MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Diễn Đàn ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongressional RecordvC-SPAN

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribune vSlate

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GlobalSecvGlobalIntelvEnergyvArchive

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max vCNSvDailyStorm vForeignPolicy

v Observe vAmerican Progress vFaivCity

v Guardian vPolitical InsidervLawvMedia

v RamussenvWikileaksvFederalistv

v The Online BooksvBreibartvInterceipt

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTrade

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v Fed American ScientistvMillenium

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v K.H.TVvĐại Kỷ Nguyênv Đỉnh Sóng

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

Khảo tiếng Hán Việt

 

Phạm Văn Bân

 

 

 

Lời nói đầu:

 

Bài viết này nhằm tŕnh bày các vấn đề thực tế của tiếng Hán Việt trong ngôn tự Việt Nam trên quan điểm thực dụng đại chúng; bỏ qua các liên quan lịch sử cũng như lư luận ngôn ngữ học khá khó cảm nhận được.

 

Với một đề tài rộng lớn và khó khăn như vậy th́ bắt buộc phải xảy ra sai sót! Kính mong quư vị rộng ḷng tha thứ và bổ túc hoặc sửa sai cho các sai sót, nếu có. Tôi xin thành thật cám ơn trước.

 

1)Tổng quát:

 

Khi mới thấy cục xà bông lần đầu tiên từ Pháp du nhập vào, người Việt Nam không có tiếng để gọi; v́ vậy đọc tiếng Pháp "savon" theo giọng Việt Nam là xà bông. Tiếng xà bông được gọi là tiếng Pháp Việt. Với thời gian sử dụng lâu dài, chữ xà bông tự nhiên hóa thành tiếng Việt, gọi là tiếng Việt có gốc Pháp. Tương tự như vậy, khi ngôn tự Việt Nam mượn tiếng của Mán, Mèo, Tày Đen, Tày Trắng, Tày Đỏ, Thổ, Nùng, Lào, Chiêm Thành, Chân Lạp, Anh, Cambodge, v.v... th́ gọi là tiếng Mán Việt, Mèo Việt, Tày Đen Việt, v.v...

 

Trong lănh vực ngôn tự, không có vấn đề"tự ái dân tộc", cũng không có chuyện "tiếng nước tôi giàu có, vẻ vang, hay hơn hẳn tiếng nước anh" mà chỉ là một phương tiện để thông đạt với nhau mà thôị Lịch sử tiếng Việt Nam cũng na ná như của các nước khắp nơi trên thế giới: không có chữ th́ cứ tự nhiên mượn mà xài, đơn giản vậy thôị Chính v́ thế mà khi xét lịch sử ngôn ngữ, người ta kết luận rằng không có thứ tiếng nào được gọi là thuần cả. Trải qua khoảng 8,000 năm, tất cả các tiếng nói đều pha trộn và vay mượn lẫn nhaụ Rồi với thời gian, tất cả đều phát triển, trở nên phong phú và tiến bộ hơn.

 

Muốn hay không muốn th́ đó vẫn là sự thật. Xin các người Việt Nam "bảo hoàng hơn vua" không nên nóng giận khi tôi viết: tiếng Việt chỉ là một thứ tiếng nói b́nh thường như mọi thứ tiếng nói trên thế giới, không nghèo nàn mà cũng không giàu có, không có ǵ vẻ vang mà cũng không có ǵ nhục nhă, không có ǵ siêu việt mà chỉ có các đặc điểm riêng như bất cứ thứ tiếng nào khác. Tiếng Việt chỉ là một phương tiện để người Việt thông đạt với nhau; hăy bỏ qua các mánh khóe tuyên truyền, kích động tâm lư không đúng đắn. Nếu có khách quan th́ mới biết chỗ hay, chỗ dở của ḿnh mà sửa đổi cho ngày càng khá lên; c̣n như cứ tự cho tiếng nước ḿnh là "giàu đẹp, phong phú, vẻ vang" hơn tiếng nước khác th́ giống y như việc so sánh chó nước tôi khôn hơn chó nước anh, răng ḅ nước tôi trắng hơn răng ḅ nước anh; trong khi thực tế khách quan th́ cứ hễ là chó th́ chó ở nước nào cũng khôn như nhau, cũng biết trung thành với chủ và ḅ nước nào th́ răng cũng trắng cả!

 

Thiết nghĩ việc tán dương tiếng Việt quá đáng là cố t́nh nói sai sự thật, vơ đoán và sẽ không thuyết phục được ai cả, nhất là đám con cháu có cơ may học được tinh thần phân tích khoa học của Aâu Tây.

 

Ngoại trừ các tiếng sử dụng trong đời sống hàng ngày như: ăn, ngủ, đi, chạy, cái bàn, cái ghế, cái nhà, con mèo, con chuột, con chó, cục đường, cục đá, cục gạch, cây me, cây ổi, cây trứng cá, v.v... th́ tiếng Việt Nam phải mượn rất nhiều từ các tiếng nói khác, đặc biệt là tiếng Mường. Thuở ban đầu lịch sử, có giả thuyết cho rằng giống người Mường chính là giống dân nguyên thủy của người Việt bây giờ. Trong cuốn "Chánh tả tiếng Việt", giáo sư Lê Ngọc Trụ viết:

 

"Gốc tích dân tộc và văn hóa ở tại Bắc Việt. Có lẽ thời thượng cổ, tổ tiên ta đă cư trú những vùng triền núi, từ sông Đà (Hắc Giang) tới Quảng B́nh, gần gũi với dân Mường; dấu vết c̣n lại là tiếng nói những vùng nầy cũng cứng và có chỗ tương tợ tiếng Mường. Thí dụ:

 

Mường: ka, kảy, kốk, kảw

 

Hà Tĩnh: ga, gái, kộk, gạw

 

Hà Nội: gà, gái, gốc, gạọ

 

Dân Mường, dân miền núi, cứ rút lần rải rác vô dăy núi Hoành Sơn. Họ không bị ảnh hưởng văn hóa của nước ngoài, nhất là của hai đại cường quốc Tàu và Aán nên c̣n giữ những cổ tục. Tiếng nói của họ cũng không biến đổi nhiềụ Nhờ vậy, so sánh hai thứ tiếng mới thấy tiếng Việt và tiếng Mường có lẽ do một gốc mà rạ

 

Dân Việt hay dời dân lập nghiệp, lần xuống đồng bằng, kiếm chỗ đất đai ph́ nhiêu dễ sanh sống hơn; đó là đồng bằng sông Hồng Hà. (Lúc cổ thời không tiến vào Nam, xứ Lâm Aáp của người Chàm v́ lẽ núi non cản trở, đất đai chật hẹp khó sanh sống.) Tiếng nói, nhờ nước sông Hồng Hà cũng "thanh dịu" dần."

 

Có lẽ tiếng Mường là gốc của tiếng Việt nhưng sau hơn 2,000 năm lịch sử th́ tiếng Việt ngày nay đă rời xa cái gốc về giọng nói cũng như số lượng từ ngữ tất nhiên phải nhiều hơn gấp bội lần do kết nạp thêm tiếng Hán ở phía Bắc và tiếng Mă Lai (cá, đă, sẽ, đang), Môn Khmer (đốt, cháy, mặn, chát, chua), Thái Lan, Chân Lạp, Chiêm Thành ở phía Nam.

 

Xét về tỷ lệ mượn chữ th́ việc mượn tiếng Hán đặc biệt nhiều khủng khiếp! Nhiều đến nỗi hễ cứ nói hoặc viết th́ người Việt Nam, dù có ư thức hay không có ư thức, đều sử dụng rất nhiều tiếng Hán, được đọc theo khẩu âm của người Việt, gọi là tiếng Hán Việt.

 

Tiếng Hán Việt đă có trong tiếng Việt Nam ngay từ thuở ban đầu có chủng tộc Việt Nam (trước thế kỷ I), sau đó là thời gian bị Trung quốc đô hộ khoảng 1,000 năm. Trong thời gian này, chữ viết cho cả nước là chữ Hán. Đến thời kỳ độc lập, khoảng 1,000 năm (trừ khoảng 20 năm bị nhà Minh đô hộ vào đầu thế kỷ XV và 100 năm bị Pháp chiếm làm thuộc địa), th́ chữ viết vẫn là chữ Hán. Người Việt Nam dùng chữ Hán trong mọi lănh vực dùng đến chữ: công văn, khoa học, lịch sử, giáo dục, văn chương, v.v... Chỉ mới gần đây (khoảng 100 năm) th́ mới có lối chữ abc xuất hiện do công sức của các giáo sĩ truyền đạo Thiên chúa từ nhiều nước đến Việt Nam như: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ḥa Lan, Pháp, v.v...

 

Trải qua suốt một thời gian khoảng 2,000 năm sử dụng chữ Hán liên tục như vậy th́ lẽ tất nhiên ảnh hưởng to lớn của chữ Hán là một sự kiện lịch sử khách quan trong tiếng nói và chữ viết Việt Nam.

 

Tiếng Việt Nam là thứ tiếng tổng hợp rất nhiều thứ tiếng, trong đó tiếng Hán Việt ước tính chiếm hơn 70%. V́ tiếng Hán Việt nhiều quá, sử dụng lâu quá, phổ thông quá và giọng đọc khác hẳn giọng Trung quốc cho nên có thể nói rằng đa số tiếng Hán Việt đă được Việt hóa rồi; hay nói cách khác, đa số tiếng Hán Việt trong ngôn tự Việt Nam là tiếng Việt có gốc là tiếng Hán.

 

2) Đặc điểm của tiếng Hán Việt:

 

Một câu hỏi tất nhiên phải đặt ra là làm sao phân biệt được tiếng Hán Việt và tiếng Việt, đặc biệt đối với những người không học chữ Hán hoặc chỉ có tŕnh độ Trung Học Việt Ngữ, hoặc những người Việt quen dùng ngoại ngữ, lâu dần tŕnh độ hiểu biết tiếng Việt có thể trở nên kém cỏi. Có vài cách như sau:

 

Cách làm biếng là phàm khi gặp chữ Việt nào mà không hiểu nghĩa một cách rơ ràng hoặc không chắc viết đúng chánh tả hoặc ít nghe thấy th́ hầu chắc chữ đó là chữ Hán Việt. Thí dụ: A Phú Hăn (Afghanistan), việt dă (chạy đua việt dă), thị phi (chuyện thị phi ở đời), công xúc tu sỉ, bị vong lục, tối hậu thư, hàn thử biểu, địa chấn kư, kư âm pháp, trắc địa học, nhân sinh quan, vũ trụ quan, đàn việt, tiềm thủy đỉnh, nạn nhân măn, thẩm mỹ, quốc sắc thiên hương, thục nữ yểu điệu , ngũ cốc, phiếm diện, cảnh sát, bảo tàng viện, hàn lâm viện, bộ nội vụ, bộ quốc pḥng, bộ ngoại giao, khủng bố, đức mô khắc lạp tây (democracy), yên tư phi lư thuần (inspiration), Ṭa Bạch Oác, Nữu Ước, Ba Lê, Hoa Thịnh Đốn, Tây Nhă Đồ, La Tỉnh (Los Angeles), Thánh Hà Tây (San Jose), Chi Gia Kha (Chicago), Gia Nă Đại (Canada), Vọng Các (Bangkok), Mạnh Măi (Bombay), Đức Lợi (Delhi), Cổ Ba (Cuba), Nă Phá Luân (Napoléon), Lư Thoa Rousseau), Cam Địa (Gandhi), Bối Đa Phần (Beethoven), A Lư Sĩ Đa Đức (Aristote), Phú Lăng Sa (France), Ư Đại Lợi (Italie), A Mỹ Lợi Gia (Amérique), Aâu La Ba (Europe), Á Tế Á (Asie), v.v...

 

Cách ít làm biếng là ngẫm nghĩ nghĩa và cách dùng của chữ. Nếu một chữ nào đó đứng một ḿnh, có nghĩa nào đó nhưng không tạo thành từ ngữ được th́ chữ đó là chữ Hán Việt. Thí dụ:

 

+++thiên: trời.

 

Người Việt nói: "tôi nh́n trời", không nói "tôi nh́n thiên." Tuy nhiên, khi dùng với chữ cặp đôi, hoặc đồng nghĩa hoặc phản nghĩa, th́ có thể nói : "của thiên trả địa".

 

Từ ngữ: thiên tài, thiên tai, thiên tạo, thiên bẩm, thiên cơ, thiên hạ, thiên văn, thiên tính, thiên nhiên, thiên lương, thiên lôi, thiên h́nh vạn trạng, thiên niên kỷ.

 

+++địa: đất.

 

Người Việt nói: "đất này mới được bón phân", không nói "địa này mới được bón phân". Từ ngữ: địa cầu, địa dự địa lư, địa bàn, địa điểm, địa đồ, địa h́nh, địa vâ,t, địa thế, địa chấn kư, địa chất học, địa chỉ, địa hạt, địa lôi, địa phương, địa mạch, địa từ.

 

+++nhân: ngườị

 

Người Việt nói: "dạy con ḷng thương người", không nói "dạy con ḷng thương nhân". Từ ngữ: nhân đạo, nhân tài, nhân khẩu, nhân lực, nhân tâm, nhân t́nh thế thái, nhân sự, nhân loại, nhân bản, nhân ái, nhân chủng học, nhân chứng, nhân cách, nhân duyên, nhân đức, nhân phẩm, nhân quyền, nhân sinh quan, nhân tính, nhân hậu, nhân măn, nhân nghĩa, nhân viên, thương nhân, công nhân, văn nhân.

 

Cách "khó" nhất là học ... tiếng Hán, nhờ đó mà tự khắc phân biệt được tiếng Hán Việt và tiếng Việt thuần túỵ Dưới đây là một số đặc điểm của tiếng Hán Việt trong ngôn tự Việt Nam.

 

a)Về âm vận:

 

Xét về tiếng nói th́ có hai loại: loại thứ nhất là tiếng biến âm, biến nghĩa (tonal languages), nghĩa là sự lên giọng hay xuống giọng làm thay đổi nghĩa của tiếng (như tiếng của các nước châu Phi, Nam châu Á, thổ dân Mexico, v.v...) Loại thứ hai là tiếng bất biến âm, bất biến nghĩa (nontonal languages), nghĩa là sự lên giọng hay xuống giọng không làm thay đổi nghĩa của tiếng (như Nhật Bản, Úc Á, Anh, Pháp, châu Aâu). V́ vậy, điều đặc biệt quan trọng trong loại tiếng "biến âm, biến nghĩa" là phát âm và hiểu đúng nghĩạ

 

Tiếng Hán và tiếng Việt là loại tiếng biến âm, biến nghĩa, có nhiều dấu giọng nên ngoài cách phát âm đúng, dùng đúng nghĩa chữ c̣n phải chú trọng đến vấn đề chánh tả. Lấy thí dụ phát âm tiếng tinh phải khác với tin, và khi bỏ dấu vào th́ nghĩa chữ tinh khác nghĩa các chữ t́nh, tính, tỉnh, tĩnh và tịnh (tin cậy, tin vui và tinh anh, tinh binh, tinh đời, tinh ranh, tinh chế, tinh khiết, tinh thể, t́nh ái, t́nh cảm, t́nh cờ, t́nh duyên, t́nh h́nh, t́nh nghi, t́nh nghĩa, nóng tính, bản tính, tính chất, tính đố, tính khí, tính mạng, tính nết, tính sổ, tính từ, tỉnh điền, tỉnh dụng, tỉnh bơ, tỉnh lẻ, tỉnh giấc, tỉnh khô, tỉnh ngộ, tỉnh táo, tỉnh trưởng, thanh tĩnh, tĩnh dưỡng, tĩnh từ, tĩnh vật, tĩnh trí, tĩnh tọa, tĩnh mịch, tĩnh tâm, tịnh tiến, tịnh độ, thanh tịnh.)

 

Gần đây, khi viết thơ trên lưới điện toán, một số người Việt hoặc do không có xóp que tiếng Việt, hoặc do lười biếng đánh các kư hiệu dấu VIQR, hoặc muốn che dấu lỗi chánh tả nên viết không có dấụ Tất nhiên người đọc có thể đoán nghĩa căn cứ vào nội dung bài viết nhưng nghĩ cho đến cùng th́ bắt buộc phải bỏ dấu bởi cái cốt cấu trúc của tiếng Việt là dấu giọng. Không có dấu giọng th́ không c̣n là tiếng Việt nữạ

 

Khác với loại tiếng đa vận (polysyllabic, nhiều âm tạo ra một nghĩa), tiếng Hán là loại tiếng độc vận (monosyllabic, một âm có một nghĩa) và chữ viết là loại chữ biểu ư, biểu nghĩa (không thể ráp vần abc mà đọc được) Chính do hai đặc điểm vừa nêu mà tiếng Hán có quá nhiều tiếng phát âm giống y như nhau nhưng nghĩa và cách viết lại khác nhau (gọi là tiếng đồng âm, dị nghĩa, dị h́nh.) Ngay cả chữ viết cùng một h́nh đồ giống nhau nhưng có chữ lại bao gồm nhiều nghĩa khác nhaụ Thí dụ: xét chữ tu sỉ trong câu "Nếu cởi truồng đi ra phố là phạm tội công xúc tu sỉ." Trước hết, nếu biết công xúc tu sỉ là tiếng Hán Việt th́ sẽ giúp viết đúng chánh tả, không viết cong súc hoặc cong sút tu sĩ. Xét về nghĩa:

 

*Âm Tu có sáu kiểu chữ chính, viết như sau

 

1) tu: 8 nét, bộ Nhân (người): sửa (tu thân)

 

2) tu: 11 nét, bộ "Nữ" (đàn bà): chị (cổ ngữ)

 

3) tu: 5 nét, bộ "Dương (con dê): có hai nghĩa:

 

a) thức ăn ngon (trân tu)

 

b) mắc cỡ, thẹn thùng (hàm tu: có nét thẹn thùng)

 

4) tu: 7 nét, bộ "Nhục" (thịt): nem

 

5) tu: 2 nét, bộ "Hiệt" (đầu): cần gấp (cấp tu, thiết tu)

 

6) tu: 12 nét, bộ "Tiêu" (tóc dài): râu tủa rạ Từ ngữ: liên tu: tua bông sen. Thành ngữ: Liên tu bất tận: túa ra, tiếp diễn không ngừng.

 

*Âm SĨ có sáu kiểu chữ chính, viết như sau:

 

1) sĩ: 6 nét, bộ "Khẩu" (cái miệng): há miệng rạ

 

2) sĩ: 6 nét, bộ "Tâm" (tim, ḷng): lấy làm nhục (sỉ nhục), xấu hổ.

 

3) sĩ: 19 nét, bộ "Mịch" (sợi tơ nhỏ): cái lưới bịt tóc.

 

4) sĩ: 10 nét, bộ "Y" (áo): cởi áo ra, cách chức (sĩ khí, sỉ chức)

 

5) sĩ: 11 nét, bộ "Túc" (chân): dép làm bằng cỏ .

 

6) sĩ: 19 nét, bộ "Túc" (chân): giày dép làm bằng cỏ. Từ ngữ: sỉ lư tương nghênh: múa giày ra đón (khách).

 

Trong thực tế, khi nói câu thí dụ nêu trên, người Trung quốc căn cứ vào nội dung (context) của vấn đề đang đề cập để xác định nghĩa của âm. C̣n nếu viết xuống th́ v́ các chữ đều biểu nghĩa (và dị h́nh) nên nh́n vào là biết nghĩa ngay, không sao lẫn lộn được.

 

Tiếng Việt Nam cũng là loại tiếng độc vận nhưng ngày nay người Việt Nam không viết chữ Hán nữa mà lại viết theo kiểu chữ biểu âm, ráp vần abc lại để phản ảnh giọng nói, hay nói cách khác là nói sao viết vậỵ Khổ nỗi là tiếng đồng âm nhưng khác nghĩa trong tiếng Việt cũng nhiều không kém tiếng Hán. Nay dùng hệ thống biểu âm cho nên người Việt sẽ vô cùng khó khăn, chỉ có thể căn cứ vào nội dung để đoán ṃ mà thôi - đôi khi đoán được, đôi khi đành chịu thua, không cách nào để xác định nghĩa của các chữ Hán Việt đồng âm được!

 

Trong thí dụ "Nếu cởi truồng đi ra phố là phạm tội công xúc tu sĩ" có người đoán lờ mờ là "xúc phạm các vị tu sĩ (người tu hành)". Rồi làm sao để đoán nghĩa chữ công? Trong đầu người Việt có các chữ: công sức, công việc, công dụng, công lao, công hiệu, công suất, chiến công, thành công, uổng công, công kích, tấn công, phản công, công đoàn, thủ công, đấng hóa công, băi công, công đức, công tŕnh, công nhân, công cộng, công dân, công quyền, công hàm, công chức, công chúa, công lư, bất công, công hữu, công ích, công khai, công quỹ, công phẫn. Nếu biết tiếng Hán th́ sẽ biết chữ công có bốn nghĩa chính, viết thành bốn chữ khác nhau:

 

*công: chung (công cộng, công dân, công chúng)

 

*công: kết quả của một hành động nào đó (công dụng, công lao, công hiệu)

 

*công: đánh (công kích, tấn công, phản công)

 

*công: thợ, lao động (công đoàn, thủ công)

 

Nghĩa đúng của câu: "Nếu cởi truồng đi ra phố là phạm tội công xúc tu sỉ" là "lấy làm nhục nhă, xấu hổ, mắc cỡ, thẹn thùng khi xúc phạm đến công chúng". Một thí dụ khác về khổ nạn đồng âm: "nam nữ thụ thụ bất thân" Người không học chữ Hán, đọc câu này th́ không cách nào hiểu được sự khác biệt giữa hai chữ "thụ thụ". Muốn hiểu, phải đi về cái gốc chữ Hán. Một chữ "thụ" có nghĩa là "chịu nhận lấy (thụ mệnh, thu nhận), thuộc bộ "Hựu" và chữ "thụ" kia có nghĩa là "cho, trao cho (truyền thụ), thuộc bộ "Thủ", nghĩa của câu này là: người nam và người nữ không đ ược sờ mó, đụng chạm, gần gũi, thân mật khi trao đổi vật ǵ đó với nhau.

 

b) Về nghĩa:

 

Khi dùng tiếng Hán Việt th́ phải lưu ư hai vấn đề thường xảy ra: trật tự văn phạm và nghĩa của các tiếng cùng âm mà khác nghĩa, khác cách viết.

 

Một số tiếng Hán Việt vẫn c̣n giữ âm Hán, khi nói ra th́ âm nghe rất giống và khi sử dụng th́ vẫn giữ nguyên cấu trúc văn phạm của chữ Hán. Thí dụ: mại (bán), măi (mua), niên (niên lịch), động (động từ), đông (mùa Đông), lăo (ông lăo), cảng (hải cảng), thủy (thủy thủ), ánh (ánh tà dương), không (không khí), đậu (đậu xanh), như (giống như), thân (thân cây), nhung (nhung lụa), thích (vui thích), phấn (bụi phấn), xứ (xứ sở), sự (sự việc), diễn giảng, báo chí, tự điển, mục lục, họa sĩ, bưu chính, bưu điện, tính t́nh, tính mệnh, tính khí, t́nh dục, t́nh trạng, chỉnh đốn, chỉnh lư, chỉnh tề, chỉnh toàn, chính đại, chính đáng, chính quả, chính giáo, v.v....

 

Một số tiếng Hán Việt không c̣n giữ âm Hán, khi nói ra th́ âm nghe khác hẳn và khi sử dụng th́ tuân theo cấu trúc văn phạm của chữ Việt, gọi là tiếng Việt có gốc Hán. Cần lưu ư rằng vào thời xa xưa, tiếng Hán đă bị đọc trại theo khẩu âm của người Việt thời đấỵ Rồi với thời gian trôi qua, cả giọng đọc của người Trung quốc và Việt Nam đều thay đổi, cho tới nay th́ một số tiếng Hán Việt hoàn toàn khác hẳn về âm, không c̣n hơi hướm đọc trại nữạ Thí dụ: nhịn (nhường nhịn) do chữ Hán "nhẫn", gần (xa gần) do chữ Hán "cận", cứng (cứng ngắt) do chữ Hán "cang/cương", chia (phân chia) do chữ Hán "chi", giết (giết ḅ) do chữ Hán "sát", thiêng liêng do chữ Hán "linh", đàn (đàn ḅ) do chữ Hán "đoàn", cuốn (cuốn sách) do chữ Hán "quyển", thơ (thơ ca) do chữ Hán "thi".

 

Chữ Hán đă có trước khi có giấy và máy in (hơn 2,000 năm nay) cho nên việc ghi chép một chữ rất khó khăn; rồi từ cái khó này mà có khuynh hướng giản tự hoặc nuốt chữ (tỉnh lược, ẩn dụng và khuyết dụng) Xin đơn cử một thí dụ về trật tự văn phạm thường gặp như sau:

 

Thay v́: nhân chi tâm (ḷng của người) th́ ẩn chữ "chi", nói: nhân tâm (ḷng người)

 

nhân chi khẩu (miệng của người) th́ nói: nhân khẩu (miệng người)

 

nhân chi lực (sức của người) th́ nói: nhân lực (sức người)

 

nhân chi tài (tài của người) th́ nói: nhân tài (tài người)

 

thiên hạ chi nhân (người ở dưới khắp bầu trời ) th́ nói: thiên hạ (thế giới loài người)

 

thục nữ chi yểu điệu: sự yểu điệu của thục nữ.

 

Không nói "tâm nhân, khẩu nhân, lực nhân, tài nhân, hạ thiên, v.v..." Trong thực tế, nếu đảo ngược trật tự văn phạm trên đây của chữ Hán Việt để nói theo trật tự văn phạm Việt Nam th́ có ba vấn đề xảy ra:

 

 

 

*Chữ Hán Việt trở nên vô nghĩa hoặc tối nghĩa:

 

Không được đảo trật tự của các chữ: tương quan, quan trọng, cơ quan, cơ thể, thời cơ, hiếu danh, hiếu sắc, thị hiếu, hư kịch, hư trường, phương diện, phương pháp, phương tŕnh, cảnh sát, Nho giáo, nho sĩ, hải cảng, hải quân, hải phận, hành khách, du khách, khách sáo, nhan sắc, nhan đề, thanh lâu, cao lâu, đa cảm, đa đoan, đa nghi, đa tạ, ưng thuận, nhàn nhă, thiếu phụ, sản phụ, quả phụ, sơn cước, sơn dân, độ lượng, chế độ, báo cáo, cáo phó, nguyên cáo, bị cáo, cáo trạng, quảng cáo, duy vật, duy tâm, yếm thế, yếm nhân, thương hàn, tử thương, ngoại thương, nội thương, bản chất, bản doanh, nhiệm vụ, đảm nhiệm, quyền lực, quyền hạn, quân dịch, phục dịch, tai hại, quan niệm, chánh phạm, ṭng phạm, tương đối, tuyệt đối, toàn quyền, tư bản, vong bản, bản ngă, lợi dụng, cố chấp, cố thủ, v.v...

 

 

 

*Chữ Hán Việt sinh ra nghĩa khác:

 

Đảo chữ bộ hạ thành hạ bộ. Tương tự như vậy, xin tự đảo các chữ dể thấy nghĩa đổi: quả nhân, phạm tội, phân hóa, ai cảm, tận lực, khách quan, hiếu sự, vi phạm, thực hiện, chiến tranh, sĩ tử, công lao, tước chức, thủ hạ, đầu hàng, v.v...

 

 

 

*Chữ Hán Việt vẫn giữ nghĩa:

 

Đảo trật tự các chữ Hán Việt sau đây th́ thành trật tự văn phạm Việt Nam nhưng không đổi nghĩa: Đông phương, Tây phương, sắc tướng, thương tổn, thương cảm, quyền uy, bản nguyên, lợi ích, lợi hại, lợi danh, ân ái, ân oán, thù hận, oán thù, phá hủy, cầu nguyện, ước nguyện, hoang phí, hư thực, cổ tích, nam tính, nữ tính, đấu tranh, trang nghiêm, phần mộ, phản bội, tạ từ, xưng hô, luận đàm, lạc lưu, luật pháp, liên kết, kết cấu, kết giao, biến cải, tranh đoạt, trang điểm, ưu điểm, nhược điểm, thần thánh, xuất phát, hoảng hốt, hao tổn, bệnh tật, gia tăng, tăng giá, mưu kế, độc kế, ác độc, tàn bạo, lăo ông, tiên ông, từ biệt, giao phó, tra khảo, vinh hiển, vinh quang, sung bổ, thánh kinh, ái t́nh, v.v...

 

 

 

c) Luật hỏi ngă:

 

Giọng phát ra ngang bằng, cao hay thấp, khứ hay nhập quyết định đánh dấu hỏi hay ngă. Quy ước về dấu hỏi, ngă rất tinh vi, tùy theo giọng đọc mà có luật hẳn hoị Đây vừa là cái khó, vừa là cái hay của chánh tả tiếng Việt.

 

Trong tiếng Hán Việt th́ luật hỏi ngă phải theo luật tứ thanh do Thẩm Ước là nhà văn nổi tiếng thời nhà Lương, (Tề 479-501, Lương 502-556, Trần 557-587) đề rạ Vũ Đế nhà Lương hỏi Thẩm Ước rằng: "Thế nào là tứ thanh: b́nh, thượng, khứ, nhập?" Đáp: "Xin đọc theo giọng của bốn chữ thiên, tử, thánh, triệt."

 

Nghĩa là: những chữ đọc giống âm thiên th́ gọi là b́nh thanh, những chữ đọc giống âm tử th́ gọi là thượng thanh, những chữ đọc giống âm thánh th́ gọi là khứ thanh, những chữ đọc giống âm triệt th́ gọi là nhập thanh.

 

Trong cuốn Văn Pháp Chữ Hán (cổ Hán văn) của Phạm Tất Đắc, trang 1085, viết:

 

 

 

Ư nghĩa của tứ thanh được giải thích bằng bốn câu thơ về thời Đường:

 

"B́nh thanh thương cảm mà yên ổn,

 

Thượng thanh cao giọng như nâng lên,

 

Khứ thanh trong trẻo mà vẳng xa,

 

Nhập thanh ngắn tiếng mà thúc bách

 

(B́nh thanh ai nhi an,

 

Thượng thanh cao nhi cử,

 

Khứ thanh thanh nhi viễn,

 

Nhập thanh đoản nhi xúc).

 

Về thời Minh, tăng sĩ Chân Không đặt ra bốn câu ca để h́nh dung tứ thanh:

 

B́nh thanh đường phẳng chẳng gập ghềnh,

 

Thượng thanh hô cao sức kiện cường,

 

Khứ thanh rơ ràng thương cảm đường xa,

 

Nhập thanh ngắn, thôi thúc, gấp thâu tàng.

 

(B́nh thanh b́nh đạo mạc đê ngang,

 

Thượng thanh cao hô mănh lực cường,

 

Khứ thanh phân minh ai viễn đạo,

 

Nhập thanh đoản xúc cấp thâu tàng)."

 

 

 

Mỗi thanh lại chia ra hai bậc: bổng và trầm mà thành ra tám cung bậc. Bậc bổng gồm những dấu: b́nh (không dấu), thượng (dấu hỏi), khứ (dấu sắc), nhập (dấu sắc đi với các chữ có chữ c, ch, p, t ở cuốị) Bậc trầm gồm những dấu: b́nh (dấu huyền), thượng (dấu ngă, nặng), khứ (dấu ngă, nặng), và nhập (dấu nặng đi với các chữ có chữ c, ch, p, t ở cuối).

 

Nói tổng quát, luật hỏi ngă cho cả hai tiếng Hán Việt và Việt là: thanh có gốc chữ là dấu hỏi, sắc hoặc không dấu th́ đánh dấu hỏi và thanh có gốc chữ là dấu huyền, nặng, ngă th́ đánh dấu ngă. Nếu không biết cách phân tích gốc chữ (tự nguyên) th́ chỉ c̣n cách là học thuộc ḷng hoặc học mẹo mà thôi!

 

Thay v́ phân tích về luật hỏi ngă khá rắc rối, khó áp dụng được trong thực tế th́ giáo sư Nguyễn Tài Cẩn có giới thiệu một mẹo rất hay; đó là "ḿnh nên nhớ viết là dấu ngă". Nghĩa là nếu gặp một chữ Hán Việt bắt đầu bằng một trong những âm đầu của những chữ trong câu trên th́ cứ mạnh tay bỏ dấu ngă. Một ngoại lệ duy nhất: chữ ngải trong ngải cứu (tên một cây thuốc). Thí dụ:

 

* M (ḿnh): mỹ măn, mẫn cảm, mănh hổ, mẫu số, măng xà, miễn dịch, mă lực, giờ măo, kiểu mẫu, măn khóạ

 

*N (nên): truy nă, trí năo, nam nữ, nỗ lực.

 

*NH (nhớ): nhũng nhiễu, nhă nhặn, nhẫn nại, nhuyễn thể, nhiễm độc, nhăn hiệu, thổ nhưỡng.

 

*V (viết): vũ lực, văng lai, văn cảnh, vĩnh viễn, hùng vĩ, vĩ tuyến

 

*L (là): phụ lăo, nguyệt liễm, kết liễu, lữ khách, lễ độ, thành lũy, lănh đạm, lẫm liệt

 

*D (dấu): dă man, dũng cảm, dung dưỡng, dĩ nhiên, diễm lệ, diễn viên

 

*NG (ngă): ngôn ngữ, tín ngưỡng, ngưỡng mộ, nghĩa cử, nghiễm nhiên, hàng ngũ, ngũ sắc, vị ngă, Nguyễn Du.

 

C̣n tất cả tiếng Hán Việt không bắt đầu bằng các âm M, N, NH, V, L, D, và NG th́ cứ bỏ dấu hỏị Tuy nhiên, cần lưu ư khoảng 20 chữ dưới đây không tuân theo luật vừa nêu:

 

kỹ (kỹ thuật, kỹ xảo, kỹ nữ), băi (băi chức, băi khóa), bĩ (bĩ cực, vận bĩ), hữu (bằng hữu, hữu ích, hữu khuynh), phẫu (giải phẫu), cữu (linh cữu), tiễn (tiễn biệt, tống tiễn, hỏa tiễn), tiễu (tiễu trừ, tiễu phỉ), trẫm (tiếng vua xưng), trĩ (ấu trĩ, chim trĩ), trữ (tích trữ), huyễn (huyễn hoặc), hỗ (hỗ trợ), hỗn (hỗn loạn, hỗn hợp), hăm (giam hăm, hăm hại), đăng (phóng đăng, quang đăng), quẫn (khốn quẫn, quẫn bách), xă (xă hội), hoăn (tŕ hoăn), quỹ (thủ quỹ, quỹ tích), suyễn (bệnh suyễn), cưỡng (cưỡng ép), tuẫn (tuẫn nạn), đễ (hiếu đễ), sĩ (kẻ sĩ)

 

 

 

Đọc thêm:

 

 

 

Khi sáng tạo ra hệ thống chữ viết abc, các vị cố đạo không dùng lối viết "biểu ư" của chữ Hán (symbolic system) mà lại dùng hệ thống kư hiệu để "biểu âm", nghĩa là "nghe nói ra sao th́ kư âm như vậy" (phonetic system), lấy giọng nói miền Bắc làm tiêu chuẩn để xác định giọng nói và cách viết chung cho cả nước. Chính v́ vậy mà người miền Bắc không viết sai chánh tả nhiều như người miền Trung và miền Nam.

 

Trong quá tŕnh lắng nghe giọng miền Bắc, rồi dùng bộ chữ La tinh để kư âm th́ các cố đạo không đủ chữ để ghi cho hết các giọng của tiếng nói Việt Nam. Do đó, họ phải sáng tạo ra thêm kư hiệu na ná như nguyên tắc chế biến chữ của người La Mă khi mượn bộ chữ Hy Lạp.

 

Vào khoảng 1000 năm trước Tây lịch, người Phoenicians và Semite (nay là người Do Thái, Ả Rập sống ở miền Đông Mediterranean) khởi sự dùng các kư hiệu h́nh đồ (graphic signs) để ghi lại âm thanh của tiếng nói. Người Hy Lạp mượn hệ thống chữ viết này để lập ra bộ chữ Hy Lạp. Rồi người La Mă mượn từ bộ chữ Hy Lạp để tạo ra 23 chữ cái La tinh. Đến thời Trung Cổ, bộ chữ này được gọi là Trung Cổ Hy Lạp (Medieval Greek) với khá nhiều cải thiện và được sử dụng trong khoảng từ năm 800 đến 1500. Cuối cùng là hệ thống chữ viết ngày naỵ Trong quá tŕnh sáng tạo bộ chữ La tinh, người La Mă đă biến chế, thêm bớt chữ Hy Lạp để có thể phiên âm tiếng nói La tinh. Dưới đây là vài thí dụ:

 

+++ V́ cần phân biệt 2 âm g và k, nhưng bộ chữ Hy Lạp không có, cho nên họ đă lấy chữ C, thêm một dấu gạch ngang chữ C để tạo ra chữ G.

 

+++ Người Hy Lạp cả chữ I cho nguyên âm I và bán nguyên âm Y; do đó, để phân biệt với chữ I, người La Mă móc thêm một dấu h́nh lưỡi câu để tạo thành chữ J.

 

+++ Chữ R của Hy Lạp: người Hy Lạp viết chữ R giống như chữ P, v́ vậy, để phân biệt với chữ P sẵn có, người La Mă quẹt thêm cái đuôi để tạo ra chữ R.

 

+++ Các chữ F, U, V, W và Y đều phát xuất từ h́nh đồ Y của người Phoenician.

 

+++ Người La Mă dùng chữ Y cho nguyên âm "U" và bán nguyên âm "W" và từ đó mà sinh thêm ra phụ âm "V" bằng cách cắt cái đuôi của chữ Ỵ Vào thế kỷ 17, chữ U được sáng tạo và kéo dài măi đến thế kỷ 19 th́ mới thực sự được hoàn chỉnh về nhiệm vụ của nó trong hệ thống chữ cái: V được dùng để khởi sự một chữ (phụ âm) và U (nguyên âm) có thể ở bất cứ vị trí nàọ

 

+++ Chữ W được sáng tạo trong thế kỷ 7 ở Anh để ghi bán nguyên âm "w", đọc là "double -u" bởi v́ cách viết của hai chữ "u" dính lạị Tuy nhiên, do phát minh ngành in cách nay khoảng chừng 500 năm, chữ W được in thành hai chữ V: người Pháp đọc là "double-v" nhưng người Anh vẫn đọc "double-u".

 

+++ Chữ Y đầu tiên được dùng để ghi âm "u", tức upsilon. Dần dần bị sử dụng lẫn lộn với I; tuy nhiên, ngày nay mọi người đă xác định và quy ước rơ ràng Y là bán nguyên âm và I là nguyên âm.

 

 

 

3) Tiếng Hán Việt trong ca dao Việt Nam:

 

Tiếng Hán Việt có ảnh hưởng quá sức to lớn trong tiếng nói Việt Nam! Cứ mở bất cứ tài liệu, báo chí Việt Nam nào ra th́ người ta sẽ thấy đầy rẫy tiếng Hán; thậm chí ngay cả trong h́nh thức văn chương truyền khẩu, b́nh dân nhất là ca dao, vốn được xem là dùng toàn tiếng Việt thuần túy, cũng tràn đầy tiếng gốc Hán. Thử lấy một thí dụ là bài ca dao "Lỡ Làng" trong cuốn Hán Văn Giáo Khoa Thư của Vơ Như Nguyện và Nguyễn Hồng Giao. Bài này làm theo thể thơ lục bát biến thể, thuần túy Việt Nam (gieo vần ở lưng chừng câu (yêu vận) trái với cách gieo vần của thơ Hán là gieo vần ở chữ cuối câu cước vận):

 

 

 

Trèo lên cây bưởi hái hoa,

 

Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.

 

Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,

 

Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay!

 

Ba đồng một mớ trầu cay,

 

Sao anh chẳng hỏi những ngày c̣n không?

 

(bản HVGKT: Sao anh không hỏi những ngày c̣n không?)

 

Bây giờ em đă có chồng,

 

Như chim vào lồng, như cá cắn câu!

 

Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ,

 

Chim vào lồng biết thuở nào ra ?

 

 

Thoạt đọc th́ ai cũng cảm thấy chỉ có hai chữ "tầm xuân" (nghĩa là t́m xuân, tên một loài hoa) là tiếng Hán Việt, ngoài ra bài ca dao dùng toàn tiếng Việt thuần túy. Tuy nhiên, xem kỹ th́ không phải vậy. Những tiếng Hán Việt vẫn c̣n giữ nguyên âm Hán là: hoa, tầm xuân, đồng, không, như, câu. Những tiếng Việt có gốc Hán là: hái do chữ Hán "thái", vườn do chữ Hán "viên", cà do chữ Hán "gia", xanh do chữ Hán "thanh", biếc do chữ Hán "bích", tiếc do chữ Hán "tích", thay do chữ Hán "tai", lồng do chữ Hán "lung". Toàn bài có 71 chữ, trong đó tiếng Hán chiếm 11 chữ, tiếng Hán Việt chiếm 10 chữ và tiếng Việt thuần túy chiếm 50 chữ.

 

 

Chú thích:

 

Cần lưu ư rằng có tiếng vừa là tiếng Hán, vừa là tiếng Việt thuần túy. Trong bài ca dao trên, các tiếng Hán "tầm, đồng, và câu" vừa là tiếng Hán, vừa là tiếng Việt, có nghĩa khác nhau như sau:

 

*Tầm (Hán): khoảng cách 8 thước Tàu (tầm nh́n), bến so^ng, hâm lại, một loại cỏ, một loại cá, cái chảo lớn; nghĩa trong bài là t́m (tầm nă, tầm chương trích cú, tầm sư học đạo).

*Tầm (Việt): bậy, vớ vẩn (nói tầm bậy, tầm phào)

 

*Đồng (Hán): cùng như một (đồng bọn, đồng âm, đồng bào, đồng ca, đồng cam cộng khổ, đồng bệnh tương lân), đứa bé (tiểu đồng), con ngươi (đồng tử); nghĩa trong bài là đồng (kim loại)

Tiếng đồng đă biến nghĩa theo thời gian. Nguyên người xưa đúc tiền bằng đồng nên hai chữ đồng tiền có nghĩa đơn giản là tiền làm bằng đồng. Nhưng về sau, tiếng đồng không c̣n được hiểu là chất đồng nữa mà biến thành một tiếng mới với một nghĩa mới dùng để chỉ cái vật tṛn tṛn, dẹp dẹp, có lỗ (vuông hoặc tṛn) dùng để định giá trị đồ vật. Thí dụ: đồng xu, đồng bạc. Rồi về sau nữa, khi giấy bạc xuất hiện, mỗi tờ giấy thay cho mỗi đồng bạc tṛn tṛn trước kia cũng được gọi là đồng. Thế là chữ đồng là chất đồng đến chữ đồng là đơn vị tiền tệ ngày nay có cả một sự cách biệt về nghĩa khá xa.

 

*Đồng (Việt): đồng ruộng, đồng áng, đồng bóng. Ca dao:

 

Rủ nhau đi cấy, đi cầy,

Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,

Chồng cầy vợ cấy, con trâu đi bừa.

 

 

*Câu (Hán): đều, cong, bắt (câu lưu, câu thúc), rănh nước, lưỡi câu, ngựa con chạy giỏi (thiên lư câu)

*Câu (Việt): câu văn, chim bồ câu, rau câu, câu chuyện, câu nệ.

 

Bây giờ hăy xét một bài ca dao khác mà tôi không nhớ tựa đề, chỉ c̣n lưu lại một cảm t́nh, khâm phục cho ư chí cần cù kiếm sống của người dân quê lam lũ Việt Nam (chân phải cứng và đá phải mềm!):

 

 

Người ta đi cấy lấy công,

 

Tôi đây đi cấy c̣n trông nhiều bề.

 

Trông trời, trông nước, trông mây,

 

Trông mưa, trông gio', trông ngày, trông đêm,

 

Trông sao chân cứng, đá mềm,

 

Trời trong bể lặng mới yên tấm ḷng.

 

 

Bài này chỉ có một tiếng Hán Việt vẫn c̣n giữ nguyên âm Hán là: công. Những tiếng Việt có gốc Hán là: trông do chữ Hán "trướng", cứng do chữ Hán "cang, c̣n đọc là cương", yên do chữ Hán "an". Toàn bài có 42 chữ, trong đó tiếng Hán chiếm 1 chữ, tiếng Hán Việt chiếm 11 chữ và tiếng Việt thuần túy chiếm 30 chữ.

 

 

Sự kiện lẫn lộn tiếng Hán, Hán Việt và Việt thuần túy đ̣i hỏi người Việt phải học kỹ lưỡng tiếng mẹ đẻ của ḿnh để có thể hiểu, nói và viết tiếng Việt thành thạo, đúng chánh tả và dùng đúng nghĩạ Không phải cứ sinh ra là người Việt th́ tự nhiên biết nói tiếng Việt đúng giọng, xài đúng nghĩa và viết đúng chánh tả! Để hiểu tiếng Việt cho thấu đáo th́ bắt buộc phải hiểu cái gốc chữ Hán của nó; giống như muốn hiểu tiếng Pháp th́ phải lần về cái gốc La tinh, Hy Lạp vậy.

 

 

4) Cách dùng chữ Hán Việt:

 

Trong văn học, một số rất đông người Việt chủ trương không dùng tiếng Hán Việt, nhất là trong khoảng 700 năm phát triển nền văn chương chữ Nôm (thế kỷ XIII - XIX). Gần đây là phong trào Tự Lực Văn Đoàn, với nhiều nhà văn như Khái Hưng, Nhất Linh, Nguyễn Công Hoan viết tiểu thuyết chú trọng phổ biến tiếng Việt thuần túy.

 

Văn thơ, tiểu thuyết, ca dao, tục ngữ dùng tiếng Việt giản dị, dễ hiểu nên tạo một cảm giác gần gũi, thân mật, đi thẳng vào tâm năo của người đọc. Thí dụ: bài thơ Đường luật "Thu Điếu" của Nguyễn Khuyến (1835 - 1910), người duy nhất đỗ đầu cả ba kỳ thi chữ Hán trong lịch sử Việt Nam (c̣n gọi là Tam Nguyên Yên Đổ):

 

 

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,

 

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.

 

Sóng nước theo làn hơi gợn tí,

 

Lá vàng trước gió sẽ bay vèo.

 

Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt,

 

Ngơ trúc quanh co khách vắng teo.

 

Tựa gối ôm cần, câu chẳng được,

 

Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

 

 

Đây là bài thơ tả thu nổi tiếng nhất trong văn thơ Nôm, cho đến nay chưa thấy bài nào có thể so sánh được! Nét độc đáo của bài thơ là chỉ với 56 chữ b́nh dị mà tạo nên một phối hợp rất đắc thể so với mọi ràng buộc gắt gao của thể thơ Đường. Vượt lên trên kỹ thuật dùng chữ và âm vận, bài thơ c̣n vẽ nên một bức tranh thu êm đềm ở miền quê Việt Nam, với màu sắc và đường nét thật nhẹ nhàng: một chiếc thuyền nhỏ lờ lững trong ao, nước trong nhưng lạnh lẽo (gợi ư thời gian là mùa thu), rồi sóng nước gợn tí, lá vàng bay, phía trên là những từng mây lơ lửng trôi, để rồi lồng trong khung cảnh đó là một thi nhân:

 

 

Tựa gối ôm cần, câu chẳng được.

 

Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

 

 

Lời thơ dễ dàng, âm điệu đơn giản nhưng không chút tầm thường; nhất là cách dùng tử vận "eo" với các chữ Việt Nam thuần túy: lạnh lẽo, trong veo, bé tẻo teo, sóng biếc, hơi gợn tí, bay vèo, lơ lửng, vắng teo, tựa gối, đớp động, chân bèo" đă khiến bài thơ rất đắc cách, mang lại một cái ǵ thong dong, nhàn hạ vốn dĩ thân quen trong tâm hồn người Việt.

 

Tuy tiếng Việt thuần túy có nhiều đặc điểm hay một cách riêng (có nhiều tiếng tượng thanh, tượng h́nh hơn so với các tiếng khác: gió thổi ào ào, suối chảy róc rách, mưa tí tách rơi, lom khom nhổ mạ, lững thững dạo chơi) nhưng phải biết cách sử dụng.

 

Trong thời gian trước năm 1975 và sau đó độ năm năm, chánh quyền miền Bắc hô hào sử dụng tiếng Việt thuần túy. Thay v́ dùng chữ "phi cơ trực thăng, thủy quân lục chiến, bảo sinh viện, hội Hồng Thập Tự" th́ dùng "máy bay lên thẳng, lính thủy đánh bộ, nhà đỡ đẻ, hội Chữ Thập Đỏ". Chữ máy bay lên thẳng có thể chấp nhận được nhưng lính thủy đánh bộ th́ nghe kỳ quá. Thủy và bộ là tiếng Hán Việt đi với hai tiếng Việt lính và đánh nghe loạc choạc, loảng xoảng. Nhà đỡ đẻ, hội Chữ Thập Đỏ th́ nghe tục và xoàng quá, làm mất đi cái nghiêm chỉnh và tầm cỡ của bệnh viện và hội.

 

Trong những năm gần đây, có lẽ v́ đă tới tận mức của sự thái quá nên từ khuynh hướng "dùng tiếng Việt thuần túy" lại đổi sang dùng toàn tiếng Hán Việt. Cái ǵ cũng vậy, hễ rơi vào thái cực là saị Bây giờ, báo chí Việt Nam rất sính tiếng Hán Việt. Vào tháng 5, 2001, tôi về Việt Nam nghỉ hè, mua một số báo như: Công An, Pháp Luật, Phụ Nữ, Thanh Niên để tự t́m hiểu về tiếng Việt ngày naỵ Càng xem tôi càng kinh ngạc: tại sao họ lại ưa chuộng tiếng Hán Việt dữ quá! Các chữ : bức xúc, ách tắc, giai điệu quê hương, chiến sĩ đặc nhiệm, chiến sĩ trinh sát, chiến sĩ h́nh sự, thông báo chiêu sinh, tài khoản, nghệ nhân, nghệ sĩ nhân dân, v.v... rơ ràng là rất khó hiểu đối với đại chúng. Buông xấp báo ra mà tôi cảm thấy tối tăm mặt mũi, lỗ tai lùng bùng.

 

Phải chăng sính dùng tiếng Hán Việt để chứng tỏ sự thông thái uyên bác?

 

Thực ra, khách quan mà nói th́ tiếng Hán Việt đă có một thời gian dài được tôn trọng. Nó được xem là loại ngôn ngữ bác học, thậm chí là tiếng để nói với thần thánh và người chết. Ngày xưa, người Việt Nam phải khấn tổ tiên bằng tiếng Hán Việt, khấn nôm (tức tiếng Việt thuần túy) là vô lễ. Người xưa cũng không bao giờ dám dùng giấy có ghi chữ Hán để gói các vật dơ bẩn. Có lẽ do truyền thống xa xưa này mà tiếng Hán Việt thường được coi là sang hơn tiếng Việt thuần túy. Gọi "thầy cả, thầy giáo, người phụ giúp thầy giáo, thầy căi, thầy chùa, thầy thuốc, thầy lang, thầy bói, thầy coi tử vi, thầy pháp, thầy tướng, thầy coi sao" nghe không sang bằng "linh mục, giáo sư, phụ khảo, phụ giáo, luật sư, nhà sư (đôi khi nịnh bợ nên đặt ra các chức vị đại đức, thượng tọa), bác sĩ, tử vi gia, pháp thuật gia, tướng số gia, chiêm tinh gia, v.v..." Trong thực tế sinh hoạt cũng như sách vở, cái tính chất "sang" này đă tạo ra không biết bao nhiêu lố lăng, khôi hài lẽ ra phải cười nhưng tồi tệ quá đến nỗi có khi không sao cười được!

 

Tiếng Hán Việt được chuộng có lẽ v́ nghe kêu. Điều này thấy rất rơ qua cách đặt tên con cái của người Việt Nam. Đặt tên Ái thay cho Yêu, Bạch thay cho Trắng, Bảo thay cho Báu, Bân thay cho Mộc mạc, Bích thay cho Xanh, Cường thay cho Mạnh, Diễm thay cho Đẹp, Diệp thay cho Lá, Giang thay cho Sông, Đắc thay cho Được, Lương thay cho Tốt, Trúc thay cho Tre, Hoa thay cho Bông, Lâm thay cho Rừng, Quyên thay cho Đẹp, Nguyệt thay cho Mặt trăng, Thủy thay cho Nước, Liên thay cho hoa sen, Mỹ thay cho Đẹp, Giai thay cho Đẹp, Minh thay cho Sáng, Hải thay cho Biển, Sơn thay cho Núi, Long thay cho Rồng, v.v... Rất hiếm thấy cô gái nào có tên Trần Thị Đẹp, Nguyễn Thị Nước, Phạm Thị Xanh. Ở ngoại quốc, sau 1975, một số đông người Việt Nam chỉ giữ họ, c̣n tên th́ đổi ra John, Tom, Jack, Linda, Monique, Jane, Susane, Yvonne, v.v..... Đọc tên John Tran, Monique Nguyen, Yvonne Phạm nghe cũng ngồ ngộ.

 

Về mặt ngôn ngữ học, căn cứ vào nguyên tắc đồng nhất và thuần túy, người ta chủ trương nếu một khi dùng tiếng Hán Việt cho một từ ngữ nào th́ phải dùng toàn tiếng Hán Việt, không nên chen lẫn vừa tiếng Hán Việt, vừa tiếng Việt thuần túy. Tuy nhiên, có vài trường hợp không xác định được, các tự điển không thống nhất với nhau. Thí dụ: nói chánh trị hay chính trị? Aâm Hán là chính, âm Hán Việt là chánh. Người Việt Nam dùng lẫn lộn chánh và chính trong tất cả trường hợp, nhưng khi gọi các người đứng đầu th́ luôn luôn dùng chữ chánh (chánh tổng, chánh văn pḥng, chánh án).

 

Thực tế dùng chữ một cách dễ dăi của người Việt đă tạo ra nhiều từ ngữ ghép tiếng Hán Việt và tiếng Việt thuần túy, xài bởi nhiều người và quá lâu cho nên mặc dù nghe lỉnh kỉnh nhưng phải chấp nhận, không sao bác bỏ được. Thí dụ: (chữ Hán Việt viết nghiêng và đậm)

 

nghĩ ngợi, danh tiếng, thuyền bè, thơ văn, sách vở, công việc, th́ giờ, làng xă, trí óc, xương cốt, xác thịt, đường lộ, cầu đường, hồ ao, đầu đuôi, chủ tớ, sức lực, lo liệu, tranh dành, cầu xin, ẩn náu, sinh đẻ, sao chép, nịnh bợ, thiêu đốt, thay thế, chiếm đóng, trao tặng, thoái lui, náo nức, hung tợn, ngu dại, liều mạng, thanh vắng, yên lặng, tài giỏi, v.v...

 

 

Kết luận:

 

 

Điều đáng lưu ư là cố gắng dùng tiếng Việt thuần túy khi có thể được; không có th́ mới dùng tới tiếng Hán Việt để tránh bị gọi là "trưởng giả học làm sang, dốt hay nói chữ." Đừng gượng ép dùng tiếng Hán Việt; những tiếng Hán Việt nào đă phổ thông, đă Việt hóa rồi th́ tha hồ xài. Được vậy th́ giọng nói, câu văn nghe mới tự nhiên. Trong trường hợp cần nghiêm trang như đặt tên trong giấy khai sanh (khác với tên tục - để kiêng - như thằng Cu, cái Tẹo), tên cơ quan, tên tổ chức hoặc cần diễn tả ư tứ một cách trang trọng, gọn gàng và chính xác th́ nên dùng tiếng Hán Việt bởi v́ tiếng Hán Việt mang theo nó tất cả cái sâu sắc, súc tích, chính xác của tiếng Hán

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử ֎ United Nations  ֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: