MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Đà Lạt ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Diễn Đàn ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

   

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFR

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

vĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

vVăn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

vTPB v1GĐ/1TPB v

 

Barack H. Obama dự kiến

​​tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba

trong vai tṛ tổng thống

 

 

Giới thiệu:

 

Trước khi Barack H. Obama đến cùng, rất nhiều điều đă không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể tưởng tượng rằng cử tri sẽ bầu một tổng thống căm ghét nước Mỹ ? Ai có thể nghĩ rằng đất nước sẽ bầu một người đàn ông không có bằng cấp cho công việc - ngoài da đen - ? Khi nào có một vị tổng thống với một tiểu sử mờ nhạt hơn ? Làm thế nào để chúng tôi cho phép bầu cử lại một chỉ huy trưởng đă liên tục làm suy yếu quân đội của chúng ta? Bây giờ, khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của ḿnh, có rất nhiều cuộc thảo luận và suy đoán về việc ông Obama sẽ  im lặng rời khỏi White House khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc.

 

Barack Obama đề nghị trợ giúp Puerto Rico, tạo trường hợp ông vẫn nên làm Tổng thống . Cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu hôm thứ ba về sự cần thiết phải viện trợ cho Puerto Rico trong một bài đăng trên Twitter khuyến khích người Mỹ "trả lời cuộc gọi". Ḥn đảo này đă bị một cơn băo tàn phá nặng nề từ cơn băo Maria, để lại những cư dân trên lănh thổ nước Mỹ mà không có nước hoặc điện, trong một t́nh huống đă thấy Puerto Ricans cầu xin sự giúp đỡ của các cơ quan liên bang. Tổng thống Donald Trump đă phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng ông đă thất bại trong việc hành động đủ nhanh để đảm bảo viện trợ đầy đủ cho ḥn đảo này và ông cũng bị cáo buộc là không cảm thấy được rằng nhiều vấn đề của Puerto Rico, kể cả nợ của nó, trước cơn băo.

 

Crowd Chants 'Bốn năm nữa' Khi Obama Thực hiện Giai đoạn For Farewell Địa chỉ . Đám đông hô vang "thêm bốn năm nữa" khi Barack Obama lên sân khấu tại McCormick Place ở Chicago để chia tay lời chào tạm biệt vào tối thứ ba. Khi tổng thống lên sân khấu, ông thừa nhận rằng ông là một vị Tổng thống vịt lúng túng bởi v́ "không có hướng dẫn nào sau đây." Khán giả sau đó đă đột nhập vào một bài hát "bốn năm nữa". "Tôi không thể làm điều đó," Obama nói.

 

Obama đă khóc tại gửi đi, ông có thể đă được tái đắc cử . Tổng thống Obama thừa nhận ông đă khóc trong bữa tiệc tối cao cấp gần đây của nhân viên - và bây giờ tuyên bố rằng ông sẽ có thể tái đắc cử nếu ông lại chạy đua trở lại chức tổng thống. "Tôi tin tưởng vào viễn cảnh này bởi v́ tôi tin tưởng rằng nếu tôi chạy lại và nói lên điều đó, tôi nghĩ rằng tôi có thể huy động được đa số người Mỹ để tập trung lại phía sau", Obama nói trong một "Tập tin Axe" cuộc phỏng vấn podcast của cựu trợ lư David Axelrod.

 

Nếu Obama ném bom email của Hillary th́ sao?   Obama là một người tự yêu ḿnh lớn, luôn muốn mở rộng quyền lực cá nhân của ḿnh. Là chủ tịch không hài ḷng với cái tôi đói khát quyền lực của ḿnh; không có ǵ sẽ bao giờ hết. Trong nhiều tháng ông đă nói về việc chạy thứ ba, và ông đă trở lại với nó ngày hôm nay.

 

Trump đă có thể đánh bại Delusional Obama . Tổng thống Barack Obama, nhà lănh đạo đảng Dân chủ đă chủ tŕ việc tẩy đảng, giờ đây tuyên bố rằng ông sẽ đánh bại Donald Trump nếu ông có cơ hội để giành vị trí tổng thống lần thứ ba. Vấn đề là Hillary Clinton chạy như nhiệm kỳ thứ ba của Obama, với sự hỗ trợ tích cực của tổng thống và bị từ chối.

 

Bị lừa dối, pḥng ngự Obama không thể nh́n thấy một di sản bằng vải bạt.Với chỉ vài tuần c̣n lại trong nhiệm kỳ của ông, Tổng thống Obama đă giảm xuống để phát hành tự hào không thể chứng minh, có vẻ như các quarterback cấp cao tại một trường trung học nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây về "Podcast của Axe Axe" với cựu chiến lược gia cao cấp David Axelrod - điều này làm bạn băn khoăn không biết họ hàng máu của ông Obama có khả năng phỏng vấn ông hay không - vị tổng thống tuyên bố ông sẽ được tái đắc cử vào nhiệm kỳ thứ ba nếu được phép chạy lại. Có lẽ các nhà bảo thủ sẽ vui vẻ, v́ tổng thống cuối cùng dường như đánh giá cao những hạn chế về hiến pháp của văn pḥng của ông ta, nhưng đây là cuộc phỏng vấn bóng đá thực sự với một người bạn ở South Side Chicago.

 

Obama: Tôi có thể thắng nếu tôi đă chạy đua chức Tổng thống một lần nữa . Tổng thống Barack Obama khẳng định rằng ông có thể đă giành được một nhiệm kỳ thứ ba chống lại Donald Trump nếu ông đă chạy một lần nữa trên yêu cầu của ông về hy vọng và thay đổi. "Tôi tin tưởng vào tầm nh́n này bởi v́ tôi tin tưởng rằng nếu tôi đă chạy lại và nói lên điều đó, tôi nghĩ rằng tôi có thể huy động được đa số người Mỹ để tập hợp lại nó", ông David Axelrod nói. một cuộc phỏng vấn podcast CNN.

 

Ego-driven fantasy một tên khốn khác cho Obama . Tổng thống Obama có thể theo đuổi một quả bóng golf ở quần đảo Hawaii xa xôi, nhưng cái tôi của ông ta ở khắp mọi nơi, như thường lệ. Trong một podcast được công bố hôm qua, ông Obama tự hào rằng nếu ông ta chạy đua với Tổng thống đắc cử Donald J. Trump, ông sẽ thắng.

 

Valerie Jarrett cho Obama: "Bạn không muốn bạn có thể chạy cho một thuật ngữ khác không?" . Một khoảng thời gian khác trong mối quan hệ đáng sợ giữa Obama và Iago. Hillary đă có Huma của cô. Obama có Valerie của ḿnh. Để phấn đấu đến bản ngă của ḿnh cho đến khi nó trở nên quái dị.

 

Những ǵ chiến dịch này thực sự là tất cả về: Nếu được bầu, Clinton sẽ kết thúc phân phối lại kinh tế Obama bắt đầu. Những nụ cười chính trị của tuần trước - băng ghi âm năm 2005 của Donald Trump nói về những lời phàn nàn của phụ nữ, WikiLeaks tiết lộ hàng ngàn email của Hillary Clinton cho thấy h́nh ảnh đạo đức giả hai mặt của cô, sự xuất hiện trong cuộc tranh luận tổng thống thứ hai của một số phụ nữ đă cáo buộc ông Bill Clinton hiếp dâm và tấn công t́nh dục, cuộc tranh luận về sự trở lại của ông Trump - đă che giấu một sự thật quan trọng. Hillary Clinton đang t́m kiếm kỳ thứ ba của đảng Dân chủ trong nhiệm kỳ tổng thống. Tuy nhiên, đó không phải là kỳ hạn thứ ba của chồng. Đó là của Tổng thống Obama. Bà thường xuyên khen ngợi ông Obama và người quản lư kinh tế trong khi vẫn tiếp tục cách tiếp cận cực đoan và xa cách của ông, điều đó đă thúc đẩy đảng mà bà đang t́m kiếm để lănh đạo.

 

Liệu Barack Obama có gắng ở trong văn pḥng nếu Donald Trump thắng cuộc bầu cử?   Thông thường chúng tôi thậm chí không phải hỏi một câu hỏi như vậy, nhưng đây không phải là những lần b́nh thường. Tuần này, Obama tuyên bố công khai rằng Trump "không thích hợp để làm Tổng thống" và rằng ông "không sẵn sàng làm công việc này". Ngoài ra, ông nói với báo chí rằng Trump "không có phán đoán, tính khí, sự hiểu biết để chiếm vị trí mạnh nhất trên thế giới." Nếu Obama thực sự tin rằng những điều đó là đúng sự thật, liệu ông ta có thực sự đứng ngoài và giao ch́a khóa cho Nhà Trắng cho Trump? Chưa bao giờ tôi từng nghe thấy một vị Tổng thống ngồi nói rằng một trong những ứng cử viên đảng lớn không thể có chức vụ tổng thống. Nhưng đó là những ǵ Obama đă làm một cách ngu xuẩn và điên rồ.

 

Chủ tịch Potemkin: Những ǵ Obama và Hillary đang chuẩn bị cho nước Mỹ . Ngay cả những người ủng hộ phương tiện truyền thông tàn nhẫn nhất của Obama cũng đă phải chú ư đến sự hưng thịnh của tổng thống trong thời hoàng kim của nhiệm kỳ. Có khả năng là những nỗ lực điên rồ của Obama nhằm mục đích hướng tới sự phù hợp cận biên của một ghế sau tổng thống? Không có khả năng ở tất cả. Tổng thống đang làm việc, và làm việc chăm chỉ, để đạt được một nhiệm kỳ thứ ba - không chỉ v́ các chính sách của ông mà c̣n cho chính ông ta. Tổng thống rơ ràng là đủ thông minh để biết ông không thể t́m kiếm một điều khoản thứ ba hoàn toàn. Nhưng các phương tiện truyền thông quyền lực-that-be sẽ được hạnh phúc cho anh ta để làm điều đó rosa phụ . Yếu tố quyết định trong kế hoạch này là ứng cử viên của Clinton.

 

Obama: Tôi không thoát, tôi đang bị 'cưỡng bức' trong tổng thống. Tổng thống Barack Obama nói rằng ông đang bị "buộc phải" ra khỏi Văn Pḥng H́nh bầu, không phải rời khỏi, khi ông ta phải đối mặt với việc kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của ḿnh. Obama đă được hỏi về tương lai của tṛ chơi golf của ḿnh bằng David Feherty của kênh Gôn trong một cuộc phỏng vấn diễn ra ngay trước khi ông chơi tṛ chơi thứ 300 của ḿnh làm tổng thống.

 

Chưa bao giờ nghiên cứu Hiến pháp, thậm chí trong một phút ...

Đa số Dân chủ muốn nhiệm kỳ thứ ba cho Obama . Một đa số đảng viên Dân chủ sẽ hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 giữa Hillary Clinton và Donald Trump nếu có nghĩa Tổng thống Obama có thể phục vụ một nhiệm kỳ mới. Dữ liệu cung cấp cho The Hill do cuộc thăm ḍ bảo thủ WPA Research phát hiện ra rằng 67 phần trăm các đảng viên Đảng Dân chủ sẽ giành một nhiệm kỳ thứ ba cho Obama trong một chính quyền của Clinton. Chỉ có 28% nói rằng họ đă sẵn sàng để tiếp tục từ Nhà Trắng của Nhà Trắng, trong khi 6% là không quyết định. Obama đang nhận được một đánh giá chấp nhận mạnh mẽ đáng ngạc nhiên cho một tổng thống phục vụ trong những tháng cuối của nhiệm kỳ thứ hai.

 

Cuộc Nội chiến xảy ra?   Đây là điều mà chúng tôi phát hiện ra không phải là cuốn tiểu thuyết dystopian mà do chính phủ của chúng tôi nở, với một đội tàu gồm 30.000 máy bay không người lái dự kiến ​​vào cuối kỳ hạn thứ ba của Obama. Và nếu có một bản ghi nhớ bí mật cho chính quyền Obama có quyền giết bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, mà không có bằng chứng, không có thủ tục hợp pháp, không có trách nhiệm với ai? Nhà báo điều tra Michael Isikoff phát hiện ra tháng trước. V́ vậy, những ǵ nếu, không giống nhưCộng sản ở Nga, chính quyền Obama không thể giải giáp được kẻ thù - những người bảo thủ - nhưng có thể dễ dàng vượt qua họ, với hàng trăm ngh́n "vũ khí pḥng vệ cá nhân", hàng ngh́n viên đạn, xe tăng và máy bay không người lái "an toàn công cộng" ? Cuộc nội chiến xảy ra giữa một chính quyền tổng thống của Obama và những người bảo thủ?

 

Obama: "Tôi nghĩ nếu tôi chạy lại tôi có thể giành chiến thắng" . Tổng thống Barack Obama cho biết ông sẽ giành được nhiệm kỳ thứ ba nếu ông chạy lại, nhưng bị cấm bởi Hiến pháp. "Tôi nghĩ nếu tôi chạy lại tôi có thể giành chiến thắng, nhưng tôi không thể!" Obama nói.

 

Obama: "Tôi là một Tổng thống khá tốt" Và nếu tôi chạy trong kỳ thứ ba, tôi có thể giành chiến thắng . Tổng thống Obama nói với Liên minh Châu Phi vào ngày thứ ba [7/27/2015] rằng ông cảm thấy ông đă là một tổng thống "khá tốt" và nếu ông được phép chạy thứ ba, ông có lẽ sẽ chiến thắng. Obama đă đưa ra nhận xét trong khi chỉ trích các nhà lănh đạo trên lục địa, những người sẽ không bước sang một bên khi kết thúc nhiệm kỳ của họ.

 

Nghị sĩ New York đưa ra dự luật băi bỏ giới hạn nhiệm kỳ của tổng thống . Đại diện Dân chủ tại New York Jose Serrano đă đưa ra một dự luật trong Quốc hội vào thứ Sáu để băi bỏ Bản sửa đổi lần thứ 22, đặt ra hạn định về nhiệm kỳ của Tổng thống Hoa Kỳ. Dự luật, đă được đưa lên ủy ban, sẽ cho phép Tổng thống Barack Obama trở thành vị tổng thống đầu tiên kể từ khi Franklin Roosevelt t́m kiếm nhiệm kỳ thứ ba tại văn pḥng.

 

Đề xuất của Nhà Đỏ sẽ cho phép Obama chạy hơn 2 kỳ . Trước khi bạn bắt tay chống lại chính phủ, hăy ghi nhớ điều này đă được đề xuất trước năm 2011 và đă chết trong ủy ban. Nó sẽ phải được hai phần ba ủng hộ trong cả hai ngôi nhà, bao gồm cả Hạ viện cánh hữu của Hạ viện, và sau đó, ba phần tư các bang sẽ phải phê chuẩn, hoặc 38 bang, điều đó là gần như không thể .

 

Biên tập viên nói ...

Hoặc Obama có thể vượt qua Quốc hội và tự thực hiện nó, hoàn toàn có thể . Cần lưu ư rằng một số nghị sĩ sẵn sàng đưa ra những dự luật không có hy vọng đi qua, do đó lăng phí thời gian của mọi người. Luật này sẽ yêu cầu sửa đổi Hiến pháp. Lư do duy nhất một nghị sĩ có thể đưa ra một dự luật như vậy là vô ích nếu người đó biết Hiến pháp đă bị bỏ qua và bỏ qua lâu đến mức bất cứ điều ǵ xảy ra .

 

Obama: 'Michelle sẽ giết tôi' nếu tôi chạy v́ một nhiệm kỳ thứ ba . Tổng thống Obama đă đến Nebraska sau bài diễn văn của Liên bang, nơi ông đă nói chuyện với một nhóm người ủng hộ nhiệt t́nh - một số thậm chí c̣n muốn ông làm tổng thống cho nhiệm kỳ thứ ba. "Bốn năm nữa!" hét lên một người trong khán giả. Một người khác trong khán giả hét lên rằng "Giữ bạn như là chủ tịch!" sẽ giúp giữ cho nước Mỹ an toàn và mạnh mẽ. "Ôi, tôi không thể làm thế," Obama nói. "Tôi không thể làm điều đó v́ Hiến pháp, và tôi không thể làm điều đó v́ Michelle sẽ giết tôi."

 

Kịch bản ác mộng: Tổng thống Obama, Chủ tịch Clinton 45 . Ngoài việc áp đặt luật quân sự và "tŕ hoăn" các cuộc bầu cử năm 2016, không có vị trí thứ ba trong các lá bài cho vị tổng thống cao cấp, người có nỗi ám ảnh kéo dài bảy năm là biến đổi Mỹ một cách cơ bản. Như vậy, Obama muốn, và thậm chí thèm muốn công việc của Tổng thư kư LHQ Ban Ki-moon, có thời hạn hết hạn vào đầu năm 2017.

 

Obama kêu gọi Chủ tịch Thượng viện về Môi trường "Cray" nghi ngờ thay đổi khí hậu . Trong đêm vận động gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Dân chủ, Tổng thống Obama đă nhấn mạnh đến đám đông nổi tiếng ở New York rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông "chưa bao giờ được về tôi." "Khi tôi bước vào năm cuối nhiệm kỳ, một số người ủng hộ bắt đầu hoài cổ, và v́ vậy chúng tôi sẽ chụp ảnh và họ sẽ nói, ồ, Barack, tôi muốn bạn có thể chạy một nhiệm kỳ khác", anh nói. "Và tôi giải thích - không, trước hết, không phải ai cũng nói thế, nhưng tôi giải thích, A, nó là vi hiến, George Washington đưa ra một ví dụ điển h́nh B, Michelle sẽ không cho phép nó, ngay cả khi nó là hiến pháp.Và, C, điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi. "

 

Obama tự tin rằng ông có thể giành được một nhiệm kỳ thứ ba làm tổng thống . Nhờ có George Washington, Barack Obama không thể t́m kiếm một nhiệm kỳ thứ ba, nhưng Tổng thống đă tự tin tuyên bố tuần này rằng ông tin rằng ông có thể bảo đảm được thêm bốn năm nữa trong Nhà Trắng - một khoe khoang một số nhà phân tích nhanh chóng coi như là không thực tế hoàn toàn, thậm chí là ảo tưởng về chính trị. Với ông Obama đang mệt mỏi khi ông đi đến cuối nhiệm kỳ thứ hai của ḿnh, bị ảnh hưởng bởi một loạt các thách thức về chính sách đối ngoại ở nước ngoài và phần lớn bị tê liệt bởi sự bế tắc chính trị ở nhà, các nhà phân tích nói rằng một chiến thắng khác của cuộc bầu cử quốc gia sẽ là một tốt nhất là liên minh rộng răi của cử tri người đáng tin cậy hỗ trợ ông trong năm 2008 và 2012 vĩnh cửu frays.

 

Obama: "Vâng" Tôi sẽ giành chiến thắng nếu tôi lại chạy đua giành chức chủ tịch . Tổng thống Barack Obama nói ông chủ nhật rằng ông tin rằng ông sẽ thắng nếu ông lại chạy đua vào ghế tổng thống và gọi năm ngoái là "bittersweet" của tổng thống. "Bạn có nghĩ rằng nếu bạn chạy một lần nữa, có thể chạy lại, và đă chạy lại, bạn sẽ được bầu?" đă hỏi Steve Kroft trong "60 Minutes" đêm chủ nhật [10/11/2015].

 

Làm thế nào Obama sẽ có được một kỳ hạn thứ ba . Có vẻ như Barack Obama đă có một nhiệm kỳ thứ ba là POTUS trong túi, và sẽ không cần thiết phải có bộ luật vũ trang hoặc bất kỳ biện pháp nào khác để làm cho nó xảy ra. Tất cả Obama cần nắm giữ quyền lực và tiến lên phía trước với sự biến đổi cơ bản chết chóc của Mỹ của ông ta là cho một đảng viên Dân chủ - bất kỳ đảng viên Dân chủ nào - để giành chức chủ tịch năm 2016. Hillary Clinton, Joe Biden và em gái sinh đôi Elizabeth 'Fauxcahontas' Warren hoặc cửa hàng bách hóa Bernie Sanders.

 

Biên tập viên cho hay ...

Tôi không biết về nhiệm kỳ của Biden hay Warren là tương đương với nhiệm kỳ thứ ba của Obama, nhưng nếu Hillary Clinton thắng, th́ chắc chắn đó là nhiệm kỳ thứ ba của Bill Clinton .

 

65 phần trăm người Mỹ sẽ không bỏ phiếu cho Obama Một lần nữa . Một đa số người Mỹ sẽ không bỏ phiếu cho Barack Obama nếu ông được phép chạy trong nhiệm kỳ thứ ba trong Nhà Trắng. Theo một cuộc thăm ḍ của Đại học Monmouth được công bố vào hôm thứ Hai, chỉ có 27 phần trăm người Mỹ trưởng thành sẽ bầu cử lại Obama vào năm 2016, trong khi 65 phần trăm sẽ bỏ phiếu cho người khác. Sự ủng hộ của tổng thống thậm chí c̣n yếu trong đảng Dân chủ: Trong khi 53% ủng hộ Obama trong nhiệm kỳ thứ ba, th́ tỷ lệ người Mỹ tự do không bỏ phiếu cho Obama đứng ở mức 43%.

 

Biên tập viên nói ...

Những người có tŕnh độ học vấn thấp rơ ràng là không biết rằng sẽ là bất hợp pháp đối với Obama để chạy cho một nhiệm kỳ thứ ba; nếu không họ sẽ không đào tạ một câu hỏi mờ nhạt như vậy với bất kỳ phản ứng nào. Một câu hỏi hợp lư hơn nhiều sẽ là:  Nếu Michelle Obama vận dụng tổng thống vào năm 2016, như một sự mở rộng rơ rệt trong tổng thống của Barack Obama, ông có bỏ phiếu cho bà không?   Kịch bản đó có thể dễ dàng xảy ra, và câu trả lời sẽ đưa ra một bức tranh tốt hơn về sự chấp thuận của B. H. Obama.

 

Obama: "Tôi nghĩ nếu tôi chạy lại tôi có thể giành chiến thắng" . Tổng thống Barack Obama cho biết ông sẽ giành được nhiệm kỳ thứ ba nếu ông chạy lại, nhưng bị cấm bởi Hiến pháp. "Tôi nghĩ nếu tôi chạy lại tôi có thể giành chiến thắng, nhưng tôi không thể!" Obama nói.

 

Obama: "Tôi là một Tổng thống khá tốt" Và nếu tôi chạy trong kỳ thứ ba, tôi có thể giành chiến thắng . Tổng thống Obama nói với Liên minh Châu Phi vào ngày thứ ba [7/27/2015] rằng ông cảm thấy ông đă là một tổng thống "khá tốt" và nếu ông được phép chạy thứ ba, ông có lẽ sẽ chiến thắng. Obama đă đưa ra nhận xét trong khi chỉ trích các nhà lănh đạo trên lục địa, những người sẽ không bước sang một bên khi kết thúc nhiệm kỳ của họ.

 

Thăm ḍ: Không, ông Tổng thống, bạn sẽ không giành được một nhiệm kỳ thứ ba . Có vẻ như người Mỹ có thể thêm "không có nhiều Obamas" vào những cuộc gọi không được nghe nhiều về Bush hay Clintons, bất chấp niềm tin của tổng thống rằng ông sẽ là một người lính mới trong nhiệm kỳ thứ ba. Báo cáo của Rasmussen vào Thứ Sáu [7/31/2015] đă phát hành một cuộc thăm ḍ cho thấy rằng chỉ một phần ba cử tri Mỹ có thể sẽ giữ chức Tổng thống Obama nếu ông ta chạy lại. Ngay cả trong đảng Dân chủ, chỉ có 57 phần trăm sẽ bỏ phiếu cho ông lần thứ ba.

 

Người biên tập nói ...

Có một cách dễ dàng để gọi lối lừa đảo của ông Obama: Cho Michelle Obama chạy đua cho Tổng thống, công khai tuyên bố nó là nhiệm kỳ thứ ba của Obama, và xem có bao nhiêu phiếu bầu cho bà. Điều này cũng tương tự như trường hợp Thống đốc bang Georgia Lurleen Wallace. Sự nguy hiểm trong thách thức này là cử tri có ít thông tin có tŕnh độ học vấn thấp (hàng triệu người, dường như, sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên da đen, bất cứ ai) chỉ có thể nhận Michelle được bầu!

 

Nếu Obama cần 'Kỳ thứ ba', như Nhà phân tích MSNBC gợi ư, ông đang gặp rắc rối . Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phải hoài nghi về điều này: "Nếu bạn là Tổng thống Barack Obama và bạn muốn trở thành một tổng thống biến đổi, hăy bước đến giai đoạn biến đổi đó đôi khi đ̣i hỏi bạn đạt được một nhiệm kỳ thứ ba", Mark Murray, chuyên gia chính trị cao cấp của NBC b́nh luận. giữa một phân đoạn buồn ngủ Thứ hai [5/5/2014] đóng gói với suy đoán nhàn rỗi về chu kỳ bầu cử năm 2016. Murray tiếp tục: "Những người trong Nhà Trắng và Tổng thống Obama, tôi chắc chắn họ sẽ thích nhiệm kỳ thứ ba và thứ tư.

 

Đại sứ Gutierrez: Obama 'nên mở rộng quyền tự do hành động của ḿnh' . Tại buổi điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện hôm thứ Ba, ông Luis Gutierrez (D-Ill.) Nói rằng Tổng thống Barack Obama nên mở rộng phạm vi xét xử của ḿnh khi áp dụng luật nhập cư. Ông Gutierrez nói trong một phiên điều trần về tính hợp hiến và hợp pháp của các hành động mà chính quyền Obama đă đưa ra trong các vấn đề như việc thực thi luật nhập cư. Tuy nhiên, ông Gutierrez cho biết thêm: "Thật không may, ông ta không nên hạn chế quyền tự do hành quyết của ḿnh.

 

Quyền tự do luật sư: quyền lực không hợp hiến của Tổng thống Obama đang tạo ra một "hệ thống rất nguy hiểm và không ổn định" . Show of hands: Ai nghĩ Harry Reid và Nancy Pelosi sẽ giữ Obama trong hàng? Trước khi bạn trả lời, lưu ư rằng ân xá hàng đầu Luis Luis Gutierrez đă lập luận rằng, nếu có điều ǵ, Obama nên có một bàn tay tự do hơn để ông có thể đi về đơn phương hóa hợp pháp những người bất hợp pháp Gutierrez đă được đại diện một cách có hiệu quả trong Quốc hội trong nhiều năm. Đó là những ǵ c̣n lại của sự chống đối của Dân chủ đối với nhà điều hành đế quốc.

 

WaPo Op-Ed kêu gọi để Obama chạy trong nhiệm kỳ thứ ba để Thượng viện sẽ "Sợ hăi" . Bốn năm nữa. 10 ngh́n tỷ đô la nợ. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ có một cuộc chiến tranh hạt nhân ở Trung Đông và các nhiệm vụ buộc bạn phải mua mọi thứ từ xe điện đến chiếc bánh đậu nành và bánh Asphalt của Michelle Obama.

 

Không có Điều khoản Không chắc chắn . Vào Thứ Tư [11/27/2013], chúng tôi nhận thấy rằng thật khó cho một nhà hài hước chính trị để theo kịp những điều ngớ ngẩn trong cuộc sống thực của đám đông Obama. Để minh họa cho vấn đề này, theo Jonathan Zimmerman, một nhà sử học tại Đại học New York, với một bài viết trên tờ Washington Post, lập luận rằng chúng ta cần băi bỏ bản sửa đổi lần thứ 22. Bây giờ tất nhiên là cách này được cho là làm việc được rằng Obama sẽ là một tổng thống tuyệt vời mà ông sẽ có vẻ như không thể thiếu.

 

Giới hạn thời hạn của Tổng thống: cần thiết và đúng, hay xấu cho dân chủ? Trong một bài báo được xuất bản trên tờ Washington Post, Jonathan Zimmerman, giáo sư về lịch sử và giáo dục của Đại học New York, nói rằng quyết định liệu một vị tổng thống xứng đáng có nhiệm kỳ thứ ba, thứ tư hay nhiều hơn nữa cho người Mỹ, chứ không phải là sửa đổi lần thứ 22 Hiến pháp, trong đó đặt một giới hạn hai nhiệm kỳ về vị trí.

 

Kết thúc giới hạn thời hạn của tổng thống . Các nhà lập pháp dân chủ sẽ lo lắng về việc làm nổi giận của một tổng thống có thể được tái đắc cử. Nhờ giới hạn về thời hạn, tuy nhiên, họ không có ǵ phải sợ. Obama cũng không phải sợ các cử tri, mà có thể là vấn đề đáng sợ nhất của tất cả.

 

Washington Post: Hủy bỏ các giới hạn nhiệm kỳ của tổng thống . Khi Tổng thống Obama phải đối mặt với một cuộc nổi dậy nhỏ trong đảng của ông ta, một bài viết của Washington Post kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt giới hạn nhiệm kỳ của tổng thống và cho phép ông ta chạy lại vào năm 2016. "Barack Obama nên được phép đứng đàng sau bầu cử v́ người dân nên được phép bỏ phiếu cho - hay chống lại - ", Jonathan Zimmerman, giáo sư về lịch sử và giáo dục của Đại học New York, nói. "Bất cứ điều ǵ ít làm suy giảm các nhà lănh đạo của chúng tôi và chính chúng ta."

 

Đề xuất băi bỏ Sửa đổi lần thứ 22 . Được giới thiệu bởi Đại diện Jose Serrano [D, NY].

 

Đảng Dân chủ đề nghị băi bỏ bản sửa đổi thứ 22 về Hạn mức Tổng thống . Dự luật này đă được đưa vào Ủy ban Tư pháp vào ngày 6 tháng 1 (ngày đầu tiên của Quốc hội lần thứ 111) và không có đồng tài trợ. Trước khi bất cứ ai bắt đầu phật ư, hăy nhớ rằng một dự luật như vậy trước hết phải được đưa ra khỏi ủy ban, sau đó được 2/3 của Hạ viện và Thượng viện thông qua, sau đó được 3/4 của Hoa Kỳ thông qua trước khi thực sự xảy ra. Bất kể điều này chỉ đơn giản cho thấy rằng các bên thiểu số hoặc cá nhân (thiểu số nhỏ nhất) phải luôn luôn có các quyền của họ được tôn trọng để kiểm tra đối với đa số.

 

Hail King Obama: Chủ tịch cho cuộc sống . Khi tiến hành Lễ nhậm chức và Barack Obama chuẩn bị đảm nhiệm nhiệm kỳ đầu tiên làm tổng thống, một số trong Quốc hội đang hy vọng làm cho Dân chủ không chỉ t́m kiếm nhiệm kỳ thứ nh́, c̣n thứ ba và thứ tư. Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ đang xem xét một đạo luật có thể băi bỏ bản sửa đổi thứ 22 của Hiến pháp cấm một tổng thống được bầu lên hơn hai nhiệm kỳ.

 

Vua của Mỹ!   Và bạn tự hỏi tại sao đất nước này lại có h́nh dạng như ngày hôm nay! Sự ngốc nghếch của một động thái như vậy là hơi thở. Nhưng chừng nào mà người Mỹ vẫn tiếp tục bầu những chú hề này để dẫn dắt chúng tôi vào Quốc hội, và trong văn pḥng của Tổng thống, đây là loại đất nước chúng ta sẽ tiếp tục có, cho đến khi nó bùng nổ v́ nó đă gần như đă hoàn thành trong vài tuần qua .

 

Bắt đầu từ nhiệm kỳ # 2 ...

Obama trong chiến dịch vĩnh cửu, Barbour nói . Không phải ngẫu nhiên Tổng thống Obama đă đi đến các bang trọng điểm để thúc đẩy biện pháp kích thích khổng lồ của ông, Bộ trưởng Tài chính Mississippi Haley Barbour cho biết hôm Chủ nhật. Barbour, cựu chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Đảng Cộng ḥa, cho biết chuyến đi gần đây của ông Obama là một dấu hiệu cho thấy tổng thống mới đang chạy đua để tái tranh cử.

 

Và thuật ngữ # 3 ...

Limbaugh: Obama lên kế hoạch cho nhiệm kỳ thứ ba . [6/30/2009] khi ông đề nghị ông Obama có thể có tầm nh́n của ông về một nhiệm kỳ thứ ba: "Bạn phải tự hỏi nếu Obama chỉ đang cố gắng để đặt nền móng cho không phải là một kẻ đạo đức giả khi ông cố gắng phục vụ hơn năm 2016. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong những năm tiếp theo có một động thái đối với sửa đổi lần thứ 22, điều hạn này hạn chế Tổng thống Hoa Kỳ. "

 

Chuyện ǵ xảy ra nếu nó xảy ra ở đây?   Giả sử, từ quan điểm giả thuyết thuần túy, cuộc khủng hoảng ở Honduras đă bị bắt chước ở Hoa Kỳ? Một tổng thống Mỹ hư cấu, thiếu phiếu bầu tại Quốc hội và gật đầu tư pháp từ Toà án tối cao, đă ngăn cản tiến tŕnh hiến pháp và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ư bất hợp pháp để huỷ bỏ bản sửa đổi lần thứ 22 - do đó vô hạn mở rộng khả năng tái tranh cử của ông. Sự khác nhau về lập pháp rơ ràng giữa Hoa Kỳ và Honduras sang một bên, phản ứng gần như giống nhau. Các thành viên của Lực lượng Vũ trang tuyên thệ long trọng để "hỗ trợ và bảo vệ Hiến pháp," chứ không phải cho một cá nhân cụ thể.

 

100 phút trong cuộc đời của Muammar Gaddafi . [Cuộn xuống] "Chủ nghĩa khủng bố không chỉ là al-Qaida, nó có nhiều h́nh thức." Trong trường hợp điểm bị mất đối với bất cứ ai, ông đă xé bản sao của cuốn sách quy tắc của LHQ. V́ vậy lạm dụng và làm mất đi 99,99% các nhà ngoại giao hàng đầu thế giới, ông đột ngột thay đổi cách tính, khen ngợi và cống hiến cho một người đàn ông mà ông tỏ ra tôn trọng. "Bây giờ người đàn ông da đen không phải ngồi ở phía sau của xe buưt, người Mỹ đă làm cho ông chủ tịch và chúng tôi tự hào về điều đó Chúng tôi sẽ được hạnh phúc nếu Obama vẫn là chủ tịch của Mỹ măi măi."

 

WaPo Op-Ed kêu gọi để Obama chạy trong nhiệm kỳ thứ ba để Thượng viện sẽ "Sợ hăi" . Bốn năm nữa. 10 ngh́n tỷ đô la nợ. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ có một cuộc chiến tranh hạt nhân ở Trung Đông và các nhiệm vụ buộc bạn phải mua mọi thứ từ xe điện đến chiếc bánh đậu nành và bánh Asphalt của Michelle Obama.

 

 

Bookmark và Chia sẻ

 

Custom truy cập phát triển trong nhà

 

http://akdart.com/o3.html#SB

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: