MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

TỔ CHỨC SOS BOAT PEOPLE CẦN PHẢI

 CANH TÂN-CÁCH MẠNG. 

                                                                                                             

 

- Bùi Lư Hồng - 

 

 

 

 

      Trên vấn đề thương mại, quần áo mùa nào, bán theo mùa ấy và nhất là thời trang. Thời đại ngày nay, kỷ thuật internet đă làm thay đổi rất nhiều sinh hoạt kinh tế, truyền thông....các tờ báo giấy lần lượt bị cô lập, tiệm sách đóng cửa, siêu thị giảm khách hàng v́ t́nh trạng mua đồ Online. 

 

    Tổ chức SOS BOAT PEOPLE cũng thế, sau năm 1989, các trại tỵ nạn đóng cửa, công tác cứu nguy người vượt biển, được sự tài trợ của chính phủ Huê Kỳ, đă lắng đọng và gần như hết c̣n hoạt động, khi không c̣n thuyền nhân nữa. Nhưng tổ chức vẫn c̣n giữ được danh xưng và được hưởng PHÂN ( fund) cho đến ngày nay của chính phủ Huê Kỳ. Đó là nhờ tài ba xoay sở và uyển chuyển của  Nguyễn Đ́nh Thắng, duy tŕ được cơ quan mà trên thực tế đă lỗi thời. Một người có quan hệ đến chính phủ Huê Kỳ và sống, có công ăn việc làm vững chắc, lại được tiếng tốt, là nhờ vào sự có mặt của thuyền nhân tỵ nạn Cộng Sản. 

    Sau nầy, những hoạt động không c̣n đúng ư nghĩa cứu nguy người vượt biển, tuy vẫn được Phân, tồn tại. công tác được chuyển sang những khía cạnh, không ăn nhập ǵ vào việc cứu người ở biển đông như: 

 

-Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động ( do VC ăn tiền xuất cảng): tổ chức nầy được xem là có quan hệ đến đảng Việt Tân. Dù Ủy Ban nầy không bao giờ dám nh́n nhận, công khai là có quan hệ hay là con đẻ của Việt Tân, nhưng thành phần nồng cốt đă để lộ ra, đó là luật sư Đoàn Việt Trung ở Úc Châu, ngoài  Nguyễn Đ́nh Thắng ra c̣n có luật sư Trịnh Hội, được tổ chức giới thiệu trên vài cơ quan truyền thông Việt Tân hay thân Việt Tân từ nhiều năm qua. 

 

Đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam xuất khẩu người lao động để làm lao nô cho nhiều nước, nhất là bị đối xử tàn tệ tại vài quốc gia Á Châu như Mă Lai, nhờ ủy ban bảo vệ người lao động, đă giúp cho đảng và nhà nước gởi người sang bán ở nước ngoài đều đặn, thu tiền và nạn nhân được ủy ban cứu giúp bằng tiền fund nào đó ( có thể là chính phủ Huê Kỳ), th́ làm sao tận diệt được nạn buôn người?. Một đàng gây ra và bên kia có người hứng, cũng là động lực khuyến khích nạn buôn người, khi chế độ Cộng Sản phấn khởi, tin là ta cứ ăn tiền, gởi ra nước ngoài, có ủy ban bảo vệ người lao động lo, là bảo đảm thương vụ buôn bán nô lệ lâu dài. Điều nầy tương tự như các tổ chức buôn người ở Úc, Âu, Mỹ....bọn buôn người thu tiền và bên trong có những tổ chức bảo vệ người tỵ nạn, từ thiện, bênh vực, thêm vào là các luật sư nhân quyền, là khuyến khích bọn buôn người hành nghề, khi đến các nước khác, có nhiều tổ chức cứu nguy, lo lắng, bênh vực. Nếu không có những tổ chức bênh vực người tầm trú, th́ nạn buôn người dựa vào chính sách tỵ nạn nhân đạo của các nước Tây Phương, khó hoạt động và nạn buôn người chết dần theo năm tháng.

 

-Cứu nguy cho cô dâu Đài Loan: cũng do mạng lưới tuổi Trẻ Lên Đường ở Úc Châu, trước đây với Nguyễn Hoàng Thanh Tâm...cũng là mạng lưới của Việt Tân. H́nh như không thấy mạng lưới nầy hoạt động, nhưng chương tŕnh cứu nguy cho câu dâu vẫn tiến hành, mới đây  Nguyễn Đ́nh Thắng đă được vinh danh giải thưởng ở Đài Loan. 

 

-SOS BOAT PEOPLE trở thành cơ quan giúp đỡ du học sinh thuộc thành phần con cháu đảng, bác, là hạt giống đỏ, được mang sang gieo ở các nước tây phương. Tổ chức của  Nguyễn Đ́nh Thắng được báo trong nước giới thiệu, là nơi neo đơn giúp đỡ du học bị rắc rối.... đây cũng là một dịch vụ mới:” cứu nguy con đảng cháu bác, vượt biển bằng phi cơ du học”, khi gặp trở ngại do bản tánh hống hách theo lề thói con ông cháu cha, xung đột với người chung quanh hay cảnh sát...là có SOS BOAT PEOPLE lo, là công tác của tổ chức cứu nguy người Vượt biển thành cứu giúp cho du học sinh, là thành phần cai trị đất nước kế tiếp ông cha trong đảng Cộng Sản.

    Hiện nay chưa thấy thành lập ủy ban bảo vệ người trồng cỏ ở Huê Kỳ và các nước khác, khi bị rắc rối, cũng có nơi giúp đỡ, thật là ấm ḷng để trồng cỏ. Hay Ủy ban bảo vệ ca sĩ trong nước ra hát mà không bị chống, nếu thành lập, chắc mà mời Đàm Vĩnh Hưng làm đại diện.

     Nổi bật của tổ chức SOS BOAT PEOPLE là cuộc phối hợp rất qui mô giữa  Nguyễn Đ́nh Thắng với nhóm đài truyền h́nh thương mại SBTN do Trúc Hồ, Nam Lộc, Việt Dũng....mở chiến dịch vận động chữ kư rộng rải, dùng b́nh phong Việt Khang để lợi dụng sức mạnh, ḷng yêu nước của hơn 1,55 triệu người Việt ở Huê Kỳ biến thành quyền lợi của những người phát động và bên trong có những mưu đồ khác, nhiều người không nhận xét kỷ, trở thành nạn nhân và vô t́nh tiếp tay cho những kẻ mượn danh đấu tranh để mưu cầu những ư đồ đen tối. Đó là lư do mà ban tổ chức cố t́nh lái đi lạc hướng, thay v́ vào Capitol Hill, lại vào White House và chắc chắc là không thể gặp được tổng thống Obama, khiến nhiều người kư tên thất vọng. Những người như  Nguyễn Đ́nh Thắng, nhạc sĩ Trúc Hồ, Việt Dũng....không lạ ǵ sinh hoạt ở thủ đô chính trị Huê Kỳ, White House là cơ quan hành pháp đầu năo, nhưng tổng thống có khi nào đón tiếp một phái đoàn, không có sức mạng, đang ăn nhờ ở đậu....thường, tổng thống chỉ tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia, những nhân vật cao cấp quốc tế. Những người trong ban tổ chức biết, người thường cũng nh́n thấy, nhưng  Nguyễn Đ́nh Thắng, nhạc sĩ Trúc Hồ, Nam Lộc...và các cơ sở Việt Tân khắp nơi đă đánh lừa mọi người, nên mới có phái đoàn 165 người đại diện vào White House và hàng trăm người bỏ công ăn việc làm từ nhiều nơi trên đất Mỹ, để đứng trước ṭa nhà nầy yểm trợ, nhưng kết quả thất bại thảm hại. Thỉnh Nguyện Thư lớn nhất từ trước đến nay, được coi là bài học Đốt Phong Hỏa Đài thời U Vương ở Trung Hoa, các chư hầu đă bị vua đánh lừa, đốt phong hỏa đài để mua tiếng cười của nàng Bao Tự, sau nầy có giặc đến thật, vua đốt phong hỏa đài, các chư hầu tưởng giả, nên không kéo quân về cứu giá, khiến vương triều sụp đổ.

    Có kẻ ngây thơ, cho là Trúc Hồ làm nên đại hội Diên Hồng, nhưng ngày xưa, thời nhà Trần, không có phương tiện truyền thông và đài truyền h́nh SBTN, nhưng đă tập họp được mọi tầng lớp, đoạn đưa đến quyết định đánh quân xâm lăng nhà Nguyên. Nhưng ngày nay Trúc Hồ, Nam Lộc, Việt Dũng,  Nguyễn Đ́nh Thắng...dùng 130,000 chữ kư Diên Hồng, không phải để giải thể chế độ Cộng Sản, mà là chỉ để giải cứu cho nhạc sĩ Việt Khang, là mục tiêu được đánh bóng, c̣n nhân quyền kèm theo.Danh xưng Diên Hồng đă bị canh tân và cách mạng nhiều lần, làm cho mọi người chán ngán khi ai đó lập lại Diên Hồng, dùng làm chiêu bài để thủ lợi, như tháng 8  năm 2005, Hoàng Minh Chính cùng với bác sĩ Nguyễn Xuân Ngải, cựu đại sứ Bùi Diễm...vận động Tiểu Diên Hồng, với 3 thành phần: Trí thức hải ngoại của Việt Tân. Trí thức trong nước của Việt Cộng và đảng CSVN, Tiểu Diên Hồng đă bị chết ngay sau khi phát động.

    Đại hội Diên Hồng thời nhà Trần là quyết tâm chống giặc Nguyên, nhưng đại hội Diên Hồng thời đại của nhóm nhạc Trúc Hồ- Nguyễn Đ́nh Thắng có những điểm trái ngược:

-Kêu gọi hợp tác, đoàn kết để chống Trung Cộng, nhưng thực tế, việc chế độ Hà Nội là h́nh thức thái thú thời đại. Tệ hại hơn là lừa bịp mọi người qua chiêu bài kêu gọi Huê Kỳ đoàn kết với Cộng Sản Việt Nam để chống lại Trung Cộng, như vậy Trúc Hồ, Nguyễn Đ́nh Thắng, Nam Lộc... đứng vào vị trí của đảng Cộng Sản VN để mời Mỹ làm đồng minh với CSVN để chống Tàu. Trong khi người  Việt Nam không bao giờ chấp nhận chế độ CSVN dưới bất cứ h́nh thức nào. Tức là Trúc Hồ và những người phát động chiến dịch” đốt phong hỏa đài” Thỉnh Nguyện Thư đă tự xác định là đứng hẳn về phía của Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đang mưu cầu t́m sự hợp tác của đệ nhất siêu cường Huê Kỳ, điều nầy đi ngược lại yêu cầu về nhân quyền cho Việt Nam mà họ rêu rao, lừa bịp mọi người một cách vụn về như câu tục ngữ” dấu đầu ḷi đuôi”..

-Trúc Hồ ca tụng quân đội nhân dân, trong khi đạo quân nầy chỉ là công cụ đắc lực cho chế độ trong việc gây chiến tranh, trấn áp dân chúng.

-Nhạc sĩ Trúc Hồ c̣n có tầm nh́n xa hơn là đem 130,000 chữ kư để mặc cả với tổng thống Obama, đưa cả tấm ḷng yêu nước của 130,000 chữ kư để trao đổi, y như món hàng trong cuộc vận động bầu cử 2012. Thái độ của Trúc Hồ không khác ǵ một lănh tụ ở hải ngoại, có người c̣n ngây ngô ví Trúc Hồ như là một mẫu chuyện thần thoại trong Thiên Chúa Giáo, không ai bầu, nhưng được Chúa chọn là đủ:” Nếu trời muốn th́ David chăn chiên ngoài đồng cũng được mang về xức dầu lên ngôi vua”...không biết là Trúc Hồ có được Thiên Chúa xức dầu cù là chưa nhưng lời nói y như là vua Giao Chỉ ở nước ngoài.?.  Ở các nước Cộng Sản như Việt Nam, không ai ngoài đảng CS bầu cho Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng...nhưng tại Huê Kỳ, các nước tự do, lănh tụ phải được dân bầu, chứ không do bè đảng nào, không phải do Thiên Chúa xức dầu như vua David để làm lănh đạo quốc gia, tư tưởng nầy lại càng lạc hậu. Thế giới ngày nay tiến bộ khá xa, con người đă thám hiểm hỏa tỉnh, phát minh computer...thế mà vẫn c̣n người mộng du, tưởng đâu đang sống vào thời vua David....th́ làm sao đấu tranh với đảng gian manh CS?

 

Diên Hồng thời nhà Trần là tự ḿnh đứng lên để chống giặc, nhưng cái Diên Hồng của Trúc Hồ, Nguyễn Đ́nh Thắng chỉ nhờ ngoại bang là Huê Kỳ nói dùm với giặc, yêu cầu người ta nói lại với Cộng Sản trong việc tôn trọng nhân quyền, trong khi đó họ lại kêu gọi Mỹ đoàn kết với Việt Cộng để đương đầu với Trung Cộng. Chiến dịch” đốt phong hỏa đài” Thỉnh nguyện thư đă tự mâu thuẫn với nhau. Đó là sự thất bại đă được nhiều người cảnh báo ngay từ lúc mới phát hành chiến dịch lư thỉnh nguyện thư, nhưng vẫn có nhiều người c̣n ngây thơ, tin tưởng là  Nguyễn Đ́nh Thắng là người làm việc lâu năm với chính giới ở thủ đô Washington D.C, nhạc sĩ Trúc Hồ là giám đốc đài truyền h́nh SBTN, đồng thời có cha là Trúc Giang làm từ thiện, quyên tiền về Việt Nam, đài có đại diện tại VN...trong khi ở VN, những tờ báo mạng như Blogger Điếu Cày, Người Buông Gió...bị trù dập.

Đại Hội Diên Hồng hải ngoại đă qui tụ 130, 000 chữ kư, háo hức ḷng người lúc đầu, nhưng tiếc thay là đă bị những kẻ chủ trương, dùng thương nghiệp để lái quần chúng sang tư lợi và phát huy sức mạnh không đúng chỗ, hay là họ cố t́nh dẫn đi chệch hướng để biến sức mạnh quần chúng thành cát bụi, nên từ đây làm nản ḷng mọi người, nếu trong tương lai, có cuộc tập hợp nào khác, ḷng tin đă bị hao ṃn.

SOS BOAT PEOPLE cần phải canh tân-cách mạng bằng những công tác khác để giữ được danh xưng và PHÂN của chính phủ Huê Kỳ. Đài truyền h́nh SBTN mang tiếng khá nhiều về tấm ḷng từ thiện của Trúc Giang, có đại diện tại Việt Nam và những chương tŕnh lập lờ, chỉ chống cộng với những mục tiêu mà đảng không bao giờ sợ: tham nhũng, tàn ác...thế giới đă biết quá nhiều, nay nói thêm nữa, cũng không làm cho đảng sụp đổ. Một điều khá quan trọng là ngày nay có nhiều đài truyền h́nh cạnh tranh, nên cần phải canh tân và cách mạng bằng thỉnh nguyện thư để lấy uy tín và khi thành công, được người Việt ủng hộ, để giải quyết vấn đề cạnh tranh ráo riết.

 Nhiều người thắc mắc Trúc Hồ, sao không lấy tên là Trúc Trương, Trúc Nguyễn, Trúc Ngô...ǵ đó, mà lại lấy tên Trúc Hồ?. Cái tên Hồ rất dễ dị ứng, mỗi khi nghe ai đó gọi là” bác Hồ”.

    Ở Đà Lạt trước năm 1975, có nhà may Đoàn Mừng, thầu may đồ trường Vơ Bị, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông và gia đ́nh nằm vùng, nhưng không ai biết. Đến khi Cộng Sản tiếp thu, th́ mới biết ư nghĩa của tên Đoàn Mừng, được giải thích là: Mừng Đoàn quân giải phóng.

    Trong cuộc chiến VN, những vùng nông thôn, lính quốc gia tiếp xúc với dân chúng trong các cuộc hành quân, họ ít học hay dốt, mà nói những từ ngữ như người có học: chất lượng, t́nh huống, toàn bộ, quan hệ hữu cơ....sau năm 1975, chính họ là Việt Cộng ra thành tiếp thu và nghênh ngang giảng bài học chính trị cho dân chúng.

    Những kinh nghiệm xương máu hăy c̣n đây, kẻ thù và thành phần tay sai, thủ lợi nhan nhản trong cộng đồng tỵ nạn, chúng luôn dùng vỏ bọc quốc gia, chống cộng để che đậy những mục tiêu thầm kín bên trong. Thời tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, có ai dám bảo cố vấn an ninh Huỳnh Văn Trọng là Cộng Sản, nhưng sau khi bị cảnh sát đặc biệt dưới thời chuẩn tướng Trần Văn Hai phát giác, mới biết. Trường hợp đại tướng Dương Văn Minh, các cơ quan an ninh biết rơ em hắn là Dương Thanh Nhựt, là đại tá Cộng Sản, nhưng nếu đợi lấy được bằng chứng, th́ chắc là khó. Sau ngày 30 thánh 4 năm 1975, màn bí mật vén lên, mới biết cuộc đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963 là do cục t́nh báo CS, bí số T- 4 đă móc nối với trung tướng Dương Văn Minh từ năm 1960 và đến 1962 mới chính thức hoạt động. Dương Văn Minh bàn giao ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng do lịnh của tổ chức siêu gián điệp A-10, với họa sĩ Ớt ( Huỳnh Bá Thành) nằm ngay trong dinh của Dương Văn Minh...   

 

Cuộc canh tân và cách mạng cơ quan SOS BOAT PEOPLE và đài truyền h́nh SBTN không thể che dấu những kẻ lợi dụng sức mạnh của người tỵ nạn để mưu cầu lợi lộc cá nhân, đó là hiện tượng có một số người chống cộng, làm thiện nguyện, phục vụ cộng đồng mà giàu có, trong khi những người chống cộng thực sự hay gặp khó khăn tài chánh, sinh nhai. Sau khi chiến dịch Diên Hồng dỏm Thỉnh Nguyện Thư thất bại, hay đây là việc” đốt phong hỏa đài giả” để mua tiếng cười của nàng Bao Tự.... trên diễn đàn, thành phần tay chân hay là chính những kẻ phát động đă dùng truyền thông để chụp mũ những ai vạch mặt chúng. Nhưng đầy là chuyện không thể tránh khỏi, khi bộ mặt thật phơi bày và chúng phản ứng như lối phản xạ, khi đánh trúng huyệt, không cầm được tiếng la. Những kẻ chụp mũ người khác, với lư luận rất là ấu trĩ, khó thuyết phục, nhưng thành phần nầy nếu không phải là Việt Tân, cũng xuất phát từ những người tổ chức đốt phong hỏa đài giả qua thỉnh nguyện thư.

 

Hăy đề cao cảnh giác về hậu quả của chiến dịch” phong hỏa đài giả” qua thỉnh nguyện thư. Bọn nằm vùng, Việt Tân lợi dụng diễn đàn để gây rối loạn, tạo tranh cải vô ích, khi sự thực đă hiện ra quá rơ ràng. Đây cũng là chiến thuật khai triển, chụp mũ, phá hoại, để khỏa lấp những mục tiêu đấu tranh khác, hướng về Việt Nam, để đất nước thoát khỏi ṿng xiềng xích của chế độ Cộng Sản và nhất là hiện tượng xâm nhập các tổ chức, đánh phá, làm lợi cho CSVN ngày càng phơi bày trong sinh hoạt cộng đồng./.

 

BÙI LƯ HỒNG

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: