nhân,

Tổ chức từ thiện CharityWatch đă cho Quỹ Ung thư Hoa Kỳ xếp loại "F" từ năm 1993 v́ mức chi tiêu cho chương tŕnh cực kỳ thấp và chi phí gây quỹ cao. Rơ ràng, tuy nhiên, điều hành một tổ chức từ thiện nhục nhă không đủ cho Reynolds và một số gia đ́nh của ông. Từ năm 2002 đến năm 2011, bốn tổ chức từ thiện khác, với tên "ung thư", đă được bắt đầu và điều hành bởi cả Reynolds hoặc một thành viên gia đ́nh Reynolds, những người trước đây từng làm việc tại CFA. Theo cha James Reynolds, Jr. (Junior), người làm việc tại CFA từ năm 16 tuổi, bắt đầu hai trong số những tổ chức từ thiện này, và ông là thành viên sáng lập, cũng như chủ tịch, của ban giám đốc của một thứ ba. Cũng giống như CFA, bốn tổ chức từ thiện spin-off, Cancer Support Services (CSS), Children’s Cancer Fund of America (CCFOA Quỹ Ung thư Trẻ em của Hoa Kỳ), The Breast Cancer Society (BCS) and American Association for Cancer Support (AAFCS) nhận “F” xếp hạng từ CharityWatch. Trên thực tế, các tổ chức từ thiện của gia đ́nh Reynolds thực hiện rất kém về hiệu quả tài chính mà CFA đă củng cố với CSS "liên kết" của ḿnh, có "tốt nhất" trong các cấp "F" với tỷ lệ phần trăm dịch vụ chương tŕnh 13% và chi phí 80 đô la để nâng cao 100 đô la (dựa trên xếp hạng gần đây nhất của CharityWatch cho mỗi CFA và CSS (cùng với đánh giá), CCFOA, BCS và AAFCS).

Một gia đ́nh kết nối trong năm tổ chức từ thiện mà tất cả đều có chi tiêu chương tŕnh rất thấp và chi phí gây quỹ cao là đáng hổ thẹn cho  chính nó. CFA thậm chí c̣n phải đối mặt với những cáo buộc, một số bắt đầu từ năm 1989, từ khoảng 20 bang cho các nhà tài trợ bị cho là gây hiểu nhầm, nhưng đă phải trả tiền phạt và tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, các tuyên bố gây xáo trộn trong vụ kiện liên bang chống lại bốn nhà hoạt động từ thiện của Reynolds, CFA, CSS, CCFOA và BCS, Reynolds, Junior, và vợ cũ của Reynolds, Rose Perkins (Perkins) đă làm rung động Reynolds và gia đ́nh ông chiếm một vị trí trong CharityWatch Hall of Shame .

Đơn khiếu nại liên bang cáo buộc rằng Cancer Support Services (CSS), Children’s Cancer Fund of America (CCFOA Quỹ Ung thư Trẻ em của Hoa Kỳ), The Breast Cancer Society (BCS) and American Association for Cancer Support (AAFCS)  đă lừa dối các nhà tài trợ với tuyên bố sai về gây quỹ và "hoạt động như những sở thích cá nhân đặc trưng bởi sự gia tăng trầm cảm, xung đột lợi ích và bồi thường nội bộ quá mức, không có kiểm soát tài chính và quản trị bất kỳ tổ chức từ thiện nào cũng có thể chấp nhận ". Theo Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), bốn tổ chức từ thiện của Reynolds đă "hiến tặng" tiển các nhà tài trợ cho hơn 187 triệu đô la từ năm 2008 đến năm 2012, với các nhà tài trợ đang được sử dụng để làm giàu cho các thành viên gia đ́nh và bạn bè mức lương hấp dẫn và các vật dụng cá nhân bao gồm xe ô tô, chuyến đi, đi biển sang trọng, học phí đại học, pḥng tập thể dục và các thành viên hẹn ḥ, và vé xem thể thao và ḥa nhạc. Hai mươi hai thành viên gia đ́nh cá nhân đă hoặc đă được tuyển dụng bởi Reynolds, Perkins và / hoặc Junior tại CFA, CCFOA và / hoặc BCS, như mô tả trong đơn khiếu nại. Cũng giống như trong số các CFA, CCFOA và BCS là việc sử dụng các quỹ gây quỹ chuyên nghiệp v́ lợi nhuận làm việc theo hợp đồng cho các tổ chức gây quỹ chuyên nghiệp thường 80% hoặc nhiều hơn số tiền đóng góp thu được thông qua việc trưng cầu - những vụ xúi giục bị cáo buộc là đầy đủ các thông tin sai lệch và tuyên bố sai về các tổ chức từ thiện và các chương tŕnh của họ, theo đơn khiếu nại. Ngoài ra, bốn tổ chức từ thiện của gia đ́nh Reynolds bị buộc tội sử dụng "một kế hoạch mở rộng bao gồm vận chuyển hàng hoá GIK [hàng quà tặng bằng hiện vật (hoặc phi tiền mặt)] trên toàn thế giới" để che giấu những chi phí gây quỹ và gây quỹ không tốt. (Như được phản ánh bởi lịch sử của các lớp học "F", CharityWatch đă cho những tổ chức từ thiện này, chúng tôi không bị lừa bởi chương tŕnh "quốc tế" rộng răi của GIK v́ chúng tôi loại bỏ giá trị của GIK như là một phần trong phân tích chuẩn của chúng tôi.

Reynolds, Perkins, Junior, và các tổ chức từ thiện của họ, Cancer Support Services (CSS), Children’s Cancer Fund of America (CCFOA Quỹ Ung thư Trẻ em của Hoa Kỳ), The Breast Cancer Society (BCS) and American Association for Cancer Support (AAFCS)  có danh dự đáng ngờ là bị cáo đầu tiên trong hành động cưỡng chế tố cáo việc lừa gạt lừa đảo do tổ chức từ thiện đệ tŕnh cùng nhau bởi FTC, 50 tiểu bang và Quận Columbia. CCFOA, BCS, Perkins và Junior đă đồng ư với các điều khoản giải quyết, bao gồm giải thể CCFOA và BCS cùng với việc cấm Perkins và Junior tham gia gây quỹ, quản lư từ thiện và giám sát các tài sản từ thiện. Các phán đoán bằng tiền tổng cộng khoảng 95,6 triệu USD đă được kết hợp với CCFOA, BCS, Perkins và Junior, dựa trên số lượng các nhà tài trợ đóng góp cho hai tổ chức từ năm 2008-2012. Việc thanh lư tài sản của CCFOA và BCS, tương ứng, sẽ được sử dụng để đáp ứng một phần các phán quyết về tiền tệ; phán quyết chống lại Perkins sẽ bị đ́nh chỉ căn cứ vào khả năng của cô ta không trả, và Junior sẽ bị đ́nh chỉ sau khi anh ta trả $ 75,000. CFA, CSS và Reynolds đă không giải quyết, và vụ kiện chống lại họ sẽ tiếp tục được khởi kiện (tính đến ngày 2 tháng 6 năm 2015).

Ngày 30 tháng 3 năm 2016 Cập nhật : CFA & CSS Shutdown và Reynolds bị cấm cho cuộc sống theo lệnh giải quyết

Quỹ Cựu chiến binh Mỹ (CFA), Cơ quan Hỗ trợ Ung thư (CSS), và nhà lănh đạo của họ, James Reynolds, Sr., đă đồng ư giải quyết những cáo buộc liên quan đến những tuyên bố trong hành động tháng 5 năm 2015 cáo buộc CFA, CSS, CCFOA và BCS các nhà tài trợ trên 187 triệu USD. CFA và CSS bị cáo buộc đă chịu trách nhiệm về hơn 75 triệu đô la Mỹ đối với số tiền bị tuyên bố. Theo lệnh thanh toán, CFA và CSS sẽ bị giải thể vĩnh viễn và Reynolds bị cấm vĩnh viễn quản lư, vận hành, gây quỹ hoặc làm việc khác cho một tổ chức phi lợi nhuận.

Lệnh áp đặt phán quyết tiền tệ chống lại CFA, CSS và Reynolds, cùng nhau và riêng biệt,  với số tiền 75.825.653 USD, số tiền mà người tiêu dùng tặng cho CFA và CSS từ năm 2008-2012. Phán quyết của CFA và CSS sẽ được thỏa măn một phần thông qua việc thanh lư tài sản của họ. Phán quyết của Reynolds sẽ bị đ́nh chỉ khi trả lại một số tài sản cá nhân nhất định; phán quyết đầy đủ sẽ đến hạn ngay lập tức nếu người đó phát hiện thấy có sai lệch t́nh trạng tài chính của ḿnh. Cuộc dàn xếp tháng 3 năm 2016  kết thúc hành động thực thi chung chung lớn nhất từng được thực hiện bởi FTC và nhà tổ chức từ thiện của nhà nước.

 

Zvi Shor ( "Steve Shor"và"Demetrie Bennett")

 

https://www.nytimes.com/2015/07/21/nyregion/new-york-attorney-general-accuses-brooklyn-childrens-charity-of-fraud.html?mtrref

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3170794/Head-national-children-s-leukemia-charity-paid-1million-year-spent-1-cent-donations-charity.html

 

Zvi Shor thành lập quỹ ung thư bạch cầu cho trẻ em quốc gia (NCLF) in 1991, được báo cáo để đáp trả việc mất con trai bị bệnh bạch cầu. Shor làm chủ tịch và lănh đạo của NCLF, điều hành tổ chức từ thiện ở tầng hầm Brooklyn, NY. Trong những năm qua, NCLF đă kêu gọi tài trợ cho các chương tŕnh nghe ấn tượng bao gồm việc sử dụng tủy xương, ngân hàng máu rốn, và điều hành trung tâm nghiên cứu ung thư của chính họ. Hàng triệu đô la quỹ đă được huy động trong hơn 20 năm cho các chương tŕnh của NCLF thậm chí không bao giờ tồn tại. Hơn nữa, những lời dối trá trong những lời mời chào của NCLF đă được thực hiện với sự chấp thuận hoặc nhận thức đầy đủ về Shor, mặc dù đă có quá khứ h́nh sự, về cơ bản đă điều khiển một cuộc lừa đảo từ thiện dưới dạng NCLF cho đến khi bị Cơ quan Chưởng lư New York (OAG ) truy tố trong năm 2015.

Ngoài việc liên tục nói dối các nhà tài trợ về việc đăng kư tủy xương, ngân hàng máu rốn và các chương tŕnh trung tâm nghiên cứu ung thư, các nhóm nghiên cứu của NCLF đă thông báo rằng "nhóm nghiên cứu" của NCLF đă nộp đơn đăng kư cho một phương pháp chữa trị mới hoặc " "Đối với bệnh bạch cầu, trên thực tế, không có đơn đăng kư như vậy, thậm chí cả một nhóm nghiên cứu của NCLF. NCLF cũng quảng bá mạnh mẽ chương tŕnh "Make A Dream Come True" cho trẻ em bị bệnh tật nặng trong vài năm gần đây hơn là trả tiền cho một máy tính xách tay và một chuyến đi đến Disney World. Việc Shor chuyển khoản 655.000 đô-la vào quỹ NCLF do viện trợ nghiên cứu Israel cho là đáng ngờ v́ Shor đă tạo ra tổ chức của Israel và em gái ông ta kiểm soát nó, cộng với OAG đă không được cung cấp bằng chứng thỏa đáng để xác định có bao nhiêu trong số $ 655,000 đă được thực sự sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Ngoài ra, Shor có thể biết rằng chi tiêu cho chương tŕnh từ thiện của NCLF nh́n tốt hơn trên giấy so với thực tế v́ NCLF đă báo cáo các chi phí của ḿnh theo cách giảm thiểu chi phí gây quỹ và không theo các quy tắc kế toán thích hợp, do đó theo đánh lừa các nhà tài trợ, theo OAG.

Bằng cách điều tra và tuyển mộ của OAG bởi một số bị đơn, bây giờ chúng ta biết rằng Shor đă có thể tạo ra NCLF và kiểm soát hoạt động của nó mà không có sự giám sát của bất kỳ thành viên ban giám đốc nào. NCLF đă nộp nhiều năm IRS giả mạo và hồ sơ của tiểu bang liệt kê thành viên hội đồng quản trị không tham gia vào hoạt động từ thiện, một số trong số đó thậm chí không biết rằng họ đă được liệt kê. Những hồ sơ giả mạo này đă tŕnh bày sai về NCLF dưới sự giám sát của một hội đồng quản trị từ 13 đến 16 thành viên cùng với một ban cố vấn y tế riêng biệt. NCLF cũng báo cáo sai về sự tồn tại của một ủy ban bồi thường, và tổ chức từ thiện đă cho rằng các cuộc kiểm toán tài chính độc lập không đáp ứng được các tiêu chuẩn kiểm toán cơ bản. 

Đáng chú ư, ngay cả sau khi Shor bị kết án về tội h́nh sự, Shor vẫn có thể duy tŕ triều đại của ḿnh trên NCLF. Theo OAG, theo kế hoạch của OAG, kế toán của NCLF là Yehuda Gutwein, vào tháng 5 năm 2010, trong khi Shor vẫn tiếp tục lănh đạo NCLF, ông Shor đă làm như vậy bằng cách trao tiêu đề của ông cho người đàn ông "rơm". Shor cũng xin gia nhập con trai của ḿnh để trở thành phó chủ tịch của NCLF vào khoảng năm 2009 chỉ với mục đích kư kết các hợp đồng và kiểm tra chính thức theo yêu cầu của cha ông. Shor thậm chí c̣n có thể tự bảo đảm vị trí của ḿnh trong 10 năm với tư cách là "Người sáng lập và cố vấn cao cấp" của NCLF theo các điều khoản của "Thỏa ước về việc làm và bồi thường" vào đầu năm 2011 sau khi Shor không c̣n chính thức có chức vụ tổng thống nữa. Theo yêu cầu của Shor, Gutwein đă kư kết thỏa thuận thay mặt cho NCLF, thảo luận về bồi thường của Shor không có ai ngoài Shor. Thỏa thuận này cho Shor một mức lương là $134, 804 với mức tăng trưởng được đảm bảo 4% mỗi năm; một khoản tiền cấp dưỡng suốt đời là hơn 100.000 đô la một năm; bảo hiểm y tế cho cuộc sống; và $ 612,844 được cho là nợ anh ta để trả lại. V́ không có con Gutwein và Shor có bất kỳ mối quan tâm thực sự nào trong NCLF dựa trên việc nhập học, v́ mọi mục đích và mục đích, NCLF vẫn duy tŕ sự kiểm soát hoàn toàn của Shor cho đến khi nó bị OAG đóng cửa vào tháng 12 năm 2015.

Sau khi thừa nhận các vụ lạm dụng gây quỹ và hành vi sai trái khác của OAG, Shor đă hủy bỏ yêu cầu bồi thường hơn 600.000 đô la Mỹ, cũng như trợ cấp hưu trí và bảo hiểm suốt đời theo thỏa thuận dàn xếp. Các cựu sĩ quan khác của Shor và NCLF cũng bị cấm không đ̣i tiền thay cho bất cứ tổ chức từ thiện nào và từ các tổ chức từ thiện của New York, với lệnh cấm từ thiện cho Shor và con trai ông ta. Ngoài ra, theo các điều khoản giải quyết, OAG sẽ thu hồi $ 380,000, hầu hết sẽ được chuyển đến các tổ chức từ thiện giúp trẻ em bị bệnh bạch cầu. Thật không may, phần của $ 380,000 thực tế sẽ được sử dụng cho các chương tŕnh bệnh bạch cầu ở trẻ em chỉ là sự sụt giảm trong thùng so với hàng triệu đô la được đưa ra dưới sự giả dối của NCLF theo hướng của Shor.

 

Kim Williams

https://news.artnet.com/art-world/healing-arts-initiative-shutters-lye-attack-498320

Kim Williams, cựu quản lư biên chế/kế toán cho Healing Arts Initiative (HAI) bị buộc tội ăn cắp hơn $750,000 từ tổ chức từ thiện. Mặc dù nạn trộm cắp này từ HAI là không may, v́ tần suất các vụ trộm có kích thước tương tự từ các tổ chức phi chính phủ, nó sẽ không phải là thành viên của Hội trường Hài ḷng Charity Watch. Tuy nhiên, những cáo buộc đối với Williams cũng bao gồm việc tấn công, tàng trữ vũ khí và âm mưu trong một nỗ lực che giấu nỗ lực tàn ác đến nỗi nó, cùng với vai tṛ của Williams trong việc ngừng hoạt động của HAI, rơ ràng là phù hợp với Hall of Shame.

Được thành lập từ năm 1969, HAI đă đóng cửa bất ngờ vào tháng 5 năm 2016, là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại New York với nhiệm vụ xóa bỏ các rào cản đối với nghệ thuật và văn hoá và truyền cảm hứng cho việc chữa bệnh, tăng trưởng và học tập thông qua sự tham gia của nghệ thuật. Theo tờ The New York Times, HAI đă thuê Kim Williams làm thư kư lương tháng năm 2011, và các công tố viên cáo buộc rằng chương tŕnh biển thủ của cô đă diễn ra từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 8 năm 2015. Williams đă bị buộc tội tạo ra hàng chục tài khoản ngân hàng của nhân viên ma túy, trong đó bà đă trực tiếp gửi hơn 750.000 đô la Mỹ cho các quỹ HAI, với khoảng 600.000 đô la cho lợi ích của chính ḿnh và 150.000 đô la Mỹ cho người bạn thân nhất của cô, Pia Louallen, người cũng bị buộc tội. Williams dường như sống khá tốt cho một người có lương của ḿnh, bao gồm lái xe mô h́nh muộn của Mercedes, có ngôi nhà thứ hai ở Florida, đi nghỉ hè xa hoa và đi mua sắm; mặc dù The New York Times ghi nhận, "Một số thu nhập của cô có thể đến từ một hoạt động phụ mà cô sở hữu và chạy từ máy tính văn pḥng của cô gọi là Virago, Inc., chuyên bán đồ chơi t́nh dục và tổ chức các cuộc hội thảo về t́nh dục trực tuyến."

Đến năm 2015, có thông báo rằng Kim Williams đă có những hoạt động tài chính hiệu quả của HAI sau khi cựu giám đốc tài chính (CFO) đă bị trục xuất và không được thay thế. Tuy nhiên, nhân viên của HAI đă bắt đầu nhận thấy sự gia tăng bất thường về tài chính, bao gồm kiểm tra bị trả lại, thẻ tín dụng bị giảm và khoản nợ đă tăng lên mặc dù các biện pháp cắt giảm chi phí đă được sử dụng. Một cựu thành viên của HAI đă bày tỏ mối quan tâm đặc biệt về các vấn đề tài chính và báo cáo đă yêu cầu các thành viên hội đồng điều tra, nhưng ngay cả sau khi HAI thuê kế toán pháp y vào tháng 1 năm 2015, Theo The New York Times, Chương tŕnh biển thủ bị buộc tội của Williams dường như không bị phát hiện, hoặc ít nhất là chưa được phơi sáng. Williams may mắn bắt đầu chạy vào tháng 7 năm 2015, khi HAI thuê một giám đốc điều hành mới, có tŕnh độ cao, Reverend D. Alexandra Dyer.

Với tư cách là giám đốc điều hành mới, Reverend Dyer bắt đầu t́m kiếm những thiếu sót về tài chính của HAI nhưng bị Kim Williams lúng túng khi hỏi về truy cập vào hệ thống kế toán, luật sư của Dyer nói với The New York Times . Dyer cuối cùng sẽ giới thiệu Williams với CFO mới mà cô dự định thuê để sửa chữa sự mất cân bằng trong tài chính của HAI, nói về chuyên môn của ḿnh trong việc phát hiện gian lận. Theo cảnh sát, theo lời cảnh sát, Williams đă rời khỏi văn pḥng đột ngột, giả vờ đau răng, và sau đó vào ngày hôm đó, cô đă mua máy rửa sạch tại siêu thị sử dụng thẻ tín dụng của cô. Yêu cầu được hẹn khám nha khoa vào ngày hôm sau, Williams đă không đến làm việc, nhưng cô đă bị bắt trên video giám sát vào sáng sớm đi đến HAI và rời khỏi văn pḥng với hộp các tập tin, luật sư của Dyer nói The New York Times . Một ngày sau đó, khi Dyer đang đi bộ đến xe của cô sau giờ làm việc, cô dừng lại v́ một người đàn ông nói rằng anh muốn hỏi cô một câu hỏi, nhưng trước khi cô trả lời, người đàn ông ném một tách chất làm sạch trên mặt Dyer và chạy trốn. Video giám sát từ hiện trường cho thấy người đàn ông, có tên là Jerry Mohammed, vào xe Mercedes đăng kư cho bạn của Williams, Pia Louallen, và Williams sau đó được nh́n thấy trên một chiếc máy quay an ninh khác s thoát khỏi cùng một chiếc Mercedes, tất cả theo các nhà chức trách.

Người tháo dỡ xáo trộn đă làm cháy khuôn mặt của Giám mục Dyer đến mức cô phải mất hai tháng để bỏ thuốc và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tái tạo trên khuôn mặt kể từ cuộc tấn công tháng 8 năm 2015. Ngay cả từ giường bệnh viện của ḿnh, Dyer tiếp tục kinh doanh tại HAI bằng cách gặp gỡ với các kế toán pháp y và nhận cuộc gọi từ các đồng nghiệp, luật sư của Dyer nói với The New York Times . Sau đó, bổ sung thêm sự xúc phạm đến thương tích, vào đầu tháng 5 năm 2016 Hội đồng quản trị HAI đă sa thải cả Dyer và CFO mới mà bà đă thuê. Theo tờ The New York Times, hội đồng quản trị nói trong một tuyên bố rằng việc sa thải là để giữ lại "thông tin tài chính và thông tin quan trọng", nhưng cựu giám đốc tài chính đă tuyên bố rằng họ đă bị trả đũa trong tự nhiên, theo The New York Times. Cuộc trả đũa được yêu cầu được cho là v́ khiếu nại của ông và Dyer với Tổng Chưởng lư Tiểu bang New York về việc quản lư của hội đồng quản trị và quyết định của Dyer thay mặt HAI cho hội đồng quản trị. Các vụ kiện báo cáo t́m kiếm $750,000 từ hội đồng quản trị vừa loại bỏ của họ, tuyên bố họ đă rất cẩu thả và không để ngăn chặn các hành vi trộm cắp. Tờ New York Times lưu ư rằng một phát ngôn viên của hội đồng quản trị HAI nói rằng vụ kiện không phải là lư do chấm dứt Dyer và CFO.

Theo một tờ New York Times, khoảng một tuần sau khi bị sa thải, HAI đột ngột đóng cửa và dự kiến ​​tuyên bố phá sản . Các t́nh huống ṭ ṃ và sự phát triển xung quanh sự phơi bày kế hoạch biển thủ của Kim Williams dường như đặt ra nhiều câu hỏi hơn cho CharityWatch, bao gồm cả khả năng có thể có một số kiến ​​thức về hoặc tham gia vào kế hoạch của hội đồng quản trị.

Kim Williams, Pia Louallen và Jerry Mohammed đều đă tuyên bố vô tội thông qua các luật sư của ḿnh trong trường hợp này, nhưng mỗi người trong số họ đều bị buộc tội nhiều lần và một án tù có khả năng kéo dài liên quan đến tội ác của họ. Williams bị buộc tội hai tội xâm nhập hạng nhất, hai tội danh âm mưu, hai tội trộm cắp lớn, sở hữu vũ khí, làm sai lệch hồ sơ kinh doanh và 48 tội trộm danh tính; tính đến cuối tháng 4 năm 2016, cô bị bắt giữ mà không có tiền thế chân và phải đối mặt với 25 năm tù, theo The New York Times . Mặc dù người ta có thể trộm cắp từ một tổ chức từ thiện, nhưng thậm chí c̣n khủng khiếp hơn nữa là làm mất uy tín của cá nhân để t́m ra hành động sai trái.

Kim Âu chuyển ngữ

DEC 13/2017

 

 

 

Quư Độc Gỉa muốn liên lạc, khiếu nại về các tổ chức Non Profit Organization xem dưới đây:

Liên lạc CharityWatch

Viện Giám Sát Từ thiện Hoa Kỳ (AIP) hiện nay được gọi là CharityWatch - một cái tên phản ánh vai tṛ của chúng ta là cơ quan giám sát từ thiện độc lập và quyết đoán mà bạn tin cậy.

Các thành viên được khuyến khích liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu dưới đây để biết thông tin về Thành viên của họ và các yêu cầu khác. Do khối lượng lớn thư từ mà chúng tôi nhận được, vui ḷng đợi vài ngày làm việc để được hồi đáp, hoặc liên hệ với chúng tôi theo số (773) 529-2300 với bất kỳ câu hỏi khẩn cấp nào.

https://www.charitywatch.org/contact

Chúng tôi cũng hoan nghênh các nhận xét chung và các câu hỏi. Do khối lượng thư tín lớn mà chúng tôi nhận được, chúng tôi không thể trả lời mọi e-mail. Tuy nhiên, bạn có thể t́m câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến trong phần FAQ của trang web của chúng tôi, hoặc quét cơ sở dữ liệu Articles của chúng tôi để t́m các bài viết về tổ chức từ thiện, đưa ra lời khuyên và các chủ đề liên quan đến từ thiện khác mà bạn quan tâm.

CharityWatch thường xuyên làm việc với các phương tiện truyền thông và có thể cho mượn chuyên môn của chúng tôi để cung cấp ư kiến ​​sâu sắc về các bài viết, giúp điều tra, giải thích kiểm toán và các mẫu thuế, hoặc cung cấp bối cảnh để hiểu các vấn đề rộng hơn ảnh hưởng đến việc từ thiện. Vui ḷng liên hệ với chúng tôi theo số (773) 529-2300 hoặc tại media@charitywatch.org  nếu chúng tôi có thể hỗ trợ hoặc yêu cầu quyền truy cập trực tuyến vào xếp hạng từ thiện và thông tin khác.

 

Địa chỉ gửi thư

Tổ chức từ thiện 
PO Box 578460 
Chicago, IL 60657

 

Văn pḥng của chúng tôi được đặt tại 3450 North Lake Shore Drive, Suite 2802 ở Chicago. Do lượng thư lớn mà chúng tôi nhận được, chúng tôi yêu cầu các cá nhân gửi thư tới hộp thư trên chứ không phải địa chỉ thực của chúng tôi.

 

Điện thoại: (773) 529-2300 
Fax: (773) 529-0024

 

https://www.charitywatch.org/charitywatch-articles/charitywatch-hall-of-shame/63

 

       

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: