MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

֎֎֎֎֎֎֎

 

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP

֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

 

 

 

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Diễn Đàn ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Đà Lạt ֎ Video/TV ֎ Lottery֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Federal Register vCongr Record vCBO

v US Gov vCongressional Record vPBS

v C-SPAN v VideosLibrary vNational Pri Project

v JudicialWatch vReuter vAP vWorld Tribune 

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v MediaMattersvSourceIntelvFRUSvIntelnews

v GlobalSecvGlobalIntelvEnergyvArchive

v NationalReviewv Hill v Dailly vStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBiasFactCheck vFactReport vPolitiFact

v MediaFactCheck v FactCheck v Snopes

v OpenSecret v SunlightFoundation vVeteran

v New World Order vIlluminatti News vGlobalElite   

v New Max v CNSv Daily Storm v ForeignPolicy

v Observe v American Progress vFair vCity

v Guardian vPolitical Insider vLaw vMedia

v RamussenvWikileaksvFederalistvHistory

v The Online Books vBreibart vInterceipt

v AmericanFreePress vPoliticoMagvAtlantic

v National Public Radio vForeignTrade vSlate  

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v Federation of American Scientist v Millenium

v Propublica vInter Investigate vIntelligent Media  

v Russia Newsv Tass Defense vRussia Militaty

v Science&Technology vACLU Ten v Gateway  

v Open Culture v Syndicate v Capital Research

v Nghiên Cứu Quốc Tế v Nghiên Cứu Biển Đông 

v Thư Viện Quốc Gia 1 vThư Viện Quốc Gia 

v Học Viện Ngoại Giao v Tự Điển BKVN  

v Ca Dao Tục Ngữ v Học Viện Công Dân

v Bảo Tàng Lịch Sử v Nghiên Cứu Lịch Sử

v Dấu Hiệu Thời Đại v Văn Hiến v Sách Hiếm   

v QLVNCH v Đỗ Ngọc Uyển v Hợp Lưu

v Thư Viện Hoa Sen v Vatican? v Roman Catholic

v Khoa HọcTV v Đại Kỷ Nguyên v Đỉnh Sóng

v Viễn Đông v Người Việt v Việt Báo v Quán Văn

v Việt Thức v Việt List  v Việt Mỹ v Xây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu v ChúngTa v Eurasia

v Việt Tribune v Saigon Times USA v Thơ Trẻ

v NVSeatle v CaliToday v NVR

v Dân Việtv Việt Luận v Nam Úcv DĐ Người Dân

v Tin Mới vTiền Phong v Xă Luận vvv

v Dân Trí v Tuổi Trẻv Express v Tấm Gương

v Lao Động vThanh Niên vTiền Phong

v Sai Gon Echo v Sài G̣n v Thế Giới 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng T Dũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

Chinh phụ ngâm khúc

 

 

I

 

 

Thiên địa phong trần

 

 

Hồng nhan đa truân

 

 

Du du bỉ thương hề thuỳ tạo nhân

 

 

Cổ bề thanh động Trường Thành nguyệt

 

 

Phong hỏa ảnh chiếu Cam Tuyền vân

 

 

Cửu trùng án kiếm khởi đương tịch

 

 

Bán dạ phi hịch truyền tướng quân

 

 

Thanh b́nh tam bách niên thiên hạ

 

 

Tùng thử nhung y thuộc vũ thần

 

使

 

Sứ tinh thiên môn thôi hiểu phát

 

 

Hành nhân trọng pháp khinh ly biệt

 

 

Cung tiễn hề tại yêu

 

 

Thê noa hề biệt khuyết

 

 

Liệp liệp tinh kỳ hề xuất tái sầu

 

 

Huyên huyên tiêu cổ hề từ gia oán

 

 

Hữu oán hề phân huề

 

 

Hữu sầu hề khế khoát

 

*

 

Đại ư: Đoạn trên là lời chinh phụ kể ngọn nguồn: Cơn gió bụi của trời đất khiến kẻ má hồng chịu nỗi lao đao. Rồi tác giả mượn lời nàng mà tả cảnh giặc giă ở biên cương, sự truyền hịch, việc xuất chinh, và cảnh biệt ly giữa vợ chồng.

 

 

II

 

 

Lương nhân nhị thập Ngô môn hào

 

 

Đầu bút nghiên hề sự cung đao

 

 

Trực bả liên thành hiến minh thánh

 

 

Nguyện tương xích kiếm trảm thiên kiêu

 

 

Trượng phu thiên lư chí mă cách

 

 

Thái Sơn nhất trịch khinh hồng mao

 

便

 

Tiện từ khuê khổn tùng chinh chiến

 

西

 

Tây phong minh tiên xuất Vị kiều

 

 

Vị kiều đầu thanh thuỷ câu

 

 

Thanh thuỷ biên thanh thảo đồ

 

 

Tống quân xứ hề tâm du du

 

 

Quân đăng đồ hề thiếp hận bất như câu

 

 

Quân lâm lưu hề thiếp hận bất như chu

 

 

Thanh thanh hữu lưu thuỷ

 

 

Bất tẩy thiếp tâm sầu

 

 

Thanh thanh hữu phương thảo

 

 

Bất vong thiếp tâm ưu

 

 

Ngữ phục ngữ hề chấp quân thủ

 

 

Bộ nhất bộ hề khiên quân nhu

 

 

Thiếp tâm tuỳ quân tự minh nguyệt

 

 

Quân tâm vạn lư Thiên Sơn tiễn

 

 

Trịch ly bôi hề vũ Long Tuyền

 

 

Hoành chinh sáo hề chỉ hổ huyệt

 

 

Vân tuỳ Giới Tử liệp Lâu Lan

 

 

Tiếu hướng Man Khê đàm Mă Viện

 

穿

 

Quân xuyên trang phục hồng như hà

 

 

Quân kỵ kiêu mă bạch như tuyết

 

 

Kiêu mă hề loan linh

 

 

Chinh cổ hề nhân hành

 

 

Tu du trung hề đối diện

 

 

Khoảnh khắc lư hề phân tŕnh

 

*

 

Đại ư: Chinh phụ tả thân thế của chồng, rồi tả nỗi ḷng ḿnh từ khi vợ chồng chia ly v́ chinh chiến.

 

 

 

III

 

 

Phân tŕnh hề hà lương

 

 

Bồi hồi hề lộ bàng

 

 

Lộ bàng nhất vọng hề bái ương ương

 

 

Tiền xa hề Bắc Tế Liễu

 

西

 

Hậu kỵ hề Tây Trường Dương

 

 

Kỵ xa tương ủng quân lâm tái

 

 

Dương liễu na tri thiếp đoạn trường

 

 

Khứ khứ lạc mai thanh tiệm viễn

 

 

Hành hành chinh bái sắc hà mang

 

 

Vọng vân khứ hề lang biệt thiếp

 

 

Vọng sơn quy hề thiếp tư lang

 

 

Lang khứ tŕnh hề mông vũ ngoại

 

 

Thiếp quy xứ hề tạc dạ pḥng

 

 

Quy khứ lưỡng hồi cố

 

 

Vân thanh hề sơn thương

 

 

Lang cố thiếp hề Hàm Dương

 

 

Thiếp cố lang hề Tiêu Tương

 

 

Tiêu Tương yên trở Hàm Dương thụ

 

 

Hàm Dương thụ cách Tiêu Tương giang

 

 

Tương cố bất tương kiến

 

 

Thanh thanh mạch thượng tang

 

 

Mạch thượng tang mạch thượng tang

 

 

Thiếp ư quân tâm thuỳ đoản trường

 

*

 

Đại ư: Phút chia ly, chinh phụ ngổn ngang tâm sự và ngập tràn nhung nhớ.

 

 

 

IV

 

 

Tự tùng biệt hậu phong sa lũng

 

宿

 

Minh nguyệt tri quân hà xứ túc

 

 

Cổ lai chinh chiến trường

 

 

Vạn lư vô nhân ốc

 

 

Phong ngao ngao hề đả đắc nhân nhan tiều

 

 

Thuỷ thâm thâm hề khiếp đắc mă đề súc

 

 

Thú phu chẩm cổ ngọa Long sa

 

 

Chiến sĩ băo yên miên hổ lục

 

 

Kim triêu Hán há Bạch Đăng thành

 

 

Minh nhật Hồ khuy Thanh Hải khúc

 

 

Thanh Hải khúc thanh sơn cao phục đê

 

 

Thanh sơn tiền thanh khê đoạn phục tục

 

 

Thanh sơn thượng tuyết mông đầu

 

 

Thanh khê hạ thuỷ một phúc

 

 

Khả liên đa thiểu thiết y nhân

 

 

Tư quy đương thử sầu nhan xúc

 

 

Cẩm trướng quân vương tri dă vô

 

 

Gian nan thuỳ vị họa chinh phu

 

 

Liệu tưởng lương nhân kinh lịch xứ

 

 

Tiêu Quan giác hăn hải ngung

 

店虎

 

Sương thôn vũ điếm, hổ lạc xà khu

 

宿

 

Phong xan lộ túc, tuyết hĩnh băng tu

 

 

Đăng cao vọng vân sắc

 

 

An phục bất sinh sầu

 

*

 

Đại ư: Chinh phụ kể lể sự vất vả gian nan của chồng tại biên cương và nỗi nhớ nhà của chàng.

 

 

V

 

 

Tự tùng biệt hậu Đông Nam kiếu

 

 

Đông Nam tri quân chiến hà đạo

 

 

Cổ lai chinh chiến nhân

 

 

Tính mệnh khinh như thảo

 

 

Phong nhận hạ ôn ôn hiệp khoáng chủ ân thâm

 

 

Thời khắc trung lịch lịch hoành qua tráng sĩ yểu

 

 

Kỳ sơn cựu trủng nguyệt mang mang

 

 

Ph́ thuỷ tân phần phong niểu niểu

 

 

Phong niểu niểu không xuy tử sĩ hồn

 

 

Nguyệt mang mang tằng chiếu chinh phu mạo

 

 

Chinh phu mạo hề thuỳ đan thanh

 

 

Tử sĩ hồn hề thuỳ ai điếu

 

 

Khả lân tranh đấu cựu giang sơn

 

 

Hành nhân quá thử t́nh đa thiểu

 

 

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hoàn

 

 

Ban Siêu quy thời mấn dĩ ban

 

 

Liệu tưởng lương nhân tŕ sính ngoại

 

 

Tam xích kiếm nhất nhung yên

 

 

Thu phong sa thảo

 

 

Minh nguyệt quan san

 

 

Mă đầu minh đích

 

竿

 

Thành thượng duyên can

 

 

Công danh bách mang lư

 

 

Lao khổ vị ưng nhàn

 

 

Lao dữ nhàn thuỳ dữ ngôn

 

 

Quân tại thiên nhai, thiếp ỷ môn

 

*

 

Đại ư: Chinh phụ tả hoàn cảnh gian nan khôn xiết của chồng đang chinh chiến nơi biên cương.

 

 

VI

 

 

Ỷ môn cố thiếp kim sinh phận

 

 

Thiên nhai khởi quân b́nh sinh hồn

 

 

Tự tín tương tuỳ ngư thuỷ bạn

 

 

Na kham tương cách thuỷ vân thôn

 

 

Thiếp thân bất tưởng vi chinh phụ

 

 

Quân thân khởi học vi vương tôn

 

 

Hà sự giang Nam dữ giang Bắc

 

 

Linh nhân sầu hiểu cánh sầu hôn

 

 

Nhất cá thị phong lưu thiếu niên khách

 

 

Nhất cá thị thâm khuê thiếu niên hôn

 

 

Khả kham lưỡng niên thiếu

 

 

Thiên lư các hàn huyên

 

 

Ức tích dữ quân tương biệt thời

 

 

Liễu điều do vị chuyển hoàng ly

 

 

Vấn quân hà nhật quy

 

 

Quân ước đỗ quyên đề

 

 

Đỗ quyên dĩ trục hoàng ly lăo

 

 

Thanh Liễu lâu tiền ngữ ư nhi

 

 

Ức tích dữ quân tương biệt trung

 

 

Tuyết mai do vị thức Đông phong

 

 

Vấn quân hà nhật quy

 

 

Quân chỉ đào hoa hồng

 

 

Đào hoa dĩ bạn Đông phong khứ

 

 

Lăo mai giang thượng hựu phù dung

 

 

Dữ ngă ước hà sở

 

西

 

Năi ước Lũng Tây sầm

 

 

Nhật trung hề bất lai

 

 

Trụy diệp đâu ngă trâm

 

 

Trữ lập không thế khấp

 

 

Hoang thôn huyên ngọ cầm

 

 

Dữ ngă ước hà sở

 

 

Năi ước Hán Dương kiều

 

 

Nhật văn hề bất lai

 

 

Cốc phong xuy ngă bào

 

 

Trữ lập không thế khấp

 

 

Hàn giang khởi mộ trào

 

*

 

Đại ư: Chinh phụ kể lể nỗi ḷng đau xót khi nàng luôn tựa cửa ngóng trông chồng nơi chiến địa xa xôi. Và nàng mơ ước một ngày đoàn tụ sum vầy

 

 

VII

 

 

Tích niên kư tín khuyến quân hồi

 

 

Kim niên kư tín khuyến quân lai

 

 

Tín lai nhân vị lai

 

 

Dương hoa linh lạc ủy thương đài

 

 

Thương đài thương đài hựu thương đài

 

 

Nhất bộ nhàn đ́nh bách cảm thôi

 

 

Tích niên hồi thư đính thiếp kỳ

 

 

Kim niên hồi thư đính thiếp quy

 

 

Thư quy nhân vị quy

 

 

Sa song tịch mịch chuyển tà huy

 

 

Tà huy tà huy hựu tà huy

 

 

Thập ước giai kỳ cửu độ vi

 

 

Thí tương khứ nhật tùng đầu sổ

 

 

Bất giác hà tiền dĩ tam chú

 

 

Tối khổ thị liên niên tử tái nhân

 

 

Tối khổ thị thiên lư hoàng hoa thú

 

 

Hoàng hoa thú thuỳ vô đường thượng thân

 

 

Tử tái nhân thuỳ vô khuê trung phụ

 

 

Hữu thân an khả tạm tương ly

 

 

Hữu phụ an năng cửu tương phụ

 

 

Quân hữu lăo thân mấn như sương

 

 

Quân hữu anh nhi niên thả nhụ

 

 

Lăo thân hề ỷ môn

 

 

Anh nhi hề đăi bộ

 

 

Cung thân xan hề thiếp vi nam

 

 

Khóa tử thư hề thiếp vi phụ

 

 

Cung thân khóa tử thử nhất thân 

 

 

Thương thiếp tư quân kim kỷ độ

 

 

Tư quân tạc nhật hề dĩ quá

 

 

Tư quân kim niên hề hựu mộ

 

 

Quân yêm lưu nhị niên tam niên cánh tứ niên

 

 

Thiếp t́nh hoài bách lũ thiên lũ hoàn vạn lũ

 

 

An đắc tại quân biên

 

 

Tố thiếp trung trường khổ

 

 

Thiếp hữu Hán cung thoa

 

 

Tằng thị giá thời tương tống lai

 

 

Bằng thuỳ kư quân tử

 

 

Biểu thiếp tương tư hoài

 

 

Thiếp hữu Tần lâu kính

 

 

Tằng dữ lang sơ tương đối ảnh

 

 

Bằng thùy kư quân tử

 

 

Chiếu thiếp kim cô lánh

 

 

Thiếp hữu câu chỉ ngân

 

 

Thủ trung thời tương thân

 

 

Bằng thuỳ kư quân tử

 

 

Vi vật ngụ ân cần

 

 

Thiếp hữu tao đầu ngọc

 

 

Anh nhi niên sở lộng

 

 

Bằng thuỳ kư quân tử

 

 

Tha hương hạnh trân trọng

 

*

 

Đại ư: Nàng vẫn kể lể nỗi ḷng khi chia ly, thư gởi cho chồng mà chẳng có hồi âm. Vắng chồng, nàng đảm đương mọi việc trong nhà, phụng dưỡng mẹ và dạy con, đồng thời nàng mong gởi những vật thân quư đến chồng để bày tỏ t́nh nhớ thương.

 

 

 

VIII

 

 

Tích niên âm tín hữu lai thời

 

 

Kim niên âm hy tín diệc hy

 

 

Kiến nhạn uổng nhiên tư tái bạch

 

綿

 

Văn sương mạn tự chế miên y

 

西 便

 

Tây phong dục kư vô hồng tiện

 

 

Thiên ngoại liên y tuyết vũ thuỳ

 

 

Tuyết hàn y hề hổ trướng

 

 

Vũ lănh y hề lang vi

 

 

Hàn lănh ban ban khổ

 

 

Thiên ngoại khả lân y

 

 

Cẩm tự đề thi phong cánh triển

 

 

Kim tiền vấn bốc tín hoàn nghi

 

 

Kỷ độ hoàng hôn thời

 

 

Trùng hiên nhân độc lập

 

 

Kỷ hồi minh nguyệt dạ

 

 

Đơn chẩm mấn tà khi

 

 

Bất quan trầm dữ hàm

 

 

Hôn hôn nhân tự tuư

 

 

Bất quan ngu dữ nọa

 

 

Mộng mộng ư như si

 

 

Trâm tà uỷ đoả bồng vô nại

 

 

Quần thối nhu yêu sấu bất chi

 

 

Trú trầm trầm ngọ viện hành như truỵ

 

 

Tịch tiêu tiêu tương liêm quyển hựu thuỳ

 

 

Liêm ngoại khuy nhật xuất chi đầu vô thước báo

 

 

Liêm trung tọa dạ lai tâm sự chỉ đăng tri

 

 

Đăng tri nhược vô tri

 

 

Thiếp bi chỉ tự bi

 

 

Bi hựu bi hề cánh vô ngôn

 

 

Đăng hoa nhân ảnh tổng kham lân

 

 

Y ốc kê thanh thông ngũ dạ

 

 

Phi phất ḥe âm độ bát chuyên

 

 

Sầu tự hải, khắc như niên

 

 

Cưỡng nhiên hương hoa hồn tiêu đàn chú hạ

 

 

Cưỡng lâm kính ngọc cân trụy lăng hoa tiền

 

 

Cưỡng viện cầm chỉ hạ kinh đ́nh loan phượng trụ

 

調

 

Cưỡng điều sắt khúc trung bi yết uyên ương huyền

 

 

Thử ư xuân phong nhược khẳng truyền

 

 

Thiên kim tá lực kư Yên Nhiên

 

 

Yên Nhiên vị năng truyền

 

 

Ức quân thiều thiều hề lộ như thiên

 

*

 

Đại ư: Chinh phụ than thở niềm cô đơn khi cách xa chồng và không có tin tức ǵ của chàng. Chàng dăi dầu sương tuyết lạnh giá nơi biên cương, c̣n nàng th́ khuê pḥng quạnh quẽ. Nàng muốn gởi thư và áo lạnh cho chồng nhưng không biết gởi đi đâu.

 

 

IX

 

 

Thiên viễn vị dị thông

 

 

Ức quân du du hề tứ hà cùng

 

 

Hoài nhân xứ thương tâm hung

 

 

Thụ diệp thanh sương lư

 

 

Cùng thanh tế vũ trung

 

 

Sương phủ tàn hề dương liễu

 

 

Vũ cứ tổn hề ngô đồng

 

 

Điểu phản cao thung

 

 

Lộ há đê tùng

 

 

Hàn viên hậu trùng

 

 

Viễn tự hiểu chung

 

 

Tất suất sổ thanh vũ

 

 

Ba tiêu nhất viện phong

 

穿

 

Phong liệt chỉ song xuyên trướng khích

 

 

Nguyệt di hoa ảnh thướng liêm lung

 

 

Hoa tiền nguyệt chiếu nguyệt tự bạch

 

 

Nguyệt hạ hoa khai hoa tự hồng

 

 

Nguyệt hoa hoa nguyệt hề ảnh trùng trùng

 

 

Hoa tiền nguyệt hạ hề tâm xung xung

 

 

Thiên ban lăn, vạn sự dung

 

 

Dung nữ công cẩm trục sỉ phao uyên đối ngẫu

 

 

Dung phụ xảo kim châm tu thích điệp thư hùng

 

 

Dung trang đối hiểu không thi phấn

 

 

Dung ngữ chung triêu muộn ỷ song

 

 

Ỷ song ỷ song phục ỷ song

 

 

Lang quân khứ hề thuỳ vi dung

 

 

Thuỳ vi dung hề không bàn hoàn

 

 

Lang quân khứ hề cách trùng quan

 

 

Hà thí Thiên đế tôn

 

 

lănh lạc khấp Ngân Chử

 

 

Hà thí Hằng Nga phụ

 

 

thê lương tọa Quảng Hàn

 

 

Tạ sầu hề vi chẩm

 

 

Chử muộn hề vi xan

 

 

Dục tương tửu chế sầu

 

 

Sầu trọng tửu vô lực

 

 

Dục tương hoa giải muộn

 

 

Muộn áp hoa vô nhan

 

 

Sầu muộn tổng vi sầu muộn ngộ

 

 

Muộn sầu hóa tác cửu tuyền than

 

*

 

Đại ư: Vẫn là nỗi sầu muộn và nhớ nhung của chinh phụ.

 

 

 

X

 

 

Thí quỳnh sanh hề bất thành hưởng

 

 

Băo ngân tranh hề bất nhẫn đàn

 

 

Tư viễn tái hề hành lộ nan

 

 

Niệm chinh phu hề nang tác đơn

 

 

Quyên thanh đề lạc quan t́nh lệ

 

 

Tiều cổ xao tàn đái bại can

 

 

Bất thăng tiều tụy h́nh hài nhuyễn

 

 

Thủy giác khuê ly tư vị toan

 

 

Tư vị toan hề toan cánh tân

 

 

Toan tân đoan đích vị lương nhân

 

 

Vị lương nhân hề song thiếp lệ

 

 

Vị lương nhân hề chích thiếp thân

 

 

Thiếp thân bất đáo quân chinh trướng

 

 

Thiếp lệ bất đáo quân chinh cân

 

 

Duy hữu mộng hồn vô bất đáo

 

 

Tầm quân dạ dạ đáo giang tân

 

 

Tầm quân hề Dương Đài lộ

 

 

Hội quân hề Tương thuỷ tân

 

 

Kư đắc kỷ phiên hoan hội xứ

 

 

Vô phi nhất chẩm mộng trung xuân

 

 

Thử thân phản hận bất như mộng

 

 

Lũng Thuỷ, Hàm Quan dữ tử thân

 

 

Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn

 

 

Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân

 

 

Duy hữu thốn tâm chân bất đoạn

 

 

Vị thường khoảnh khắc thiểu ly quân

 

 

Tâm bất ly quân vị kiến quân

 

 

Bằng cao kỷ độ vọng chinh luân

 

 

Vọng quân hà sở kiến

 

滿

 

Giang châu măn bạch tần

 

 

Yên thảo phi thanh lũ

 

 

Tần tang nhiễm lục vân

 

 

Nam lai tỉnh ấp bán binh trần

 

 

Lạc nhật b́nh sa lộ nhất quần

 

 

Vọng quân hà sở kiến

 

 

Quan lộ đoản trường đ́nh

 

 

Vân gian Ngô thọ ám

 

 

Thiên tế Thục sơn thanh

 

 

Bắc lai hoà thử bán hoang thành

 

 

Vi vũ giang lâu địch nhất thanh

 

*

 

Đại ư: Nàng vẫn cô đơn và nhung nhớ; trông ngoại cảnh càng thêm buồn; chỉ biết t́m chàng trong giấc mộng.

 

XI

 

 

Vọng quân hà sở kiến

 

 

Không sơn diệp tố đôi

 

 

Tự phi thanh dă trĩ

 

 

Tự vũ cách giang mai

 

 

Đông khứ yên lam thảm bất khai

 

西

 

Tây phong phiêu bạc điểu thanh ai

 

 

Vọng quân hà sở kiến

 

 

Hà thủy khúc như câu

 

 

Trường không sổ điểm nhạn

 

 

Viễn phố nhất quy châu

 

西

 

Tây khứ tùng thu tiếp đoạn vu

 

 

Hành nhân vi một cách thương châu

 

 

Vọng tận thiên đầu hựu địa đầu

 

 

Kỷ nhật đăng lâu cánh há lâu

 

 

Đống vân trở tận tương tư nhăn

 

 

Hà xứ Ngọc quan chinh chiến tưu

 

 

Hận vô trường pḥng súc địa thuật

 

 

Hận vô tiên tử trịch cân phù

 

 

Hữu tâm thành hóa thạch

 

 

Vô lệ khả đăng lâu

 

 

Hồi thủ trường đề dương liễu sắc

 

婿

 

Hối giao phu tế mịch phong hầu

 

 

Bất thức ly gia thiên lư ngoại

 

 

Quân tâm hữu tự thiếp tâm phầu

 

 

Quân tâm thảng dữ thiếp tâm tự

 

 

Thiếp diệc ư quân hà oán vưu

 

 

Thiếp tâm như hoa thường hướng dương

 

 

Chỉ phạ quân tâm như lưu quang

 

 

Lưu quang nhất khứ bất phục chiếu

 

 

Hoa vị lưu quang hoàng hựu hoàng

 

 

Hoa hoàng cánh hướng thuỳ biên tiếu

 

 

Lưu quang bất khẳng nhất hồi chiếu

 

 

Hoàng hoa khước vi lưu quang lăo

 

滿

 

Hoàng hoa lăo hề lạc măn tường

 

 

Hoa lạc như kim kinh kỷ sương

 

*

 

Đại ư: Nhớ nhung lắm th́ sinh ngờ, nàng phân vân không biết chồng c̣n thương yêu nàng không, và có nhớ nàng như nàng hằng nhớ chàng không.

 

 

 

 

XII

 

 

Đ́nh lan hề dĩ trích

 

 

Giang tảo hề hựu phương

 

 

Nhiếp y bộ tiền đường

 

 

Ngưỡng mục quan thiên chương

 

彿

 

Tiêm vân thời phảng phất

 

 

Bắc đẩu hốt đê ngang

 

 

Hà thuỷ phiên minh diệt

 

 

Sâm triền sạ hiện tàng

 

 

Nguyệt chiếu hề ngă sàng

 

 

Phong xuy hề ngă tường

 

 

Ngọc nhan tuỳ niên tước

 

 

Trượng phu do tha phương

 

 

Tích vi h́nh dữ ảnh

 

 

Kim vi Sâm dữ Thương

 

 

Quân biên vân ủng thanh ty kỵ

 

 

Thiếp xứ đài sinh Hưởng điệp lang

 

 

Lang nội xuân phong nhật tương yết

 

 

Khả lân ngộ tận lương thời tiết

 

 

Lương thời tiết Diêu hoàng Nguỵ tử giá Đông phong

 

 

Lương thời tiết Chức nữ Ngưu lang hội minh nguyệt

 

西

 

Tạc nhật vị kê Tây gia nương

 

 

Kim niên dĩ quy Đông lân thiến

 

 

Khả linh thố thủ nhất không pḥng

 

 

Niên niên ngộ tận lương thời tiết

 

 

Lương thời tiết hề hốt như thoa

 

 

Nhân thế thanh xuân dung dị qua

 

 

Huống phục thị xuân muộn vị tiêu thu hận tục

 

 

Huống phục thị hợp hoan cánh thiểu biệt sầu đa

 

 

Biệt sầu thu hận lưỡng tương ma

 

 

Bồ liễu thanh thanh năng kỷ hà

 

 

Không thán tích lệ tư ta

 

文君

 

Chỉ phạ bạch đáo Văn Quân đầu không thán tích

 

浪咨

 

Chỉ khủng hoa đáo Phan lang mấn lăng tư ta

 

 

Thán tích hà dĩ vi Nhan sắc do hồng như nộn hoa

 

 

Tư ta hà dĩ vi

 

 

Quang âm nhất trịch vô hồi qua

 

 

Tư mệnh bạc tích niên hoa

 

 

Phân phân thiếu phụ kỷ thành bà

 

 

Hương các trùng hoài bồi tiếu kiểm

 

 

Hoa lâu thượng kư giải hương la

 

便

 

Hận thiên bất dữ nhân phương tiện

 

 

Để sự đáo kim thành khảm kha

 

 

Khảm kha khảm kha tri nại hà

 

 

Vị thiếp ta hề vị quân ta

 

*

 

Đại ư: Nàng lo sợ nhan sắc chóng tàn trong lúc chưa tái ngộ chồng.

 

 

 

XIII

 

 

Quân bất kiến dă ngoại song uyên ương

 

 

Cam tâm bất nhẫn lưỡng phân trương

 

 

Hựu bất kiến lương giang song yến yến

 

 

Bạch thủ hà tằng vong quyến luyến

 

 

Kiêm kiêm dă vô t́nh

 

 

Tỷ dực tương tuỳ quá nhất sinh

 

 

Cùng cùng dă vô tri

 

 

Tịnh khu đáo lăo bất tương vi

 

 

Lộ liễu tằng truyền liên lư xứ

 

 

Tŕ liên diệc hữu tịnh đầu thời

 

 

Phụ quyết hề cự hư

 

 

Băo la hề thố ty

 

 

Hà nhân sinh chi tương vi

 

 

Ta vật loại chi như tư

 

 

An đắc tại thiên vi tỷ dực điểu

 

 

Tại địa vi liên lư chi

 

 

Ninh cam tử tương kiến

 

 

Bất nhẫn sinh tương ly

 

 

Tuy nhiên tử tương kiến

 

 

Hạt nhược sinh tương tuỳ

 

 

An đắc quân vô đáo lăo nhật

 

 

Thiếp thường thiếu niên

 

 

Nguyện vi ảnh hề tuỳ quân biên

 

 

Quân hữu hành hề ảnh bất viễn

 

 

Quân y quang hề thiếp như nguyện

 

 

*

 

Đại ư: Nàng so b́ với các loài có đôi có bạn trong trời đất, tự hỏi sao nàng phải lẻ loi. Nhưng rồi nàng hồi tâm v́ nghĩ chồng đang thi hành nghĩa vụ nam nhi trong thời ly loạn. Rồi nàng nguyện làm tṛn bổn phận và giữ vẹn ḷng chờ chàng trở về.

 

XIV

 

Nguyện quân hứa quốc tâm như đan

 

 

Nguyện quân tỳ dân thân như thiết

 

 

Cơ lai thôn hạ Nhục Chi đầu 

 

 

Khát lai ẩm hạ Thiền Vu huyết

 

 

Hà hạnh Kỳ môn phong nhẫn trung

 

 

Lăo thiên trước ư hộ anh hùng

 

 

Hộ anh hùng bách chiến công

 

 

Trường khu tứ mă tịnh Quan Đông

 

 

Quan Đông Quan Bắc hưu truyền tiễn

 

 

Sơn vĩ sơn đầu tảo quải cung

 

 

Tiệp sắc tinh kỳ từ tái nguyệt

 

 

Khải ca tướng sĩ bối biên phong

 

 

Lặc thi hề Yên Nhiên thạch

 

 

Hiến quắc hề Vị Ương cung

 

 

Vị Ương cung hề hướng thiên triều

 

 

Văn Ngân hà hề tẩy đao cung

 

 

Từ nhân san hạ B́nh Hoài Tụng

 

 

Nhạc phủ ca truyền nhập Hán dao

 

 

Lăng Yên các hề Tần Thúc Bửu

 

 

Kỳ Lân đài hề Hoắc Phiêu Diêu

 

 

Thiên trường địa cửu mao thư khoán

 

祿

 

Tử ấm thê phong tước lộc tiêu

 

 

Hữu sầu hề thử nhật

 

 

Đắc ư hề lai thời

 

*

 

Đại ư: Nàng đem điều chính nghĩa thầm khuyên chồng, mong chàng hăy gắng sức giúp nước cứu dân, và cầu mong cho chàng chiến thắng khải hoàn.

 

 

 

 

XV

 

 

Thiếp phi Tô gia si tâm phụ

 

 

Quân diệc Lạc dương hảo nam nhi

 

 

Quy lai thảng bội hoàng kim ấn

 

 

Khẳng học đương niên bất há ky

 

 

Nguyện vi quân hề giải chinh y

 

 

Nguyện vi quân hề bổng hà chi

 

 

Vi quân sơ trất vân hoàn kế

 

 

Vi quân trang điểm ngọc yên chi

 

 

Thủ quân khan hề cựu lệ phạ

 

 

Tố quân thính hề cựu t́nh từ

 

 

Cựu t́nh từ hề hoán tân liên

 

 

Ngữ tân thoại cựu hề tửu bôi tiền

 

 

Thiển châm hề mạn mạn

 

 

Đê xướng hề liên liên

 

 

Châm bất châm hề Bồ thành nhưỡng

 

 

Xướng bất xướng hề Tử lưu thiên

 

 

Nguyện châm cửu uấn hề xướng song liên

 

 

Dữ quân chỉnh đốn hề cựu nhân duyên

 

 

Giao kỉnh thành song đáo lăo thiên

 

 

Thường liễu công danh ly biệt trái

 

 

Tương liên tương thủ thái b́nh niên

 

 

Thái b́nh niên nguyện quân chỉ qua trí

 

 

Nhược nhiên thử biệt thiếp hà lệ

 

 

Tương hội chi kỳ tương kư ngôn

 

 

Ta hồ trượng phu đương như thị.

 

*

 

Đại ư: Chinh phụ mơ ước chồng chiến thắng khải hoàn, chiến công hiển hách, quyền cao lộc cả, gia đ́nh đoàn tụ, vui hưởng cảnh thái b́nh trọn đời.

 

 

 

Chinh phụ ngâm khúc

 

 

 XV

 

 

 

 

XV

 

 

Thiếp phi Tô gia si tâm phụ

 

 

Quân diệc Lạc dương hảo nam nhi

 

 

Quy lai thảng bội hoàng kim ấn

 

 

Khẳng học đương niên bất há ky

 

 

Nguyện vi quân hề giải chinh y

 

 

Nguyện vi quân hề bổng hà chi

 

 

Vi quân sơ trất vân hoàn kế

 

 

Vi quân trang điểm ngọc yên chi

 

 

Thủ quân khan hề cựu lệ phạ

 

 

Tố quân thính hề cựu t́nh từ

 

 

Cựu t́nh từ hề hoán tân liên

 

 

Ngữ tân thoại cựu hề tửu bôi tiền

 

 

Thiển châm hề mạn mạn

 

 

Đê xướng hề liên liên

 

 

Châm bất châm hề Bồ thành nhưỡng

 

 

Xướng bất xướng hề Tử lưu thiên

 

 

Nguyện châm cửu uấn hề xướng song liên

 

 

Dữ quân chỉnh đốn hề cựu nhân duyên

 

 

Giao kỉnh thành song đáo lăo thiên

 

 

Thường liễu công danh ly biệt trái

 

 

Tương liên tương thủ thái b́nh niên

 

 

Thái b́nh niên nguyện quân chỉ qua trí

 

 

Nhược nhiên thử biệt thiếp hà lệ

 

 

Tương hội chi kỳ tương kư ngôn

 

 

Ta hồ trượng phu đương như thị.

 

*

 

Đại ư: Chinh phụ mơ ước chồng chiến thắng khải hoàn, chiến công hiển hách, quyền cao lộc cả, gia đ́nh đoàn tụ, vui hưởng cảnh thái b́nh trọn đời.

 

 

 

 

Chinh Phụ Ngâm Khúc

(Bồ Câu Lăng Mạn sưu tầm và biên soạn)

 

Chinh Phụ Ngâm Khúc được Đặng Trần Côn tiên sinh sáng tác bằng chữ Nho nói lên tâm sự của một người vợ có chồng đang dong ruổi nơi biên thùy trong thời loạn lạc. Cái hoài bảo chờ chồng, cái cô đơn lạnh lẽo, cái ḷng nhớ thương và mong chờ ngày trở về trong chiến thắng vinh quang được tác giả đưa vào một áng thơ làm rung động ḷng người.

 

Chinh Phụ Ngâm Khúc, v́ nguyên tác là một bản bằng chữ Nho, viết theo thể thơ Trường Đoản Cú nên không được phổ thông trong dân gian. Nhưng áng thơ này lại rất phổ thông trong bản diễn dịch ra chữ Nôm của Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm (người cùng thời với tác giả).

Bà Đoàn Thị Điểm đă đem Chinh Phụ Ngâm Khúc vào ḷng dân gian bằng bảng dịch ra chữ Nôm bằng thể thơ song thất lục bát dài 412 câu mà hầu hết ai cũng đă có dịp đọc qua.

 

Tiểu sử Đoàn Thị Điểm

Đoàn Thị Điểm, dịch giả khúc Chinh Phụ Ngâm, hiệu là Hồng Hà nữ sĩ, sinh vào đầu thế kỷ thứ 18, đời Hậu Lê.

 

Hồng Hà nữ sĩ là người làng Hiếu Phạm huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh, em gái ông Tiến sĩ Tuyết Am Đoàn Luân.

 

Kén chồng măi tới năm 30 tuổi, bà mới lấy lẽ ông Tiến sĩ Hạo Hiên Nguyễn Kiều đương tại chức Thượng Thư. Ông là người huyện Từ Liêm, nay là phủ Hoài Đức, Hà Đông. Ông bà gặp nhau trong văn chương nên kính đăi nhau thật là tương đắc và thường có những cuộc nhàn đàm ngâm vịnh cùng các bậc văn hữu đồng thời.

 

Tư chất rất thông minh, ngay khi mới sáu, bảy tuổi bà đă làu thông kinh sử. Đến năm 15 tuổi, tiếng tăm bà bất đầu lừng lẫy trên văn đàn nước nhà. Một áng Chinh Phụ Ngâm diễn nôm cũng đủ nói hết sự nghiệp văn chương của bà lỗi lạc đến bực nào.

 

Bất luận thơ phú, đối trướng, bà làm rất nhanh và tài t́nh. Khi mới sáu, bảy tuổi, ông Đoàn Luân lấy chữ ở Sử kư Hán Cao Tổ ra câu đối:

"Bạch xà đương đạo. Quí bạt kiếm nhi trảm chi" nghĩa là: Con rắn trắng đón đường, ông Quí rút gươm mà chém đấy.

 

Bà đối ngay:

"Hoàng long phụ châu, Vũ ngưỡng thiên nhi thán viết" nghĩa là: Con rồng vàng đội thuyền, ông Vũ trông trời mà than rằng."Đều là chữ nguyên văn trong Sử kư mà đối chọi nhau từng chữ."

 

Lại một hôm, ông Luân xuống ao rửa chân thấy em đương đứng soi gương bèn đọc:

"Đối kính họa mi, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm" nghĩa là: Soi gương vẽ mày; một chấm hóa thành hai chấm. (Tiếng điểm lại là tên bà Điểm).

 

Bà đọc ngay đối lại:

"Lâm tŕ ngoạn nguyệt, chích luân chuyển tác song luân" nghĩa là: Đến ao xem trăng, một vầng hiện ra hai vầng (Tiếng luân lại là tên ông Luân).

 

Có một lần, giữa đường bà gặp ông Nguyễn Công Hăng thi hào nổi tiếng thời bấy giờ. Ông này bèn ra thơ Độc Hành nghĩa là đi một ḿnh. Bà ứng khẩu đọc ngay:

"Đàm luận cổ kim tâm phúc hữu.

"Trung tùy tả hữu cổ quăng thần."

Nghĩa là: Bàn luận chuyện xưa và nay có bạn ḷng. Theo hầu bên cạnh có bầy tôi.

 

Đến đời vua Lê Tuần Tôn, sứ Trung Hoa sang nước ta. Bà Đoàn Thị Điểm bèn dựng quán bán rượu bên đường. Các cột quán dán chi chít câu đối, trong quán bày la liệt sách vở. Sứ giả thấy lạ vào quán. Sau có ư trêu cô bán hàng bèn đọc câu:

"An Nam nhất thốn thổ, bất tri kỳ nhân canh": Nước Nam bé một tấc đất chẳng biết có mấy người cày".

 

Bà đối liền:

"Bắc Quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuất": Các vị đại phu nước Bắc ( Trung Hoa) đều do đấy mà ra cả".

 

Sứ giả thẹn và phục tài cô hàng nước lịch sử của Việt Nam lắm, cũng nhân đó Triều đ́nh và các văn hào thời bấy giờ được các sứ giả Trung Hoa kính nể.

 

Bà mất năm 1746 tại Nghệ An trên đường theo chồng đi nhậm chức, hưởng thọ có 45 tuổi.

Cuộc đời dù ngắn ngủi bà cũng để lại cho kho tàng văn học nước nhà những thi phẩm được truyền tụng:

Chinh Phụ Ngâm Khúc, Tục Truyền Kỳ, và nhiều văn thơ khác.

 

Tiểu sử Đặng Trần Côn

Đặng Trần Côn tiên sinh, tác giả khúc Chinh Phụ Ngâm ở vào khoảng tiền bán thế kỷ thứ 18, dưới triều vua Dụ Tôn nhà Lê.

 

Tiên sinh người xă Nhân Mục ( làng Mọc ), huyện Thanh Tŕ thuộc tỉnh Hà Đông. Vốn có tư chất thông minh, lại là người hiếu học, thuở thiếu thời cần học, tiên sinh phải làm hầm đọc sách, bởi lệnh chúa Trịnh cấm đốt lửa ban đêm, v́ hồi ấy trong nội thành Thăng Long thường xảy ra hỏa hoạn.

 

Tiên sinh đậu Cử Nhân, làm Huấn Đạo. Đến năm 1740, đời Lê Hiển Tông, tiên sinh được thăng bổ Tri Huyện Thanh Oai ( Hà Đông ), và sau thăng dần tới chức Ngự Sử Đài.

Tính t́nh tiên sinh khoáng dật, hồn nhiên. Tiên sinh yên sống cuộc đời tao nhă, lấy sự uống rượu ngâm thơ, hay quảy túi gió trăng, thênh thang du ngoạn cảnh thiên nhiên làm thú vui cuộc đời.

 

Văn chương tiên sinh th́ thật là cao siêu lỗi lạc. Nhất là bài Chinh Phụ Ngâm chẳng những các thi hào trong nước mà đến cả các nước ngoài đều phải kính phục văn tài.

 

Thi phái đời Hậu Lê đă được tiên sinh d́u dắt trên đường chấn hưng, và kho tàng văn học nước nhà đă được tiên sinh bồi đắp bằng những áng văn quư giá.

 

Ngoài khúc "Chinh Phụ Ngâm", tiên sinh c̣n soạn: Tiêu Tương Bát Cảnh, Trương Hàn Tư Thuần Lư, Trương Lương Bố Y, Khấu Môn Thanh, Tiểu thuyết Bích Câu Kỳ Ngộ, và nhiều văn thơ khác, tất cả đều là những tác phẩm giá trị được các bậc thi văn hào truyền tụng.

 

 

Chinh Phụ Ngâm

412 câu thơ viết theo thể song thất lục bát, ta có thể chia ra làm 13 phần:

 

- Phần 1:

Nước nhà đang cơn biến loạn, làm trai phải tạm gác việc nhà để làm bổn phận với đất nước theo tiếng gọi của non sông. Làm gái đành tạm nhận lấy kiếp sống truân chuyên.

 

1- Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,

Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên

Xanh kia thăm thẳm tầng trên.

V́ ai gây dựng cho nên nỗi này!

Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt.

Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây

Chín tầng gươm báu trao tay,

Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh..

Nước thanh b́nh ba trăm năm cũ,

Áo nhung trao quan vũ, từ đây;

Sứ trời sớm giục đường mây,

Phép công là trọng, niềm tây sá nào.

Đường dong ruổi lưng đeo cung tiễn.

Buổi tiễn đưa ḷng bận thê noa.

Bóng cờ tiếng trống xa xa,

16- Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa pḥng.

 

- Phần 2:

Giờ phút lên đường thân chinh ra biên ải. Người trai vốn gịng hào kiệt, với ư chí kiên cường, quyết đem thân mà trả nợ núi sông.

 

 

17- Chàng tuổi trẻ vốn gịng hào kiệt.

Xếp bút nghiên theo việc đao cung.

Thành liền mong tiến bệ rồng.

Thước gươm đă quyết chẳng dong giặc trời,

Chí làm trai dậm ngh́n da ngựa

Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao,

Giă nhà, đeo bức chiến bào,

Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu

Ng̣i đầu cầu, nước trong như lọc,

Đường bên cầu, cỏ mọc c̣n non.

Đưa chàng ḷng dặc dặc buồn,

Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền

Nước trong chảy, ḷng phiền chẳng rửa.

Cỏ xanh thơm, dạ nhớ khó quên.

Nhủ rồi nhủ lại cầm tay.

Bước đi một bước giây giây lại dừng.

Ḷng thiếp tựa bóng trăng theo dơi,

Dạ chàng xa ngoài cơi Thiên san;

Múa gươm rượu tiễn chưa tàn,

Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo.

Săn Lâu lan rằng theo Giới tử;

Tới Man Khê bàn sự Phục Ba.

Áo chàng đỏ tựa ráng pha,

40- Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.

 

- Phần 3:

Cảnh chia tay ngậm ngùi trong ḷng người chinh phụ. Có lẽ người đi ít buồn hơn kẻ ở.

 

 

41- Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống,

Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay!

Hà lương chia rẽ đường này,

Bên đường trông lá cờ bay ngùi ngùi.

Quân trước đă gần ngoài doanh Liễu

Kỵ sau c̣n khuất nẻo Tràng dương

Quân đưa chàng ruổi lên đường,

Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng?

Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng.

Hàng cờ bay trông bóng phất phơ.

Dấu chàng theo lớp mây đưa.

Thiếp nh́n rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà.

Chàng th́ đi cơi xa mưa gió,

Thiếp th́ về buồng cũ chiếu chăn.

Đoái trông theo đă cách ngăn,

Tuôn mầu mây biếc, trải ngần núi xanh

Chốn Hàm Dương chàng c̣n ngoảnh lại,

Bến Tiêu Tương thiếp hăi trông sang.

Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,

Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.

Ngàn dâu xanh ngắt một mầu.

64- Ḷng chàng ư thiếp ai sầu hơn ai?

 

- Phần 4:

Những tháng ngày gian khổ của chinh phu từ khi đi vào nơi gió cát.

 

 

65- Chàng từ khi vào nơi gió cát,

Đêm chăng này nghỉ mát phương nao?

Xưa nay chiến địa nhường bao!

Nội không muôn dặm xiết bao dăi dầu!

Hơi gió lạnh, người rầu mặt dạn,

Ḍng nước sâu, ngựa nản chân bon.

Ôm yên, gối trống đă chồn,

Nằm vùng cát trắng, ngủ cồn rêu xanh.

Nay Hán xuống Bạch thành đóng lại,

Mai Hồ vào Thanh Hải ḍm qua.

H́nh khe thế núi gần xa,

Đứt thôi lại nối, thấp đà lại cao.

Sương đầu núi, buổi chiều như giội,

Nước ḷng khe, nẻo suối c̣n sâu.

Năo người áo giáp bấy lâu,

Ḷng quê qua đó mặt sầu chẳng khuây.

Trên trướng gấm thấu hay chăng nhẽ?

Mặt chinh phu ai vẽ cho nên?

Tưởng chàng rong ruổi mấy niên,

Chẳng nơi Hăn hải th́ miền Tiêu quan.

Đă trắc trở đ̣i ngàn xà hổ

Lại lạnh lùng những chỗ sương phong,

Lên cao trông thức mây lồng,

88- Ḷng nào mà chẳng động ḷng bi thương.

 

- Phần 5:

Ḷng hy sinh của người trai nơi chiến trường rất nhiều ngay cả việc đem thân đền nợ nước, da ngựa bọc thây.

 

 

89- Chàng từ sang đông nam khơi nẻo

Biết nay chàng tiến thảo nơi đâu?

Những người chinh chiến bấy lâu,

Nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây

Nức hơi mạnh ơn dày từ trước;

Trải chốn nghèo, tuổi được bao nhiêu?

Non Kỳ mộ chỉ trăng treo,

Bến Ph́ gió thổi đ́u hiu mấy g̣.

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi,

Mặt chinh phu trăng dơi dơi soi

Chinh phu tử sĩ mấy người,

Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn?

Dấu binh lửa, nước non như cũ,

Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương.

Phận trai: già ruổi chiến trường,

Chàng Siêu mái tóc điểm sương mới về.

Tưởng chàng trải nhiều bề nắng nỏ.

Ba thước gươm, một cỗ nhung yên.

Xông pha gió băi trăng ngàn,

Tên treo đầu ngựa, giáo lan mặt thành.

Áng công danh trăm đường rộn ră,

Những nhọc nhằn nào đă nghỉ ngơi,

Nỗi ḷng biết tỏ cùng ai?

112- Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây.

 

-Phần 6:

Người chinh phụ buồn cho cái kiếp sống cô đơn của ḿnh nhưng trong ḷng vẫn chan chứa nỗi hẹn ḥ của ngày về gặp gỡ.

 

 

113- Trong cửa này, đă đành phận thiếp,

Ngoài mây kia, há kiếp chàng vay?

Những mong cá nước vui vầy,

Nào ngờ đôi ngả nước mây cách vời.

Thiếp chẳng tưởng ra người chinh phụ

Chàng há từng học lũ vương tôn?

Cố sao cách trở nước non,

Khiến người thôi sớm, thôi hôm những sầu.

Chàng phong lưu đương chừng niên thiếu,

Sánh nhau cùng gian dối chữ duyên;

Nỡ nào đôi lứa thiếu niên

Quan sơn để cách hàn huyên cho đành?

Thuở lâm hành, oanh chưa bén liễu.

Hỏi ngày về, ước nẻo oanh ca

Nay quyên đă giục oanh già.

Ư nhi lại gáy trước nhà líu lo,

Thuở đăng đồ mai chưa dạn gió

Hỏi ngày về chỉ độ đào bông,

Nay đào đă quyến gió đông

Phù dung lại đă bên sông bơ xờ.

Hẹn cùng ta: Lũng Tây nham ấy,

Sớm đă trông nào thấy hơi tăm?

Ngập ngừng lá rụng cành trâm,

Buổi hôm nghe dậy tiếng cầm xôn xao.

Hẹn nơi nao, Hán Dương cầu nọ.

Chiều lại t́m nào có tiêu hao:

Ngập ngừng gió thổi chéo bào

Băi hôm tuôn dẫy nước trào mênh mông.

Tin thường lại người không thấy lại,

Hoa dương tàn đă trải rêu xanh.

Rêu xanh mấy lớp xung quanh,

Sân đi một bước trăm t́nh ngẩn ngơ!

Thư thường tới, người chưa thấy tới,

Bức rèm thưa lần dăi bóng dương.

Bóng dương mấy buổi xuyên ngang.

148- Lời sao mười hẹn chín thường đơn sai?

 

-Phần 7:

Dù chồng đă đi xa, ngoài biên ải, chinh phụ vẫn làm tṛn bổn phận của người ở lại.

 

 

149- Thử tính lại diễn khơi ngày ấy.

Tiền sen này đă nẩy là ba.

Xót người lần lữa ải xa,

Xót người nương chốn Hoàng hoa dặm dài.

T́nh gia thất nào ai chẳng có,

Ḱa lăo thân khuê phụ nhớ thương.

Mẹ già phơ phất mái sương,

Con thơ măng sữa, vả đương phù tŕ.

Ḷng lăo thân buồn khi tựa cửa

Miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm.

Ngọt bùi thiếp đă hiếu nam,

Dạy con đèn sách, thiếp làm phụ thân

Nay một thân nuôi già, dạy trẻ,

Nỗi quan hoài mang mể biết bao.

Nhớ chàng trải mấy sương sao

Xuân từng đổi mới, đông nào có dư!

Kể năm đă ba tư cách diễn

Mối sầu thêm nǵn vạn ngổn ngang,

Ước ǵ gần gũi tấc gang,

Giăi niềm cay đắng để chàng tỏ hay.

Theo cung Hán thuở ngày xuất giá

Gương lầu Tần, dấu đă soi chung.

Cậy ai mà gửi tới cùng,

Để chàng thấu hết tấm ḷng tương tư.

Nhẫn đeo tay mọi khi ngắm nghía,

Ngọc cài đầu thuở bé vui chơi.

Cậy ai mà gửi tới nơi?

176- Để chàng trân trọng dấu người tương thân.

 

-Phần 8:

Vắng tin chồng đă lâu, chinh phụ cảm thấy ḷng ḿnh dâng lên nỗi lo âu.

 

 

177- Trải mấy xuân tin đi tin lại,

Tới xuân này tin hăy vắng không.

Thấy nhàn luống tưởng thư phong.

Nghe hơi sương, sắm áo bông sẵn sàng.

Gió tây nổi, không đường hồng tiện.

Xót cơi ngoài tuyết quyến, mưa sa.

Màn mưa trướng tuyết xông pha,

Nghĩ thêm lạnh lẽo kẻ ra cơi ngoài.

Đề chữ gấm phong thôi lại mở.

Gieo bói tiền tin dở c̣n ngờ.

Trời hôm tựa bóng ngẩn ngơ,

Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai.

Há như ai hồn say bóng lẫn,

Bỗng thơ thơ thẩn thẩn như không.

Trâm cài, xiêm dắt thẹn thùng,

Lệch vừng tóc rối, lỏng ṿng lưng eo.

Dạo hiên vắng, thầm gieo từng bước.

Ngoài rèm thưa rủ, thác đ̣i phen.

Ngoài rèm, thước chẳng mách tin,

Trong rèm, dường đă có đèn biết chăng?

Đèn có biết, nhường bằng chẳng biết,

Ḷng thiếp riêng bi thiết mà thôi.

Buồn rầu nói chẳng nên lời,

Hoa đèn kia với bóng người khá thương,

Gà eo óc gáy sương năm trống,

Ḥe phất phơ rủ bóng bốn bên.

Khắc trời đằng đẵng bấy niên,

Mối sầu dằng dặc tựa miền bể xa.

Hương gượng đốt, hồn đà mê mải,

Gương gượng soi, lệ lại chứa chan.

Sắt cầm gượng gảy ngón đàn,

Dây uyên kinh đứt, phím loan ngại chùng,

Ḷng này gửi gió đông có tiện,

Ngh́n vàng xin gửi đến non Yên,

Non Yên dù chẳng tới miền.

212- Nhớ chàng đằng đẵng đường lên bằng trời

 

-Phần 9:

Tâm trạng người chinh phụ trong cảnh đợi chờ quá lâu. Cảnh vật chung quanh không c̣n là gần gũi với nàng, ngay cả việc trang điểm cho ḿnh.

 

 

123- Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu,

Nỗi nhớ nhung đau đáu nào xong.

Cảnh buồn người thiết tha ḷng,

Cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun.

Sương như búa bổ ṃn gốc liễu.

Tuyết nhường cưa xẻ héo cành ngô.

Giọt sương phủ bụi chim gù,

Sâu tường kêu vẳng, chuông chùa nện khơi.

Vài tiếng dế, nguyệt soi trước ốc,

Một hàng tiêu, gió thốc ngoài hiên.

Lá màn lay ngọn gió xuyên,

Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm.

Hoa giăi nguyệt, nguyệt in một tấm,

Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông,

Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng,

Trước hoa dưới nguyệt trong ḷng xiết đâu,

Đâu xiết kể trăm sầu ngh́n năo.

Từ nữ công, phụ xảo đều nguôi,

Biếng cầm kim, biếng đưa thoi,

Oanh đôi thẹn dệt, bướm đôi ngại thùa,

Mặt biếng tô, miệng càng biếng nói

Sớm lại chiều, ḍi dơi nương song;

Nương song luống ngẩn ngơ ḷng.

Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?

Biếng trang điểm ḷng người sầu tủi,

Xót nỗi chàng ngoài cơi trùng quan.

Khác ǵ ả Chức chị Hằng,

Bến Ngân sùi sụt cung trăng chốc ṃng.

Sầu ôm nặng, hăy chồng làm gối,

Mộng ôm đầy, hăy thổi làm cơm.

Mượn hoa, mượn rượu giải buồn,

Sầu làm rượu nhạt, muộn làm hoa ôi.

Gơ sênh ngọc mấy hồi không tiếng.

Ôm đàn tranh, mấy phím rời tay;

Xót người hành dịch bấy nay,

Dặm xa thêm mỏi, trắp đầy lại vơi.

Ca quyên ghẹo làm rơi nước mắt,

Trống tiều khua như đốt buồng gan.

Vơ vàng đổi khác dung nhan,

253- Khuê ly mới biết tân toan dường này.

 

-Phần 10:

Chinh phụ mơ thấy ḿnh đi bên chồng khắp mọi nơi. Đó vẫn là giấc mộng.

 

 

153- Nếm chua cay, tấm ḷng mới tỏ.

Chua cay này há có v́ ai?

V́ chàng, lệ thiếp nhỏ đôi,

V́ chàng, thân thiếp lẻ loi một bề.

Thân thiếp chẳng gần kề dưới trướng.

Lệ thiếp nào chút vướng bên khăn,

Duy c̣n hồn mộng được gần,

Đêm đêm thường đến Giang tân t́m người

T́m chàng thuở Dương đài lối cũ.

Gặp chàng nơi Tương phố bến xưa:

Xum vầy mấy lúc t́nh cờ,

Chẳng qua trên gối một giờ mộng xuân.

Giận thiếp thân lại không bằng mộng

Được gần chàng bến Lũng thành Quan.

Khi mơ, những tiếc khi tàn,

T́nh trong giấc mộng muôn vàn cũng không!

Vui có một tấm ḷng chẳng dứt.

Vốn theo chàng giờ khắc nào nguôi!

Ḷng theo nhưng chửa thấy người,

Lên cao mấy lúc trông vời bánh xe

Trông bến nam, băi che mặt nước,

Cỏ biếc um, dâu mướt màu xanh.

Nhà thôn mấy xóm chông chênh,

Một đàn c̣ đậu trước ghềnh chiều hôm.

Trông đường bắc, đôi cḥm quán khách,

Rườm rà cây xanh ngắt núi non;

Lúa thành thoi thóp bên cồn,

Nghe thôi ngọc địch véo von bên lầu.

Non đông thấy lá hầu chất đống.

Trĩ xập x̣e mai cũng bẻ bai,

Khói mù nghi ngút ngàn khơi,

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương.

Lũng tây chẩy, nước dường uốn khúc,

Nhạn liệng không, sóng giục thuyền câu:

Ngàn thông chen chúc khóm lau,

Cách ghềnh thấp thoáng người đâu đi về.

Trông bốn bể chân trời mặt đất;

Lên, xuống lầu thấm thoắt đ̣i phen;

Lớp mây ngừng mắt ngại nh́n,

Biết đâu chinh chiến là miền Ngọc quan.

Gậy rút đất dễ khôn học chước,

Khăn gieo cầu nào được thấy tiên,

Ḷng này hóa đá cũng nên,

296- E không lệ ngọc mà lên trông lầu.

 

-Phần 11:

Chinh phụ có khi cũng mến tiếc tuổi xuân. Sợ tuổi trẻ sẽ qua nhanh mà chồng th́ chưa gặp. Không biết chàng có nhớ đến thiếp chăng?

 

 

297- Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương liễu,

Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong

Chẳng hay muôn dặm ruổi giong,

Ḷng chàng có cũng như ḷng thiếp chăng?

Ḷng chàng ví cũng bằng như thế,

Ḷng thiếp nàp dám nghĩ gần xa;

Hướng dương ḷng thiếp như hoa,

Ḷng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương.

Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái,

Hoa để vàng bởi tại bóng dương;

Hoa vàng hoa rụng quanh tường,

Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần?

Chồi lan nọ trước sân đă hái,

Ngọn tần kia bên băi đưa hương.

Sửa xiêm dạo bước tiền đường,

Ngửa trông xem vẻ thiên chương thẫn thờ.

Bóng Ngân hán khi mờ khi tỏ,

Độ Khuê triền buổi có buổi không.

Thức mây đ̣i lúc nhạt nồng,

Chuôi sao Bắc đẩu thôi đông lại đoài.

Mặt trăng tỏ thường soi bên gối,

Bừng mắt trông sương gội cành khô.

Lạnh lùng thay bấy nhiêu thu,

Gió mây hiu hắt trên đầu tường vôi.

Một năm một nhạt màu son phấn,

Trượng phu c̣n thơ thẩn miền khơi:

Xưa sao h́nh ảnh chẳng rời,

Bây giờ nỡ để cách vời Sâm Thương?

Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ,

Thiếp dạo hài lối cũ rêu in.

Gió xuân ngày một vắng tin,

Khá thương lỡ hết mấy phen lương th́.

Xảy nhớ khi cành Diêu đóa Ngụy,

Trước gió xuân vàng tía sánh nhau;

Nọ th́ ả Chức, chàng Ngâu.

Tới trăng thu lại bắc cầu sang sông.

Thương một kẻ pḥng không luống giữ,

Thời tiết lành lầm lỡ đ̣i nau;

Thoi đưa ngày tháng ruổi mau,

Người đ̣i thấm thoắt qua mầu xuân xanh

Xuân, thu để giận quanh ở dạ.

Hợp ly đành buồn quá khi vui.

Oán sầu nhiều nỗi tơi bời,

Vóc bồ liễu dễ ép nài chiều xuân.

Ḱa Văn Quân mỹ miều thuở trước,

E đến khi đầu bạc mà thương.

Mặt hoa nọ gă Phan lang

Sợ khi mái tóc điểm sương cũng ngừng

Nghĩ nhan sắc đương chùng hoa nở,

Tiếc quang âm lần lữa gieo qua.

Nghĩ mệnh bạc, tiếc niên hoa!

Gái tơ mấy chốc hóa ra nạ ḍng

Gác nguyệt nọ mơ ṃng vẻ mặt,

Lầu hoa kia, phảng phất mùi hương.

Trách trời sao để nhỡ nhàng,

352- Thiếp rầu, thiếp lại rầu chàng chẳng quên.

 

-Phần 12:

Chinh phụ ước mơ ḿnh sống có đôi, chỉ như loài chim muông cũng thấy hạnh phúc lắm rồi, mong rằng ḿnh c̣n trẻ măi và luôn gần gũi chồng.

 

 

353- Chàng chẳng thấy chim uyên ở nội?

Cũng dập d́u chẳng vội phân trương.

Chẳng xem chim yến trên rường,

Bạc đầu không nỡ đôi đường rẽ nhau.

Ḱa loài sâu hai đầu cùng sánh,

Nọ loài chim chắp cánh cùng bay.

Liễu, sen, là thức cỏ cây,

Đôi hoa cũng sánh, đôi dây cũng liền.

Ấy loài vật t́nh duyên c̣n thế,

Sao kiếp người nỡ để đấy, đây.

Thiếp xin về kiếp sau này,

Như chim liền cánh, như cây liền cành.

Đành muôn kiếp chữ t́nh đă vậy,

Theo kiếp này hơn thấy kiếp sau,

Thiếp xin chàng chớ bạc đầu,

Thiếp th́ giữ măi lấy màu trẻ trung.

Xin làm bóng theo cùng chàng vậy.

Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên;

Chàng nương vừng nguyệt phỉ nguyền,

372- Mọi bề trung hiếu thiếp xin vẹn tṛn.

 

-Phần 13 ( kết ):

Biết chồng đă ra đi v́ dân v́ nước, th́ c̣n ǵ mong hơn là ngày chinh phu trở về trong khúc ca chiến thắng. C̣n ǵ hạnh phúc hơn khi vợ chồng sum họp và sống trong vinh dự, thái b́nh với làng, với nước.

 

 

373- Ḷng hứa quốc tựa son ngăn ngắt,

Sức tư dân dường sắt trơ trơ.

Máu Thuyền Vu quắc Nhục Chi,

Ấy th́ bữa uống, ấy th́ buổi ăn.

Mũi đồng bác đôi lần hăm hở,

Đă ḷng trời ǵn giữ người trung.

Hộ chàng trăm trận nên công,

Buông tên ải bắc, treo cung non đoài.

Bóng kỳ xí giă ngoài quan ải,

Tiếng khải ca trở lại Thần kinh.

Đỉnh non kia, đá đề danh,

Triều thiên vào trước cung đ́nh dâng công,

Nước Ngân hán việt đồng rửa sạch,

Khúc Nhạc Từ giéo giắt lừng khen.

Tài so Tần, Hoắc vẹn tuyền,

Tên ghi gác Khói tượng truyền đài Lân,

Nền huân tướng đai cân rạng vẻ.

Chữ đồng hưu bia để ngh́n đông.

Ơn trên ấm tử, thê phong

Phân vinh thiếp cũng đượm chung hương trời.

Thiếp chẳng dại như người Tô phụ.

Chàng hẳn không như lũ Lạc Dương.

Khi về đeo quả ấn vàng,

Trên khung cửi, dám rẫy ruồng làm cao.

Xin v́ chàng xếp bào cởi giáp,

Xin v́ chàng dũ lớp phong sương.

V́ chàng tay chúc chén vàng,

V́ chàng điểm phấn đeo hương năo nùng.

Mở khăn lệ, chàng trông từng tấm,

Đọc thơ sầu, chàng thấm từng câu.

Câu vui đổi lấy câu sầu.

Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời.

Sẽ rót vơi lần lần từng chén,

Sẽ ca lần ren rén từng thiên

Liên ngâm đối ẩm đ̣i phen,

Cùng chàng lại kết mối duyên đến già.

Cho bơ lúc xa sầu cách nhớ,

Giữ ǵn nhau vui thuở thanh b́nh.

Ngâm nga mong mỏi chữ t́nh,

412- Nhường này âu hẳn tài lành trượng phu.

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: