MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG XĂ HỘI VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI XU   THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Vở Kim Âu ֎ Diễn Đàn ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

v WhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

v Fed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

v US GovvCongRecordvC-SPANvCFR

v VideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

v JudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

v ConspiracyvGloPolicyvEnergyvArchive

v RealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

v SourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZ

v GloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

v NatReviewv Hillv DaillyvStateNation

v Infowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

v MediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

v MediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

v DiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

v OpenSecretvSunlightvPolitical Critique

v N.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

v NewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

v ObservevAmerican ProgressvFaivCity

v GuardianvPolitical InsidervLawvMedia

v SourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

v Online BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

v AmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

v N PublicRadiovForeignTradevBrookings

v CNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

v FASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

v PropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

v Russia NewsvTass DefensevRussia Militaty

v Scien&TechvACLUvGatewayvVeteran

v Open Culture vSyndicate vCapital Research

v Nghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

v T.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

v Ca DaovH.V.Công DânvHV.NG

v BảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

v Thời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

v Sức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

v KH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

v Viễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

v Việt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

v Phi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

v NVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

v Dân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

v Tin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

v Dân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

v Lao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

v S.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCS 

v ĐCSVN v Bắc Bộ Phủ v Ng.TDũng v Ba Sàm

v Văn Học v Điện Ảnh v Cám Ơn Anh

v TPB v1GĐ/1TPB v

 

Chính trị của Nhân quyền

 

Chính phủ Hoa Kỳ và các đồng minh cánh hữu của họ đang sử dụng các quyền con người như một vũ khí chính trị để làm mất uy tín các chính phủ trong khu vực đă phá hoại mạnh mẽ nhất quyền bá chủ của Mỹ. Bài báo này ban đầu được xuất bản dưới dạng giới thiệu về vấn đề tháng 9 / tháng 10 năm 2011 của Báo cáo của NACLA  (NACLA Report on the Americas)..

Pablo Morales

 

 

Vào tháng 9, Toà án Nhân quyền Liên Mỹ (the Inter-American Court of Human Rights  đă ra lệnh cho chính phủ Venezuela cho phép chính trị gia đối lập Leopoldo López chạy đua vào ghế tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới của nước này vào tháng 10 năm 2012. López đă kiện chính phủ sau khi Văn pḥng Trách nhiệm giải tŕnh Tổng thể (GAO) (Venezuela’s General Accountability Office) (GAO) chạy v́ anh ta bị buộc tội tham gia vào các hoạt động tham nhũng. GAO phát hiện ra rằng khi López làm việc cho công ty dầu khí quốc doanh, ông đă kiếm tiền cho Primero Justicia, một tổ chức phi chính phủ sau này trở thành đảng chính trị, và là thị trưởng của thành phố Chacao, ông đă lạm dụng quỹ nhà nước tương tự. 1 Một phần của phán quyết của ṭa án ủng hộ López dựa trên thực tế là các cáo buộc chống lại ông ta đă không bao giờ được chứng minh tại ṭa.

 

Chính phủ của Tổng thống Hugo Chávez lại nhấn mạnh rằng lệnh trừng phạt đối với López được cho phép theo luật điều hành các hoạt động chống tham nhũng của GAO và hầu hết khoảng 260 người Venezuela bị cấm hoạt động đều thuộc liên minh cầm quyền Chavez . 2 Chính phủ đă tuyên bố sẽ không tuân theo phán quyết của ṭa án, trích dẫn quyền tự quyết của ḿnh.

 

Cuộc xung đột giữa Venezuela và Toà án OAS tiếp theo sau cuộc chiến khác vào tháng 2 năm 2010 khi Ủy ban Liên Mỹ về Nhân quyền  Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) đưa ra một báo cáo lên án các vi phạm nhân quyền ở Venezuela. Mặc dù báo cáo đă ca ngợi sự tiến bộ của đất nước trong việc bảo vệ các quyền xă hội như dinh dưỡng và học vấn, chính phủ Venezuela đă buộc các ứng cử viên như López không được làm việc mà không có thủ tục hợp pháp, đe doạ các người biểu t́nh phản đối, phá hoại độc lập tư pháp, kiểm duyệt các phương tiện phản đối, điều kiện, và không cung cấp an ninh đầy đủ ở các thành phố đồng hành với tội phạm bạo lực, mà ủy ban được xác định là "mối quan tâm hàng đầu của nó." Chávez gọi báo cáo "rác sạch" và đe dọa kéo Venezuela ra khỏi Uỷ Ban như một quốc gia thành viên.3 (Venezuela vẫn là thành viên.)

 

Giống như López, phe cánh tả của Bolivia đă kháng án lên hệ thống nhân quyền của Tổ chức các nước Mỹ, nhằm cố gắng đưa các chính trị gia và những người ủng hộ của ḿnh như là nạn nhân của một chính phủ đàn áp do Tổng thống Evo Morales chỉ huy. Ṭa án, tuy nhiên, không phải là chỉ mise-en-scène cho những nỗ lực như vậy. Lấy Damas de Blanco của Cuba - một nhóm phụ nữ phản đối việc bỏ tù những người thân của họ, bây giờ tất cả đều được thả ra. Thay v́ t́m kiếm sự đ̣i hỏi hợp pháp tại OAS, họ đă kháng cáo lên ṭa án với những cuộc đi diễu hành im lặng và biểu diễn của phụ nữ bị tổn thương, tất cả đều được bao phủ bởi một phương tiện truyền thông quốc tế. Các quan chức chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, trong khi đó, đă thúc đẩy cuộc chiến chống lại chủ nghĩa xă hội của thế kỷ 21 ở Mỹ Latinh.

 

Đại diện Ileana Ros-Lehtinen (R-Fla), cho biết: "Chúng ta không được để những kẻ bạo chúa này chà đạp các nguyên tắc dân chủ, bao gồm các nhóm cực đoan và liên minh với các chế độ chống Mỹ khác để tăng cường ảnh hưởng và năng lực của họ ở Tây bán cầu" một hội nghị được tổ chức vào tháng 5 được gọi là "Sự mất tích chính thức: Cách chủ nghĩa xă hội thế kỷ 21 phản ánh nền dân chủ ở châu Mỹ Latinh" (xem "Sự kiện chính trị bị mất: Diễn văn về quyền con người ở Washington ").

Đă có lúc, Pinochet có thể công khai khẳng định điều đó, như ông đă từng nói, "nhân quyền là một sáng chế, một cái rất khôn ngoan, của các nhà Mác." 5 Tuy nhiên, quyền tự do mới của ngày hôm nay sẽ không bao giờ làm sai lầm trong việc miêu tả nhân quyền như một công cụ cơ hội được sử dụng cho các mục đích chính trị. Tuy nhiên, trong tay họ chỉ là vậy.

 

Ấn bản của NACLA này thu thập một số bài tiểu luận về vấn đề nhân quyền ở Mỹ Latinh như một vũ khí chính trị được sử dụng bởi chính phủ Hoa Kỳ trong buổi ḥa nhạc với các đồng minh cánh hữu của họ trong một nỗ lực để làm mất uy tín các chính phủ trong khu vực Quyền bá chủ của Mỹ bị phá hoại nặng nề nhất. Về mặt này, quyền của Mỹ Latinh ngày nay và các đồng minh Bắc Mỹ đă đưa ra những tuyên bố về chính sách đối ngoại của Reagan, những người thừa nhận nhân quyền là trung tâm của họ. Không có ǵ ngạc nhiên khi hội nghị nói trên được triệu tập bởi Otto Reich, nhà tuyên truyền chính của Reagan cho Nicaraguan Contras và sau đó là quan chức thuộc Bộ phận Bán hàng Tây bán cầu thuộc Bộ Ngoại giao I và II.

 

Tổng thống Carter thường được coi là thiết lập các quyền con người như một khung thống trị thông qua đó chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sẽ bị truy tố, thay thế cho lời tuyên bố chống chủ nghĩa cộng sản và an ninh quốc gia của Chiến tranh Lạnh, không c̣n khả thi trong giai đoạn hậu chiến tranh Việt Nam. Nhưng chính quyền của Reagan cho rằng, sau một số cuộc tranh căi nội bộ, đă giải quyết các vấn đề nhân quyền như là một sự công khai chính trong các chính sách của họ, đồng thời cũng coi sự can thiệp của quân đội là một thành phần cần thiết trong kho vũ khí nhân quyền của nước này.

 

Trụ sở thực sự của học thuyết này là đạo đức giả thuần túy: Ngay cả khi Reagan khen ngợi các nhân đức của việc bảo vệ dân chủ, chính phủ của ông đă trang bị, tài trợ và đào tạo những kẻ lạm dụng nhân quyền tồi tệ nhất ở bán cầu kể từ khi các chế độ độc tài của Nam Cone - các đội tử h́nh Guatemala , El Salvador, và Honduras, cùng với Contras, đă tiến hành một cuộc chiến tranh chống khủng bố chống lại xă hội dân sự Nicaragua dưới chế độ Sandinistas. Lịch sử này được cho là tốt, nhưng dù sao cũng đáng ghi nhớ như là hạt giống của bài diễn văn về quyền con người chống Cộng, được tái phân phối tại bán cầu ngày nay trong một ngữ cảnh mới.

 

Ngoại trừ Honduras, nơi mà năm 2009 quyền đă đạt được một chiến thắng thông qua một cuộc đảo chính quân sự-minh chứng, tự nhiên, trên cơ sở pháp lư-phương pháp bạo lực không c̣n được ưa thích. Trong thời đại của các chính phủ tả cánh tả và cánh hữu, hiện đang ở trong vị trí không quen thuộc của phe đối lập chính trị, các phương pháp hoà b́nh được nhấn mạnh. Đây không phải là sự đổi mới. Trung tâm học thuyết Nhân quyền của Reagan không chỉ là sự can thiệp quân sự hay quyền lực "cứng" mà c̣n là sức mạnh mềm của uy quyền luân lư và "xúc tiến dân chủ". Theo Reagan, Tổ chức Tài trợ Dân chủ Quốc gia (NED) được thành lập với nhiệm vụ để ủng hộ các nhà bất đồng chính kiến bất bạo động ​​Mỹ ở các vùng đất nước ngoài. James Peck, tác giả của các Illusions lư tưởng được xuất bản gần đây : Làm thế nào Chính phủ Hoa Kỳ đồng chọn nhân quyền, Phân tích này như một ví dụ về manipulation- tư tưởng rực rỡ “transmuting từ vựng chống cộng cũ sang ngôn ngữ của dân chủ.” 4

 

Chúng tôi bắt đầu cuốn sách này với bài luận về Damas de Blanco của nhà khoa học chính trị Lorraine Bayard de Volo, người phân tích hiện tượng Damas bằng cách sử dụng các loại cáp ngoại giao từ Bộ phận Quan tâm của Hoa Kỳ ở Havana, gần đây được Wikileaks phát hành. Các quan chức Mỹ hợp tác chặt chẽ với Damas, những người cùng với các nhóm khác bất đồng quan điểm rơ ràng trong chính sách của Mỹ đối với Cuba và có thể nhận được tài trợ của Mỹ.

 

Học giả về quan hệ quốc tế Arturo López-Levy thảo luận về trọng tâm của chính sách của Mỹ đối với Cuba , luật Helms-Burton, chỉ ra cách tiếp cận "mềm" này để củng cố xă hội dân sự và "xúc tiến dân chủ" ở Cuba. Như López-Levy lưu ư, lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba bây giờ hoàn toàn hợp lư về nhân quyền, nhưng bản thân luật này lại vi phạm các nguyên tắc cơ bản của mô h́nh nhân quyền được Tuyên bố chung của Liên Hợp Quốc về quyền con người đưa ra.

 

Nhà nhân loại học Nicole Fabricant phác hoạ bức chân dung phê b́nh của những cánh hữu, cánh tả của Bolivia , những người ngày nay khẳng định ḿnh là nạn nhân của một chế độ độc tài dưới quyền tổng thống Evo Morales. Như các nhà lập pháp Fabricant, phe đối lập tập trung tại thành phố Santa Cruz đă chọn không theo đuổi tuyên bố của ḿnh tại ṭa án quốc gia, nhưng, lấy lời gợi ư từ các đối tác Venezuela, đă kháng cáo lên IACHR và liên hệ với các đồng chí của họ ở Hoa Kỳ.

 

Venezuela, nơi mà NED, Freedom House và các thực thể khác của bộ máy xúc tiến dân chủ của Hoa Kỳ đă duy tŕ sự hiện diện mạnh mẽ trong thập niên vừa qua, là cái lồng ấp của hiệp định cánh hữu mới này. Gregory Wilpert, một nhà xă hội học và là nhà b́nh luận thường xuyên về chính trị Venezuela, lập luận rằng quyền đă khai thác thành công quyền lực của sự phân cực chính trị của đất nước , tổ chức các cuộc biểu t́nh và các hành động khác nhằm mục đích gây ra mâu thuẫn và tạo ra những cảnh tượng mà chính phủ Chávez sẽ phản ứng một cách nặng tay.

 

Cuối cùng, biên tập viên NACLA Michael Fox phỏng vấn Bertha Oliva , một nhà hoạt động nhân quyền hàng đầu ở Honduras. Tổ chức của cô, COFADEH, được thành lập vào năm 1982, giống như chính quyền Reagan đă phát hiện ra quyền con người là vũ khí hùng biện hùng mạnh hôm nay. Ngày nay, Honduras đang nh́n thấy một làn sóng khủng bố không chính thức trong thời đại sau đảo chánh, và ở Honduras, chính quyền đă học cách tôn trọng các giá trị nhân quyền.

 

 Oliva nói với NACLA: "Các chính phủ có thể gây ra những điều khủng khiếp nhân danh nhân quyền", "V́ vậy, người ta phải giống như một con đại bàng, không bao giờ ngủ yên và luôn cảnh giác."

 

Pablo Morales là một biên tập viên của Báo cáo của NACLA về Châu Mỹ.

 

 1. Charlie Devereux và Corina Pons, "Quy tắc Ṭa án của OAS cho Lopez Tổng thống Venezuela", Bloomberg, ngày 16 tháng 9 năm 2011.

 

 2. Đại sứ quán Cộng ḥa Boliviano Venezuela, "Tờ tin: Sai lầm và Thực tiễn về Trù dập Khiếm quyền", ngày 11 tháng 8 năm 2008.

 

 3. Christopher Toothaker, "Hugo Chávez bác bỏ báo cáo về những vi phạm nhân quyền ở Venezuela," Associated Press, 26 Tháng Hai 2010.

 

 4. James Peck, Ảo tưởng tưởng: Làm thế nào Chính phủ Hoa Kỳ đồng chọn nhân quyền (Henry Holt and Company, 2010), 86.

 

 5. EFE, "Las frases de un dictador", ngày 11 tháng 12 năm 2006.

 

 

 

Đọc phần c̣n lại của tháng Chín / tháng 10 năm 2011 NACLA của vấn đề : "Quan điểm chính trị của Human Rights"

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: