MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

Nhận Diện Giá Trị các Tổ Chức Đại Diện Cộng Đồng và các Hội Ái Hữu

 

Quân Đội và Dân Sự của NVQG Trong Vấn Đề Bảo Vệ Lư Tưởng Quốc

 

Gia và Chống Việt Gian Cộng Sản Nằm Vùng

 

Trần Minh

 

 

 

 

 

Sau một thời gian theo dơi hành vi chính trị của “Báo Người Việt”, Chùa Điều Ngự, và cách hành xử của một số tổ chức Đại Diện Cộng Đồng, các hội Ái Hữu Quân Đội và Dân Sự cũng như một số người nỗi tiếng chống cộng trong cộng đồng NVQG tại Nam Cali, chúng tôi xin được đưa ra vài nhận xét về một số điều đáng quan ngại

Trước hết xin được nói vài lời về ư nghĩa của việc thành lập các tổ chức Đại Diện Cộng Đồng và các hội Ái Hữu Quân Đội, Dân Sự của Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại

Sự dại dột về chính trị của thế giới tự do đặc biệt là của người dân Hoa Kỳ đối với sự tuyên truyền láo khoét bỉ ổi của cộng sản Hà Nội, mà Jane Fonda là một thí dụ điển h́nh, cuối cùng đă đưa đến sự cắt viện trợ cho Miền Nam, trong lúc Bắc Việt lại được tăng cuờng viện trợ chiến tranh tối đa bởi Trung Cộng và khối cộng sản Liên Xô, cuối cùng đă đưa thảm họa cộng sản cho cả dân tộc Việt Nam, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. H́nh ảnh người dân Miền Nam trèo lên nóc nhà ṭa đại sứ Hoa Kỳ, mong đước cứu vớt khỏi bàn tay cộng sản và h́nh ảnh những con người nhỏ bé liều chết trên những con thuyền mong manh trên biển cả đầy bảo tố của những người Miền Nam đă đưa đến sự hối hận rất lớn của đồng minh đặc biệt là Hoa Kỳ, dẫn đến sự đón nhận người Việt Nam tị nạn cộng sản tha hương trên toàn thế giới. Từ đó, nhân loại đă có một trang sử bi hùng về một làn sóng người tị nạn khổng lồ nhất, kỹ lục nhất, đó là làn sóng tị nạn cộng sản của người Việt Nam, với con số hơn 3 triệu người. Rồi lớp người đi trước kéo lớp đi sau, đến nay con số đó vào khoảng 5 triệu.

Tóm lại, cuộc chiến ư thức hệ Quốc Cộng đă dẫn đến cái chết của khoảng 14 triệu người Việt Nam, một đất nước ch́m đắm trong thảm họa cộng sản và hiểm họa mất nước và trên 5 triệu người bỏ xứ ra đi,

Số người Việt Nam sau khi bỏ nước ra đi, khoảng 5 năm sau đó trên đất tạm dung, đă cố gắng h́nh thành những tổ chức gọi là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, không phải để t́m kiếm an sinh xă hội mà chỉ để làm một mục đích duy nhất đó là đoàn kết lại để quyết tâm bảo vệ lư tưởng chống cộng. Sức mạnh chính trị này đă làm cho người Miền Nam đoàn kết lại thành một khối vững chắc trong vấn đề ư thức hệ. Cụ thể là khi những tên cộng sản chóp bu đặt chân đến Hoa Kỳ là lập tức có sự biểu t́nh chống đối của hàng ngàn người Miền Nam, hoặc vụ Trần Trường treo h́nh Hồ Chí Minh tại Bolsa đă làm mấy chục ngàn người biểu t́nh phẫn nộ.

Năm 1995, Tổng Thống Bill Clinton, người đă có thành tích năng nỗ về hoạt động phản chiến khi c̣n là một thanh niên trẻ đảng Dân Chủ, đă chấp nhận b́nh thường hóa quan hệ với kẻ thù đă từng chữi bới quốc gia Hoa Kỳ là Bọn Đế Quốc Mỹ xâm lược. Việc bang giao này đưa đến vài lợi điểm trong việc chống lại chủ nghĩa cộng sản nhưng đồng thời cũng đem lại một số vấn nạn làm thay đổi giá trị và khả năng của các tổ chức ái hữu của NVQG, mà trên lư thuyết phải mang tính chống cộng tại hải ngoại. Tận dụng lợi thế của việc bang giao, cộng sản thực hiện chiến lược dần dần nhuộm đỏ cộng đồng NVQG, bước đầu là thực hiện việc “không chống cộng hóa” các tổ chức của NVQG. Sự kiện Chùa Điều Ngự và Báo Người Việt tại thủ phủ tị nạn Nam Cali là hai thí dụ rất điển h́nh. Cộng sản đă gởi quá nhiều cán bộ điệp viên từ trong nước ra hải ngoại dưới dạng sư săi, du sinh, trí thức, cầm nắm các sinh hoạt của sinh viên học sinh, cấm nắm gần hết các chùa chiền, đồng thời cho một số cán bộ địa phương nằm vùng chực sẳn mấy chục năm nay tại hải ngoại bắt đầu ló mặt ra sinh hoạt tranh dành các chức vụ trong cộng đồng, chẳng hạn chức chủ tịch cộng đồng, hội trưởng hội phó các hội ái hữu tù nhân chính trị, hội ái hữu các quân binh chủng của VNCH, hội ái hữu đồng hương này nọ v,v, Hai mũi tấn công này phối hợp một cách nhịp nhàng và đồng bộ, cộng với sự hợp tác của một số phương tiện truyền thông địa phương mà bề ngoài được trang điểm bằng một số cây viết quốc gia kỳ cựu, tất cả chủ mưu tạo ra một sự tŕ trệ trong sinh hoạt chống lại chính quyền cộng sản VN. Cụ thể, những kẻ này, nhân danh ông chủ tịch cộng đồng, chủ tịch hội này hội kia, hoặc cản trở, hoặc phớt lờ những hoạt động chống cộng có giá trị, khuyến khích các hoạt động chống cộng mang tính h́nh thức mà thực chất chẳng làm rụng sợi lông chân nào của cộng sản. Một dẫn chứng hết sức cụ thể đó là, chỉ mỗi việc cỏn con biểu t́nh chống báo Người Việt, mà các ông chủ tịch rất to đă phải họp đi họp lại không biết bao nhiêu lần, trong gần một tháng, mà kết quả th́ mèo vẫn hoàn mèo, không có một hành động thích đáng nào cả. Quả đáng mặt anh hào!

 

Những hoạt động kiểu xuân thu nhị kỳ tổ chức kỹ niệm ái hữu quân binh chủng, ái hữu đồng hương, sau phần suy tôn lá cờ vàng ba sọc đỏ và mặc niệm các tử sĩ dân quân cán chính trận vong, là phần mời ông chủ tịch cộng đồng mặc complet lên phát biểu, mời ông chủ tịch hội đoàn mặc complet bạn lên phát biểu ư kiến, hẹn nhau một ngày về tràn đầy sáng lạn, bọn cộng sản sẽ tất thua, chúng ta sẽ tất thắng! Như vậy là các tôn ông chủ tịch đă hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ lịch sử mà toàn dân giao phó!. C̣n những việc truy t́m và dọn dẹp những mầm mống cộng sản nguy hại chẳng hạn như biểu t́nh tố cáo các hành vi đánh lận con đen của Chùa Điều Ngự âm mưu xóa bỏ Ngày Quốc Hận, chuyện báo Người Việt đi nước đôi tuyên truyền cho cộng sản chữi thẳng vào mặt chính nghĩa VNCH vv, th́ các ông đại diện rất to cho chính nghĩa quốc gia lại hành động y hệt những con bù nh́n thứ thiệt “vùng vẩy trên tay một lá cờ..quyền trọng ra oai trấn cơi bờ, một ḷng v́… dưa há v́ nước?”!

Sự bất động này dù có giải thích thế nào, dù vô t́nh hay cố ư, th́ đều là sự đồng lơa với Việt Gian, mà thái độ hèn nhát không dám biểu t́nh, không dám lên tiếng của các tôn ông “chủ tịch” là một dẫn chứng. Buộc ḷng công luận phải nêu nghi vấn phải chăng đó cũng là nhiệm vụ chính mà các vị “chủ tịch” được chỉ thị thi hành? đó là “không chống cộng hóa” cộng đồng NVQG chống cộng? Bao lâu nữa th́ sự ru ngủ này của các ông “chủ tịch” sẽ đạt đến kết quả là cộng đồng sẽ rời rạc và chán nản trong việc chống cộng, để cuối cùng là lá cờ đỏ sao vàng sẽ chểm chệ thay cho lá cờ vàng ba sọc đỏ, thanh toán nốt cái gai cộng đồng Người Việt Quốc Gia c̣n lại ở hải ngoại?

Có lẽ đă đến lúc chúng ta cần phải đánh giá và nhận diện thật kỹ các quư vị gọi là chủ tịch Cộng Đồng NVQG, cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp tiểu bang, chủ tịch hội ái hữu quân binh chũng, ái hữu đồng hương. Thực hiện đúng nguyên tắc chống cộng mà cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đă đề ra “Đừng nghe những ǵ cộng sản nói, mà hăy nh́n kỹ những ǵ cộng sản làm”chúng ta đừng nghe những ǵ các ông chủ tịch phát biểu, mà hăy nh́n kỹ những ǵ các ông chủ tịch làm. Bên cạnh đó, cần xem lại lư lịch và liên hệ nội ngoại vợ con của các vị chủ tịch và các vị “nhân sĩ”rất to đó, chẳng hạn theo lời tố cáo của ông Trần Thanh Phong, ông Đỗ Quí Toàn/Ngô Nhân Dụng chồng th́ chống cộng, vợ th́ về nước mở đại nhạc hội cho con gái tại trụ sở Hạ Viện cũ, mời toàn cộng sản cấp cao đến tham dự, thế là thế nào, lẽ nào ông Ngô Nhân Dụng lại là một thằng hề chống cộng? Các ông xem cộng đồng NVQG ở đây là đứa con nít, bảo sao chúng tôi cũng tin đấy sao?. Nhân đây tôi xin được nêu đích danh các tên tuổi lớn trong làng “chống cộng” tại Nam CaLi đă hoàn toàn bất động trước sự công khai tuyên truyền cho cộng sản của báo Người Việt, im lặng trước sự lộng hành thấy rơ của Chùa Điều Ngự dám đánh lận con đen Ngày Quốc Hận và theo như lời phát biểu của ông Thích Quảng Độ chùa này đă cho tổ chức học tập chính trị vinh danh phong trào Phật Giáo Tranh Đấu năm 1963-1966 mà đă đưa đến việc giết hại TT Ngô Đ́nh Diệm và sụp đổ nền cộng ḥa, , cảnh cáo người dân dám lên tiếng chống lại ḿnh, sử dụng lá thư rác rưỡi vô giá trị của tên Việt Cộng Lê Công Cầu, có anh là Lê Công Cơ, một trong những thành viên của sát thủ Nguyễn Đắc Xuân trong lực lượng Thanh Niên Bảo Vệ Khu Phố, làm cơ sở học tập qua cái tên gọi là Đại Học Hè Phật Giáo ngay tại chùa Điều Ngự. Chùa Điều Ngự thật sự là một cơ sở nguy hiểm nhất tại Cali nhưng các vị chủ tịch và các nhân sĩ chống cộng hoàn toàn xếp vó v́ những quá sợ những mái đầu không có tóc

Riêng về chùa Điều Ngự, trung tâm đầu năo của GHPGVNTN văn pḥng II Viện Hóa Đạo, hậu thân của Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang, xin hỏi các Phật Tử chân chính, Phật nào mà dạy chính trị như vậy? Phật nào công khai cảnh báo một người dân chống lại ḿnh, nếu không ngoài “Phật Hồ Chí Minh” tại chùa B́nh Dương? Và “người dân” Liên Thành này sau đó đă bị nhiều lần mưu sát có hồ sơ của cảnh sát Quận Cam, lần cuối cùng là bị bắn suưt chết vào tối ngày 4 tháng 8 năm 2012. Đề nghị ông Liên Thành nên nhờ luật pháp can thiệp xem thử chùa Điều Ngự là tác nhân trực tiếp hay gián tiếp trong vụ chủ mưu giết người này hay không

Hăy xét thành tích và hạnh kiểm các “giáo sư” thỉnh giảng tại “ Đại Học Hè Phật Giáo” như sau:

-Ông Thích Giác Đẳng: giựt nợ 200 ngàn Francs, thường xuyên ăn mặn. Theo báo cáo của một số phật tử th́ ông Thích Giác Đẳng có những tiếp xúc kín và rất thường xuyên trong nhiều năm qua tại chùa Pháp Luân Houston, với khoảng gần 10 nữ tín đồ tại pḥng riêng, từng nữ tín đồ với thời khóa biểu riêng, mối người được thầy tiếp trong khoảng thời gian 2, đến 3 giờ đồng hồ, khi ra khỏi pḥng, dung mạo nữ tín đồ không c̣n tươi tắn và chăi chuốt như khi bước vào.

- Ông Thích Viên Lư: Thường xuyên ăn mặn và có người nấu ăn riêng, không giựt nợ như ông Thích Giác Đẳng, nhưng con số nữ tín đồ được tiếp xúc riêng th́ hơn ông Thích Giác Đẳng gấp đôi. Theo báo cáo của một số tín hữu quan tâm đến đạo hạnh của ông Thích Viên Lư th́ con số này lên đến khoảng 20. Nữ tín đồ được tiếp xúc một cách rất khó coi, thời gian mỗi lần tiếp xúc không dưới 2 tiếng đồng hồ, khi ra về th́ nữ tín đồ mặt mũi ră rời.

-Thích Chánh Lạc: từng bị ra ṭa nhiều lần về Sex Scandal

-Thích Giác Đức: có vợ con và từng hoạt động chống chính phủ VNCH một cách vô cùng nhiệt t́nh

-Vơ Văn Ái: Học lực chưa quá trung học, tự xưng là Giáo Sư, từng bị chính quyền Cộng Ḥa Liên Bang Đức c̣ng tay bắt trói v́ hoạt động chung với cộng sản Tây Đức, kẻ đă cùng với Thích Nhất Hạnh vào tận quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu cắt viện trợ cho Miền Nam, kẻ đă không tiếc lời thóa mạ chính quyền và quân lực VNCH là bọn đánh thuê cho Mỹ.

 

Một Giáo Hội với thành tích của những kẻ lănh đạo như vậy, thử xem chúng ta có thể kính nễ và tin tưởng rằng giáo hội này là một giáo hội của người quốc gia hay không? Sự chống cộng trễ tràng sau khi đă chống chính phủ VNCH đến độ banh –ta- lông của ông Thích Quảng Độ không thể là nền tảng để nói rằng giáo hội này là giáo hội chống cộng. Nào ai biết bên trong họ có bị cộng sản làm chủ hay không? Câu trả lời không th́ không đủ lư lẽ để bảo vệ, c̣n câu trả lời có th́ có nhiều yếu tố để chúng ta phải đem lên bàn cân xem xét.

Kinh nghiệm đau thương của Phong Trào Phật Giáo Làm Loạn dưới dự chỉ huy của tên cộng sản đầu trọc Thích Trí Quang cho thấy chúng ta không thể không đề pḥng chùa Điều Ngự là một mầm mống hết sức nguy hiểm, thế nhưng các vị chủ tịch các tổ chức chống cộng vẫn hèn nhát không dám vạch mặt, th́ thử hỏi, quư vị có đủ bản lănh để lănh đạo dân chúng chống cộng hay không? Xin điểm danh một số các ông chủ tịch các hội “ đấu tranh bất động” ở Nam Cali như sau:

1/ Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Đồng

2/Ông Phan Tấn Ngưu: chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ

3/ Ông Phan Kỳ Nhơn: chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai..

4/Ông Trần Phong Vũ: Diến Đàn Giáo Dân

5/ Ông. Trần Vệ: Chủ tịch Trung Tâm Tây Nam Tập Thể CSVNCH

6/Ông Nguyễn Phục Hưng với Hội Thủy Quân Lục Chiến

v.v ……..

Ngoài ra c̣n có một số các “nhân sĩ và hội đoàn đấu tranh khác” xin quư vị đọc thêm các báo tại Nam Cali

Thưa quư vị, chỉ để bàn mỗi hai chữ Yes hay No việc biểu t́nh chống báo Người Việt, mà các ông chủ tịch các hội đoàn đă phải tổ chức đến 6, 7 cuộc họp “liên bộ” mà cuối cùng th́ mèo vẫn hoàn mèo! Mỗi việc như vậy mà các ông c̣n không quyết định được là đúng hay sai, làm hay không làm, th́ thử hỏi làm sao các ông có thể lănh đạo khối NVQG chống lại bọn Việt Gian cộng sản? Đă vậy, ông chủ tịch cộng đồng NVQG to nhất thế giới Nguyễn Xuân Nghĩa c̣n phát biểu như thế này: “Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản của ông Liên Thành đă vượt quyền cộng đồng khi biểu t́nh chống báo Người Việt”

My god! Có điều khoản nào trong luật pháp Hoa Kỳ đ̣i hỏi ông Liên Thành hay bất cứ công dân gốc Việt Nam nào tại Cali khi muốn biểu t́nh phải thông qua ông “Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Đồng” hay không? Rồi nữa, nếu như ông Liên Thành đă vượt quyền ông chủ tịch Nghĩa, th́ ông chủ tịch Nghĩa có thể chế tài ông Liên Thành được không? và chế tài như thế nào? Vấn đề chính tôi muốn đưa ra tranh luận với ông luật sư là ông luật sư phải có “quyền” th́ ông Liên Thành mới có thể “vượt quyền” ông được chứ? c̣n nếu ông không có quyền th́ làm sao gọi người khác là “vượt quyền” cho được? Ông bỏ tù, hay ông cắt lương, hay ông giáng chức ông Liên Thành xuống làm cộng dân hạng hai về tội dám vựot quyền “Cộng Đồng” đi biểu t́nh đây hả ông Nghĩa? Nếu ông không chứng minh được ông có khả năng chế tài ông Liên Thành về việc dám cả gan không xin phép ông biểu t́nh, th́ tôi xin mạn phép nói thẳng, ông thuộc loại insane, nói mà chẳng biết ḿnh nói ǵ. Luật sư kiểu ǵ đây ông Nguyễn Xuân Nghĩa?

Ông thầy thẩm phán Phan Quang Tuệ cũng không khác ǵ ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông thẩm phán phán như sau:

“… Vấn đề là có những cá nhân và những tổ chức trong cộng đồng muốn xử dụng tự do ngôn luận của họ để dập tắt tự do ngôn luận của những ai không đồng chính kiến với họ. Câu hỏi đặt ra là đây có phải là lư do chính đáng để kêu gọi tẩy chay tờ báo, làm áp lực đóng cửa tờ báo. Và chúng ta có muốn tiếp tục theo con đường và áp dụng những biện pháp tương tự cho đến khi tất cả chúng ta chỉ c̣n những tờ báo đồng một tiếng nói, một luận điệu, một ngôn ngữ với một lời cảnh cáo: ai nói khác sẽ bị tiêu diệt!

Và nếu như thế lợi ích và mục tiêu chính đáng của Tu Chính Án Thứ Nhất có c̣n cần thiết nữa hay không?”

Thưa ông thẩm phán đă tốt nghiệp về ngành luật pháp, tự do ngôn luận có nghĩa là hai bên được quyền phát biểu quan điểm khác nhau và không bên nào được cấm bên nào. Bên nào đúng sẽ được đa số dư luận tán đồng, bên nào sai th́ bị phản đối, bị tẩy chay, bị ế hàng, bị vứt vào sọt rác. Chuyện chống đối của các quan điểm khác nhau có đưa đến kết quả sẽ đồng hóa các tiếng nói khác nhau thành chỉ có một tiếng nói hay không, th́ who care hả ông Phan Quang Tuệ? Nói theo các cụ là ông khéo lo cho ḅ trắng răng, khéo lo cho báo chí của Người Việt tại hải ngoại trở thành đồng dạng như 800 tờ báo của Bác Hồ. Có tức nhau hoặc có cảm thấy đối phương vi phạm tự do ngôn luận th́ nhờ ông Ṭa Mỹ dạy cho thằng ngu cà chớn đối phương một bài học, nếu kiện bậy th́ tiền mất mà danh cũng mất, xứ Mỹ là vậy. Tự do ngôn luận đơn giản như 2+2=4, không cần phải học hết trung học mới biết, hà cớ ǵ một người đă học cả bốn năm về luật lại chẳng hiểu ǵ sất về tự do ngôn luận vậy hả ông Phan Quang Tuệ?. Cụ thể, Báo Người Việt có cấm được dân biểu t́nh chống họ không? Thưa không! Và dân có quyền đóng cửa báo Người Việt để khóa miệng họ hay không? Cũng không! Cả hai bên đều không có thẩm quyền để chế tài bên nào cả, mà hai bên chỉ có quyền chữi nhau, th́ làm sao ông thẩm phán, người bắt buộc là phải uyên bác về luật pháp hơn một thằng dân ngu khu đen, lại nói rằng kết quả của việc biểu t́nh sẽ làm “tất cả tiếng nói khác đều trở thành đồng một tiếng nói”? “ai nói khác sẽ bị tiêu diệt”? Ông thẩm phán vui ḷng chứng minh trong chuyện này, thằng nào tiêu diệt thằng nào?, thằng nào bị tiêu diệt, thằng Người Việt tiêu diệt thằng dân, hay thằng dân tiêu diệt thằng Người Việt, hả?. Một trong những nét văn hóa chính của người Mỹ là đi kiện, chính phủ liên bang kiện chính phủ tiểu bang, chính phủ tiểu bang kiện chính phủ liên bang đến tối cao pháp viện, hàng xóm kiện nhau v́ mấy con chó ị bậy, tất cả đều là những chuyện b́nh thường, điều quan trọng là phải kiện cho có cơ sở. Mấy cái lawsuit mà ông đem ra ví dụ chẳng nói lên điều ǵ cả, có cái rất xàm kiểu chó cán xe như vụ Hoàng Duy Hùng kiện Trương Như Phùng, chủ đích là để harassed một ông cụ đă bắt đầu lú lẫn, không có cơ sở cho nên phải thương lượng huề tiền. C̣n cái “tu chánh án” mà ông bê ra để ḷe thiên hạ cho ông lấy từ đâu ra? Tu Chính Án này màu đỏ hay màu vàng? Tôi chưa đọc nó, nhưng theo suy luận của tôi th́ chắc chắn cái tu chính án mà ông vận dụng này nó không nằm trong hiến pháp Hoa Kỳ, vậy th́ có phải nó nằm trong nước CHXHCNVN không ông Phan Quang Tuệ? Có bằng có cấp th́ đừng nên phát ngôn bừa phứa insane ông Phan Quang Tuệ ạ!

Tóm lại, sau khi nghe xong những lời phát biểu của một ông luật sư và một ông thẩm phán xứ Quận Cam, tôi chỉ biết chắc lưỡi tự hỏi, trường nào và Bar nào đă cho hai ông tốt nghiệp? Hú vía, may là hai ông phát biểu bằng tiếng Việt và trong hàng ngũ người Việt, lỡ dại hai ông vọt mồm nói trong đám luật sư Mỹ hay trong cộng đồng bạn th́ người Việt chúng ta chỉ có nước độn thổ!

Nhân đây, xin có đôi lời về những Người Việt Quốc Gia trong hàng ngũ Báo Người Việt. Tôi không tin toàn bộ nhân sự của Báo Người Việt đă bán ḿnh cho quỷ đỏ. Cụ thể các cây viết đă từng có nhiều bài chống cộng rất sâu sắc như Phạm Phú Thiện Giao(thời làm cho RFA) những bài phóng sự giá trị như Đinh Quang Anh Thái( thời làm cho Little Saigon) khó có thể là tay chân cho cộng sản. Ngay từ những ngày đầu khi hai tay viết này đang làm cho các đài truyền thông khác, những người quan tâm đến kế hoạch cộng sản lũng đoạn cộng đồng đă quan ngại là một ngày nào đó, cộng sản sẽ dùng tiền bạc nhốt các tay viết này vào tờ Người Việt để vô hiệu hóa họ, và điều này nay đă thành sự thật. Đó là chúng ta đă thấy không c̣n nữa những bài viết sâu sắc từ hai cây viết này. Điều đáng nói thứ hai là những người quốc gia làm việc trong báo Người Việt đă không biết ḿnh đang nối giáo cho giặc. Người có kinh nghiệm về cộng sản nh́n qua đều biết ai là kẻ đứng tên cầu chứng nhăn hiệu Báo Người Việt dùm cho Việt Cộng, nguyên tắc hoạt động của truyền thông cộng sản trong ḷng NVQG là phải như thế nào. Nhưng thật đáng buồn, lẽ nào số NVQG trong tờ báo này, lại không biết ḿnh đang nối giáo cho giặc?

Có thể nói rằng câu chuyện công chúa Mỵ Châu làm gián điệp hại cha ḿnh, hại quốc gia mà không hề biết ḿnh làm gián điệp, cũng là câu chuyện của những NVQG trong Báo Người Việt, trong đó có cả hai cây viết từng có giá trị như Phạm Phú Thiện Giao và Đinh Quang Anh Thái

Kết luận, với hai sự kiện xảy ra tại Westminster Cali, một là chùa Điều Ngự, hai là báo Người Việt, buộc ḷng mỗi một người Việt Quốc Gia đều phải có bổn phận tự đứng lên lănh nhận trách nhiệm chống lại kế hoạch xâm lăng cộng đồng của bọn cộng sản. Chúng ta đă tin tưởng giao việc lănh đạo chống cộng cho các ông chủ tịch, nhưng các ông đă v́, hoặc một thiểu số đă bị cộng sản mua chuộc, hoặc đích thị là cộng sản nằm vùng đă lâu, hoặc v́ không có bản lănh, đă vô t́nh hay cố ư bán đứng chúng ta, th́ việc chúng ta phải làm đó là chính chúng ta chứ không ai khác, phải tự đảm nhận công việc này. Chúng ta phải vạch trần tất cả các âm mưu chính trị của cộng sản, vạch trần các tổ chức trá h́nh của cộng sản, bất kể đó là chùa chiền hay nhà thờ, hay báo chí, hay chủ tịch cộng đồng, hay chủ tịch hội đoàn quân đội và dân sự vv và vv. Không thể để yên cho các ông chủ tịch yếu bản lănh, các cơ sở tôn giáo chùa chiền, những tên tay sai nằm vùng sử dung danh nghĩa người quốc gia để thực hiện công tác “không chống cộng” mà cộng sản đă và đang âm mưu lèo lái bấy lâu

Trong t́nh h́nh cộng sản đang ồ ạt gởi cán bộ ra hải ngoại để yểm trợ bọn nằm vùng lâu năm tại đây, đồng thời tăng cường sử dụng báo chí, dùng chùa chiền, dùng danh nghĩa Phật Giáo để hoạt động khuynh loát cộng đồng NVQG, như trong suốt chiều dài cuộc chiến chống cộng, th́ việc giữ vững vĩ tuyến 17, giữ vững màu cờ vàng ba sọc đỏ tại hải ngoại hiện nay không c̣n là một công việc dễ dàng như trước, mà nó đ̣i hỏi từng người chúng ta cảnh giác cao độ và có những biện pháp mạnh mẽ cấp thời để vạch mặt chúng, bất kể chúng là ai. Mọi người đều b́nh đẳng trước pháp luật, không phải hể đứng tên Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Chủ Tịch, Nhà Báo là đương nhiên thành “các bậc trưởng thượng” có quyền bất khả xâm phạm, là có power trên người khác. Hiến pháp và luật pháp xứ tự do đă cho chúng ta một vũ khí bất khả chiến bại, đó là tự do ngôn luận, tự do biểu t́nh, th́ mỗi người chúng ta phải có bổn phẩn sử dụng nó để chống lại Việt Cộng, chống lại bọn tay sai Việt Gian đốn mạt cho đến cùng

Bọn nhân danh Ḥa Thượng, nhân danh Thượng Tọa, nhân danh tôn giáo, nhân danh chùa chiền, nhân danh báo chí, nhân danh Chủ Tịch để thực hiện chiến lược từng bước tuyên truyền cho cộng sản, để “không chống cộng hóa cộng đồng”, để thóa mạ chính quyền và quân lực VNCH, để bóp méo lịch sử, bọn này làm ǵ được chúng ta, nếu chúng ta thẳng thắn lên tiếng vạch mặt, biểu t́nh chống lại bọn chúng?

Xin thưa, chúng hoàn toàn không làm ǵ được chúng ta cả.

Hoa Kỳ ngày 12 tháng 8 năm 2012

 

Trần Minh

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: