MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Diễn Đàn ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongRecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v ConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

v NatReviewv Hillv DaillyvStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v SourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v FASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v KH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

   

LIỆT KÊ 173 THÀNH TỰU CỦA TRUMP TRONG 356 NGÀY

 

Biên soạn toàn diện thành tích năm thứ nhất

Được đăng: 11/17/2017 lúc 6:56 CH

 

http://www.wnd.com/2017/11/4621979/

 http://www.wnd.com/the-trump-card-campaign/

 

 

Lưu ư của biên tập viên :

Danh sách đầy đủ về thành tựu của Trump được biên soạn cho Chiến dịch Trân trọng của WND , cung cấp một cách miễn phí để gửi những tin nhắn cá nhân trực tiếp tới Nhà Trắng tại ThankTrump.us 

Với các phương tiện truyền thông chính thống, các chính trị gia chuyên nghiệp và tài phiệt dân chủ đă chống lại ông ta kể từ thời điểm ông tuyên bố ứng cử cho chức vụ tổng thống, Donald J. Trump đă và đang trong một trận chiến quyết liệt để truyền đạt kế hoạch của ông - và những thành công cuối cùng cho người Mỹ. Thông qua các cuộc mít tinh công cộng và phương tiện truyền thông xă hội, ông đă xoay xở vượt qua những người gác cửa thông tin truyền thống để nói chuyện trực tiếp được với người dân. 

Tuy nhiên, người Mỹ đang phải đối mặt với một cú đánh toàn diện từ Đảng Dân chủ, được khuếch trương bởi hầu như toàn bộ báo chí và cơ sở, rằng Trump không chỉ là không có kỷ luật, không phù hợp với chức năng và có thể là người phân biệt chủng tộc, những điều đó ít nhiều gây lúng túng trong việc thực hiện nghị tŕnh của chính quyền Trump.

Và trong khi ông ấy đă làm bối rối và thất vọng một số người- với những lời hứa chính như băi bỏ Obamacare và một bức tường biên giới chưa được hoàn thành đang đặt trên ḷ đốt trở lại - Mặc dù vậy không làm lu mờ thực tế tuyệt vời này: Donald Trump đă tích lũy được một loạt các hành động và thành tích đáng kinh ngạc mà sẽ gây bất ngờ cho giai cấp b́nh dân Mỹ, ngay cả những người ủng hộ tổng thống và tự coi ḿnh là có kiến thức chính trị. 

Đây là một bản tổng kết những thành công thực sự trong tám tháng đầu của Trump Presidential,  được biên soạn cùng với Chiến dịch Thẻ Thank Trump, trong đó có một trang web dành riêng, ThankTrump.us.

Những thành tựu này đáng chú ư hơn v́ chúng đă được thực hiện trong một hoàn cảnh bị bao vây từ mọi hướng, không ai phủ nhận sự đánh phá và tạo ra môi trường nhiễu loạn của đảng Dân chủ và hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng,cùng toàn bộ lớp các nhà tài trợ, "Deep State", thậm chí ngay cả nhiều đảng viên Cộng ḥa đă kết hôn với "đầm lầy" DC.

Mời quư bạn đọc tham khảo.

 

THÁNG GIÊNG

173-Jobs : Tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ da đen đă giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 12, xuống c̣n 6,8%. Mức thấp nhất trong tháng là 7.4% vào năm 2000. Chính phủ đă theo dơi tỷ lệ thất nghiệp theo chủng tộc kể từ năm 1972. Tỷ lệ thất nghiệp tổng thể chỉ là 4,1%.

172-Cổ phiếu : Chỉ số Dow Jones Industrial Average giao dịch trên 25.000 điểm lần đầu tiên ngày 4 tháng 1, chỉ sau năm tuần sau khi đóng cửa trên mức 24.000 điểm lần đầu tiên.

 

THÁNG MƯỜI HAI

171-Chủ nghĩa khủng bố chống khủng bố : Chính quyền Trump tuyên bố vào ngày 29 tháng Mười Hai rằng Hoa Kỳ sẽ từ chối viện trợ quân sự của Pakistan lên đến 255 triệu đô la. Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia giải thích rằng Tổng thống Trump "đă nói rơ rằng Hoa Kỳ mong muốn Pakistan có hành động quyết liệt chống lại các phần tử khủng bố và dân quân trên đất của họ" và rằng sự hỗ trợ của Islamabad đối với chiến lược an ninh của Mỹ cho Nam Á sẽ quyết định quỹ đạo của mối quan hệ của chúng tôi, bao gồm cả hỗ trợ an ninh trong tương lai. "

170-Cải cách EPA : Hơn 700 người đă rời khỏi Cơ quan Bảo vệ Môi trường kể từ khi Trump nhậm chức, gần một phần tư đường hướng tới mục tiêu thu hẹp cơ quan này xuống mức hành chính Reagan.

169-Liên Hợp Quốc:  Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ, Nikki Haley, tuyên bố ngày sau khi Đại hội đồng LHQ lên án Hoa Kỳ v́ đă công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel mà Washington đă đàm phán cắt giảm ngân sách 285 triệu đô la của toàn cầu cho năm tới. Trước ngày bỏ phiếu của LHQ ngày 21 tháng 12, Haley cảnh báo rằng Mỹ sẽ "nhớ ngày này" khi "một lần nữa chúng ta được kêu gọi đóng góp lớn nhất thế giới vào LHQ và chúng ta sẽ nhớ nó khi nhiều quốc gia kêu gọi chúng tôi phải trả nhiều hơn và sử dụng ảnh hưởng của chúng tôi v́ lợi ích của họ. "

168-Nhân quyền : Tổng thống Trump hôm 21 Tháng Mười Hai đă kư một sắc lệnh hành động nhằm trấn áp các cá nhân và các nhóm mà chính quyền của ông coi là thủ phạm hoặc gây ảnh hưởng đến việc lạm dụng và tham nhũng nhân quyền. Lệnh tuyên bố t́nh trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến "lạm dụng và tham nhũng nhân quyền nghiêm trọng trên toàn thế giới" và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 13 cá nhân. Trump đă thực hiện quyền của ḿnh theo Đạo luật Magnitsky toàn cầu năm 2016.

167-Cải cách thuế : Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và Chủ tịch Thượng viện đa số Mitch McConnell đă ca ngợi Tổng thống Trump ngày 20 tháng 12 v́ sự lănh đạo của ông trong việc vượt qua cuộc cải cách thuế lớn nhất trong 30 năm, với việc cắt giảm thuế trị giá 3,2 ngh́n tỷ đô la cùng với đơn giản hoá thuế mă.

166-Cải cách quy định: Chính quyền của Trump đă loại bỏ các quy tắc của thời Obama, đ̣i hỏi rằng gia cầm hữu cơ có đủ chỗ để chạy ṿng quanh và gia súc hữu cơ có quanh năm để tiếp cận với không gian ngoài trời và trong nhà thoải mái. Bộ Nông nghiệp Trump đă lập luận rằng các quy tắc này sẽ "cản trở sự đổi mới và tiến hóa dựa vào thị trường và áp đặt những gánh nặng pháp lư không cần thiết".

165-Khí hậu : Tổng thống Trump hôm 18 Tháng Mười Hai đă loại bỏ sự thay đổi khí hậu khỏi những mối đe dọa toàn cầu được liệt kê trong Chiến lược An ninh Quốc gia của ông, đảo ngược quyết định của chính quyền Obama. Obama, trong văn bản chiến lược gần đây nhất, tuyên bố biến đổi khí hậu là "mối đe dọa cấp bách và đang tăng lên đối với an ninh quốc gia của chúng ta".

164-ISIS : Cách đây 3 năm, ISIS đă có những tiến bộ đáng kể đạt được mục tiêu đă đề ra của một vương vị, cung cấp hàng chục ngàn máy bay chiến đấu và kiểm soát lănh thổ trên một diện tích gần bằng kích thước của Hàn Quốc. Nhưng bây giờ, dưới sự lănh đạo của Tổng thống Trump của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, ISIS đă sụp đổ trong thành tŕ của Syria và ở Irac. Theo Giáo sư Max Abrahms của Northeastern và Giám đốc Viện CATO, ông John Glaser lưu ư trong một tờ Los Angeles Times op-ed , một cựu chiến binh nước ngoài gần đây đă thừa nhận, "Đă kết thúc: không c̣n Daesh nữa", sử dụng một từ viết tắt của tiếng Ả Rập cho ISIS.

163-Cải cách quy định : Tổng thống Trump công bố ngày 14 tháng 10 chính quyền của ông đă vượt xa lời hứa của ḿnh để loại bỏ các quy định ở tỷ lệ 2: 1 và không áp đặt chi phí quản lư ṛng suốt đời. Tổng cộng, các cơ quan đă ban hành 67 hành động deregulatory nhưng chỉ áp dụng ba hành động điều chỉnh mới, tỷ lệ 22: 1. Các cơ quan liên bang cũng đă đạt được 8,1 tỷ đô la trong khoản tiết kiệm chi phí quản lư ṛng suốt đời, tương đương với 570 triệu đô la mỗi năm.

162-Việc làm : Khoảng một nửa 228,000 việc làm mới được tạo ra vào tháng 11, làm nổi bật thị trường lao động mạnh nhất của Mỹ kể từ đầu thế kỷ. Chính phủ cũng báo cáo vào ngày 8 tháng 12 rằng tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 4,1 phần trăm, nhưng đó vẫn là mức thấp nhất trong 17 năm.

161-Quân đội : Trump đă yêu cầu một ṭa án liên bang ngày 7 tháng 12 cho một trường hợp khẩn cấp để tŕ hoăn một lệnh của ṭa án để bắt đầu mở quân đội cho tân binh chuyển giới vào ngày 1 tháng Giêng.

160-Israel : Trong khi ba vị tổng thống trước đó đă hứa trong các chiến dịch tranh cử của họ để công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng thống Trump vào ngày 6 tháng 12 đă trở thành người đầu tiên vượt qua. Theo trật tự chính thức của ḿnh, Trump cũng ra lệnh cho Đại sứ quán Hoa Kỳ chuyển tới Jerusalem từ Tel Aviv. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trả lời: "Tổng thống Donald Trump, cảm ơn v́ đă có quyết định lịch sử hôm nay để công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Người Do Thái và nhà nước Do thái sẽ măi măi biết ơn. "

159-Nhập cư : Bộ An ninh Nội địa phát hành số liệu ngày 4 tháng 4 cho thấy Trump đang cam kết kiểm soát chặt chẽ nhập cư và ngăn cản những người đi qua biên giới. Các vụ bắt giữ tuần tra biên giới đă giảm xuống mức thấp nhất trong 45 năm trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9, giảm 25% so với một năm trước đó. ICE cho biết số người bị bắt giữ vượt biên giới tăng 25% trong năm tài chính này. Mức tăng là 37% sau lễ nhậm chức của Trump so với cùng kỳ năm trước.

158-Quyền của các quốc gia (tiểu bang) : Tổng thống Trump đă kư hai lệnh hành pháp vào ngày 4 tháng Mười Hai, đưa ra khoảng 2 triệu acre land cho bang Utah bằng cách điều chỉnh các lệnh của Tổng thống Obama. Tranh căi với Đạo luật về cổ vật "đ̣i hỏi rằng bất kỳ sự bảo lưu nào của đất đai như là một phần của một tượng đài được giới hạn ở khu vực nhỏ nhất phù hợp với việc chăm sóc và quản lư hợp lư các đối tượng có lợi ích lịch sử hoặc khoa học để được bảo vệ", Trump giảm sự kiểm soát của chính phủ liên bang về Đài tưởng niệm Quốc gia Bear's Ear chỉ với 201.876 mẫu Anh, chỉ ra rằng các đối tượng quan trọng về khoa học hoặc lịch sử được miêu tả trong lời tuyên bố của Obama được bảo vệ theo luật hiện hành và các chỉ dẫn quản lư cơ quan. Ông cũng giảm Grand Staircase National Monument ở Utah từ gần 1,9 triệu mẫu Anh xuống c̣n khoảng 1 triệu.

157-Nhập cư : Ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố ngày 3 tháng 12, chính quyền Trump rút lui khỏi Hiệp định Toàn cầu về Di cư, lập luận rằng hiệp định sẽ "làm suy yếu quyền chủ quyền của Hoa Kỳ để thực thi luật nhập cư và bảo đảm biên giới của chúng ta." Tillerson ngay trước khi khai mạc hội nghị toàn cầu về di cư ở Puerto Vallarta, Mexico.

156-Cải cách thuế : Với cam kết của Tổng thống Trump, Thượng viện ngày 1 tháng 12 đă thông qua việc viết lại lớn nhất hệ thống thuế của quốc gia kể từ năm 1986, giảm tỷ lệ cho các doanh nghiệp và cá nhân. Nhà của Nhà Cộng ḥa đă đi qua một dự luật tương tự vào tháng Mười Một. Hai viện của Quốc hội sẽ đàm phán ḥa giải hai dự luật mà họ mong đợi đặt trên bàn tổng thống trước cuối năm.

155-Chăm sóc sức khoẻ : Dự luật về cải cách thuế của Thượng viện thông qua ngày 1 tháng 12 loại bỏ nhiệm vụ cá nhân của Obamacare, hệ thống chăm sóc sức khoẻ do chính phủ kiểm soát, điều này đă buộc những người đóng thuế phải từ chối mua bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch Trump kư Đạo luật ủy quyền quốc pḥng ngày 12 tháng 12 năm 2017

(Ảnh Nhà Trắng chính thức của Stephanie Chasez)

 

 

THÁNG 11

154-Chứng khoán : Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 331 điểm vào ngày 30/11 để đóng cửa trên 24.000 cổ phiếu lần đầu tiên trong lịch sử. Các cổ phiếu đă được phấn khích bởi khả năng Thượng viện thông qua dự luật cải cách thuế của đảng Cộng ḥa do Tổng thống Trump đảm nhiệm.

153-Theo Cục Phân tích Kinh tế của Bộ Thương mại, ngành khai thác mỏ:  Khai thác mỏ tăng 28,6% trong quư II và đóng góp phần lớn vào tăng trưởng của cả nước và trong ba bang phát triển nhanh nhất ở Bắc Dakota, Wyoming và Texas.

152-Bắc Triều Tiên : Để phản ứng lại sự phát triển của vũ khí hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên, chính quyền cộng sản Trump đă chính thức được chỉ định là nhà tài trợ khủng bố của chính phủ vào ngày 20 tháng 11. Bộ Tài chính đă theo dơi các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức và công ty kinh doanh với miền Bắc Hàn Quốc.

151-Cải cách quy định:  Tổng chưởng lư Jeff Sessions công bố ngày 17 tháng 11 Bộ Tư pháp sẽ ngừng thực hiện do Tổng thống Obama khởi xướng ban hành "bản hướng dẫn" để ban hành các quy định mới mà đôi khi có ảnh hưởng của việc thay đổi luật liên bang.

150-Iran : Trump đă ban hành một bản ghi nhớ ngày 16 tháng 11, xác định rằng Hoa Kỳ có đủ xăng dầu đến từ các nước khác hơn là Iran để cho phép "giảm đáng kể khối lượng dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ" mua từ quốc gia dẫn đầu ở Mullah.

149-Thương mại Trung Quốc : Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump vào tháng 11, các thỏa thuận thương mại và đầu tư trị giá hơn 250 tỷ USD đă được thông báo sẽ tạo việc làm cho người lao động Mỹ, nông dân và chủ trang trại bằng cách tăng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc và kích thích đầu tư vào các cộng đồng Hoa Kỳ.

148-Sự minh bạch của chính phủ : Chính phủ liên bang hôm 9 Tháng 11 đă công khai hơn 13.000 tài liệu bổ sung từ các hồ sơ của ḿnh về vụ ám sát Tổng thống của John F. Kennedy dưới lệnh của Tổng thống Trump. Đây là lần thứ tư được giải mật kể từ tháng 10, khi Tổng thống cho phép phóng lưu ngay lập tức 2.800 hồ sơ của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia.

147-Tự do quốc tế : Tổng thống Trump tuyên bố ngày 7 tháng 11, kỷ niệm 100 năm Cách mạng Bolshevik, là Ngày Quốc khánh cho Các Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản (1)

146-Tự do tôn giáo : Bộ Nông nghiệp đă ban hành hướng dẫn ngày 6 tháng 11 để đảm bảo rằng những người Kitô giáo phản đối hôn nhân đồng tính sẽ không bị phân biệt đối xử v́ niềm tin của họ.

145-Sự phát triển của công việc: Tổng thống Trump đă thông báo trong văn pḥng h́nh bầu dục ngày 2 tháng 11 rằng công ty sản xuất chất bán dẫn Broadcom Limited đang chuyển trụ sở chính từ Singapore sang Hoa Kỳ. Broadcom là một công ty thuộc Fortune 100 đă sử dụng hơn 7.500 nhân công ở Hoa Kỳ, và con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên theo cấp số nhân, với ước tính khoảng 20 tỷ đô la dành cho nhân viên hàng năm. Giám đốc điều hành Broadcom, Hock E. Tan, cho biết quyết định chuyển vị trí của Broadcom là do "mong muốn quay trở lại đất nước này đă cho tôi rất nhiều."

144-Cải cách chính phủ : Giám đốc EPA Scott Pruitt đă đưa 66 chuyên gia mới vào ba ủy ban khoa học EPA khác nhau, những người tán thành quan điểm bảo thủ hơn những người tiền nhiệm của họ. Để ngăn ngừa các xung đột lợi ích, Pruitt đă kư một chỉ thị ngày 31 tháng 10 cấm các nhà khoa học nhận được khoản trợ cấp của EPA từ việc làm việc trên các ban cố vấn độc lập của cơ quan này. 

 

THÁNG MƯỜI

143-Tăng trưởng việc làm:  Nhà Trắng đă công bố vào ngày 25 tháng 10 một chương tŕnh thí điểm tổng hợp về máy bay không người lái sẽ đẩy nhanh tiến tŕnh hội nhập của chiếc phi thuyền vào hệ thống không phận quốc gia. Theo chương tŕnh, Bộ Giao thông vận tải sẽ kư các thỏa thuận với các chính phủ tiểu bang, địa phương và bộ tộc để thành lập các khu đổi mới để kiểm tra các hoạt động phức tạp của UAS và thử các mô h́nh khác nhau để tích hợp máy bay không phận vào không phận địa phương. Nhà Trắng nói rằng họ "có cơ hội để tăng cường sự an toàn của công chúng Mỹ, nâng cao hiệu quả và năng suất của ngành công nghiệp Mỹ và tạo ra những cơ hội mới cho ngành hàng không Mỹ" hàng chục ngàn việc làm mới của Mỹ ".

142-Cải cách chính phủ:  Melania Trump, trong khi đang nắm giữ một lịch làm việc tích cực hơn và công khai như đệ nhất phu nhân, đang chạy một trong những hoạt động của cánh East Wingest trong lịch sử gần đây, theo một phân tích Fox News của các báo cáo nhân sự của Nhà Trắng cho thấy bà đă giảm đáng kể số lượng phụ tá trong biên chế văn pḥng của đệ nhất phu nhân so với người tiền nhiệm, Michelle Obama. Trong năm đầu tiên của Tổng thống Obama, 16 người được liệt kê làm việc cho Michelle Obama, tiêu tốn tổng cộng 1,24 triệu đô la một năm. Năm nay, chỉ có bốn người được liệt kê làm việc cho Melania Trump vào tháng 6, với mức lương là 486.700 đô la.

141-Obamacare : Trump đă kư một lệnh hành pháp ngày 12 Tháng 10, điều hướng ba cơ quan liên bang viết lại các quy định để khuyến khích việc thiết lập các kế hoạch y tế rẻ hơn có thể mua qua các tuyến đường của tiểu bang và không bị ràng buộc bởi các quy tắc và quy định của Obamacare. Chỉ thị này sẽ cho phép các chủ doanh nghiệp nhỏ, các nhóm thương mại và những người khác cùng tham gia mua bảo hiểm y tế. Các kế hoạch sẽ không bắt buộc phải bao gồm các phúc lợi như thuốc theo toa. Trump cũng muốn mở rộng việc bán các chính sách tạm dừng mà không bao gồm các điều kiện có sẵn, các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần và các khoản trợ cấp tốn kém khác.

140-Sự lạc quan của người tiêu dùng : niềm tin tiêu dùng Mỹ bất ngờ tăng lên mức cao như nhận thức của người Mỹ của nền kinh tế và tài chính của ḿnh 13 năm hồi phục sau nhiều cơn băo lớn, một trường Đại học Michigan khảo sát cho thấy 13 tháng 10.

139-Iran thỏa thuận hạt nhân : Tổng thống Trump công bố ngày 13 tháng 10 ông sẽ không xác nhận hợp đồng hạt nhân của Iran và thề rằng Hoa Kỳ sẽ rút ra trừ khi thay đổi được thực hiện. Ông cũng tiết lộ một chiến lược mới, đỉnh điểm của chín tháng thảo luận với Quốc hội và các đồng minh, về cách làm thế nào để bảo vệ tốt nhất an ninh Mỹ khỏi chế độ mullah lừa đảo. Kế hoạch bao gồm việc phủ nhận tài trợ của chế độ và bất cứ đường đi nào đến vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Bộ Tài chính đă xử phạt hơn 25 thực thể và cá nhân liên quan đến chương tŕnh tên lửa đạn đạo của Iran. Hoa Kỳ cũng đă xử phạt 16 cơ quan, cá nhân đă hỗ trợ Quân đội và Lực lượng Bảo vệ Cách mạng của Iran trong việc phát triển máy bay không người lái, tàu chiến nhanh và các thiết bị quân sự khác.

138-Liên hiệp quốc : Hoa Kỳ đang bỏ thuốc lá của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hiệp quốc. Heather Nauert, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tuyên bố động thái này sẽ được đưa ra trước cuối năm nay "Quyết định này không được thực hiện một cách nhẹ nhàng và phản ánh mối quan ngại của Hoa Kỳ với những khoản nợ quá hạn tại UNESCO, sự cần thiết phải cải cách cơ bản trong tổ chức, -Israel thiên vị tại UNESCO. "

137-An ninh nội địa : Ṭa án Tối cao đă bác bỏ một thách thức lớn đối với lệnh cấm đi lại của Tổng thống Trump đối với các quốc gia Hồi giáo đa số v́ nó đă được thay thế bởi một phiên bản mới, và gửi lại cuộc tranh căi trở lại khối khởi đầu. Quyết định này là một chiến thắng của chính quyền Trump, đă yêu cầu ṭa đưa ra phán quyết sau khi Trump kư một bản tuyên bố ngày 24 tháng 9 thay thế lệnh cấm đi lại tạm thời trên sáu quốc gia với một lệnh cấm mới, vô hạn ảnh hưởng đến tám quốc gia. Hành động đó đă khiến ṭa án phải chấp nhận thách thức, các thẩm phán đă cai trị.

136-Cải cách EPA : Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scott Pruitt công bố ngày 9 tháng 10 một bộ quy tắc mới sẽ ghi đè lên Kế hoạch Năng lượng Sạch, trọng tâm của động thái của Tổng thống Barack Obama nhằm kiềm chế thay đổi khí hậu toàn cầu. Cơ quan này đang tiến tới lùi lại, tŕ hoăn hoặc ngăn chặn hơn 30 quy tắc về môi trường, cuộc đảo ngược quy định lớn nhất trong lịch sử 47 năm của cơ quan này.

135-Nhập cư : Chính quyền Trump đă đệ tŕnh lên Quốc hội ngày 8 tháng 10 một đề xuất 70 điểm đ̣i hỏi tăng cường an ninh biên giới, thực thi pháp luật về nhập cư trong nước và hệ thống nhập cư dựa trên thành tích. Nó bao gồm tài trợ và hoàn thiện xây dựng bức tường biên giới phía Nam, cải thiện việc di chuyển nhanh người ngoài hành tinh bất hợp pháp, bảo vệ những người vô tội ở các thành phố nơi trú ẩn, chấm dứt chuỗi di cư gia đ́nh và thiết lập một hệ thống điểm cho thẻ xanh để bảo vệ người lao động và người đóng thuế Hoa Kỳ .

134-Tự do tôn giáo: Phiên toà Tổng Chưởng lư vào ngày 6 tháng Mười đă ban hành hướng dẫn cho tất cả các cơ quan hành chính và các bộ phận hành pháp liên quan đến bảo vệ tự do tôn giáo trong luật liên bang phù hợp với trật tự hành pháp của Trump vào ngày 4 tháng Năm. Hướng dẫn này giải thích các bảo vệ hiện có đối với tự do tôn giáo trong luật liên bang, xác định 20 nguyên tắc cấp cao mà các cơ quan hành chính và các bộ phận hành pháp có thể sử dụng thực tế để đảm bảo tự do tôn giáo của người Mỹ được bảo vệ hợp pháp. Phiên họp Tổng chưởng lư cũng ban hành một bản ghi nhớ thứ hai cho Bộ Tư pháp, chỉ đạo thực hiện hướng dẫn tự do tôn giáo trong bộ. Trong số các nguyên tắc là "tự do tôn giáo mở rộng cho người và tổ chức", "người Mỹ không bỏ tự do tôn giáo bằng cách tham gia vào thị trường,

133-Pḥng chống hỏa tiễn : Bộ Quốc pḥng lập tŕnh lại khoảng 400 triệu USD cho hệ thống pḥng thủ chống hỏa tiễn của Mỹ.

132-Tự do tôn giáo : Chính quyền Trump đă mở rộng các miễn trừ tôn giáo và đạo đức cho phạm vi bảo hiểm bắt buộc theo Obamacare. Luật pháp của Obama đ̣i hỏi rằng gần như tất cả các kế hoạch bảo hiểm bao gồm thuốc kích thích phá thai và tránh thai, buộc người dân phải vi phạm tín ngưỡng tôn giáo hoặc đạo đức chân thành, phải trả tiền phạt dốc, hoặc bỏ qua việc cung cấp hoặc có bảo hiểm y tế hoàn toàn. Các quy định cuối cùng tạm thời lưu ư rằng Hoa Kỳ "có lịch sử lâu dài về việc bảo vệ lương tâm trong quy định của các cơ quan chăm sóc sức khoẻ và các cá nhân bị phản đối dựa trên niềm tin tôn giáo và niềm tin đạo đức". Quy tắc này phù hợp với phán quyết nhất trí của Ṭa án Tối cao Mỹ Little Sisters of the Poor, nói rằng chính phủ không thể phạt các nhóm tôn giáo v́ theo đức tin của họ.

131-Nhập cư : Trong số các phe đối lập mạnh mẽ của đảng Dân chủ, Ủy ban an ninh nội địa House đă chấp thuận lần đầu tiên phạm vi rộng của bức tường biên giới của Tổng thống Trump vào ngày 4 tháng 10, thanh toán bù trừ một dự luật cho phép chi 10 tỷ đô la cho chi phí cơ sở hạ tầng mới, nhiều đại lư và nhân viên biên giới tuần tra đường dây Hoa Kỳ - Mexico.

130-Thử nghiệm không gian : Tổng thống Trump hồi sinh Hội đồng Không gian Quốc gia lần đầu tiên trong ṿng 25 năm để giúp ông trong việc phát triển và thực hiện các mục tiêu chiến lược tầm xa cho chính sách vũ trụ của quốc gia. Chương tŕnh tốc độ sẽ tập trung vào việc khám phá và khám phá con người. Phó Tổng thống Mike Pence, người đứng đầu cuộc họp của Hội đồng Không gian Quốc gia vào ngày 5 tháng 10, nói rằng chính quyền nhằm thiết lập sự hiện diện mới của Mỹ trên mặt trăng và từ đó trở thành quốc gia đầu tiên đưa nhân loại lên sao Hỏa. Chính quyền cũng sẽ làm mới lại cam kết của Mỹ đối với việc tạo ra công nghệ vũ trụ cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Và Pence chỉ ra rằng cộng đồng t́nh báo báo cáo rằng Nga và Trung Quốc đang theo đuổi một loạt các công nghệ chống vệ tinh được thiết kế nhằm đe dọa hiệu quả quân sự của Mỹ.

129-Phá thai : Văn pḥng Quản lư và Ngân sách vào ngày 2 tháng 10 đă đưa ra Bản Tuyên bố Chính sách Hành chính (SAP) để hỗ trợ mạnh mẽ Đạo luật Bảo vệ Trẻ Sơ sinh Đau Có Thể (HR 36), điều này thường làm cho bất cứ ai thực hiện bất hợp pháp, hoặc cố gắng thực hiện, phá thai thai nhi sau 20 tuần thụ tinh.

128-Bảo vệ cuộc sống : Tổng thống đă ban hành tuyên bố ngày 1 tháng 10 để đổi mới "cam kết mạnh mẽ để thúc đẩy sức khoẻ, hạnh phúc và phẩm giá vốn có của tất cả trẻ em và người lớn bị hội chứng Down". Tổng thống đă quan sát thấy "vẫn c̣n quá nhiều người - cả hai tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới - vẫn coi hội chứng Down như là một cái cớ để bỏ qua hoặc hủy bỏ cuộc sống con người. "Ông nói người Mỹ và chính phủ của họ" phải luôn cảnh giác trong việc bảo vệ và quảng bá những món quà đặc biệt và đặc biệt của mọi công dân đang cần "Và" không nên chịu đựng bất kỳ sự phân biệt nào đối với họ, v́ tất cả mọi người đều có phẩm giá vốn có ".

127-Bảo vệ cuộc sống : Bộ Y tế và Dịch vụ Con người đă công bố một dự thảo về một kế hoạch chiến lược mới mà tuyên bố trong phần giới thiệu của nó rằng cuộc sống bắt đầu lúc thụ thai . Nhân cách của đứa trẻ sơ sinh là trung tâm của cuộc tranh luận phá thai - ngay cả những người công nhận đă viết ư kiến ​​Roe v. Wade đă thừa nhận - bởi v́, nếu được thiết lập theo luật pháp, nó sẽ hủy bỏ "quyền" phá thai. Kế hoạch chiến lược của HHS cho năm 2018-22 cho thấy cơ quan này "hoàn thành nhiệm vụ của ḿnh thông qua các chương tŕnh và sáng kiến ​​bao gồm nhiều hoạt động, phục vụ và bảo vệ người Mỹ ở mọi giai đoạn của cuộc đời, bắt đầu từ lúc thụ thai."

126-Cải cách thuế: Trump đang làm việc với Quốc hội để giảm thuế cho bảy điểm cho tầng lớp trung lưu và giảm thuế kinh doanh xuống mức 15 phần trăm.

 

 

Tồng Thống Trump (Courtesy Marc Nozell)

 

THÁNG CHÍN

125-Các ṭa án cấp thấp hơn : Trump làm đầy những ṭa án thấp hơn với những người được bổ nhiệm suốt đời. Theo đánh giá của Ron Klain, "một sự chuyển đổi khổng lồ đang diễn ra trong cách các cơ quan tư pháp liên bang của chúng tôi xác định các quyền cơ bản của chúng tôi như thế nào". Klain, than thở về những động thái của Trump, cho hay tổng thống "đang chứng tỏ sự thành công một cách dă man trong một khía cạnh: đặt tên cho các ứng cử viên bảo thủ trẻ đến ngày 28 tháng 9, Trump thông báo một làn sóng thứ tám của các ứng cử viên tư pháp , với chín cái tên hơn.

124-Thương vụ của Canada : Tháng 9, Bộ Thương mại, với sự trợ giúp của Boeing, đă áp dụng mức thuế 219% đối với nhập khẩu máy bay Bombardier của Canada, lập luận rằng họ được trợ cấp từ chính phủ Canada và Anh, tạo ra một thị trường không công bằng.

123-Thương mại Trump: Trump bắt đầu quá tŕnh thương lượng lại Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ-Hàn Quốc vào tháng Chín.

122-Khí hậu : Vào tháng Chín, Trump đă đóng cửa một ban cố vấn về thay đổi khí hậu dưới sự chỉ đạo của NOAA, Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia, mà các nhà phê b́nh đă cho là đă được h́nh thành để thúc đẩy chính sách khí hậu của Tổng thống Obama, các bằng chứng thực nghiệm chỉ ra hành động của con người góp phần nhỏ vào sự nóng lên toàn cầu và rằng cố gắng để giảm nó sẽ làm chậm cuộc chinh phục đói nghèo trên toàn thế giới. "EPA cũng đă quyết định không tái hẹn của hàng chục nhà cố vấn khoa học khác nhau.

121-Kinh tế:  Sự giàu có của hộ gia đ́nh đạt được mức cao kỷ lục 1,7 ngh́n tỷ đô trong quư thứ hai do giá trị bất động sản tăng và lợi ích tài sản tài chính, theo một báo cáo Dự trữ Liên bang.

120-An ninh nội địa : Tháng Chín, Trump đă kư một lệnh hành pháp để tăng cường khả năng kiểm tra và các quá tŕnh để phát hiện sự cố gắng xâm nhập vào Hoa Kỳ bởi những kẻ khủng bố hoặc các mối đe dọa an ninh công cộng khác.

119-Bắc Triều Tiên : Sau 25 năm đàm phán thất bại trong việc tổ chức chương tŕnh hạt nhân của B́nh Nhưỡng, Tổng thống Trump đă gặp phải những hành động đe doạ mới nhất của chế độ cộng sản với một cảnh báo rằng hành động quân sự, bao gồm cả tấn công hạt nhân preemptive, sẽ được xem xét. Sau những lời cảnh báo của Trump, nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong Un đă lùi bước về mối đe dọa của ḿnh để tấn công lănh thổ Hoa Kỳ Guam.

118-CHDCND Triều Tiên : Ngày 7 tháng 9, Hoa Kỳ triển khai đầy đủ hệ thống pḥng thủ tên lửa THAAD tới Hàn Quốc bất chấp những phản đối từ đồng minh chính của B́nh Nhưỡng, Trung Quốc.

117-Bắc Triều Tiên : Vào tháng 9, Trump đă kư một sắc lệnh cho phép mở rộng đáng kể quyền lực của Mỹ nhằm nhắm tới các cá nhân, công ty và các tổ chức tài chính tài trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại với Bắc Triều Tiên, phần lớn là của Trung Quốc. Trong khi đó, ngân hàng trung ương Trung Quốc đă ra lệnh cho các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng khổng lồ của họ ngừng ngay việc kinh doanh với Bắc Triều Tiên.

116-Liên Hợp Quốc : Trong bài phát biểu đầu tiên của ḿnh tới Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Trump đă nói với cơ quan toàn cầu vào tháng Chín: "Tôi đưa nước Mỹ đầu tiên và bạn cũng nên làm tương tự với các quốc gia của ḿnh". Trong bài phát biểu, ông cũng đă rơ ràng lên án chủ nghĩa xă hội và chủ nghĩa cộng sản, chỉ cho Venezuela là một ví dụ về những ǵ xảy ra khi chủ nghĩa xă hội được thực hiện thành công.

115-Nhập cư : Tổng thống Trump, vào tháng Chín, đă băi nhiệm lệnh của Obama về hành động tŕ hoăn cho phép khoảng 800.000 người đến nước này khi họ có cha mẹ bất hợp pháp. Trump tŕ hoăn thực hiện lệnh của ḿnh trong sáu tháng để cho Quốc hội thời gian để đưa ra một giải pháp lập pháp.

114-Thị trường chứng khoán : Trong tuần đầu tiên của tháng Chín, Trung b́nh Công nghiệp Dow Jones đă đạt mức kỷ lục 34 lần. Từ Ngày Bầu cử đến Lễ nhậm chức, Dow đă tăng hơn 1.500 điểm. Nó đă tăng thêm 2.500 điểm từ Ngày Lễ nhậm chức, đạt được hơn 22.400 vào giữa tháng Chín, đạt được hơn 4 ngh́n tỷ đô la kể từ khi Trump được bầu. Chỉ số Dow Jones tăng từ 19.000 lên trên 21.000 chỉ trong 66 ngày là mức tăng nhanh nhất 2.000 điểm. S & P 500 và NASDAQ cũng đă đặt mức cao nhất mọi thời đại. Vào ngày 7 tháng 8, chỉ số Dow đă đóng cửa với mức cao nhất trong ngày thứ chín liên tiếp, lần đầu tiên thị trường đă có một khoảng thời gian dài gấp đôi trong một nhiệm kỳ.

 

i

 

THÁNG TÁM

113-CHDCND Triều Tiên : Vào tháng 8, Hoa Kỳ đă khởi động một nghị quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm thiết lập các biện pháp trừng phạt cắt giảm 1/3 thu nhập từ xuất khẩu của Triều Tiên. Một nghị quyết khác thông qua ngày 11 tháng 9 với các lệnh trừng phạt mới.

112-CHDCND Triều Tiên : Chính phủ Hoa Kỳ đă thực hiện những biện pháp trừng phạt riêng trong tháng 8 với 16 cá nhân, tổ chức Trung Quốc và Nga để tiến hành kinh doanh với Bắc Triều Tiên.

111-Sự lạc quan về doanh nghiệp : Tháng 8, Hiệp hội Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia cho biết chỉ số Độ "Lạc quan Doanh nghiệp Nhỏ" đạt 105.3, mức cao nhất kể từ năm 2006 và tăng 11% kể từ tuần trước khi Trump được bầu. Chỉ số doanh nghiệp nhỏ Wells Fargo / Gallup cho biết các chủ doanh nghiệp nhỏ là những người lạc quan nhất kể từ tháng 7 năm 2007. Bộ tiêu chuẩn Bloomberg Consumer Comfort đạt mức cao nhất trong 16 năm, với quan điểm hiện tại về nền kinh tế cũng đạt mức cao nhất trong 16 năm. Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Hội đồng quản trị đă tăng trong tháng Bảy đến gần mức cao nhất trong 16 năm, với triển vọng người tiêu dùng ngắn hạn cải thiện.

110-Tăng trưởng việc làm : Trong khi chính quyền mới chắc chắn không thể lấy toàn bộ tín dụng, và Chính phủ không tạo ra công ăn việc làm - các nhà tuyển dụng đưa ra quyết định tuyển dụng dựa trên triển vọng kinh tế dài hạn, và tổng thống rất quan tâm cái đó. Cục Thống kê Lao động báo cáo gần 1,3 triệu việc làm mới được tạo ra trong 200 ngày đầu của Trump. Trong khi đó, trong sáu tháng đầu tiên, Obama đă chứng kiến ​​sự mất mát hơn 4,1 triệu việc làm trong 200 ngày đầu tiên của ông. Văn pḥng cho biết trong tháng 7 đă có 6.000 việc làm được xây dựng trong tổng số 82.000 người kể từ tháng Giêng. Thêm vào đó, trong tháng 7, thêm 16.000 việc làm trong ngành sản xuất, tổng cộng là 70.000 kể từ tháng Giêng. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên 62,9 phần trăm trong tháng bảy. Trong tháng sáu, đă có 6 triệu việc làm mở tại Hoa Kỳ, một trong những mức cao nhất ghi lại.

109-Sản xuất của Mỹ : Trong sáu tháng đầu của Trump, chỉ số sản xuất cao nhất kể từ năm 1983 dưới thời tổng thống Reagan. Khảo sát Outlook Survey của các nhà sản xuất quốc gia cho thấy mức trung b́nh cao nhất trong hai quư (91,4%), cho sự lạc quan về sản xuất trong lịch sử 20 năm của cuộc khảo sát. Viện Quản lư Cung ứng cho biết, chỉ số sản xuất tháng 6 tăng lên 57,8, mức tăng nhanh nhất trong ba năm.

108-Thương mại Trung Quốc : Tổng thống đă kư lệnh vào tháng Tám để điều tra hành vi trộm cắp của Trung Quốc về sở hữu trí tuệ. Báo cáo của Uỷ ban IP ước tính rằng chi phí hàng năm cho nền kinh tế Hoa Kỳ từ hành vi trộm cắp IP có thể lên đến 600 tỷ USD, trong khi Trung Quốc là nước đóng góp lớn.

107-Cơ sở hạ tầng : Chính quyền Trump nhằm mục đích giảm đáng kể thời gian cho các dự án từ 10 năm đến hai năm, thúc đẩy đầu tư và tạo việc làm.

106-Thương vụ Achentina : Tháng 8 vừa qua Mỹ đă kư một thỏa thuận xuất khẩu thịt lợn sang Achentina, cho phép thịt lợn Mỹ vào thị trường Argentina lần đầu tiên kể từ năm 1992, thị trường tiềm năng trị giá 10 triệu USD / năm cho các nhà sản xuất Mỹ.

105-Thương mại : Hơn 2 tỷ USD tiền phạt đă được đánh giá cho Trung Quốc và Canada vào tháng Tám v́ những thực tiễn thương mại bất hợp pháp.

104-Nhập cư : DHS vào tháng Tám đă kết thúc chương tŕnh tạm tha Trung Mỹ cho phép một số trẻ vị thành niên từ El Salvador, Guatemala và Honduras đến Hoa Kỳ

103-Nhập cư : Một báo cáo vào tháng Tám nói rằng do cải cách và bổ sung của giám khảo di trú, số lượng các đơn đặt hàng trục xuất đă tăng gần 28 phần trăm so với cùng kỳ thời gian năm 2016.

102-Nhập cư : Vào tháng Tám, chính phủ cũng nói rằng trong số 42.000 người nhập cư bất hợp pháp trong nhà tù liên bang, gần như tất cả đều có lệnh trục xuất hoặc đang bị điều tra v́ có thể trục xuất.

101-Nhập cư : Dịch vụ Nhập cư và Nhập cư Hoa Kỳ tháng Tám đă bác bỏ yêu cầu từ người sử dụng lao động nhập khẩu lao động nước ngoài giá rẻ vào Hoa Kỳ cho các công việc có tay nghề cao nếu nhà tuyển dụng không thể giải thích tại sao họ muốn trả mức lương thấp cho công việc đó.

100-Quốc Pḥng : Trump đă nâng Bộ Chỉ huy Mạng của Bộ Quốc pḥng lên vị trí của Bộ Tư lệnh Chiến đấu Thống nhất vào tháng Tám, chứng tỏ sự tập trung ngày càng tăng lên đối với an ninh trên mạng.

99-Quân đội : Vào tháng Tám, Trump đă chỉ đạo quân đội không nên tiến lên với một nhiệm vụ gây tranh căi của thời Obama, cho phép lần đầu tiên các cá nhân chuyển giới được tuyển vào các lực lượng vũ trang.

98- IslamicJihad: Hồi tháng trước, Trump đă tŕnh bày tại một địa chỉ cho quốc gia một chiến lược quân sự mới đưa Pakistan vào danh sách để hỗ trợ cho những người theo chủ nghĩa vô thần và cảnh báo Kabul rằng họ sẽ không c̣n nhận được "kiểm tra trắng" nữa, đưa Mỹ ra khỏi chính sách thời Bush của "xây dựng quốc gia" và tập trung vào "giết chết khủng bố."

97-Cải cách Cựu chiến binh : Tổng thống Trump đă kư Đạo luật Cải thiện và Hiện đại hóa Cải cách Cựu chiến binh hồi tháng Tám, tinh giản quá tŕnh dài mà các cựu chiến binh đă trải qua khi kêu gọi yêu cầu bồi thường quyền lợi người khuyết tật với VA. Hơn 470.000 cựu chiến binh đang chờ quyết định về kháng cáo của họ. Cơ quan Cựu chiến binh là cơ quan đầu tiên đăng thông tin về hành vi kỷ luật của nhân viên trực tuyến.

96-Cải cách Cựu chiến binh : Tổng thống đă kư kết Đạo luật Hỗ trợ Giáo dục Cựu chiến binh của Hiệp hội những người cựu chiến binh, các thành viên dịch vụ và thành viên gia đ́nh họ, bao gồm học phí, lệ phí, sách, nhà ở và các chi phí bổ sung khác.

95-Cải cách chính phủ : Tổng thống đă kư một lệnh hành pháp vào tháng 8 dự kiến ​​tiết kiệm hàng tỷ đô la bằng cách tinh giản và xúc tiến quá tŕnh cho phép đối với các dự án cơ sở hạ tầng. Lệnh thiết lập một mục tiêu hai năm cho chính phủ liên bang để xử lư tất cả các hành động theo yêu cầu của luật pháp liên bang để xem xét môi trường và cho phép của các dự án cơ sở hạ tầng lớn.

94-Cải cách phúc lợi : Tháng 8, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân đạo đă huỷ bỏ một chỉ thị của thời Obama, cho phép các quốc gia yêu cầu miễn trừ bỏ qua yêu cầu công việc cho người nghèo để nhận phúc lợi.

93-Cải cách phúc lợi : Trong tháng Tám, hơn 1,1 triệu người Mỹ đă có mặt trên tem phiếu thực phẩm dưới thời Tổng thống Trump, so với chính quyền Obama.

92-Thực thi pháp luật : Tháng 8, DOJ đă khởi động một đơn vị chống lạm dụng ma túy và lạm dụng để chống lại lạm dụng theo toa thuốc opioid.

91-Tu Chính Án Số 2 : Tháng 8, Bộ Tư pháp chấm dứt Chiến dịch Choke Point, một chương tŕnh của Obama khuyến khích các ngân hàng không làm ăn với doanh nghiệp "có nguy cơ cao", được sử dụng để nhắm mục tiêu đến các đại lư súng.

image: http://www.wnd.com/files/2017/09/donald-trump-united-nations-vid-screenshot-20170919-600.png

 

 

Tổng thống Donald Trump tại LHQ vào tháng 9 năm 2017

 

THÁNG 7

90-Tổng sản phẩm trong nước : GDP quư II năm nay tăng 2,6%, tăng gấp đôi so với quư I.

89-Tỷ lệ thất nghiệp : Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,8% xuống 4,4% từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017. Ngược lại, trong sáu tháng đầu năm 2009, năm đầu tiên của Obama, tỷ lệ này tăng từ 7,8% lên 9,5%.

88-Khoan dầu trên đất liền : Tháng 7, Trump đă kư một mệnh lệnh thúc đẩy phát triển dầu khí trên các vùng đất liên bang.

87-Năng lượng than : Trong tháng 7, Tổng thống Trump đă giữ chiến dịch hứa hẹn với các thợ mỏ than và lùi lại "Quy tắc Bảo vệ Ḍng" của chính quyền trước đây, nhắm vào ngành công nghiệp này với chi phí ước tính ít nhất là 81 triệu đô la một năm.

86-Sản xuất tại Mỹ : Trump đă thuyết phục các công ty như Ford, Chrysler và Carrier Air Conditioners sản xuất và chế tạo các nhà máy ở Hoa Kỳ. Tại Nhà Trắng, ông Corning đă thông báo với Tổng thống về việc đầu tư 500 triệu USD vào sản xuất mới của Mỹ, tạo ra 1.000 việc làm mới. Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử hợp đồng lớn nhất thế giới, sản xuất iPhone, tuyên bố vào tháng 7 đă đầu tư 10 tỷ đô la ở Wisconsin để xây dựng một nhà máy sản xuất khoảng 3.000 công nhân trực tiếp và 22.000 công nhân gián tiếp.

85-Giải giáp thánh chiến : Trong tháng Bảy, chính quyền Trump đă kết thúc một chương tŕnh của CIA tạo ra cánh phiến quân Syria “vừa phải” sau những nỗ lực trước đó của loại h́nh này đă được chứng minh là có phần tử thánh chiến Hồi giáo hỗ trợ, bao gồm cả những kẻ khủng bố người thực hiện vụ tấn công Benghazi tai hại, trong đó bốn người Mỹ, trong đó có đại sứ, đă bị giết.

84-Hồi âm jihad : Sau nhiều tháng chiến đấu nặng, lực lượng liên minh Iraq cuối cùng đẩy máy bay chiến đấu ISIS ra khỏi Mosul vào đầu tháng 7. Mỹ cũng đang hỗ trợ các nỗ lực để giải tỏa Philippines của các tế bào ISIS.

83-Cải cách chính phủ : Trump tạo Văn pḥng Đổi mới Hoa Kỳ vào tháng 7 để sắp xếp và cải tiến chính phủ cho các thế hệ tương lai.

82-Cải cách chính phủ : Trump đă kư một sắc lệnh vào tháng 7 thực hiện các tiêu chuẩn vận động hành lang mới cho các nhà chính trị, trong đó có cấm vận hành lang và cấm vận vận động cho các nước ngoài trong 5 năm.

81-Thực thi pháp luật : Vào tháng 7, các vụ truy tố tội phạm về súng liên bang của DOJ trong ba tháng trước đă tăng 23 phần trăm so với cùng kỳ năm 2016.

80- Thực thi pháp luật :Bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions mô tả như là "hoạt động lừa đảo chăm sóc y tế lớn nhất trong lịch sử Mỹ", Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu hơn 400 người, bao gồm cả bác sĩ và cơ sở y tế, người mà họ cho biết đă kê toa các thuốc opioid không cần thiết cho người nghiện và thúc đẩy cuộc khủng hoảng ma túy hiện nay.

79-Thực thi luật pháp : Các phiên và DOJ đă ṛ rỉ các thông tin bí mật từ bên trong chính phủ, theo đuổi các cuộc điều tra ba lần trong sáu tháng đầu của chính quyền Trump hơn là sai phạm vào thời cuối chính quyền Obama. Chính quyền đă tạo ra một đơn vị phản gián trong FBI để điều tra.

 

 

Chủ tịch Thượng viện Mitch McConnell, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan (Ảnh: Twitter)

 

THÁNG 6

78-Đường ống dẫn dầu : Trump chấp thuận Dự án đường ống dẫn Dakota Access và xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Canada, dự kiến ​​sẽ tạo ra hơn 42.000 việc làm và 2 tỷ USD lợi nhuận. Đường ống dẫn Đường Dakota, vận chuyển 500.000 thùng dầu mỗi ngày, đă khôi phục lại nền kinh tế Bắc Dakota. Vào tháng 6, Trump chấp thuận thiết lập đường ống New Burgos đến Mexico.

77-Lạm phát : Tỷ lệ giảm xuống mức thấp nhất trong tám tháng vào tháng Sáu xuống c̣n 1,6%.

76-Thương mại Trung Quốc : Lần đầu tiên kể từ năm 2003, nhập khẩu thịt ḅ Mỹ đă trở lại Trung Quốc, mở ra thị trường trị giá 2,5 tỷ USD cho các chủ trang trại và các nhà sản xuất Mỹ.

75-Cuba : Trump đưa ra lời cam kết chiến dịch của ông Obama với Cuba, điều mà Trump cho là đă mang lại lợi ích cho chế độ Cuba với cái giá của người Cuba.

74-Học việc : Trump đă kư một lệnh hành pháp vào tháng Sáu, làm cho các doanh nghiệp bắt đầu và mở rộng các chương tŕnh tập sự dễ dàng hơn.

73-Quyền sở hữu : Trump ban hành lệnh quản lư vào tháng Sáu để bắt đầu quá tŕnh hủy bỏ các quy định về Nước năm 2015 của Hoa Kỳ, vốn đă được sử dụng để mở rộng kiểm soát liên bang đối với đất tư nhân. Dưới chính quyền của Tổng thống Obama, nguyên tắc được áp dụng rộng răi đă được áp dụng cho "các vùng nước có thể điều hướng" như các con rănh do con người tạo ra và nước tích tụ sau khi mưa to.

72-An ninh nội địa : Ngày 19 tháng 6, DHS công bố đă thực hiện một phương pháp theo dơi liệu du khách có rời khỏi Hoa Kỳ hay không. Hai mươi năm trước, Quốc hội đă ra lệnh cho việc lắp đặt hệ thống theo dơi lối vào và xuất cảnh, nhưng các chính quyền của ông Clinton, Bush và Obama chưa bao giờ hành động, cho phép hàng triệu người ở lại thị thực tạm thời. Khoảng 416.500 người đă ở lại quá nhiều thị thực vào năm 2015 một ḿnh.

71-Thoả thuận khí hậu Paris : Trump, vào tháng 6, đă kéo Mỹ ra khỏi thỏa thuận toàn cầu, theo một nghiên cứu của NERA Consulting, có thể khiến chi phí cho nền kinh tế Hoa Kỳ gần 3 ngh́n tỷ USD. Theo nghiên cứu tương tự, đến năm 2040, có thể mất 6,5 triệu việc làm trong ngành công nghiệp, bao gồm 3,1 triệu việc làm trong ngành chế tạo.

70-NATO : thúc giục Trump của thành viên NATO phải trả chia sẻ công bằng của họ về hỗ trợ tài chính cho các liên minh quân sự đă dẫn đến một ngày càng tăng của các khoản đóng góp đồng minh của $ 10 tỷ USD, theo Tổng thư kư NATO, Jens Stoltenberg.

69-Nga : Chính quyền Tháng Sáu đă thực hiện Đạo luật Trách nhiệm Giải tŕnh Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky, đưa danh sách đen các công dân Nga vào các vi phạm nhân quyền.

68-Nga : Tháng 6, cùng ngày, Tổng thống Trump gặp Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko, Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 38 cá nhân, tổ chức liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine.

67-Nhập cư : ICE đă bắt giữ trung b́nh 13.085 người mỗi tháng từ tháng 2 đến tháng 6, trong khi trung b́nh trong ba tháng cuối của chính quyền Obama là 9.141 vụ bắt giữ mỗi tháng.

66-Nhập cư : Bộ An ninh Nội địa của Trump đă hủy bỏ chương tŕnh Hoăn cho Người cha đẻ của Hoa Kỳ do Chính phủ Obama tạo ra vào tháng 11 năm 2014 và sẽ ân xá cho khoảng 4 triệu người nhập cư bất hợp pháp.

65-Quân đội : Tháng 6, chính quyền Trump đă cho phép Bộ Quốc pḥng thiết lập cấp độ quân đội ở Afghanistan. Chính quyền mở rộng cho quân đội cũng có thể được nh́n thấy trong các hoạt động của Mỹ ở Somalia.

64-Cải cách Cựu chiến binh : Trump đă kư Đạo luật Bảo vệ Trách Nhiệm và Bồi thẩm Cựu chiến binh vào tháng 6 để cho phép các quan chức cao cấp trong VA bắn những người lao động không thành công và thiết lập các biện pháp bảo vệ để bảo vệ người tố cáo. Bộ này báo cáo đă sa thải hơn 500 nhân viên kể từ tháng 1 năm 2017 và đ́nh chỉ gần 200 người trong nỗ lực của tổng thống nhằm phục hồi tính toàn vẹn và trách nhiệm giải tŕnh.

63-Cải cách Cựu chiến binh : Tháng 6, VA tuyên bố việc áp dụng thành công hệ thống hồ sơ y tế của Bộ Quốc pḥng, kết thúc một thập kỷ rắc rối trong việc chia sẻ thông tin giữa hai cơ quan.

62-Cải cách cựu chiến binh : Một White House VA mới giúp các cựu chiến binh, đầy đủ nhân viên của cựu chiến binh, đă đi vào hoạt động vào tháng Sáu.

61-Giáo dục : Thư kư giáo dục của Trump, Betsy DeVos, đă chỉ định Adam Kissel, một nhà phê b́nh nổi tiếng về việc thực hiện Title IX của chính quyền Obama - luật liên bang 1972 bị lạm dụng nặng nề, ngăn chặn sự phân biệt trong giáo dục "dựa trên t́nh dục" người ủng hộ tự do ngôn luận, làm phó trợ lư thư kư cho các chương tŕnh giáo dục đại học. Nhân viên của văn pḥng thực thi Title IX đă được giảm bớt trong ngân sách năm 2018.

 

THÁNG NĂM

60-Trung Đông : Trump tăng cường các liên minh truyền thống với Israel và các quốc gia Ả Rập, những nước này đă xấu đi dưới Tổng thống Obama.

59-Trung Đông : Trong chuyến viếng thăm Ảrập Xê út vào tháng 5, chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông với tư cách là tổng thống, ông đă tuyên bố việc kư một hợp đồng vũ khí trị giá 110 tỷ đô la với Saudi Arabia với 350 tỷ đô la vũ khí khác trong 10 năm tiếp theo. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Ảrập Xêút đă kư các thoả thuận tương tự trong cùng một ngày, với hàng tỷ đô la đầu tư vào Mỹ. Trump cũng đă có bài phát biểu quan trọng với các nhà lănh đạo của 50 quốc gia Hồi giáo, thách thức họ chống khủng bố Hồi giáo.

58-Thu nhập cá nhân : Theo Cục phân tích kinh tế, thu nhập cá nhân của Mỹ tăng 0.4% trong tháng 5, trong khi dự kiến ​​tăng 0.3.

57-Nhà ở : Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cho thấy doanh số bán nhà gần đây đă tăng gấp đôi so với cùng thời kỳ dưới thời tổng thống Obama. Theo Bộ Thương mại, tỷ lệ bán nhà ở hàng năm cho tháng 5 năm 2017 là 610.000, so với 376.000 trong năm 2009. Giá nhà mới đă chạm mức kỷ lục cao trong tháng 5. Trong năm 2011, nhà ở để bán đă có mặt trên thị trường trung b́nh 84 ngày. Năm nay, chỉ 45 ngày.

56-Thương mại Mexico : Mexico đă đồng ư vào tháng 6 để hạn chế việc xuất khẩu đường thô và tinh luyện sang Mỹ, có lợi cho ngành công nghiệp Mỹ.

55-Thương mại : Trump công bố vào tháng 5 rằng ông dự định đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, NAFTA, để phản ánh tốt hơn nền kinh tế hiện đại trong khi lợi ích cho mọi bên tham gia hiệp ước.

54-Syria : Sau khi chế độ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân, Tổng thống Trump đă cho phép các cuộc tấn công hồi tháng 5 vào căn cứ không quân đă tiến hành các cuộc tấn công hóa học, phá hủy 20% máy bay hoạt động của Syria.

53-Nhập cư : Tháng 5, chính quyền cho biết số người nhập cư bất hợp pháp trẻ nhập quốc gia hàng tháng đă giảm xuống dưới 1.000 lần đầu tiên trong vài năm.

52-Bỏ phiếu : Trong tháng năm, Trump tạo ra một ủy ban để điều tra gian lận cử tri chủ tọa bởi Phó Tổng thống Mike Pence và phó chủ tịch của Ngoại trưởng Kansas Kris Kobach.

51-Giáo dục : Vào tháng 5, chính quyền thông báo rằng nó sẽ tạo ra một kế hoạch lựa chọn trường học và đưa ra các lựa chọn để thực hiện nó, hơn là làm cho nó trở thành một chương tŕnh của liên bang.

50-Tự do tôn giáo : Trong Ngày Quốc khánh cầu nguyện vào tháng 5, Trump đă kư một sắc lệnh về tự do tôn giáo bao gồm nới lỏng các hạn chế của IRS, được gọi là Bản sửa đổi Johnson, chống lại các hoạt động chính trị của các tổ chức tôn giáo được miễn thuế. Lệnh cũng giúp người sử dụng lao động không được cung cấp các biện pháp tránh thai nếu họ bị phản đối tôn giáo và cho phép Jeff Sessions có thẩm quyền cao hơn về chính sách tự do tôn giáo.

49-Nạo phá thai : Vào tháng 5, chính quyền đă mở rộng phạm vi của Chính sách Thành phố Mexico để hạn chế nguồn tài trợ cho bất kỳ tổ chức y tế quốc tế nào thực hiện hoặc cung cấp thông tin về phá thai, mở rộng số tiền bị ảnh hưởng từ 600.000 USD lên gần 9 tỷ USD.

 

THÁNG TƯ

48-Tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ : Giữ một lời hứa chiến dịch lớn, Tổng thống Trump đă chỉ định Thẩm  Phán (Chánh án Tối Cao) là một nhà tư pháp nghiêm ngặt và nguyên bản trong khuôn mẫu của Antonin Scalia, Neil Gorsuch, người đă được Thượng viện thông báo và tuyên thệ nhậm chức vào tháng Tư. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ḿnh, vào tháng Sáu, Gorsuch bỏ phiếu trong mọi trường hợp với công lư thường được coi là bảo thủ nhất, Clarence Thomas. Ủy ban tư pháp Bảo thủ cho biết trong một báo cáo rằng buổi biểu diễn sớm của Gorsuch nói rất nhiều về những ǵ ông ta sẽ làm như là một công lư của Toà án Tối cao "và những ǵ tổng thống có thể tính đến khi có nhiều vị trí tuyển dụng cao hơn. Những người bảo thủ mong muốn giành đa số bảo thủ trên sân trong tương lai gần có lư do để cổ vũ. "

47-Nhập cư : Chính quyền thông báo rằng biên giới bất hợp pháp đă giảm 40 phần trăm trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Theo ngày thứ 100 của Trump, văn pḥng giao dịch đă giảm 73 phần trăm, nhờ các chính sách của tổng thống nhằm ngăn chặn mọi người cố gắng vào đất nước.

46-Khoan dầu ngoài khơi : Tháng 4, Trump đă kư một sắc lệnh cho phép mở rộng khoan dầu khí ngoài khơi và phát hành lại chương tŕnh cho thuê để phát triển tài nguyên ngoài khơi. Lệnh này đă băi bỏ lệnh cấm của Obama trong tháng 12 về việc khoan ở Bắc Cực và một phần của Đại Tây Dương.

45-Thương mại của Trung Quốc : Trump đă khởi xướng một cuộc điều tra vào tháng 4 về việc liệu thép và nhôm Trung Quốc và các sản phẩm từ nước ngoài khác có làm hại đến an ninh quốc gia của Mỹ hay không. Trung Quốc có 26% thị trường thép ở Hoa Kỳ, và nhập khẩu thép của Trung Quốc tăng gần 20% trong năm qua.

44- Made In USA : Chủ tịch Trump đă kư kết "Hoa Kỳ mua và thuê người Mỹ" trong tháng Tư, ưu tiên các lợi ích của các doanh nghiệp và công nhân Mỹ. "Mua Mỹ" bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh bằng cách nhắm mục tiêu việc lạm dụng việc miễn trừ và ngoại lệ đối với các luật về sách. Trump của "Thuê Mỹ" nỗ lực kêu gọi cải cách các chương tŕnh thị thực, đảm bảo rằng họ không c̣n xô đẩy công nhân Mỹ, trong khi thực thi đầy đủ các luật điều chỉnh việc nhập cảnh của người lao động nước ngoài.

43-Các quy định về nông nghiệp : Trong tháng 4, nhằm nỗ lực giúp nông dân bị ảnh hưởng bởi NAFTA và sự mất cân bằng thương mại với Canada, Trump đă kư kết lệnh cấm để Sở Nông nghiệp t́m và loại bỏ các quy định không cần thiết.

42-G-7 : Tháng 4, chính quyền đă từ chối kư kết tuyên bố chung của G7 v́ các quốc gia khác không thể đồng ư bao gồm hỗ trợ cho nhiên liệu hạt nhân và nhiên liệu hoá thạch mà không có sự hỗ trợ cho hiệp định về khí hậu ở Paris. V́ vậy, G-7 không đưa ra một tuyên bố chung.

41-Nga : Tháng 4, chính quyền từ chối không cho phép miễn trừ cho bất kỳ công ty nào muốn hợp tác kinh doanh với Nga, vốn bị áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế, bao gồm ExxonMobil, đă xin miễn.

40-Nhập cư : Vào tháng 3 và tháng 4, DOJ đă thông báo kế hoạch đẩy nhanh việc trục xuất những người ngoài hành tinh bất hợp pháp bị bỏ tù, hướng dẫn các luật sư Hoa Kỳ áp dụng các hướng dẫn nghiêm ngặt hơn trong việc truy tố các tội phạm di dân trong khi t́m cách thuê 125 thẩm phán di trú trong hai năm tới.

39-Nhập cư : Trump đă kư một lệnh hành pháp vào tháng 4 cắt giảm ngân quỹ cho các thành phố bảo vệ, và mặc dù gặp phải sự phản đối từ các quan chức thành phố, các đại lư của ICE đă thực thi luật nhập cư Hoa Kỳ ở những thành phố này.

38-Nhập cư : Trong 100 ngày đầu tiên của chính quyền Trump, bắt giữ và trục xuất người ngoài hành tinh như MS-13 đă tăng 38 phần trăm so với năm cuối của chính quyền Obama. ICE đă tiến hành một cuộc đàn áp các băng đảng đă dẫn tới việc bắt giữ gần 1.400 người. Chính quyền Trump cũng hợp tác với các nước Trung Mỹ để chống lại sự tuyển dụng MS-13 trong khu vực. Khoảng 6.000 thành viên băng đảng MS-13 đă bị bắt trong năm tháng đầu tiên của tổng thống.

37-Quân đội : Vào tháng 4, Trump đă trao cho Bộ trưởng Quốc pḥng James Mattis quyền thiết lập các cấp quân tại Iraq và Syria để chống lại ISIS. Và các chỉ huy quân sự được trao quyền để thực hiện các hành động quân sự mà không có sự chấp thuận của Washington. Như một kết quả trực tiếp, quân đội Mỹ mới được tự trị này đă có những tiến bộ to lớn đối với ISIS.

36- Islamic Jihad: Hồi tháng trước, Trump đă trao cho Bộ Quốc pḥng Hoa Kỳ một đ̣n nặng nề với ISIS tại Afghanistan vào tháng Tư, thả một chiếc GBU-43B - gọi là MOAB hoặc "Mẹ của Tất cả các quả bom" - loại bom không phải là hạt nhân lớn nhất tồn tại, trên một phức hợp đường hầm của ISIS. Ít nhất 94 tên ISIS đă bị giết, trong đó có bốn chỉ huy, đường hầm và kho vũ khí bị phá hủy.

35-Cải cách hành chính các cựu chiến binh : Trong tháng Tư, Trump đă kư Đạo luật VA Choice và chất lượng lao động năm 2017 cho phép $ 2,1 tỷ trong nguồn vốn bổ sung cho phép các cựu chiến binh người sống hơn 40 dặm từ cơ sở y tế gần nhất đủ điều kiện VA, kinh nghiệm thời gian chờ đợi hơn 30 ngày để lên lịch hẹn, hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn đặc biệt khác để được điều trị bên ngoài hệ thống của VA.

34-Thực thi luật pháp : Tháng 4, Tổng chưởng lư Jeff Sessions, trong một nỗ lực đưa lại quyền kiểm soát địa phương cho các sở cảnh sát, ra lệnh cho Bộ Tư pháp xem xét các thỏa thuận của Obama với các sở cảnh sát địa phương.

33-Giáo dục : Vào tháng 4, Trump đă kư một sắc lệnh đ̣i hỏi Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos xem xét các quy định của bộ với ư định trao quyền cho các bang và chính quyền địa phương.

32-Phá thai : Trong những ǵ được coi là hóa đơn pḥ sự sống quốc gia lớn đầu tiên trong hơn một thập kỷ, Trump đă kư vào tháng tư một dự luật xét của Quốc hội thành luật băi bỏ một quy định chính quyền Obama gần đây mà có thể đă bị cấm quốc gia phân biệt đối xử trong trao KHHGĐ Tiêu đề X các quỹ dựa trên việc liệu một pḥng khám địa phương có thực hiện phá thai hay không.

31-Nạo phá thai : Chính quyền của Trump tháng 4 đă cắt đứt nguồn tài trợ của Mỹ trong Quỹ Dân số Liên hợp quốc, có liên quan đến các chương tŕnh phá thai vô nhân đạo như chính sách một con của Trung Quốc (đă trở thành chính sách hai con vào năm 2015). Hơn 32 triệu đô la thay vào đó chuyển sang Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.

30-Nạo phá thai : Tháng 4, Trump bổ nhiệm Ts. Charmaine Yoest, cựu chủ tịch Tổ chức American United for Life, làm trợ lư thư kư cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, thay thế một người ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch cho gia đ́nh. Sau đó, hai người ủng hộ đời sống đă từng làm việc cho Hội đồng Nghiên cứu Gia đ́nh được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt. Và Valerie Huber, một người bênh vực giáo dục kiêng cữ, được bổ nhiệm vào tháng Sáu như là chỉ huy nhân viên của thư kư trợ lư y tế tại HHS.

 

THÁNG BA

29-Thâm hụt thương mại : Trump đă kư kết một lệnh hành pháp vào tháng 3 chỉ đạo việc xem xét và báo cáo về thâm hụt thương mại lớn của Mỹ.

28-Trung Đông : Tháng 3, chính quyền do Đại sứ LHQ Nikki Haley dẫn đầu đă lên án một báo cáo chống lại Israel bởi Ủy ban Kinh tế và Xă hội của Liên hợp quốc tại khu vực Tây Á, được coi là chống Do Thái, khiến ông này từ chức.

27-Kinh tế: Sự tự tin của người Mỹ xây dựng nhà ở đă tăng lên mức cao nhất trong gần 12 năm, v́ sức mạnh của thị trường lao động và việc cải thiện tiền lương thúc đẩy nhu cầu về nhà ở.

26-Syria : Tháng 3, chính quyền của Trump đă buộc G-20 phải loại bỏ sự phản đối của ḿnh đối với chủ nghĩa bảo hộ và hỗ trợ tự do thương mại. Bất kỳ đề cập nào về biến đổi khí hậu đă được loại bỏ khỏi tuyên bố chung.

25-Cải cách chính phủ : Tháng 3, Trump đă kư kết một lệnh điều hành để thực hiện kiểm toán đối với mỗi cơ quan chi nhánh để giảm chi tiêu và lăng phí và cải tiến dịch vụ.

 

THÁNG HAI

24-Tiết kiệm cho các công ty dầu mỏ : Tháng 2 vừa qua, Trump đă kư một đạo luật nhằm loại bỏ một quy định Dodd-Frank yêu cầu các công ty dầu mỏ như Exxon Mobile phải công khai tiết lộ các khoản thuế và lệ phí mà họ phải trả cho các chính phủ nước ngoài. Điều này có thể giảm chi phí cho ngành này đến 385 triệu đô la mỗi năm .

23-Cải cách tài chính : Chính quyền đă yêu cầu xem xét lại luật về giám sát tài chính Dodd-Frank vào tháng 2 trong khi kêu gọi Quốc hội xóa bỏ thẩm quyền của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng để giám sát các ngân hàng và các công ty tài chính, trao lại quyền đó cho các nhà quản lư khác của liên bang và tiểu bang.

22-Nga : Chính quyền đă phản đối việc tuyên truyền của Nga bằng cách ra mắt hai kênh truyền thông chính phủ vào tháng hai phát thanh bằng tiếng Nga.

21-Quân đội: Tháng 2, chính quyền đă đạt được thoả thuận với Lockheed Martin để mua 90 máy bay F-35 với giá thấp nhất trong lịch sử của chương tŕnh. 90 máy bay đầu tiên nằm dưới ngân sách khoảng 725 triệu đô-la, với hàng tỷ đô-la dự kiến ​​sẽ được tiết kiệm thêm. Thỏa thuận này đă tiết kiệm ít nhất một đồng minh của Mỹ, Nhật Bản, 100 triệu USD.

20-Cải cách chính phủ : Tháng hai, tổng thống tuyên bố ông không có kế hoạch lấp đầy nhiều vị trí của chính phủ mà ông coi là không cần thiết.

19-Thực thi pháp luật : Trong tháng hai, Tổng thống Trump đă kư kết ba lệnh hành pháp để tăng cường thực thi pháp luật. Lần đầu tiên tăng cường pháp luật chống lại các tổ chức tội phạm quốc tế. Cuộc chiến thứ hai kết hợp với tội ác chống thực thi pháp luật. Thứ ba t́m kiếm một chiến lược giảm tội phạm nói chung, bao gồm, đặc biệt là nhập cư bất hợp pháp, buôn bán ma túy và tội phạm bạo lực.

18-Pḥng học : Trump, vào tháng Hai, đă đảo ngược trật tự điều hành của Obama yêu cầu các trường công phải cho phép sinh viên sử dụng pḥng tắm và pḥng thay đồ theo "nhân dạng giới tính" của họ.

17-Sửa đổi Thứ hai : Chủ tịch Trump đă kư một đạo luật vào tháng hai băi bỏ một quy tắc Quản trị An sinh Xă hội thời Obama, thêm các quyết định khuyết tật về tinh thần vào sổ kiểm tra lư lịch. Quy chế của Obama có khả năng cho phép từ chối các quyền sửa đổi thứ hai đối với nhiều công dân có năng lực, lành mạnh về tinh thần.

 

Donald Trump và vợ, Melania, đă tới Washington, DC vào đêm trước lễ khánh thành ngày 19 tháng 1

 

THÁNG GIÊNG

16-Quan hệ đối tác xuyên Thái B́nh Dương : Trump đă kư một sắc lệnh vào tháng 1 đưa Hoa Kỳ rời khỏi hiệp định quốc tế, theo lời các nhà phê b́nh đây là một thể hiện đối với chủ quyền của Mỹ và tránh khỏi việc mất hàng triệu việc làm khỏi công nhân Mỹ.

15-Những người bị Hồi giáo bức hại : Thay đổi chính sách của Obama, Trump cam kết hồi tháng Giêng rằng những người tị nạn Kitô giáo đang bị khủng bố ở các quốc gia Hồi giáo sẽ được ưu tiên hơn những người tị nạn khác t́m cách vào Hoa Kỳ.

14-An ninh nội địa : Trump đă kư một lệnh hành pháp vào tháng Giêng cấm người dân từ bảy quốc gia mà chính quyền Obama coi như là nơi trú ngụ của chủ nghĩa khủng bố không được vào Mỹ trong 90 ngày và chặn tất cả những người tị nạn trong 120 ngày trong khi chính quyền đánh giá quá tŕnh bảo mật của nó. Sau những thách thức pháp lư, chính quyền đă đưa ra lệnh sửa đổi vào tháng 3, và vào tháng 6, Ṭa án tối cao Hoa Kỳ đă quyết định một phiên bản lệnh cấm có thể có hiệu lực cho đến khi ṭa đưa ra bản hiến pháp vào tháng 10.

13-Nhập cư : Bộ Tư pháp bắt đầu tiến hành truy tố h́nh sự đối với những người vượt biên giới bất hợp pháp lần đầu sau khi chính quyền Obama chấm dứt.

12-Cải cách chính phủ : Trump đă kư một lệnh hành pháp vào tháng Giêng để xúc tiến việc rà soát môi trường các dự án cơ sở hạ tầng để đẩy nhanh chi tiêu và đầu tư cho ngành.

11-Các quy định về sản xuất : Trump đă kư một sắc lệnh vào tháng 1 nhằm giảm các quy định về nhà sản xuất.

10-Phá thai : Vào tháng Giêng, Trump đă bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc sống hàng năm của March for Life. Phó tổng thống Mike Pence đă trở thành người đầu tiên trong cương vị phát biểu tại sự kiện, và cố vấn cao cấp của Nhà Trắng, Kellyanne Conway, cũng đă nói.

9-Cải cách thể chế : Trump thiết lập các lực lượng đặc nhiệm trong mỗi cơ quan để loại bỏ "quy định về giết người làm việc" và tăng "cơ hội kinh tế". Chính quyền của Trump đang trên đà hoàn thành giai đoạn đầu của chương tŕnh cải cách quản lư với 645 triệu đô la tiền tiết kiệm hàng năm, theo một phân tích của Diễn đàn Hành động Mỹ. Để so sánh, trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, hơn 22.700 quy định đă được áp đặt đối với người Mỹ với chi phí cho người tiêu dùng Mỹ, doanh nghiệp và công nhân của mỗi năm hơn 120 tỷ đô la. AAF gọi triết lư của Trump là giảm bớt các quy định và kiểm soát các chi phí quản lư "một trong những phát triển quan trọng nhất trong chính sách quản lư hàng thập kỷ", ghi nhận đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ mà ngành hành pháp đă thiết lập một ngân sách quy định.

8-Phụ nữ kinh doanh : Trump đă đưa ra Hội đồng Hoa Kỳ - Canada về Sự tiến bộ của Phụ nữ Doanh nhân và Nhà lănh đạo Kinh doanh với Thủ tướng Canada Justin Trudeau vào tháng Hai.

7-Nhập cư : Trump mở rộng các ưu tiên trục xuất, kư kết một lệnh hành pháp vào tháng Giêng, bao gồm những người "có hành vi phạm tội h́nh sự", có thể bao gồm bất cứ ai nhập cảnh vào nước này bất hợp pháp, dẫn đến gia tăng đáng kể số người bị bắt.

6-Quân đội : Tháng 1, Trump đă kư một bản ghi nhớ để bắt đầu mở rộng và xây dựng lại quân đội Hoa Kỳ.

5-Cải cách chính phủ : Trump đă kư kết một lệnh hành pháp hôm 23 tháng giêng đặt một tuyển dụng đóng băng cho nhân viên liên bang.

4-Cải cách quy định : Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đă kư một sắc lệnh cho phép mọi quy định mới phải băi bỏ. Trong thực tế, chính quyền đă vượt quá nhăn hiệu, huỷ bỏ hoặc tŕ hoăn hơn 860 quy định, hoặc 16 quy định cho mỗi mới thực hiện.

3-Phá thai : Vào tháng 1, Trump đă kư một mệnh lệnh khôi phục Chính sách Thành phố Mexico, đă phá vỡ Liên đoàn Cha mẹ Quốc tế Kế hoạch và các tổ chức khác khuyến khích phá thai ở nước ngoài.

2-Tiền lương của Tổng thống : Tổng thống Trump, như đă hứa trong chiến dịch tranh cử, đă tặng tiền lương của ông.

1-Công nghệ : Sau cuộc bầu cử, Trump đă gặp các nhà lănh đạo công nghệ hàng đầu, bao gồm Mark Zuckerberg của Facebook, Bill Gates của Microsoft và Jeff Bezos của Amazon. Theo Gates, đó là một cuộc tṛ chuyện tốt về đổi mới, nó có thể giúp ích ǵ cho y tế, giáo dục, tác động của viện trợ nước ngoài và năng lượng, và một cuộc tṛ chuyện sâu rộng về sức mạnh của sự đổi mới.

 

 

Kim Âu chuyển ngữ

JAN 04/2017

 

Chú Thích:

1- https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/national-day-victims-communism/

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5060711/Trump-declares-national-day-remember-victims-communism.html

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: