MINH THỊ

 

NGƯỜI  QUỐC  GIA ĐẶT QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC LÊN BẢN VỊ TỐI THƯỢNG CHỨ KHÔNG TRANH QUYỀN ĐOẠT LỢI CHO CÁ NHÂN, PHE NHÓM, ĐẢNG PHÁI HAY BẦY ĐÀN TÔN GIÁO CỦA M̀NH.

NGƯỜI QUỐC  GIA BẢO VỆ LĂNH THỔ CỦA TIỀN NHẦN, GIỮ G̀N DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC, ĐĂI LỌC VÀ KẾT HỢP HÀI H̉A VỚI VĂN  MINH VĂN HÓA TOÀN CẦU ĐỂ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XĂ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CƯỜNG THỊNH PHÙ HỢP VỚI XU THẾ TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI.

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa

֎ Bài Viết Của Kim Âu ֎ Đại Kỷ Nguyên

֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot

֎ Vietnamese Commandos

֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

 

 

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ T́m IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lư

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

 

     ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎ 07-2008 ֎ 08-2008 ֎ 09-2008 ֎ 10-2008

֎ 11.2008 ֎ 11-2008 ֎ 12-2008 ֎ 01-2009

֎ 02-2009 ֎ 03-2009 ֎ 04-2009 ֎ 05-2009

֎ 06-2009 ֎ 07-2009 ֎ 08-2009 ֎ 09-2009

֎ 10-2009 ֎ 11-2009 ֎ 12-2009 ֎ 01-2010

֎ 03-2010 ֎ 04-2010 ֎ 05-2010 ֎ 06-2010

֎ 07-2010 ֎ 08-2010 ֎ 09-2010 ֎ 10-2010

֎ 11-2010 ֎ 12-2010 ֎ 01-2011 ֎ 02-2011

֎ 03-2011 ֎ 04-2011 ֎ 05-2011 ֎ 06-2011

֎ 07-2011 ֎ 08-2011 ֎ 09-2011 ֎ 10-2011

֎ 11-2011 ֎ 12-2011 ֎ 01-2012 ֎ 06-2012

֎ 12-2012 ֎ 01-2013 ֎ 12-2013 ֎ 03-2014

֎ 09-2014 ֎ 10-2014 ֎ 12-2014 ֎ 03-2015

֎ 04-2015 ֎ 05-2015 ֎ 12-2015 ֎ 01-2016

֎ 02-2016 ֎ 03-2016 ֎ 07-2016 ֎ 08-2016

֎ 09-2016 ֎ 10-2016 ֎ 11-2016 ֎ 12-2016

֎ 01-2017 ֎ 02-2017 ֎ 03-2017 ֎ 04-2017

֎ 05-2017 ֎ 06-2017 ֎ 07-2017 ֎ 08-2017

֎ 09-2017 ֎ 10-2017 ֎ 11-2017 ֎ 12-2017

֎ 01-2018 ֎ 02-2018 ֎ 03-2018 ֎ 04-2018

֎ 05-2018 ֎ 06-2018 ֎ 07-2018 ֎ 08-2018

֎ 09-2018 ֎ 10-2018 ֎ 11-2018 ֎ 12-2018

 

 

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Giáo Hội La  Mă:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Tṛ Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đ́nh Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Lănh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Tṛ Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù CT

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Đề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lănh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Kư Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Ḅ

֎ Băng Đảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Ḥa B́nh

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài G̣n Sụp Đổ

    ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

    ֎ The Fall of South Vietnam

    ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

    ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎ Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Sports֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Đà Lạt ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa

 

 

 

 

 

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFact

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMedia

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookings

vCNBC vFoxvFoxAtl vOAN vCBS vCNN

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvGatewayvVeteran

vOpen Culture vSyndicate vCapital Research

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNG

vBảoTàng LSvNghiên Cứu LS vNhân Quyền

vThời Đại vVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn Đông vNgười Việt vViệt Báo vQuán Văn

vViệt Thức vViệt List vViệt Mỹ vXây Dựng

vPhi Dũng v Hoa Vô Ưu vChúngTa v Eurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê B́nh

vDân ViệtvViệt LuậnvNam ÚcvDĐ Người Dân

vTin MớivTiền PhongvXă Luận vvv

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền Phong

vS.G.EchovSài G̣nvThế GiớivTCCSvLuật Khoa 

vĐCSVNvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa Sàm

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu Trữ

vST/HTVvvThống KêvĐiều Ngự

 

 

Tôi Làm “ĂNG-TEN”

 

NT1 Trần Kim Khôi

 

 

 

Thưa các bạn! Khi đọc cái đề bài nầy hẳn có bạn ngạc nhiên. Bởi v́ thói thường th́ tốt khoe xấu che. Thế nhưng làm “ăng-ten” trong trại tù của V C chắc là không thể tốt rồi, vậy mà không ai khảo mà ḿnh lại xưng, coi bộ không mấy b́nh thường phải không ạ?! Có lẽ mọi việc đều có cái “duyên” đưa dẩy. Số là thế nầy: Kỳ nầy Tổng Hội cho ra báo Xuân, ông “chủ báo” lại cho cái chủ đề khá ư là t́nh cảm “ Mùa Xuân Yêu Thương” khiến tôi chới với, bởi v́ tôi thuộc loại “ăn cục nói ḥn” nên không làm sao viết nổi theo cái chủ đề nầy. Tôi bèn ngồi bậc computer ra lục lạo đọc linh tinh cho qua th́ giờ…đọc hết mục nầy đến mục khác, bài nọ rồi tin kia…được một hồi lâu th́ lại vớ ngay phải cái tin “ông Bùi Đ́nh Thi mất”.

 

Cái tin nầy khá cũ rồi nên mọi người đều biết cả, điều làm cho tôi để ư là chuyện ông Thi làm khi c̣n ở trong tù VC th́ rơ ràng là không-thể-chấp-nhận-được, thế mà vẫn có người bênh kẻ đỡ! Điều đó làm tôi sực nhớ lại h́nh như trước đây có người đưa vào MG tin ai đó làm “ăng-ten” và anh em ta cũng có bàn ra tán vào. Có người v́ chưa biết làm “ăng-ten” trong trại tù VC nó như thế nào? Phải chăng là chuyện “ai cũng làm được”, hay là chỉ người có “năng khiếu” mới đảm đương nổi công việc nầy và mới hoàn thành “tốt công tác” được giao. Tôi nghĩ ḿnh là người đă từng “kinh qua” công việc đặc biệt nầy rồi, thôi th́ nhân lúc “bí đề tài” cứ lược kể lại (v́ sự việc đă lâu quá nên quên khá nhiều) công việc và tâm trạng trong thời gian “hành nghề” để các bạn “hiểu” hơn đôi chút, bởi v́ “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”, chứ chưa qua th́ chỉ đoán ṃ mà thôi! (Mà qua cái cầu “thúi om” như tui th́ “v́ hoàn cảnh” phải qua, xong th́ ngậm miệng chứ mấy ai lại đi kể lại cho người khác biết bao giờ!).

 

Sau khi trắng trợn vi phạm hiệp định Ḥa B́nh Ba-lê, dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ miền Nam, với bản chất tráo trở gian manh, Cộng sản Bắc Việt đă dùng mưu ma chước quỉ đánh lừa Quân, Công, Cán Chính Việt Nam Cộng Ḥa tự động dẫn xác đến nạp mạng cho chúng tại các địa điểm tập trung mà chúng không phải tốn công lùng bắt và tất nhiên là cũng không có sự phản ứng/ chống đối nào đáng kể xảy ra! Khi mọi thành phần cần bắt đă nằm gọn trong tay chúng, bấy giờ bọn CSBV mới để lộ bộ mặt hiểm ác của chúng: Một chính sách trả thù vô cùng đê hèn và ác độc được đem ra áp dụng cho những người mà trước đó chúng đă ra rả tuyên bố rằng “sẽ khoan hồng nhân đạo, chỉ học tập chín mười ngày, nửa tháng để thông suốt đường lối chính sách của ‘cách mạng’ rồi cho về với gia đ́nh đề làm ăn sinh sống như một người dân thường và cùng góp tay xây dựng đất nước”. Thực chất các trại “cải tạo” chỉ là những nhà tù khổ sai vô tiền khoáng hậu trên thế giới, ở đó những người tù nguyên là Quân, Công, Cán , Chính VNCH bị đối xử tệ hơn súc vật.

 

Về vật chất chẳng những người tù phải lao động hết sức vất vả trong điều kiện thiếu đói rét lạnh cùng cực mà c̣n bị khủng bố tinh thần/ tâm lư thường xuyên như sỉ vả, nhục mạ, đe dọa, hành hạ bằng những biện pháp kỷ luật hết sức hiểm độc mục đích khiến cho người tù đôi lúc không c̣n nghĩ ḿnh c̣n là con người. Thêm vào đó với chủ trương “ tù không án”, không thể ước đoán được ngày về càng làm cho người tù “cụt” mất hy vọng sẽ có ngày được ra khỏi cảnh địa ngục trần gian nầy.….

 

Trong một hoàn cảnh vô cùng bi đát và tuyệt vọng đó, bọn CSBV dùng mánh khóe thâm hiểm để dụ dỗ những người thiếu kiên định lập trường bằng lời hứa sẽ được hưởng những ưu đăi, kể cả lời hứa sẽ sớm được về đoàn tụ với gia đ́nh, nếu biết lập công chuộc tội “cộng tác với cách mạng để kịp thời trừng trị những phần tử ngoan cố/ phản động không chịu học tập cải tạo!”. Đ̣n tâm lư nầy đă tỏ ra khá có hiệu lực v́ trong bất cứ đội/nhà nào cũng có đôi ba người “học tập tiến bộ” hơn anh em khác, hoặc lộ liểu hoặc kín đáo theo dơi anh em cùng cảnh ngộ để báo cáo cho “cán bộ” những “biểu hiện sai trái” xảy ra trong đội/ nhà của ḿnh….. Những người đó được anh em gọi là “ăng-ten”.

 

Sau khi quá thời hạn 3 năm mà không được thả về, chúng tôi bị chuyển từ các trại ở Kỳ Sơn do quân đội quản lư sang các trại Tiên Lănh (Quăng Nam) và An Điềm (Thừa Thiên) do công an quản lư. Khi đến đây chúng tôi được “biên chế” lại thành các đội, có lẽ theo hồ sơ của các trại tù do quân đội quản lư trước đó giao lại.

 

Tổng trại Tiên Lănh gồm có trại một và các phân trại. Trước đó trại 1 Tiên Lănh dùng để giam giữ những cán bộ hành chánh và xă ấp của VNCH, bị chúng gọi là “ngụy quyền”, khi chúng tôi đến th́ các cán bộ hành chánh và xă ấp bị đưa đi các phân trại v́ không muốn cho chúng tôi tiếp xúc (“liên hệ”) với nhau. Số tù gốc quân đội được “biên chế” thành 8 đội (gọi là nhà), từ nhà 5 đến nhà 12. Nhà 5 được ở cùng dăy với các nhà 1, 2, 3, 4 (các viên chức xă ấp dược làm những công việc chuyên môn như mộc, rèn, sản xuất…từ nhà 6 đến nhà 10 được nằm cùng một dăy, trong đó các nhà 6, 7, 8 nằm trong một khu vực riêng có hàng rào kẻm gai bao bọc, hai nhà 9 và 10 nằm trong khu vưc riêng, c̣n hai nhà 11, 12 nằm dăy phía sau. Hai nhà 9 và 10 được “quản lư” chặc chẻ, không cho đi làm xa và không được “liên hệ” với các nhà khác. Tôi ở nhà 9 với NT1 Nguyễn Ngọc Viên.

 

Vào khoảng giữa năm 1981, khi chuẩn bị đi lao động th́ tôi được anh Vinh nhà trưởng báo cho biết tôi phải ở nhà để gặp “cán bộ” làm cho tôi lo lắng vô cùng! Sự thật th́ trước đó, khi c̣n ở Kỳ Sơn tôi thường bị “làm vịêc” riêng với “cán bộ”, bị bắt khai lư lịch lại nhiều lần v́ cái chức vụ trưởng ban 5 của tôi. (số là trước khi đi tù, mẹ vợ tôi vốn là một người khá am tường về Việt cộng, đă dặn tôi “khi lên trên đó họ có biểu khai báo th́ con đừng khai là chiến tranh chính trị mà nên khai là ban 5 – v́ mẹ tôi sợ hai chữ “chính trị” chúng sẽ hiểu ḿnh như là một ‘chính trị viên” của chúng - không dè khi khai là trưởng ban 5 th́ tôi bị chúng bắt khai đi khai lại hoài.

 

Sau đó tôi đoán ṃ rằng v́ chúng t́m được sơ đồ tổ chức của Trung đoàn, trong đó không có chức vụ trưởng ban 5, nên lần khai tiếp theo tôi phải giải thích rằng “trưởng ban 5 là trưởng khối CTCT Trung đoàn” và lập một bản giải thích là: Ban quản trị nhân viên: ban 1, t́nh báo: ban 2… CTCT: ban 5. Sau đó chúng bắt tôi khai đi khai lại một số lần nữa, khi thấy những bản khai của tôi không có khai thêm điều ǵ chúng mới để cho tôi yên). Nhưng từ khi lên Tiên Lănh tôi không bị “làm việc “ với “cán bộ” lần nào, nên khi được bảo ở nhà để gặp “cán bộ” tôi hồi hộp và lo lắng lắm.

 

Như các bạn đă biết, khi một người tù mà bị gọi đi “làm việc” với “cán bộ” th́ lành ít dữ nhiều. Cho nên trong thời gian chờ đợi viên trật tự của trại dẫn đi gặp “cán bộ” tôi cố soát xét lại xem gần đây ḿnh đă có nói năng hay hành động sơ suất nào để bị báo cáo chăng và cũng cố ôn lại “hồ sơ lư lịch” cho hợp với những ǵ đă khai từ trước và dự trù những câu trả lời hợp lư nhất. Về hồ sơ lư lịch th́ tôi chủ trương học thuộc ḷng những điều đă khai, sau đó cứ mỗi lần khai lại th́ bỏ bớt một số chi tiết lấy lư do là lâu ngày không c̣n nhớ rơ, không bao giờ khai thêm điều ǵ mới.

 

Về sinh hoạt trong tù, tôi cố gắng làm thế nào ẩn ḿnh trong đám đông, không làm điều ǵ để chúng chú ư, dù là quá tệ hay là tỏ ra tài giỏi. Tỏ ra tài giỏi th́ khó an thân với chúng v́ với bản chất đố kỵ lại tự cao tự đại tất chúng sẽ t́m cách hành hạ hay “khử’ đi, trái lại quá tệ th́ bị chúng khinh khi, sỉ vả, nhục mạ làm ḿnh mất phẩm giá. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi học được khi c̣n sống với Việt cộng trong thời Việt Minh tại Liên Khu V (Nam Ngải B́nh Phú). Tuy khi hiệp định Genève tôi mới hơn 10 tuổi (11 tuổi tính theo kiểu VN), nhưng trong 2 năm 53 và 54 tôi cũng học được một vài điều khá quan trọng về “bản chất” của Việt Minh(*).

 

Ngoài ra tôi có lần bị tay “quản giáo” Ngô, một “quản giáo” rất khó tính và ranh mănh, phụ trách về sản xuất cảu trại 4 gọi tôi lên hội trường để cật vấn tôi. Nguyên do là v́ hồi đó tôi bị bệnh sạn thận nặng nhưng tôi không biết, cứ mỗi buổi sáng đi lao động chung với anh em, độ vài giờ sau tôi đi tiểu th́ thấy nước tiểu đỏ rực, tôi t́m một cái mẻ hứng nước tiểu đem đến đưa cho anh tổ trưởng (một SQ khóa 24 Vơ Bị, bạn cùng quê và học trung học cùng trường với tôi), nhờ anh ta đến “báo cáo” với vệ binh xin cho tôi về nghỉ. Suốt một tuần lễ như thế, sau anh “báo cáo” lên “quản giáo” Ngô và đề nghị cho tôi được làm việc nhẹ. “Quản giáo” Ngô cho tôi đi giữ ḅ.

Tôi giữ ḅ được một thời gian khoảng gần một năm. Một hôm có một người bạn tù làm công việc cắt cỏ cho ḅ ăn, anh ta có hành động lợi dụng việc công để chèn ép tôi, tôi bực ḿnh “mắng” anh ta một trận. Anh ta tức giận, trong buổi họp kiểm điểm anh đưa vấn đề ra trước tổ để phê b́nh tôi, bị tôi phản ứng và vạch rơ sự lạm dụng việc công để cố ư xâm phạm vật dụng cá nhân của tôi. Anh ta bị thất lư nên lén báo cáo với “quản giáo” Ngô là tôi có quan hệ linh tinh với dân chúng… Hôm đó “quản giáo” Ngô nói với tôi “Có người báo cáo anh trong thời gian giữ ḅ đă quan hệ linh tinh với dân …” Tôi biết ngay là ai là người báo cáo, v́ anh ta đi cắt cỏ thỉnh thoảng có thấy tôi đi vào ngơ nhà bà A nên mách lại, chứ thực ra th́ anh ta không hề thấy tôi vào nhà bao giờ, nên tôi trả lời “ Thưa anh tôi không có quan hệ linh tinh với người nào cả, có lẽ ai đó đă báo cáo sai”, ông Ngô đổi sắc mặt và gằn giọng “Có thực là anh không có quan hệ với ai chứ? Anh có quan hệ với nhà bà A không?” Tôi đáp “Thưa anh, nhà bà A th́ tôi có, nhưng đó là lệnh của anh, v́ anh bảo cho cháu gởi con nghé theo đàn ḅ của trại, nên tôi làm theo, tôi chỉ đứng ngoài ngơ chờ cháu nhỏ lùa con nghé ra là tôi lùa ḅ đi, chỉ khi nào cháu dậy trể tôi mới đi vào đúng trước sân gọi thúc cháu lùa con nghé ra rồi tôi đi chớ tôi chưa bao giờ vào nhà”. Sự thực th́ nhà nầy tôi có quen từ lâu, khi c̣n đi học. Lúc đó xă Kỳ Sơn bị VC chiếm, cả ông Chủ Tịch, Hội đồng xă và cán bộ xă ấp, nghĩa quân đều là người Quốc Dân Đảng, có tinh thần chống Cộng rất cao nên đùm túm nhau chạy xuống thị xă Tam Kỳ lập thành “hội đồng xă lưu vong”. Nhà ông chủ tịch lại ở gần nhà tôi trọ đi học nên tôi quen với gần hết những anh em nghĩa quân, cán bộ của xă Kỳ Sơn. Anh Q. chồng chị A là một trung đội trưởng nghĩa quân rất giỏi, VC rất gờm nên khi mất nước th́ anh bị bắt giam trên tại Tiên Lănh, ở nhà chỉ c̣n chị và 4 cháu nhỏ, Cháu A con đầu mới khoảng 13, 14 tuổi ǵ đó, gia cảnh rất eo hẹp, khó khăn… thỉnh thoảng tôi có gặp cháu A trên đường khi tôi lùa ḅ đi hay về, tôi có lợi dụng điều kiện thuận tiện ấy để hỏi thăm về cha cháu và hoàn cảnh sống của gia đ́nh cháu nên cũng biết được chút ít.

 

 

----------------------

 

 

(*) Năm 1953 gia đ́nh tôi - v́ là giai cấp phú nông - nên bị “thối tô” hết sạch gia sản, chúng chỉ để lại cho gia đ́nh tôi 5 ang lúa (1 ang= 5 kg lúa) để ăn cho đến khi giáp hạt (tức gặt lúa mới), nhưng với 5 miệng ăn, dù mẹ tôi cố nhín nhúc thế nào cũng không thể đủ, nên cha mẹ tôi quyết định cả nhà chỉ ăn mỗi ngày một bữa cháo gạo trộn với rau muống xắt vụn để cầm hơi trên nửa tháng trời, đến khi lúa vừa đỏ đuôi (vừa chín tới) mẹ tôi vội cắt một ít về sấy khô làm gạo ăn cho đến ngày gặt! Một bản tính quan trọng khác của cán bộ Việt Minh (tức CSVN/VC sau nầy) là rất độc ác và đố kỵ người tài, kẻ nào tài giỏi hơn chúng mà tỏ ra coi thường chúng th́ trước sau ǵ cũng bị chúng trừ khử.

 

Ḿnh ở tù đă thiếu thốn mà gia đ́nh cháu A lại khó khăn hơn, nhân thời đó trại có phát bột ḿ cho tù ăn. Nhà bếp làm thành bánh “dẹp”, buổi sáng phát cho mỗi người một mảnh nho nhỏ…mấy anh bạn của tôi làm ở nhà bếp ăn uống đầy đủ nên không dùng loại bánh nầy, tôi dặn anh nào không ăn th́ gom lại một chỗ để cho tôi…Mỗi sáng, khi ghé nhà bếp để lấy bi-đông nước chè, tôi lượm mấy mảnh bánh đó cất vào túi. Lần đầu, đợi khi cháu nhỏ lùa con nghé ra nhập với đàn ḅ của trại tôi sẽ kín đáo đưa bánh cho cháu, dặn cháu dấu kín đừng cho ai thấy rồi bảo cháu đem về chia cho anh em và cùng ăn. Mấy lần sau cháu biết ư nên đợi tôi đưa bánh cho liền dấu vào trong áo rồi chạy về nhà…. V́ biết gia đ́nh nầy bị VC theo dơi nên tôi không bao giờ vào nhà, chỉ gặp cháu A ngoài đường… để thăm hỏi tin gia đ́nh cháu hay nhắn tin ǵ về nhà tôi thôi. Việc liên hệ nầy th́ không ai biết cả. “quản giáo” Ngô biết tôi nói đúng “sự thật” (biểu kiến!) nên không nói ǵ thêm về chuyện nầy, nhưng y lại lái vấn đề qua ngă khác, ông ta hỏi tôi “Tư tưởng anh không tốt, tôi muốn biết anh đang nghĩ ǵ ?”.

 

Tôi biết đây là một cái bẫy nên chậm răi trả lời “Thưa anh tôi không có nghĩ ǵ cả, tôi yên tâm học tập, lao động tốt và chấp hành đúng nội qui của trại, ngoài ra không có suy nghĩ ǵ cả”. Ông ta lại hù “ Sao anh không nghĩ ǵ được. Tôi biết tất, nhưng muốn anh tự nói cho tôi biết những suy nghĩ của anh để xem anh có thành thật không?”. Tôi biết đây là một tṛ lừa ấu trĩ, VC tự thần thánh hóa ḿnh lên rồi hù dọa những người ngờ nghệch chớ làm sao có thể biết người khác nghĩ ǵ được? V́ thế tôi lặp lại câu nói khi năy. Ông ta im lặng một chút rồi bảo “Thôi anh về lại tổ, bắt đầu ngày mai đi lao động với anh em. Cho anh suy nghĩ lại, khi nào “thông” hăy lên gặp lại tôi”. Tôi trả lời “Thưa vâng ạ” rồi đi về báo với tổ trưởng là từ nay tôi mất “chức” chăn ḅ! Hai tuần sau “QG” Ngô lại gọi tôi lên hội trường để hỏi tiếp “ Anh đă nghĩ kỹ chưa? Anh cho tôi biết anh suy nghĩ ǵ”. Lần nầy th́ tôi bí quá nên đành phải trả lời cho qua chuyện “ Thưa anh tôi nghĩ là tôi sẽ lâu về” – “Tại sao anh nghĩ như vậy?”. - “Thưa, v́ cấp bậc của tôi lớn (lúc đó tại trại 4 Kỳ Sơn chỉ có cấp Đại Úy là cao nhất) và tôi ở trong diện “Chiến tranh chính trị”. – “Ai bảo với anh như vậy?” . – “Thưa, tôi suy luận như vậy thôi, chứ không ai nói cả”. – “Anh đoán sai rồi! Thôi anh về đi”. – “Thưa vâng ạ”…

 

Từ đó tôi càng cẩn thận hơn từ lời ăn tiếng nói đến các hành vi khác…không làm ǵ để bị “xoi mói” hay “nâng quan điểm”… Tôi quan niệm đây cũng là một “trận chiến” khác trong một hoàn cảnh nghiệt ngă hơn đối với ḿnh. Mục tiêu chiến đấu là phải sống c̣n, v́ “có giữ được sinh mạng th́ mới làm được ǵ, nếu để VC ám hại th́ xem như thua trận, ḿnh mất tất cả”.

 

Sau khi chuẩn bị “tạm ổn” mọi chuyện tôi ngồi lâm râm niệm Phật , niệm Hồng danh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và niệm câu “ Nam Mô vọng nam nham cần lễ bái Quán Âm Như Lai già tỏa giải thoát nguyện” (đă được anh bạn Bảo Túc nằm cạnh bảo tôi nên niệm mỗi khi bị rối trí hay lo lắng) để bớt bị căng thẳng. Măi đến khoảng 8 giờ rưỡi viên trật tự của trại (một người tù h́nh sự) mới đến dẫn tôi đi “làm việc”. Tôi hỏi anh ta và được biết tôi sẽ “làm việc” với “cán bộ” Bá, sĩ quan chấp pháp của tổng trại, một tên hắc ám nhất trong ban chỉ huy trại khiến tôi càng lo lắng hơn nên tôi tiếp tục niệm thầm trong đầu cho măi đến khi gặp “cán bộ” để cố trấn an ḿnh. Anh ta dẫn tôi đến một căn pḥng đă mở cửa sẵn có một vệ binh đứng gác ngoài cửa và giao tôi cho người vệ binh đó. Tôi được tay vệ binh dẫn vào gặp “cán bộ” Bá. Khi bước vào pḥng tôi thấy Bá ngồi phía sau một bàn làm việc h́nh chữ nhật, trên bàn trước mặt y có một tập hồ sơ đang mở ra ư chừng muốn cho tôi biết là y đang đọc lại hồ sơ lư lịch của tôi; ngoài ra c̣n có một ấm trà và một bao thuốc lá “Điện biên”, phía đối diện với y có đặt sẵn một chiếc ghế dài (banc). Thấy tôi vào y ngẩng mặt lên và nói “anh K. đến đó hả?” và ra dấu bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài trước mặt y. B́nh thường “cán bộ” Bá luôn luôn tỏ ra rất hách dịch, khi chúng tôi lao động trong khu vực ban giám thị, nếu gặp y đi ngang qua, chúng tôi phải đứng dậy và nói “chào cán bộ”, y hoặc không thèm trả lời, hoặc xoi mói nh́n quanh anh em chúng tôi xem nếu có ǵ sơ sót y sẽ dừng lại “lên lớp” bắt bẻ hay sỉ vả một hồi rồi mới đi tiếp, nhưng lần nầy tôi thấy thái độ của y hơi khác. Y tỏ vẻ dễ dăi và thân mật. Tôi thầm nhủ chắc hôm nay y gặp tôi có một vấn đề ǵ đó đặc biệt và cảnh giác để khỏi bị sơ hở khi đối đáp với y. Tôi bước vào ngồi trên chiếc ghế trước mặt y, ngồi thẳng người, hai tay đặt song song trên bàn đúng theo quy định khi làm việc với “cán bộ” và chờ đợi… Y nh́n tôi mĩm cười, một nụ cười “bí hiểm” và hiếm thấy nở trên môi y, rồi vớ tay bưng b́nh nước trà rót vào một cái cốc nhỏ và đẩy bao thuốc lá đă khui sẵn đến trước mặt tôi bảo “anh uống nước và hút thuốc đi rồi ta làm việc”. Tôi trả lời nho nhỏ “vâng ạ”(**) rồi đưa tay rút một điếu thuốc, xin lửa mồi thuốc rồi cầm ly nước trà lên uống một hớp và chờ đợi. Lúc nầy thần kinh tôi rất căng thẳng mặc dầu bề ngoài cố giữ vẻ mặt thản nhiên. Tôi chờ y lên tiếng để phỏng đoán xem y muốn ǵ nơi tôi. Sau một phút yên lặng chờ tôi uống xong cốc nước và hít được vài hơi thuốc, y lên tiếng “thôi ta bắt đầu làm việc”, tôi dụi tắt điếu thuốc đặt trên mé bàn rồi chăm chú lắng nghe. Y mở đầu bằng những câu thăm hỏi thường t́nh như “anh có thường được thăm nuôi không?”, gia đ́nh vợ con anh có được khỏe không? …. “ Tôi trả lời cũng theo kiểu chung chung “Thưa cán bộ, tôi vẫn được thăm nuôi như theo qui định của trại, gia đ́nh vợ con tôi vẫn b́nh an…”, sau đó y vào đề, hỏi tôi “Anh có biết tại sao hôm nay tôi làm việc với anh không?” Đây là một câu hỏi rất khó trả lời, v́ rất dễ bị “hớ” nên tôi trả lời theo kiểu vô thưởng vô phạt “Thưa cán bộ, tôi được lệnh ở nhà gặp cán bộ th́ tôi ở nhà, chớ tôi không biết lư do”. – “Anh hồi trước được huấn luyện tại trường chính trị Đà Lạt phải không?”. – “Thưa vâng ạ”. – “Tôi biết hoàn cảnh gia đ́nh của anh rất neo đơn. Mà diện của anh th́ anh biết rồi! Anh phải phấn đấu học tập cải tạo cho thật tốt để sớm về với gia đ́nh…”. – “Thưa vâng ạ”.

 

Sau một lúc thao thao bất tuyệt về dường lối chính sách “khoan hồng nhân đạo” của đảng và nhà nước và “lên lớp về chính trị, th́nh ĺnh y chuyển đề dột ngột hỏi tôi: “ Theo anh, anh thấy tinh thần anh em trong nhà 9 thế nào ? Có biểu hiện ǵ tiêu cực không?” Tôi im lặng suy nghĩ làm như cố nhớ lại những ǵ thường xảy ra trong đội rồi từ tốn trả lời “Thưa cán bộ, tôi thấy chung chung th́ anh em học tập cải tạo tốt, không có biểu hiện ǵ tiêu cực”. – “Như vậy là anh chưa nắm vững t́nh h́nh trong nhà. Anh về xem lại rồi hôm sau báo cáo cho tôi biết…” – “Thưa cán bộ vâng ạ”. – “Thôi anh về đi, khi nào cần tôi sẽ gọi…”, xong y gọi tên vệ binh dẫn tôi đến cổng trại tù giao lại cho sĩ quan trực trại. Sau khi được nghe “cán bộ” Bá “giao nhiệm vụ” tim tôi đập mạnh và đầu óc tôi căng thẳng nhưng tôi vẫn cố ---

 

 

(**)Tôi xin được mở ngoặc để giải thích về 2 chữ “vâng ạ” mà tôi thường dùng khi đối đáp với “cán bộ” khi c̣n ở tù, hay sau nầy khi đă được thả về sống với gia đ́nh mà phải tiếp xúc với công an hay các viên chức chính quyền. V́ nội qui của các trại tù bắt buộc tù nhân phải “thưa cán bộ” và “dạ” khi đối đáp với vệ binh, quản giáo hay “ban” (giám thị), mục đích cố hạ thấp nhân phẩm của người tù. Về nhóm chữ “thưa cán bộ” th́ tôi không “biến báo” ǵ được nên đành phải dùng, nhưng chữ “dạ” th́ tôi cố “luồn lách” không dùng khi đối thoại với chúng v́ tôi nghĩ chúng không xứng đáng để tôi phải “dạ”, một chữ chỉ để dùng đối với những bậc trưởng thượng đáng kính của tôi. Tôi nhận thấy tất cả bọn chúng, dù là người Nam hay người Trung đều phát âm theo giọng Bắc và dùng các từ ngữ của người miền Bắc, trong đó có chữ “vâng” nên tôi thử dùng chữ “vâng ạ” để thay vào cho chữ “DẠ”, sau vài lần thí nghiệm tôi thấy chúng không hề để ư đến cách dùng nầy, nên từ đó tôi chỉ dùng chữ “vâng ạ” khi đối đáp chứ không bao giờ dùng chữ “dạ” nữa].

 

Giữ vẻ b́nh thản suốt trong thời gian theo tên vệ binh trên đường đi trở về và chờ đợi sĩ quan trực trại cho về đội. Khi đă vào trong pḥng, việc đầu tiên của tôi là đem bi-đông nước vào pḥng tắm/cầu tiêu rửa mặt và thấm một ít nước lên tóc cho ướt đầu, để đầu óc bớt nhức v́ căng thẳng rồi về chỗ nằm trăi chiếu, nằm dài ra nghỉ. Trong pḥng lúc đó chỉ có vài anh bị bệnh được Bác sĩ cho nghỉ ở nhà và một anh “làm việc nhẹ” ở nhà trực pḥng. Tôi nhắm hai mắt như ngủ nhưng thật ra là cố tập trung trí nhớ lược lại xem ḿnh đă có những ǵ sơ suất để bị chú ư không và cố suy nghĩ xem v́ sao ḿnh lại bị giao cái công việc trớ treo và khốn nạn nầy? (Nhưng măi cho đến bây giờ tôi vẫn không t́m được câu trả lời xác đáng!). Tôi biết ḿnh đang lâm vào t́nh trạng vô cùng khó khăn: Làm chó săn cho chúng th́ không khi nào ḿnh chịu làm, nhưng nếu không “báo cáo” với “cán bộ” những ǵ đă xảy ra trong đội th́ ḿnh sẽ bị kết tội đồng lơa hay bao che (v́ trong đội sẽ có “ăng-ten” khác báo cáo). Có nghĩa là ḿnh sẽ bị đưa vào pḥng kỷ luật bất cứ lúc nào. Điều khó xử hơn nữa là thỉnh thoảng lại phải ở nhà “đi làm việc với cán bộ” th́ sẽ bị bạn bè/anh em nghi ngờ, đánh giá và xa lánh. Một sự nhục nhă đối với một người tù như chúng ta.

 

Tóm lại là từ đó trở đi cuộc sống “b́nh lặng” trong nhà tù của tôi đă bị khuấy động: Làm bất cứ việc ǵ cũng phải nh́n trước ngó sau không để một sơ hở nào để có thể bị những “ăng-ten” khác báo cáo, phải “luồng lách” thế nào để bọn “cán bộ” khỏi mượn lư do để hành hạ và nhất là để bạn tù khỏi khinh khi! Những ngày sau đó tôi thực sự nhức đầu v́ cố t́m cách “hóa giải” cái “ách nạn” tệ hại nầy. Việc đối phó với bọn công an để hóa giải t́nh trạng của tôi lúc đó không phải dễ dàng ǵ! Tuy biết vậy nhưng đă rơi vào hoàn cảnh nầy th́ cũng phải ráng vận dụng mọi khả năng để “đấu trí” với chúng, được đến đâu hay đến đó! Sau vài hôm suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng những việc ḿnh phải làm, tôi bắt đầu hành động. Dầu muốn dầu không tôi cũng phải “nghe ngóng” xem anh em trong nhà có những “biểu hiện” ǵ để có tài liệu báo cáo khi bị gọi đi làm vịêc lần tới. Để vừa có tài liệu mà lại không làm hại ai nên tôi phải thay đổi cách sống:Tự cô lập ḿnh. Trước hết là tôi “x́” cho H. người ăn cơm chung với tôi từ bấy lâu nay là tôi bị gọi đi “làm việc” với “cán bộ” Bá. Chỉ cần nhắc đến tên “cán bộ” Bá là anh em đă đặt vấn đề rồi! Tiếp đến là tôi t́m cách công khai tỏ thái độ bất b́nh với H., người đă ăn chung với ḿnh để tách ra ăn riêng một ḿnh.

 

Làm như vậy sẽ vừa tránh được những di hại đến anh ta nếu tôi có bị tiếng xấu hay bị kỷ luật, mà cũng vừa “mượn” sự kiện nầy để gây sự chú ư với anh em trong đội, nhất là những người từng chơi thân với tôi để họ “cảnh giác” tôi! Tất nhiên tôi và H. ăn chung với nhau khá lâu mà không có ǵ sức mẻ, bữa nay tôi lại t́m cớ để tách riêng ra th́ thế nào cũng gây sự chú ư của anh em trong đội, và chắc chắn tai tiếng sẽ rơi vào phần tôi. Theo thói quen th́ H. ăn khá nhanh, c̣n tôi ăn chậm. Khi anh ta ăn xong là bỏ chén đũa đó đi qua chỗ các bạn khác ngồi uống nước trà, tán dốc. Tôi ăn chậm hơn nên sau khi ăn xong phải lo dọn dẹp, rửa chén… Bữa đó tôi quyết định mượn lư do nầy để cằn nhằn với anh ta là cứ giao cho tôi công việc dọn rửa hoài, nên đề nghị phần ai nấy ăn, phần ai nấy lo! Tuy là việc nhỏ không đáng ǵ nhưng vẫn bị anh em ṭ ṃ tra hỏi anh ta lư do tại sao ră đám. Anh ta cứ t́nh thiệt tŕnh bày lư do tất nhiên tôi là người bị thiệt tḥi v́ anh ta là người quảng giao, được ḷng bạn bè hơn tôi nhiều, lại được biết là tôi đă gặp “cán bộ” Bá th́ thế nào H cũng sẽ nói lại với một số anh em trong nhà.

 

Chiêu đầu tiên của tôi coi bộ có kết quả như ư muốn của tôi v́ tôi thấy nhiều anh em nh́n tôi với con mắt hơi khác. Sau đó tôi lân la đến các nhóm anh em đang chuyện văng để nghe ngóng và ghi nhận tin tức. Nhưng trước mỗi khi đi tôi thường giả như vô t́nh làm một cái ǵ đó để có một số anh em chú ư đến tôi, chứ tôi không bao giờ âm thầm đi nghe ngóng! Mục đích của tôi là giúp họ thay đổi đề tài nếu cần khi có sự hiện diện của tôi. Có như vậy tôi mới khỏi phải nghe những câu chuyện mà một người đang bị gài vào thế bất dắc dĩ phải làm “ăng-ten” như tôi lúc đó không bao giờ muốn được nghe. Đối tượng tôi chọn là ghé đến những nhóm từ 3 người trở lên đang nói chuyện, v́ tôi biết những câu chuyện được trao đổi giữa một nhóm nhiều người th́ thường là những chuyện vô hại. Tôi tuyệt đối không đến nghe ngóng chuyện của 2 người đang to nhỏ với nhau. Thứ nhất là v́ tôi biết khi 2 người nói chuyện với nhau thường là những chuyện rất riêng tư, đôi khi là bày tỏ những cảm nghĩ sâu kín của ḿnh với nhau, kể cả quan điểm chính trị. Thứ hai là nếu tôi nghe chỉ 2 người nói chuyện với nhau, nếu có “ăng-ten” ghi nhận được sẽ báo cáo với nội dung tự đặt ra th́ tôi không biết lấy ai để làm chứng là tôi nói đúng sự thật khi bị hạch hỏi, hoặc là câu chuyện đó, nếu có nội dung “tiêu cực” mà v́ một lư do ǵ đó ṛ rỉ ra ngoài, đến tai “cán bộ” th́ tôi sẽ bị nghi ngờ là người báo cáo.

 

Trong tuần lễ đầu, sau khi cửa pḥng đă khóa, tôi đă lê la đến vài ba nhóm anh em đang nói chuyện và ghi nhận được một số câu chuyện vô thưởng vô phạt để dùng làm tài liệu báo cáo khi cần. Tuần lễ tiếp theo, trong khi đang lao động ngoài “hiện trường” th́ tôi được anh Vinh nhà trưởng bảo tôi đến gặp tên Sơn quản giáo nhà 9 của chúng tôi. Tôi c̣n nhớ rơ, khi tôi đến tên Sơn đang ngồi chồm hổm trên một tảng đá to và cao, tôi đứng dưới đất trả lời những câu hỏi của y về một số sinh hoạt của anh em trong đội. Không biết tại sao lại có sự trùng hợp nầy. “Cán bộ” Bá, sĩ quan chấp pháp của trại vừa giao cho tôi nhiệm vụ theo dơi anh em để báo cáo lên y, nhưng tôi chưa hề báo cáo ǵ th́ “quản giáo” Sơn lại nhiều lần gọi tôi lên để hạch hỏi. Tôi đoán là tên Sơn sợ tôi có thu lượm được những tin tức bất lợi đem báo cáo cho tên Bá mà Sơn chưa biết được th́ Sơn sẽ bị phê b́nh là không “nắm” được t́nh h́nh của đội.

 

Ban đầu tôi cũng rất khổ tâm v́ bị áp lực của cả 2 cái ách chụp lên đầu cùng một lượt làm đầu óc tôi bị căng thẳng tột độ. Lúc nào tôi cũng phải “động năo” để t́m cách đối phó với hoàn cảnh đó. Sau tôi nghĩ lại trong cái rủi có cái may, nên lợi dụng ngay t́nh trạng “được làm việc” vừa với “cán bộ” chấp pháp của trại và cả với “quản giáo” của đội cùng một lúc để “gở” dần thế bị kẹt! Tôi kín đáo tiết lộ cho vài người bạn thật thân và rất hiểu về tôi như bạn Y, bạn T. biết rằng tôi đang bị ông Bá và ông Sơn bắt tôi phải theo dơi anh em để báo cáo. Dụng ư của tôi là muốn nhờ mấy bạn đó phao tin đồn là tôi đang “làm ăng-ten” để anh em tỏ thái độ nghi ngờ và xa lánh tôi. Có như vậy th́ anh em mới giữ ǵn lời nói mỗi khi có sự hiện diện của tôi. Tuy sắp xếp như vậy, nhưng trong giai đoạn đó cuộc sống của tôi cũng rất nặng nề, xấu hổ và lo lắng…

 

 

Độ 3 tuần sau lần “làm việc” đầu tiên, tôi lại được lệnh ở nhà để gặp “cán bộ”. Lần nầy tôi lo lắng hơn lần trước rất nhiều, v́ tôi không biết những ǵ sẽ xảy ra với tôi sau khi “làm việc” với ông Bá. Tôi hồi hộp chờ đợi người trật tự của trại dẫn tôi đi “làm việc”. Thời gian trôi qua thật chậm. Tôi cố trấn an bằng cách tập trung vào việc niệm Phật và niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ Tác cùng 2 câu kinh mà tôi thường niệm mỗi khi có chuyện lo lắng như tôi đă tŕnh bày ở trên, thế nhưng tâm tôi vẫn không an tịnh nổi. Măi sau 8 giờ sáng tôi mới được dẫn đi “làm việc”. Chỗ “làm việc” vẫn là căn pḥng hôm trước. Lần nầy th́ tôi đến trước nên được vệ binh dẫn vào trong pḥng ngồi đợi. Khi thấy ông Bá bước vào, tôi đứng dậy chào. Vẫn với thái độ niềm nở giả tạo như lần trước, sau khi ông ta ngồi vào ghế liền bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài rồi với tay lấy b́nh rót nước vào tách và mời tôi hút thuốc, uống trà…như lần trước, sau đó đi vào đề ngay chứ không có những câu hỏi xă giao nữa. Y hỏi tôi đă biết được những ǵ, báo cáo cho y nghe.

 

Tôi nhận thấy đây là một câu nói rất bao quát, nếu trả lời không khéo sẽ dễ có sơ hở và sẽ dễ bị vặn hỏi. Lợi dụng sự bao quát của câu hỏi, tôi làm ra vẽ thành thật, hăm hở kể lại cho y nghe rất nhiều câu chuyện mà tôi nghe được như anh T kể chuyện về sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, anh H. kể chuyện về những món ăn nhậu của miền Nam như chuột đồng, cá lóc đắp bùn nướng…, anh S. kể chuyện đi câu mực ngoài biển…Tôi đang kể ngon trớn th́ y bảo tôi ngừng lại. Y nói “Thôi đừng kể những chuyện đó nữa, anh có biết chuyện ǵ khác nữa không, chớ mấy chuyện đó mà kể làm ǵ?” Tôi trả lời “Thưa cán bộ, c̣n nhiều chuyện nữa, mà toàn là chuyện ăn nhậu, các món ăn đặc sản của mấy vùng miền trong, có anh th́ kể chuyện kiếm hiệp, kể chuyện săn bắn…”. Y lại hỏi “Vậy chớ có anh nào nói chuyện chính trị hay nói xấu cách mạng không? ” – “Thưa tôi không nghe anh nào nói ǵ về những chuyện đó cả”. V́ có chủ ư nên tôi bèn hứa “Thưa cán bộ, để tôi về nghe ngóng thêm…”. Có lẽ nhờ câu hứa của tôi nên y không tỏ vẽ bực bội, chỉ bảo “Thôi anh về theo dơi tiếp rồi hôm sau lên gặp tôi”. Lần nầy trên đường trở về tôi thấy đầu óc đỡ căng thẳng hơn lúc đi rất nhiều, mặc dầu vẫn c̣n một số vấn đề làm làm cho tôi lo lắng.

 

 

Sau lần “làm việc “ nầy tôi thấy thái độ của nhiều anh em đối với tôi thay đổi rơ rệt hơn. Tôi tiếp tục “tung tin” là sáng nay đi gặp cán bộ Bá. Và nói nhỏ với mấy người bạn thân kể trên bảo anh em khác đừng tiếp xúc với tôi nữa v́ tôi làm “ăng-ten”. Kế hoạch “tự cô lập” và “tự bôi nhọ” của tôi có kết quả khả quan hơn. Có thể nói là sau chuyến gặp “cán bộ” của tôi lần nầy, khi tôi đi nghe ngóng, theo dơi anh em trong nhà, tôi hoàn toàn không c̣n lo lắng là có thể nghe được những chuyện ḿnh không muốn nghe nữa. Và cũng sau khi gặp “cán bộ” Bá lần nầy, khi “quản giáo” Sơn gọi tôi ra để hỏi t́nh h́nh, tôi mạnh dạn trả lời với “qg” Sơn rằng: “Cán bộ” và “cán bộ” Bá gặp riêng tôi nhiều lần quá, nên bây giờ trong nhà mọi người đều nghi ngờ tôi, tránh xa tôi nên tôi không thể nghe được những ǵ như “cán bộ” muốn”. Tôi hạ giọng cho có vẽ bí mật “Cán bộ thấy không? Anh em họ vừa làm vừa nh́n tôi ḱa!”. Y nh́n xuống th́ thấy có vài anh em vội quay mặt đi chỗ khác! Thế là tôi gỡ được phần nào cái ách “qg” Sơn tṛng lên cổ tôi! Từ đó Sơn không c̣n gọi tôi lên gặp riêng nữa. Có một sự thú vị là mấy tháng sau thời gian nầy, khi anh H (người đă từng ăn chúng với tôi một thời gian lâu) được phân công trực nhà một tuần. Có một hôm anh H kể lại với tôi rằng: “Hồi trưa “quản giáo” Sơn xuống kiểm tra pḥng ngủ, hỏi tôi “Ai nằm chỗ nầy?” tôi trả lời “Thưa cán bộ, anh T K K”, ông Sơn buộc miệng “Anh nầy là T kỳ khôi chớ T K K ǵ?” Tôi nghe và mĩm cười!….

 

 

Về phần “cán bộ” Bá th́ khá lâu sau đó, có lẽ hơn một tháng sau lần “làm việc” thứ hai tôi mới bị gọi ở nhà để “làm việc” với “cán bộ”. Mặc dầu trong khi chờ đợi tôi vẫn niệm Hồng Danh đức Phật Thích Ca, Danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ Tác và 2 câu chú nói trên, nhưng lần nầy tôi cảm thấy ít lo lắng và hồi hộp hơn mấy lần trước. Cũng như đối với “quản giáo” Sơn, khi tôi gặp “cán bộ” Bá tôi cũng tŕnh bày rằng: “Thưa cán bộ, tôi đoán là v́ “cán bộ” và “quản giáo” Sơn “làm việc” với tôi nhiều lần quá nên anh em họ nghi ngờ tôi, họ cảnh giác mỗi khi thấy tôi đến chỗ họ nói chuyện. Gần đây tôi không nghe họ nói ǵ “tiêu cực” cả. Sau lần “làm việc” nầy, tiếp đến là đợt phóng thích vào cuối năm 1981 khá đông, nhà 8 trống chỗ nhiều nên tôi được biên chế sang nhà 8. Từ đó đến khi tôi được tha về, tôi không bị gọi lên gặp “cán bộ” lần nào nữa cả. 

 

*

 

Tôi tưởng là cái “nghiệp” làm “ăng-ten” bất đắc dĩ của tôi đă chấm đứt khi tôi được phóng thích về với gia đ́nh, nhưng bất hạnh cho tôi là cái “nghiệp” khốn nạn đó vẫn đeo đuổi tôi khá lâu sau khi tôi về, làm cho tôi lại phải áp dụng chiến thuật “tự cô lập” một thời gian nữa. Câu chuyện xảy ra như thế nầy. Tôi không nhớ rơ, nhưng có lẽ là vài ba ngày ǵ đó trước ngày được phóng thích, có một người t́m đến nhà 8 muốn gặp riêng tôi. Tôi ra ngoài tiếp chuyện th́ được người đó xưng là công an ở ty công an Quảng Nam Đà Nẵng. Anh ta đưa cho tôi một cái b́ thư trên đó có ghi sẵn địa chỉ, dặn tôi khi về đến nhà th́ viết một lá thư cho biết là tôi đă về đến nhà, ghi địa chỉ nhà và gởi ngay cho anh ta theo địa chỉ đă ghi sẵn trên b́ thư. Lúc đó v́ trông mong ngày về nên tôi nhận cái b́ thư mà hứa sẽ làm theo lời dặn của người ấy, nhưng không quan tâm lắm đến hậu quả của việc gởi lá thư nầy. 

 

Khi về đến nhà, tôi cũng viết thư gởi ngay cho anh ta như lời dặn rồi lo t́m công việc làm để phụ với vợ nuôi con. Tôi không quan tâm mà cũng quên hẳn việc gởi lá thư nầy cho một người ở ty công an v́ phải tất bật lo làm kiếm sống. Hoàn cảnh gia đ́nh của tôi lúc đó rất là eo hẹp, thiếu trước hụt sau v́ khi tôi đi ở tù tôi không có tài sản ǵ để lại cho vợ tôi cả. Vợ tôi lại ở đậu nhà mẹ vợ tôi. Khi tôi ở tù được vài tháng vợ tôi mới sinh đứa con đầu ḷng. 

 

Chẳng bao lâu sau vợ tôi lại bị “mất dạy” một thời gian, may mắn sau đó nhờ có người giúp đỡ nên xin được một chân thư kư của trường TP khá xa thị xă. Gia đ́nh có một mẹ già, một con thơ mới sanh chưa được bao lâu mà chỉ ḿnh vợ tôi bươn chải để nuôi gia đ́nh, lại c̣n nhín nhúc để thăm nuôi tôi. Ngày ngày vợ tôi đành phải để con ở nhà cho bà ngoại chăm sóc, sáng sớm phải lo đạp chiếc xe đạp “cà tàng” đi làm, măi đến chiều tối mới về đến nhà, mặc cho con khát sữa mà mẹ th́ bị căn sữa đau nhức, đành phải nặn sữa đổ đi; Đó là chưa kể vào những ngày cuối tuần lại phải chạy về trên quê để làm thêm lúa, khoai, đậu, mè…để kíếm thêm chút đỉnh lương thực lo cho gia đ́nh. Nên khi tôi về tôi phải làm việc cật lực để chia sớt bớt gánh nặng cho người vợ chân yếu tay mềm của tôi!.

 

Tôi xin được một chân làm công nhân của hợp tác xă sản xuất giấy. Nói là HTX giấy nhưng thực chất th́ muốn sản xuất được giấy phải mua giấy vụn về ngâm tẩy, xay nhuyễn rồi “tráng” thành giấy pelure bằng phương pháp thủ công thịnh hành vào những năm đầu thập niên 50’ trong vùng Việt Minh, nghĩa là phải lùi lại 20 năm trong quá tŕnh tiến hóa của khoa học kỹ thuật! Với cách thức sản xuất như vậy nên số lượng giấy sản xuất được rất ít, chủ yếu là sản xuất loại b́a rất thô, chỉ để làm lơi ống quấn chỉ để dệt là thích hợp nhất. Nguyên liệu chính để sản xuất loại b́a nầy là thân cây đót ( loại cây mà nguời ta lấy bông vừa nở về chế biến để kết thành chổi đót để quét nhà), rơm hay bă mía. Tôi phụ trách khâu “ra ḷ” đót, ngâm ủ đót/rơm/bă mía; rửa đót/rơm/bă mía…là khâu lao động nặng, vất vả và độc hại nhất v́ hàng ngày phải “ra ḷ” trong điều kiện ḷ nấu đót có trộn sút (soude= NaOH) c̣n đang nóng, chỉ đủ th́ giờ tháo nước lạnh vào xả vài lần cho giảm nhiệt độ mà thôi; rửa đót/ rửa rơm/ bă mía th́ phải ngâm gần nửa người trong bồn nước c̣n chất sút hay vôi trong nhiều tiếng đồng hồ… Tôi làm ăn theo sản phẩm nên đi sớm về trễ. Tối về tôi lại có thêm công việc làm chổi đót “xuất khẩu” (xuất cảng) nên thường là phải làm đến 2 giờ sáng. Trong khi tôi làm chổi th́ vợ tôi, sau khi đă chấm bài, soạn xong “giáo án” lại cặm cụi đan áo len “gia công” hay chúi mũi vào chiếc máy may “cải tiến” để thêu mấy chiếc áo cho bạn bè… đợi tôi xong việc mới cùng đi ngủ. Nhà cửa của mẹ tôi lợp tôn, nhưng đă quá cũ nên tôn bị sét rỉ, dột nhiều chỗ khi trời mưa. Cuối tuần c̣n dư chút th́ giờ th́ tôi lo “tu sửa” căn nhà. Một buổi trưa tôi đang ngồi đánh tranh dưới tàng cây trứng gà (có chỗ gọi cây “ô-ma”) bên cạnh giếng. V́ trời nóng nên tôi chỉ mặc chiếc quần đùi và áo lót. Đang ngồi đánh tranh mồ hôi nhuễ nhại, th́nh ĺnh có một người xuất hiện trước mặt tôi. Nghe có tiếng động tôi ngẩng mặt lên nh́n th́ thấy một người trung niên ăn mặc đường hoàng, áo bỏ vào trong quần, chân mang dép da (sandal) đứng ngay trước mặt tôi. Tôi chưa hết ngạc nhiên th́ người đó lên tiếng hỏi tôi “anh nhớ tôi không?”. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe câu hỏi nầy.

 

Tôi cố lục lại trí nhớ xem người nầy là ai, nhưng không thể nào nhớ ra được. Thấy tôi không nhận ra anh ta, người đó lại nói: “anh cố nhớ lại đi”. Tôi ngồi thừ người ra suy nghĩ nhưng vẫn không hề nhớ lại nhân dạng của một người nào như vậy. Thấy tôi lúng túng v́ không thể nhớ ra nổi, anh ta gợi ư: “ Anh có nhớ lá thư mà trước đây có người dặn anh gởi sau khi về nhà không?” Lúc đó tôi mới sực nhớ lại gă công an đă đưa cái b́ thư và dặn tôi gởi. Tôi thầm than khổ trong ḷng v́ bấy lâu không hề nghĩ đến chuyện nầy, bây giờ mới biết “ách nạn” của tôi vẫn đeo đẳng! Tôi vội vàng đứng dậy và nói lời phân bua: “Xin lỗi anh, v́ lo làm việc quá bận bịu để giải quyết cuộc sống, nên tôi quên khuấy đi chuyện đó mất”, rồi mời anh ta vào nhà, mời anh ta ngồi. Lúc đó ở nhà chỉ có tôi, mẹ vợ tôi và đứa con nhỏ mới mấy tháng. Thấy có khách lạ, mẹ tôi bồng cháu xuống nhà dưới để chúng tôi được tự do …Phần tôi, tôi vội lấy áo quần mặc vào, đi hâm nước và rót nước chè già mời anh ta uống. Xong đâu và đấy tôi mới ngồi tiếp chuyện anh ta. Sau vài câu hỏi xă giao theo thói quen “lịch sự giả” của Công an, anh ta đi vào vấn đề chính. Anh ta mở đầu: “Anh chưa được cấp hộ khẩu phải không?” Tôi trả lời “Thưa anh, chưa”. – “Chắc anh biết lư do rồi chớ?”. – “Thưa anh, tôi đâu biết lư do tại sao?”. – “Thôi được, tôi giải thích cho anh nghe. Anh là người Quê quán tại xă KK, nhưng lại ở tại thị xă th́ khó mà nhập hộ khẩu được” – “Thưa, nhưng mà gia đ́nh vợ tôi ở đây và quyết định của chính phủ cho tôi về sum họp với gia đ́nh cũng cho phép tôi về sống tại đây”. – “ Tôi biết rồi, nhưng anh muốn địa phương cho anh nhập hộ khẩu, anh phải có ǵ đóng góp với cách mạng chớ?”. Tôi biết ḿnh lại bị gài vào thế khó xử, nhưng vẫn giả bộ ngây thơ hỏi “Thưa anh, anh có thể giải thích cho tôi được không?”. – “ Thôi được rồi, tôi nói với anh thế nầy: Anh cần phải báo cáo với tôi hay công an huyện những biểu hiện tiêu cực ǵ anh ghi nhận được, ví dụ như biết được người nào có những tư tưởng hay hành động đi ngược lại đường lối, chính sách của đảng và nhà nước, anh nên báo cáo với cơ quan công an để giới chức có trách nhiệm theo dơi và giúp đỡ để họ tiến bộ, trở thành con người mới xă hội chủ nghĩa…Tôi hứa sẽ giữ kín những ǵ anh báo cáo, sẽ ghi nhận những cộng tác của anh và sẽ giúp đỡ anh được ở lại thị xă….” Tôi thật sự lúng túng không biết nên phản ứng thế nào, nhưng nghĩ lại có nói ǵ th́ cũng vô ích. Tôi quyết định dùng chiến thuật “mua thời gian” rồi tùy cơ ứng biến. Sau vài phút lưỡng lự, tôi ngập ngừng trả lời “Thưa anh hoàn cảnh kinh tế gia đ́nh của tôi quá eo hẹp, sợ không có thời giờ làm những điều anh dặn, nhưng tôi sẽ cố gắng”. – “Được, có ǵ anh cứ báo cáo thẳng với tôi cho tiện, đây là địa chỉ của tôi. Chúc anh khỏe mạnh…”. Tối đến tôi nói qua cho mẹ và vợ tôi biết “người khách lạ” đến nhà hồi xế là công an ở ty vào “làm việc”, nhưng không nói rơ các chi tiết v́ sợ mẹ và vợ tôi lo. Mấy hôm sau đó tôi cố che dấu sự lo lắng, bồn chồn đang thiêu đốt trong ḷng, cố t́m một phương cách tương đối ổn thỏa để giải quyết “ách nạn” đang đè nặng trong ḷng. Cuối cùng tôi lại phải dùng phương cách “tự cô lập” như đă từng dùng trên trại. 

 

(Tôi xin mở ngoặc để nói sơ về vụ “nhập hộ khẩu” của tôi. Khi c̣n ở trại 4 Kỳ Sơn, trại bắt tôi báo với gia đ́nh làm đơn xin địa phương nhận cho cư trú sau khi được thả về. Tôi tin cho cha tôi làm đơn, nhưng địa phương (xă ấp) nơi sinh/trú quán của tôi không muốn nhận một Đại Úy “ngụy” như tôi. Sau đó tôi báo cho vợ tôi, lúc đó đang sống ở thị xă TK làm đơn xin th́ được chấp nhận, v́ vậy tôi khai địa chỉ của tôi khi được về là thị xă TK. Sau khi về, tôi xuống công an huyện để xin “nhập khẩu”, không may cho tôi là gă công an phụ trách phần hành nầy là người gốc quê tôi. Khi tôi tŕnh quyết định tha do thủ tướng Phạm Văn Đồng kư, y đọc thấy quê tôi là xă KK. Y quay lại hỏi tôi “Sao anh lại về đây” V́ câu hỏi bất ngờ nên tôi chưa hiểu ư anh ta muốn nói ǵ, tôi hỏi lại “Thưa anh, anh hỏi vậy là sao?”. Y đưa tờ quyết định trước mặt tôi vừa chỉ vừa nói: “Quê anh là xă KK, sao anh không về trong đó mà lại về sống ở đây, ai cho anh về đây?” Tôi trả lời “Thưa anh, v́ hồi đó gia đ́nh tôi làm đơn xin cho tôi về KK, nhưng địa phương không nhận, nên tôi bảo vợ tôi làm đơn xin về đây, được thị xă nhận.

 

Trong quyết định phóng thích có ghi rơ cho tôi về sinh sống tại địa chỉ nầy”. Y trả lời “Không được, anh không được ở đây, anh phải về trong xă KK?” và đưa tờ quyết định trả lại cho tôi. Tôi cầm tờ quyết định và khiếu nại “Thưa anh, quyết định nầy do thủ tướng Phạm Văm Đồng kư, cho phép tôi về đây mà..” Y trả lời gay gắt: “Trên làm sai rồi, tôi không cho anh về đây, anh về xă KK tŕnh diện xin nhập khẩu”. Tôi nghe thật lạ tai, một văn thư do thủ tướng kư mà bị một viên công an cấp thiếu úy phủ nhận, lại c̣n “phán” là “trên sai rồi”. Biết giải thích với một người có tŕnh độ “đỉnh cao trí tuệ” loại nầy th́ chỉ phí lời nói nên tôi lấy lại tờ quyết định rồi im lặng ra về. Sau vụ người công an của ty đến gặp tôi một thời gian, tôi được tin viên công an phụ trách việc “nhập hộ khẩu” đó đă được thay thế bằng một người khác, tôi đến công an huyện một lần nữa để xin “nhập hộ khẩu” th́ được trả lời “anh phải có đóng góp ǵ với cách mạng th́ mới được cứu xét…” .

 

Tôi lại cầm giấy tờ đi về. Từ đó tôi không bao giờ đến công an để xin nhập hộ khẩu nữa. Măi đến năm 1989 có một công an là cha của một chú học sinh của vợ tôi đang phụ trách việc nầy, nghe vợ tôi nói tôi chưa có hộ khẩu nên đă bảo vợ tôi xuống công an anh ta sẽ giúp cho. May mắn cho tôi và gia đ́nh, vừa nhập hộ khẩu và làm giấy “chứng minh nhân dân” cuối năm đó th́ năm sau, 1990 có chương tŕnh HO, nếu không th́ không biết chúng tôi phải giải quyết thế nào với điều kiện kinh tế quá kiệt quệ như lúc đó…)

 

Tôi ở tù về khá trễ so với một số bạn bè của tôi ở cái thị xă nhỏ xíu nầy. Bạn tôi đa số v́ có vốn liếng để lại cho vợ, lại về sớm nên đă ổn định được cuộc sống. V́ tôi thuộc loại “nghèo rớt mồng tơi” nên bạn bè cũ thương t́nh, thỉnh thỏang rũ tôi đi uống ly cà phê, ăn tô bún, tô ḿ…cho đỡ thấy tủi thân! Được bạn bè thông cảm rũ đi ăn uống nhiều lần mà tôi th́ không đủ khả năng để “bao” lại bạn (có đôi lần tôi dành trả chỉ vài ly cà phê thôi mà bạn bè tôi vẫn nhất định không cho nên sau đó tôi không dành trả nữa! ). Nhân dịp nầy tôi thông báo cho bạn bè thân của tôi biết là tôi đang bị công an từ ty về “giao công tác” theo dơi anh em. Tôi dặn các bạn tôi từ nay cố gắng giảm tiếp xúc với tôi, nhất là đừng rủ tôi đi ăn uống ǵ ở các tiệm nữa. Làm như vậy tôi vừa có lư do để biện bạch với gả công an nói trên khi y vào “làm việc” lại vừa “giải” được cái mặc cảm “ăn bám” bạn bè hoài. Từ đó tôi bỏ hẳn thói quen uống cà phê măi cho đến nay; Chỉ uống khi nào bạn bè bảo chứ không c̣n thấy “khoái khẩu” như những ngày xa xưa nữa! Sau khi áp dụng biện pháp “tự cấm vận” tôi thấy an tâm hơn, v́ bạn bè của tôi cũng hiểu được thế “kẹt” của tôi nên ít tới lui. Tôi cũng đâm “ĺ” chả thèm đến công an huyện để xin nhập hộ khẩu nữa, cứ thản nhiên sống như một gă dân “lậu” ngay tại gia đ́nh ḿnh! Một thời gian sau tôi cũng quên hẳn cái “ách nạn” quái quỉ mà gă công an của ty công an Quăng Nam Đà Nẵng đă tṛng vào cổ tôi….

 

 

Bặt đi một thời gian khá lâu, có lẽ hơn một năm, gă công an ở ty công an QN-ĐN lúc trước lại t́m vào “làm việc” với tôi. Lần nầy th́ tôi không c̣n ngỡ ngàng nữa! Hôm đó là ngày cuối tuần, tôi về trên quê vợ để trồng khoai lang, y vào không gặp tôi nên hẹn với mẹ vợ tôi là chiều sẽ trở lại. Trưa vợ tôi vội đạp xe lên trên quê báo cho tôi biết để vể cho kịp hẹn. Khoảng 3 giờ chiều y trở lại. V́ tôi đă có chủ đích rồi cho nên tôi cũng không lo lắng lắm. Tuy biết rằng ḿnh cũng sẽ phải “đấu trí” trong hoàn cảnh không cân sức, nhưng tôi vẫn b́nh tỉnh chờ đợi những “đ̣n” y sẽ ra rồi tùy cơ ứng biến. Sau những lời thăm hỏi xă giao, y vào đề bằng một câu khiển trách “Sao lâu quá mà không thấy anh viết thư cho tôi? Anh không muốn cộng tác với cách mạng hả?”. Nghe y đặt câu hỏi cũng thuộc loại “nặng kư” nhưng thấy thái độ của y không đến nỗi giận dữ nên tôi thầm nhận định rằng đây chỉ là một “đ̣n phủ đầu”, tôi cũng bớt lo. Bằng lời lẽ thật nhỏ nhẹ, tôi tŕnh bày cho y thấy t́nh cảnh sinh hoạt của gia đ́nh tôi vẫn khó khăn như mấy năm trước. Tôi nói “Thưa anh, thật t́nh th́ bấy lâu nay tôi không có ghi nhận được ǵ cả. Anh biết đó, hoàn cảnh gia đ́nh tôi như thế nầy nên tôi đâu có thời gian đi đâu. Chắc anh cũng biết, muốn thu lượm những tin tức như vậy th́ cần phải la cà ở những quán ăn, tiệm cà phê hay những chỗ vui chơi, nhậu nhẹt…Anh cũng biết rơ (v́ đương sự trước khi đến gặp tôi, hẳn y đă đến công an huyện để thu thập tin tức về sinh hoạt của tôi) là từ lâu tôi không hề vào quán xá nào cả, v́ tôi không đủ tiền để đi uống một ly cà phê nói ǵ đến nhậu nhẹt, vui chơi. Thưa anh, tôi quá bận bịu với công việc kiếm sống nên không làm được chuyện ǵ như anh dặn cả. Anh khiển trách th́ tôi chịu thôi chứ biết làm sao!”. Y nh́n quanh căn pḥng trống trơn, vẫn cảnh nghèo túng như lần đầu y vào nhà…Y lại hỏi “ Anh không có th́ giờ đi thăm bạn bè, vậy chớ anh không có bạn bè nào đến thăm anh sao? Họ không có nói ǵ với anh sao?” – “Thưa anh thỉnh thoảng th́ cũng người đến thăm tôi, nhưng chúng tôi chỉ trao đổi chuyện sinh hoạt thường nhật mà tôi. Tôi nói thẳng với họ, hoàn cảnh gia đ́nh của tôi quá khó khăn, tôi dồn th́ giờ lo làm ăn để nuôi con, các anh đến thăm th́ tôi cám ơn, nhưng tôi báo trước cho các anh biết, anh nào nói chuyện chính trị th́ xin mời về dùm, tôi không có th́ giờ để nghe những chuyện có nhiều rắc rối đó đâu!” Nghe giọng điệu của tôi có vẻ thành thật, vả lại y cũng đă được báo cáo những hành vi của tôi lâu nay, nên sau vài phút im lặng, y lên tiếng. “Thôi được, hoàn cảnh của anh như vậy th́ tôi cũng thông cảm. Bây giờ anh viết cho tôi một tờ cam đoan là “không muốn cộng tác với cách mạng”. Đợi y nói xong, tôi trả lời “Như vậy là anh muốn giết tôi?”. Y có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói câu đó. – “Sao vậy”, y hỏi. – “Thưa anh, anh bảo tôi làm tờ cam đoan như vậy không khác nào anh bảo tôi làm đơn xin đi ở tù!”. Y nh́n tôi mỉm cười. –“Thôi anh khỏi viết cam đoan, từ nay tôi không “làm việc” với anh nữa. Nhưng anh phải nhớ chỉ ḿnh anh và tôi biết mà thôi. Anh không được nói lại với bất cứ ai, dù là vợ con”. – “Thưa anh, tôi hứa với anh là sẽ giữ kín”. Sau đó y ra về, và từ đó không thấy y vào nữa. Tôi thoát nạn, nhưng vẫn suy nghĩ măi: Tại sao tôi lại bị gài làm “ăng-ten”?. Nếu công an muốn khó dễ tôi, muốn bắt tôi lại th́ chúng bắt lúc nào chẳng được, cần ǵ phải “giao công tác” để lấy cớ bắt giam? Vả lại nếu chúng muốn gài tôi làm “ăng-ten” mà tôi không chịu làm ǵ cả và giải thích quanh như thế, chúng đâu có dễ dàng buông tha cho tôi! Tôi kết luận rằng đây chỉ là “đ̣n phép” bắn một mũi tên được 2 con chim. Nếu ai đó quá nhút nhát, v́ tư lợi hay có tính phản bội th́ sẽ có cơ hội để “tâng công”; Nhược bằng những người có tư cách, không chịu làm tay sai cho chúng th́ phải tự cô lập ḿnh… Biện pháp nầy có lẽ được áp dụng cho một số người mà khi ở tù bị chú ư để giới hạn sự quan hệ với nhau khi về sống trong xă hội. 

 

Tôi kể lại sơ lược lại hoàn cảnh của tôi khi bị VC gài làm “ăng-ten” khi đang ở trong tù và khi trở về với gia đ́nh để quí anh chị nào chưa bị VC giam tù cũng như anh chị nào chưa được “qua cầu” th́ biết chút ít về nỗi “đoạn trường” đó. Khi lâm vào hoàn cảnh nầy th́ nó chua chát lắm chứ không phải vui vẻ ǵ. Điều nầy khẳng định rằng một người làm “ăng-ten” cho VC dù khi đang hay khi đă được thả về với gia đ́nh không phải đơn giản là “một sự yếu ḷng”, v́ hoàn cảnh hay môi trường sinh hoạt như có anh em nghĩ. Đây là một hành động của lư trí. Nếu là một người b́nh thường, gặp hoàn cảnh “éo le” bị VC gài, th́ trước khi chấp nhận làm “ăng-ten” cho VC tất phải trăn trở, đấu tranh với bản thân rất gay go. Và nếu trong trường hợp không t́m được lối thoát: Hoặc là thẳng thừng từ chối để bị đi cùm, hoặc là miễn cưỡng làm nhưng không “hăng hái” như những người đă từng bị anh em cùng ở tù “ghi nhận thành tích”, như một số người mà cho đến nay vẫn c̣n bị anh em nhắc tên! Trong hoàn cảnh nghiệt ngă như trong tù VC th́ số người bị VC mua chuộc làm “ăng-ten” cho chúng chắc chắn là có. Trong số nầy một phần là những người ít học, ví dụ như khi chúng tôi ở trại Sông Tranh có anh BS, một nghĩa quân viên rất hách dịch, hay ở trại 4 Kỳ Sơn có OVT, một chuẩn úy xuất thân từ cấp binh sĩ. Đối với những người như vậy chúng tôi chỉ tránh né chớ không khinh ghét. Nhưng với những người xuất thân là những sĩ quan th́ không thể chấp nhận được! Những người từng làm “ăng-ten” trong tù VC, chẳng những bị anh em cùng ở tù khinh bỉ mà ngay cả bọn VC cũng xem thường. Tôi c̣n nhớ trong thời gian bị tù tại Kỳ Sơn do bộ đội VC quản lư, có “quản giáo” Nam, một người xuề x̣a, thích xuống nói chuyện với chúng tôi. Có một lần anh Nam dặn chúng tôi đừng có nói chuyện nhiều với anh U (một cựu ĐU) v́ anh ta sẽ báo cáo lại với “quản giáo” tất! anh Nam nói tiếp “ Anh U tưởng chúng tôi tin tưởng anh ta sao? Người cùng cảnh ngộ với ảnh mà ảnh c̣n không thương th́ làm sao chúng tôi trọng ảnh được” Rồi hỏi tiếp chúng tôi “Các anh biết chữ “cảnh ngộ” chớ?”…

 

Thành phần làm “ăng-ten” cho VC trong tù thường là những người thiếu tư cách sẵn sàng luồn cúi kẻ thù; những kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ đến những lợi ích cho bản thân ḿnh, bất kể việc làm đó di hại đến ai!. Nhưng đáng tởm nhất là hạng người có học nhưng lại có bản tính phản bội, sẵn sàng “nhận giặc làm cha”, bán đứng bạn bè để hưởng lợi, hoặc những người có tâm lư bệnh hoạn, ưa lợi dụng hoàn cảnh để hảm hại anh em đồng cảnh ngộ!

 

Những người đă trót làm “ăng-ten” cho VC, về sau dù có được anh em tha thứ cho những hành động trong quá khứ do biết ăn năn hối cải nhưng không bao giờ phục hồi được tư cách, danh dự và phẩm giá của ḿnh. Riêng đối với bản thân tôi th́ như tôi từng khẳng định: Có 2 thành phần mà tôi không bao giờ kết bạn được đó là những tên làm nội tuyến và những kẻ làm “ăng-ten”!

 

NT1 Trần Kim Khôi

 

 

 


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam B́nh Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Gịng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xă Hội - Cách T́m IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments: