MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSv 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvCám Ơn AnhvCục Lưu Trữ

vTPBv1GĐ/1TPBvThống KêvĐiều Ngự

 

 

Điều đă sai ở Việt Nam

Nhà sử học quân sự Max Boot đưa vào cuộc chiến chống lại cuộc nổi dậy Edward Lansdale.

Bởi Louis Menand- Kim Âu phỏng dịch

Trong cách tiếp cận chống nổi dậy của Lansdale, binh lính là người chiến đấu nhưng cũng bán hàng.

Minh họa bởi Bill Bragg

 

Trong gần ba mươi năm, bằng phương tiện tài chính, quân sự và ngoại giao, Hoa Kỳ đă cố gắng ngăn cản Việt Nam trở thành một nhà nước cộng sản. Hàng triệu người đă chết trong cuộc đấu tranh đó. Vào thời điểm chiến dịch quân sự Mỹ kết thúc, Hoa Kỳ đă giảm hơn ba lần oanh tạc nhiều tấn bom ở Việt Nam, một quốc gia có diện tích như New Mexico, khi quân Đồng minh rơi vào toàn bộ Thế chiến thứ hai. Vào lúc cao điểm của vụ đánh bom, chúng tôi phải trả mười đô la cho mỗi đô la thiệt hại. Chúng tôi không có ǵ cho nó.

Chúng ta không có ǵ cho tất cả mọi thứ chúng ta đă cố gắng thực hiện ở Việt Nam, và thật khó để chọn ra một khoảng thời gian trong ba mươi năm khi các lực lượng chống Cộng đang theo đuổi bền vững. Các nhà lănh đạo chính trị và quân đội đă hiểu lầm động cơ của kẻ thù; họ hiểu sai các điều kiện trên thực địa; họ đă cố gắng để đánh bại lực lượng cộng sản độc đáo với chiến thuật thông thường; họ tàn sát thường dân. Họ theo đuổi các chiến lược mà dường như được thiết kế để tạo ra một chiến thắng cũng không phải là sự ổn định, chỉ có điều Daniel Ellsberg, người lọt lưới của Pentagon Papers nhưng một lần là người ủng hộ đam mê sự can thiệp của Mỹ, gọi là "bế tắc".

Hoa Kỳ có thể t́m thấy một chiến lược thông qua đường đến kết quả chúng tôi muốn? Liệu chúng ta có thể đă thông qua một chiến lược khác mà có thể mang lại một nước Nam Phi không cộng sản an toàn? Max Boot của " Con đường không được đưa ra: Edward Lansdale và Bi kịch Mỹ ở Việt Nam " (Liveright) là một lập luận rằng có một chiến lược chiến thắng - hoặc, ít nhất, một chiến lược có tỷ lệ cược tốt hơn để chúng ta theo sau.

Có hai cuộc chiến tranh lớn chống Cộng sản ở Việt Nam. Cuộc chiến đầu tiên là một cuộc kháng chiến giữa Việt Minh Cộng Sản vs Pháp, ngoại trừ giai đoạn Chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi Nhật Bản tiếp quản, đă cai trị đất nước kể từ năm 1881. Cuộc chiến đó kéo dài từ năm 1946 đến năm 1954, khi Pháp thua trận  Điện Biên Phủ và thương thảo một thỏa thuận ḥa giải, Hiệp định Genève, chia rẽ đất nước ở vĩ tuyến thứ mười bảy. Hoa Kỳ đă tài trợ cho sự thất bại của quân đội Pháp với khoảng 2,5 tỷ USD.

Cuộc chiến tranh thứ hai là cuộc nội chiến giữa hai khu vực được tạo ra tại Geneva: Bắc Việt Nam, dưới sự quản lư của đảng cộng sản Việt Nam và Nam Việt Nam, được hỗ trợ bởi quân đội Mỹ, và cuối cùng do quân đội Mỹ trực tiếp tham chiến. Cuộc chiến đó kéo dài từ năm 1954 (hoặc 1955 hoặc 1959, tùy theo định nghĩa của một "chiến tranh") đến năm 1975, khi lực lượng Cộng sản chiếm được Sài G̣n và thống nhất đất nước. Cuộc chiến tranh thứ hai là cuộc chiến tranh Việt Nam, "của chúng ta".

Chúng ta càng nh́n vào việc ra quyết định của người Mỹ ở Việt Nam, càng thấy thực sự vô nghĩa. Nhà địa chính trị giúp giải thích mối quan ngại của chúng ta về số phận của Việt Nam trong những năm 1940 và 50. Quan hệ với Liên Xô và Trung Quốc là thù địch, Đông Nam Á và bán đảo Triều Tiên đang trong t́nh trạng hỗn loạn chính trị. Tuy nhiên, trả tiền cho Pháp để lấy lại thuộc địa của nó đă khiến cho thế giới đang trải nghiệm làn sóng giải phóng dân tộc thấy đó là một cam kết đáng ngờ.

Tuy nhiên, đến năm 1963, "sống chung ḥa b́nh" là chính sách của các chính phủ Mỹ và Liên Xô, Hàn Quốc đă bị phân chia hiệu quả, và sự phân chia Trung-Xô đă làm cho mối đe dọa của một phong trào Cộng sản toàn cầu dường như không c̣n đáng quan tâm nữa. Và đó là lúc Hoa Kỳ bắt tay vào một chính sách leo thang quân sự. Có 16.000 cố vấn Mỹ ở Nam Việt Nam năm 1963; trong 10 năm sau, khoảng ba triệu lính Mỹ sẽ phục vụ ở đó.

Các nhà sử học tranh luận về việc liệu một trận chiến nào đó có thành công hay thất bại hay không, nhưng trên tất cả, sứ mệnh của quân đội là thảm khốc ở nhiều cấp độ. Tuổi trung b́nh của GI ở Mỹ là khoảng hai mươi hai. Vào năm 1971, hàng ngàn người đă bị nghiện ma túy hoặc thuốc phiện, và hơn ba trăm sự cố của các nhân viên làm rách hoặc bị thương do quân đội của họ gây ra - đă được báo cáo. Nửa triệu cựu chiến binh Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi PTSD, một tỷ lệ cao hơn trong Thế chiến thứ hai.

Đôi khi người ta cho rằng những nhà lănh đạo phương Tây phản đối chiến tranh chỉ sau khi các thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tiến vào bờ biển Đà Nẵng năm 1965 và số lượng cơ quan bắt đầu tăng lên. Đó không phải là trường hợp. Như Fredrik Logevall đă chỉ ra trong nghiên cứu của ông về việc ra quyết định của Mỹ, " Chọn chiến tranh " (1999), Hoa Kỳ đă bị cảnh báo liên tục về sự điên rồ của việc tham gia.

Tổng thống Pháp, Charles de Gaulle, phát biểu từ kinh nghiệm lâu năm của nước ông tại Đông Dương, nói với Tổng thống Kennedy: "Can thiệp vào Đông Nam Á sẽ là" một sự vướng víu mà không có kết thúc ". Hoa Kỳ, ông nói, sẽ thấy ḿnh trong một "đầm lầy quân sự và chính trị không đáy." Jawaharlal Nehru, Thủ tướng của Ấn Độ, nói với Kennedy rằng gửi quân đội Mỹ sẽ là một quyết định thảm khốc. Walter Lippmann, chủ nhiệm các nhà b́nh luận chính trị Hoa Kỳ khi b́nh luận chính trị có những danh hiệu như vậy, đă cảnh báo, năm 1963, "Giá của một chiến thắng quân sự trong cuộc chiến ở Việt Nam cao hơn lợi ích quan trọng của Hoa Kỳ có thể biện minh được".

De Gaulle và Nehru có lư do riêng của họ muốn Hoa Kỳ tránh ra khỏi Đông Nam Á. Nhưng bản thân Kennedy đă nhận thức rơ về những rủi ro của việc can thiệp, và cũng là người kế nhiệm ông ta. Lyndon Johnson năm 1965 nói: "Không có ánh sáng ban ngày, không có ǵ cả", Lyndon Johnson nói vào năm 1965. "Bạn càng thả nhiều bom, càng có nhiều quốc gia bạn sợ hăi, càng có nhiều người bạn điên." Ba năm sau, ông bị buộc phải rút khỏi chiến dịch tái thiết, sự nghiệp chính trị của ông bị phá hủy bởi không có khả năng chấm dứt chiến tranh. Lần đầu tiên người ta cho rằng "ánh sáng ở cuối đường hầm" ở Việt Nam là năm 1953. Người ta vẫn sử dụng cụm từ đó vào năm 1967. Lúc đó, dư luận Mỹ và nhiều phương tiện truyền thông đă chống lại chiến tranh. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục gửi những người đàn ông để đánh nhau ở đó trong sáu năm nữa.

Vị thế quốc tế của chúng ta không bao giờ phụ thuộc vào cam kết của chúng ta với Nam Việt Nam. Chúng ta có thể bị cáo buộc là không ổn định khi từ bỏ một đồng minh, nhưng mọi người đều hiểu. Trên thực tế, cuộc chiến càng kéo dài, h́nh ảnh của chúng ta càng bị ảnh hưởng. Hoa Kỳ đă tham gia vào một số can thiệp cao cấp và ngoại hạng vào công việc của các quốc gia khác trong Chiến tranh Lạnh, nhưng không có ǵ làm hư hỏng mất danh tiếng của chúng ta như Việt Nam. Nó không chỉ làm tan vỡ h́nh ảnh về sự bất khả chiến bại của chúng ta . Điều này có nghĩa là cả thế hệ đă lớn lên nh́n Hoa Kỳ như là một cường quốc đế quốc quân sự và phân biệt chủng tộc. Vốn chính trị mà chúng ta tích lũy sau khi dẫn đầu liên minh chống chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến thứ hai và sau đó giúp xây dựng lại Nhật Bản và Tây Âu chúng ta đă tự đốt cháy trong khu vực Đông Nam Á (Việt Nam).

Các Tổng thống Mỹ không phải là đế quốc. Họ thật sự muốn có một miền Nam Việt Nam tự do và độc lập, tuy nhiên khoảng cách giữa khát vọng đó và thực tế của t́nh h́nh chính trị và quân sự trong nước là không thể chen lấn. Họ có thể nh́n thấy vấn đề, nhưng họ không thể giải quyết nó. Các thuật ngữ chính trị ngắn, và do đó, hành động chính trị là ngắn hạn. Từ Harry Truman đến Richard Nixon, người khăng khăng đ̣i giữ lại quá tŕnh chính trị trong nước - lo sợ bị các cử tri đổ lỗi cho việc mất Đông Nam Á vào tay chủ nghĩa cộng sản. Nếu Đông Nam Á sẽ bị mất cho chủ nghĩa cộng sản, họ muốn có một vị Tổng thống khác. Đó là một tính toán tốn kém.

Có một số quan chức Mỹ, ngay cả một số nhà ngoại giao và tướng, những người tin vào sứ mệnh nhưng thấy chiến lược này không hoạt động và có ư tưởng tại sao. Một trong số đó là John Paul Vann, một trung tá trong Quân đội được chỉ định cho một chỉ huy Nam Việt Nam năm 1962, vào thời điểm người Mỹ giới hạn ḿnh trong vai tṛ tư vấn. Có vẻ như với Vann rằng các sĩ quan Nam Việt Nam đang cố gắng giữ quân đội của họ tránh khỏi chiến đấu. Họ sẽ gọi vào các cuộc không kích bất cứ khi nào có thể, làm tăng số người chết nhưng giết thường dân hoặc lái xe đến Vietcong. Vann đă nuôi dưỡng một số nhà báo người Mỹ trẻ, trong đó có David Halberstam, của tờ New York Times, và Neil Sheehan, của United Press International, người vừa mới đến Việt Nam - để có được câu chuyện của ông rằng chiến tranh đă không diễn ra tốt đẹp.

Vann không muốn Hoa Kỳ rút lui. Ông muốn Hoa Kỳ giành chiến thắng. Ông ta nói về việc giết chết kẻ thù. Nhưng những nỗ lực của ông để thuyết phục cấp trên của ông tại Việt Nam và Washington thất bại, và ông đă từ bỏ quân đội năm 1963. Ông trở lại Việt Nam như một thường dân năm 1965, và bị giết chết ở đó, trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng, năm 1972. Năm 1988, Sheehan xuất bản một cuốn sách về ông, " A Bright Shining Lie ", đă giành được giải Pulitzer cho xuất bản phẩm và là một tác phẩm văn học cổ điển về chiến tranh Việt Nam.

Thiếu tướng Edward Lansdale, và Boot nói rằng ư định của ông là làm cho Lansdale những ǵ mà Sheehan "thực hiện thành công như John Paul Vann. "Nhiệm vụ của Boot là khó khăn hơn. Sheehan ở Việt Nam, và ông biết Vann và những người mà Vann làm việc. Anh cũng biết một số bí mật về cuộc sống riêng tư của Vann. Boot không biết Lansdale, người đă chết vào năm 1987, nhưng ông đă phỏng vấn những người đă làm; ông đọc những tài liệu đă được phân loại trước đây; và ông đă có quyền truy cập vào thư tín cá nhân của Lansdale, bao gồm cả thư cho người t́nh lâu năm của ông ta, Patrocinio (Pat) Yapcinco Kelly.

 

"Honey, tất cả những ǵ chúng tôi muốn là những ǵ được yên tĩnh cho chúng tôi."

Lansdale đă từng là một sĩ quan trong Quân đội và Không quân, nhưng những công việc đó thường bao gồm. Trong phần lớn sự nghiệp của ḿnh, ông làm việc cho CIA Ông được đưa lên ở California.Ông đă tham dự UCLA nhưng không tốt nghiệp, và sau đó kết hôn và đi vào quảng cáo, nơi ông đă có một số thành công. Năm 1942, khi Mỹ chiến tranh với quyền lực của Trục, ông gia nhập Văn pḥng Dịch vụ Chiến lược (OSS), cơ quan t́nh báo dân sự đầu tiên của nước này và tiền thân của CIA Trong thời kỳ chiến tranh, Lansdale làm việc cho Hoa Kỳ, nhưng vào năm 1945, sau khi Nhật Bản đầu hàng , ông đă được gửi đến Philippines.

Chính ở đó ông đă có những chiến thắng đầu tiên của ḿnh. Ông đă thực hiện các hoạt động bí mật để giúp chính phủ Philipin đánh bại một cuộc nổi dậy của Cộng sản nhỏ và ông giám sát việc ứng cử của một chính trị gia Philippines tên là Ramon Magsaysay và đưa ông lên làm Tổng thống vào năm 1953. Để hỗ trợ nỗ lực này, Lansdale đă tạo ra một bộ trang phục gọi là Phong trào toàn quốc về bầu cử tự do. Nó được CIA tài trợ

Đây là phương thức của Lansdale. Anh ta là một nhà chế tạo các mặt tiền, người đàn ông đằng sau bức màn. Ông thao túng các sự kiện - thông qua các khoản hoàn trả, tuyên truyền, và đôi khi nhiều phương tiện bất chính hơn - để đảm bảo rằng các chính khách bản địa thân thiện với Hoa Kỳ sẽ được "tự do" bầu cử. Sự phản đối nội bộ đối với các nhà lănh đạo này sau đó có thể được mô tả là "một cuộc nổi dậy" (ở Việt Nam, nó được gọi là "xâm lược"), một t́nh huống kêu gọi Hoa Kỳ can thiệp để cứu nền dân chủ. Bài phát biểu của Magsaysay ví dụ như một ứng cử viên của Tổng thống, được viết bởi một nhân viên CIA. (Liên Xô, dĩ nhiên, hoạt động theo cùng một cách, thông qua các mặt trận và bầu cử. Chiến tranh Lạnh là một cuộc chiến tranh kính).

Năm 1954, mới thành công với Magsaysay, ông Lansdale đă được Giám đốc CIA, Allen Dulles, đưa ra miền nam Việt Nam với những hướng dẫn để thực hiện những ǵ ông đă làm ở Phi-lip-pin: xem việc thành lập một chính phủ thân phương Tây và hỗ trợ nó trong việc t́m cách để kiểm tra xâm lấn của Cộng sản. (Những người Cộng Sản đang đề cập đến, tất nhiên, là người Việt Nam phản đối một chính phủ được lập ra và được các cường quốc nước ngoài đóng góp).

Như Boot giải thích, Việt Nam là một cấp độ khác nhau của tṛ chơi. Philippines là một thuộc địa của Mỹ. Hầu như tất cả người Philippines đều là Kitô hữu. Họ thích người Mỹ và đă chiến đấu với họ trong cuộc chiến chống lại Nhật Bản. Tiếng Anh là ngôn ngữ được chính phủ sử dụng. Ngược lại, người Việt Nam gần như không có kinh nghiệm với người Mỹ và tự hào về lịch sử hai ngàn năm chống lại quân xâm lược nước ngoài, từ Trung Quốc và Mông Cổ sang Pháp và Nhật. Có hơn một triệu người Công giáo Việt Nam, nhưng trong dân số hai mươi lăm triệu, tám mươi phần trăm đă có ḷng tin vào triết lư Phật giáo.

Người Nam Việt Nam hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ sau năm 1954 chủ yếu là người thành thị và những người đă thịnh vượng dưới sự cai trị của Pháp. Tuy nhiên, 80% dân số sống ở vùng nông thôn và chiến lược của Việt Cộng đă thuyết phục họ rằng Hoa Kỳ chỉ là một kẻ xâm lược nước ngoài, không khác ǵ Nhật Bản hay Pháp, hay từ Kublai Khan.

Năm 1954, Hồ Chí Minh, lănh đạo tối cao của miền Bắc, là một nhân vật nổi tiếng. Ông là một đảng viên Quốc Tế Cộng Sản, nhưng ông là một Cộng Sản v́ ông là một người theo chủ nghĩa dân tộc. Hai lần ông đă kêu gọi các Tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ phong trào độc lập của ông-cho Woodrow Wilson sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, và Truman vào cuối nhiệm kỳ thứ hai - và hai lần ông đă bị bỏ qua. Chỉ có những người cộng sản, ông đă kết luận, đă thực sự cam kết với nguyên tắc tự quyết  ở Châu Á. Hiệp định Giơ-ne-vơ đă kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử toàn quốc vào năm 1956; cuộc bầu cử đó đă không được tổ chức, nhưng nhiều người trong chính phủ Mỹ nghĩ rằng Hồ sẽ thắng.

Lansdale không biết tiếng Pháp hay tiếng Việt. Đối với vấn đề đó, ông thậm chí không thể nói tiếng Tagalog, ngôn ngữ bản xứ của Phi-lip-pin. (Ở Phi-líp-pin, đôi khi anh ấy nói chuyện bằng than thần, hoặc bằng cách vẽ tranh trên cát). Tuy nhiên, như ông ta đă làm ở Phi-lip-pin, Lansdale đă gần gũi với một nhân vật chính trị địa phương và đào tạo trở thành người thực hiện kế sách của ḿnh. Tại Philippines, Lansdale có thể toàn quyền chọn lựa chính trị gia mà ông muốn làm việc; ở Việt Nam, ông đă phải chơi lá bài bị sắp sẵn. Tên lá bài là Ngô Đ́nh Diệm.

Diệm là hiện thân của những nghịch lư của kiểu dáng Mỹ ở Đông Nam Á. "Một sự pha trộn ṭ ṃ về chủ nghĩa anh hùng trộn lẫn với một cái nh́n hẹp ḥi và tính ích kỷ. . . một Đấng Messia mà không có một sứ điệp "là một nhà ngoại giao Mỹ mô tả ông thế nào. Ông là một người Công giáo mộ đạo ghét những người Cộng sản. Một trong những anh em của ông đă bị giết chết vào năm 1945 bởi đảng Việt Minh -Đảng Cộng sản Trung Quốc bị chi phối. Trong chiến tranh Việt Minh CS với Pháp, ông đă trải qua hai năm tại Hoa Kỳ, nơi ông gây ấn tượng với một số chính trị gia Mỹ, trong đó có chàng trai trẻ John F. Kennedy. Năm 1954, năm thất bại của Pháp, ông được Hoàng đế, Bảo Đại, vốn chỉ thích cuộc sống sang trọng ở Châu Âu và không nói tiếng Việt giỏi, giao cho chức Thủ Tướng.

Diệm là một người tham công tiếc việc, có thể nắm giữ hàng giờ trước khi các nhà báo và những người khách khác đến Dinh Tổng thống. Một bài độc thoại Diệm dài hai giờ được coi là một bài thơ ngắn, và ông không thích bị gián đoạn. Nhưng Diệm không nhận  ra bản thân ḿnh chỉ là một con rối của phương Tây. Ông tự cho ḿnh là một người theo chủ nghĩa dân tộc thực sự, chính là người lănh đạo hợp pháp của một nước Nam Cộng Ḥa độc lập.

Mặt khác, Diệm không phải là nhà vô địch của dân chủ đại diện. Triết học chính trị của ông là một sự pha trộn không hoàn toàn của chủ nghĩa cá nhân (một trường phái tư tưởng Pháp gần như tinh thần), Khổng học, và chủ nghĩa độc tài. Ông đă khao khát trở thành một nhà lập pháp thiện chí, nhưng ông hiểu rất ít về điều kiện mà xă hội Việt Nam đă trải qua sau bảy mươi năm thống trị của thực dân Pháp.

Người Pháp đă thay thế hệ thống giáo dục Nho giáo và đă cố gắng tạo ra một bản sắc dân tộc mới: Pháp-Việt. Họ chỉ thành công một phần. Không rơ Diệm và người Mỹ đă làm thế nào để tạo ra một quốc gia từ xă hội bị nứt mà người Pháp để lại. Ư tưởng của Diệm là tạo ra một sự sùng bái chính ḿnh và dân tộc. "Một sự tôn trọng thiêng liêng là do con người của chủ quyền," ông tuyên bố. Ông là trung gian ḥa giải giữa người và thiên đường. Ông có những bàn thờ có h́nh ông treo trên đường phố, và một bài thánh thi ca ngợi ông được hát cùng với bài quốc ca.

Tham vọng này có thể được xem là ngây thơ. Điều làm cho nó trở thành độc hại là chủ nghĩa gia đ́nh trị. Diệm rất trung thành và phụ thuộc vào gia đ́nh của ḿnh, và gia đ́nh ông không được mọi người yêu mến. Một trong những anh em của ông là giám mục Công giáo của thành phố biển Huế. Một người em khác là ông chủ - lănh chúa, thực sự - của miền Trung Việt Nam. Một người em thứ ba, Ngô Đ́nh Nhu, sống ở Dinh Tổng thống với vợ ông, Trần Lê Xuân, một phụ nữ được báo chí, và thế giới biết đến, như  "Bà Rồng" Bà Nhu. Cô hoạt động như người hầu gái của Diệm (anh đă sống độc thân) và được tự do với những quan điểm chính trị của ḿnh. Các quan chức Mỹ ở Sài G̣n cầu nguyện rằng vợ chồng Nhu sẽ biến mất một cách nào đó, nhưng họ lai là những người duy nhất mà Diệm tin tưởng.

Nhu chạy dưới đáy của chế độ Diệm. Ông đă tạo ra một đảng chính trị tăm tối, Đảng Cần Lao, có các thành viên thề trung thành với Diệm, và ông đă làm cho vai tṛ đảng viên trở thành một điều kiện tiên quyết cho sự nghiệp tiến bộ. Theo cuốn sách " Fire in the Lake " của Frances FitzGerald (1972), ông tài trợ cho đảng bằng các hành vi vi phạm bản quyền, tống tiền, buôn bán thuốc phiện, và thao túng trao đổi tiền tệ. Ông cũng đă tạo ra một loạt các cơ quan mật vụ-cảnh sát và t́nh báo. Hàng ngàn người Việt Nam bị nghi ngờ về sự không trung thành đă bị bắt, bị tra tấn và bị hành h́nh bằng cách chặt đầu hoặc thủ tiêu. Các đối thủ chính trị bị bắt giam. Trong chín năm, gia đ́nh trị của nhà Ngô, trục đường chuyển động mà chúng tôi đặt hy vọng cho một miền Nam Việt Nam  không cộng sản. Nhưng Hoa Kỳ đă từ chối tham gia Hiệp định Giơ-ne-vơ - cuối cùng đă tạo ra một nhà nước Cộng sản mới - nhưng Lansdale đă đến Sài G̣n vào đêm trước khi bổ nhiệm chính thức của ông Diệm là một tín hiệu mà chúng tôi muốn giám sát kết quả. Và chính phủ Hoa Kỳ luôn sẵn sàng thay đổi các nhà lănh đạo miền Nam Việt Nam khi họ có vẻ như chùn bước - một đặc ân mà chúng tôi mua với số tiền viện trợ rất lớn, khoảng 1,5 tỷ đô la trong khoảng từ năm 1955 đến năm 1961. Đó là tín dụng của Lansdale rằng Diệm đă sống sót chừng nào ông ta c̣n sống.

Sau khi hạ cánh tại Sài G̣n và thành lập Mặt trận, Đoàn công tác Lansdale bắt đầu đưa những kẻ xâm nhập vào miền Bắc Việt Nam (vi phạm lời hứa mà Hoa Kỳ đă đưa ra về việc chấp thuận ngừng bắn đă đồng ư tại Geneva, mặc dù Bắc Việt đă vi phạm thỏa thuận, quá). Các điệp viên đă được hướng dẫn để thực hiện phá hoại và các hoạt động lật đổ khác, thủ tục CIA tiêu chuẩn trên khắp thế giới. Nhưng hầu hết các điệp viên mà cơ quan gửi đến hoạt động ở một nơi nào đó thường nhanh chóng bị bắt, bị tra tấn, và giết chết, và đây là điều đă xảy ra với hầu hết các nhân viên của Lansdale. Con người sống sót trong các chế độ toàn trị bằng cách trở thành những người cung cấp thông tin, và những kế hoạch hoạt động bí mật này thường bị các nhân viên nhị trùng lừa dối.

Hiệp định Giơ-ne-vơ dành cho giai đoạn ân sủng ba trăm ngày trước khi phân chia để cho phép người Việt Nam di chuyển từ Bắc sang Nam hoặc ngược lại, và Lansdale, sử dụng các tàu của Hoa Kỳ và một hăng hàng không bí mật thuộc sở hữu của CIA, đă sắp xếp khoảng chín  trăm ngàn người Việt Nam, phần lớn là người Công giáo và nhiều người trong số họ đă hợp tác với Pháp, để di cư về dưới đường vĩ tuyến thứ mười bảy. (Một số nhỏ hơn di cư đến miền Bắc) Những người di dân này đă cung cấp cho Diệm một cơ sở chính trị.

Thành tựu quan trọng nhất của Lansdale đă giúp Diệm giành được cái gọi là cuộc chiến giữa các giáo phái. Sự thất bại của Pháp đă để lại một khoảng trống quyền lực, và các nhóm bên cạnh Viet Minh đang đua nhau giành chiến thắng. Năm 1955, ba người trong số họ đoàn kết chống lại Diệm: Cao Đài và Ḥa Hảo, các giáo phái, và B́nh Xuyên, một xă hội tội phạm có tổ chức với một đội quân riêng 10.000 tay súng.

Diệm đă vô hiệu hóa các giáo phái của các tôn giáo bằng cách cho phép Lansdale sử dụng quỹ CIA để mua chúng. Boot cho biết số tiền này có thể lên đến 12 triệu đô la, tức là một trăm triệu đô la ngày hôm nay. Tuy nhiên, Binh Xuyen, là người kiểm soát cảnh sát Sài G̣n, vẫn là một mối đe dọa. Lo ngại rằng Diệm không đủ mạnh để giữ đất nước chung với nhau, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Foster Dulles đă gửi điện cho các đại sứ quán Mỹ tại Sài G̣n và Paris để ủy thác cho các quan chức t́m kiếm sự thay thế. Lansdale cảnh báo Diệm rằng sự hỗ trợ của Mỹ đang suy yếu, thúc đẩy ông tấn công B́nh Xuyên. Binh Xuyên đă được định tuyến, và Dulles phản đối lệnh của ông ta.

Để giành được thắng lợi của ḿnh, ông Diệm đă kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ư để xác định liệu ông hoặc Bảo Đại, cựu Hoàng đế, nên là người đứng đầu nhà nước. Diệm thắng, với 98,2% phiếu bầu. Ông đă mang Sài G̣n với 605.025 phiếu bầu trong tổng số 450.000 cử tri đăng kư. Đóng góp chính của Lansdale cho chiến dịch này là cho thấy lá phiếu của Diệm được in bằng màu đỏ (được coi là một màu may mắn) và lá phiếu cho Bảo Đại màu xanh lá cây (màu sắc liên quan đến những người bị bắt cóc). Khởi động không đề cập đến việc này đă đơn giản hóa các chỉ dẫn của Nhu cho những người theo dơi cuộc thăm ḍ: ông ta bảo họ ném tất cả lá phiếu xanh.

Với củng cố chính quyền của Diệm, Boot nói, Lansdale đạt “đỉnh cao của quyền lực và ảnh hưởng của ông.” Năm 1956, ông rời Đông Nam Á và mất một vị trí trong Lầu Năm Góc giúp để phát triển lực lượng đặc biệt như Hải quân phốt và Green Berets. Ông được hưởng một sự hồi sinh ngắn ngủi với cuộc bầu cử của ông Kennedy, vào năm 1960. Kennedy là một Chiến binh Lạnh, nhưng ông đă không bị khóa vào một tư tưởng chiến tranh lạnh. Anh thích các loại hộp bên ngoài, và anh thích Lansdale và thậm chí c̣n cân nhắc đến việc bổ nhiệm anh làm Đại sứ ở Nam Việt Nam. Nhưng Bộ Ngoại giao và Ngũ Giác Đài không thích các loại bên ngoài và chắc chắn họ không thích Lansdale, người vẫn ở lại Hoa Kỳ và được chỉ định làm Trưởng Bộ phận Vận hành Mongoose, chịu trách nhiệm về các phương pháp lật đổ Fidel Castro.

Lansdale dường như không trực tiếp tham gia vào những âm mưu ám sát ông Castro (điếu thuốc độc), nhưng Boot cho thấy ông biết kế hoạch đó và không phản đối họ. Ông đă đưa ra một kế hoạch cho một tàu ngầm Mỹ để bề mặt ra khỏi bờ biển Cuba và chất nổ cháy vào bầu trời. Tin đồn, giới thiệu bên trong Cuba bởi các nhân viên CIA, rằng Castro đă phải chịu số phận sẽ dẫn dắt người Cuba giải thích các ánh sáng trên bầu trời như một dấu hiệu cho thấy sự không đồng ư của thần thánh đối với chế độ.

Vào giữa những năm 70, Lansdale đă phủ nhận đề xuất kế hoạch (Boot nói ông nói dối), nhưng nó phù hợp với chiến lược thông thường của ông, trong trường hợp của Cuba, là tài trợ cho một phong trào đối lập bản địa mà đàn áp sẽ cho Hoa Kỳ một cái cớ để gửi quân. Rất nhiều lực lượng trí tuệ đă bị lăng phí trong những kế hoạch chống Castro. Castro sẽ chạy Cuba trong bốn mươi lăm năm nữa. Nước này giờ đây được cai trị bởi em trai ông.

Lansdale được đưa trở lại Việt Nam vào  năm 1965, nhưng Diệm đă chết. Ông bị truất quyền năm 1963, trong một cuộc đảo chính mà chính phủ Mỹ đă chấp thuận. Ông và Nhu bị ám sát ngay sau khi họ đầu hàng. (Madame Nhu ở Beverly Hills, và trốn tránh h́nh phạt) Có những buổi lễ trên đường phố Sài G̣n, nhưng sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của một loạt các cuộc đảo chánh và chính phủ bởi các tướng lĩnh ở miền Nam Việt Nam. Không rút lui, Hoa Kỳ bây giờ không c̣n cách nào khác ngoài chiến tranh.

Do năm 1965, khi Lansdale đến nhiệm vụ thứ hai của ḿnh, quân đội Mỹ đă hoàn toàn phụ trách. Nó ít có hứng thú với những hoạt động bí mật của Lansdale. Chiến thuật bây giờ là "tiêu hao": giết càng nhiều kẻ thù càng tốt. "Cuộc sống có giá rẻ ở phương Đông", như Tướng William Westmoreland, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ, giải thích cho nhà làm phim Peter Davis - người trong phim tài liệu Hearts and Minds (1974) của ông, đă đặt cạnh nhau với những cảnh Việt Nam thương tiếc họ chết, h́nh ảnh đă quen thuộc từ những bức ảnh được xuất bản và phát sóng trên khắp thế giới. Lansdale đă không thể đạt được nhiều điều, và ông trở lại Mỹ vào năm 1968.

Năm 1972, ông xuất bản cuốn hồi kư " Vào giữa thời kỳ Chiến tranh ", trong đó ông phải lưu lại rất nhiều câu chuyện b́a - tức là những sự chế tạo - về sự nghiệp của ḿnh. Tiếp nhận cuốn sách không phải là loại hay.

Cuộc sống riêng tư của Lansdale đă trở nên rất buồn. Từ những lá thư Boot quotes, rơ ràng là Pat là t́nh yêu của cuộc đời. "Tôi không phải là một người xa bạn", một bức thư điển h́nh của Pat viết, "và không thể hiểu tại sao Đức Chúa Trời đă đem chúng ta lại với nhau khi tôi có các nghĩa vụ trước đó trừ khi Ngài muốn chúng ta với nhau." Nhưng vợ của Lansdale không cho anh ta ly dị, và anh ta ḥa giải với bản thân để cố gắng duy tŕ hôn nhân. Anh đă chịu đựng nhiều năm từ sự khao khát và hối hận. Khi Lansdale đi cùng vợ, Pat đă hẹn ḥ với những người đàn ông khác. Có vẻ như không có sự dalliances đáng kể về phía ḿnh. Chỉ sau khi vợ ông qua đời, năm 1973, ông và Pat cưới nhau.

"The Road Not Taken" không phải là cuốn đầu tiên dành cho Edward Lansdale, và một phần v́ Boot không thể cung cấp báo cáo ở mức cơ bản mà Sheehan có thể. Nhưng nó có tính mở rộng và chi tiết, nó được viết rất tốt, và nó làm sáng tỏ một số hoạt động bí mật của Mỹ ở Đông Nam Á sau chiến tranh.

Boot là một nhà sử học quân sự, một nhà b́nh luận, và một cố vấn chính sách đối ngoại, người đă làm việc với các chiến dịch của Ứng cử viên Tổng thống John McCain, Mitt Romney và Marco Rubio. Ông đă đánh giá cao Donald Trump, và mô tả quan điểm xă hội của ông là tự do, nhưng ông đă là người đề xướng sự "lănh đạo" của Hoa Kỳ, một thuật ngữ thường liên quan đến chủ nghĩa can thiệp  Mỹ.

Do đó, người ta có thể mong đợi cuốn sách của anh ta để chấp nhận đường lối xét lại cho Việt Nam - để lập luận, ví dụ, rằng các phương tiện truyền thông phản chiến đă sai lầm về t́nh h́nh quân sự và khiến chúng ta không thể tiến hành chiến tranh một cách đầy đủ nhất với toàn bộ các khả năng của chúng ta. Ông rơ ràng muốn cho thấy rằng cuộc chiến đă thắng lợi, và ông tin rằng cách tiếp cận của Lansdale là một người khôn ngoan hơn, nhưng ông thận trọng trong việc phân tích những ǵ đă xảy ra. Đó là một cuộc chiến với quá nhiều biến số cho một sự lựa chọn chiến lược duy nhất để tạo ra sự cân bằng.

Thật thú vị, và mặc dù có một số tuyên bố ngược lại, "The Road Not Taken" không thực sự chuyển đổi h́nh ảnh tiêu chuẩn của Lansdale. Mọi người đều biết rằng ông là CIA, và ông đă kết hợp một nhân cách dễ thương và vô tri với một tài năng cho các thủ đoạn bẩn. Boot của Lansdale không khác nhiều so với FitzGerald được phác hoạ trong "Fire in the Lake", trở lại vào năm 1972. "Lansdale ở nhiều khía cạnh là một người đàn ông đáng chú ư", cô viết:

Ông có niềm tin vào động cơ tốt của ḿnh. Không một nhà lư luận nào, ông là một người đam mê, một người đàn ông tin rằng chủ nghĩa cộng sản tại Châu Á sẽ sụp đổ trước những người đàn ông thiện chí với một số mối quan tâm cho "anh chàng nhỏ bé" và các kỹ năng chống khủng bố thích hợp. Ông có một tài năng tuyệt vời cho chính trị thực dụng và cho sự tham gia cá nhân vào những ǵ mà hầu hết người Mỹ có vẻ là ngoại quốc rơ ràng nhất.

 

"Bạn sẽ không bao giờ bắt tôi! Không phải không có vũ khí! "

Nếu có bất cứ điều ǵ, Boot sẽ cố gắng kiểm duyệt một số danh tiếng của Lansdale. Sheehan trong "A Bright Shining Lie", gọi là South Việt Nam là "sáng tạo của Edward Lansdale". Boot nghĩ rằng đây là một sự cường điệu, và rất nhiều cuốn sách của ông cam kết khôi phục lại một cảm giác tương xứng với h́nh ảnh của đối tượng là một Svengali chính trị , hay "Lawrence of Asia." Vậy tại sao ông lại viết "The Road Not Taken"? Và tại sao chúng ta nên đọc nó?

Bằng nhiều cách, Lansdale đă bị đẩy lùi. ông ta hoạt động theo tinh thần của OSS cũ Ông ta đă đối phó với tất cả các tính thế như ltrong thời chiến, và v́ vậy không sử dụng bất cứ phương tiện ǵ cần thiết - từ  hối lộ và ngụy tạo thông tin sai lệch tới các hoạt động kinh doanh đen - để đạt được những mục tiêu thuận lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ. Giống như người tạo ra OSS, Tướng William (Don Bill), ông là một kẻ trộm cắp, đánh giá cao tính không chính thức và thờ ơ với chế độ quan liêu như "chuỗi lệnh". Ông là một chuyên gia tự do. Ông đă thực hiện các quy tắc riêng của ḿnh.

Đó chính xác là những ǵ mà CIA của ông muốn ông làm. Và đó là lư do tại sao, sau khi quân đội Mỹ nắm quyền ở Việt Nam và chế độ quan liêu đă trở lại theo phong cách, ảnh hưởng của ông suy yếu và ông đă bị đặt trên kệ. Các nhà chiến lược công nghệ như Robert McNamara, Bộ trưởng Quốc pḥng dưới quyền Kennedy và Johnson, không có lợi cho Lansdale. Họ thậm chí không t́m thấy sự hừng thú từ anh ta . Họ nh́n anh ta như một kẻ thù hám hấu.

Tuy nhiên chiến lược của McNamara thất bại. Có phải Lansdale biết điều ǵ đó mà McNamara và phần c̣n lại của Kennedy và Johnson "tốt nhất và sáng nhất" không biết? Boot nghĩ rằng ông đă làm, và một mục đích của cuốn sách của ông là khôi phục Lansdale như là một nhà tiên phong của lư thuyết chống nổi dậy.

Lansdale là người đề xướng cách tiếp cận "trái tim và tâm trí". Ông ta tin tưởng vào việc sử dụng vũ lực và lấn lướt, nhưng ông ta đă từ chối các chiến dịch "t́m kiếm và tiêu diệt" những làng mạc đang xâm chiếm và săn lùng địch quân, như các lực lượng Mỹ đă làm nhiều lần ở Nam Việt Nam. Đó là một sứ mệnh t́m kiếm và tiêu diệt đă dẫn đến cuộc thảm sát của hàng trăm thường dân ở Mỹ Lai, năm 1968.

Các chiến thuật như thế này, Lansdale thấy, chỉ làm dịu dân chúng và ông ủng hộ cái mà ông gọi là "hành động dân sự", mà ông đă xác định, trong một bài viết về Ngoại giao vào năm 1964, như "một sự mở rộng quân đội lịch sự, trong đó công dân quân đội trở thành người bảo vệ anh em của công dân ". Nói cách khác, binh lính là những người chiến đấu, nhưng họ cũng là người bán hàng. Họ cần phải bán những lợi ích của chế độ mà họ đang đấu tranh và bằng cách chứng minh cụ thể cam kết của họ đối với cuộc sống của người dân. Đây là điều Lansdale tin rằng Vietcong đang làm, và những người nổi dậy Philippines, những người tự xưng là Hukbalahap, đă làm. Họ hiểu khái niệm Maoist rằng người dân là nước, và những người lính phải sống trong số họ như cá.

Như ghi chú khởi động, Lansdale không phải là người duy nhất tin rằng cách để đánh bại Vietcong là chơi tṛ chơi của họ bằng cách nhúng các lực lượng chống cộng, được đào tạo bởi các cố vấn Mỹ, trong các làng. Đây là chủ đề của " The Ugly American " của Eugene Burdick và William Lederer, được xuất bản vào năm 1958 và đă trải qua bảy mươi tám tuần đáng kinh ngạc trong danh sách bán chạy nhất. Lederer và Lansdale là bạn, và Lansdale xuất hiện trong cuốn sách như một nhân vật tên là Đại tá Hillandale, người giải trí cho người dân địa phương bằng harmonica (như Lansdale đă làm).

"Người Ugly American" đă được dự định - và đă được nhiều người nhận - như là một mồi để chống lại cuộc nổi dậy cho các chiến trường như Việt Nam. Mặc dù tiêu đề đă đề cập đến khách du lịch Mỹ khiếm nhă, đó không phải là ư định. Trong cuốn sách, "người Mỹ xấu xí" là anh hùng, một người đàn ông làm việc bên cạnh người dân địa phương để giúp cải thiện sản xuất lúa gạo. Anh ấy quả là xấu xí.

Khởi động một cách kỳ quặc, không đề cập đến nó, nhưng Hoa Kỳ đă tham gia vào hoạt động dân sự ở miền Nam Việt Nam từ khi bắt đầu chế độ Diệm. Thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế, chúng ta đă cung cấp hỗ trợ nông nghiệp, giáo dục, cơ sở hạ tầng và y tế. Có ghép nối, nhưng cũng có kết quả. Sản xuất lúa gạo tăng gấp đôi từ năm 1954 đến năm 1959, và sản lượng gia súc tăng gấp ba lần. Chúng ta đă viện trợ quân sự rất nhiều, nhưng đó là v́ chính sách của chúng ta là để cho Nam Việt Nam tự bảo vệ ḿnh.

Tuy nhiên, để theo đuổi hành động dân sự, luôn luôn có những câu hỏi thực tế về cách mà quân đội miền Nam và các cố vấn Mỹ của họ phải lén lút vào làng mạc ở nông thôn. Nó đă được hiểu một cách tổng quát, rất lâu trước khi thủy quân lục chiến đến, rằng ở nông thôn đêm thuộc về Việt Cộng. Không ai muốn ra ngoài sau khi mặt trời lặn, rời khỏi vị trí được bảo vệ. John Paul Vann nổi tiếng về cưỡi xe jeep của ḿnh vào ban đêm dọc theo những con đường đất nước. Mọi người không làm điều đó.

Lansdale đă chỉ ra rằng điều ǵ là điều quan trọng nhất để một chương tŕnh chống lại nổi dậy là một chính phủ mà dân chúng có thể cảm thấy ḷng trung thành. Mặc dù tất cả những nỗ lực của ông là Wizard of Saigon, kéo dây của Diệm từ phía sau bức màn, ông không thể làm cho Diệm trở thành một anh hùng dân tộc như Hồ. Như nhiều nhà sử học khác, Boot tin rằng cuộc đảo chính Diệm là sự kiện quan trọng trong chiến tranh, nó đưa Hoa Kỳ lên con đường can thiệp từ đó không có lối thoát và không trở lại. "Có bao giờ lịch sử khác nhau có thể xảy ra", ông phỏng đoán, "nếu Lansdale hay một con người giống Lansdale vẫn c̣n đủ gần để Diệm có một ảnh hưởng lành mạnh và bù lại lời khuyên bảo hoang tưởng của gia đ́nh ḿnh." Nhưng Boot cũng thừa nhận rằng các sự kiện có thể có vượt khỏi sự kiểm soát của Lansdale hay Diệm.

Chắc là không. Lansdale viết trên mặt nước. Việt Nam ông tưởng tượng là một tưởng tượng phương Tây. Mặc dù những người giỏi nhất và sáng nhất ở Washington đă xa lánh và phớt lờ ông, Lansdale chia sẻ quan điểm thế giới, cái nh́n thế giới đă xác định Chiến tranh Lạnh. Ông là một người quốc tế tự do. Anh ta tin rằng nếu bạn găi một người Việt Nam hay một người Philipin, bạn đă t́m thấy James Madison dưới da.

Một số phóng viên Việt Nam, những người cùng thời với Lansdale, như Stanley Karnow, đă chiến đấu trong cuộc chiến tranh cho một số tổ chức tin tức, và phóng viên tờ Times AJ Langguth, cho rằng sự không nghệ thuật và chơi harmonica là một hành động, Lansdale là một người hoạt động nặng nề người giấu bản chất thực của ḿnh từ mọi người. Cuốn sách của Boot đề xuất ngược lại. Lansdale của ông là một người đàn ông rất đơn giản. Niềm tin vào động lực của ông là điều cho phép ông vận dụng người khác cho những ǵ ông biết sẽ là lợi ích cuối cùng của họ. Ông không phải là người Mỹ đầu tiên nghĩ như vậy, và ông sẽ không phải là người cuối cùng.

Nhà văn Anh James Fenton ở Sài G̣n, làm việc với tư cách là một nhà báo, khi quân đội Việt Cộng tới đó vào năm 1975. Ông đă quản lư, một cách vô t́nh hoặc ngẫu nhiên, ngồi trong chiếc xe tăng đầu tiên vào sân của Dinh Tổng thống. Fenton mô tả kinh nghiệm trong một bài báo đáng nhớ, "Sự sụp đổ của Sài G̣n," được xuất bản trong Granta năm 1985.

Giống như nhiều người phương Tây học tập và thế hệ của ông, Fenton đă hy vọng chiến thắng của Việt Cộng, và ông đă bị ấn tượng bởi những người lính của Quân đội Bắc Việt khi họ bước vào thành phố. Nhưng ông đă ở lại lâu dài để nh́n thấy h́nh dạng mà thời kỳ hậu chiến sẽ mất. Cộng sản Việt Nam đă làm những ǵ chế độ chuyên chế làm: họ đă qua các trường học và các trường đại học, họ đóng cửa tự do báo chí, họ theo đuổi các chương tŕnh tái định cư và cưỡng bức tái định cư. Nhiều người miền Nam biến mất.

Sài G̣n được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh, và xác thân của Hồ như Lenin, được đặt trong một lăng mộ để trưng bày  công cộng. Nông nghiệp được tập thể hóa và một kế hoạch hiện đại hóa 5 năm được tiến hành. Các kết quả đă được thấy là tai họa. Trong mười năm tiếp theo, hàng trăm ngàn người Việt Nam đă trốn khỏi đất nước, hầu hết trong số họ bằng cách thả thuyền xuống Biển Nam Trung Hoa. Hơn 200.000 người khác đă chết. "Chúng tôi đă bị quyến rũ bởi Ho," Fenton kết luận. Những ǵ ông và những người bạn của ông từ chối nhận ra, ông viết, "chiến thắng của người Việt Nam là một thắng lợi cho chủ nghĩa Stalin ". Cho đến năm 1975, hầu hết người Mỹ và châu Âu đă bị loại khỏi những ǵ đă xảy ra ở Đông Nam Á.

Sau đó, khoảng năm 1986, ốc vít ḱm kẹp của lịch sử đă biến mất. Giống như nhiều nước cộng sản khác vào thời đó, Việt Nam đă đưa ra những cải cách thị trường. Nền kinh tế phản ứng, và không bao lâu các cường quốc phương Tây đă t́m ra lư do để quan tâm đến Đông Nam Á một lần nữa: lao động rẻ. Việt Nam hiện là nhà xuất khẩu hàng hoá thành phẩm. Một nơi an toàn ở đâu đó trong nhà bạn có một đôi giày chơi bóng, quần hoặc một thiết bị điện tử đóng dấu "Made in Vietnam"

Một phiên bản trước của bài viết này đă xác định sai vai tṛ của Max Boot trong các chiến dịch của Tổng thống trước đó.

Bài viết này xuất hiện trong ấn bản in ngày 26 tháng 2 năm 2018 với tiêu đề "Made in Vietnam".

Louis Menand, một nhà văn gốc từ năm 2001, đă được trao Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2016.

Đọc thêm " 

https://www.newyorker.com/contributors/louis-menand

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: