MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

   

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFR

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB v

Tập Đ̣an Tội Phạm Hillary - Obama - FBI đă cố t́nh ngăn chặn Trump đắc cử nay lại âm mưu lật đổ Trump

 

FBI Went to Great Lengths to Plot Against Trump

 

Bài đăng này ban đầu được xuất bản trên Real Clear Politics.

 

 

 

Tôi muốn viết thêm về nền kinh tế Trump đang bùng nổ. Về tiền thưởng cho 2 triệu công nhân và mức lương cao hơn cho 90 phần trăm của người nộp thuế nhờ vào việc cắt giảm thuế Trump. Và về sự xuất hiện chiến thắng của Trump tại Davos - nói với cả thế giới rằng nước Mỹ hiện đang mở cửa cho kinh doanh.

 

Tuy nhiên, có nhiều tin tức quan trọng hơn liên quan đến vụ bê bối FBI / Bộ Tư pháp và bài báo FISA gây sốc, sắp sửa nổi tiếng.

 

Nhiều người trong ban lănh đạo FBI / DOJ sẽ bị sa thải hoặc buộc phải từ chức. Nhiều người khác có thể ngừng hoạt động để dành thời gian nghiền ngẫm tội lỗi ở trong tù.

 

Vụ tai tiếng liên quan đến văn bản của nhà điều tra Peter Strzok và người t́nh của FBI, luật sư FBI Lisa Page, thật tàn nhẫn, nó vượt xa sự tưởng tượng hoang tưởng nhất về bất cứ điều ǵ trong một bộ phim Hollywood.

 

Các nhân viên của FBI công khai nói về cách Hillary sắp giành được chức vụ tổng thống - và không ai muốn có mặt xấu. Trang nhắn tin cho nhà điều tra Hillary hàng đầu (người yêu của cô): "Cô ấy có thể là vị tổng thống kế tiếp của chúng tôi. Điều cuối cùng bạn cần chúng tôi đi vào đó nạp cho gấu. Bạn nghĩ cô ấy sẽ nhớ hay quan tâm rằng đó là DOJ hơn FBI? "

 

V́ vậy, các nhân viên FBI bị đe doạ đă điều tra vụ việc, hỏi những câu hỏi về bóng rổ của cô ấy, không ghi lại cuộc phỏng vấn của cô ấy, đă không đặt cô ấy vào lời tuyên thệ và sau đó thay đổi từ "cẩu thả một cách thô bạo" thành "cực kỳ bất cẩn."

 

Đây là chuyện xấu xảy ra. Ngay cả các nhân viên FBI quanh co để điều tra vụ điều tra chống lại Hillary đă tin và khuyến nghị rằng Phó Giám đốc của FBI, Andrew McCabe, không thể chịu trách nhiệm về cuộc điều tra sau khi vợ ông nhận một khoản quyên góp trị giá 700.000 USD từ Terri McAuliffe, người bạn tuyệt vời của Clinton và người bán túi tài chính trong nhiều thập kỷ .

 

Rơ ràng lănh đạo hàng đầu FBI  ghét Donald Trump, đă sử dụng các giả mạo gian lận (một hồ sơ giả mạo do Hillary chi trả và chiến dịch của cô ta) để FISA bảo đảm với Trump và đă ra lệnh dừng lại Trump bằng mọi giá. Như tôi đă cảnh báo từ ngày đầu tiên, mục đích chính của việc thu âm nghe lén điện thoại bất hợp pháp để theo dơi chiến dịch Trump là chuyển các kế hoạch chiến dịch của anh ta cho Hillary và nhóm của cô ta. Đây là cách lănh đạo của FBI đă cố gắng đảm bảo chiến thắng bầu cử cho Hillary.

 

Nó cũng rơ ràng hàng đầu FBI đồng thành lập một "xă hội bí mật" với mục tiêu duy nhất của việc tiêu diệt Trump mới được bầu. Một nghị sĩ đă phát tán hạt cà phê rằng "xă hội bí mật" này không bao gồm các đặc vụ FBI. Nó bao gồm các thẩm phán liên bang, các công tố viên liên bang và ít nhất là một luật sư của một quốc gia rộng lớn.

 

Rơ ràng "xă hội bí mật" này đă gặp trang ngoài để âm mưu chống lại Tổng thống Hoa Kỳ. Những máy vẽ rogue này sử dụng "điện thoại ghi" v́ họ sợ cốt truyện của họ có thể bị phát hiện. Điện thoại Burner? Đây có phải là FBI hoặc cartel cocaine của Colombia?

 

Chúng tôi không biết làm thế nào xấu này được. FBI bất ngờ tuyên bố 50.000 bản văn từ Strzok và Page đă biến mất, mất tích, biến mất. Hai ngày sau, tổng thanh tra DOJ tuyên bố ông đă t́m thấy chúng. Tất nhiên, ông đă làm. Các chuyên gia pháp y của FBI t́m thấy các văn bản bị thiếu từ những kẻ xấu hàng ngày. Điều đó có nghĩa là FBI đă cố ư giấu 50 ngàn văn bản này. Bạn có thể tưởng tượng những bộ mặt trơ trẽn đang làm việc trong cơ quan này?

 

Folks, điều này được gọi là một cuộc đảo chính. Điều này chỉ xảy ra trong một nền cộng ḥa chuối. Nhưng đó chính xác là điều mà nước Mỹ đă trở thành dưới quyền của Barack Obama - một vụ cướp bóc tội ác, tham nhũng, âm mưu và phương tiện truyền thông/sự thông đồng lớn của chính phủ.

 

Bản tin FISA khét tiếng sẽ sớm được phát hành theo cách này hay cách khác - cho dù các nghị sĩ đảng Cộng ḥa đọc to trên sàn nhà, hoặc Tổng thống Trump đọc nó to trong Thông Điệp Liên bang của ḿnh. Chúng tôi biết tên cụ thể đă bị ṛ rỉ từ bản ghi nhớ về tội ác khủng khiếp này.

 

Thật tệ. Đây là vụ bê bối tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. FBI có thể không bao giờ phục hồi. Đức tin trong chính phủ có thể không bao giờ phục hồi. Đảng Dân chủ sẽ không bao giờ phục hồi.

Obama: Lănh đạo cuộc đảo chính

tổng thống Trump bằng

Nhà Nước Ch́m

Bài đăng này ban đầu được đăng trên Nhà tư tưởng người Mỹ.

 

 

Trong bất kỳ cuộc điều tra h́nh sự nào mà nghi phạm không được biết ngay, câu hỏi đầu tiên thường được hỏi là ai sẽ đạt được nhiều nhất? Khi chúng ta theo dơi các mẩu bánh ḿ của các tin nhắn văn bản của Peter Strzok và Lisa Page và chờ đợi thông báo của Ủy ban T́nh báo Hạ viện về việc thông đồng giữa DNC, chiến dịch Hillary Clinton, DOJ, và FBI để can thiệp vào năm 2016, đảm bảo rằng bầu cử Hillary, và thất bại hoặc bị buộc tội của Donald Trump, câu trả lời cho câu hỏi đó là rơ ràng - một Barack Hussein Obama.

 

Có thể tin rằng những người đóng vai tṛ then chốt trong chính quyền Obama như Strzok and Page, cũng như Giám đốc FBI James Comey , Phó Giám đốc Andrew McCabe , số 4 tại Justice Bruce Ohr, Tổng chưởng lư Loretta Lynch, và nhiều người khác được liên kết với nhau trong một âm mưu tội phạm để ngăn chặn Hillary Clinton ra khỏi nhà tù và Donald Trump ra khỏi Nhà Trắng, rằng Barack Obama đă được hạnh phúc không biết về tất cả điều này? Thay vào đó, nó có thể được tranh căi lập luận rằng ông đă được orchestrating nó.

 

Có lẽ không phải trực tiếp hoặc bằng những mệnh lệnh rơ ràng, mà bằng cách thảo luận về mối đe dọa đối với di sản của ông, Trump đại diện cho các tay sai tiến bộ của ḿnh và sau đó chỉ đơn giản nói rằng, như những kẻ trùm tội phạm trong lịch sử đă làm, "Bạn biết những ǵ cần phải làm. Làm đi."

 

Vụ tai tiếng này đă không xảy ra dưới chân không hơn là việc vũ khí hóa của IRS nhằm vào Tea Party và các nhóm bảo thủ khác trước khi chiến dịch tái tranh cử năm 2012 của Obama xảy ra trong một khoảng trống. Các cơ quan dưới sự kiểm soát của Obama đă bị chính trị hóa trước và sử dụng để hăm dọa và tiêu diệt đối thủ chính trị của ông ta

 

Tháng Chín năm ngoái, tôi cho rằng Comey đă sửa chữa trong cho Hillary và bây giờ chúng ta biết rằng ông bắt đầu viết ghi nhớ sự miển thuế của ḿnh đáng kể trước khi phỏng vấn Hillary và nhân chứng quan trọng khác, Các bản ghi nhớ sự miển thuế đă trải qua chỉnh sửa quan trọng trong đó Strzok, người phỏng vấn Hillary và những nhân chứng, một số người đă được miễn dịch, đă tham gia. Nhưng bây giờ, khi các lớp của hành hành bị thối rữa này bị vớt đi, nó trở nên rơ ràng hơn khi Comey không hành động theo sáng kiến ​​của chính ḿnh. Cá này cũng bị thối rữa từ đầu.

 

Trở lại vào tháng 4 năm 2016, Tổng thống Obama đă đưa ra một cuộc phỏng vấn, trong đó có vẻ như ông biết trước rằng Hillary Clinton sẽ được miễn tội v́ "sự thiếu thận trọng" và không "cố t́nh" làm hỏng các email được phân loại, những lời Comey sẽ sử dụng chỉ sau vài tháng:

 

Tổng thống Obama đă nói rằng Hillary Clinton cho thấy "bất cẩn" bằng cách sử dụng một máy chủ email cá nhân, nhưng ông cũng mạnh mẽ bảo vệ cựu thư kư của ḿnh, nói rằng bà không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đồng thời tuyên bố rằng một cuộc điều tra FBI liên quan đến vấn đề này sẽ không bị ô nhiễm bởi chính trị.

 

Trong một cuộc phỏng vấn về "Chủ nhật của Fox News", Obama dường như đă đưa ra kết luận về kết quả của cuộc điều tra liên tục về vụ bê bối email của bà Clinton và ông đă phủ nhận quan điểm cho rằng bất kỳ email nào có thông tin mật có tầm quan trọng thực sự.

 

"Cô ấy sẽ không bao giờ cố ư đưa nước Mỹ vào bất cứ loại nguy hiểm nào," anh nói. "Những ǵ tôi cũng biết là có phân loại và sau đó có được phân loại. Có những thứ thực sự bí mật hàng đầu, và sau đó có những thứ được tŕnh bày cho tổng thống, thư kư của bang, bạn có thể không muốn đi ra ngoài dây. "

 

"Tôi tiếp tục tin rằng bà ấy không làm nguy hại đến an ninh quốc gia của Mỹ", tổng thống nói. "Có một sự thiếu thận trọng trong việc quản lư email mà cô ấy đă sở hữu và cô ấy nhận ra. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng điều quan trọng là giữ quan điểm này. "

 

Bất cẩn và thiếu ư định là những phần chính trong bản ghi nhớ chuyển động của Comey. Và bây giờ chúng ta thấy lời hứa của Obama rằng chính trị sẽ không làm hỏng cuộc điều tra là một lời dối trá hói đầu. Sự tự tin này trong sự trừng phạt của bà được chia sẻ với bà Clinton, người dường như cũng biết trước rằng sự sửa chữa đă xảy ra :

 

Theo các cuộc thăm ḍ dư luận, FBI đang điều tra vấn đề này, và trong khi bà Clinton hầu như hứa sẽ không bị truy tố, th́ vụ bê bối vẫn c̣n treo lơ lửng trên các tham vọng của bà và thúc đẩy quan điểm này.

 

Cô ấy duy tŕ rằng không có email trong tài khoản được phân loại vào thời điểm họ được gửi hoặc nhận - mặc dù ban đầu cô nhấn mạnh hơn nhiều, thẳng thắn nói rằng cô ấy chưa bao giờ xử lư thông tin được phân loại. Bà nhắc lại tuần trước, theo quan điểm của bà, cuộc điều tra liên bang cuối cùng sẽ làm rơ bà.

 

"Điều đó sẽ không xảy ra", cô nói với NBC News khi được hỏi cô sẽ bị truy tố. "Thậm chí không có cơ hội xa xôi nào nó sẽ xảy ra."

 

Biên tập viên Biên tập Quốc gia Andrew McCarthy từ lâu đă lập luận rằng Obama là kẻ cầm đầu trong việc cản trở công lư trong cuộc điều tra email của Hillary:

 

Ngay từ đầu, các cột này cho rằng việc giải tỏa bí mật của Hillary Clinton là cuộc gọi của Tổng thống Barack Obama - chứ không phải của FBI, chứ không phải của Bộ Tư pháp ... Quyết định đó là không thể tránh khỏi. Obama, sử dụng một tài khoản email giả mạo , đă liên lạc nhiều lần với Bộ trưởng Clinton qua tài khoản email cá nhân, không an toàn của cô.

 

Tại sao Obama lại sử dụng tài khoản email giả mạo để liên lạc với Hillary Clinton? Việc trao đổi thông tin được phân loại giữa Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao là b́nh thường, nhưng không phải thông qua một tài khoản email giả mạo Họ có thảo luận về sửa chữa đă được đưa ra trong quá tŕnh điều tra email của cô ấy không? McCarthy gợi ư một lư do như vậy :

 

Nếu Clinton bị buộc tội, sự can thiệp của Obama có thể là bằng sáng chế. Trong bất kỳ truy tố của Clinton, các email của Clinton - Obama sẽ được trong ánh đèn sân khấu. Đối với việc truy tố, họ sẽ là bằng chứng về sự cố ư (hoặc, nếu bạn thích, vô nghĩa sơ suất) của trí thông minh. Quan trọng hơn, đối với sự bào chữa của Clinton, họ sẽ chỉ ra rằng Obama đă phức tạp trong cách ứng xử của Clinton nhưng vẫn chưa phải chịu h́nh phạt.

 

McCarthy lưu ư rằng trong số các chỉnh sửa bản thảo của bản ghi nhớ Comey là một trong những đề cập đến Tổng thống Obama: 

Cuối tuần vừa qua, trong một lá thư gửi FBI, về các văn bản bị thiếu, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc hội Thượng viện Ron Johnson (R., Wis.) đă giải quyết một số sửa đổi này. Theo Thượng nghị sĩ Johnson, một bản dự thảo ngày 30 tháng 6 năm 2016 (tức là 5 ngày trước khi Comey xuất bản lần cuối cùng), đă có một đoạn trích đề cập đến một cuộc trao đổi email phiền toái giữa Clinton và Obama. (Tôi lưu ư rằng báo cáo của FBI về cuộc phỏng vấn cuối cùng của bà Clinton có chứa một dẫn chứng khó hiểu về một email mà bà Clinton đă gửi từ Nga tới địa chỉ email của Obama). : Chúng tôi cũng đánh giá rằng việc sử dụng thư điện tử cá nhân của Ngoại trưởng Clinton đă được nhiều người biết đến và rơ ràng. Cô cũng sử dụng email cá nhân của ḿnh rộng răi trong khi ở bên ngoài Hoa Kỳ,Việc sử dụng đó bao gồm việc trao đổi email với Tổng thống trong khi Ngoại trưởng Clinton nằm trên lănh thổ của một kẻ chống đối như vậy. [Nhấn mạnh vào.] Với sự kết hợp của các yếu tố, chúng tôi đánh giá có thể các diễn viên thù địch đă truy cập vào tài khoản email cá nhân của Ngoại trưởng Clinton. Cùng ngày, theo một bài báo của Strzok-Page, một bản thảo sửa lại những lời nhận xét của Comey đă được gửi tới bởi ông Jim Rybicki. Nó thay thế "Tổng thống" bằng "một quan chức chính phủ cấp cao."

 

V́ vậy, không chỉ có những chỉnh sửa được thực hiện với bản nháp của Comey để che giấu tội lỗi của Hillary mà c̣n là sự tham gia của Obama. Cần lưu ư rằng Luật sư Loretta Lynch cũng sử dụng một tài khoản email giả mạo dưới tên "Elizabeth Carlisle" để tiến hành kinh doanh chính thức:

 

Cựu Tổng chưởng lư Loretta Lynch đă đi theo bí danh 'Elizabeth Carlisle' trong email mà bà đă từng điều hành kinh doanh của chính phủ.

 

Biệt ngữ của Lynch đă được tờ Daily Caller xác nhận trong một báo cáo , cho thấy Lynch đôi khi thích sử dụng một tên khác trong khi làm việc, giống như người tiền nhiệm của cô, Eric Holder. Phát hiện này được đưa ra sau khi một loạt email được phát hành tuần trước từ các nhóm giám sát bảo thủ đă yêu cầu các văn bản của Bộ Tư pháp sử dụng Đạo luật Tự do Thông tin.

 

Bộ Tư pháp và Trung tâm Luật pháp và Tư pháp Hoa Kỳ đă t́m kiếm các tài liệu liên quan đến cuộc gặp của Tổng thống Bill Clinton trước đó với Bộ Tư pháp Lynch trong một chiếc máy bay trên đường băng sân bay ở Phoenix. Cuộc họp trước đó hầu như không nhận ra, nhưng cuối cùng đă tạo ra một cuộc tranh luận về xung đột lợi ích có thể xảy ra với cuộc điều tra đang diễn ra của FBI tới máy chủ email của Hillary Clinton.

 

Fake email và lén lút chỉnh sửa các tài liệu bắt buộc. Từ tin nhắn Strzok-Page chúng tôi biết rằng Loretta Lynch biết Hillary sẽ không bị truy tố. Cuộc họp đó trên đường băng là nhằm cho Bill Clinton biết, sửa chữa có động cơ từ Nhà Trắng và một người láng giềng liên quan đến cả di sản của ông ta bị Tổng thống Trump xóa đi nhưng cũng v́ sự liên quan của ông ta trong việc che dấu tội ác của Hillary.

 

Như một số đă gợi ư, đây là Watergate trên steroid. Chúng tôi không chỉ có một bên đồng ư với các cơ quan chính phủ để ngăn chặn ứng cử viên của họ khỏi bị truy tố v́ tội ác của ḿnh và ngăn không cho ứng cử viên của bên kia, nhưng chúng tôi cũng có một Tổng thống ngồi và tham nhũng sử dụng quyền hạn của văn pḥng của ḿnh để lật đổ một cuộc bầu cử và tay chọn người kế nhiệm ông.

 

Khóa cô ấy lại. Khóa anh ta lại cũng vậy. Khóa tất cả lại.

 

Daniel John Sobieski là một nhà văn tự do có những tác phẩm xuất hiện trên tờ Investor's Business Daily , Human Events , Reason Magazine và Chicago Sun-Times trong số các ấn phẩm khác.

 

 

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: