MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScienceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvInvestors

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB v

Hillary và Obama đi lên Đồi ...

Wayne Allyn Root

Tháng 2 13, 2018

 

 

Bạn đă nghe thấy những vần ươm trẻ nhất? "Hillary và Obama lên ngọn đồi. Cả hai đều bị c̣ng tay. "

Have you heard the latest nursery rhyme? “Hillary and Obama went up the hill. They both came down in handcuffs.”

 

Đừng cười. Nó không phải là một tṛ đùa. Nó rất thật.

 

Ống siết chặt trong tuần này khi toàn bộ lănh đạo của FBI về vụ bê bối này đă tiêu diệt ứng viên Trump và sau đó là Tổng thống Trump. Nhưng không chỉ là lănh đạo FBI, Hillary và bạn bè của cô ta tại DNC và Quỹ Clinton đă phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng cho âm mưu và cản trở công lư.

 

Câu hỏi thực sự bây giờ là Obama biết những ǵ và khi nào anh ta biết điều đó.

 

Trước khi tôi nhận được tất cả những điều tội phạm xấu xa, chúng ta hăy đi bỏ phiếu! Trong hơn một năm chúng tôi đă nghe ...

 

A) Trump không được ưa chuộng.

B) Trump không chỉ là không phổ biến, mà về mặt lịch sử cũng không được ưa chuộng.

C) Trump là vị tổng thống không được nhiều người biết đến nhất trong năm đầu tiên của ông .

 

Cuộc thăm ḍ ư kiến ​​gần đây nhất của Rasmussen được phát hành vào ngày 7 tháng 2 của tuần trước. Trump đă được chấp thuận 48%. Điều đó làm cho Tổng thống Trump MORE phổ biến hơn Obama vào cùng ngày chính thức của ông.

 

Vào ngày 07 tháng hai thứ , 2010 Obama đang ở chính 44%.

Vào ngày 07 tháng hai thứ 2018 Trump là tại chính 48%.

 

Sao có thể như thế được? Tôi nghĩ rằng Trump đă bị ghét toàn cầu? Tôi nghĩ ông ta có xếp hạng thấp nhất trong lịch sử? Tuy nhiên, ông Obama có bốn điểm phổ biến hơn Obama cùng thời điểm của nhiệm kỳ tổng thống.

 

Nếu Trump là "lịch sử không được ưa chuộng" và ông ta cao hơn Obama bốn điểm, điều đó làm cho Obama như thế nào? Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy một từ nào từ các phương tiện truyền thông.

Nhân tiện, vào cuối tuần Trump thậm chí c̣n cao hơn - ở 49%.

Nhiều vấn đề hơn cho đảng Dân chủ. Thăm ḍ mới nhất của Quinnipiac cho thấy người Mỹ giờ đây đă cho tín dụng Trump của nền kinh tế 48% đến 41%.

Mức trung b́nh mới nhất của Real Clear Politics trong nhiều cuộc thăm ḍ ư kiến ​​cho thấy các đảng viên Dân chủ đă mất nhiều thời gian trong vấn đề kinh tế, việc làm, nhập cư và an ninh quốc gia. GOP hiện dẫn 45-36 về nền kinh tế, 43-37 về việc làm, 46-33 về an ninh quốc gia, và 43-37 về nhập cư. Sóng xanh? Nghe như một cơn sóng thần màu đỏ với tôi.

Bây giờ với Obama, Hillary và vụ bê bối FBI. Nó chỉ trở nên tồi tệ hơn cho Dân chủ.

Những bài báo mới được phát hành từ những chú chim yêu thương của FBI Lisa Page và Peter Strzok đưa cả Hillary và Obama vào nguy hiểm nghiêm trọng về pháp lư.

* Các văn bản xác nhận các nhà điều tra của FBI đă sử dụng điện thoại ghi không cố định. Tại sao các nhân viên của FBI lại sử dụng điện thoại di động? Liệu âm mưu h́nh sự có đến ngay lập tức?

"Các bài báo cũng tiết lộ Tổng thống Obama đang ở giữa kế hoạch" hủy bỏ kế hoạch bảo hiểm của Trump ". Trang đă phải chuẩn bị các điểm nói chuyện cho James Comey, Giám đốc FBI, để trao cho Tổng thống Obama.

 

* Dường như Hillary đă bị đâm vào giữa âm mưu. Lisa Page đă nhắn tin cho Strzok "... cô ấy thực sự biết bạn đang làm ǵ trong lần này. Và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, và v́ vậy, là một trạng thái của thế giới, thực sự vẫn c̣n trong cân đối. "

* Tồi tệ hơn. Thư khen thưởng của Hillary không chỉ thay đổi để biện minh cho Hillary. FBI đă thay đổi "Tổng thống" thành "quan chức chính phủ cao cấp" khi mô tả ai Hillary gửi email cá nhân bất hợp pháp tới khi đi du lịch tại một quốc gia được gọi là "kẻ thù tinh vi" sang Mỹ. Liệu nước đó có thể là Nga? Tại sao họ không đặt tên quốc gia đó? Có lẽ v́ họ đang sợ người Mỹ sẽ t́m ra "vụ bê bối Liên hiệp Nga" thuộc về Obama và Hillary.

Và nếu Hillary gửi email cho Tổng thống Obama bằng email cá nhân, hăy đoán ai vi phạm luật? Tổng thống Obama. FBI đă rút ra 2 cho 1 ... họ đă thay đổi lời nói để giải trừ cả Obama và Hillary.

* Các bài viết cũng cho biết Phó Giám đốc của FBI McCabe biết về email bí mật được phát hiện trên máy tính xách tay trợ lư của Hillary, Huma Aberdin và tŕ hoăn thông tin cho Quốc hội.

* Các bài viết từ Strzok và Trang cho thấy các nhân viên FBI cũng phớt lờ rằng nhiều email của Hillary được đánh dấu là "C" cho bí mật. Các nhân viên FBI này là những kẻ ngu ngốc không đủ năng lực, hoặc đồng lơa trong một cover-up? Câu hỏi hay. 

Văn bản của thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner cho thấy trong khi điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử của Trump, Warner đă nhắn tin với vận động viên vận động hành lang cho một nhà tài phiệt Nga, đại diện cho hồ sơ gian lận. WOW.

* Chúng tôi cũng đă học được một câu chuyện tin tức của Yahoo sử dụng để đạt được yêu cầu FISA để gián điệp vào Trump đă được viết bởi một cựu nhân viên DNC.

Cuối cùng, một nhà cung cấp thông tin hàng đầu của FBI đă xác nhận với Quốc hội rằng Moscow đă định tuyến hàng triệu đô la cho Quỹ Clinton trong "Chiến lược Nga thống trị Uranium". Ông cũng tuyên bố có bằng chứng bằng video về tiền hối lộ của Nga nhét vào vali cho hợp đồng Uranium One. Ông nói Obama biết về tất cả những điều này, cho phép Uranium One thỏa thuận để đi qua.

Bây giờ tôi không muốn trở thành Hillary hay Obama. 

 

https://townhall.com/columnists/wayneallynroot/2018/02/13/hillary-and-obama-went-up-the-hill-n2448115Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: